Účinnost smluv v době nouzového stavu

V souvislosti se současnou situací související se zavedením nouzového stavu pro území ČR uvádíme, že nezávisle na uveřejnění prostřednictvím registru smluv nabývá účinnosti smlouva, která byla uzavřena v krajní nouzi nebo za účelem odvrácení nebo zmírnění újmy hrozící bezprostředně v souvislosti s mimořádnou událostí ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prostředí (§ 6 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb.). Usnesením vlády č. 196 ze dne 26. února 2021 byl nouzový stav vyhlášen do 28. března 2021 včetně. Nezávisle na uveřejnění prostřednictvím registru smluv také nabývá účinnosti smlouva, jejímž předmětem jsou léčiva nebo zdravotnické prostředky (§ 6 odst. 3 zákona č. 340/2015 Sb.). Uvedené smlouvy tedy musí být v registru smluv uveřejněny, ale je možné z nich plnit ihned po jejich uzavření. S plněním tedy není nutné čekat až do okamžiku uveřejnění v registru smluv.

Za účelem zvýšení transparentnosti smluv uzavíraných v rámci současného nouzového stavu vás žádáme, abyste smlouvy sjednané z důvodu boje proti SARS-CoV-2 a s onemocněním COVID-19 označovali slovem „COVID-19“, a to v rámci metadat vymezujících předmět smlouvy [do metadata vymezení předmětu smlouvy (textové označení smlouvy) uveďte slovo „COVID-19“].

Upozornění na nový design formulářů

U formulářů, pomocí kterých můžete snadno připravit a odeslat metadata smlouvy společně s textovým obrazem smlouvy ke zveřejnění v Registru smluv, byl změněn design. Formuláře naleznete v prostředí Portálu veřejné správy, cesta k formulářům je následující, příp. "KAM DÁL > PRO ÚŘADY (OVM) > FORMULÁŘE K REGISTRU SMLUV".
Podporované prohlížeče: Google Chrome, Mozilla Firefox, MS EDGE, Safari
Pro mobilní zařízení: Google Chrome, Safari
Již nepodporované prohlížeče: Internet explorer
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Předmět smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Hledat další smlouvy společnosti Kanice 693/9, 11 - pozemky - dod. č. 14 02.03.2021 1 029 CZK s DPH Mendelova univerzita v Brně Detail
Základní škola Podbořany, Husova 276, okres Louny Hledat další smlouvy společnosti Dodatek kupní smlouvy na dodávku tepla a TV na rok 2021 02.03.2021 727 872 CZK bez DPH Realitní kancelář L&L s.r.o. Detail
BYTES Tábor s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1, ke Smlouvě o dílo "Rekonstrukce bytového jádra, bytu č. 12, ul. ČSLA, čp. 2244, Tábor" 02.03.2021 168 269 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
Statutární město Brno Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 61 ke Smlouvě o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu pro statutární město Brno - Koncesní smlouva 02.03.2021 450 000 000 CZK bez DPH Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Detail
České dráhy, a.s. Hledat další smlouvy společnosti nájem pozemku 02.03.2021 Neuvedeno KERACLAY‚ a.s. Detail
České dráhy, a.s. Hledat další smlouvy společnosti D1_Park/2640012020 02.03.2021 Neuvedeno RegioJet a.s. Detail
České dráhy, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Pronájem částí pozemků v k.ú. Brno-Židenice 02.03.2021 Neuvedeno Správa železnic‚ státní organizace Detail
České dráhy, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva v k.ú. Dobřany. 02.03.2021 450 000 CZK bez DPH AVAS EXPORT-IMPORT spol. s r.o. Detail
Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti stavební práce rekonstrukce žel. mostu 02.03.2021 54 000 CZK bez DPH Chládek a Tintěra Pardubice, a.s Detail
Fakultní nemocnice Hradec Králové Hledat další smlouvy společnosti objednávka-NL 02.03.2021 65 800 CZK bez DPH Meditrade spol. s r. o. Detail