Upozornění k vyplňování předmětu smlouvy

V registru smluv se společně se smlouvou a dodatkem uveřejní také mj. metadata vymezující předmět smlouvy.

V metodických návodech umístěných na internetových stránkách MV je uvedeno, že je nezbytné uvést jak přímý, tak nepřímý předmět smlouvy. Předmětem přímým se rozumí lidské chování, kterým jsou realizována práva a povinnosti subjektů (např. užívání vypůjčené či pronajaté věci); předmětem nepřímým je věc, na jakou se konkrétní chování subjektů zaměřuje (např. vypůjčená či pronajatá věc sama o sobě).

Metadata obsahující pouze přímý nebo pouze nepřímý předmět smlouvy mohou být považována za chybná s tím, že zákon o registru smluv s touto chybou spojuje zrušení smlouvy od počátku po 3 měsících od jejího uzavření. V případě dotazů se neváhejte obrátit na registrsmluv@mvcr.cz.
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Předmět smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Sportcentrum – dům dětí a mládeže Prostějov, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti dodatek kupní smlouvy; 16.10.2021 1 640 500 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Servis vakuové vývěvy 16.10.2021 102 342 CZK s DPH Vakuum servis s.r.o. Detail
Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích Hledat další smlouvy společnosti Objednávka stravování 16.10.2021 280 000 CZK s DPH KM Gastro servis s.r.o. Detail
statutární město Děčín Hledat další smlouvy společnosti Tisk reprezentativní knihy o Děčíně anglická mutace 16.10.2021 165 340 CZK bez DPH Tiskárna POLYGRAF, s.r.o. Detail
ČD - Telematika a.s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) pro nadzemní vedení; KP Praha-západ II - závěs 16.10.2021 1 305 779 CZK bez DPH Správa železnic, státní organizace Detail
Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích Hledat další smlouvy společnosti Sportovní soustředění 16.10.2021 150 000 CZK bez DPH Český svaz ledního hokeje z.s. Detail
ČD - Telematika a.s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě); KP Mělník II 16.10.2021 326 810 CZK bez DPH Správa železnic, státní organizace Detail
Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích Hledat další smlouvy společnosti Sportovní soustředění 16.10.2021 100 000 CZK bez DPH Český svaz ledního hokeje z.s. Detail
Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích Hledat další smlouvy společnosti Sportovní soustředění 16.10.2021 100 000 CZK bez DPH Český svaz ledního hokeje z.s. Detail
Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích Hledat další smlouvy společnosti Sportovní soustředění 16.10.2021 100 000 CZK bez DPH Český svaz ledního hokeje z.s. Detail