Časté dotazy

Technické řešení

 • Je zajištěna možnost strojového vkládání dat? Jak to je s napojením na datovou schránku?
 • Ano, samozřejmě. Záznamy ke zveřejnění je možné posílat v datově strukturované podobě jako XML přílohu datové zprávy pomocí aplikačního rozhraní ISDS. Vzhledem k přesné formulaci v zákoně není možné přijímat smlouvy jinak než z datové schránky, proto jiné varianty nejsou podporovány. Popis aplikačního rozhraní ISRS naleznete zde.
 • Je součástí řešení existence jednoznačného identifikátoru smlouvy (číslo, použitelné v dalších systémech)?
 • Ano, samozřejmě. Každý záznam má přidělený vlastní jednoznačný identifikátor, který bude součástí potvrzení.
 • Je možné provázat smlouvy s údaji na profilu zadavetele nebo s údaji o poskytnuté dotaci?
 • Každý záznam v registru smluv má mít své jednoznačné URL, tudíž jiné webové stránky na něj mohou odkazovat. Nicméně zveřejnění smlouvy v Registru smluv formou odkazu na jiný web (např. profil zadavatele) by nebylo v souladu se zákonem o registru smluv, proto nebude podporováno.
 • Je možné propojovat dodatky a změny smluv? Jak je řešeno verzování dokumentů – co se bude dít, když chci aktualizovat nebo smazat soubor, bude vidět stará verze?
 • K existujícímu záznamu je možné vkládat další přílohy (dodatky) i modifikovat metadata záznamu. Registr smluv udržuje historii (verzování) záznamu.
 • Existuje možnost vkládat nepovinné informace (plnění, typ smlouvy, popis) a podle těchto vyhledávat?
 • Metadata obsahují volné textové pole "označení smlouvy". Zákon neukládá zveřejňovat informace o rozsahu plnění smlouvy, tudíž takové informace v registru smluv není možné zveřejnit.
 • Jak vypadá rozhraní pro čerpání dat z registru? Jsou v něm všechny informace, včetně uživatelem nevložených systémových (čas vložení, čas poslední aktualizace, datová schránka vkládajícího subjektu, historické údaje atd.)?
 • Veřejně dostupné jsou stejné informace, jako zákonem vyžadovaném potvrzení o zveřejnění záznamu. Takže vč. údajů o tom, kdo a kdy zveřejnil. Detailní popis rozhraní otevřených dat je uveden v samostatné kapitole.