Účinnost smluv v době nouzového stavu

V souvislosti se současnou situací související se zavedením nouzového stavu pro území ČR uvádíme, že nezávisle na uveřejnění prostřednictvím registru smluv nabývá účinnosti smlouva, která byla uzavřena v krajní nouzi nebo za účelem odvrácení nebo zmírnění újmy hrozící bezprostředně v souvislosti s mimořádnou událostí ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prostředí (§ 6 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb.). Usnesením vlády č. 196 ze dne 26. února 2021 byl nouzový stav vyhlášen do 28. března 2021 včetně. Nezávisle na uveřejnění prostřednictvím registru smluv také nabývá účinnosti smlouva, jejímž předmětem jsou léčiva nebo zdravotnické prostředky (§ 6 odst. 3 zákona č. 340/2015 Sb.). Uvedené smlouvy tedy musí být v registru smluv uveřejněny, ale je možné z nich plnit ihned po jejich uzavření. S plněním tedy není nutné čekat až do okamžiku uveřejnění v registru smluv.

Za účelem zvýšení transparentnosti smluv uzavíraných v rámci současného nouzového stavu vás žádáme, abyste smlouvy sjednané z důvodu boje proti SARS-CoV-2 a s onemocněním COVID-19 označovali slovem „COVID-19“, a to v rámci metadat vymezujících předmět smlouvy [do metadata vymezení předmětu smlouvy (textové označení smlouvy) uveďte slovo „COVID-19“].

Upozornění na nový design formulářů

U formulářů, pomocí kterých můžete snadno připravit a odeslat metadata smlouvy společně s textovým obrazem smlouvy ke zveřejnění v Registru smluv, byl změněn design. Formuláře naleznete v prostředí Portálu veřejné správy, cesta k formulářům je následující, příp. "KAM DÁL > PRO ÚŘADY (OVM) > FORMULÁŘE K REGISTRU SMLUV".
Podporované prohlížeče: Google Chrome, Mozilla Firefox, MS EDGE, Safari
Pro mobilní zařízení: Google Chrome, Safari
Již nepodporované prohlížeče: Internet explorer
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Předmět smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Úřad práce ČR - krajská pobočka pro hl. m. Prahu (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti DOHODA o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus - dodatek č.2. 06.03.2021 Neuvedeno DATAPONT s.r.o. Detail
ÚP ČR KrP Praha, ANTIVIRUS KoP 1,2 (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 2 k dohodě o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus 06.03.2021 Neuvedeno Al Castello Ristorante, s.r.o. Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka pro hl. m. Prahu (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti DOHODA o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus - dodatek č.2. 06.03.2021 Neuvedeno ALP CRYSTAL s.r.o. Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka pro hl. m. Prahu (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti DOHODA o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus - dodatek. 06.03.2021 Neuvedeno DATAPONT s.r.o. Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka pro hl. m. Prahu (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti DOHODA o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus - dodatek č.2. 06.03.2021 Neuvedeno BeatCZ s.r.o. Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka pro hl. m. Prahu (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti DOHODA o posytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus - dodatek č.2. 06.03.2021 Neuvedeno AIDA GOLD s.r.o. Detail
Městský dům kultury Sokolov, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Koncert Báry Polákové 06.03.2021 110 000 CZK bez DPH RedHead Music s.r.o. Detail
CENTRA a.s. Hledat další smlouvy společnosti Oprava výtahu po požáru + provedení odborné zkoušky výtahu, Kpt. Stránského 996/2 06.03.2021 64 796 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka pro hl. m. Prahu (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti DOHODA o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus - dodatek č.2. 06.03.2021 Neuvedeno AIDA Company , s.r.o. Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka pro hl. m. Prahu (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti DOHODA o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus - dodatek č. 2. 06.03.2021 Neuvedeno AB business s.r.o. Detail