Anonymizace dokumentů pro OVM

SW nástroj pro anonymizaci dokumentů určených k uveřejnění v registru smluv je dostupný pouze pro orgány veřejné moci (OVM) a umožňuje převod souboru do strojově čitelného formátu (pdf s textovou vrstvou). Současně je možné provést anonymizaci osobních údajů a obchodního tajemství. Nástroj je dostupný na adrese: https://anonymizace.gov.cz Další informace jsou uvedeny na stránkách registru smluv v menu: Jak publikovat/Anonymizace dokumentů

Publikační formuláře

Formuláře, pomocí kterých můžete snadno připravit a odeslat metadata smlouvy společně s textovým obrazem smlouvy ke zveřejnění v Registru smluv, naleznete v prostředí Portálu veřejné správy. U formulářů je k dispozici též stručný návod k jejich použití. U formuláře Zveřejnění záznamu je nově možné u smluvní strany doplňovat údaje pomocí tlačítka. Podrobnosti v návodu k formuláři.
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Textové označení smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Čelakovského 200 Hledat další smlouvy společnosti Školní bufet 20.03.2019 Neuvedeno IN-GASTRO, s.r.o. Detail
Základní škola, Praha 4, Květnového vítězství 1554 Hledat další smlouvy společnosti Školící a výcvikové zařízení, Žihle, Nový Dvůr - Poustky - škola v přírodě 20.03.2019 Neuvedeno Více smluvních stran Detail
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Hledat další smlouvy společnosti objednávka diagnostik, spotřebního, čistícího a jiného materiálu 20.03.2019 63 220 CZK Phadia, s.r.o. Detail
Územní pracoviště Ostrava (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci 20.03.2019 838 450 CZK Zlínský kraj Detail
Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti SML/0146/19 Smlouva o dílo na vypracování zjednodušené PD "Stavební údržba mostu ev.č. 49516-4 přes místní potok před obcí Bzová". 20.03.2019 81 500 CZK Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. Detail
Město Luhačovice Hledat další smlouvy společnosti Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Luhačovice 20.03.2019 Neuvedeno Více smluvních stran Detail
Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - vybavení jazykové učebny nábytkem, tabulemi, audio-video technikou 20.03.2019 Neuvedeno ŠKOLEX CZ, spol. s r.o. Detail
Středočeský kraj Hledat další smlouvy společnosti Veřejnoprávní smlouva o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č.108/2006 Sb. na rok 2019 20.03.2019 1 807 100 CZK Pečovatelská služba Městec Králové, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Brno Hledat další smlouvy společnosti objednávka ZM-spec. 20.03.2019 83 075 CZK B. Braun Medical s.r.o. Detail
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka letenek na zahraniční služební cestu 20.03.2019 70 744 CZK STUDENT AGENCY k.s. Detail