Prohlášení o přístupnosti webu

Účelem informačního systému registru smluv je přinášet přehled uveřejněných smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Informační systém registru smluv splňuje veškeré důležité zásady přístupnosti podle metodiky webové přístupnosti, stanovené pravidly tvorby přístupného webu. Dne 28. 2. 2008 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna vyhláška č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).

Problematiku upravuje Zákon č. 81/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony zavádí povinnost orgánů veřejné správy, aby při uveřejňování informací způsobem umožňujícím dálkový přístup (na webových stránkách), postupovaly tak, aby byly informace související s výkonem veřejné správy uveřejňovány ve formě, která umožňuje, aby se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením.

Informační systém registru smluv je vytvořen tak, aby velikost písma byla definovaná v relativních jednotkách, a je tak možné ji pohodlně pomocí nastavení prohlížeče zvětšovat i zmenšovat.

Další informace na tomto serveru jsou prezentovány v podobě dokumentů formátu PDF, DOC, DOCX, ODT, RTF nebo TXT. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný příslušný prohlížeč.

Forma uveřejňovaných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), a splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky.

Kontakt na správce webu

V případě, že i pres naší snahu najdete nějakou chybu, budeme vám zavázáni pokud nám ji nahlásíte na emailovou adresu správce informačního systému registru smluv: registrsmluv(a)mvcr.cz, stejně jako Vaše případné náměty či postřehy.

Děkujeme.

Ministerstvo vnitra České republiky