Anonymizace dokumentů pro OVM

SW nástroj pro anonymizaci dokumentů určených k uveřejnění v registru smluv je dostupný pouze pro orgány veřejné moci (OVM) a umožňuje převod souboru do strojově čitelného formátu (pdf s textovou vrstvou). Současně je možné provést anonymizaci osobních údajů a obchodního tajemství. Nástroj je dostupný na adrese: https://anonymizace.gov.cz Další informace jsou uvedeny na stránkách registru smluv v menu: Jak publikovat/Anonymizace dokumentů

Publikační formuláře

Formuláře, pomocí kterých můžete snadno připravit a odeslat metadata smlouvy společně s textovým obrazem smlouvy ke zveřejnění v Registru smluv, naleznete v prostředí Portálu veřejné správy. U formulářů je k dispozici též stručný návod k jejich použití. U formuláře Zveřejnění záznamu je nově možné u smluvní strany doplňovat údaje pomocí tlačítka. Podrobnosti v návodu k formuláři.
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Textové označení smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o poskytování slev a bonusů 14.12.2018 Neuvedeno Bayer s.r.o. Detail
ViaPharma s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží 14.12.2018 178 222 CZK Lékárna ÚVN - veřejná Detail
Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy Hledat další smlouvy společnosti Dodání HW a SW kyberkriminalita 2 pro OA 14.12.2018 416 300 CZK Risk Analysis Consultants, s.r.o. Detail
Státní fond dopravní infrastruktury Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o ukončení smlouvy o užívání nevyhrazeného parkovacího místa - Brno 14.12.2018 Neuvedeno TYMET parking a.s. Detail
Univerzita Karlova Hledat další smlouvy společnosti 1. LF UK1LF GO Kupní smlouva (Kity) 14.12.2018 Neuvedeno GeneTiCA s.r.o. Detail
Ministerstvo pro místní rozvoj Hledat další smlouvy společnosti Zpracování odborných podkladů, poskytnout odbornou pomoc a další služby k aplikaci zákona č. 183/2006 Sb. 14.12.2018 Neuvedeno Česká společnost pro stavební právo Detail
Palivový kombinát Ústí, státní podnik Hledat další smlouvy společnosti Objednávka vybavení pro práci ve výškách pro ZBZS 14.12.2018 62 580 CZK Ludvík Čečatka Detail
Státní pozemkový úřad Hledat další smlouvy společnosti Objednávka ekologického auditu - nemovité věci v k.ú. Krnov - Horní předměstí, okres Bruntál 14.12.2018 73 550 CZK ENVI-AQUA, s.r.o. Detail
Státní zemědělský intervenční fond Hledat další smlouvy společnosti Dodávka mobilních telefonů - mobillní telefon 14.12.2018 1 275 000 CZK C SYSTEM CZ a.s. Detail
statutární město Plzeň Hledat další smlouvy společnosti změna doby trvání nájmu na určitou 10 let od účinnosti D1, tj. od 01.01.2019 do 31.12.2028 + úprava splatnosti nájemného, dodatek číslo 2012/005246/D1 14.12.2018 948 568 CZK Vodafone Czech Republic a.s. Detail