Anonymizace dokumentů pro OVM

SW nástroj pro anonymizaci dokumentů určených k uveřejnění v registru smluv je dostupný pouze pro orgány veřejné moci (OVM) a umožňuje převod souboru do strojově čitelného formátu (pdf s textovou vrstvou). Současně je možné provést anonymizaci osobních údajů a obchodního tajemství. Nástroj je dostupný na adrese: https://anonymizace.gov.cz Další informace jsou uvedeny na stránkách registru smluv v menu: Jak publikovat/Anonymizace dokumentů

Publikační formuláře

Formuláře, pomocí kterých můžete snadno připravit a odeslat metadata smlouvy společně s textovým obrazem smlouvy ke zveřejnění v Registru smluv, naleznete v prostředí Portálu veřejné správy. U formulářů je k dispozici též stručný návod k jejich použití. U formuláře Zveřejnění záznamu je nově možné u smluvní strany doplňovat údaje pomocí tlačítka. Podrobnosti v návodu k formuláři.
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Textové označení smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
České Radiokomunikace a.s. Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 11 ke smlouvě č. PRH/48/2015 o provozování komplexní služby vysílání a distribuce rozhlasových programů v sítích VKV vysílačů ze dne 28. ledna 2015 16.10.2019 957 072 CZK Více smluvních stran Detail
Krajská nemocnice Liberec, a.s. Hledat další smlouvy společnosti OBJEDNÁVKA 16.10.2019 131 790 CZK Boston Scientific Česká republika s.r.o. Detail
Krajská nemocnice Liberec, a.s. Hledat další smlouvy společnosti OBJEDNÁVKA 16.10.2019 62 186 CZK BARD Czech Republic s.r.o. Detail
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Hledat další smlouvy společnosti Smlouva založená z objednávky č.3591804499, oprava pro NI CRIO-9082 16.10.2019 56 700 CZK National Instruments Detail
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Hledat další smlouvy společnosti Smlouva založená z objednávky č.3591306643 16.10.2019 66 479 CZK AUTOCONT a.s. Detail
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Hledat další smlouvy společnosti Smlouva založená z objednávky č.3596203635 16.10.2019 67 435 CZK ASIANA, spol. s r.o. Detail
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Hledat další smlouvy společnosti Licenční smlouva - výroba profilového videa na objednávku 16.10.2019 95 000 CZK David Martinek Detail
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Hledat další smlouvy společnosti Smlouva založená z objednávky č.3597400145 16.10.2019 56 100 CZK Tiskárna Helbich a.s. Detail
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Hledat další smlouvy společnosti Smlouva založená z objednávky č.3598000261 16.10.2019 70 340 CZK Petr Mistr Detail
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Hledat další smlouvy společnosti Smlouva založená z objednávky č.3591306756 16.10.2019 55 540 CZK Aeroklub Tábor, z.s. Detail
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Hledat další smlouvy společnosti Smlouva založená z objednávky č.3598000204 16.10.2019 128 000 CZK Petr Mistr Detail
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Hledat další smlouvy společnosti Zpracování projektu fyzické bezpečnosti + Bezpečnostní projektová dokumentace IS ve prospěch bezpečnostního ředitele VUT v Brně 16.10.2019 84 000 CZK DRAKAS s.r.o. Detail
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 smlouvy o účasti na řešení projektu TRIO Výzkum a vývoj diagnostické jednotky pro tvářecí stroje (4dot Mechatronic Systems) 16.10.2019 Neuvedeno 4dot Mechatronic Systems s.r.o. Detail
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Hledat další smlouvy společnosti Výměna chladiče pro Fakultu podnikatelskou 16.10.2019 Neuvedeno IVENT PRO s.r.o. Detail
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Hledat další smlouvy společnosti Smlouva založená z objednávky č.3591100429 16.10.2019 72 180 CZK optitravel s.r.o. Detail
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Hledat další smlouvy společnosti Smlouva založená z objednávky č.3599001862 16.10.2019 88 000 CZK OFFICE SYSTEM s.r.o. Detail
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Hledat další smlouvy společnosti Smlouva založená z objednávky č.3591305870 16.10.2019 80 460 CZK SVMTech s.r.o. Detail
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 smlouvy o účasti na řešení projektu TRIO „Validované datové úložiště“ 16.10.2019 Neuvedeno EffiChem, s.r.o. Detail
Nemocnice Tábor, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka na monitorovací zařízení měřící svalovou relaxaci Infinity Trident Smart Pod NMT 16.10.2019 Neuvedeno Dräger Medical s.r.o. Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1602001/6190425483 16.10.2019 72 207 CZK Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Detail
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Hledat další smlouvy společnosti Darovací - peníze 16.10.2019 Neuvedeno Baxter Czech, s.r.o. Detail
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Hledat další smlouvy společnosti Kupní - ostatní smlouvy 16.10.2019 Neuvedeno Bidfood CR s r.o. Detail
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Pojistná smlouva na pojištění souboru vozidel - dodatek č. 26 16.10.2019 956 960 CZK ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a. s Detail
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Pojistná smlouva na pojištění souboru vozidel - dodatek č. 31 16.10.2019 1 378 372 CZK ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. Detail
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Pojistná smlouva na pojištění souboru vozidel - dodatek č. 30 16.10.2019 1 408 848 CZK ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. Detail
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje Hledat další smlouvy společnosti Pojistná smlouva na pojištění souboru vozidel - dodatek č. 29 16.10.2019 1 184 524 CZK ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. Detail
Univerzita Karlova Hledat další smlouvy společnosti 3.LF UK – Objednávka 2060389008 - ELISA soupravy pro zpracování biomarkerů 16.10.2019 69 920 CZK ELISA development, s.r.o. Detail
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Pojistná smlouva na pojištění souboru vozidel - dodatek č. 28 16.10.2019 1 256 384 CZK ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. Detail
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Pojistná smlouva na pojištění souboru vozidel - dodatek č. 27 16.10.2019 1 234 432 CZK ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. Detail
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Pojistná smlouva na pojištění souboru vozidel - dodatek č. 26 16.10.2019 956 960 CZK ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. Detail
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytování veřejdně dostupné služby elektronických komunikací 16.10.2019 Neuvedeno T-Mobile Czech Republic a.s. Detail
Nemocnice Na Bulovce Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků a ZM 16.10.2019 66 323 CZK Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Nemocnice Na Bulovce Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků a ZM 16.10.2019 648 359 CZK Merck Sharp&Dohme s.r.o. Detail
Nemocnice Na Bulovce Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků a ZM 16.10.2019 482 400 CZK GILEAD Sciences s.r.o. Detail
Nemocnice Na Bulovce Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků a ZM 16.10.2019 78 418 CZK PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Nemocnice Na Bulovce Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků a ZM 16.10.2019 121 125 CZK Sysmex CZ s.r.o. Detail
