Účinnost smluv v době nouzového stavu

V souvislosti se současnou situací související se zavedením nouzového stavu pro území ČR uvádíme, že nezávisle na uveřejnění prostřednictvím registru smluv nabývá účinnosti smlouva, která byla uzavřena v krajní nouzi nebo za účelem odvrácení nebo zmírnění újmy hrozící bezprostředně v souvislosti s mimořádnou událostí ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prostředí (§ 6 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb.). Usnesením vlády č. 196 ze dne 26. února 2021 byl nouzový stav vyhlášen do 28. března 2021 včetně. Nezávisle na uveřejnění prostřednictvím registru smluv také nabývá účinnosti smlouva, jejímž předmětem jsou léčiva nebo zdravotnické prostředky (§ 6 odst. 3 zákona č. 340/2015 Sb.). Uvedené smlouvy tedy musí být v registru smluv uveřejněny, ale je možné z nich plnit ihned po jejich uzavření. S plněním tedy není nutné čekat až do okamžiku uveřejnění v registru smluv.

Za účelem zvýšení transparentnosti smluv uzavíraných v rámci současného nouzového stavu vás žádáme, abyste smlouvy sjednané z důvodu boje proti SARS-CoV-2 a s onemocněním COVID-19 označovali slovem „COVID-19“, a to v rámci metadat vymezujících předmět smlouvy [do metadata vymezení předmětu smlouvy (textové označení smlouvy) uveďte slovo „COVID-19“].

Upozornění na nový design formulářů

U formulářů, pomocí kterých můžete snadno připravit a odeslat metadata smlouvy společně s textovým obrazem smlouvy ke zveřejnění v Registru smluv, byl změněn design. Formuláře naleznete v prostředí Portálu veřejné správy, cesta k formulářům je následující, příp. "KAM DÁL > PRO ÚŘADY (OVM) > FORMULÁŘE K REGISTRU SMLUV".
Podporované prohlížeče: Google Chrome, Mozilla Firefox, MS EDGE, Safari
Pro mobilní zařízení: Google Chrome, Safari
Již nepodporované prohlížeče: Internet explorer
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Předmět smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Brně - kontaktní pracoviště Brno (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus 04.03.2021 Neuvedeno Irena Janusi Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Brně - kontaktní pracoviště Brno (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus 04.03.2021 Neuvedeno SoftNET, spol. s r.o. Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Brně - kontaktní pracoviště pro Brno - venkov (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti DODATEK k dohodě o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus 04.03.2021 Neuvedeno Ježek u cesty, s.r.o. Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Brně - kontaktní pracoviště Hodonín (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti DOHODA o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus č. HOA-CO-2014284/2020 04.03.2021 Neuvedeno Anežka Šelepová Detail
Ředitelství silnic a dálnic ČR Hledat další smlouvy společnosti D1 Pasport povrchového odvodnění – propustky, včetně čištění, km 93,9 – 141,5 (mimo modernizované ú 04.03.2021 564 000 CZK bez DPH PRETOL s. r. o. Detail
CENTRA a.s. Hledat další smlouvy společnosti Havarijní oprava balkonu, zadni trakt, nám. Plukovníka Vlčka 699/1 04.03.2021 75 169 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
Ministerstvo dopravy Hledat další smlouvy společnosti Prodloužení SW podpory k licenci programu PTV Visum Demand 04.03.2021 188 037 CZK bez DPH AFRY CZ s.r.o. Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb 04.03.2021 Neuvedeno Obchodní tajemství Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky, Balík Na poštu, Balík Do balíkovny 04.03.2021 Neuvedeno Obchodní tajemství Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky, Balík Na poštu, Balík Do balíkovny 04.03.2021 Neuvedeno Obchodní tajemství Detail
Mateřská škola Brno, Dubová 2, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Předmětem smlouvy je dodávka masa, masných výrobků a uzenářských specialit v dohodnutém množství a sortimentu určeném jednotlivými objednávkami kupujícího. 04.03.2021 Neuvedeno HADAČ a ZAPLETAL, s.r.o. Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky, Balík Na poštu a Balík Do balíkovny 04.03.2021 Neuvedeno Obchodní tajemství Detail
Základní škola Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti oprava elektroinstalace 04.03.2021 58 777 CZK bez DPH FIA - elektroslužby s.r.o. Detail
Město Domažlice Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti k realizaci stavby „Kulturní centrum – Pivovar Domažlice“ 04.03.2021 -37 500 CZK bez DPH MEPRO s.r.o. Detail
Ředitelství silnic a dálnic ČR Hledat další smlouvy společnosti Zajištění svahu na komunikaci I/16 Trutnov – DUSP/PDPS + IČ + AD 04.03.2021 Neuvedeno Pro PR s.r.o. Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb 04.03.2021 Neuvedeno Obchodní tajemství Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti Oprava údaje IČ v rámci objednávky"Aktualizace dat OCP MHMP v rámci pasportu zeleně a dendrologického průzkumu na pozemcích ve správě OPC MHMP 04.03.2021 Neuvedeno Vojtěch Juran Detail
Pardubický kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje a úhradě nákladů s tím spojených - Sezemice (2021) 04.03.2021 103 201 CZK bez DPH Město Sezemice Detail
CENTRA a.s. Hledat další smlouvy společnosti Výměna dlažby, obkladů a sanitárního vybavení na WC a v koupelně, Dygrýnova 826/11 04.03.2021 94 153 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
Pardubický kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje a úhradě nákladů s tím spojených - Králíky (2021) 04.03.2021 74 267 CZK bez DPH Město Králíky Detail
Pardubický kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje a úhradě nákladů s tím spojených - Červená Voda (2021) 04.03.2021 152 145 CZK bez DPH Obec Červená Voda Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti Čakovice – revitalizace Mratinského potoka 04.03.2021 98 500 CZK bez DPH Photon Water Technology s. r. o. Detail
Pardubický kraj Hledat další smlouvy společnosti účelová dotace 2021 - § 39 Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú. 04.03.2021 18 578 000 CZK bez DPH Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú. Detail
Mendelova univerzita v Brně Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva RZS, v.č. 344 04.03.2021 Neuvedeno Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Detail
Pardubický kraj Hledat další smlouvy společnosti MEDIA CLUB, s.r.o. - smlouva o zhotovení a šíření reklamy v rámci programu Radio Image Program na rok 2021. 04.03.2021 373 000 CZK bez DPH MEDIA CLUB, s.r.o. Detail
Pardubický kraj Hledat další smlouvy společnosti Luboš Vilas - Agentura Lev - zajištění vystoupení Heidi Janků a hudební skupiny Perutě na akci Den Pardubického kraje v termínu 25.6.2021 04.03.2021 93 800 CZK bez DPH Vilas Luboš Detail
CENTRA a.s. Hledat další smlouvy společnosti Výměna oken -koupelna, tech.místnost, pokoje, wc na objektu Pešlova 360/20 04.03.2021 95 616 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
Lesy České republiky, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Obchod;Obchod se dřívím 04.03.2021 258 000 CZK bez DPH DŘEVO - MÁLEK s.r.o. Detail
Lesy České republiky, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Obchod;Obchod se dřívím 04.03.2021 307 000 CZK bez DPH Slovenská lesní s.r.o. Detail
CENTRA a.s. Hledat další smlouvy společnosti Výměna dlažby, obkladů a sanitárního vybavení na WC a v koupelně, Dygrýnova 826/11 04.03.2021 94 153 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Ateliér Via Roseta; Eliášův obchod 04.03.2021 994 000 CZK bez DPH Via Roseta o.p.s. Detail
CENTRA a.s. Hledat další smlouvy společnosti Havarijní oprava balkonu, zadni trakt, nám. Plukovníka Vlčka 699/1 04.03.2021 75 169 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Domov se zvláštním režimem Hejnická; Domov pro seniory Slunné stáří; Domov pro seniory Bojčenkova 04.03.2021 2 755 000 CZK bez DPH Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 9 Detail
Generali Česká pojišťovna a.s. Hledat další smlouvy společnosti Pojištění majetku a odpovědnosti 04.03.2021 58 194 CZK bez DPH Základní škola Máj I, M. Chlajna 21, České Budějovice Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: HoPo; Křižovatka; Autobus 04.03.2021 2 612 000 CZK bez DPH Neposeda, z.ú. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Terénní program Pomoc lidem v nouzi; Osobní asistence 04.03.2021 5 501 000 CZK bez DPH Maltézská pomoc, o.p.s. Detail
Město Týnec nad Sázavou Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo - vypracování územní studie Čakovice, Týnec nad Sázavou "ZČ 1" 04.03.2021 58 500 CZK bez DPH Ing. arch. Dana Zákostelecká Detail
KruV - RS (Kraj Vysočina) Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. I k Pověření na poskytování sociálních služeb - pečovatelská služba 04.03.2021 Neuvedeno Poliklinika Velká Bíteš, příspěvková organizace Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Centrum Amelie v Praze; Centrum Amelie Praha 04.03.2021 342 000 CZK bez DPH Amelie, z.s. Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka ve Zlíně - kontaktní pracoviště Zlín (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 2 k dohodě o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus 04.03.2021 Neuvedeno Aleš Hřib Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka ve Zlíně - kontaktní pracoviště Zlín (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 2 k dohodě o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus 04.03.2021 Neuvedeno Delta Reisen s.r.o. Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka ve Zlíně - kontaktní pracoviště Zlín (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Dodatek k dohodě o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus 04.03.2021 Neuvedeno Mogador s.r.o. Detail
Mendelova univerzita v Brně Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva RZS, v.č.352 04.03.2021 Neuvedeno Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Detail
Ředitelství silnic a dálnic ČR Hledat další smlouvy společnosti Běžná údržba mostů na silnicích I. tříd v KHK - PD 04.03.2021 Neuvedeno Pro PR s.r.o. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Domov Sue Ryder - domov pro seniory; Domov Sue Ryder - osobní asistence 04.03.2021 9 564 000 CZK bez DPH Domov Sue Ryder, z. ú. Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Plzni - kontaktní pracoviště Klatovy (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus 04.03.2021 Neuvedeno POPRDA s. r. o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva na spotřební materiál VZ-2020-001153 VZMR „Tiskárna podložních skel“ 04.03.2021 672 800 CZK bez DPH MEDESA care s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti kupní smlouva VZ-2020-001153 „Tiskárna podložních skel“ 04.03.2021 479 000 CZK bez DPH MEDESA care s.r.o. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Podpora samostatného bydlení; Sociální rehabilitace metodou podporované zaměstnávání; Poradna QUIP 04.03.2021 3 132 000 CZK bez DPH Rytmus - od klienta k občanovi, z.ú. Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Brně - kontaktní pracoviště Brno (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus 04.03.2021 Neuvedeno Plavecká škola Brno s.r.o. Detail
Město Jeseník Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě 04.03.2021 Neuvedeno Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. Detail
Město Jeseník Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě 04.03.2021 Neuvedeno Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. Detail
Technické služby města Liberec, p.o. Hledat další smlouvy společnosti Pronájem montážních plošin MP20 a MP27 04.03.2021 Neuvedeno VY-TA Rostislav Tauchman Detail
