Anonymizace dokumentů pro OVM

SW nástroj pro anonymizaci dokumentů určených k uveřejnění v registru smluv je dostupný pouze pro orgány veřejné moci (OVM) a umožňuje převod souboru do strojově čitelného formátu (pdf s textovou vrstvou). Současně je možné provést anonymizaci osobních údajů a obchodního tajemství. Nástroj je dostupný na adrese: https://anonymizace.gov.cz Další informace jsou uvedeny na stránkách registru smluv v menu: Jak publikovat/Anonymizace dokumentů

Publikační formuláře

Formuláře, pomocí kterých můžete snadno připravit a odeslat metadata smlouvy společně s textovým obrazem smlouvy ke zveřejnění v Registru smluv, naleznete v prostředí Portálu veřejné správy. U formulářů je k dispozici též stručný návod k jejich použití. U formuláře Zveřejnění záznamu je nově možné u smluvní strany doplňovat údaje pomocí tlačítka. Podrobnosti v návodu k formuláři.
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Textové označení smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Město Hořice Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene_č. 3104119107 21.09.2019 180 240 CZK ČEZ Distribuce, a. s. Detail
Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytování odborné pomoci v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany 21.09.2019 98 400 CZK Ing. Karolina Mašková Detail
Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Ošetření dřevěných roubených stěn a podhledu v objektu Šrámkova statku v Pileticích 21.09.2019 53 750 CZK Mgr. Miloš Krejsa Detail
Zlínský kraj Hledat další smlouvy společnosti Technicko – organizační zajištění Dne ZK v sobotu 21. 9. 2019 dle cenové kalkulace v příloze P01. 21.09.2019 Neuvedeno U nás doma o.p.s. Detail
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Raporty 3 21.09.2019 Neuvedeno CHIC, s.r.o. Detail
Zlínský kraj Hledat další smlouvy společnosti Pronájem vybavení (velkoplošné stany, nožové stany, pivní sety a stoly atd.) v rámci Dne ZK dle cenové kalkulace v příloze P01. 21.09.2019 Neuvedeno Habarta Libor Detail
Janáčkova akademie múzických umění v Brně Hledat další smlouvy společnosti Objednávka č. 3530083481 - oprava parket na DF 21.09.2019 57 293 CZK Pavel Míka - FALIKO Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti SR_19_3736692 21.09.2019 Neuvedeno TyfloCentrum Hradec Králové o.p.s. Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků a ZM 21.09.2019 92 867 CZK PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r Detail
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Objednávka 21.09.2019 163 484 CZK PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. Detail