Anonymizace dokumentů pro OVM

SW nástroj pro anonymizaci dokumentů určených k uveřejnění v registru smluv je dostupný pouze pro orgány veřejné moci (OVM) a umožňuje převod souboru do strojově čitelného formátu (pdf s textovou vrstvou). Současně je možné provést anonymizaci osobních údajů a obchodního tajemství. Nástroj je dostupný na adrese: https://anonymizace.gov.cz Další informace jsou uvedeny na stránkách registru smluv v menu: Jak publikovat/Anonymizace dokumentů

Publikační formuláře

Formuláře, pomocí kterých můžete snadno připravit a odeslat metadata smlouvy společně s textovým obrazem smlouvy ke zveřejnění v Registru smluv, naleznete v prostředí Portálu veřejné správy. U formulářů je k dispozici též stručný návod k jejich použití. U formuláře Zveřejnění záznamu je nově možné u smluvní strany doplňovat údaje pomocí tlačítka. Podrobnosti v návodu k formuláři.
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Textové označení smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Hledat další smlouvy společnosti V NPP Dunajovické kopce bude provedeno sečení lištovou sekačkou na ploše 1,8 ha (20 % z polygonu o c 20.06.2019 170 985 CZK Ing. Kateřina Chytrá Detail
Česká republika - Ministerstvo obrany Hledat další smlouvy společnosti NS 231600 - obj. č.: 42/42/480/2019-5810 - nákup kancelářských potřeb (viz příloha objednávky), smlouva 175610178; NS 551200. 20.06.2019 Neuvedeno ACTIVA spol. s r.o. Detail
Česká republika - Ministerstvo obrany Hledat další smlouvy společnosti NS 223000 - obj.č. 42/42/490/2019-5810 - nákup kanc. potřeb ze smlouvy č. 175610178 dle přílohy 20.06.2019 Neuvedeno ACTIVA spol. s r.o. Detail
Česká republika - Ministerstvo obrany Hledat další smlouvy společnosti NS 115000 - obj. JPSK 146/2019-5810 - Odborné shromáždění pracovníků zabezpečujících převody nepotřebného majetku (MO 1150) ve VZ Měřín - hlavní budova (zařízení VLRZ) konané ve dnech 3. - 5. 6. 2019 (41 účastníků). 20.06.2019 Neuvedeno Vojeská lázeňská a rekreačí zařízeí Detail
Povodí Ohře, státní podnik Hledat další smlouvy společnosti Dodávka železného koně s přívěsem pro jeho přepravu 20.06.2019 540 600 CZK Více smluvních stran Detail
Povodí Ohře, státní podnik Hledat další smlouvy společnosti HC Nechranice – rychlouzávěrná klapka DN 2600 PSV (RZ1) 20.06.2019 134 500 CZK Více smluvních stran Detail
Povodí Ohře, státní podnik Hledat další smlouvy společnosti Nájemní smlouva na zřízení malého vleku pro wakerboarding a vodní lyžování na VD Stráž 20.06.2019 61 800 CZK Více smluvních stran Detail
Povodí Ohře, státní podnik Hledat další smlouvy společnosti Revize hromosvodů v objektech Povodí Ohře, státní podnik na rok 2019 20.06.2019 93 000 CZK Více smluvních stran Detail
Povodí Ohře, státní podnik Hledat další smlouvy společnosti Revize el. zařízení v objektech Povodí Ohře, státní podnik na rok 2019 20.06.2019 140 600 CZK Více smluvních stran Detail
Univerzita Karlova Hledat další smlouvy společnosti PedF_Příkazní smlouva_19X-0023_dod. č. 1 20.06.2019 31 000 CZK TYPAZ, s.r.o. Detail