Metodické dokumenty

S cílem usnadnit základní orientaci v problematice zveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, připravilo Ministerstvo vnitra následující metodické dokumenty:

  1. Metodický návod k aplikaci zákona o registru smluv, jež slouží k základní orientaci v problematice a přináší základní odpovědi na často kladené dotazy

Dokumenty jsou ke stažení na stránkách Ministerstva vnitra.