Anonymizace dokumentů pro OVM

SW nástroj pro anonymizaci dokumentů určených k uveřejnění v registru smluv je dostupný pouze pro orgány veřejné moci (OVM) a umožňuje převod souboru do strojově čitelného formátu (pdf s textovou vrstvou). Současně je možné provést anonymizaci osobních údajů a obchodního tajemství. Nástroj je dostupný na adrese: https://anonymizace.gov.cz Další informace jsou uvedeny na stránkách registru smluv v menu: Jak publikovat/Anonymizace dokumentů

Publikační formuláře

Formuláře, pomocí kterých můžete snadno připravit a odeslat metadata smlouvy společně s textovým obrazem smlouvy ke zveřejnění v Registru smluv, naleznete v prostředí Portálu veřejné správy. U formulářů je k dispozici též stručný návod k jejich použití. U formuláře Zveřejnění záznamu je nově možné u smluvní strany doplňovat údaje pomocí tlačítka. Podrobnosti v návodu k formuláři.
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Textové označení smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Česká republika - Ministerstvo obrany Hledat další smlouvy společnosti 8407 - Nákup potravin na VSZ 1. - 10. 1. 2020 fakturou 12.12.2019 Neuvedeno Českomoravská potravinová společnost, a.s. Detail
Česká republika - Ministerstvo obrany Hledat další smlouvy společnosti 8407 - Nákup potravin na VSZ 11.- 20.1. 2020 fakturou 12.12.2019 Neuvedeno Českomoravská potravinová společnost, a.s. Detail
Česká republika - Ministerstvo obrany Hledat další smlouvy společnosti 8407 - Nákup potravin na VSZ 21.- 31.1. 2020 fakturou 12.12.2019 Neuvedeno Českomoravská potravinová společnost, a.s. Detail
Česká republika - Ministerstvo obrany Hledat další smlouvy společnosti 8407 - Nákup potravin na DP 1.- 10.1. 2020 fakturou 12.12.2019 Neuvedeno Českomoravská potravinová společnost, a.s. Detail
Česká republika - Ministerstvo obrany Hledat další smlouvy společnosti 8407 - Nákup potravin na DP 11.- 20.1. 2020 fakturou 12.12.2019 Neuvedeno Českomoravská potravinová společnost, a.s. Detail
Česká republika - Ministerstvo obrany Hledat další smlouvy společnosti 8407 - Nákup potravin na DP 21.- 31.1. 2020 fakturou 12.12.2019 Neuvedeno Českomoravská potravinová společnost, a.s. Detail
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti SEQme-Objednávka-19122311 12.12.2019 181 818 CZK SEQme s.r.o. Detail
ViaPharma s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží 12.12.2019 186 618 CZK Lékárna FN I Plzeň - veřejnost Detail
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti SEQme-Objednávka-19122310 12.12.2019 90 909 CZK SEQme s.r.o. Detail
Město Moravský Krumlov Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 9 ke smlouvě č. OS201520000028, o výpůjčce nádob na tříděný odpad 12.12.2019 Neuvedeno EKO-KOM, a.s. Detail