Anonymizace dokumentů pro OVM

SW nástroj pro anonymizaci dokumentů určených k uveřejnění v registru smluv je dostupný pouze pro orgány veřejné moci (OVM) a umožňuje převod souboru do strojově čitelného formátu (pdf s textovou vrstvou). Současně je možné provést anonymizaci osobních údajů a obchodního tajemství. Nástroj je dostupný na adrese: https://anonymizace.gov.cz Další informace jsou uvedeny na stránkách registru smluv v menu: Jak publikovat/Anonymizace dokumentů

Publikační formuláře

Formuláře, pomocí kterých můžete snadno připravit a odeslat metadata smlouvy společně s textovým obrazem smlouvy ke zveřejnění v Registru smluv, naleznete v prostředí Portálu veřejné správy. U formulářů je k dispozici též stručný návod k jejich použití. U formuláře Zveřejnění záznamu je nově možné u smluvní strany doplňovat údaje pomocí tlačítka. Podrobnosti v návodu k formuláři.
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Textové označení smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Sociální služby Libina, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Předmětem dodatku je změna názvu nájemce Domov důchodců Libina, příspěvková organizace na Sociální služby Libina, příspěvková organizace. 20.06.2018 Neuvedeno Obec Libina Detail
Sociální služby Libina, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli dodávky spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení s požadavkem na poskytování náhradního plnění. 20.06.2018 Neuvedeno C - SYSTEM TRADE s.r.o. Detail
Sociální služby Libina, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Dodavatel se touto smlouvou zavazuje poskytovat Objednateli dodávky kancelářských potřeb dle specifikace Rámcové smlouvy. 20.06.2018 Neuvedeno ASTRA kancelářské potřeby s.r.o. a Eagle Eyes a.s. Detail
MĚSTO NÁCHOD Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o budoucí smlouvě kupní 20.06.2018 84 580 CZK GasNet, s.r.o. Detail
Město Rosice Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva 20.06.2018 285 000 CZK Monika Báňová Detail
Moravskoslezský kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK - Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 20.06.2018 Neuvedeno Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace Detail
Ministerstvo zdravotnictví Hledat další smlouvy společnosti změna v článku IX. Smlouvy a v článku XVI. Smlouvy, upřesnění výše podpory pro rok 2018 20.06.2018 2 355 000 CZK Fakultní nemocnice Hradec Králové Detail
Statutární město Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční činnost FK Slavonín 2018 20.06.2018 Neuvedeno Tělovýchovná jednota Sokol Slavonín Detail
Ministerstvo zdravotnictví Hledat další smlouvy společnosti změna v článku IX. Smlouvy a v článku XVI. Smlouvy, upřesnění výše podpory pro rok 2018 20.06.2018 1 881 000 CZK Fakultní nemocnice Hradec Králové Detail
Městská část Praha 12 Hledat další smlouvy společnosti Soubor:R-172-042-18 SML 20.06.2018 1 501 893 CZK GARTENSTA PLUS s.r.o. Detail