Účinnost některých smluv v době vyhlášení nouzového stavu

V souvislosti se současnou situací související se zavedením nouzového stavu pro území ČR uvádíme, že nezávisle na uveřejnění prostřednictvím registru smluv nabývá účinnosti smlouva, která byla uzavřena v krajní nouzi nebo za účelem odvrácení nebo zmírnění újmy hrozící bezprostředně v souvislosti s mimořádnou událostí ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prostředí (§ 6 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb.). Usnesením vlády č. 55 ze dne 22. ledna 2021 byl nouzový stav prodloužen do 14. února 2021. Nezávisle na uveřejnění prostřednictvím registru smluv také nabývá účinnosti smlouva, jejímž předmětem jsou léčiva nebo zdravotnické prostředky (§ 6 odst. 3 zákona č. 340/2015 Sb.).
Uvedené smlouvy tedy musí být v registru smluv uveřejněny, ale je možné z nich plnit ihned po jejich uzavření. S plněním tedy není nutné čekat až do okamžiku uveřejnění v registru smluv.

Za účelem zvýšení transparentnosti smluv uzavíraných v rámci současného nouzového stavu vás žádáme, abyste smlouvy sjednané z důvodu boje proti SARS-CoV-2 a s onemocněním COVID-19 označovali slovem „COVID-19“, a to v rámci metadat vymezujících předmět smlouvy [do metadata vymezení předmětu smlouvy (textové označení smlouvy) uveďte slovo „COVID-19“].
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Předmět smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1605367/7021622192 23.01.2021 136 101 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Brno Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1201034/149 23.01.2021 76 160 CZK bez DPH Nemocnice Tábor, a.s. Detail
Metropolitní zdravotnický servis, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Doplnění prováděcí smlouvy č. 4 a objednávky č. 7 23.01.2021 60 000 CZK bez DPH JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., advokátní kancelář Detail
Metropolitní zdravotnický servis, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Prováděcí smlouva č. 4 na základě písemné objednávky č. 7 k Rámcové dohodě o poskytování administrace a poradenství při realizaci veřejných zakázek č. SML/00005/2019 ze dne 9. října 2019 23.01.2021 402 000 CZK bez DPH JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., advokátní kancelář Detail
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení - č. objednáky 12087/2018/9/VYCH 23.01.2021 264 252 CZK bez DPH Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení - č. objednávky 698/2019/9/VYCH 23.01.2021 61 122 CZK bez DPH Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení - č. objednávky 16075/2018/9/VYCH 23.01.2021 325 222 CZK bez DPH Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení - č. objednávky 15448/2018/9/VYCH 23.01.2021 109 894 CZK bez DPH Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení - č. objednáky 15150/2018/9/VYCH 23.01.2021 356 355 CZK bez DPH Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení - č. objednáky 11717/2018/9/VYCH 23.01.2021 83 252 CZK bez DPH Alliance Healthcare s.r.o. Detail