Nemocnice Na Bulovce Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků a ZM 16.10.2019 113 980 CZK ASCO-MED, spol. s.r.o. Detail
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Pojistná smlouva na pojištění souboru vozidel 16.10.2019 476 304 CZK ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. Detail
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Pojistná smlouva na pojištění souboru vozidel 16.10.2019 476 304 CZK ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. Detail
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Pojistná smlouva na pojištění souboru vozidel 16.10.2019 476 304 CZK ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. Detail
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Pojistná smlouva na pojištění souboru vozidel 16.10.2019 476 304 CZK ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. Detail
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Pojistná smlouva na pojištění souboru vozidel 16.10.2019 476 304 CZK ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. Detail
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Pojistná smlouva na pojištění souboru vozidel 16.10.2019 476 304 CZK ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. Detail
Univerzita Karlova Hledat další smlouvy společnosti 3.LF UK – Příkazní smlouva – poskytování komplexních služeb při zadávání veřejných zakázek a jejich administraci 16.10.2019 Neuvedeno TenderPoint s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 16.10.2019 102 086 CZK Distrimed s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 16.10.2019 139 855 CZK PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 16.10.2019 257 742 CZK PHARMOS, a.s. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 16.10.2019 371 388 CZK PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 16.10.2019 67 647 CZK PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 16.10.2019 163 262 CZK PHARMOS, a.s. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 16.10.2019 54 939 CZK PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 16.10.2019 101 315 CZK PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 16.10.2019 82 827 CZK Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 16.10.2019 166 095 CZK Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 16.10.2019 139 535 CZK Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 16.10.2019 84 953 CZK Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 16.10.2019 910 252 CZK Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 16.10.2019 87 353 CZK Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 16.10.2019 116 427 CZK sanofi-aventis, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 16.10.2019 73 057 CZK Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 16.10.2019 471 000 CZK PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 16.10.2019 99 570 CZK Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 16.10.2019 109 861 CZK Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 16.10.2019 177 273 CZK ROCHE s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 16.10.2019 89 855 CZK PHARMOS, a.s. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 16.10.2019 81 280 CZK PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 16.10.2019 354 545 CZK ROCHE s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 16.10.2019 168 564 CZK Janssen-Cilag s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 16.10.2019 222 833 CZK PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 16.10.2019 66 914 CZK PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 16.10.2019 398 548 CZK Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 16.10.2019 152 640 CZK ViaPharma s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 16.10.2019 120 222 CZK PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 16.10.2019 117 214 CZK A.IMPORT.CZ spol. s r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 16.10.2019 118 227 CZK Merck Sharp & Dohme s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 16.10.2019 88 307 CZK PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 16.10.2019 138 016 CZK Astellas Pharma s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 16.10.2019 50 490 CZK PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 16.10.2019 202 630 CZK PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 16.10.2019 63 937 CZK sanofi-aventis, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 16.10.2019 67 414 CZK PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 16.10.2019 312 890 CZK ConvaTec Česká republika s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 16.10.2019 51 750 CZK Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 16.10.2019 118 549 CZK ELI LILLY ČR, s.r.o. Detail
Univerzita Karlova Hledat další smlouvy společnosti 3.LF UK – Kupní smlouva – 2 ks CO2 inkubátor s UV lampou v rámci programu Progres Q36 16.10.2019 399 800 CZK SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. Detail
Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti PŘÍKAZNÍ SMLOUVA na výkon inženýrské činnosti 16.10.2019 24 500 CZK ravin build s.r.o. Detail
Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Výměna kotlů a radiátorů ve stávajícím otopném systému 16.10.2019 158 000 CZK S.V.A. spol. s r.o. Detail
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Hledat další smlouvy společnosti TREASURY OBCHOD 37789772 16.10.2019 Neuvedeno MINISTERSTVO FINANCÍ ČR Detail
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Hledat další smlouvy společnosti TREASURY OBCHOD 37787510 16.10.2019 Neuvedeno ČESKÁ EXPORTNÍ BANKA A.S. Detail
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Hledat další smlouvy společnosti TREASURY OBCHOD 37788923 16.10.2019 Neuvedeno VOP CZ S.P. Detail
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Hledat další smlouvy společnosti TREASURY OBCHOD 37758012 16.10.2019 Neuvedeno MINISTERSTVO FINANCÍ ČR Detail
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Hledat další smlouvy společnosti TREASURY OBCHOD 37785149 16.10.2019 Neuvedeno PGRLF A.S. Detail
Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo 16.10.2019 244 895 CZK Švan Erhard Detail
REGIO UB, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti smlouva o dodávce a odběru tepla 16.10.2019 Neuvedeno Společenství vlastníků bytového domu Horní Valy 1319, Uherský Brod Detail
REGIO UB, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti smlouva o dodávce a odběru tepla 16.10.2019 Neuvedeno Společenství vlastníků bytového domu Horní Valy 1318, Uherský Brod Detail
Statutární město Brno Hledat další smlouvy společnosti ORG 2708 Smlouva o dílo - Dostavba kanalizace v Brně II - realizace dostavby kanalizace v městských částech Bosonohy, Líšeň, Brno-jih, Obřany-Maloměřice a Tuřany 16.10.2019 1 097 032 448 CZK Více smluvních stran Detail
REGIO UB, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti smlouva o dodávce a odběru tepla 16.10.2019 Neuvedeno Společenství vlastníků bytového domu nám. Svobody 993, Uherský Brod Detail
REGIO UB, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti smlouva o dodávce a odběru tepla 16.10.2019 Neuvedeno Společenství vlastníků bytového domu nám. Svobody 992, Uherský Brod Detail
Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Licenční smlouva Cygnus 2 16.10.2019 Neuvedeno IReSoft, s.r.o. Detail
Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo č. 19101101 16.10.2019 85 895 CZK Markéta Vargová Maňáková s.r.o. Detail
