Anonymizace dokumentů pro OVM

SW nástroj pro anonymizaci dokumentů určených k uveřejnění v registru smluv je dostupný pouze pro orgány veřejné moci (OVM) a umožňuje převod souboru do strojově čitelného formátu (pdf s textovou vrstvou). Současně je možné provést anonymizaci osobních údajů a obchodního tajemství. Nástroj je dostupný na adrese: https://anonymizace.gov.cz Další informace jsou uvedeny na stránkách registru smluv v menu: Jak publikovat/Anonymizace dokumentů

Publikační formuláře

Formuláře, pomocí kterých můžete snadno připravit a odeslat metadata smlouvy společně s textovým obrazem smlouvy ke zveřejnění v Registru smluv, naleznete v prostředí Portálu veřejné správy. U formulářů je k dispozici též stručný návod k jejich použití. U formuláře Zveřejnění záznamu je nově možné u smluvní strany doplňovat údaje pomocí tlačítka. Podrobnosti v návodu k formuláři.
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Textové označení smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
České vysoké učení technické v Praze Hledat další smlouvy společnosti Občerstvení pro soutěžící CERC 2018 10.12.2018 Neuvedeno MAT CLUB s.r.o. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti nájemní smlouva - prostory sloužící k podnikání § 2302 a násl. NOZ: Nebytové prostory - Západní tribuna VSS - Česká basketbalová federace. Nájemní smlouva uzavřená na základě směnné smlouvy č. SME/83/01/015107/2014 ze dne 5.11.2014 v souvislosti se změ... 10.12.2018 37 800 CZK Česká basketbalová federace Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o dílo § 2586 a násl. NOZ: Vícepráce v hodnotě 789 319,14 Kč bez DPH 10.12.2018 6 877 153 CZK ŠAFINVEST, s.r.o. Detail
Ústecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Příkazní smlouva na výkon technického dozoru stavebníka na provádnění stavby "Spec. ZŠ a PrŠ, Šluknov - vybudování vlastního zdroje vytápění" 10.12.2018 61 000 CZK Pavel Hruška Detail
České vysoké učení technické v Praze Hledat další smlouvy společnosti VZ 56565 /FEL IT díly 10.12.2018 Neuvedeno Netfox s.r.o. Detail
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Zajištění konference ICFSMA'19 10.12.2018 1 016 529 CZK CONCREA, s.r.o. Detail
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Hledat další smlouvy společnosti Objednávka č. 18/650200458 S 10.12.2018 79 761 CZK BuildMaster s.r.o. Detail
Kávéeska, příspěvková organizace; zkratka KVS, p. o. Hledat další smlouvy společnosti SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ PRODEJNÍHO MÍSTA A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 10.12.2018 82 000 CZK HoReCa solution s.r.o. Detail
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Hledat další smlouvy společnosti servis garážových vrat 10.12.2018 Neuvedeno SPEDOS Servis s.r.o. Detail
Palata - Domov pro zrakově postižené Hledat další smlouvy společnosti odvětrání stř.výtahu 10.12.2018 135 900 CZK Výtahy Bestlift, s.r.o. Detail