Anonymizace dokumentů pro OVM

SW nástroj pro anonymizaci dokumentů určených k uveřejnění v registru smluv je dostupný pouze pro orgány veřejné moci (OVM) a umožňuje převod souboru do strojově čitelného formátu (pdf s textovou vrstvou). Současně je možné provést anonymizaci osobních údajů a obchodního tajemství. Nástroj je dostupný na adrese: https://anonymizace.gov.cz Další informace jsou uvedeny na stránkách registru smluv v menu: Jak publikovat/Anonymizace dokumentů

Publikační formuláře

Formuláře, pomocí kterých můžete snadno připravit a odeslat metadata smlouvy společně s textovým obrazem smlouvy ke zveřejnění v Registru smluv, naleznete v prostředí Portálu veřejné správy. U formulářů je k dispozici též stručný návod k jejich použití. U formuláře Zveřejnění záznamu je nově možné u smluvní strany doplňovat údaje pomocí tlačítka. Podrobnosti v návodu k formuláři.
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Textové označení smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Národní památkový ústav Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o zabezpečení reklamy a poskytování marketingových služeb č. 3000J119006 24.04.2019 75 000 CZK E.ON Česká republika, s. r. o. Detail
Národní památkový ústav Hledat další smlouvy společnosti Darovací smlouva č. 3000J119005 - dar na výzkum, prezentaci a restaurování kulturních památek v Jihočeském kraji 24.04.2019 300 000 CZK E.ON Česká republika, s. r. o. Detail
Silnice LK a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka asfaltové kationaktivní emulce C40B4 pro spojovací postřik. 24.04.2019 150 750 CZK BITUNOVA spol. s r.o. Detail
Lesy České republiky, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Prodej dříví;o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost 24.04.2019 557 000 CZK EKO REAL EKONOM s.r.o. Detail
Lesy České republiky, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Prodej dříví;o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost s příjmem dříví 24.04.2019 290 000 CZK Jihozápadní dřevařská a.s. Detail
Lesy České republiky, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Prodej dříví;o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost s příjmem dříví 24.04.2019 412 000 CZK Jihozápadní dřevařská a.s. Detail
Silnice LK a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka přechodného dopravního značení 24.04.2019 138 160 CZK Tomáš Vachník Detail
Lesy České republiky, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Věcné břemeno (služebnost a reálné břemeno);o zřízení služebnosti, VB – inženýrské sítě 24.04.2019 60 655 CZK NET4GAS, s.r.o. Detail
Lesy České republiky, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Věcné břemeno (služebnost a reálné břemeno);o zřízení služebnosti, VB – inženýrské sítě 24.04.2019 536 745 CZK NET4GAS, s.r.o. Detail
Lesy České republiky, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Věcné břemeno (služebnost a reálné břemeno);o zřízení služebnosti, VB – inženýrské sítě 24.04.2019 115 775 CZK NET4GAS, s.r.o. Detail