Česká republika - Ministerstvo životního prostředí Hledat další smlouvy společnosti Průzkum a zabezpečení SDD "propad Dolní Pochlovice" (č.o. 2757) v k.ú. Dolní Pochlovice 16.10.2019 999 878 CZK Více smluvních stran Detail
Městská část Praha 18 Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - Nákup komunálního stroje včetně příslušenství 16.10.2019 Neuvedeno Unikont Group s.r.o. Detail
Město Jeseník Hledat další smlouvy společnosti Objednávka semináře na téma "Jak mít ve škole funkční parlament?" v rámci projektu MAP II 16.10.2019 Neuvedeno CEDU - Centrum pro demokratické učení, o.p.s. Detail
Město Jeseník Hledat další smlouvy společnosti Objednávka bavlněných látek v rámci projektu ŠPV II 16.10.2019 Neuvedeno Industrial Assembly s.r.o. Detail
Městský dům kultury Elektra Luhačovice,příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Objednávka – konference Dny zahradní a krajinářské tvorby 2019 16.10.2019 Neuvedeno Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti nájemní smlouva - prostory sloužící k podnikání § 2302 a násl. NOZ: pronájem garážového stání č. 28 Nám. plk. Vlčka 696-699 Praha 9 k.ú. ČM o výměře 11,04 m2 16.10.2019 Neuvedeno Chaloupka Ondřej Detail
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Beam expander 16.10.2019 5 934 EUR Optogama UAB Mokslininku st. 2A, 08412 Vilnius Lithunia Detail
Fakultní nemocnice Brno Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 16.10.2019 57 709 CZK Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Městské lesy Jaroměř, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Prodej dřeva 16.10.2019 Neuvedeno Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Brno Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 16.10.2019 187 201 CZK PHOENIX lékárenský Detail
Město Jeseník Hledat další smlouvy společnosti Objednávka outdoorových kamer v rámci projektu ŠPV II 16.10.2019 33 000 CZK CZC.cz s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Brno Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 16.10.2019 75 822 CZK Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - DNS výpočetní technika 39/2019 - FAI 5 16.10.2019 185 900 CZK AUTOCONT a.s. Detail
Fakultní nemocnice Brno Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 16.10.2019 71 286 CZK Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Brno Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 16.10.2019 118 353 CZK Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Brno Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 16.10.2019 52 277 CZK PHOENIX lékárenský Detail
Město Mělník Hledat další smlouvy společnosti Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na Vánoční trhy 2019 16.10.2019 170 000 CZK Mělnické kulturní centrum, o.p.s. Detail
Fakultní nemocnice Brno Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 16.10.2019 75 419 CZK Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Brno Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 16.10.2019 54 420 CZK Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Brno Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 16.10.2019 90 483 CZK Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Brno Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 16.10.2019 117 706 CZK Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Brno Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 16.10.2019 50 585 CZK PHOENIX lékárenský Detail
Fakultní nemocnice Brno Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 16.10.2019 62 093 CZK Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Město Jeseník Hledat další smlouvy společnosti Objednávka fotoaparátů vč. paměťových karet v rámci projektu ŠPV II 16.10.2019 Neuvedeno Alza.cz a.s. Detail
Fakultní nemocnice Brno Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 16.10.2019 96 869 CZK Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Brno Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 16.10.2019 110 294 CZK Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Brno Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 16.10.2019 76 815 CZK Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - obj-557/2019 Poskytnutí univerzálního B2B rozhraní pro propojení servicedesků 16.10.2019 290 700 CZK ANECT a.s. Detail
Fakultní nemocnice Brno Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 16.10.2019 52 052 CZK PHOENIX lékárenský Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků a ZM 16.10.2019 68 051 CZK PHARMOS, a.s. Detail
statutární město Zlín Hledat další smlouvy společnosti DODATEK č. 1/19 ke smlouvě o výpůjčce č. 4000181146 - rozšíření účelu výpůjčky o možnost sezónně umístit na části pozemku p. č. 1610/2 k. ú. Příluky u Zlína nafukovací bazén. 16.10.2019 Neuvedeno Společenství vlastníků jednotek domu Zborovská 4140 ve Zlíně Detail
Fakultní nemocnice Brno Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 16.10.2019 108 733 CZK Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Brno Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 16.10.2019 90 945 CZK Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Brno Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 16.10.2019 78 021 CZK PHOENIX lékárenský Detail
Česká republika - Ministerstvo životního prostředí Hledat další smlouvy společnosti Mobilní telefony 16.10.2019 151 570 CZK BEBOTO s.r.o. Detail
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Optika 16.10.2019 Neuvedeno MIT, spol. s r.o. Detail
Fakultní nemocnice Brno Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 16.10.2019 106 333 CZK Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Osmá správa majetku a služeb a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - odstranění závad výtahu, Mazurská 484, Praha 8 16.10.2019 58 847 CZK Více smluvních stran Detail
Fakultní nemocnice Brno Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 16.10.2019 315 703 CZK Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Brno Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 16.10.2019 70 677 CZK PHOENIX lékárenský Detail
Státní pozemkový úřad Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o předání majetku státu a o změně příslušnosti hospodařit s tímto majetkem - osobní automobily 16.10.2019 356 295 CZK Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Detail
Státní pozemkový úřad Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o předání majetku státu a o změně příslušnosti hospodařit s tímto majetkem - osobní automobily 16.10.2019 258 263 CZK Psychiatrická nemocnice Jihlava Detail
Fakultní nemocnice Brno Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 16.10.2019 99 494 CZK Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Město Jeseník Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - Orfovy nástroje, -djembe v rámci projektu ŠPV II 16.10.2019 21 000 CZK Leoš Houdek Detail
Fakultní nemocnice Brno Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 16.10.2019 90 632 CZK Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Brno Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 16.10.2019 54 040 CZK PHOENIX lékárenský Detail
Fakultní nemocnice Brno Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 16.10.2019 51 130 CZK PHOENIX lékárenský Detail
Fakultní nemocnice Brno Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 16.10.2019 62 371 CZK PHOENIX lékárenský Detail
Fakultní nemocnice Brno Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 16.10.2019 66 174 CZK Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Brno Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 16.10.2019 51 420 CZK PHOENIX lékárenský Detail
