Anonymizace dokumentů pro OVM

SW nástroj pro anonymizaci dokumentů určených k uveřejnění v registru smluv je dostupný pouze pro orgány veřejné moci (OVM) a umožňuje převod souboru do strojově čitelného formátu (pdf s textovou vrstvou). Současně je možné provést anonymizaci osobních údajů a obchodního tajemství. Nástroj je dostupný na adrese: https://anonymizace.gov.cz Další informace jsou uvedeny na stránkách registru smluv v menu: Jak publikovat/Anonymizace dokumentů

Publikační formuláře

Formuláře, pomocí kterých můžete snadno připravit a odeslat metadata smlouvy společně s textovým obrazem smlouvy ke zveřejnění v Registru smluv, naleznete v prostředí Portálu veřejné správy. U formulářů je k dispozici též stručný návod k jejich použití. U formuláře Zveřejnění záznamu je nově možné u smluvní strany doplňovat údaje pomocí tlačítka. Podrobnosti v návodu k formuláři.
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Textové označení smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti TIMED - 30108 20.06.2018 101 113 CZK TIMED Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Phoenix CN - 30107 20.06.2018 122 459 CZK Phoenix CN Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Phoenix - 33666 20.06.2018 94 090 CZK Phoenix Detail
Město Žďár nad Sázavou Hledat další smlouvy společnosti Poskytnutí dotace na úhradu nákladů na energie, služby a nákup věcí spojených se zajištěním provozu Klubu seniorů, Dolní 165/1, Žďár nad Sázavou. 20.06.2018 85 000 CZK Více smluvních stran Detail
Město Žďár nad Sázavou Hledat další smlouvy společnosti Poskytnutí dotace na zajištění činností Občanské poradny Žďár nad Sázavou. 20.06.2018 110 000 CZK Více smluvních stran Detail
Městská část Praha 11 Hledat další smlouvy společnosti Lerson - dohoda o narovnání smluvních vztahů 20.06.2018 2 176 636 CZK Lerson s.r.o. Detail
Statutární město Brno Hledat další smlouvy společnosti Komplexní údržba veřejné zeleně a údržba chodníků 20.06.2018 Neuvedeno PET group,a.s. Detail
Jihomoravský kraj Hledat další smlouvy společnosti DOT Smlouva o poskytnutí dotace - Pořízení věcných prostředků PO pro jednotku SDH Moravský Krumlov - Rakšice 20.06.2018 Neuvedeno Město Moravský Krumlov Detail
Moravskoslezský kraj Hledat další smlouvy společnosti Příkazní smlouva na výkon inženýrské činnosti v rámci akce " Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava" 20.06.2018 Neuvedeno Ing. Miroslav Geryk Detail
Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti smlouva o centralizovaném zadávání - čistící a drogistické zboží, obalový materiál a jednorázové papírové výrobky 20.06.2018 Neuvedeno Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace Detail