Anonymizace dokumentů pro OVM

SW nástroj pro anonymizaci dokumentů určených k uveřejnění v registru smluv je dostupný pouze pro orgány veřejné moci (OVM) a umožňuje převod souboru do strojově čitelného formátu (pdf s textovou vrstvou). Současně je možné provést anonymizaci osobních údajů a obchodního tajemství. Nástroj je dostupný na adrese: https://anonymizace.gov.cz Další informace jsou uvedeny na stránkách registru smluv v menu: Jak publikovat/Anonymizace dokumentů

Publikační formuláře

Formuláře, pomocí kterých můžete snadno připravit a odeslat metadata smlouvy společně s textovým obrazem smlouvy ke zveřejnění v Registru smluv, naleznete v prostředí Portálu veřejné správy. U formulářů je k dispozici též stručný návod k jejich použití. U formuláře Zveřejnění záznamu je nově možné u smluvní strany doplňovat údaje pomocí tlačítka. Podrobnosti v návodu k formuláři.
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Textové označení smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Olomoucký kraj Hledat další smlouvy společnosti dodatek č.1 zubní - MDDr. Pospíšilová Monika 21.09.2018 Neuvedeno MDDr. Monika Pospíšilová Detail
Thomayerova nemocnice Hledat další smlouvy společnosti Dodávka ZM 21.09.2018 133 994 CZK Alliance Healthcare Detail
Thomayerova nemocnice Hledat další smlouvy společnosti Dodávka ZM 21.09.2018 1 638 710 CZK ROCHE s.r.o. Detail
Thomayerova nemocnice Hledat další smlouvy společnosti Dodávka ZM 21.09.2018 241 826 CZK Alliance Healthcare Detail
Základní škola a mateřská škola Brno,Husova 17,příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Nákup 12ks Apple 9.7-inch iPad 6 21.09.2018 Neuvedeno Více smluvních stran Detail
Regionální muzeum v Kolíně, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Příkazní smlouva k provádění předtiskových a tiskových prací spolu s instalací při výstavních projektech a v rámci propagace RMK 21.09.2018 250 000 CZK Jiří Longin Detail
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Audio sestava 21.09.2018 Neuvedeno Více smluvních stran Detail
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Hledat další smlouvy společnosti Dílčí dohoda o spolupráci při uskutečňování DSP 21.09.2018 Neuvedeno Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. Detail
Olomoucký kraj Hledat další smlouvy společnosti dodatek č.1 zubní - Aludentia s.r.o. 21.09.2018 Neuvedeno Aludentia s.r.o. Detail
TESPRA Hodonín, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Pojištění majetku_Tespra Hodonín 21.09.2018 60 757 CZK Česká pojišťovna a.s. Detail