Publikační formuláře

Obecně platí, že subjekt, který zadává pokyn k provedení operace tím, že odesílá vyplněný formulář, se nemusí v metadatech sám identifikovat, protože jeho identifikace je odvozena z datové schránky, ze které ISRS datovou zprávu s pokynem obdržel.

Po vyplnění formuláře Vám budou nabídnuty dvě možnosti:

 • Přímé odeslání formuláře do datové schránky registru smluv - Tato varianta vyžaduje, aby uživatel formuláře měl k dispozici své přístupové údaje k datové schránce subjektu, za který úkon činí a měl oprávnění odesílat z této datové schránky datové zprávy.
 • Uložení XML dat - Pokud nemáte k dispozici své přístupové údaje, můžete metadata uložit ve formátu XML a následně je odeslat ze své spisové služby nebo jiné aplikace.

1) Formulář ke zveřejnění smlouvy

Formuláře, pomocí kterých můžete snadno připravit a odeslat metadata smlouvy společně s textovým obrazem smlouvy ke zveřejnění v Registru smluv, naleznete v prostředí Portálu veřejné správy, cesta k formulářům je následující KAM DÁL > PRO ÚŘADY (OVM) > FORMULÁŘE K REGISTRU SMLUV .

U formulářů naleznete též stručný návod k jejich použití. Kromě zveřejnění nové smlouvy umožňuje formulář též modifikaci již zveřejněného záznamu, přidání nové přílohy k záznamu a také znepřístupnění smlouvy. Kromě níže uvedených metadat lze nepovinně uvést dále např. hodnotu smlouvy v cizí měně, hodnotu bez DPH, rozlišení plátce / příjemce, organizační složku povinného subjektu a vazbu na jiný záznam.

Povinná metadata:

 • identifikace smluvních stran,
 • vymezení předmětu smlouvy,
 • cena, a pokud ji smlouva neobsahuje, hodnota předmětu smlouvy, lze-li ji určit,
 • datum uzavření smlouvy.

Povolené formáty souborů:

 • Portable Document Format .pdf
 • Word 97-2003 .doc
 • Office Open XML .docx
 • Rich Text Format .rtf
 • OpenDocument Text .odt
 • Plain Text .txt

2) Formulář zmocnění k publikaci

Tento servisní formulář slouží k registraci nového zmocnění k publikaci a také ke zrušení stávajícího zmocnění. Odesílatel pokynu může zmocnit jiného držitele datové schránky ke zveřejňování svých smluv. Formulář naleznete pod tímto odkazem.