Anonymizace dokumentů pro OVM

SW nástroj pro anonymizaci dokumentů určených k uveřejnění v registru smluv je dostupný pouze pro orgány veřejné moci (OVM) a umožňuje převod souboru do strojově čitelného formátu (pdf s textovou vrstvou). Současně je možné provést anonymizaci osobních údajů a obchodního tajemství. Nástroj je dostupný na adrese: https://anonymizace.gov.cz Další informace jsou uvedeny na stránkách registru smluv v menu: Jak publikovat/Anonymizace dokumentů
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Textové označení smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytování služeb patentového zástupce (2020/665-P) 26.05.2020 Neuvedeno PatentCentrum Sedlák Detail
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytování služeb patentového zástupce (2020/661) 26.05.2020 Neuvedeno HARBER IP s.r.o. Detail
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytování služeb patentového zástupce (2020/665-UV) 26.05.2020 Neuvedeno PatentCentrum Sedlák Detail
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Hledat další smlouvy společnosti pronájem B02, B03 - prodejna 26.05.2020 106 056 CZK Van Hung Le Detail
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytování služeb patentového zástupce (2020/663) 26.05.2020 Neuvedeno Jaroslav Potužník Detail
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytování služeb patentového zástupce (2019/646) 26.05.2020 Neuvedeno Ing. Libor Markes Detail
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Hledat další smlouvy společnosti Investorská činnost v rozsahu technického dozoru investora při realizaci stavby „Rekonstrukce hygienických buněk objektu A03 KaM VUT" 26.05.2020 195 000 CZK Ing. Petr Beneš Detail
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Hledat další smlouvy společnosti koedice knihy Podstata řádu (Christopher, Alexander) 26.05.2020 125 000 CZK Books & Pipes, z.ú. Detail
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o spolupráci při smluvním výzkumu - vývoj metod hlubokého učení pro zpracování 3D obrazových dat 26.05.2020 540 000 CZK TESCAN 3DIM, s.r.o. Detail
Merck Sharp & Dohme s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1502579/7021445749 26.05.2020 482 400 CZK Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Detail