Anonymizace dokumentů pro OVM

SW nástroj pro anonymizaci dokumentů určených k uveřejnění v registru smluv je dostupný pouze pro orgány veřejné moci (OVM) a umožňuje převod souboru do strojově čitelného formátu (pdf s textovou vrstvou). Současně je možné provést anonymizaci osobních údajů a obchodního tajemství. Nástroj je dostupný na adrese: https://anonymizace.gov.cz Další informace jsou uvedeny na stránkách registru smluv v menu: Jak publikovat/Anonymizace dokumentů

Publikační formuláře

Formuláře, pomocí kterých můžete snadno připravit a odeslat metadata smlouvy společně s textovým obrazem smlouvy ke zveřejnění v Registru smluv, naleznete v prostředí Portálu veřejné správy. U formulářů je k dispozici též stručný návod k jejich použití. U formuláře Zveřejnění záznamu je nově možné u smluvní strany doplňovat údaje pomocí tlačítka. Podrobnosti v návodu k formuláři.
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Textové označení smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží - zdravotnický materiál 10.12.2018 57 852 CZK RESORBA, s.r.o. Detail
Město Písek Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o výpůjčce objektu čp. 1556, Sovova ul., Písek pro prozatímní ubytování a pobyt klientů denního a týdenního stacionáře a chráněného bydlení DUHA Písek 10.12.2018 767 100 CZK Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky Detail
Město Písek Hledat další smlouvy společnosti objednávka digitálních telefonů 10.12.2018 61 500 CZK INTEM spol. s r.o. Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží - zdravotnický materiál 10.12.2018 54 540 CZK CHEIRÓN a.s. Detail
KruV - RS (Kraj Vysočina) Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o zřízení služebnosti OM 1153/2018 10.12.2018 Neuvedeno Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Detail
Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva dodávka širokopásmových seismometrů pro MOBNET II 10.12.2018 2 010 000 CZK ScienceTech s.r.o. Detail
Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK Hledat další smlouvy společnosti objednávka Wagnerova tuba Alexander, mod. 111 M-F 2 ks 10.12.2018 350 000 CZK Mgr. Novotný Libor Detail
Domov mládeže a školní jídelna, Praha 2, Neklanova 32 Hledat další smlouvy společnosti nákup automobilu 10.12.2018 Neuvedeno Domov mládeže a školní jídelna Detail
Statutární město Přerov Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva; Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, ZŠ J. A. KOMENSKÉHO A MŠ PŘEROV-PŘEDMOSTÍ, HRANICKÁ 14 - Vybavení odborných učeben 10.12.2018 1 717 714 CZK MERCI, s.r.o. Detail
Osmá správa majetku a služeb a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - výměna plynového kotle včetně komínu 10.12.2018 87 265 CZK Více smluvních stran Detail