Osmá správa majetku a služeb a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - odstranění závad výtahu, Mazurská 484, Praha 8 16.10.2019 54 626 CZK Více smluvních stran Detail
Fakultní nemocnice Brno Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 16.10.2019 65 326 CZK Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Brno Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 16.10.2019 61 100 CZK PHOENIX lékárenský Detail
Město Chrastava Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti 16.10.2019 Neuvedeno RE-VIZE.LBC s.r.o. Detail
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka optických prvků 16.10.2019 4 085 USD CASIX Detail
Město Krnov Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo - nové stavby - Odstavná plocha pro zahrád. osadu u MŠ Hlubčická 16.10.2019 707 032 CZK Technické služby Krnov s.r.o. Detail
Město Krnov Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo - opravy - SOD_Kino_Mír_výměna_topných_kabelů_na_střeše 16.10.2019 330 463 CZK Martin Klimenko Detail
Město Krnov Hledat další smlouvy společnosti Vyvolané VP dle skutečnosti při provádění prací na základě SOD č.j.35/2019 16.10.2019 141 978 CZK RENESA - stavební firma s.r.o. Detail
Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí zvýhodněné služby Agrokomplex 2019 16.10.2019 12 171 CZK Ondrej Sarvaš Detail
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Deformovatelná zrcadla 16.10.2019 34 500 EUR Dynamic Optics s.r.l. Detail
Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí zvýhodněné služby Agrokomplex 2019 16.10.2019 13 471 CZK Liane group s.r.o. Detail
Město Jeseník Hledat další smlouvy společnosti Objednávka 12 ks paravánů v rámci projektu ŠPV II 16.10.2019 Neuvedeno Baribal Kids s.r.o. Detail
Osmá správa majetku a služeb a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - odstranění závad výtahu, Mazurská 484, Praha 8 16.10.2019 56 096 CZK Více smluvních stran Detail
Statutární město Brno Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na projekt Janáček Ensemble RE-START 16.10.2019 80 000 CZK Janáček Ensemble Detail
Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí zvýhodněné služby Agrokomplex 2019 16.10.2019 13 471 CZK WOMBAT, s.r.o. Detail
Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí zvýhodněné služby Agrokomplex 2019 16.10.2019 47 875 CZK OMAS spol.s r.o. Detail
Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o zajištění školního stravování 16.10.2019 130 000 CZK Zdravá vařečka - školní jídelna - vývařovna s.r.o. Detail
Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí zvýhodněné služby Agrokomplex 2019 16.10.2019 13 471 CZK Česká vodárenská aliance, z.s. Detail
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva na zdravotnický prostředek č. 446 16.10.2019 Neuvedeno Saegeling Medizintechnik, s.r.o. Detail
Město Jeseník Hledat další smlouvy společnosti Objednávka 12 ks badatelských batůžků pro mladé přírodovědce v rámci projektu ŠPV II 16.10.2019 37 000 CZK Rezekvítek, z. s. Detail
Městská část Praha 9 Hledat další smlouvy společnosti Výměna hracích a sportovních prvků na DH a SH 16.10.2019 57 447 CZK servishřiště s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Simulátor otoskopu VR Magic, v.č. 04X0010 pro ORL kliniku 16.10.2019 Neuvedeno Videris s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Dodávka a montáž klimatizace oddělení Hematoonkologie 16.10.2019 712 008 CZK TEMEX, spol. s r.o. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Nákup HVLP, IVLP, PZT a doplňků výživy 16.10.2019 388 935 CZK Astellas Pharma s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Nákup HVLP, IVLP, PZT a doplňků výživy 16.10.2019 51 585 CZK PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Nákup HVLP, IVLP, PZT a doplňků výživy 16.10.2019 95 740 CZK PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Nákup HVLP, IVLP, PZT a doplňků výživy 16.10.2019 50 996 CZK PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Nákup HVLP, IVLP, PZT a doplňků výživy 16.10.2019 73 111 CZK BIO-RAD spol.s r.o. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Nákup HVLP, IVLP, PZT a doplňků výživy 16.10.2019 59 671 CZK Avenier, a.s. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Nákup HVLP, IVLP, PZT a doplňků výživy 16.10.2019 163 484 CZK GeneTICA s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Nákup HVLP, IVLP, PZT a doplňků výživy 16.10.2019 93 518 CZK Binding Site s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Nákup HVLP, IVLP, PZT a doplňků výživy 16.10.2019 141 597 CZK BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Nákup HVLP, IVLP, PZT a doplňků výživy 16.10.2019 51 658 CZK PHARMOS a.s. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Nákup HVLP, IVLP, PZT a doplňků výživy 16.10.2019 77 188 CZK PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva SZM - filtr arteriální-systém Emboshield 16.10.2019 300 000 CZK MEDITRADE spol. s r. o. Detail
Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí zvýhodněné služby Aquatherm Tashkent 2019 16.10.2019 80 000 CZK FASTRA, s.r.o. Detail
Ředitelství vodních cest ČR Hledat další smlouvy společnosti SMLOUVA O DÍLO - Zvyšování přístavní kapacity přístavišť BK - Přístaviště Rohatec - PD pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, ZD a zajištění souvisejících činností 16.10.2019 675 000 CZK Sweco Hydroprojekt a.s. Detail
Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí zvýhodněné služby Aquatherm Tashkent 2019 16.10.2019 80 000 CZK IN - EKO TEAM s.r.o. Detail
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Dopojení vzduchotechniky 16.10.2019 Neuvedeno PrimaTech s.r.o. Detail
Česká filharmonie Hledat další smlouvy společnosti Květinová výzdoba při Zahajovacím koncertě 16.10.2019 53 100 CZK Libor MAZÁČ Detail
STAREZ - SPORT, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Dodatek k Příkazní smlouva - SMB projekce a veřejné zakázky sportoviště 16.10.2019 Neuvedeno Statutární město Brno Detail
Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí zvýhodněné služby Aquatherm Tashkent 2019 16.10.2019 69 960 CZK MINIB, a.s. Detail
Ředitelství vodních cest ČR Hledat další smlouvy společnosti SMLOUVA O DÍLO - Zvyšování přístavní kapacity přístavišť BK - Přístaviště Strážnice - PD pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, ZD a zajištění souvisejících činností 16.10.2019 1 015 000 CZK Sweco Hydroprojekt a.s. Detail
Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí zvýhodněné služby Aquatherm Tashkent 2019 16.10.2019 80 000 CZK TopolWater, s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti PHOENIX 1900327 - 71851 16.10.2019 55 359 CZK PHOENIX 1900327 Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti BAXTER CZECH spol.s r.o. - 5220 16.10.2019 61 058 CZK BAXTER CZECH spol.s r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti BAXTER CZECH spol.s r.o. - 5216 16.10.2019 89 851 CZK BAXTER CZECH spol.s r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti BAXTER CZECH spol.s r.o. - 5215 16.10.2019 62 868 CZK BAXTER CZECH spol.s r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti TIMED - 37886 16.10.2019 123 587 CZK TIMED Detail
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Hledat další smlouvy společnosti Objednávka letenek 16.10.2019 104 166 CZK STUDENT AGENCY TRAVEL k.s. Detail
Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí zvýhodněné služby Aquatherm Tashkent 2019 16.10.2019 80 000 CZK KUBÍČEK VHS, s.r.o. Detail