Město Jeseník Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě 04.03.2021 Neuvedeno Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. Detail
Město Jeseník Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 04.03.2021 Neuvedeno Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Terénní sociální práce Praha; Odborné sociální poradenství Praha 04.03.2021 1 866 000 CZK bez DPH Člověk v tísni, o.p.s. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Následná péče ALMA 04.03.2021 744 000 CZK bez DPH Centrum ALMA, z.ú. Detail
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka VOŘS-2021-000164 ( Antigenní test COVID Novel Coronavirus- SARS Cov-2) Antigen Rapid Test Device ( saliva-sliny) 04.03.2021 120 000 CZK bez DPH Al-Profil s.r.o. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Keramická dílna Eliáš 04.03.2021 614 000 CZK bez DPH Dílna Eliáš, z.s. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: průvodcovské a předčitatelské služby 04.03.2021 185 000 CZK bez DPH TyfloCentrum Praha o.p.s. Detail
Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Objednávka pneumatik na sklad ÚO Šumperk. 04.03.2021 252 080 CZK bez DPH Pneucentrum N&N s.r.o. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: CZSP ČUN (Centrum zprostředkování simultánního přepisu); Tlumočnická služba ČUN; CSS ČUN Praha SAS 04.03.2021 1 501 000 CZK bez DPH Česká unie neslyšících, z.ú. Detail
CENTRA a.s. Hledat další smlouvy společnosti Havarijní výměna čerpadla, Bryksova 776/39 04.03.2021 99 980 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo - služby oddělení CS 04.03.2021 50 000 CZK bez DPH MUDr. Lucie Šebestová s.r.o. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: AdvoCats for Women 04.03.2021 149 000 CZK bez DPH proFem - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o. p. s. Detail
CENTRA a.s. Hledat další smlouvy společnosti Výměna oken -koupelna, tech.místnost, pokoje, wc na objektu Pešlova 360/20 04.03.2021 95 616 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Sociálně právní poradna R-mosty; NDC Husitská; Nízkoprahový klub R-Mosty 04.03.2021 1 632 000 CZK bez DPH R - Mosty, z.s. Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky, Balík Na poštu, Balík Do balíkovny 04.03.2021 Neuvedeno Obchodní tajemství Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Odlehčovací služba pobytová 04.03.2021 1 176 000 CZK bez DPH TŘI, z.ú. Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Daódatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. - Balíkovna Partner Těrlicko Krekrs 04.03.2021 Neuvedeno Iveta Součková Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Linka bezpečí; Rodičovská linka 04.03.2021 494 000 CZK bez DPH Linka bezpečí, z.s. Detail
Jihočeský kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo na výrobu repliky husitského vozu v rámci projektu ATCZ59 Mezinárodní kulturní platforma (I-CULT), platforma I1 Archeoskanzen Trocnov 04.03.2021 398 000 CZK bez DPH Josef Procházka Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti opravy výtahu a zdvihacích zarízení 04.03.2021 79 970 CZK bez DPH BV BRUMOVICE VÝTAHY s.r.o. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: ŽIVOT 90 - Pečovatelská služba pro seniory; ŽIVOT 90 - Centrum denních služeb; Život 90 - Linka důvěry pro seniory a jejich blízké; ŽIVOT 90 - Odlehčovací služba pro seniory; ŽIVOT 90 - Tísňová péče pro seniory a osoby se z... 04.03.2021 5 757 000 CZK bez DPH ŽIVOT 90, z.ú. Detail
Ředitelství silnic a dálnic ČR Hledat další smlouvy společnosti Oprava propustků 16-501p, 16-502p a 16-509p – DSP/PDPS + IČ + AD 04.03.2021 Neuvedeno Pro PR s.r.o. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: NZDM Dixie; NZDM Ymkárium 04.03.2021 1 632 000 CZK bez DPH YMCA Praha Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Rozšírení balíkového skladu 04.03.2021 87 810 CZK bez DPH IVO.M.stavby s.r.o. Detail
Statutární město Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 0188/2021/SVZ - CpRSP - Poradna pro vztahy a rodinu 04.03.2021 116 000 CZK bez DPH Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. Detail
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj Hledat další smlouvy společnosti Stravenky pro zaměstnance KÚ 3/2021 (KP TÁ) 04.03.2021 61 280 CZK bez DPH Sodexo Pass Česká republika a.s. Detail
Statutární město Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 0187/2021/SVZ - CpRSP - Mediace 04.03.2021 193 000 CZK bez DPH Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. Detail
Statutární město Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 0184/2021/SVZ SPR Denní stacionář 04.03.2021 730 000 CZK s DPH Středisko pracovní rehabilitace – denní stacionář, o.p.s. Detail
Statutární město Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 0177/2021/SVZ Čmeláček - Denní stacionář 04.03.2021 319 000 CZK s DPH ČMELÁČEK z. s. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: sociální rehabilitace 04.03.2021 817 000 CZK bez DPH Unie ROSKA - reg. org. ROSKA PRAHA, z.p.s. Detail
Generální finanční ředitelství Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva_objednávka_5139 - hygienické potřeby pro FS ČR. Dodávky respirátoru FFP 2 dle ČSN EN 149: 2001 + A1: 2009 v počtu 15 000 ks. (AVISme 2021000162) 04.03.2021 298 500 CZK s DPH MediCredit a.s. Detail
Armádní Servisní, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Příkazní smlouva - zajištění technického dozoru a koordinátora BOZP při stavební akci - Dokončení stavebních úprav objektu ŠaRZ Modrava 04.03.2021 86 000 CZK bez DPH STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Detail
Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy Hledat další smlouvy společnosti Nápis POLICIE na nosič balistick.štítů 04.03.2021 90 624 CZK bez DPH MAISON DE QUALITÉ s.r.o. Detail
CENTRA a.s. Hledat další smlouvy společnosti Oprava volného bytu, Doležalova 1040/10 04.03.2021 88 543 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Centrum pro rodiny Delta, Centrum pro děti Mezipatro, Centrum rodinné terapie Horizont; Dům Přemysla Pittra pro děti; Krizová pomoc dětem Šestka 04.03.2021 1 910 000 CZK bez DPH Dům tří přání, z.ú. Detail
Lesy České republiky, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Obchod;Obchod se dřívím 04.03.2021 Neuvedeno Holzindustrie Stallinger GmbH Detail
Lesy České republiky, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Koupě (nákup anebo prodej) ostatní;Lesní a okrasné školkařství 04.03.2021 96 500 CZK bez DPH Petr Kadlec - ELEKTRO-KOVO Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: InBáze, z.s. - Sociálně aktivizační služby pro rodiny migrantů s dětmi žijící v hl.m. Praze; InBáze, z.s. - Odborné sociální poradenství 04.03.2021 920 000 CZK bez DPH InBáze, z. s. Detail
CENTRA a.s. Hledat další smlouvy společnosti Havarijní výměna čerpadla, Bryksova 776/39 04.03.2021 99 980 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Poradna Justýna 04.03.2021 144 000 CZK bez DPH In IUSTITIA, o.p.s. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Raná péče EDA 04.03.2021 790 000 CZK bez DPH EDA cz, z.ú. Detail
Palivový kombinát Ústí, státní podnik Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - zpracování studie proveditelnosti terénních cyklistických stezek, pumptracku a skillzony v okolí jezera Milada 04.03.2021 117 000 CZK bez DPH Česká Mountainbiková Asociace, z.s. Detail
Středočeský kraj Hledat další smlouvy společnosti Veřejnoprávní smlouva o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č.108/2006 Sb. na rok 2021 04.03.2021 470 200 CZK bez DPH Obec Kropáčova Vrutice Detail
Ministerstvo zemědělství Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o nakládání s odpadem 04.03.2021 57 375 CZK bez DPH AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Týdenní stacionář Handicap centra Srdce 04.03.2021 1 000 000 CZK bez DPH Handicap centrum Srdce, o.p.s. Detail
Nemocnice Na Homolce Hledat další smlouvy společnosti Objednávka NOSZM21001986 - zdravotnický materiál 04.03.2021 81 488 CZK bez DPH Perfect Distribution a.s. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Diakonie ČCE - sředisko Praha, pracoviště Zvonek - centrum denních služeb; Denní stacionář Ratolest; Odlehčovací služba Na palubě; Diakonie ČCE - středisko Praha, pracoviště Zvonek - domov pro osoby se zdravotním postižením... 04.03.2021 8 964 000 CZK bez DPH Diakonie ČCE - středisko Praha Detail
CENTRA a.s. Hledat další smlouvy společnosti Výměna KL včetně úpravy rozvodů a elektroinstalace, Vraňanská 671/2 04.03.2021 76 200 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: ACORUS - poradna pro osoby ohrožené domácím násilím; ACORUS - krizová pomoc 04.03.2021 657 000 CZK bez DPH ACORUS, z. ú. Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků a jiné zboží 04.03.2021 174 717 CZK bez DPH Alliance HealthCare, s. r. o. Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků 04.03.2021 99 565 CZK bez DPH Merck Sharp&Dohme s. r. o. Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků a jiné zboží 04.03.2021 58 015 CZK bez DPH Alliance HealthCare, s. r. o. Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků 04.03.2021 64 548 CZK bez DPH Alliance HealthCare, s. r. o. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Tlumočnické služby Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé; SAS pro neslyšící Praha Modřany - Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj 04.03.2021 953 000 CZK bez DPH Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj, o.p.s. Detail
CENTRA a.s. Hledat další smlouvy společnosti Oprava volného bytu, Doležalova 1040/10 04.03.2021 88 543 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
CENTRA a.s. Hledat další smlouvy společnosti Výměna KL včetně úpravy rozvodů a elektroinstalace, Vraňanská 671/2 04.03.2021 76 200 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Denní stacionář AKORD 04.03.2021 2 290 000 CZK bez DPH Akord, Organizační jednotka - DENNÍ STACIONÁŘ Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti 728/21 Mycí a dezinfekční automat pro přípravu obuvi pro Oddělení centrální sterilizace Nemocnice Teplice, o.z. Krajské zdravotní, a.s. - 2263 04.03.2021 643 800 CZK bez DPH UNIPRO - ALPHA C.S., spol. s r.o. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Rodina k sobě 04.03.2021 166 000 CZK bez DPH Lata - programy pro mládež a rodinu, z.ú. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Charita Praha- Holešovice; Charita Praha - Holešovice 04.03.2021 1 503 000 CZK bez DPH Charita Praha - Holešovice Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka ve Zlíně - kontaktní pracoviště Kroměříž (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti DOHODA o poskytnutí příspěvku z cílenného programu Antivirus 04.03.2021 Neuvedeno Milan Matuška Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka ve Zlíně - kontaktní pracoviště Zlín (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 2 k dohodě o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus 04.03.2021 Neuvedeno Mogador s.r.o. Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Pardubicích - kontaktní pracoviště Pardubice (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti DODATEK Č. 2 k dohodě o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus č. UOA-CO-4032946/2021 ze dne 16. 2. 2021 04.03.2021 Neuvedeno Jana Sychrová Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Klub Remedium; Občanská poradna REMEDIUM 04.03.2021 740 000 CZK bez DPH REMEDIUM Praha o.p.s. Detail
