Anonymizace dokumentů pro OVM

SW nástroj pro anonymizaci dokumentů určených k uveřejnění v registru smluv je dostupný pouze pro orgány veřejné moci (OVM) a umožňuje převod souboru do strojově čitelného formátu (pdf s textovou vrstvou). Současně je možné provést anonymizaci osobních údajů a obchodního tajemství. Nástroj je dostupný na adrese: https://anonymizace.gov.cz Další informace jsou uvedeny na stránkách registru smluv v menu: Jak publikovat/Anonymizace dokumentů

Publikační formuláře

Formuláře, pomocí kterých můžete snadno připravit a odeslat metadata smlouvy společně s textovým obrazem smlouvy ke zveřejnění v Registru smluv, naleznete v prostředí Portálu veřejné správy. U formulářů je k dispozici též stručný návod k jejich použití. U formuláře Zveřejnění záznamu je nově možné u smluvní strany doplňovat údaje pomocí tlačítka. Podrobnosti v návodu k formuláři.
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Textové označení smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 ke smlouvě "Výpomoc při zimní údržbě 2019/2020 - pro středisko Plzeň - město" 19.11.2019 200 000 CZK Ladislav Procházka Detail
Kancelář generálního komisaře účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o spolupráci 19.11.2019 Neuvedeno Česká mincovna, a.s. Detail
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o podpoře 19.11.2019 Neuvedeno Bartošová Eva, Ing. Detail
Olomoucký kraj Hledat další smlouvy společnosti DODATEK č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje 19.11.2019 Neuvedeno Více smluvních stran Detail
Městská bytová správa, spol. s r.o. Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 2 k Rámcové dohodě 19.11.2019 Neuvedeno O2 Czech Republic a.s. Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti 2SZMks306145-MEDITRADE spol. s r. o. 19.11.2019 55 594 CZK MEDITRADE spol. s r. o. Detail
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o běžném účtu 19.11.2019 Neuvedeno Komerční banka, a.s. Detail
Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy Hledat další smlouvy společnosti STL a NTL plynovod -parc.č. 3249, 3251, 2019/19, 2019/18, 2019/11, 2019/17, 3252, 2035/1, 3352/1, 2044/2 k.ú. Krč 19.11.2019 Neuvedeno Více smluvních stran Detail
Ministerstvo financí Hledat další smlouvy společnosti Licenční smlouva IS EDS/SMVS (AVISme 2019002637) 19.11.2019 2 000 000 CZK SYSCOM SOFTWARE spol. s r.o. Detail
Statutární město Brno Hledat další smlouvy společnosti Výroba grafiky pro outdoorovou kampaň v Berlíně 19.11.2019 493 EUR Ellerhold Witten GmbH Detail