Nasazení úprav aplikačního rozhraní a funkcionalit Registru smluv.

Úpravy aplikačního rozhraní po nasazení změn využívají XSD ve verzi 1.6. Podrobný popis aplikačního rozhraní včetně XSD šablon povolených pokynů ve verzi 1.6. naleznete pod tímto odkazem. Popis rozhraní obsahuje i soubor s popisem změn (changelog.txt) oproti předchozí verzi. Úprava byla nasazena od 12/2020.

Přehled úprav a změn v registru smluv a Informačním systému registru smluv (ver. 1.6)

Úpravy aplikačního rozhraní

 • Zavedení elementu “Čas znepřístupnění” do potvrzení o znepřístupnění.
 • Do funkcionality Open-Data přidána vazba na jiný záznam.
 • Je možné odebrat (znepřístupnit) zveřejněnou přílohu a zároveň je možné ji nahradit jinou přílohou. Např. formulářem Odebrání přílohy nebo Modifikace záznamu. Odebrané přílohy jsou pouze znepřístupněny a zůstávají v registru smluv uchovány. Zavedeno především pro účel dodatečné anonymizace osobních údajů ve zveřejněných smlouvách. POZOR, po provedení jde o nevratnou změnu!
 • Je možné odebrat (znepřístupnit) původní metadata (příslušnou předchozí verzi záznamu). Např. formulářem Odebrání přílohy nebo Modifikace záznamu. Odebrané verze záznamu jsou pouze znepřístupněny a zůstávají v registru smluv uchovány. Zavedeno především pro účel dodatečné anonymizace osobních údajů v metadatech zveřejněných smluv. POZOR, po provedení jde o nevratnou změnu!
 • U modifikovaných (opravovaných) smluv je uvedeno původní datum zveřejnění a datum poslední modifikace.

Úpravy Veřejného portálu

 • Ve výsledcích podrobného vyhledávání a v přehledu nejnovějších smluv (záložka Úvod) je ve sloupci Hodnota smlouvy uvedena hodnota smlouvy ve tvaru " xxx CZK bez DPH". Pokud není uvedena v metadatech hodnota bez DPH, ale pouze hodnota včetně DPH, uvede se ve sloupci tato hodnota "xxx CZK s DPH". Pokud není v metadatech žádná hodnota, ve sloupci je "Neuvedeno". Pokud je uvedena v metadatech hodnota v cizí měně, ve sloupci je zobrazena, např. "xxx USD".
 • Sjednoceny názvy položky „Předmět smlouvy“ v detailu záznamu a v potvrzeních o zveřejnění / modifikaci.
 • Navázané záznamy jsou uvedeny obousměrně (např. z dodatku na původní smlouvu a zároveň z původní smlouvy na dodatek).
 • Je možné se vracet z detailu smlouvy na obrazovku s vyhledanými výsledky pomocí tlačítka "Zpět na seznam výsledků".
 • Byly optimalizovány metatagy, ovlivňující chování vyhledávacích robotů. Např. z důvodu, aby se znepřístupněné osobní údaje nezobrazovaly ve vyhledávačích.

Úprava funkcionality nepovolovat CZK jako cizí měnu

 • CZK není povolena jako cizí měna. Není možné ji uvést v položce „Měna“ pro cizí měnu.

Úprava identifikace smluvních stran

 • V rámci identifikace smluvní strany je možné (nepovinně) přidat dodatečný nepovinný atribut: PO (právnická osoba), FO (fzyická osoba), FOP (fyzická osoba podnikající), OVM (orgán veřejné moci), zahr. FO (zahraniční fyzická osoba), zahr. PO (zahraniční právnická osoba).

Úpravy u položek cena/hodnota

 • Zavedena kontrola ceny: CENA S DPH > CENA BEZ DPH. Funguje i v případě, že cena je záporné číslo – u dodatků smluv.
 • Přidán dodatečný nepovinný atribut (pole) při zveřejnění nebo modifikaci smlouvy – „Důvod neuvedení ceny“.

Přidání denních změn v open-datech

 • Zavedení možnosti stahování denních změn open-dat.
 • Doplněny URL přílohy do XML pro jeden záznam.

Informativní přehled změn ve formulářích registru smluv na Portálu veřejné správy

Formulář Zveřejnění záznamu

 • Přidána pole pro nepovinná metadata „Právní forma smluvní strany“ a „Důvod neuvedení ceny“. Podrobnosti v návodu pro vyplnění formuláře.

Formulář Modifikace záznamu

 • Přidána pole pro zadání nepovinných metadat „Právní forma smluvní strany“ a „Důvod neuvedení ceny“.
 • Přidána část formuláře „Přílohy k odebrání“. Přidán volitelný checkbox „Znepřístupnit všechny předchozí verze záznamu“. POZOR, po provedení jde o nevratné změny!

Formulář Přidání přílohy

 • Upřesněn návod pro vyplnění formuláře.

Formulář Odebrání přílohy

 • Přidán nový formulář „Odebrání přílohy“. Umožňuje odebrat dříve zveřejněné přílohy záznamu. Dále umožňuje volitelně znepřístupnit předchozí verzi záznamu. POZOR, po provedení jde o nevratné změny! Podrobnosti v návodu pro vyplnění formuláře.