Město Strakonice Hledat další smlouvy společnosti Dřeviny pro náhradní výsadby 16.10.2019 195 249 CZK ARBOEKO s.r.o. Detail
Město Šlapanice Hledat další smlouvy společnosti 0bjednávka administrace výběrového řízení investiční akce: Rozšíření hřbitova, nová parkovací stání. 16.10.2019 Neuvedeno PMA tender s.r.o. Detail
Městský soud v Brně Hledat další smlouvy společnosti Nákup xerografického papíru A4 16.10.2019 174 300 CZK INTERPAP Office, s.r.o. Detail
Město Pohořelice Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouvy - prodej pozemku parc.č. 389/285, parc.č. 389/284 (z pův. pozemků 389/1, 389/116) v k.ú. Pohořelice n. J. 16.10.2019 1 246 000 CZK Více smluvních stran Detail
Město Stod Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytování služeb - zajištění veterinární péče 16.10.2019 Neuvedeno MVDr. Martina Plášilová Detail
Město Stod Hledat další smlouvy společnosti dodávka a montáž dveří - KD, vstup do sálu 16.10.2019 Neuvedeno A.R. OKENNÍ TECHNIKA spol.s r.o. Detail
Město Neratovice Hledat další smlouvy společnosti Smlouva odílo "DKE - oprava interiéru chodeb" 16.10.2019 569 764 CZK DESIGN s.r.o. Detail
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva na zdravotnický prostředek č. 444 16.10.2019 Neuvedeno Saegeling Medizintechnik, s.r.o. Detail
Město Česká Třebová Hledat další smlouvy společnosti Výměna PVC 16.10.2019 89 725 CZK VEHA Project, s.r.o. Detail
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva na zdravotnický prostředek č. 445 16.10.2019 Neuvedeno Saegeling Medizintechnik, s.r.o. Detail
Město Česká Třebová Hledat další smlouvy společnosti Modernizace učebny dílen 16.10.2019 79 000 CZK Ing. David Plíštil, Ph.D. Detail
Statutární město Kladno Hledat další smlouvy společnosti Nájemní smlouva, dodatek číslo 14 16.10.2019 Neuvedeno Sportovní areály města Kladna s.r.o. Detail
Město Český Brod Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva 16.10.2019 680 020 CZK R.J. Detail
Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Ubytování a strava LT 16.10.2019 Neuvedeno Sportovní a tělovýchovná škola Brno Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti kupní smlouva - nemovitá věc: Pozemek parc.č. 2780/170, 3124/22, 3124/23, k.ú. Stodůlky 16.10.2019 55 058 CZK MUDr. El-Lababidi Adel Detail
Městská část Praha 2 Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytování služeb - Správa a provoz serverové infrastruktury a vybraných aplikací 16.10.2019 1 907 040 CZK TOTAL SERVICE a.s. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti inominátní smlouva, není-li v tomto seznamu zvláštní kód § 1746 odst. 2 NOZ: Provozní podpora PROXIO/Agendio pro hl. m. Prahu 16.10.2019 24 145 130 CZK MARBES CONSULTING s.r.o. Detail
Katastrální úřad pro Středočeský kraj Hledat další smlouvy společnosti nákup tonerů OKI, Ricoh 16.10.2019 130 600 CZK CMS Consulting s.r.o. Detail
Městský soud v Brně Hledat další smlouvy společnosti Nákup kancelářského materiálu 16.10.2019 290 582 CZK INTERPAP Office, s.r.o. Detail
Státní fond kinematografie Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o přistoupení ke smlouvě o zapojení projektu Pilotní projekt dramaturgického inkubátoru 16.10.2019 Neuvedeno Akademie múzických umění v Praze Detail
Technické sítě Brno, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti Příkazní smlouva - dodávky materiálu 16.10.2019 70 000 CZK RTS,a.s. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti Hydrotechnický výpočet revitalizace Lipanského potoka pomocí 2D modelu 16.10.2019 67 920 CZK Ing. Martin Sucharda Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti Grafické práce v rámci prezentace projektů OCP MHMP 16.10.2019 92 500 CZK Ing. Alena Dýbová Detail
ViaPharma s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží 16.10.2019 50 118 CZK Lékárna nemocnice Třinec Detail
Statutární město Teplice Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o koupi nemovité věci - pozemek 16.10.2019 139 160 CZK Obec Srbice Detail
Město Jičín Hledat další smlouvy společnosti Objednávka 225/2019 na SW Office 2016 16.10.2019 Neuvedeno Internet Info, s.r.o. Detail
Státní zemědělský intervenční fond Hledat další smlouvy společnosti 4200011961_SML - Výzva 2. Kreativa a produkce RP 16.10.2019 1 196 600 CZK McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o., INT ERNATIONAL ADVERTISING AGENCY Detail
Státní zemědělský intervenční fond Hledat další smlouvy společnosti 4200011950_SML - DS_Výzva_14_McCann 16.10.2019 353 000 CZK McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o., INT ERNATIONAL ADVERTISING AGENCY Detail
Statutární město Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Zveřejnění kupní smlouvy - bytová jednotka 16.10.2019 585 190 CZK Novotný Martin, nar. 1988 Detail
statutární město Plzeň Hledat další smlouvy společnosti byt č. 3, Sedláčkova 26, vel. 3+1 - pro organizaci Zbůch 16.10.2019 496 380 CZK Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch Detail
statutární město Plzeň Hledat další smlouvy společnosti Rozšíření kamerového systému o 33 ks kamer v městském sportovním areálu ve Štruncových sadech a úprava dohledového pracoviště 16.10.2019 1 079 210 CZK SUPTel a.s. Detail
statutární město Plzeň Hledat další smlouvy společnosti Vypracování projektové dokumentace pro akci "Úprava okolí parkouru", Krašovská 30, Plzeň 16.10.2019 65 000 CZK Ing.arch. Jiří Michálek Detail
Město Hlinsko Hledat další smlouvy společnosti C - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 16.10.2019 Neuvedeno FC Hlinsko, z.s. Detail
Město Chrudim Hledat další smlouvy společnosti Nájemní smlouva - pozemky 16.10.2019 1 650 CZK České dráhy, a.s. Detail
Město Chrudim Hledat další smlouvy společnosti Nájemní smlouva - pozemky 16.10.2019 62 450 CZK České dráhy, a.s. Detail
Nemocnice Písek, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo - oprava bytových jader 16.10.2019 239 374 CZK Renata Urbanová Detail
Nové Město na Moravě - smlouvy (Město Nové Město na Moravě) Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva 16.10.2019 39 560 CZK Společenství vlastníků Masarykova 225,226 IČ:27707253 Detail
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Hledat další smlouvy společnosti smlouva o dílo - Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro celoměstsky významnou změnu platného ÚP hl. m. Prahy č. 2531/00 Holešovice – Bubny – Zátory 16.10.2019 1 068 000 CZK EKOLA group, spol. s r.o. Detail
statutární město Plzeň Hledat další smlouvy společnosti Dotace z rozpočtu MO Plzeň 3 - individuální dotace 16.10.2019 Neuvedeno POST BELLUM, o.p.s. Detail
statutární město Plzeň Hledat další smlouvy společnosti Dotace z rozpočtu MO Plzeň 3 - individuální dotace 16.10.2019 Neuvedeno Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace Detail
Město Domažlice Hledat další smlouvy společnosti darovací smlouva, kanalizace 16.10.2019 Neuvedeno AGROPODNIK DOMAŽLICE a. s. Detail
statutární město Plzeň Hledat další smlouvy společnosti Dotace z rozpočtu MO Plzeň 3 - individuální dotace 16.10.2019 Neuvedeno Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace Detail
Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Výpůjčka tělocvičny včetně příslušné šatny a sociálních zařízení 16.10.2019 Neuvedeno Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace Detail
Státní fond kinematografie Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 ke smlouvě o zapojení projektu ,,Pilotní projekt dramaturgického inkubátoru,, 16.10.2019 Neuvedeno Více smluvních stran Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků a ZM 16.10.2019 66 467 CZK PHARMOS, a.s. Detail
