Časté chyby zveřejnění

Na základě prvních zkušeností jsme pro Vás připravili v sekci "Jak publikovat" článek s popisem nejčastějších chyb, které vedou k neúspěšnému zveřejnění smlouvy.

Publikační formuláře

Formulář, pomocí kterého můžete snadno připravit a odeslat metadata smlouvy společně s textovým obrazem smlouvy ke zveřejnění v Registru smluv, naleznete v prostředí Portálu veřejné správy. U formuláře je k dispozici též stručný návod k jeho použití.
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Textové označení smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti dodatek č.63 29.08.2016 Neuvedeno KAD, spol. s r.o. Detail
statutární město Plzeň Hledat další smlouvy společnosti Zajištění akce Bolevecké vinobraní 29.08.2016 95 000 CZK OUPN ÉR, o. s. Detail
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo na zhotovení díla „Oprava zapojovače žst. Kralupy nad Vltavou“ 29.08.2016 2 953 190 CZK ELEKTROSTAV CONSULTING, s.r.o. Detail
Olomoucký kraj Hledat další smlouvy společnosti 2016 UZ 416 - Program na podporu JSDH - dotační titul č. 2 - Dotace pro JSDH obcí Olomouckého krajena nákup dopravních aut a zařízení 2016 29.08.2016 100 000 CZK Obec Střeň Detail
Městská část Praha-Libuš Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě 29.08.2016 Neuvedeno Ladislav Doležal Detail
Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Hledat další smlouvy společnosti Zápis o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu 29.08.2016 Neuvedeno Státní pozemkový úřad Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti dodatek č.78 29.08.2016 Neuvedeno OSNADO spol. s r. o. Detail
Fakultní nemocnice Plzeň Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva na dodávky zdrav. mat. pro inter. radiologii na základě výsledků otevř. řízení VZ "Spotř. mat. pro inter. radiologii". 29.08.2016 278 463 CZK Medtronic Czechia, s.r.o. Detail
Palivový kombinát Ústí, státní podnik Hledat další smlouvy společnosti Dodávka osobních automobilů 29.08.2016 2 368 722 CZK OKIM spol. s r.o. Detail
Město Bystřice pod Hostýnem Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č.2 k SoD - VT Hranice s.r.o. - "Rekonstrukce kotelny PK1144 v objektu knihovny a MŠ Palackého v Bystřici pod Hostýnem a úprava ležatých rozvodů kanalizace". 29.08.2016 Neuvedeno VT HRANICE s.r.o. Detail