Účinnost smluv v době nouzového stavu

V souvislosti se současnou situací související se zavedením nouzového stavu pro území ČR uvádíme, že nezávisle na uveřejnění prostřednictvím registru smluv nabývá účinnosti smlouva, která byla uzavřena v krajní nouzi nebo za účelem odvrácení nebo zmírnění újmy hrozící bezprostředně v souvislosti s mimořádnou událostí ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prostředí (§ 6 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb.). Usnesením vlády č. 196 ze dne 26. února 2021 byl nouzový stav vyhlášen do 28. března 2021 včetně. Nezávisle na uveřejnění prostřednictvím registru smluv také nabývá účinnosti smlouva, jejímž předmětem jsou léčiva nebo zdravotnické prostředky (§ 6 odst. 3 zákona č. 340/2015 Sb.). Uvedené smlouvy tedy musí být v registru smluv uveřejněny, ale je možné z nich plnit ihned po jejich uzavření. S plněním tedy není nutné čekat až do okamžiku uveřejnění v registru smluv.

Za účelem zvýšení transparentnosti smluv uzavíraných v rámci současného nouzového stavu vás žádáme, abyste smlouvy sjednané z důvodu boje proti SARS-CoV-2 a s onemocněním COVID-19 označovali slovem „COVID-19“, a to v rámci metadat vymezujících předmět smlouvy [do metadata vymezení předmětu smlouvy (textové označení smlouvy) uveďte slovo „COVID-19“].

Upozornění na nový design formulářů

U formulářů, pomocí kterých můžete snadno připravit a odeslat metadata smlouvy společně s textovým obrazem smlouvy ke zveřejnění v Registru smluv, byl změněn design. Formuláře naleznete v prostředí Portálu veřejné správy, cesta k formulářům je následující, příp. "KAM DÁL > PRO ÚŘADY (OVM) > FORMULÁŘE K REGISTRU SMLUV".
Podporované prohlížeče: Google Chrome, Mozilla Firefox, MS EDGE, Safari
Pro mobilní zařízení: Google Chrome, Safari
Již nepodporované prohlížeče: Internet explorer
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Předmět smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Správa železnic, státní organizace Hledat další smlouvy společnosti ČIMELICE 107 - výpravní budova st. 118 (+Stavědlo) - Oprava dveří 05.03.2021 189 769 CZK bez DPH EPLcond a.s. Detail
Správa železnic, státní organizace Hledat další smlouvy společnosti Údržba propustků Č.Velenice 05.03.2021 245 584 CZK bez DPH Chládek & Tintěra, a.s. Detail
Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1 Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o vypořádání závazků 05.03.2021 198 215 CZK s DPH COPPEX spol. s r.o. Detail
Jihočeský kraj Hledat další smlouvy společnosti smlouva na realizaci Programu podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2021 05.03.2021 1 480 000 CZK bez DPH Městská knihovna v Českém Krumlově Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti KZ 2600124662 OSUN objednávka 05.03.2021 783 808 CZK bez DPH Lukáš Novotný Detail
Státní zdravotní ústav Hledat další smlouvy společnosti objednávka odborné zkoušky 05.03.2021 61 600 CZK bez DPH Schindler CZ, a.s. Detail
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Hledat další smlouvy společnosti Respirátory 05.03.2021 246 500 CZK bez DPH Perfect Distribution a.s. Detail
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti objednávka KS - zdravotnický materiál Kardiologie AS 05.03.2021 83 200 CZK s DPH CARDION s.r.o. Detail
CENTRA a.s. Hledat další smlouvy společnosti Výměna oken na objektu Bryksova 773/45 05.03.2021 50 931 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
CENTRA a.s. Hledat další smlouvy společnosti Dodání a výměna nového koberce v Obřadní síni v budově Stroupežnického 10 05.03.2021 62 726 CZK bez DPH Městská část Praha 5 Detail