Město Benešov Hledat další smlouvy společnosti smlouva - dodávka kancelářského nábytku pro úřad 16.10.2019 Neuvedeno Hátle Radek Detail
Statutární město Opava Hledat další smlouvy společnosti Rámcová smlouva na dodávky čistících prostředků a hygienických potřeb pro SMO na období 2 let 16.10.2019 2 000 000 CZK FROS ZPS s.r.o. Detail
Město Moravský Krumlov Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotačního příspěvku EDU 44_19 - Festival Loutky a naučná stezka 16.10.2019 Neuvedeno Nadace ČEZ Detail
Městská část Praha 1 Hledat další smlouvy společnosti Čerpání dotace z Programu regenerace MPR a MPZ poskytovaného Ministerstvem kultury, dodatek číslo 2019/0028/D1 16.10.2019 Neuvedeno AVERS, spol. s r.o. Detail
Město Uničov Hledat další smlouvy společnosti Posuvné regály - spisovna Solní 121 16.10.2019 429 752 CZK DIRP s.r.o. Detail
Město Uničov Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - parcela č. 2663 v k.ú. Uničov 16.10.2019 459 000 CZK Phung Thi Lan Phuong (nar. 1972) Detail
Statutární město Teplice Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o smlouvě budoucí kupní o koupi nemovité věci - pozemek 16.10.2019 Neuvedeno Obec Srbice Detail
Policejní prezidium České republiky Hledat další smlouvy společnosti Nákup elektrického nářadí 16.10.2019 190 118 CZK Nářadí Doležalova s.r.o. Detail
Policejní prezidium České republiky Hledat další smlouvy společnosti Stěhování nábytku 16.10.2019 57 851 CZK Jan Mazáč Detail
Policejní prezidium České republiky Hledat další smlouvy společnosti Nákup služby konektoru TCTV 16.10.2019 656 250 CZK O2 IT Services s.r.o. Detail
Město Mariánské Lázně Hledat další smlouvy společnosti Vánoční turnaje - TCF Schicht Mariánské Lázně z.s. 16.10.2019 63 000 CZK TCF Schicht Mariánské Lázně z.s. Detail
Město Mariánské Lázně Hledat další smlouvy společnosti Objednávka č. S600/19 - Pořízení a instalace kamerového systému v lokalitě parkoviště Kladská 16.10.2019 69 839 CZK KETNET s.r.o. Detail
Město Louny Hledat další smlouvy společnosti TSML s.r.o. - rekonstrukce výsadeb kruhového objezdu ul. Postoloprtská a ul.SNP 16.10.2019 Neuvedeno Technická správa města Loun s.r.o. Detail
Město Česká Třebová Hledat další smlouvy společnosti Oprava nakladače 16.10.2019 136 000 CZK Eko Bi s.r.o. Detail
Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Dodávka ICT vybavení- Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice 16.10.2019 761 817 CZK C SYSTEM CZ a.s. Detail
Město Nymburk Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 4 Mandátní smlouvy - zajištění správy, provozu a údržby domovního fondu v obvodu II. a III. Nymburk. 16.10.2019 Neuvedeno SaS Reality služby s.r.o. Detail
Město Nový Bor Hledat další smlouvy společnosti Příkazní smlouva 16.10.2019 70 000 CZK JUDr. Poremská s.r.o. Detail
Státní fond kinematografie Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 4 ke smlouvě na realizaci veřejné zakázky ,,Pilotní projekt dramaturgického inkubátoru,, 16.10.2019 Neuvedeno Akademie múzických umění v Praze Detail
Město Vsetín Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č.1 - navýšení dotace 16.10.2019 15 000 CZK TJ Slovan Vsetín, z.s. Detail
Město Vsetín Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č1 - navýšení dotace 16.10.2019 75 000 CZK Tělovýchovná jednota Zbrojovka Vsetín, spolek Detail
Město Vsetín Hledat další smlouvy společnosti OSTATNÍ - Smlouva o poskytování telekominukačních služeb 16.10.2019 40 800 CZK SychrovNET s.r.o. Detail
Město Litovel Hledat další smlouvy společnosti TAJ - PM PAMUS CZ - směnná smlouva 16.10.2019 Neuvedeno PM PAMUS CZ s.r.o. Detail
Statutární město Chomutov Hledat další smlouvy společnosti Kompletní výměna elektroinstalace osobního výtahu H 480 - Zborovská 4602 16.10.2019 218 000 CZK VÝTAHY PETERSIK s.r.o. Detail
Statutární město České Budějovice Hledat další smlouvy společnosti "Zřízení přechodu pro pěší na Senovážném náměstí a související úpravy" - PD, dodatek číslo dohoda 16.10.2019 Neuvedeno Ing. František Stráský Detail
Město Třeboň Hledat další smlouvy společnosti Zpracování PD Stavební úpravy MK v ulici Školní, Břilice (VH sítě) 16.10.2019 86 400 CZK WAY project s.r.o. Detail
Městská část Praha 7 Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - roční údržba 12 dřevin - Tusarova, U Vody, Ortenovo nám., Veletržní a Vltavská, průběžně do 31.12.2020 16.10.2019 33 165 CZK 7U s.r.o. Detail
Státní pozemkový úřad Hledat další smlouvy společnosti Rámcová dohoda - Vypracování znaleckých posudků pro KPÚ pro Královéhradecký kraj pro okres Jičín na období 2019-2020 16.10.2019 300 000 CZK Více smluvních stran Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Karlových Varech - kontaktní pracoviště Karlovy Vary (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti zpracování statických a předprojektových průzkumů k odstranění vibrací budovy Jednoty 654 Sokolov 16.10.2019 296 200 CZK České vysoké učení technické v Praze Detail
Město Třeboň Hledat další smlouvy společnosti Zpracování PD Stavební úpravy MK v ulici Školní, Břilice (MK, VO) 16.10.2019 97 400 CZK WAY project s.r.o. Detail
Statutární město Mladá Boleslav Hledat další smlouvy společnosti OStRM/2019/116 Předláždění parkoviště na Komenského náměstí k OStRM/2018/157 16.10.2019 24 335 CZK H-INTES s.r.o. Detail
Statutární město Mladá Boleslav Hledat další smlouvy společnosti výměnu podloží v ulici Sirotkova v Mladé Boleslavi dle vaší nabídky. 16.10.2019 443 499 CZK H-INTES s.r.o. Detail
Statutární město Mladá Boleslav Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva 16.10.2019 Neuvedeno ALAFIA CENTRUM s.r.o. Detail
Město Slaný Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - výsadba stromů 16.10.2019 85 000 CZK Technické služby Slaný s.r.o. Detail
Komerční banka, a.s. Hledat další smlouvy společnosti KB IBS - 1930224754 - FX.Spot - MASARYKOVA UNIVERZITA (ID:3226926) 16.10.2019 Neuvedeno MASARYKOVA UNIVERZITA Detail
Český hydrometeorologický ústav Hledat další smlouvy společnosti - Dodav. kupní sml. krátkodobá-INV-STAV - změna ustanovení smlouvy-prodloužení plnění 16.10.2019 Neuvedeno SENEA spol. s r.o. Detail
Město Židlochovice Hledat další smlouvy společnosti "Komenského 52, parkování OA ve vnitrolbloku - PD" 16.10.2019 380 000 CZK Laboro ateliér s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků 16.10.2019 318 920 CZK Alliance HealthCare, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků 16.10.2019 76 609 CZK ViaPharma s.r.o. Detail
Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Dodání zboží-Polytechnické dílny/vybavení 16.10.2019 933 495 CZK TOKA a.s. Detail
Česká republika - Ministerstvo obrany Hledat další smlouvy společnosti RD 100 - Nákup lyžařských vosků TOKO. 16.10.2019 Neuvedeno LISSPORT s.r.o. Detail
Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - Pawel Chrzan, prodejni stanky 16.10.2019 Neuvedeno ZAKLAD REMONTOWO-BUDOWLANY PAWEL CHRZAN Detail
Český hydrometeorologický ústav Hledat další smlouvy společnosti Sml.zal.obj.- spotřební materiál 16.10.2019 Neuvedeno Chromservis s.r.o. Detail
Státní fond životního prostředí České republiky Hledat další smlouvy společnosti Smlouva č. 00971962 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky 16.10.2019 Neuvedeno MĚSTO JABLONEC NAD JIZEROU Detail
Muzeum romské kultury Hledat další smlouvy společnosti Dopravní značení v areálu Památníku Hodonín 16.10.2019 53 980 CZK GEFAB CS, spol. s r.o. Detail
Státní fond dopravní infrastruktury Hledat další smlouvy společnosti Certifikáty, čip.karty, čtečky 16.10.2019 10 310 CZK První cerfitikační autorita, a.s. Detail
