Anonymizace dokumentů pro OVM

SW nástroj pro anonymizaci dokumentů určených k uveřejnění v registru smluv je dostupný pouze pro orgány veřejné moci (OVM) a umožňuje převod souboru do strojově čitelného formátu (pdf s textovou vrstvou). Současně je možné provést anonymizaci osobních údajů a obchodního tajemství. Nástroj je dostupný na adrese: https://anonymizace.gov.cz Další informace jsou uvedeny na stránkách registru smluv v menu: Jak publikovat/Anonymizace dokumentů

Publikační formuláře

Formuláře, pomocí kterých můžete snadno připravit a odeslat metadata smlouvy společně s textovým obrazem smlouvy ke zveřejnění v Registru smluv, naleznete v prostředí Portálu veřejné správy. U formulářů je k dispozici též stručný návod k jejich použití. U formuláře Zveřejnění záznamu je nově možné u smluvní strany doplňovat údaje pomocí tlačítka. Podrobnosti v návodu k formuláři.
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Textové označení smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Česká agentura pro standardizaci Hledat další smlouvy společnosti Přístup do ČSN online pro více uživatelů na základ 23.10.2018 2 500 CZK Certifikační sdružení pro personál Detail
Česká agentura pro standardizaci Hledat další smlouvy společnosti Přístup do ČSN online pro více uživatelů na základ 23.10.2018 31 500 CZK Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Detail
Česká agentura pro standardizaci Hledat další smlouvy společnosti Přístup do ČSN online pro více uživatelů na základ 23.10.2018 4 000 CZK POLLMANN CZ s.r.o. Detail
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Treasury obchod 23.10.2018 Neuvedeno VOP Detail
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Treasury obchod 23.10.2018 Neuvedeno Ministerstvo financí Detail
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Treasury obchod 23.10.2018 Neuvedeno Česká exportní banka Detail
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Treasury obchod 23.10.2018 Neuvedeno Česká exportní banka Detail
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Treasury obchod 23.10.2018 Neuvedeno Česká exportní banka Detail
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Treasury obchod 23.10.2018 Neuvedeno Státní tiskárny cenin Detail
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Treasury obchod 23.10.2018 Neuvedeno Státní tiskárny cenin Detail