Testovací prostředí registru smluv

Pro odbornou veřejnost bylo zprovozněno testovací prostředí Registru smluv, ve kterém si mohou všichni zájemci vyzkoušet funkčnost webového portálu i aplikačního rozhraní informačního systému registru smluv. Toto testovací prostředí je propojeno s testovacím prostředím datových schránek (viz https://www.czebox.cz/), je tedy možné vyzkoušet si všechny procesy spojené se zveřejněním smlouvy.

Adresa webového portálu testovacího prostředí: https://testrs.gov.cz

Identifikátor testovací datové schránky ISRS v testovacím prostředí ISDS je avbq58e.

V žádném případě neodesílejte pokyny z reálných datových schránek v produkčním prostředí ISDS (www.mojedatovaschranka.cz)! Zveřejnění smlouvy v testovacím režimu je možné učinit pouze z vlastní testovací datové schránky do testovací datové schránky k Registru smluv s identifikátorem avbq58e v testovacím prostředí www.czebox.cz.

Formulář žádosti o zřízení datové schránky v testovacím prostředí ISDS: https://www.datoveschranky.info/o-datovych-schrankach/vyzkousejte-si-datovou-schranku.

Pozn.: pro testování je možné použít jakoukoli dříve zřízenou datovou schránku v testovacím prostředí

Jako formuláře pro zveřejnění záznamu a ostatní operace v testovacím prostředí se používají produkční formuláře registru smluv, je však nutné příslušné XML soubory a soubory s přílohami odesílat ručně z testovací datové schránky na adresu  testovací datové schránky ISRS: avbq58e.