Upozornění k vyplňování předmětu smlouvy

V registru smluv se společně se smlouvou a dodatkem uveřejní také mj. metadata vymezující předmět smlouvy.

V metodických návodech umístěných na internetových stránkách MV je uvedeno, že je nezbytné uvést jak přímý, tak nepřímý předmět smlouvy. Předmětem přímým se rozumí lidské chování, kterým jsou realizována práva a povinnosti subjektů (např. užívání vypůjčené či pronajaté věci); předmětem nepřímým je věc, na jakou se konkrétní chování subjektů zaměřuje (např. vypůjčená či pronajatá věc sama o sobě).

Metadata obsahující pouze přímý nebo pouze nepřímý předmět smlouvy mohou být považována za chybná s tím, že zákon o registru smluv s touto chybou spojuje zrušení smlouvy od počátku po 3 měsících od jejího uzavření. V případě dotazů se neváhejte obrátit na registrsmluv@mvcr.cz.
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Předmět smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Město Znojmo Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytování právních služeb 16.04.2021 500 000 CZK bez DPH Továrek, Horký a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. Detail
Správa železnic, státní organizace Hledat další smlouvy společnosti Objednávka č. 21/650200308 S - Bytová údržba DEDOS 16.04.2021 81 229 CZK bez DPH DELTAXX s.r.o. Detail
Povodí Ohře, státní podnik Hledat další smlouvy společnosti Statutární město Chomutov - jednorázový odběr z PKP 16.04.2021 239 000 CZK bez DPH Statutární město Chomutov Detail
Lesy České republiky, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Správa majetku; Nemovitý majetek – směna; 16.04.2021 97 000 CZK bez DPH Mgr. Vladimír Filip a MUDr. Eva Filipová Detail
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o Investičním úvěru Zemědělec 16.04.2021 1 334 000 CZK bez DPH Miroslav Trčka Detail
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 Hledat další smlouvy společnosti Nájem a poskytování služeb v rozsahu a za podmínek stanovených ve smlouvě 16.04.2021 115 764 CZK s DPH Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. Detail
Česká spořitelna, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Konfirmace FX1825172 16.04.2021 950 000 EUR Lesy České republiky, s.p. Detail
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ČAKOVICE Hledat další smlouvy společnosti Zřízení věcného břemene - poz. parc.č. 1280/16 v obci Praha, k.ú. Čakovice 16.04.2021 26 250 CZK bez DPH Natland rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. Detail
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ČAKOVICE Hledat další smlouvy společnosti Zřízení věcného břemene – poz. parc.č. 1444/1, 1444/4 a 1252/1 v obci Praha, k. ú Čakovice 16.04.2021 40 800 CZK bez DPH PREdistribuce, a.s. Detail
Město Trutnov Hledat další smlouvy společnosti Vybudování zázemí pro pálkové sporty - dodatek č. 2 16.04.2021 4 641 580 CZK bez DPH Smart Module s.r.o. Detail