Krajský soud v Ústí nad Labem Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva na nákup páskové mechaniky do páskové knihovny KS Ústí nad Labem 04.03.2021 77 352 CZK bez DPH 3S.cz, s.r.o. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Terénní osobní asistence 04.03.2021 862 000 CZK bez DPH Občanské sdružení Melius, z.s. Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Brně - kontaktní pracoviště Blansko (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Program Antivirus 04.03.2021 Neuvedeno T - CAR spol. s r.o. Detail
Nemocnice Na Homolce Hledat další smlouvy společnosti Objednávka NOSZM21001062 - zdravotnický materiál 04.03.2021 195 000 CZK bez DPH Boston Scientific Česká republika s.r.o. Detail
Statutární město Brno Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo - ZŠ Měšťanská, rekonstrukce rozvodů, I. etapa 04.03.2021 4 767 267 CZK s DPH INSTAVA s.r.o. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Pečovatelská služba ve spojení s domácí ošetřovatelskou péčí; Rozvoj kognitivních funkcí 04.03.2021 818 000 CZK bez DPH LRS Chvaly, o.p.s. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Komunikace bez bariér 04.03.2021 440 000 CZK bez DPH Tichý svět, o.p.s. Detail
Technické služby města Liberec, p.o. Hledat další smlouvy společnosti Pronájem nákladního vozidla s hydraulickou rukou, vč. obsluhy 04.03.2021 Neuvedeno T I L I A PLUS, s.r.o. Detail
Česká spořitelna, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Konfirmace FX11807328 04.03.2021 640 000 EUR Lesy České republiky, s.p. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Občanská poradna Praha 1 04.03.2021 611 000 CZK bez DPH Občanská poradna PRAHA Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Linka seniorů 04.03.2021 241 000 CZK bez DPH Elpida, o.p.s. Detail
Lázeňské lesy Karlovy Vary, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti výroba kov. zábradlí 04.03.2021 65 000 CZK bez DPH Robert Kabeš Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Sociálně terapeutické dílny pro nevidomé a těžce zrakově postižené občany; Sociální rehabilitace těžce zrakově postižených a nevidomých osob 04.03.2021 2 252 000 CZK bez DPH Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina, o.p.s Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: sociálně terapeutická dílna Dílen tvořivosti, o.p.s 04.03.2021 570 000 CZK bez DPH Dílny tvořivosti, o.p.s. Detail
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti TDS na stavbu: III/2087 Modernizace opěrné zdi Březová 04.03.2021 139 000 CZK bez DPH DS engineering PLUS, a.s. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: DDP Samopše 04.03.2021 790 000 CZK bez DPH Člověk zpět k člověku, z.s. Detail
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o zpracování analýzy – Analýza chladícího procesu cívky centrálního solenoidu 04.03.2021 187 000 CZK bez DPH TechSoft Engineering, spol. s r.o. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Konzultace ČALS; Respitní péče ČALS 04.03.2021 1 000 000 CZK bez DPH Česká alzheimerovská společnost, o.p.s. Detail
ZOO PARK Vyškov, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Oprava křídlových a posuvných dveří chladícího a mrazícího skladu 04.03.2021 75 000 CZK bez DPH BUILDING Holding, a.s. Detail
Nemocnice Na Homolce Hledat další smlouvy společnosti Objednávka NOSZM21001996 - zdravotnický materiál 04.03.2021 302 713 CZK bez DPH HARTMANN - RICO a.s. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Nízkoprahové denní centrum; Noclehárna; Terénní program - Streetwork 04.03.2021 7 861 000 CZK bez DPH Armáda spásy v České republice, z. s. Detail
Technické služby Brandýs - Boleslav s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Oprava bytu č.9, F.X.Procházky 42 04.03.2021 299 356 CZK bez DPH RISHKO-02, s.r.o. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Společnost pro ranou péči 04.03.2021 186 000 CZK bez DPH Společnost pro ranou péči, z. s. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Centrum sociálně rehabilitačních služeb 04.03.2021 1 492 000 CZK bez DPH Baobab z.s. Detail
CENTRA a.s. Hledat další smlouvy společnosti Oprava WC a koupelny, Wassermannova 1042/9 04.03.2021 99 900 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Chráněná dílna svatý Prokop u červeného javoru 04.03.2021 979 000 CZK bez DPH Sluneční zahrada, z.s. Detail
Technické sítě Brno, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - antigenní testy COVID 04.03.2021 104 250 CZK bez DPH EUROGATE GLOBAL s.r.o. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Odlehčovací služby 04.03.2021 592 000 CZK bez DPH PONTE D22, z.ú. Detail
CENTRA a.s. Hledat další smlouvy společnosti Oprava WC a koupelny, Wassermannova 1042/9 04.03.2021 99 900 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: HEWER - Osobní asistence pro Prahu 04.03.2021 12 470 000 CZK bez DPH HEWER, z.s. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Středisko Naděje Praha-Na Slupi - noclehárna; Středisko Naděje Praha - terénní program; Dům Naděje Praha-Žižkov - noclehárna; Středisko Naděje Praha-Bolzanova - nízkoprahové denní centrum; Středisko Naděje Praha-U Bulhara -... 04.03.2021 10 347 000 CZK bez DPH NADĚJE Detail
Státní pozemkový úřad Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1/21 ke kupní smlouvě na pozemky v k.ú. Veselí nad Moravou #\fo 04.03.2021 137 500 CZK bez DPH Janík Karel, 1950 Detail
Nemocnice Na Homolce Hledat další smlouvy společnosti Objednávka NOSZM21001997 - zdravotnický materiál 04.03.2021 82 971 CZK bez DPH PANEP s.r.o. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Odlehčovací služby Psychiatrické nemocnice Bohnice; Sociální lůžka Psychiatrické nemocnice Bohnice 04.03.2021 1 005 000 CZK bez DPH Psychiatrická nemocnice Bohnice Detail
Ministerstvo financí Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o centralizovaném zadávání (AVISme 2021000398) 04.03.2021 Neuvedeno Generální inspekce bezpečnostních sborů Detail
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Hledat další smlouvy společnosti OBJ-SMP21000010 04.03.2021 85 900 CZK bez DPH GAS SYSTEMS s.r.o. Detail
Městská část Praha 3 Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o převodu vlastnictví jednotky - bytové č. 265/6, Roháčova 265, 266, 273, 297, 299, 301, 130 00 Praha 3 - Žižkov 04.03.2021 2 994 397 CZK bez DPH MICHAL SVOBODA, 1966 Detail
Ministerstvo financí Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o centralizovaném zadávání (AVISme 2021000397) 04.03.2021 Neuvedeno Plzeňský kraj Detail
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Hledat další smlouvy společnosti OBJ-FBBR_NCH2100038 04.03.2021 53 000 CZK bez DPH B. Braun Medical s.r.o. Detail
CENTRA a.s. Hledat další smlouvy společnosti Servis opravy automatických dveří do NP - TESCO, náměstí 14.října 83/15, Praha 5 04.03.2021 67 450 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
Ministerstvo práce a sociálních věcí Hledat další smlouvy společnosti Uveřejnění inzerce v Hospodářských novinách dne 5. 3. 2021, nákup inzertních ploch pro bannerovou kampaň běžící na webu Hospodářských novin a aktualne.cz v termínu od 5. 3. do 19. 3. 2021. 04.03.2021 440 630 CZK bez DPH Economia, a.s. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Bezbariérový dům Vondroušova 1193-1194, 163 00 Praha 17-Řepy 04.03.2021 800 000 CZK bez DPH Klub občanů bezbariérového domu Vondroušova, z.s. Detail
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Hledat další smlouvy společnosti OBJ-FBBR_NCH2100036 04.03.2021 61 500 CZK bez DPH B. Braun Medical s.r.o. Detail
Mateřská škola Otrokovice, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Nákup tabletů pro výuku dětí ze Šablon II. 04.03.2021 210 000 CZK s DPH Ing. Oldřich Holub Detail
Česká republika - Ministerstvo obrany Hledat další smlouvy společnosti Nákup respirátorů proti Covid-19 pro zaměstnance AHNM 04.03.2021 391 550 CZK s DPH YABOK s.r.o. Detail
Policejní prezidium České republiky Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo,hav. kanalizace Zbraslav 04.03.2021 141 112 CZK s DPH Petr Brýdl Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Chráněné bydlení na Xaverově; Bethesda - domov pro seniory; Chráněné bydlení Černý Most; Osobní asistence Černý Most; Centrum denních služeb Černý Most 04.03.2021 3 731 000 CZK bez DPH Diakonie Církve bratrské Detail
Nemocnice Letovice, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Nájemní smlouva_lékař_byt 04.03.2021 84 000 CZK s DPH Tereza a Milan Komárkovi Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Česká společnost AIDS pomoc, o.s. 04.03.2021 908 000 CZK bez DPH Česká společnost AIDS pomoc, z.s. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: sociální rehabilitace; Osobní asistence 04.03.2021 5 883 000 CZK bez DPH Asistence, o.p.s. Detail
Nemocnice Na Homolce Hledat další smlouvy společnosti Objednávka NOSZM21001950 - zdravotnický materiál 04.03.2021 280 078 CZK bez DPH Siemens Healthcare, s.r.o. Detail
Městská část Praha 8 Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o nájmu prostoru sloužícímu podnikání (a o poskytování speciálních služeb) 04.03.2021 344 460 CZK bez DPH Ruslana Drapela Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Poradna pro rodiny se závislostí 04.03.2021 353 000 CZK bez DPH Anima-terapie, z.ú. Detail
Technické služby Brandýs - Boleslav s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Oprava bytu č.9, F.X.Procházky 42 - oprava vodovodních rozvodů, kanalizace, topení a plynu 04.03.2021 234 388 CZK bez DPH Václav Novotný Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Komplexní servis pro majitele asistenčních a vodicích psů 04.03.2021 232 000 CZK bez DPH Pestrá, o.p.s. Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka ve Zlíně - kontaktní pracoviště Kroměříž (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus 04.03.2021 Neuvedeno Lékárna Pod Věží s.r.o. Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka ve Zlíně - kontaktní pracoviště Kroměříž (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus 04.03.2021 Neuvedeno Ing. Jaromír Šebek Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka ve Zlíně - kontaktní pracoviště Zlín (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Dodatek k dohodě o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus 04.03.2021 Neuvedeno A G R O L spol. s r.o. Detail
ÚP ČR KrP Praha, ANTIVIRUS KoP 7,8,9 (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti DOHODA o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus č. ABI-CO-1021961/2020 04.03.2021 Neuvedeno M & T kliky Praha, s.r.o. Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě - kontaktní pracoviště Karviná (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č.2 k dohodě o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus 04.03.2021 Neuvedeno Pavel Hradil Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Centrum krátkodobé péče; Pečovatelská služba 04.03.2021 1 600 000 CZK bez DPH Sociální služby Běchovice, z.ú. Detail
Národní divadlo Hledat další smlouvy společnosti Nákup bílého tylu do inscenace „FCM“ 04.03.2021 110 550 CZK bez DPH THALIA KONTRAKT,spol.s r.o. Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Karlových Varech - kontaktní pracoviště Karlovy Vary (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Program Antivirus 04.03.2021 Neuvedeno HONG HU s.r.o. Detail
Město Hodonín Hledat další smlouvy společnosti Objednávka : 20.400 ks ochranných respirátorů třídy FFP2 04.03.2021 187 680 CZK bez DPH LP Business s.r.o. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Domov pro seniory Jižní Město; Pečovatelská služba; Odlehčovací centrum 04.03.2021 12 000 000 CZK bez DPH Jihoměstská sociální a.s. Detail
