Anonymizace dokumentů pro OVM

SW nástroj pro anonymizaci dokumentů určených k uveřejnění v registru smluv je dostupný pouze pro orgány veřejné moci (OVM) a umožňuje převod souboru do strojově čitelného formátu (pdf s textovou vrstvou). Současně je možné provést anonymizaci osobních údajů a obchodního tajemství. Nástroj je dostupný na adrese: https://anonymizace.gov.cz Další informace jsou uvedeny na stránkách registru smluv v menu: Jak publikovat/Anonymizace dokumentů

Publikační formuláře

Formuláře, pomocí kterých můžete snadno připravit a odeslat metadata smlouvy společně s textovým obrazem smlouvy ke zveřejnění v Registru smluv, naleznete v prostředí Portálu veřejné správy. U formulářů je k dispozici též stručný návod k jejich použití. U formuláře Zveřejnění záznamu je nově možné u smluvní strany doplňovat údaje pomocí tlačítka. Podrobnosti v návodu k formuláři.
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Textové označení smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Veolia Energie ČR, a.s. Hledat další smlouvy společnosti RSTM/42136/CU/201910 17.10.2019 613 365 CZK Beskydské divadlo Nový Jičín, příspěvková organizace Detail
Národní památkový ústav Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo č. 3000H1190039 - sazba a grafická úprava knihy Metodika průzkumů vybraných předmětů uměleckého řemesla včetně ukázek prováděných průzkumů 16.10.2019 75 000 CZK Daniel Dědek Detail
Veolia Energie ČR, a.s. Hledat další smlouvy společnosti RSTM/42136/PK/201905 16.10.2019 613 365 CZK Beskydské divadlo Nový Jičín, příspěvková organizace Detail
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti catering pro účastníky konference ICEL 2019 16.10.2019 Neuvedeno Fresh catering s.r.o. Detail
České Radiokomunikace a.s. Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 11 ke smlouvě č. PRH/48/2015 o provozování komplexní služby vysílání a distribuce rozhlasových programů v sítích VKV vysílačů ze dne 28. ledna 2015 16.10.2019 957 072 CZK Více smluvních stran Detail
Krajská nemocnice Liberec, a.s. Hledat další smlouvy společnosti OBJEDNÁVKA 16.10.2019 131 790 CZK Boston Scientific Česká republika s.r.o. Detail
Krajská nemocnice Liberec, a.s. Hledat další smlouvy společnosti OBJEDNÁVKA 16.10.2019 62 186 CZK BARD Czech Republic s.r.o. Detail
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Hledat další smlouvy společnosti Smlouva založená z objednávky č.3591804499, oprava pro NI CRIO-9082 16.10.2019 56 700 CZK National Instruments Detail
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Hledat další smlouvy společnosti Smlouva založená z objednávky č.3591306643 16.10.2019 66 479 CZK AUTOCONT a.s. Detail
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Hledat další smlouvy společnosti Smlouva založená z objednávky č.3596203635 16.10.2019 67 435 CZK ASIANA, spol. s r.o. Detail