Anonymizace dokumentů pro OVM

SW nástroj pro anonymizaci dokumentů určených k uveřejnění v registru smluv je dostupný pouze pro orgány veřejné moci (OVM) a umožňuje převod souboru do strojově čitelného formátu (pdf s textovou vrstvou). Současně je možné provést anonymizaci osobních údajů a obchodního tajemství. Nástroj je dostupný na adrese: https://anonymizace.gov.cz Další informace jsou uvedeny na stránkách registru smluv v menu: Jak publikovat/Anonymizace dokumentů

Publikační formuláře

Formuláře, pomocí kterých můžete snadno připravit a odeslat metadata smlouvy společně s textovým obrazem smlouvy ke zveřejnění v Registru smluv, naleznete v prostředí Portálu veřejné správy. U formulářů je k dispozici též stručný návod k jejich použití. U formuláře Zveřejnění záznamu je nově možné u smluvní strany doplňovat údaje pomocí tlačítka. Podrobnosti v návodu k formuláři.
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Textové označení smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: OPPPR/Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000401 23.07.2019 Neuvedeno Základní a mateřská škola Angel v Praze 12 Detail
Městský ateliér prostorového plánování a architektury, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Úklidové služby 23.07.2019 215 078 CZK BEST OSTRAVA s.r.o. Detail
Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo na projektovou dokumentaci v části odkanalizování území a zásobováním pitnou vodou v rámci Návrhu změn ÚPmB 23.07.2019 350 000 CZK AQUATIS a.s. Detail
Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo na projektovou dokumentaci v části protipovodňová ochrana, vodní plochy v rámci Návrhu změn ÚPmB 23.07.2019 342 000 CZK ATELIER FONTES, s.r.o. Detail
Česká správa sociálního zabezpečení Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - vypracování posudku na 7 000 ks počítačů vč. příslušenství 23.07.2019 184 000 CZK Cetag s.r.o. Detail
Státní fond dopravní infrastruktury Hledat další smlouvy společnosti Objednávka kancelářských potřeb (CEO 215/2019) 23.07.2019 12 000 CZK Office Depot s. r. o. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti kupní smlouva - nemovitá věc: úplatný převod pozemků parc.č. 232,235/2,775 v k.ú. Nový Studenec 23.07.2019 90 300 CZK Více smluvních stran Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Šikovné ruce a chytré hlavy v Nové Trojce; Rekonstrukce podlahy pohybového sálu v Nové Trojce 23.07.2019 187 300 CZK NOVÁ TROJKA, z.s. Detail
Univerzita Karlova Hledat další smlouvy společnosti FF UK - Objednávka - nákup citačního manažeru CitacePro pro období 1. 9. 2019 - 31. 8. 2019 23.07.2019 55 000 CZK Citace.com, s.r.o. Detail
Probační a mediační služba Hledat další smlouvy společnosti Dodatek k zajištění úklidových služeb 23.07.2019 Neuvedeno FORCORP GROUP, spol. s.r.o. Detail