Anonymizace dokumentů pro OVM

SW nástroj pro anonymizaci dokumentů určených k uveřejnění v registru smluv je dostupný pouze pro orgány veřejné moci (OVM) a umožňuje převod souboru do strojově čitelného formátu (pdf s textovou vrstvou). Současně je možné provést anonymizaci osobních údajů a obchodního tajemství. Nástroj je dostupný na adrese: https://anonymizace.gov.cz Další informace jsou uvedeny na stránkách registru smluv v menu: Jak publikovat/Anonymizace dokumentů

Publikační formuláře

Formuláře, pomocí kterých můžete snadno připravit a odeslat metadata smlouvy společně s textovým obrazem smlouvy ke zveřejnění v Registru smluv, naleznete v prostředí Portálu veřejné správy. U formulářů je k dispozici též stručný návod k jejich použití. U formuláře Zveřejnění záznamu je nově možné u smluvní strany doplňovat údaje pomocí tlačítka. Podrobnosti v návodu k formuláři.
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Textové označení smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Masarykova univerzita Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o dodávce služeb č. 25287 - Reprezentační ples Fakulty sociálních studií MU 21.01.2020 Neuvedeno Hotel International Brno, a.s. Detail
Povodí Odry, státní podnik Hledat další smlouvy společnosti smlouva o dílo 02.106 Opatření v úseku pod Krnovem, ochrana LB území - Polsko, OHO 21.01.2020 90 398 000 CZK Více smluvních stran Detail
Povodí Odry, státní podnik Hledat další smlouvy společnosti smlouva o termínovaném vkladu 16-01-2020 21.01.2020 Neuvedeno Raiffeisenbank a.s. Detail
Povodí Odry, státní podnik Hledat další smlouvy společnosti smlouva o termínovaném vkladu - 20 21.01.2020 Neuvedeno Raiffeisenbank a.s. Detail
Povodí Odry, státní podnik Hledat další smlouvy společnosti smlouva o provedení elektronických aukcí 21.01.2020 240 000 CZK NAR marketing s.r.o. Detail
Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. Hledat další smlouvy společnosti stravenky 1/2020 21.01.2020 93 790 CZK Sodexo Pass Česká republika Detail
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo - odběry a analýzy odpadní vody 21.01.2020 40 000 CZK AUTOBOND GROUP a.s. Detail
OLTERM & TD Olomouc, a.s. Hledat další smlouvy společnosti OLTERM/50150/OD/202001 21.01.2020 618 600 CZK Základní škola Olomouc, tř. Spojenců 8, příspěvková organizace Detail
OLTERM & TD Olomouc, a.s. Hledat další smlouvy společnosti OLTERM/50150/CU/202001 21.01.2020 618 600 CZK Základní škola Olomouc, tř. Spojenců 8, příspěvková organizace Detail
OLTERM & TD Olomouc, a.s. Hledat další smlouvy společnosti OLTERM/50150/PK/202001 21.01.2020 618 600 CZK Základní škola Olomouc, tř. Spojenců 8, příspěvková organizace Detail