Účinnost smluv v době nouzového stavu

V souvislosti se současnou situací související se zavedením nouzového stavu pro území ČR uvádíme, že nezávisle na uveřejnění prostřednictvím registru smluv nabývá účinnosti smlouva, která byla uzavřena v krajní nouzi nebo za účelem odvrácení nebo zmírnění újmy hrozící bezprostředně v souvislosti s mimořádnou událostí ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prostředí (§ 6 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb.). Usnesením vlády č. 196 ze dne 26. února 2021 byl nouzový stav vyhlášen do 28. března 2021 včetně. Nezávisle na uveřejnění prostřednictvím registru smluv také nabývá účinnosti smlouva, jejímž předmětem jsou léčiva nebo zdravotnické prostředky (§ 6 odst. 3 zákona č. 340/2015 Sb.). Uvedené smlouvy tedy musí být v registru smluv uveřejněny, ale je možné z nich plnit ihned po jejich uzavření. S plněním tedy není nutné čekat až do okamžiku uveřejnění v registru smluv.

Za účelem zvýšení transparentnosti smluv uzavíraných v rámci současného nouzového stavu vás žádáme, abyste smlouvy sjednané z důvodu boje proti SARS-CoV-2 a s onemocněním COVID-19 označovali slovem „COVID-19“, a to v rámci metadat vymezujících předmět smlouvy [do metadata vymezení předmětu smlouvy (textové označení smlouvy) uveďte slovo „COVID-19“].

Upozornění na nový design formulářů

U formulářů, pomocí kterých můžete snadno připravit a odeslat metadata smlouvy společně s textovým obrazem smlouvy ke zveřejnění v Registru smluv, byl změněn design. Formuláře naleznete v prostředí Portálu veřejné správy, cesta k formulářům je následující, příp. "KAM DÁL > PRO ÚŘADY (OVM) > FORMULÁŘE K REGISTRU SMLUV".
Podporované prohlížeče: Google Chrome, Mozilla Firefox, MS EDGE, Safari
Pro mobilní zařízení: Google Chrome, Safari
Již nepodporované prohlížeče: Internet explorer
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Předmět smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Pardubicích - kontaktní pracoviště Chrudim (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti DODATEK k dohodě o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus č. CRA-CO-3001051/2020 ze dne 9. 4. 2020 02.03.2021 Neuvedeno TOVA TŘEMOŠNICE s.r.o. Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Brně - kontaktní pracoviště Brno (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti DOHODA o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus 02.03.2021 Neuvedeno Alpha Bio Česko s.r.o. Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Brně - kontaktní pracoviště Brno (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti DOHODA o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus 02.03.2021 Neuvedeno Alpha Bio Česko s.r.o. Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Brně - kontaktní pracoviště Znojmo (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti DODATEK k dohodě o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus 02.03.2021 Neuvedeno Michal Makovický Detail
Národní muzeum Hledat další smlouvy společnosti ODIS0- smlouva č. 210025 - rámcová dohoda na dodávka multimediálních playerů 02.03.2021 1 999 000 CZK bez DPH POS Digital s.r.o. Detail
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Hledat další smlouvy společnosti nákup testů 02.03.2021 200 000 CZK bez DPH Abbott Rapid Diagnostics s.r.o. Detail
Město Cheb Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace na jednorázovou akci - Štěřík Filip 02.03.2021 100 000 CZK s DPH Štěřík Filip Detail
Fakultní nemocnice Hradec Králové Hledat další smlouvy společnosti Potvrzená objednávka MTZ2100956 19.2.2021 - MTZ 02.03.2021 108 900 CZK s DPH Martin Košek Detail
Město Kroměříž Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - JF DOUBLE SHOW 02.03.2021 58 000 CZK bez DPH Jan Jílek Detail
Ministerstvo zemědělství Hledat další smlouvy společnosti Oprava automatických pojezdových vchodových dveří v budově MZe Benešova 97 v Kutné Hoře 02.03.2021 72 710 CZK bez DPH SPEDOS Servis s.r.o. Detail