Anonymizace dokumentů pro OVM

SW nástroj pro anonymizaci dokumentů určených k uveřejnění v registru smluv je dostupný pouze pro orgány veřejné moci (OVM) a umožňuje převod souboru do strojově čitelného formátu (pdf s textovou vrstvou). Současně je možné provést anonymizaci osobních údajů a obchodního tajemství. Nástroj je dostupný na adrese: https://anonymizace.gov.cz Další informace jsou uvedeny na stránkách registru smluv v menu: Jak publikovat/Anonymizace dokumentů
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Textové označení smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Národní památkový ústav Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o nájmu nebytových prostor ke sňatečním obřadům č. 3016J120002 - „NKP SZ Telč, bývalá zbrojnice - sňateční obřady" 24.05.2020 50 000 CZK Město Telč Detail
Správa a údržba silnic Pardubického kraje Hledat další smlouvy společnosti Rámcová smlouva na dodávku asfaltového betonu 24.05.2020 Neuvedeno AHM s.r.o. Detail
Správa a údržba silnic Pardubického kraje Hledat další smlouvy společnosti Rámcová kupní smlouva na dodávku asfaltového betonu 24.05.2020 Neuvedeno Obalovna Chvaletice a.s. Detail
Správa a údržba silnic Pardubického kraje Hledat další smlouvy společnosti oprava opěrné zdi 24.05.2020 260 350 CZK Nevrkla Petr Detail
Správa a údržba silnic Pardubického kraje Hledat další smlouvy společnosti oprava MK 24.05.2020 Neuvedeno AKVAMONT Svitavy s.r.o. Detail
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Reakční kola VZLUSAT-2 24.05.2020 9 800 EUR ALÉN SPACE, S.L. Detail
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Výroba vytvrzovacího přípravku 24.05.2020 63 800 CZK Altran CZ a.s. Detail
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Simulace vibrační zkoušky 24.05.2020 Neuvedeno Obchodní tajemství Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1201034/920 24.05.2020 131 287 CZK Nemocnice Tábor, a.s. Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1201041/2263 24.05.2020 80 362 CZK Nemocnice Český Krumlov, a.s. Detail