Účinnost některých smluv v době vyhlášení nouzového stavu

V souvislosti se současnou situací související se zavedením nouzového stavu pro území ČR uvádíme, že nezávisle na uveřejnění prostřednictvím registru smluv nabývá účinnosti smlouva, která byla uzavřena v krajní nouzi nebo za účelem odvrácení nebo zmírnění újmy hrozící bezprostředně v souvislosti s mimořádnou událostí ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prostředí (§ 6 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb.). Usnesením vlády č. 55 ze dne 22. ledna 2021 byl nouzový stav prodloužen do 14. února 2021. Nezávisle na uveřejnění prostřednictvím registru smluv také nabývá účinnosti smlouva, jejímž předmětem jsou léčiva nebo zdravotnické prostředky (§ 6 odst. 3 zákona č. 340/2015 Sb.).
Uvedené smlouvy tedy musí být v registru smluv uveřejněny, ale je možné z nich plnit ihned po jejich uzavření. S plněním tedy není nutné čekat až do okamžiku uveřejnění v registru smluv.

Za účelem zvýšení transparentnosti smluv uzavíraných v rámci současného nouzového stavu vás žádáme, abyste smlouvy sjednané z důvodu boje proti SARS-CoV-2 a s onemocněním COVID-19 označovali slovem „COVID-19“, a to v rámci metadat vymezujících předmět smlouvy [do metadata vymezení předmětu smlouvy (textové označení smlouvy) uveďte slovo „COVID-19“].
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Předmět smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání 22.04.2020 Neuvedeno Josef Maťa zdravotnická dopravní služba s.r.o. Detail
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání 22.04.2020 Neuvedeno Josef Maťa zdravotnická dopravní služba s.r.o. Detail
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva 03.10.2017 361 790 CZK s DPH AUTO IN s.r.o. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti - předmětem kupní smlouvy - část poz. parc.č. 4244/7 k.ú. Horní Počernice , dle GP č. 4872-127/2014 parc.č. 4244/22 o vým. 1234 m2 - předmětem služebnosti část poz. parc.č. 4244/7 k.ú. Horní Počernice v rozsahu dle GP č.4872-127/2014 01.02.2017 Neuvedeno Více smluvních stran Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti - předmětem kupní smlouvy - část poz. parc.č. 4244/7 k.ú. Horní Počernice , dle GP č. 4872-127/2014 parc.č. 4244/22 o vým. 1234 m2 - předmětem služebnosti část poz. parc.č. 4244/7 k.ú. Horní Počernice v rozsahu dle GP č.4872-127/2014 21.02.2017 Neuvedeno Více smluvních stran Detail
Nemocnice Prachatice, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka č. PR081568 04.01.2018 121 467 CZK s DPH Abbott Laboratories, s.r.o. Detail
Nemocnice Prachatice, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka kapalného kyslíku 15.01.2018 89 651 CZK s DPH AIR PRODUCTS spol. s r.o. Detail
Regionální sdružení obcí a měst Euregio Egrensis Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o financování malého projektu - Dispoziční fond, reg. Egrensis 03.04.2019 18 284 EUR Archa Loket z. s. Detail
Nemocnice Prachatice, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka č. PR081586 04.01.2018 62 664 CZK s DPH B. Braun Medical s.r.o. Detail
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Objednávka ZM 10.03.2020 52 031 CZK s DPH B. Braun Medical s.r.o. Detail