Generální finanční ředitelství Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva_objednávka_5139 - hygienické prostředky pro FS ČR. Dodávky respirátoru FFP2 ( vzor C-FIT) dle ČSN EN 149: 2001 + A1: 2009 v počtu 19 200 ks. (AVISme 2021000161) 04.03.2021 316 800 CZK s DPH BTL zdravotnická technika, a.s. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Doléčovací centrum Magdaléna 04.03.2021 493 000 CZK bez DPH Magdaléna, o.p.s. Detail
Jihomoravský kraj Hledat další smlouvy společnosti NEM OM 7 104 21 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - pozemek p. č. 6884/9 v k.ú. Boskovice 04.03.2021 59 800 CZK bez DPH GasNet, s.r.o. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Poradenské centrum; Centrum aktivního života zrakově postižených 04.03.2021 914 000 CZK bez DPH Okamžik, z. ú. Detail
CENTRA a.s. Hledat další smlouvy společnosti Výměna obkladů, dlažby v koupelně, Bobkova 734/12 04.03.2021 60 579 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Pečovatelská služba 04.03.2021 770 000 CZK bez DPH Charita Neratovice Detail
Nemocnice Na Homolce Hledat další smlouvy společnosti Objednávka NOSZM21001949 - zdravotnický materiál 04.03.2021 77 000 CZK bez DPH RADIOMETER s.r.o. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Denní stacionář Praha 04.03.2021 2 550 000 CZK bez DPH Ruka pro život o.p.s. Detail
Ředitelství silnic a dálnic ČR Hledat další smlouvy společnosti Nákup sluchátek k PC, klávesnic, myší, modemů a kabelů 04.03.2021 67 300 CZK bez DPH copy&media s.r.o. Detail
CENTRA a.s. Hledat další smlouvy společnosti Výměna obkladů, dlažby v koupelně, Bobkova 734/12 04.03.2021 60 579 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Odborné sociální poradenství pro lidi s epilepsií a pro rodinné příslušníky lidí s epilepsií 04.03.2021 55 000 CZK bez DPH Společnost E / Czech Epilepsy Association, z. s. Detail
Středočeský kraj Hledat další smlouvy společnosti Veřejnoprávní smlouva o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č.108/2006 Sb. na rok 2021 04.03.2021 879 000 CZK bez DPH Město Zásmuky Detail
Město Týnec nad Sázavou Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo - Rekonstrukce výtahů 04.03.2021 993 000 CZK bez DPH NERA-lift s.r.o. Detail
Město Jeseník Hledat další smlouvy společnosti dodávka pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod 04.03.2021 90 000 CZK s DPH Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Osobní asistence; Pečovatelská služba 04.03.2021 762 000 CZK bez DPH VČELKA sociální služby o.p.s. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Pečovatelská služba; Domov seniorů; Denní stacionář - Hejnická 04.03.2021 14 749 000 CZK bez DPH Sociální služby Praha 9, z.ú. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Občanská poradna Proxima Sociale o.p.s.; Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Radotín; Terénní programy v Praze 11 a 15 - Proxima Sociale o.p.s.; Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Jižní pól; Podpora rodin... 04.03.2021 5 970 000 CZK bez DPH Proxima Sociale o.p.s. Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Pardubicích - kontaktní pracoviště Pardubice (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti DODATEK Č. 2 k dohodě o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus č. UOA-CO-3005704/2020 ze dne 15. 4. 2020 04.03.2021 Neuvedeno Chráněnky z.ú. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Poradenské centrum R-R Praha; Terénní programy R-R 04.03.2021 906 000 CZK bez DPH ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. Detail
Nemocnice Na Homolce Hledat další smlouvy společnosti Objednávka NOSZM2100940 - zdravotnický materiál 04.03.2021 113 951 CZK bez DPH Abbott Laboratories, s.r.o. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Sociální poradenství pro migranty; Perspektiva - sociální rehabilitace pro migranty 04.03.2021 1 643 000 CZK bez DPH Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Chráněné bydlení Společnosti DUHA; Podpora samostatného bydlení Společnosti DUHA; Centrum denních služeb - Nová Duha a Centrum denních služeb Galerie Duhovka 04.03.2021 8 110 000 CZK bez DPH Společnost DUHA, z.ú. Detail
Město Čáslav Hledat další smlouvy společnosti Příkazní smlouva - zajištění technického dozoru na stavbě "Cyklostezka Čáslav - Filipov" 04.03.2021 141 992 CZK bez DPH CS road construction s.r.o. Detail
Pražská plynárenská, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka služeb 04.03.2021 Neuvedeno Neuvedeno Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Nízkoprahový klub Džagoda; Terén Jahoda; Nízkoprahový klub Jahoda 04.03.2021 1 612 000 CZK bez DPH JAHODA, z.ú. Detail
Technické služby Brandýs - Boleslav s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Oprava bytu č.9, F.X.Procházky 42 04.03.2021 100 433 CZK bez DPH RISHKO-02, s.r.o. Detail
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Objednávka: Sada ověřených kalibračních standardů s certifikátem CRM 04.03.2021 86 687 CZK bez DPH FORNIA s.r.o. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: odborné sociální poradenství 04.03.2021 1 313 000 CZK bez DPH Sdružení pro integraci a migraci, o. p. s. Detail
Domov seniorů Hranice, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - rukavice 04.03.2021 Neuvedeno SEMILEAS, a. s. Detail
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Objednávka: 04.03.2021 60 480 CZK bez DPH HORIBA, GmbH, organizační složka Detail
Město Šumperk Hledat další smlouvy společnosti Darovací smlouva - Nemocnice Šumperk, a.s. 04.03.2021 50 000 CZK s DPH Nemocnice Šumperk a.s. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Sociální rehabilitace Nový Prostor Praha 04.03.2021 312 000 CZK bez DPH Nový Prostor, z.ú. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Modrý klíč o.p.s. - denní stacionář; Modrý klíč - týdenní stacionář; Modrý klíč - odlehčovací služba 04.03.2021 10 795 000 CZK bez DPH Modrý klíč o.p.s. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Dílna Gawain 04.03.2021 949 000 CZK bez DPH Dílna Gawain, z.s. Detail
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Dodávka olejů - motorový, hydraulický, převodový. 04.03.2021 69 600 CZK bez DPH Jan Hefner Detail
CENTRA a.s. Hledat další smlouvy společnosti Výměna obkladů, dlažby, ZP + oprava stěny mezi KOU a LO, Bratří Dohalských 171/6 04.03.2021 77 900 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti aktualizace diagnostiky vozovky silnice III/46613 Ostrava - Plesná, ul. 26. dubna v úseku mezi hr. okr. Opava (točna autobusů) km 2,400 - křižovatka MK ul. Vlnitá km 4,652. 04.03.2021 62 136 CZK bez DPH CONSULTEST s.r.o. Detail
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Autorský dozor Silnice III/46419 - rekonstrukce OZ v obci Velké Albrechtice v km 0,946-1,126 a v km 1,607-1,787- úsek II 04.03.2021 84 000 CZK bez DPH Geoengineering spol. s r.o. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Osobní asistence na Jižním Městě 04.03.2021 917 000 CZK bez DPH Klub vozíčkářů Petýrkova, o.p.s. Detail
CENTRA a.s. Hledat další smlouvy společnosti Servis opravy automatických dveří do NP - TESCO, náměstí 14.října 83/15, Praha 5 04.03.2021 67 450 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
Nemocnice Na Homolce Hledat další smlouvy společnosti Objednávka NOSZM21001966 - zdravotnický materiál 04.03.2021 107 427 CZK bez DPH Siemens Healthcare, s.r.o. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Centrum Seňorina z.s. 04.03.2021 1 092 000 CZK bez DPH Centrum Seňorina, z.s. Detail
CENTRA a.s. Hledat další smlouvy společnosti Výměna obkladů, dlažby, ZP + oprava stěny mezi KOU a LO, Bratří Dohalských 171/6 04.03.2021 77 900 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Kolpingův dům - krizová pomoc; Kolpingův dům-SAS pro matky s dětmi v tréninkových bytech 04.03.2021 700 000 CZK bez DPH KOLPINGOVA RODINA PRAHA 8 Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Pečovatelská služba Horizont; Horizont - denní stacionář pro seniory 04.03.2021 836 000 CZK bez DPH Horizont - centrum služeb pro seniory, středisko DM CČSH Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka ve Zlíně - kontaktní pracoviště Kroměříž (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti DOHODA o poskytnutí příspěvku z cílenného programu Antivirus 04.03.2021 Neuvedeno Jan Horák Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka ve Zlíně - kontaktní pracoviště Zlín (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Dodatek k dohodě o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus 04.03.2021 Neuvedeno A G R O L spol. s r.o. Detail
Statutární město Jablonec nad Nisou Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo - zajištění územního souhlasu na 12 ks veřejných částí kanalizačních přípojek v rámci stavby "Kanalizační propojení Kokonín - Rychnov u Jablonce n.N." 04.03.2021 60 000 CZK s DPH Pluchová Michaela Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka ve Zlíně - kontaktní pracoviště Zlín (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 2 k dohodě o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus 04.03.2021 Neuvedeno A G R O L spol. s r.o. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Křižovnická pečovatelská služba 04.03.2021 549 000 CZK bez DPH Dívčí katolická střední škola Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Pardubicích - kontaktní pracoviště Pardubice (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti DODATEK Č. 2 k dohodě o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus č. UOA-CO-9008505/2020 ze dne 8. 4. 2020 04.03.2021 Neuvedeno ARRIBA ZASTAVÁRNA s.r.o. Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě - kontaktní pracoviště Karviná (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č.2 k dohodě o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus 04.03.2021 Neuvedeno S A L E N E X T R A spol. s r.o. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Centrin; Centrin 04.03.2021 4 100 000 CZK bez DPH Centrin CZ s.r.o. Detail
Český hydrometeorologický ústav Hledat další smlouvy společnosti Sml.zal.obj.- ethernetový adapter 04.03.2021 94 380 CZK s DPH EAS Envimet ČR, s.r.o. Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Olomouci - kontaktní pracoviště Přerov (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o poskytnutí příspěvku z CP Antivirus 04.03.2021 Neuvedeno P M E , spol. s r.o. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Socilání rehabilitace; Osobní asistence 04.03.2021 1 317 000 CZK bez DPH Polovina nebe, o.p.s. Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Brně - kontaktní pracoviště Hodonín (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti DOHODA o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus č. HOA-CO-2006130/2020 04.03.2021 Neuvedeno Iveta Koláříková Detail
Správa železnic, státní organizace Hledat další smlouvy společnosti Objednávka č.21/645300106 k Rámcové dohodě „Likvidace betonových pražců a prefabrikátů v obvodu OŘ Praha 2020-2021“ 04.03.2021 139 675 CZK bez DPH TOMWOOD s.r.o. Detail
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Hledat další smlouvy společnosti dodatek č. 1 04.03.2021 92 326 CZK bez DPH Aleš Pernica Detail
Nemocnice Na Homolce Hledat další smlouvy společnosti Objednávka NOSZM21001954 - zdravotnický materiál 04.03.2021 169 560 CZK bez DPH PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. Detail
Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje, Kolín, Jaselská 826 Hledat další smlouvy společnosti Rámcová kupní smlouva 04.03.2021 100 000 CZK bez DPH KAMPI OFFICE s.r.o. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Prev-Centrum,z.ú., Nízkoprahové služby - NZDM SUTERÉN 04.03.2021 502 000 CZK bez DPH Prev-Centrum, z.ú. Detail
Zlínský kraj Hledat další smlouvy společnosti darovací smlouva - převod pozemku 04.03.2021 5 388 CZK bez DPH Obec Police Detail
Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - vysavač Gluton 04.03.2021 430 000 CZK bez DPH HAITECO CZ s.r.o. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Raná péče Diakonie 04.03.2021 800 000 CZK bez DPH Diakonie ČCE - Středisko celostátních programů a služeb Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Služby osobní asistence v malých sídlech Středočeského kraje a v Praze 04.03.2021 2 785 000 CZK bez DPH Charita Starý Knín Detail
Správa železnic, státní organizace Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo na zhotovení stavby „Oprava mostů na trati Žďár nad Sázavou - Nové Město na Moravě - Tišnov" 04.03.2021 6 996 415 CZK bez DPH FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Sluneční domov o.p.s. 04.03.2021 2 324 000 CZK bez DPH Sluneční domov o.p.s. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, Nízkoprahový klub Vrtule 04.03.2021 787 000 CZK bez DPH Salesiánské středisko mládeže - středisko volného času, o.p.s. Detail
CENTRA a.s. Hledat další smlouvy společnosti Oprava volného bytu, Dřítenská 1267 04.03.2021 66 684 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Sociální poradenství STP Karlín 04.03.2021 130 000 CZK bez DPH Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Centrum Filipovka - Odlehčovací služba pro děti se zdravotním postižením; Centrum Filipovka - Osobní asistence pro děti se zdravotním postižením 04.03.2021 2 508 000 CZK bez DPH Hornomlýnská, o.p.s. Detail
Nemocnice Na Homolce Hledat další smlouvy společnosti Objednávka NOSZM21001971 - zdravotnický materiál 04.03.2021 331 415 CZK bez DPH A care a.s. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Tým podpory zaměstnávání; Chráněné bydlení Praha; Centrum duševního zdraví pro Prahu 8, Komunitní tým Břevnov, Centrum duševního zdraví pro Prahu 9, Centrum duševního zdraví pro Prahu 6; Služby sociální rehabilitace Karlín;... 04.03.2021 23 528 000 CZK bez DPH Fokus Praha, z.ú. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Nízkoprahové denní centrum v Praze 6 04.03.2021 1 000 000 CZK bez DPH K srdci klíč, o.p.s. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Charitní služba osobní asistence; Charitní pečovatelská služba 04.03.2021 1 940 000 CZK bez DPH Charita Praha - Chodov Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Domov Sedlec SPMP o.p.s. - chráněné bydlení; Domov Sedlec SPMP - denní stacionář 04.03.2021 1 110 000 CZK bez DPH Domov Sedlec SPMP o.p.s. Detail
Oblastní nemocnice Náchod a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka 04.03.2021 57 997 CZK bez DPH Jaroslav Vlk Detail
CENTRA a.s. Hledat další smlouvy společnosti Výměna oken - izolační trojsklo, havarijní stav, obývací pokoj a kuchyň, Doležalova 1039/8 04.03.2021 67 229 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 04.03.2021 390 000 CZK bez DPH STŘEP - České centrum pro sanaci rodiny, z.ú. Detail
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1/2021 04.03.2021 74 662 CZK s DPH PCO VIDOCQ s.r.o. Detail
Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, Vojanova 178/12, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Nákup tabulí ZŠ Vojanova Děčín VIII 04.03.2021 46 279 CZK bez DPH Tabule-flipcharty Martin Mrázek Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Návštěvní služba 04.03.2021 1 130 000 CZK bez DPH OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN, z.s. Detail
CENTRA a.s. Hledat další smlouvy společnosti Výměna oken - izolační trojsklo, havarijní stav, obývací pokoj a kuchyň, Doležalova 1039/8 04.03.2021 67 229 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
CENTRA a.s. Hledat další smlouvy společnosti Oprava volného bytu, Dřítenská 1267 04.03.2021 66 684 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
Nemocnice Na Homolce Hledat další smlouvy společnosti Objednávka NOSZM21001890 - zdravotnický materiál 04.03.2021 58 494 CZK bez DPH JI-MEDICAL a.s. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: ROSA - Informační a poradenské centrum pro ženy oběti domácího násilí 04.03.2021 1 200 000 CZK bez DPH ROSA - centrum pro ženy, z.s. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Stacionář pro děti s kombinovaným postižením 04.03.2021 635 000 CZK bez DPH Pobočka Diakonie Církve bratrské v Praze 3 Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Osobní asistence 3S pro Hlavní město Prahu 04.03.2021 800 000 CZK bez DPH Komunitní centrum Petrklíč, z.s. Detail
Město Kolín Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužícího k podnikání v domě čp. 1351, 1352 ul. Antonína Kaliny, Kolín V 04.03.2021 13 005 CZK bez DPH Dětský lékař MUDr. Dagmar Straková, s.r.o. Detail
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Hledat další smlouvy společnosti Úprava elektroinstalace a stavební úpravy - areál VŠTE 04.03.2021 119 564 CZK s DPH ELFAR s.r.o. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Tréninková kavárna Café Na půl cesty; Sociální poradna; Tréninková restaurace Mlsná kavka; Tréninková kavárna V. kolona; Začleňování na trh práce 04.03.2021 4 516 000 CZK bez DPH Green Doors z.ú. Detail
ČESKÝ ROZHLAS Hledat další smlouvy společnosti S2020/07213/06 Bleskový výzkum . vládní restrikce a očkování COVID březen 2021 04.03.2021 159 136 CZK bez DPH MEDIAN s.r.o. Detail
CENTRA a.s. Hledat další smlouvy společnosti Výměna kuchyňské linky-hav.stav, Kučerova 735/1 04.03.2021 68 290 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Osobní asistence Čtyřlístek 04.03.2021 3 924 000 CZK bez DPH A DOMA z. s. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Odborné sociální poradenství 04.03.2021 255 000 CZK bez DPH Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek Detail
Městská část Praha 5 Hledat další smlouvy společnosti Individuální dotace na akci "O pohár starosty MČ Praha 5 - mladší a starší přípravky" 26. ročník 04.03.2021 50 000 CZK bez DPH Sportovní klub Motorlet Praha, spolek Detail
Městská část Praha 5 Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě 0006/0/OVK/2020 04.03.2021 Neuvedeno Taekwondo WTF klub Praha Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: ERGO Aktiv - centrum neurorehabilitace pro osoby se získaným poškozením mozku 04.03.2021 1 610 000 CZK bez DPH ERGO Aktiv, o.p.s. Detail
Generali Česká pojišťovna a.s. Hledat další smlouvy společnosti Pojištění majetku a odpovědnosti 04.03.2021 97 840 CZK bez DPH Základní umělěcká škola Hořice, Havlíčkova 1107 Detail
Nemocnice Na Homolce Hledat další smlouvy společnosti Objednávka NOSZM21001988 - zdravotnický materiál 04.03.2021 42 892 EUR Intuitive Surgical Sárl Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Sedmibarevno 04.03.2021 945 000 CZK bez DPH Sedmibarevno z.ú. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Centrum pro rodinu - Integrace rodiny, AL 04.03.2021 413 000 CZK bez DPH Centrum pro rodinu PSS a klinické adiktologie, z.ú. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Poradenské centrum SPMP ČR 04.03.2021 124 000 CZK bez DPH Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Středisko podpory samostatného bydlení 04.03.2021 5 810 000 CZK bez DPH Národní ústav pro autismus, z.ú. Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků a ZM 04.03.2021 320 855 CZK bez DPH Takeda Pharmaceuticals Czech Republic, s.r.o. Detail
Městská nemocnice, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Integrace LIS a NIS 04.03.2021 123 620 CZK s DPH Více smluvních stran Detail
Ministerstvo zahraničních věcí Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo 04.03.2021 103 198 CZK bez DPH S.V.A. spol. s r.o. Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka ve Zlíně - kontaktní pracoviště Zlín (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 2 k dohodě o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus 04.03.2021 Neuvedeno Continental Barum s.r.o. Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka ve Zlíně - kontaktní pracoviště Zlín (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Dodatek k dohodě o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus 04.03.2021 Neuvedeno Continental Barum s.r.o. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Kousek domova - dlouhodobá sociálně-terapeutická práce s dětmi z dětských domovů 04.03.2021 433 000 CZK bez DPH Letní dům, z.ú. Detail
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Hledat další smlouvy společnosti Dodávky léků 04.03.2021 69 382 CZK bez DPH Alliance Health Care Detail
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Hledat další smlouvy společnosti Dodávky léků 04.03.2021 73 151 CZK bez DPH Zenagel a.s. Detail
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Hledat další smlouvy společnosti Dodávky léků 04.03.2021 60 387 CZK bez DPH PHOENIX a.s. Detail
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Hledat další smlouvy společnosti Dodávky léků 04.03.2021 276 086 CZK bez DPH PROMEDICA PRAHA GROUP,a.s Detail
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Hledat další smlouvy společnosti Dodávky léků 04.03.2021 1 917 214 CZK bez DPH Teva Pharmaceuticals CR s.r.o. Detail
CENTRA a.s. Hledat další smlouvy společnosti Výměna kuchyňské linky-hav.stav, Kučerova 735/1 04.03.2021 68 290 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Poradenské a informační centrum pro mladé migranty 04.03.2021 235 000 CZK bez DPH META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Liberci - kontaktní pracoviště Liberec (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti DOHODA o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. LBA-JZ-17/2021 04.03.2021 153 064 CZK bez DPH TRUCKOBCHOD s.r.o. Detail
Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - SZM 04.03.2021 63 908 CZK bez DPH ASQA a.s. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Dětské krizové centrum - komplexní interdisciplinární péče o děti z dysfunkčních rodin a o děti a jejich rodiny v závažných životních situacích; Linka důvěry Dětského krizového centra - non stop efektivní forma distanční kr... 04.03.2021 2 689 000 CZK bez DPH DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, z.ú. Detail
Město Havlíčkův Brod Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo - Oprava povrchu komunikace ulice Husova, Havlíčkův Brod 04.03.2021 957 428 CZK bez DPH STRABAG a.s. Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Brně - kontaktní pracoviště Břeclav (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti DOHODA o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus č. BVA-CO-4033557/2021 04.03.2021 Neuvedeno Jaroslav Hicl Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Nízkoprahové denní centrum pro ženy; Program Máří 04.03.2021 1 772 000 CZK bez DPH Farní charita Praha 1 - Nové Město Detail
Masarykova univerzita Hledat další smlouvy společnosti Dodatek - prodloužení smlouvy 04.03.2021 Neuvedeno Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Raná péče Čechy; Sociální poradna pro osoby se sluchovým postižením a jejich blízké 04.03.2021 410 000 CZK bez DPH Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Detail
Výstaviště Praha, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Oprava hydroizolace střechy Malé sportovní haly v areálu Výstaviště Praha 04.03.2021 999 804 CZK bez DPH HYDROIZOL spol. s r.o. Detail
