Publikační formuláře

Formuláře, pomocí kterých můžete snadno připravit a odeslat metadata smlouvy společně s textovým obrazem smlouvy ke zveřejnění v Registru smluv, naleznete v prostředí Portálu veřejné správy. U formulářů je k dispozici též stručný návod k jejich použití. U formuláře Zveřejnění záznamu je nově možné u smluvní strany doplňovat údaje pomocí tlačítka. Podrobnosti v návodu k formuláři.

Zřízení datové schránky

Vzhledem k tomu, že smlouvu nelze do Registru smluv zveřejnit jinak, než za použití datové schránky, uvádíme odkaz na stránky věnované postupu zřízení datové schránky na žádost.
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Textové označení smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace na realizaci lékařské pohotovostní služby ve výši 5 600 tis. Kč 23.02.2018 5 600 000 CZK Fakultní nemocnice v Motole Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti dohoda: Zjištění elektronické komunikace mezi lokalitami datové centrum Šarka a Novou úřední budovou MHMP 23.02.2018 1 830 600 CZK T- Mobile Czech Republic a.s. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o dílo § 2586 a násl. NOZ: Souhrn změn stavebních prací v rozsahu dle dílčích rozpočtů podle Změnového listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku k VZ "Karlínská OA a VOŠ ekonomická, P8 - rekonstrukce střechy" 23.02.2018 193 504 CZK Konstruktis Praha, spol. s r.o. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o dílo § 2586 a násl. NOZ: Dodatečné stavební práce, které se dle původní smlouvy nerealizovaly, ale jejichž potřeba byla nutná ke zdárnému dokončení díla. 23.02.2018 5 751 053 CZK 4P INVEST s.r.o. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti nájemní smlouva - pozemek: ZMENA DOBY NAJMU 23.02.2018 Neuvedeno outdoor akzent s.r.o. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti kupní smlouva - movité věci s vyjímkou cenných papírů: SMLOUVA O DODÁVCE ZAŘÍZENÍ PRO MOBILNÍ SBĚR DAT 23.02.2018 13 198 260 CZK TOTAL SERVICE s.r.o. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace na realizaci lékařské pohotovostní služby ve výši 2 200 tis. Kč 23.02.2018 2 200 000 CZK Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace na realizaci lékařské pohotovostní služby ve výši 2 200 tis. Kč 23.02.2018 2 200 000 CZK Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace na realizaci lékařské pohotovostní služby ve výši 2 700 tis. Kč 23.02.2018 2 700 000 CZK Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti nájemní smlouva - ostatní: změna výměru a povolení inženýrských sítí část pozemku parc.č.1840/4 k.ú. Libeň 23.02.2018 3 105 CZK Žižka Martin Detail