Anonymizace dokumentů pro OVM

SW nástroj pro anonymizaci dokumentů určených k uveřejnění v registru smluv je dostupný pouze pro orgány veřejné moci (OVM) a umožňuje převod souboru do strojově čitelného formátu (pdf s textovou vrstvou). Současně je možné provést anonymizaci osobních údajů a obchodního tajemství. Nástroj je dostupný na adrese: https://anonymizace.gov.cz Další informace jsou uvedeny na stránkách registru smluv v menu: Jak publikovat/Anonymizace dokumentů

Publikační formuláře

Formuláře, pomocí kterých můžete snadno připravit a odeslat metadata smlouvy společně s textovým obrazem smlouvy ke zveřejnění v Registru smluv, naleznete v prostředí Portálu veřejné správy. U formulářů je k dispozici též stručný návod k jejich použití. U formuláře Zveřejnění záznamu je nově možné u smluvní strany doplňovat údaje pomocí tlačítka. Podrobnosti v návodu k formuláři.
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Textové označení smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu výzkumu a vývoje - program INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-ACTION, projekt LTAUSA18011 22.01.2019 8 619 000 CZK Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Detail
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu výzkumu a vývoje - program INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-ACTION, projekt LTAUSA18016 22.01.2019 11 329 000 CZK Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. Detail
Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38 Hledat další smlouvy společnosti právní ochrana 22.01.2019 Neuvedeno Více smluvních stran Detail
statutární město Děčín Hledat další smlouvy společnosti Darovací smlouva 22.01.2019 351 398 CZK Ústecký kraj Detail
CENTRA a.s. Hledat další smlouvy společnosti Oprava KOU a WC včetně výměny zařizovacích předmětů, Řepínská 676 22.01.2019 68 600 CZK Více smluvních stran Detail
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání 22.01.2019 Neuvedeno MUDr. Pavlína Marešová Detail
Fond dalšího vzdělávání Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o zajištění vzdělávání praxí 22.01.2019 Neuvedeno Více smluvních stran Detail
Město Mnichovo Hradiště Hledat další smlouvy společnosti Opravy parkovacích automatů 22.01.2019 61 450 CZK WSA doprava a parkování s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Hledat další smlouvy společnosti Servis ZT 22.01.2019 303 000 CZK Siemens Healthcare, s.r.o. Detail
Město Moravská Třebová Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 434 22.01.2019 Neuvedeno Sociální služby města Moravská Třebová Detail