CENTRA a.s. Hledat další smlouvy společnosti Oprava volného bytu, Dřítenská 1266 04.03.2021 83 062 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Hledat další smlouvy společnosti jednorázový ochranný oblek 04.03.2021 376 000 CZK bez DPH Simply Clean s. r. o. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Tyfloservis, o.p.s. - Krajské ambulantní středisko Praha a střední Čechy 04.03.2021 464 000 CZK bez DPH Tyfloservis, o.p.s. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Asistence POHODA; terénní odlehčovací služba POHODA; Stacionář POHODA; Bydlení POHODA 04.03.2021 4 336 000 CZK bez DPH POHODA - společnost pro normální život lidí s postižením, z.ú. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Podporované zaměstnávání; Osobní asistence; Podpora samostatnosti 04.03.2021 5 795 000 CZK bez DPH Fosa, o.p.s. Detail
Město Kolín Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužícího k podnikání v domě čp. 1351, 1352 ul. Antonína Kaliny, Kolín V 04.03.2021 3 000 CZK bez DPH Dětský lékař MUDr. Dagmar Straková, s.r.o. Detail
CENTRA a.s. Hledat další smlouvy společnosti Výměna PVC v chodbě, pokoji, obýv. pokoji, kuchyň.koutu a komoře, Kučerova 785/19 04.03.2021 73 087 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Poradna Národní rady osob se zdravotním postižením ČR 04.03.2021 160 000 CZK bez DPH Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s. Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží - zdravotnický materiál 04.03.2021 94 649 CZK bez DPH BOHEMIA MEDICAL s.r.o. Detail
Palata - Domov pro zrakově postižené Hledat další smlouvy společnosti objednávka - mytí oken 04.03.2021 85 000 CZK s DPH Simon Lenc Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků 04.03.2021 271 645 CZK bez DPH ViaPharma Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Krizová pomoc 04.03.2021 203 000 CZK bez DPH Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú. Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků a jiné zboží 04.03.2021 85 616 CZK bez DPH Pharmos a. s. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Služba pro rodinu a dítě - Diakonie ČCE - SKP v Praze; Pečovatelská služba Klamovka – Diakonie ČCE – SKP v Praze; Pečovatelská služba Ďáblice - Diakonie ČCE - SKP v Praze; Pečovatelská služba Vinohrady –Vršovice - Diakonie ... 04.03.2021 8 568 000 CZK bez DPH Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze Detail
CENTRA a.s. Hledat další smlouvy společnosti Likvidace následků požáru v bytech ostatních majitelů/nájemníků v 7.NP vč. povinných měření, Bozděchova 637/9, Praha 5 04.03.2021 199 000 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
CENTRA a.s. Hledat další smlouvy společnosti Výměna PVC v chodbě, pokoji, obýv. pokoji, kuchyň.koutu a komoře, Kučerova 785/19 04.03.2021 73 087 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Hledat další smlouvy společnosti Objednávka antigenních testů 04.03.2021 60 000 CZK bez DPH I.T.A.-Intertact s.r.o. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením; Penzion Charlese Jordana; Odlehčovací služby; Komplexní domácí péče EZRA; Domov sociálni péče Hagibor; Denní stacionář 04.03.2021 9 732 000 CZK bez DPH Židovská obec v Praze Detail
Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - SZM 04.03.2021 78 333 CZK bez DPH HARTMANN - RICO a.s. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Poradna (náhradní) rodinné péče Natama 04.03.2021 316 000 CZK bez DPH NATAMA, o.p.s. Detail
Nemocnice Na Homolce Hledat další smlouvy společnosti Objednávka NOSZM21001933 - zdravotnický materiál 04.03.2021 52 739 CZK bez DPH BEST Medical s.r.o. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Terapeutická komunita Kaleidoskop; DBT Centrum; Ambulance Kaleidoskop 04.03.2021 1 393 000 CZK bez DPH Kaleidoskop - centrum terapie a vzdělávání, z. ú. Detail
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Hledat další smlouvy společnosti ochranný štít na obličej 04.03.2021 102 000 CZK bez DPH ALFI Corp., s.r.o. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Chráněný byt pro duševně nemocné muže a ženy 04.03.2021 229 000 CZK bez DPH Denní psychoterapeutické sanatorium "Ondřejov" s.r.o. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Domov svaté Rodiny; Domov pro seniory kardinála Berana; Azylový dům sv. Terezie - terénní program; Poradna Magdala; Denní stacionář; Azylový dům sv. Terezie - noclehárna; Azylový dům sv. Terezie- nízkoprahové denní centrum;... 04.03.2021 20 185 000 CZK bez DPH Arcidiecézní charita Praha Detail
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti demontáž a následná pokládka zátěžových gumových pásů 04.03.2021 170 700 CZK bez DPH M.T. PLUS s.r.o. Detail
CENTRA a.s. Hledat další smlouvy společnosti Likvidace následků požáru v bytech ostatních majitelů/nájemníků v 7.NP vč. povinných měření, Bozděchova 637/9, Praha 5 04.03.2021 199 000 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
Město Varnsdorf Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva 04.03.2021 400 000 CZK s DPH Václav Novotný (1981) + Mgr. Petra Novotná (1988) Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: NPK Husita 04.03.2021 279 000 CZK bez DPH Husitské centrum, o.p.s. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Pečovatelská služba 04.03.2021 149 000 CZK bez DPH Kvalitní podzim života, z.ú. Detail
Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Hledat další smlouvy společnosti Pha 9,Pod Táborem-potravinář.automaty_02 04.03.2021 2 057 CZK bez DPH DELIKOMAT s.r.o. Detail
Ředitelství silnic a dálnic ČR Hledat další smlouvy společnosti Dílčí obj.č.83- D2 km 58,734 oprava krajových svodidel dle smlouvy 29ZA002181 D2 - oprava svodidel BESIP km 11,315 - 60,471 04.03.2021 158 292 CZK bez DPH JEREX, a.s. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Domov sv. Karla Boromejského; Denní stacionář Domova sv. Karla Boromejského 04.03.2021 2 637 000 CZK bez DPH Domov sv. Karla Boromejského Detail
Palata - Domov pro zrakově postižené Hledat další smlouvy společnosti výměna koberců 04.03.2021 200 917 CZK bez DPH Bohumil Nejedlý Detail
Ústecký kraj Hledat další smlouvy společnosti 1306-Smlouva o poskytnutí základní dotace "školské služby na školní rok 2021/2022"(D) 04.03.2021 Neuvedeno Soukromé střední odborné učiliště INDUSTRIA spol. s r.o. Detail
Ústecký kraj Hledat další smlouvy společnosti 1307-Smlouva o poskytnutí základní dotace "školské služby na školní rok 2021/2022"(D) 04.03.2021 Neuvedeno Střední škola a Mateřská škola, o. p. s. Detail
Ústecký kraj Hledat další smlouvy společnosti 1305-Smlouva o poskytnutí základní dotace "školské služby na školní rok 2021/2022"(D) 04.03.2021 Neuvedeno Střední škola Pohoda s.r.o. Detail
Správa železnic, státní organizace Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 k Rámcové dohodě na dodávky kolejnic – třída oceli R260 uzavřené dne 30. 04. 2019 04.03.2021 40 000 000 CZK bez DPH MORAVIA STEEL a.s. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: DOM TYKADLO; DOMJOB 04.03.2021 656 000 CZK bez DPH DOM - Dům otevřených možností, o.p.s. Detail
Krajská nemocnice Liberec, a.s. Hledat další smlouvy společnosti OBJEDNÁVKA 04.03.2021 204 233 CZK bez DPH Schubert CZ spol. s r.o. Detail
Krajská nemocnice Liberec, a.s. Hledat další smlouvy společnosti OBJEDNÁVKA 04.03.2021 98 500 CZK bez DPH SANICARE s.r.o. Detail
Krajská nemocnice Liberec, a.s. Hledat další smlouvy společnosti OBJEDNÁVKA 04.03.2021 443 313 CZK bez DPH PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. Detail
Krajská nemocnice Liberec, a.s. Hledat další smlouvy společnosti OBJEDNÁVKA 04.03.2021 119 685 CZK bez DPH PANEP CZ s.r.o. Detail
Krajská nemocnice Liberec, a.s. Hledat další smlouvy společnosti OBJEDNÁVKA 04.03.2021 65 538 CZK bez DPH Mediform, spol. s r.o. Detail
Krajská nemocnice Liberec, a.s. Hledat další smlouvy společnosti OBJEDNÁVKA 04.03.2021 96 597 CZK bez DPH Perfect Distribution a.s. Detail
Ministerstvo vnitra Hledat další smlouvy společnosti RD_smlouva_o_poskytnutí_služeb 04.03.2021 3 025 000 CZK s DPH ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. Detail
Krajská nemocnice Liberec, a.s. Hledat další smlouvy společnosti OBJEDNÁVKA 04.03.2021 153 185 CZK bez DPH HARTMANN - RICO a.s. Detail
Krajská nemocnice Liberec, a.s. Hledat další smlouvy společnosti OBJEDNÁVKA 04.03.2021 65 399 CZK bez DPH Fresenius Medical Care - ČR, s.r.o. Detail
Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - SZM 04.03.2021 52 338 CZK bez DPH POLYMED medical CZ, a.s. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Občanská poradna Společnou cestou; Aktivizace rodin Společnou cestou 04.03.2021 645 000 CZK bez DPH SPOLEČNOU CESTOU z.s. Detail
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Hledat další smlouvy společnosti havarijní oprava vstupu do technického zázemí NsPCL 04.03.2021 54 350 CZK bez DPH Geoizol s.r.o. Detail
MONETA Money Bank, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Dispozice ke smlouvě o bankovních produktech a službách 04.03.2021 Neuvedeno Město Moravská Třebová Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: PROSAZ osobní asistence; PROSAZ - pečovatelská služba 04.03.2021 3 566 000 CZK bez DPH PROSAZ, z. ú. Detail
CENTRA a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka na koordinátora BOZP - Projekt Kapitána Stránského 995, 996, Praha 14 - rekonstrukce rezidencního objektu Vlastní realizace stavby fáze I. - realizace prvku PO a rozvodu NN - výkon BOZP, 06/2020 - 11/2020 04.03.2021 93 719 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
SLUMEKO, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o zpracování mzdové agendy 04.03.2021 259 000 CZK bez DPH Ing. Jarmila Nyczová Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Odborné sociální poradenství v KC Anabell Praha 04.03.2021 115 000 CZK bez DPH Centrum Anabell, z. ú. Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka ve Zlíně - kontaktní pracoviště Zlín (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Dodatek k dohodě o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus 04.03.2021 Neuvedeno S K A N P A K Morava, spol. s r. o. Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka ve Zlíně - kontaktní pracoviště Zlín (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 2 k dohodě o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus 04.03.2021 Neuvedeno Rudolf Klesný Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka ve Zlíně - kontaktní pracoviště Zlín (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 2 k dohodě o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus 04.03.2021 Neuvedeno S K A N P A K Morava, spol. s r. o. Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka ve Zlíně - kontaktní pracoviště Zlín (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Dodatek k dohodě o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus 04.03.2021 Neuvedeno Rudolf Klesný Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě - kontaktní pracoviště Karviná (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č.2 k dohodě o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus 04.03.2021 Neuvedeno Čestmír Kaspřák Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Chráněné bydlení; Sociální rehabilitace - Podpora bydlení (Terénní týmy); Sociální rehabilitace 04.03.2021 19 056 000 CZK bez DPH BONA, o.p.s. Detail
CENTRA a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka na koordinátora BOZP - Projekt Kapitána Stránského 995, 996, Praha 14 - rekonstrukce rezidencního objektu Vlastní realizace stavby fáze I. - realizace prvku PO a rozvodu NN - výkon BOZP, 06/2020 - 11/2020 04.03.2021 93 719 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o dílo § 2586 a násl. NOZ: Stavební úpravy BD, Rektorská 581, Praha 10 04.03.2021 5 541 904 CZK bez DPH EUbuilding a.s. Detail
