Účinnost některých smluv v době vyhlášení nouzového stavu

V souvislosti se současnou situací související se zavedením nouzového stavu pro území ČR uvádíme, že nezávisle na uveřejnění prostřednictvím registru smluv nabývá účinnosti smlouva, která byla uzavřena v krajní nouzi nebo za účelem odvrácení nebo zmírnění újmy hrozící bezprostředně v souvislosti s mimořádnou událostí ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prostředí (§ 6 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb.). Usnesením vlády č. 55 ze dne 22. ledna 2021 byl nouzový stav prodloužen do 14. února 2021. Nezávisle na uveřejnění prostřednictvím registru smluv také nabývá účinnosti smlouva, jejímž předmětem jsou léčiva nebo zdravotnické prostředky (§ 6 odst. 3 zákona č. 340/2015 Sb.).
Uvedené smlouvy tedy musí být v registru smluv uveřejněny, ale je možné z nich plnit ihned po jejich uzavření. S plněním tedy není nutné čekat až do okamžiku uveřejnění v registru smluv.

Za účelem zvýšení transparentnosti smluv uzavíraných v rámci současného nouzového stavu vás žádáme, abyste smlouvy sjednané z důvodu boje proti SARS-CoV-2 a s onemocněním COVID-19 označovali slovem „COVID-19“, a to v rámci metadat vymezujících předmět smlouvy [do metadata vymezení předmětu smlouvy (textové označení smlouvy) uveďte slovo „COVID-19“].
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Předmět smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Liberecký kraj Hledat další smlouvy společnosti rozšíření jádra IS Ginis o funkcionalitu zveřejňování smluv 01.07.2016 80 000 CZK bez DPH GORDIC spol. s r.o. Detail
Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Podnájmní smlouva 01.07.2016 91 308 CZK bez DPH Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace Detail
Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Podnájemní smlouva 01.07.2016 Neuvedeno Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace Detail
Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o sdružených službách dodávka zemního plynu 01.07.2016 Neuvedeno Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace Detail
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Nájem nebytových prostor 01.07.2016 Neuvedeno Městská poliklinika Otrokovice s.r.o. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti Licence SW produktů 01.07.2016 Neuvedeno OBIS s.r.o. Detail
Odborné učiliště Cvrčovice, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo 01.07.2016 168 415 CZK bez DPH František Švaříček Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti služby spočívající v poskytování podpory a údržby programového vybavení - sml. prodloužena dodatkem č. 1 01.07.2016 Neuvedeno OBIS s.r.o. Detail
Fakturace (Ministerstvo obrany) Hledat další smlouvy společnosti LAND ROVER OLOMOUC - Servis, údržba a opravy vozidel kategorie M1 a N1 2016-2019 III (část 3) 01.07.2016 3 600 000 CZK bez DPH Temposervis CZ a.s. Detail
Fakturace (Ministerstvo obrany) Hledat další smlouvy společnosti ŠKODA a VW TÁBOR - část VZ č. 1 - Servis, údržba a opravy vozidel kategorie M1, N1 2015 - 2018 II 01.07.2016 4 000 000 CZK bez DPH Sejk Jan Detail