Anonymizace dokumentů pro OVM

SW nástroj pro anonymizaci dokumentů určených k uveřejnění v registru smluv je dostupný pouze pro orgány veřejné moci (OVM) a umožňuje převod souboru do strojově čitelného formátu (pdf s textovou vrstvou). Současně je možné provést anonymizaci osobních údajů a obchodního tajemství. Nástroj je dostupný na adrese: https://anonymizace.gov.cz Další informace jsou uvedeny na stránkách registru smluv v menu: Jak publikovat/Anonymizace dokumentů

Publikační formuláře

Formuláře, pomocí kterých můžete snadno připravit a odeslat metadata smlouvy společně s textovým obrazem smlouvy ke zveřejnění v Registru smluv, naleznete v prostředí Portálu veřejné správy. U formulářů je k dispozici též stručný návod k jejich použití. U formuláře Zveřejnění záznamu je nově možné u smluvní strany doplňovat údaje pomocí tlačítka. Podrobnosti v návodu k formuláři.
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Textové označení smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Hledat další smlouvy společnosti Koupě Potenciostat 22.01.2020 549 555 CZK Metrohm Česká republika s.r.o. Detail
Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o vedení agendy energetického hospodářství 22.01.2020 69 600 CZK Ing. Zdeněk Přikryl Detail
Městský soud v Praze Hledat další smlouvy společnosti Dodávka a výměna akumulátorů v UPS v Justičním areálu Na Míčánkách 22.01.2020 503 120 CZK UNISMINI - služby, spol.s r.o. Detail
Univerzita Karlova Hledat další smlouvy společnosti FF UK - Dodatek č. 4 k Servisní smlouvě - změna pojmu Software, čl. V.a IV., přílohy č. 2 a č. 3 22.01.2020 Neuvedeno BBM spol. s.r.o. Detail
Psychiatrická nemocnice Brno Hledat další smlouvy společnosti Smlouva: - Dodatek č. 6 ke smlouvě o provádění úklidových prací č.1, včetně příloh č.1,2,3,4,5,6 a7. V návaznosti na zvýšení min. mzdy, stanovení celkové měs. ceny za pravidelný úklid. 22.01.2020 761 884 CZK OLMAN SERVICE s.r.o. Detail
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Hledat další smlouvy společnosti Odvoz a bezpečná skartace písemností 22.01.2020 Neuvedeno REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o. Detail
KruV - RS (Kraj Vysočina) Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo -Průzkum veřejného mínění o názorech obyvatel Kraje Vysočina na kriminalitu, prevenci kriminality a kyberkriminalitu 2020. 22.01.2020 Neuvedeno Mgr. Daniel Hanzl Detail
KruV - RS (Kraj Vysočina) Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo ohledně dodání modulu evidence a pořadníku uživatelů, žadatelů a čekatelů na zařazení do pobytové služby. 22.01.2020 350 000 CZK Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s. Detail
KruV - RS (Kraj Vysočina) Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o mlčenlivosti při výměně důvěrných informací o systému VDV 22.01.2020 Neuvedeno ČSAD Benešov s.r.o. Detail
Město Jeseník Hledat další smlouvy společnosti Reambulace požadovaného území Sídliště Pod Chlumem. Dle přiložené cenové nabídky. 22.01.2020 40 000 CZK Ing. Michal Mudra, Ph.D. Detail