Upozornění k vyplňování předmětu smlouvy

V registru smluv se společně se smlouvou a dodatkem uveřejní také mj. metadata vymezující předmět smlouvy.

V metodických návodech umístěných na internetových stránkách MV je uvedeno, že je nezbytné uvést jak přímý, tak nepřímý předmět smlouvy. Předmětem přímým se rozumí lidské chování, kterým jsou realizována práva a povinnosti subjektů (např. užívání vypůjčené či pronajaté věci); předmětem nepřímým je věc, na jakou se konkrétní chování subjektů zaměřuje (např. vypůjčená či pronajatá věc sama o sobě).

Metadata obsahující pouze přímý nebo pouze nepřímý předmět smlouvy mohou být považována za chybná s tím, že zákon o registru smluv s touto chybou spojuje zrušení smlouvy od počátku po 3 měsících od jejího uzavření. V případě dotazů se neváhejte obrátit na registrsmluv@mvcr.cz.
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Předmět smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Statutární město Brno Hledat další smlouvy společnosti ORG 2708 Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytování služeb 17.05.2022 80 247 596 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
Statutární město Brno Hledat další smlouvy společnosti dosadba cibulovin v parku TGM Raisova 17.05.2022 82 938 CZK bez DPH Česko kvete MV s.r.o. Detail
Moravskoslezský kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje - projekt "Baškohrátky 2022" 17.05.2022 300 000 CZK s DPH Bašťanský spolek Detail
Státní pozemkový úřad Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č.2 ke Smlouvě o poskytování služeb k zajištění provozu a údržby staveb k odvodnění pozemků „oblast Jižní Čechy 17.05.2022 249 314 CZK bez DPH Večeřa - Meliorace, v.o.s. Detail
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Upřesnění výše podpory převáděné příjemcem dalšímu účastníkovi v rámci projektu GA ČR č. 21-12994J "Smart NEMS/NEMS rezonátory s vrstvami funkčních materiálů využívající lokální a globální nelinearity..." na rok 2022 17.05.2022 Neuvedeno VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ, Fakulta strojního inženýrství - Areálová knihovna Detail
Statutární město Opava Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO - celoroční sportovní činnost 17.05.2022 32 900 CZK s DPH Amatérský fotbalový klub Medvědi Malé Hoštice, z.s. Detail
Masarykův onkologický ústav Hledat další smlouvy společnosti kupní smlouva, smlouva o výpůjčce 17.05.2022 23 920 000 CZK bez DPH GeneTiCA s.r.o. Detail
Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlišti 840 Hledat další smlouvy společnosti OZP žáků ZŠ - doprava 17.05.2022 130 438 CZK s DPH ALVA TOUR s.r.o. Detail
Město Litoměřice Hledat další smlouvy společnosti VZ/001/2022 - Smlouva o dílo na realizaci VZ "Pivovar Litoměřice – regenerace budovy B pro podnikatelské využití" 17.05.2022 108 233 155 CZK bez DPH ISTAR spol. s r.o. Detail
Zlínský kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o zajištění ubytovací kapacity u Římskokatolické farnosti Koryčany - budova fary pro řešení vyhlášeného nouzového stavu z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území ČR 17.05.2022 Neuvedeno Římskokatolická farnost Koryčany Detail