Anonymizace dokumentů pro OVM

SW nástroj pro anonymizaci dokumentů určených k uveřejnění v registru smluv je dostupný pouze pro orgány veřejné moci (OVM) a umožňuje převod souboru do strojově čitelného formátu (pdf s textovou vrstvou). Současně je možné provést anonymizaci osobních údajů a obchodního tajemství. Nástroj je dostupný na adrese: https://anonymizace.gov.cz Další informace jsou uvedeny na stránkách registru smluv v menu: Jak publikovat/Anonymizace dokumentů

Publikační formuláře

Formuláře, pomocí kterých můžete snadno připravit a odeslat metadata smlouvy společně s textovým obrazem smlouvy ke zveřejnění v Registru smluv, naleznete v prostředí Portálu veřejné správy. U formulářů je k dispozici též stručný návod k jejich použití. U formuláře Zveřejnění záznamu je nově možné u smluvní strany doplňovat údaje pomocí tlačítka. Podrobnosti v návodu k formuláři.
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Textové označení smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo na opravu aerace na ČOV Chánov 26.02.2020 Neuvedeno HST Hydrosystémy s.r.o. Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka pro hl. m. Prahu (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Dodatek k Dohodě o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku 26.02.2020 Neuvedeno PŘIJDU VČAS z.s. Detail
Poliklinika Prosek a.s. Hledat další smlouvy společnosti podnájemní smlouva 26.02.2020 Neuvedeno B. Braun Avitum s.r.o. Detail
ACTON s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Specifikace prací 26.02.2020 Neuvedeno Více smluvních stran Detail
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Rámcová dohoda - Dodávky lapačů, insekticidních sítí, silážních plachet a příslušenství 26.02.2020 4 543 655 CZK L.E.S. CR spol. s r.o. Detail
Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Nábytek do šatny a kanceláří ZŠ a MŠ Cihelní Karviná 26.02.2020 196 691 CZK Michal Kolibač Detail
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje Hledat další smlouvy společnosti D1 ke Sml.na poskytování služeb KIVS-KTS 26.02.2020 Neuvedeno Wolfstein s.r.o. Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Pardubicích - kontaktní pracoviště Chrudim (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o VPP- PDÚ č. CRA-VZ-2/2020 26.02.2020 270 000 CZK Město Hlinsko Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Pardubicích - kontaktní pracoviště Chrudim (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o VPP-PDÚ č. CRA-VZ-6/2020 26.02.2020 180 000 CZK Město Chrudim Detail
Univerzita Palackého v Olomouci Hledat další smlouvy společnosti Objednávka: 4515000201 Čištění výparníků a dezinfekce klimatizace 26.02.2020 75 430 CZK PiKr Omnitech Group s.r.o. Detail