Anonymizace dokumentů pro OVM

SW nástroj pro anonymizaci dokumentů určených k uveřejnění v registru smluv je dostupný pouze pro orgány veřejné moci (OVM) a umožňuje převod souboru do strojově čitelného formátu (pdf s textovou vrstvou). Současně je možné provést anonymizaci osobních údajů a obchodního tajemství. Nástroj je dostupný na adrese: https://anonymizace.gov.cz Další informace jsou uvedeny na stránkách registru smluv v menu: Jak publikovat/Anonymizace dokumentů

Publikační formuláře

Formuláře, pomocí kterých můžete snadno připravit a odeslat metadata smlouvy společně s textovým obrazem smlouvy ke zveřejnění v Registru smluv, naleznete v prostředí Portálu veřejné správy. U formulářů je k dispozici též stručný návod k jejich použití. U formuláře Zveřejnění záznamu je nově možné u smluvní strany doplňovat údaje pomocí tlačítka. Podrobnosti v návodu k formuláři.
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Textové označení smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti BioTech-Objednávka-18120293 22.10.2018 30 840 CZK BioTech a.s. Detail
Město Jeseník Hledat další smlouvy společnosti poskytování služeb certifikační autority 22.10.2018 Neuvedeno Česká pošta, s.p. Detail
Česká agentura pro standardizaci Hledat další smlouvy společnosti Přístup do ČSN online pro více uživatelů na základ 22.10.2018 2 500 CZK GIGA, spol. s r.o. Detail
Česká agentura pro standardizaci Hledat další smlouvy společnosti Přístup do ČSN online pro více uživatelů na základ 22.10.2018 2 500 CZK GCE, s.r.o. Detail
Česká agentura pro standardizaci Hledat další smlouvy společnosti Přístup do ČSN online pro více uživatelů na základ 22.10.2018 6 000 CZK COLAS CZ, a.s. Detail
Česká agentura pro standardizaci Hledat další smlouvy společnosti Přístup do ČSN online pro více uživatelů na základ 22.10.2018 5 500 CZK EP Rožnov, a.s. Detail
Česká agentura pro standardizaci Hledat další smlouvy společnosti Přístup do ČSN online pro více uživatelů na základ 22.10.2018 2 000 CZK BAUMIT, spol. s r.o. Detail
Česká agentura pro standardizaci Hledat další smlouvy společnosti Přístup do ČSN online pro více uživatelů na základ 22.10.2018 21 000 CZK Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Detail
Česká agentura pro standardizaci Hledat další smlouvy společnosti Přístup do ČSN online pro více uživatelů na základ 22.10.2018 8 000 CZK MD ELEKTRONIK spol. s r.o. Detail
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti BioTech-Objednávka-18120291 22.10.2018 23 230 CZK BioTech a.s. Detail