Nemocnice Na Homolce Hledat další smlouvy společnosti Objednávka P 29979 HVLP - léky 04.03.2021 92 733 CZK bez DPH Janssen-Cilag s.r.o. Detail
Krajská nemocnice Liberec, a.s. Hledat další smlouvy společnosti OBJEDNÁVKA 04.03.2021 233 560 CZK bez DPH B. Braun Medical s.r.o. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti inominátní smlouva, není-li v tomto seznamu zvláštní kód § 1746 odst. 2 NOZ: Oprava tiskařské chyby - změna znění čl. III. Smlouvy "Doba poskytování služby podle čl. IV, Smlouvy je stanovena na období 36 měsíců" 04.03.2021 Neuvedeno Pražské VOK a MSD Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti inominátní smlouva, není-li v tomto seznamu zvláštní kód § 1746 odst. 2 NOZ: bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 1880/10, parc. č. 1880/14, v k.ú. Vršovice, parc.č. 836/26, parc.č. 836/51, parc.č. 836/52, parc. č. 1118/4 v k.ú. Čimice, parc. č. 2930/27, ... 04.03.2021 Neuvedeno Armádní Servisní, příspěvková organizace Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti OOPP 04.03.2021 2 415 000 CZK bez DPH VKUS-BUSTAN s.r.o. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti dohoda: Demontáž a opětovná montáž zařízení MKS - křižovatka Táborská x P. Rezka x Na Květnici 04.03.2021 17 950 CZK bez DPH KH servis a.s. Detail
Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih Hledat další smlouvy společnosti zveřejnění k S/0943/2020/INV/1 04.03.2021 261 329 CZK bez DPH BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o. Detail
Dopravní podnik města Brna, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 Smlouvy o pronájmu reklamních ploch - celoplošná reklama 04.03.2021 342 000 CZK bez DPH MOBILBOARD s.r.o. Detail
Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou, Dvořákovo náměstí 800 Hledat další smlouvy společnosti smlouva o zpracování mzdové a personální agendy 04.03.2021 28 500 CZK bez DPH Anna Stará Detail
CENTRA a.s. Hledat další smlouvy společnosti Oprava bytové jednotky č. 536, Ostrovského 11/16 04.03.2021 75 400 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Hledat další smlouvy společnosti Objednávka laboratorního vybavení 04.03.2021 92 913 CZK s DPH RUDETA s.r.o. Detail
Nemocnice Na Homolce Hledat další smlouvy společnosti Objednávka P 31837 VL - léčiva 04.03.2021 80 127 CZK bez DPH PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Hledat další smlouvy společnosti elektrický tahač Movexx T1000 04.03.2021 218 319 CZK bez DPH JK Logistika a.s. Detail
Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - SZM 04.03.2021 56 936 CZK bez DPH PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. Detail
Česká republika - Ministerstvo obrany Hledat další smlouvy společnosti RD-Nákup diagnostického spotřebního materiálu HiMédia k zabezpečení provádění laboratorních veteriná 04.03.2021 266 200 CZK s DPH ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o. Detail
CENTRA a.s. Hledat další smlouvy společnosti Oprava volného bytu, Dřítenská 1266 04.03.2021 83 062 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Objednávka OT - malby a nátěry 04.03.2021 70 060 CZK bez DPH Lasák Arnošt Detail
CENTRA a.s. Hledat další smlouvy společnosti Oprava bytové jednotky č. 536, Ostrovského 11/16 04.03.2021 75 400 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
Lázeňské lesy Karlovy Vary, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti zpracování LHP 04.03.2021 150 000 CZK bez DPH TAXLES, s.r.o. Detail
Oblastní nemocnice Jičín a.s. Hledat další smlouvy společnosti Darovací smlouva 04.03.2021 982 800 CZK bez DPH BTL Medical Technologies s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Hledat další smlouvy společnosti Non-expiring, Node-locked, Machine-wide, Byonic™ module 04.03.2021 181 034 CZK bez DPH Protein Metrics Inc Detail
Národní knihovna České republiky Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o podmínkách zpřístupnění děl na trhu nedostupných - Vysoká škola kreativní komunikace 04.03.2021 Neuvedeno Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o. Detail
Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 2 z r. 2021 ke Smlouvě o účasti na řešení grantového projektu 04.03.2021 Neuvedeno Více smluvních stran Detail
Nemocnice Na Homolce Hledat další smlouvy společnosti Objednávka P 31794 VL - léčiva 04.03.2021 171 246 CZK bez DPH PHARMOS, a.s. Detail
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Hledat další smlouvy společnosti dokončení rekonstrukce budovy KŘ-dod č.1 04.03.2021 1 384 159 CZK bez DPH AB stavby s.r.o. Detail
Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - SZM 04.03.2021 142 872 CZK bez DPH PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. Detail
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Celoroční kurz formou on-line školení v oblasti bioinformatiky 04.03.2021 180 000 CZK s DPH BIOXSYS s.r.o. Detail
Dopravní podnik města Brna, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 Smlouvy o pronájmu reklamních ploch - celoplošná tramvaj 04.03.2021 159 667 CZK bez DPH MOBILBOARD s.r.o. Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti údržba zeleně 04.03.2021 1 006 788 CZK bez DPH MIRA expert s.r.o. Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Příbrami - kontaktní pracoviště Kutná Hora (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus + dodatek 2 04.03.2021 Neuvedeno Marie Borovičková Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Příbrami - kontaktní pracoviště Kutná Hora (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus + dodatek č. PZA-CO-2009704/2020 04.03.2021 Neuvedeno Marie Borovičková Detail
ÚP ČR KrP Praha, ANTIVIRUS KoP 1,2 (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 2 k dohodě o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus 04.03.2021 Neuvedeno FACTORY SHOP s.r.o. Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Hradci Králové - kontaktní pracoviště Náchod (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Dodatek Antivirus 04.03.2021 Neuvedeno Geodézie Náchod s. r. o. Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Brně - kontaktní pracoviště Blansko (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Program Antivirus 04.03.2021 Neuvedeno FRESH MADE s.r.o. Detail
CENTRA a.s. Hledat další smlouvy společnosti Provedení pravidelného předsezónního servisu a čištění klimatizací v budovách ÚMČ Praha 5 04.03.2021 54 610 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - Sedimenty z vodních toků 04.03.2021 96 000 CZK bez DPH Povodí Moravy, s.p. Detail
Nemocnice Na Homolce Hledat další smlouvy společnosti Objednávka P 29957 HVLP - léky 04.03.2021 70 642 CZK bez DPH PHARMOS, a.s. Detail
Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba Hledat další smlouvy společnosti Objednávka výpočetní techniky pro home office 04.03.2021 213 375 CZK bez DPH KompIT, s.r.o. Detail
ViaPharma s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží 04.03.2021 174 149 CZK bez DPH FN Brno Bohunice - pavilon Z - odd. přípravy cytostatik 8.p Detail
Městská část Praha 1\nÚřad městské části Praha 1 Hledat další smlouvy společnosti Objednávka realizace projektu Nabídka práce 04.03.2021 1 050 000 CZK s DPH NADĚJE Detail
CENTRA a.s. Hledat další smlouvy společnosti Provedení pravidelného předsezónního servisu a čištění klimatizací v budovách ÚMČ Praha 5 04.03.2021 54 610 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
DIAMO, státní podnik Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o zhotovení díla - definice vize a cílů podnikové transformace, návrh transformačních design kritérií pro vybrané 3 pilotní funkce a sestavení transform. plánu a týmu 04.03.2021 1 610 000 CZK bez DPH Deloitte Advisory s.r.o. Detail
Město Dvůr Králové nad Labem Hledat další smlouvy společnosti čerpadlo pro kanalizaci do čerpací stanice v Lipnici. Cena včetně DPH činí 215.000,- Kč. 04.03.2021 177 690 CZK bez DPH Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Lab Detail
Město Dvůr Králové nad Labem Hledat další smlouvy společnosti dodávku dopravního značení, instalaci, servis, demontáž a uvedení značení do původního stavu v lokalitě Dvůr Králové nad Labem, ulice Zborovská, resp. dle DIO Zborovská. Termín provedení osazení DZ je 01.03.2021 (termín zahájení stavby). Cena je dle vlast 04.03.2021 146 354 CZK bez DPH Jaroslav Michek Detail
Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Sanace objektu 04.03.2021 312 166 CZK bez DPH STASKO plus, spol. s r.o. Detail
Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - SZM 04.03.2021 368 132 CZK bez DPH PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. Detail
Nemocnice Na Homolce Hledat další smlouvy společnosti Objednávka P 31817 VL - léčiva 04.03.2021 65 272 CZK bez DPH CSL BEHRING s.r.o. Detail
T-Mobile Czech Republic a.s. Hledat další smlouvy společnosti Prováděcí smlouva č. 2021 - 021 k Rámcové dohodě na pořizování produktů Microsoft 04.03.2021 1 336 EUR Centrum sociálních služeb Hrabyně Detail
Státní veterinární ústav Jihlava Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - oprava výtahu 04.03.2021 82 280 CZK s DPH VÝTAHY VANĚRKA s.r.o. Detail
Česká republika - Ministerstvo obrany Hledat další smlouvy společnosti AČR 201052154 - Nákup stravovacích poukázek na měsíc březen 2021 pro AHNM Brno 04.03.2021 200 900 CZK s DPH Up Česká republika s.r.o. Detail
Univerzita Karlova Hledat další smlouvy společnosti FaF/221X0030/Objednávka-Servisní pokrytí přístroje UPLC C2 CONV MGR na roky 2021-2022 04.03.2021 61 583 CZK s DPH WATERS Gesellschaft m.b.H., organizační složka Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Pardubicích - kontaktní pracoviště Chrudim (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti DODATEK Č. 2 k dohodě o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus č. CRA-CO-9008099/2020 ze dne 8. 4. 2020 04.03.2021 Neuvedeno Miroslav Chadima Detail
statutární město Plzeň Hledat další smlouvy společnosti Smlouvy formou objednávky - výměna stoupačky kanalizace v 5. MŠ 04.03.2021 87 200 CZK s DPH SLÁDEK PROFI CLIMB s.r.o. Detail
Nemocnice Na Homolce Hledat další smlouvy společnosti Objednávka P 3317 - cytostatika 04.03.2021 280 681 CZK bez DPH ROCHE s.r.o. Detail
Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Hledat další smlouvy společnosti VO-2021-250-000041 04.03.2021 53 986 CZK bez DPH Ministerstvo zdravotnictví Detail
Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Hledat další smlouvy společnosti VO-2021-250-000040 04.03.2021 53 986 CZK bez DPH Ministerstvo zdravotnictví Detail
Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Hledat další smlouvy společnosti VO-2021-250-000038 04.03.2021 53 768 CZK bez DPH Ministerstvo zdravotnictví Detail
Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Hledat další smlouvy společnosti VO-2021-250-000036 04.03.2021 53 623 CZK bez DPH Ministerstvo zdravotnictví Detail
Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Hledat další smlouvy společnosti VO-2020-450-000021 04.03.2021 54 772 CZK bez DPH Ministerstvo zdravotnictví Detail
Středočeský kraj Hledat další smlouvy společnosti zpracování studie proveditelnosti DTM Středočeského kraje 04.03.2021 381 700 CZK bez DPH ML Strategy s.r.o. Detail
Oblastní nemocnice Náchod a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka 04.03.2021 513 141 CZK bez DPH Siemens, s.r.o. Detail
