Anonymizace dokumentů pro OVM

SW nástroj pro anonymizaci dokumentů určených k uveřejnění v registru smluv je dostupný pouze pro orgány veřejné moci (OVM) a umožňuje převod souboru do strojově čitelného formátu (pdf s textovou vrstvou). Současně je možné provést anonymizaci osobních údajů a obchodního tajemství. Nástroj je dostupný na adrese: https://anonymizace.gov.cz Další informace jsou uvedeny na stránkách registru smluv v menu: Jak publikovat/Anonymizace dokumentů

Publikační formuláře

Formuláře, pomocí kterých můžete snadno připravit a odeslat metadata smlouvy společně s textovým obrazem smlouvy ke zveřejnění v Registru smluv, naleznete v prostředí Portálu veřejné správy. U formulářů je k dispozici též stručný návod k jejich použití. U formuláře Zveřejnění záznamu je nově možné u smluvní strany doplňovat údaje pomocí tlačítka. Podrobnosti v návodu k formuláři.
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Textové označení smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Heřmanice - věznice (Vězeňská služba České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o nájmu hmotné nemovité věci – pozemku a části nemovitosti 20.08.2019 74 496 CZK SILESIA KOVOŠROT s.r.o. Detail
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad Hledat další smlouvy společnosti školení "Uživatelské sestavy" pro 1 osobu 20.08.2019 Neuvedeno OKsystem a.s. Detail
Statutární město Brno Hledat další smlouvy společnosti Objednávka Libušina třída (ul. Chalabalova - most přes ul. Žebětínskou) - etapa I. návrh řešení DZ a nutných stavebních úprav včetně projednání ve výrobním výboru 20.08.2019 126 904 CZK Brněnské komunikace a.s. Detail
VOP CZ, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka 15090319 - hutní materiál 20.08.2019 40 776 EUR Expono Steelforce, a.s. Detail
VOP CZ, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka 15090307 - hutní materiál 20.08.2019 4 638 EUR Konex Ocel s.r.o. Detail
VOP CZ, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka 15090308 - hutní materiál 20.08.2019 2 040 EUR FEBE CRAFT s.r.o. Detail
VOP CZ, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka 15090306 - hutní materiál 20.08.2019 11 492 EUR Konex Ocel s.r.o. Detail
VOP CZ, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka 15090317 - hutní materiál 20.08.2019 10 627 EUR Expono Steelforce, a.s. Detail
VOP CZ, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka 15090304 - hutní materiál 20.08.2019 28 623 EUR Schmolz + Bickenbach Detail
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo: provádění pravidelné technické údržby a pozáručního servisu otočných dveří 20.08.2019 Neuvedeno SPEDOS Servis s.r.o. Detail