Anonymizace dokumentů pro OVM

SW nástroj pro anonymizaci dokumentů určených k uveřejnění v registru smluv je dostupný pouze pro orgány veřejné moci (OVM) a umožňuje převod souboru do strojově čitelného formátu (pdf s textovou vrstvou). Současně je možné provést anonymizaci osobních údajů a obchodního tajemství. Nástroj je dostupný na adrese: https://anonymizace.gov.cz Další informace jsou uvedeny na stránkách registru smluv v menu: Jak publikovat/Anonymizace dokumentů

Publikační formuláře

Formuláře, pomocí kterých můžete snadno připravit a odeslat metadata smlouvy společně s textovým obrazem smlouvy ke zveřejnění v Registru smluv, naleznete v prostředí Portálu veřejné správy. U formulářů je k dispozici též stručný návod k jejich použití. U formuláře Zveřejnění záznamu je nově možné u smluvní strany doplňovat údaje pomocí tlačítka. Podrobnosti v návodu k formuláři.
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Textové označení smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti ALLIANCE Healthcare 011426 - 67745 25.06.2019 64 533 CZK ALLIANCE Healthcare 011426 Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti ALLIANCE Healthcare 011426 - 67743 25.06.2019 96 693 CZK ALLIANCE Healthcare 011426 Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti ALLIANCE Healthcare 011426 - 67741 25.06.2019 149 400 CZK ALLIANCE Healthcare 011426 Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti ALLIANCE NOVARTIS Vydejna1 - 67740 25.06.2019 189 812 CZK ALLIANCE NOVARTIS Vydejna1 Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti ALLIANCE NOVARTIS Vydejna1 - 67739 25.06.2019 419 033 CZK ALLIANCE NOVARTIS Vydejna1 Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti FRESSENIUS MEDICAL CARE - 4986 25.06.2019 53 013 CZK FRESSENIUS MEDICAL CARE Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti AVENIER a.s. - 49842 25.06.2019 2 010 572 CZK AVENIER a.s. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Phoenix CN - 35978 25.06.2019 150 704 CZK Phoenix CN Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Swedish Orphan International - 35977 25.06.2019 162 116 CZK Swedish Orphan International Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti ALEXION Pharma - 41835 25.06.2019 2 149 221 CZK ALEXION Pharma Detail