CENTRA a.s. Hledat další smlouvy společnosti Oprava elektroinstalace vyhořelé zásuvky po vytopení, Hlaďova 649/1 04.03.2021 98 600 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - SZM 04.03.2021 79 376 CZK bez DPH LAB MARK a.s. Detail
Státní zemědělský intervenční fond Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 20/007/19210/564/053/002496 04.03.2021 145 200 CZK s DPH KAMIL ŠEDIVÝ Detail
CENTRA a.s. Hledat další smlouvy společnosti Oprava elektroinstalace vyhořelé zásuvky po vytopení, Hlaďova 649/1 04.03.2021 98 600 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ústí nad Labem - kontaktní pracoviště Ústí nad Labem (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus 04.03.2021 Neuvedeno Radek Farský Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti oprava podlah.krytin 04.03.2021 56 564 CZK bez DPH StavMo s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží - zdravotnický materiál 04.03.2021 55 000 CZK bez DPH S. A. B. Impex, s.r.o. Detail
Město Tachov Hledat další smlouvy společnosti Dodatek 3/1S/2006/dodatek č. 18 04.03.2021 7 000 CZK s DPH FCC Česká republika, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží - zdravotnický materiál 04.03.2021 59 380 CZK bez DPH Lima CZ s.r.o. Detail
statutární město Plzeň Hledat další smlouvy společnosti Objednávka č. 4510050427 na projektovou dokumentaci změny stavby před dokončením a IČ k investiční akci „Zátiší - revitalizace území Línská - Kreuzmannova" / 18TUOIN11 04.03.2021 144 000 CZK bez DPH "Projektový ateliér ASSA,spol.s r.o." Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě - kontaktní pracoviště Karviná (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č.2 k dohodě o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus 04.03.2021 Neuvedeno Fit Factory s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků 04.03.2021 195 019 CZK bez DPH Pharmos a. s. Detail
Městská část Praha 3 Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o převodu vlastnictví jednotky - bytové č. 391/11, Ondříčkova 385, 391, 130 00 Praha 3 - Žižkov 04.03.2021 1 654 593 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků 04.03.2021 120 073 CZK bez DPH Alliance HealthCare, s. r. o. Detail
Městská část Praha 3 Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o převodu vlastnictví jednotky - bytové č. 391/3, Ondříčkova 385, 391, 130 00 Praha 3 - Žižkov 04.03.2021 2 840 587 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
Povodí Odry, státní podnik Hledat další smlouvy společnosti objednávka - kácení pro stavbu Ochranná hráz na Odře a Orlovské Stružce, Bohumín-Pudlov 04.03.2021 50 950 CZK bez DPH Mgr. Jiří Konečný Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Českých Budějovicích - kontaktní pracoviště České Budějovice (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti DODATEK k dohodě o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus č. CBA-CO-9009587/2020 ze dne 7. 4. 2020 04.03.2021 Neuvedeno GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o. Detail
Městská část Praha 3 Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o převodu vlastnictví jednotky - bytové č. 385/21, Ondříčkova 385, 391, 130 00 Praha 3 - Žižkov 04.03.2021 2 740 274 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Brně - kontaktní pracoviště Blansko (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Antivirus 04.03.2021 Neuvedeno Mgr. Marek Lepka Detail
statutární město Plzeň Hledat další smlouvy společnosti Záruční a pozáruční servisní prohlídky chladícího zařízení - Kopeckého sady 11 04.03.2021 87 500 CZK bez DPH MK POWER s.r.o. Detail
Městská část Praha 3 Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o převodu vlastnictví jednotky - bytové č. 391/4, Ondříčkova 385, 391, 130 00 Praha 3 - Žižkov 04.03.2021 2 848 478 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
Nemocnice Na Homolce Hledat další smlouvy společnosti Objednávka P 29997 HVLP - léky 04.03.2021 56 167 CZK bez DPH PHARMOS, a.s. Detail
Státní fond podpory investic Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o úvěru dle NV č. 16/2020 Sb., v platném znění na energetickou modernizaci bytových domů ve výši jistiny 2 900 000,00 Kč 04.03.2021 Neuvedeno Společenství vlastníků Hrnčířská 4, 6 Cheb Detail
statutární město Plzeň Hledat další smlouvy společnosti Záruční a pozáruční servisní prohlídky chladícího zařízení - Koterovská 162 04.03.2021 337 500 CZK bez DPH MK POWER s.r.o. Detail
Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 15. - Navýšení nájemného nebytových prostor na rok 2021     04.03.2021 408 CZK s DPH Milada Holínská Detail
Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - č. 66277 04.03.2021 190 990 CZK s DPH PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. Detail
Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - č. 66284 04.03.2021 159 115 CZK s DPH LAPARO TECH INSTRUMENTS SRO Detail
Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - č. 66265 04.03.2021 63 736 CZK s DPH Mediform, spol. s r.o. Detail
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Hledat další smlouvy společnosti objednávka diagnostik 04.03.2021 Neuvedeno Becton Dickinson Czechia, s.r.o. Detail
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka 04.03.2021 Neuvedeno Phoenix, lékárenský velkoobchod a.s. Detail
Městská část Praha 3 Hledat další smlouvy společnosti Objednávám 4 500 kusů respirátorů ProMask FFP2 (baleno po 1 kuse, 20 kusů v krabičce) 04.03.2021 72 000 CZK bez DPH Kaizen International s.r.o. Detail
DIAMO, státní podnik Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o zhotovení díla - Příprava a realizace školícího semináře s cílem sdílet přístupy k systému řízení výkonnosti 04.03.2021 230 000 CZK bez DPH Deloitte Advisory s.r.o. Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti úklid areálů 04.03.2021 82 686 CZK bez DPH PREMIO INVEST s.r.o. Detail
Město Rudná Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č.3 smlouvy o nájmu, provozování, správě a obnově [Rudná | VO] 04.03.2021 Neuvedeno ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. Detail
Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - projektová dokumentace rekonstrukce skladů VS Karviná 04.03.2021 55 660 CZK s DPH STAV MORAVIA spol. s r. o. Detail
Nemocnice Na Homolce Hledat další smlouvy společnosti Objednávka P 31823 VL - léčiva 04.03.2021 267 814 CZK bez DPH PHARMOS, a.s. Detail
Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje Hledat další smlouvy společnosti Servisní služby pro zajištění provozu zdravotnického operačního střediska ZZS KHK 04.03.2021 23 450 846 CZK bez DPH TTC MARCONI s.r.o. Detail
OZO Ostrava s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Nakládání s odpady 04.03.2021 Neuvedeno Fakultní nemocnice Ostrava Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti úklidové služby 04.03.2021 128 476 CZK bez DPH PREMIO INVEST s.r.o. Detail
Ostravská univerzita Hledat další smlouvy společnosti Spolupráce při bakalářském a navazujícím magisterském programu English Philology 04.03.2021 Neuvedeno Ton Duc Thang University European Cooperation Center Detail
CENTRA a.s. Hledat další smlouvy společnosti Oprava zvonkového tabla, které je v havarijním stavu 4ks, oprava zvonku a následná revize, Nádražní 42/82, Praha 5 04.03.2021 75 000 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
Ostravská univerzita Hledat další smlouvy společnosti chemikalie 04.03.2021 236 100 CZK bez DPH GeneTica s.r.o. Detail
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o účtu 04.03.2021 Neuvedeno Nemocnice Na Homolce Detail
Ústecký kraj Hledat další smlouvy společnosti 1111-Smlouva o poskytnutí základní dotace "školské služby na školní rok 2021/2022"(D) 04.03.2021 Neuvedeno Střední průmyslová škola TOS VARNSDORF s.r.o. Detail
CENTRA a.s. Hledat další smlouvy společnosti Oprava zvonkového tabla, které je v havarijním stavu 4ks, oprava zvonku a následná revize, Nádražní 42/82, Praha 5 04.03.2021 75 000 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti úklid areálů 04.03.2021 233 518 CZK bez DPH PREMIO INVEST s.r.o. Detail
Město Vyškov Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o servisní a technické podpoře - Dodatek č. 2 04.03.2021 14 800 CZK bez DPH INIT technology s.r.o. Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti Revize el. zaříz. 04.03.2021 72 000 CZK bez DPH BREMA, spol. s r.o. Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti úklid areálů 04.03.2021 145 032 CZK bez DPH PREMIO INVEST s.r.o. Detail
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti dodatek č.2 ke smlouvě o spolupráci ze dne 9.4.2019 04.03.2021 Neuvedeno Angelini Pharma Česká republika s.r.o. Detail
Krajská nemocnice Liberec, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Výměna motoru výtahu VT032 04.03.2021 99 630 CZK bez DPH OTIS a.s. Detail
Krajská nemocnice Liberec, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Kapsové filtry pro VZT 04.03.2021 74 149 CZK bez DPH TROX KS Filter a.s. Detail
Krajská nemocnice Liberec, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Servis kompresorů, sušiček a vakuové stanice 04.03.2021 134 811 CZK bez DPH MZ Liberec, a.s. Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Českých Budějovicích - kontaktní pracoviště České Budějovice (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti DODATEK Č. 2 k dohodě o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus 04.03.2021 Neuvedeno WEDOS Internet, a.s. Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Brně - kontaktní pracoviště Blansko (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti BKA-CO-1007858/2020 04.03.2021 Neuvedeno EGOZONE PLUS s.r.o. Detail
Statutární město Teplice Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu - XV. ročník mezinárodního šachového turnaje Teplice Open 2021 04.03.2021 100 000 CZK bez DPH Šachový klub Teplice, spolek Detail
Nemocnice Na Homolce Hledat další smlouvy společnosti Rámcová dohoda na dodávky MTZ - průběžná svářečka sterilizačních obalů 04.03.2021 39 040 CZK bez DPH STERIPAK s.r.o. Detail
Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka na antigenní testy 04.03.2021 115 960 CZK bez DPH BM plus, spol. s r.o. Detail
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků a ZM 04.03.2021 105 586 CZK s DPH PHARMOS, a.s. Detail
Ministerstvo zemědělství Hledat další smlouvy společnosti Na základě smlouvy S2019-0043 (391-2019-11150) objednáváme realizaci: PZ_PRAIS_II_2021_No606_SZR_úpravy_na_základě_změn_v_OR ID SD MZe: Z31060, ID PK:606 04.03.2021 165 763 CZK bez DPH O2 IT Services s.r.o. Detail
Město Vyškov Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 3 - Smlouva o poskytování údržby a podpory 04.03.2021 5 008 CZK bez DPH FT Technologies a.s. Detail
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Realizace projektu Task 3 Data Archiving Guide, Data Management Expert Guide and promotion 04.03.2021 8 375 EUR CESSDA ERIC CESSDA AS Detail
CENTRA a.s. Hledat další smlouvy společnosti Oprava bytového jádra - opadané obklady, prasklá dlažba vč. zař. předmětů, Hlaďova 649/1 04.03.2021 99 900 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Žlutice, Jiráskova 344 Hledat další smlouvy společnosti Ořez stromů 04.03.2021 115 700 CZK bez DPH LEDUR s.r.o. Detail
CENTRA a.s. Hledat další smlouvy společnosti Oprava bytového jádra - opadané obklady, prasklá dlažba vč. zař. předmětů, Hlaďova 649/1 04.03.2021 99 900 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
Generální finanční ředitelství Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo_Objednávka_Peroutkova 61 - revize elektro 1. pololetí (AVISme 2021000160) 04.03.2021 64 100 CZK bez DPH Roman Pinkas Detail