Muzeum romské kultury v Brně, státní příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Tisk publikace LETY – Zadání krajinářsko-architektonické soutěže Lety u Písku 16.10.2019 Neuvedeno OLD STYLE, s.r.o. Detail
Město Rakovník Hledat další smlouvy společnosti vybudování schodiště v ulici U Křížku, Rakovník - na základě usnesení RM č. 703/2019 ze dne 9.10.2019 16.10.2019 372 315 CZK Údržba městských komunikací Rakovník ,spol. s r.o. Detail
Městská teplárenská Turnov, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti nákup čerpadla WILO Stratos Giga B 80/1-27/4,5 16.10.2019 Neuvedeno K.T.O. International spol. s r. o. Detail
Město Rakovník Hledat další smlouvy společnosti rekonstrukce chodníku Kuštova ulice, Rakovník 16.10.2019 242 605 CZK Údržba městských komunikací Rakovník ,spol. s r.o. Detail
Město Slaný Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - odstranění suchých větví a bezpečnostní řezy 16.10.2019 156 000 CZK Technické služby Slaný s.r.o. Detail
Statutární město Prostějov Hledat další smlouvy společnosti Oslavy 30. výročí sametové revoluce - objednávky na zabezpečení techniky 16.10.2019 Neuvedeno MAKE NOISE s.r.o. Detail
Statutární město Prostějov Hledat další smlouvy společnosti Prostějovská zima - objednávka na zabezpečení techniky 16.10.2019 Neuvedeno MAKE NOISE s.r.o. Detail
Městská část Praha 7 Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - výsadba dřevin v lokalitách Tusarova, U Vody, Ortenovo nám., Veletržní a Vltavská 16.10.2019 85 201 CZK 7U s.r.o. Detail
Město Orlová Hledat další smlouvy společnosti Pronájem nebytových prostorů v objektu na ul. Slezské čp. 96 v Orlové-Porubě 16.10.2019 Neuvedeno SLEZSKÁ UROLOGIE s.r.o. Detail
Městská část Praha 11 Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o nájmu bytu č. 15 v čp. 736, ul. Bajkonurská 736, Praha 4, SM1900000956 16.10.2019 109 776 CZK NADÉJE Pobočka Praha Detail
Město Blovice Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - lesnické práce 16.10.2019 Neuvedeno Čipera Josef Detail
Český hydrometeorologický ústav Hledat další smlouvy společnosti Sml.zal.obj.- tonery 16.10.2019 Neuvedeno Jaroslav Hofman Detail
Městská knihovna Písek Hledat další smlouvy společnosti vyklízení budovy 16.10.2019 42 300 CZK Petr Bareš Detail
Středočeský kraj Hledat další smlouvy společnosti Koncepce udržitelného hospodaření s vodou ve Středočeském kraji 16.10.2019 11 795 000 CZK Česká zemědělská univerzita v Praze Detail
Generální finanční ředitelství Hledat další smlouvy společnosti Smlouvao dílo - Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, P7 - oprava podlahových krytin v m.č. 420, 421, 460 a 464 (AVISme 2019000874) (AVISme 2019000874) 16.10.2019 65 936 CZK EFEKT-CARPET, s.r.o. Detail
Město Neratovice Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o smlouvě budoucí - SoSB ČEZ Distribuce, a.s. (Kalců) 16.10.2019 Neuvedeno ČEZ Distribuce, a. s. Detail
ViaPharma s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží 16.10.2019 68 482 CZK Lékárna Městská nemocnice Ostrava příspěvková organizace Detail
statutární město Děčín Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva 16.10.2019 2 000 CZK Římskokatolická farnost Detail
Mateřská škola Tyršovka v Praze 12 Hledat další smlouvy společnosti Pojistná smlouva 16.10.2019 Neuvedeno Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Detail
Město Česká Lípa Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 19 - Evidenční list - Citroen Jumpy (DDM Libertin) 16.10.2019 Neuvedeno UNIQA pojišťovna, a.s. Detail
Psychiatrická nemocnice Brno Hledat další smlouvy společnosti Rámcová kupní dohoda na dodávky obuvi pro zaměstnance a pacienty / viz.TENDERMARKET event.č.: T004/19V/00000923. 16.10.2019 394 000 CZK KORAKO plus,s.r.o. Detail
Mikroregion Svitavsko Hledat další smlouvy společnosti Obnova veřejných prostranství v Mikroregionu Svitavsko - dílčí akce Mikuleč 16.10.2019 63 153 CZK František Šváb Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků 16.10.2019 104 131 CZK Alliance HealthCare, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků 16.10.2019 96 400 CZK Merck Sharp&Dohme s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků 16.10.2019 218 569 CZK Alliance HealthCare, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků 16.10.2019 138 940 CZK Alliance HealthCare, s.r.o. Detail
Univerzita Karlova Hledat další smlouvy společnosti UK2LF - Darovací smlouva 16.10.2019 80 000 CZK B.Braun Medical, s.r.o. Detail
Město Benešov Hledat další smlouvy společnosti smlouva - oprava místní komunikace v Úročnici /ZU 57/ 16.10.2019 Neuvedeno PowerCem Czech Republic, s.r.o. Detail
Město Nymburk Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č.2 příkazní (mandátní) smlouvy č.359/05/O čp.2290, 2291, 2294 v Rákosové ulici. 16.10.2019 Neuvedeno S&S Reality služby, s.r.o. Detail
Město Slaný Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - odstranění suchých větví a bezpečnostní řezy 16.10.2019 336 000 CZK Technické služby Slaný s.r.o. Detail
statutární město Plzeň Hledat další smlouvy společnosti nákup skladového ocelového kontejneru s umístěním na dopravním hřišti, Západní 18, Plzeň 16.10.2019 77 736 CZK EMPORO, s.r.o. Detail
Generální finanční ředitelství Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o nájmu prostor nesloužících k podnikání (AVISme 2019000873) (AVISme 2019000873) 16.10.2019 21 385 713 CZK 1RIF otevřený podílový fond obhospodařovaný AMISTA investiční společnost, a.s. Detail
ČESKÝ ROZHLAS Hledat další smlouvy společnosti DÍLČÍ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB č. 80 nákup mediálního prostoru 16.10.2019 137 919 CZK Omnimedia s.r.o. Detail
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo - Výměna výkladců a oken v 1.NP Puchmajerova 1799/9 Moravská Ostrava 16.10.2019 737 747 CZK TERNO FIREK s.r.o. Detail
Město Trutnov Hledat další smlouvy společnosti Rozšíření IS GINIS o moduly ADM, EPK, smlouvy a skenovací linku 16.10.2019 272 780 CZK GORDIC spol. s r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti FOMEI s.r.o. U Libeňského pivovaru 2015/10 - OZT/19/06626 16.10.2019 82 481 CZK FOMEI s.r.o. U Libeňského pivovaru 2015/10 Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Olympus Czech Group s.r.o. člen koncernu - OZT/19/06455 16.10.2019 75 800 CZK Olympus Czech Group s.r.o. člen koncernu Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Dräger Medical s.r.o. - OZT/19/06245 16.10.2019 85 465 CZK Dräger Medical s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Olympus Czech Group s.r.o. člen koncernu - OZT/19/05560 16.10.2019 282 059 CZK Olympus Czech Group s.r.o. člen koncernu Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Sequencing service, flat rate 16.10.2019 109 607 CZK SEQme s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti ALLIANCE Healthcare 011426 - 71842 16.10.2019 64 404 CZK ALLIANCE Healthcare 011426 Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti JPS S.R.O. - OBJD190727 16.10.2019 65 279 CZK JPS S.R.O. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Shire Czech s.r.o. - 52665 16.10.2019 81 540 CZK Shire Czech s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti AVENIER a.s. - 52664 16.10.2019 1 268 248 CZK AVENIER a.s. