Anonymizace dokumentů pro OVM

SW nástroj pro anonymizaci dokumentů určených k uveřejnění v registru smluv je dostupný pouze pro orgány veřejné moci (OVM) a umožňuje převod souboru do strojově čitelného formátu (pdf s textovou vrstvou). Současně je možné provést anonymizaci osobních údajů a obchodního tajemství. Nástroj je dostupný na adrese: https://anonymizace.gov.cz Další informace jsou uvedeny na stránkách registru smluv v menu: Jak publikovat/Anonymizace dokumentů

Publikační formuláře

Formuláře, pomocí kterých můžete snadno připravit a odeslat metadata smlouvy společně s textovým obrazem smlouvy ke zveřejnění v Registru smluv, naleznete v prostředí Portálu veřejné správy. U formulářů je k dispozici též stručný návod k jejich použití. U formuláře Zveřejnění záznamu je nově možné u smluvní strany doplňovat údaje pomocí tlačítka. Podrobnosti v návodu k formuláři.
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Textové označení smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1201034/1206 21.07.2019 96 832 CZK Nemocnice Tábor, a.s. Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1401274/28183 21.07.2019 57 173 CZK Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1101277/59982 21.07.2019 50 287 CZK Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nem. Středoč. kraje Detail
Mělnické kulturní centrum, o.p.s. Hledat další smlouvy společnosti Divadelní představení Agent tzv. společenský 21.07.2019 65 000 CZK TESTIS, z.s. Detail
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Supplement No.4 TO PIG BREEDING AND MAINTENANCE SERVICES AGREEMENT 21.07.2019 Neuvedeno CHDI Foundation, Inc., a New jersey corporation Detail
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti First Amendment To Services Agreement 21.07.2019 Neuvedeno CHDI Foundation, Inc., a New Jersey corporation Detail
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Hledat další smlouvy společnosti TREASURY OBCHOD 21.07.2019 Neuvedeno VOP ČR. s.p. Detail
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Hledat další smlouvy společnosti TREASURY OBCHOD 21.07.2019 Neuvedeno MINISTERSTVO FINANCÍ Detail
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Hledat další smlouvy společnosti treasury obchod 21.07.2019 Neuvedeno VOP ČR, s.p. Detail
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Hledat další smlouvy společnosti treasury obchod 21.07.2019 Neuvedeno VOP ČR, s.p. Detail