Upozornění k vyplňování předmětu smlouvy

V registru smluv se společně se smlouvou a dodatkem uveřejní také mj. metadata vymezující předmět smlouvy.

V metodických návodech umístěných na internetových stránkách MV je uvedeno, že je nezbytné uvést jak přímý, tak nepřímý předmět smlouvy. Předmětem přímým se rozumí lidské chování, kterým jsou realizována práva a povinnosti subjektů (např. užívání vypůjčené či pronajaté věci); předmětem nepřímým je věc, na jakou se konkrétní chování subjektů zaměřuje (např. vypůjčená či pronajatá věc sama o sobě).

Metadata obsahující pouze přímý nebo pouze nepřímý předmět smlouvy mohou být považována za chybná s tím, že zákon o registru smluv s touto chybou spojuje zrušení smlouvy od počátku po 3 měsících od jejího uzavření. V případě dotazů se neváhejte obrátit na registrsmluv@mvcr.cz.
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Předmět smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o výpůjčce: Bezúplatné zapůjčení exponátu 30.07.2021 170 300 CZK bez DPH Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s. Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ústí nad Labem - kontaktní pracoviště Ústí nad Labem (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu 30.07.2021 108 000 CZK bez DPH VOSTAV SMD s.r.o. Detail
Hlavní město Praha zastoupené společností Technologie hl. m. Prahy, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 5 k dílčí smlouvě o nájmu reklamních ploch na stožárech VO - Balíček č. 2 ze dne 29. 1. 2020 30.07.2021 140 214 CZK bez DPH BULLDOG REKLAMA s.r.o. Detail
Česká republika - Ministerstvo obrany Hledat další smlouvy společnosti 551210 Kontrola, zkoušky, údržba, oprava a likvidace hasicích přístrojů, obj. 173-46937/2021/10 30.07.2021 203 806 CZK s DPH PHP - SERVIS, s.r.o. Detail
Ministerstvo zdravotnictví Hledat další smlouvy společnosti sjednání rozvazovací podmínky smlouvy spočívající v doručení schváleného a platného " projektu pokusů" do 31.8.2021 30.07.2021 Neuvedeno Fakultní nemocnice Ostrava Detail
Městská část Praha 2 Hledat další smlouvy společnosti Administrace zadávacího řízení Londýnská 16/537-rekonstrukce prostoru jeslí v 1. PP, . 1. NP - 3. NP - objednávka 30.07.2021 75 000 CZK bez DPH ikis, s.r.o. Detail
Moravskoslezský kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o partnerství a poskytnutí dotace v rámci projektu "Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II", reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613 30.07.2021 4 089 235 CZK s DPH Dohodneme se, z.s. Detail
Základní škola Zlín, Slovenská 3076, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Objednávka učebnic 30.07.2021 91 213 CZK s DPH Více smluvních stran Detail
statutární město Plzeň Hledat další smlouvy společnosti OBJ. zámečnické a stavební práce na schodišti od řeky Radbuzy na Zborovskou ul. obj. 4510053232 30.07.2021 116 765 CZK s DPH Petr Křížek Detail
Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny 30.07.2021 Neuvedeno Lumius, spol. s r.o. Detail