Anonymizace dokumentů pro OVM

SW nástroj pro anonymizaci dokumentů určených k uveřejnění v registru smluv je dostupný pouze pro orgány veřejné moci (OVM) a umožňuje převod souboru do strojově čitelného formátu (pdf s textovou vrstvou). Současně je možné provést anonymizaci osobních údajů a obchodního tajemství. Nástroj je dostupný na adrese: https://anonymizace.gov.cz Další informace jsou uvedeny na stránkách registru smluv v menu: Jak publikovat/Anonymizace dokumentů

Publikační formuláře

Formuláře, pomocí kterých můžete snadno připravit a odeslat metadata smlouvy společně s textovým obrazem smlouvy ke zveřejnění v Registru smluv, naleznete v prostředí Portálu veřejné správy. U formulářů je k dispozici též stručný návod k jejich použití. U formuláře Zveřejnění záznamu je nově možné u smluvní strany doplňovat údaje pomocí tlačítka. Podrobnosti v návodu k formuláři.
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Textové označení smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Up Česká republika s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka poukázek_138272_2959078938-230278 15.11.2019 475 120 CZK Úřad práce České republiky Detail
Palivový kombinát Ústí, státní podnik Hledat další smlouvy společnosti Objednávka na rozšíření stávajícího sběru a zpracování naměřených dat 14.11.2019 104 230 CZK Coal Services a.s. Detail
Národní památkový ústav Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě č. 3009H1150006 - TDS, koordinátor BOZP na akci „NKP SH Rožmberk - celková rekonstrukce věže Jakobínka"_změna lhůty plnění, ceny 14.11.2019 13 592 CZK PN OFFICE, spol. s r.o. Detail
Palivový kombinát Ústí, státní podnik Hledat další smlouvy společnosti Objednávka realizace základní výsadby a následné pěstební péče pro roky 2019 – 2024 v lokalitě vrtu Nelson 14.11.2019 99 779 CZK REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s. Detail
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Hledat další smlouvy společnosti Kupní - ostatní smlouvy 14.11.2019 Neuvedeno EXBYDO s.r.o. Detail
Palivový kombinát Ústí, státní podnik Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo, na akci: „Rekonstrukce oplocení v areálu střediska Kohinoor (vrátnice)“ 14.11.2019 412 079 CZK GOOD BUILDING - stavební a zemní práce, kabelizace s.r.o. Detail
Krajská nemocnice Liberec, a.s. Hledat další smlouvy společnosti OBJEDNÁVKA 14.11.2019 86 900 CZK BS PRAGUE MEDICAL CS,spol. s r.o. Detail
Krajská nemocnice Liberec, a.s. Hledat další smlouvy společnosti OBJEDNÁVKA 14.11.2019 101 078 CZK Boston Scientific Česká republika s.r.o. Detail
Krajská nemocnice Liberec, a.s. Hledat další smlouvy společnosti OBJEDNÁVKA 14.11.2019 64 346 CZK A care a.s. Detail
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Hledat další smlouvy společnosti Smlouva založená z objednávky č.3596204122 14.11.2019 51 011 CZK Sikur Systems s.r.o. Detail