Anonymizace dokumentů pro OVM

SW nástroj pro anonymizaci dokumentů určených k uveřejnění v registru smluv je dostupný pouze pro orgány veřejné moci (OVM) a umožňuje převod souboru do strojově čitelného formátu (pdf s textovou vrstvou). Současně je možné provést anonymizaci osobních údajů a obchodního tajemství. Nástroj je dostupný na adrese: https://anonymizace.gov.cz Další informace jsou uvedeny na stránkách registru smluv v menu: Jak publikovat/Anonymizace dokumentů

Publikační formuláře

Formuláře, pomocí kterých můžete snadno připravit a odeslat metadata smlouvy společně s textovým obrazem smlouvy ke zveřejnění v Registru smluv, naleznete v prostředí Portálu veřejné správy. U formulářů je k dispozici též stručný návod k jejich použití. U formuláře Zveřejnění záznamu je nově možné u smluvní strany doplňovat údaje pomocí tlačítka. Podrobnosti v návodu k formuláři.
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Textové označení smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Treasury obchod 23.09.2018 Neuvedeno Ministerstvo financi Detail
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Treasury obchod 23.09.2018 Neuvedeno Ministerstvo financi Detail
Národní památkový ústav Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o konání kulturně-společenské akce č. 3002J118035 - „NKP Státní hrad a zámek Český Krumlov - Festival barokních umění Český Krumlov" 23.09.2018 169 000 CZK Centrum barokní kultury, z.s. Detail
Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti opravy v objektu školy 23.09.2018 Neuvedeno Více smluvních stran Detail
Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti opravy školního nábytku a vybavení 23.09.2018 Neuvedeno Více smluvních stran Detail
Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti dodávka učebních pomůcek 23.09.2018 Neuvedeno Více smluvních stran Detail
Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti dodávka pekařských pecí 23.09.2018 Neuvedeno Více smluvních stran Detail
Mateřská škola, Náchod, Alšova 952 Hledat další smlouvy společnosti Nábytek do třídy v MŠ 23.09.2018 Neuvedeno NÁBYTEK HONZA s.r.o. Detail
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - Targety 23.09.2018 2 008 EUR MaTeck GmbH Detail
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - Digital Pulse Processor 23.09.2018 3 500 USD Amptek, Inc. Detail