Co dělám špatně? Poslal jsem smlouvu ke zveřejnění, ale byla odmítnuta.

Na základě dosavadních zkušeností uvádíme přehled nejčastějších chyb, které způsobují, že smlouva není zveřejněna.

1) Neznámá operace

Jak je popsáno v dokumentaci k formuláři i v popisu aplikačního rozhraní ISRS, pokyn ke zveřejnění smlouvy musí být pojmenován přesně tak, jak jej Registr smluv očekává. Tzn. konkrétně v případě zveřejnění smlouvy musí být jeho název "zverejneni.xml". Jakýkoli jiný název způsobí chybu a smlouva není zveřejněna. To platí i pro případ, že použijete v názvu souboru s pokynem velká písmena - ani to není povoleno. Obdobně to platí i pro ostatní pokyny, jako je "zmocneni.xml", "modifikace.xml" a další.

Odesíláte-li smlouvu pomocí klientského portálu datových schránek, vkládejte do datové zprávy soubor s pokynem jako první. Tím bude zajištěno korektní nastavení této přílohy s vyžadovaným atributem dmFileMetaType = main.

2) Příloha "xyz..." nebyla nalezena v datové zprávě

Registr smluv striktně vyžaduje, aby do datové zprávy byla vložena smlouva jako příloha pod naprosto identickým názvem, tak jak je uvedena v metadatech (např. v pokynu ke zveřejnění "zverejneni.xml"), a to včetně shodného použití malých a velkých písmen. Pokud v metadatech uvedete označení souboru se smlouvou "smlouva.pdf" a do datové zprávy vložíte např. "smlouva.PDF" nebo "SMLOUVA.PDF", ke zveřejnění nedojde a obdržíte chybovou odpověď. Zároveň platí, že pokud v metadatech uvedete jeden či více souborů, systém očekává, že je také skutečně v datové zprávě pošlete. Pokud je nenalezne, jedná se opět o chybu a ke zveřejnění nedojde.

Pokud v názvu dokumentu použijete sice povolené, ale ne zcela standardní znaky, může dojít k chybě zveřejnění, protože Informační systém datových schránek provádí tzv. normalizaci názvů přiložených souborů, v důsledku čehož pak Registr smluv nenalezne v datové zprávě očekávaný soubor s názvem uvedeným v XML pokynu. Podrobnější popis nahrazování nestandardních znaků je uveden v Provozním řádu ISDS, v příloze 2, dokumentu WS_ISDS_Manipulace_s_datovymi_zpravami.pdf, v kapitole 1.3.3.

Odesíláte-li smlouvu pomocí klientského portálu datových schránek, vkládejte do datové zprávy ostatní soubory až jako další po vložení souboru s pokynem k provedení operace. Tím bude zajištěno korektní nastavení příloh s vyžadovaným atributem dmFileMetaType = enclosure.