Účinnost smluv v době nouzového stavu

V souvislosti se současnou situací související se zavedením nouzového stavu pro území ČR uvádíme, že nezávisle na uveřejnění prostřednictvím registru smluv nabývá účinnosti smlouva, která byla uzavřena v krajní nouzi nebo za účelem odvrácení nebo zmírnění újmy hrozící bezprostředně v souvislosti s mimořádnou událostí ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prostředí (§ 6 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb.). Usnesením vlády č. 125 ze dne 14. února 2021 byl nouzový stav vyhlášen do 28. února 2021 včetně. Uvedené smlouvy tedy musí být v registru smluv uveřejněny, ale je možné z nich plnit ihned po jejich uzavření. S plněním tedy není nutné čekat až do okamžiku uveřejnění v registru smluv.

Za účelem zvýšení transparentnosti smluv uzavíraných v rámci současného nouzového stavu vás žádáme, abyste smlouvy sjednané z důvodu boje proti SARS-CoV-2 a s onemocněním COVID-19 označovali slovem „COVID-19“, a to v rámci metadat vymezujících předmět smlouvy [do metadata vymezení předmětu smlouvy (textové označení smlouvy) uveďte slovo „COVID-19“].

Upozornění na nový design formulářů

U formulářů, pomocí kterých můžete snadno připravit a odeslat metadata smlouvy společně s textovým obrazem smlouvy ke zveřejnění v Registru smluv, byl změněn design. Formuláře naleznete v prostředí Portálu veřejné správy, cesta k formulářům je následující, příp. "KAM DÁL > PRO ÚŘADY (OVM) > FORMULÁŘE K REGISTRU SMLUV".
Podporované prohlížeče: Google Chrome, Mozilla Firefox, MS EDGE, Safari
Pro mobilní zařízení: Google Chrome, Safari
Již nepodporované prohlížeče: Internet explorer
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Předmět smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Povodí Odry, státní podnik Hledat další smlouvy společnosti smlouva o dílo - odběr, předúprava a doprava vzorků v roce 2021 01.03.2021 66 210 CZK bez DPH Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce Detail
Povodí Odry, státní podnik Hledat další smlouvy společnosti každoročně opakující se kontroly,případně opravy menšího charakteru- VD Kružberk potápěčské práce a revize 01.03.2021 200 000 CZK bez DPH Vladimír Kalus Detail
Povodí Odry, státní podnik Hledat další smlouvy společnosti celoroční servis záložních zdrojů ATLAS COPCO na vodním dílech Kružberk a Slezská Harta 01.03.2021 200 000 CZK bez DPH Unicon Ostrava s.r.o. Detail
Kancelář generálního komisaře účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO Hledat další smlouvy společnosti DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI 28.02.2021 500 000 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
Kancelář generálního komisaře účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO Hledat další smlouvy společnosti DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI 28.02.2021 60 000 CZK bez DPH DAGONET s.r.o. Detail
BOVYS, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Školní projekt - Ovoce a zelenina do škol 28.02.2021 280 945 CZK bez DPH Základní škola, Nerudova 9, České Budějovice Detail
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Hledat další smlouvy společnosti Dotisk učebnice Statika I., Kadlčák-Kytýr (viz Smlouva o dílo č. 01960/2021/00) 28.02.2021 51 780 CZK bez DPH Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. Detail
BOVYS, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Školní projekt - Ovoce a zelenina do škol 28.02.2021 58 605 CZK bez DPH Základní škola Bernarda Bolzana obecně prospěšná společnost Detail
BOVYS, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Školní projekt - Ovoce a zelenina do škol 28.02.2021 70 943 CZK bez DPH Základní škola, Netolice, okres Prachatice Detail
BOVYS, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Školní projekt - Ovoce a zelenina do škol 28.02.2021 74 028 CZK bez DPH Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342 Detail