Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Textové označení smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o nájmu nebytových prostor 2021-2026 18.09.2020 Neuvedeno CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s. Detail
Česká republika - Ministerstvo životního prostředí Hledat další smlouvy společnosti Pokrytí aktivit spojených s plněním závazků vyplývajících z členství ČR v Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států (CLRTAP) - EMEP, TFEIP, TFMM 18.09.2020 800 000 CZK Český hydrometeorologický ústav Detail
Prague City Tourism a.s. Hledat další smlouvy společnosti Příkazní smlouva o obstarávání průvodcovských služeb na dobu neurčitou 18.09.2020 50 000 CZK Radmila Vocetková Detail
Česká spořitelna, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Konfirmace MM283498 18.09.2020 759 CZK Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Detail
Prague City Tourism a.s. Hledat další smlouvy společnosti Příkazní smlouva o obstarávání průvodcovských služeb na dobu neurčitou 18.09.2020 50 000 CZK Natalyia Tsokur Detail
České vysoké učení technické v Praze Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo - Pražský voucher na inovační projekty 18.09.2020 412 000 CZK Learneron, SE Detail
Univerzita Palackého v Olomouci Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č.1 ke grantové dohodě 2019-1-CZ01-KA107-060534 v rámci programu Erasmus+ klíčová akce 1: Vzdělávací mobilita jednotlivců. Doplnění pravidel pro projekty v důsledku rozšíření onemocnění Covid-19 18.09.2020 336 921 EUR Dům zahraniční spolupráce Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží - zdravotnický materiál 18.09.2020 93 913 CZK ALINEX - Kácovská, s.r.o. Detail
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 2 k rámcové smlouvě o bezregresním postoupení pohledávek za úplatu 18.09.2020 Neuvedeno UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Detail
Univerzita Palackého v Olomouci Hledat další smlouvy společnosti GRANTOVÁ DOHODA 2019-1-CZ01-KA107-060534 v rámci programu Erasmus+ klíčová akce 1: Vzdělávací mobilita jednotlivců 18.09.2020 336 921 EUR Dům zahraniční spolupráce Detail