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti PROMEDICA PRAHA GROUP - 52662 16.10.2019 462 335 CZK PROMEDICA PRAHA GROUP Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti BAXTER CZECH spol. s r.o. - 44413 16.10.2019 65 506 CZK BAXTER CZECH spol. s r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti SHIRE CZECH s.r.o. - 44409 16.10.2019 341 000 CZK SHIRE CZECH s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Cytologická centrifuga 16.10.2019 66 000 CZK Unimed Praha, s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti PROMEDICA PRAHA GROUP A.S. - OBJ1962365 16.10.2019 82 949 CZK PROMEDICA PRAHA GROUP A.S. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Bristol Myers - 15278 16.10.2019 677 564 CZK Bristol Myers Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti ALLIANCE Healthcare 011426 - 71833 16.10.2019 159 996 CZK ALLIANCE Healthcare 011426 Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti ROCHE s.r.o. - 71832 16.10.2019 114 784 CZK ROCHE s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti ALLIANCE Healthcare 011426 - 71827 16.10.2019 196 737 CZK ALLIANCE Healthcare 011426 Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti ROCHE s.r.o. - 71826 16.10.2019 152 025 CZK ROCHE s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Promedica Praha group as - 71825 16.10.2019 240 099 CZK Promedica Praha group as Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Alliance Novartis -OVV3 - 52657 16.10.2019 461 098 CZK Alliance Novartis -OVV3 Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti GILEAD SCIENCES s.r.o. - 52654 16.10.2019 160 800 CZK GILEAD SCIENCES s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Viapharma-Gehe - 52641 16.10.2019 336 051 CZK Viapharma-Gehe Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Promedica Praha - 37872 16.10.2019 66 610 CZK Promedica Praha Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti CSL BEHRING s.r.o. - 44393 16.10.2019 288 863 CZK CSL BEHRING s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Promedica Praha Group,a.s - 44386 16.10.2019 232 120 CZK Promedica Praha Group,a.s Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti PHOENIX 1900327 - 71818 16.10.2019 109 705 CZK PHOENIX 1900327 Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti PHOENIX 1900327 - 71811 16.10.2019 189 919 CZK PHOENIX 1900327 Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti PHOENIX 1900327 - 71810 16.10.2019 61 572 CZK PHOENIX 1900327 Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti PHOENIX - 52642 16.10.2019 237 021 CZK PHOENIX Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti PHOENIX - 52640 16.10.2019 901 427 CZK PHOENIX Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Alliance Novartis -OVV3 - 52639 16.10.2019 1 048 720 CZK Alliance Novartis -OVV3 Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Phoenix CN - 37863 16.10.2019 230 852 CZK Phoenix CN Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti ViaPharma s.r.o. - 44384 16.10.2019 359 895 CZK ViaPharma s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Fresenius Kabi s.r.o. - 2742 16.10.2019 69 808 CZK Fresenius Kabi s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti B.BRAUN MEDICAL s.r.o. - OBJ1962392 16.10.2019 55 143 CZK B.BRAUN MEDICAL s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Terumo BCT Europe N.V. - OBJ1962388 16.10.2019 63 600 CZK Terumo BCT Europe N.V. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Phoenix - 15275 16.10.2019 73 440 CZK Phoenix Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Viapharma Praha s.r.o. - 71804 16.10.2019 379 836 CZK Viapharma Praha s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Viapharma Praha s.r.o. - 71801 16.10.2019 192 820 CZK Viapharma Praha s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Print Paper s.r.o. - MTZ/19/05784 16.10.2019 66 810 CZK Print Paper s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Life Technologies - OBJ1905577 16.10.2019 51 090 CZK Life Technologies Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti ViaPharma s r. o. - 15274 16.10.2019 53 072 CZK ViaPharma s r. o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Promedica Praha - 15273 16.10.2019 562 525 CZK Promedica Praha Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Phoenix - 15271 16.10.2019 78 360 CZK Phoenix Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Phoenix - 15270 16.10.2019 488 334 CZK Phoenix Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Roche s.r.o - 15269 16.10.2019 920 843 CZK Roche s.r.o Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Alliance Healthcare DC Praha - 52631 16.10.2019 85 680 CZK Alliance Healthcare DC Praha Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Alliance Healthcare - 44375 16.10.2019 436 767 CZK Alliance Healthcare Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti ROCHE s.r.o. - OBJ1905572 16.10.2019 179 037 CZK ROCHE s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Beckman Coulter ČR s.r.o. - OBJ1905571 16.10.2019 171 805 CZK Beckman Coulter ČR s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Abbott Laboratories, s.r.o. - OBJ1905570 16.10.2019 94 752 CZK Abbott Laboratories, s.r.o. Detail
Městská část Praha 8 Hledat další smlouvy společnosti Salesiánské středisko mládeže - Dodatek č. 5 ke Smlouvě o spolupráci 2012/0890/OZSS 16.10.2019 Neuvedeno Salesiánské středisko mládeže - středisko volného času, o.p.s. Detail
Město Česká Třebová Hledat další smlouvy společnosti Koupě čelního nakladače s příslušenstvím pro traktor Zetor Major 80 16.10.2019 165 610 CZK Petr Kostka Detail
Liberecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č.1 ke smlouvě o provedení stavby "Most ev.č. 26834-2 přes náhon v Zákupech" 16.10.2019 -121 440 CZK ZEPS s.r.o. Detail
ČESKÝ ROZHLAS Hledat další smlouvy společnosti DÍLČÍ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB č. 80 nákup mediálního prostoru 16.10.2019 57 000 CZK Knowlimits s.r.o. Detail
Město Bučovice Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - likvidace trafostanice v areálu UP. 16.10.2019 Neuvedeno Rostislav Kalous Detail
Moravskoslezský kraj Hledat další smlouvy společnosti Ekonomické poradenství dle RS - Výpočtový nástroj drážní doprava 16.10.2019 Neuvedeno MOTT MACDONALD CZ, spol. s r.o. Detail
Statutární město Jablonec nad Nisou Hledat další smlouvy společnosti Vyznačení cyklistických tras v HDP ul. Palackého - 2. část, Jablonec n.N. 16.10.2019 Neuvedeno Nýdrle - projektová kancelář, spol. s r.o. Detail
Statutární město Olomouc Hledat další smlouvy společnosti provedení opravy VO 4 ks sadových stožárů veřejného osvětlení z důvodu havarijního stavu zařízení včetně zemních prací, odvozu na skládku a montáže kabelových rozvodů, v Olomouci, ulici Ovesné – II.etapa. 16.10.2019 199 257 CZK ELPREMONT elektromontáže s.r.o. Detail
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Dodavatelská objednávka č. DOK3251NP pro středisko 41242 - Oční - konsignační: Rephachem Medical 16.10.2019 91 715 CZK Rephachem Medical, s.r.o. Detail
Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje Hledat další smlouvy společnosti Objednávka č. 1570/2019/TO/BUB pro středisko 11297601 - Technické oddělení 16.10.2019 59 300 CZK Fresenius Kabi s.r.o. Detail
Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje Hledat další smlouvy společnosti Objednávka č. 1643/2019/TO/HAM pro středisko 11297601 - Technické oddělení 16.10.2019 73 130 CZK Olympus Czech Group, s.r.o. Detail
Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje Hledat další smlouvy společnosti Objednávka č. 1624/2019/TO/BUB pro středisko 11149401 - COS provoz 16.10.2019 56 175 CZK Olympus Czech Group, s.r.o. Detail
Město Stod Hledat další smlouvy společnosti dodávka a montáž dveří - KD, ubytovna 16.10.2019 Neuvedeno A.R. OKENNÍ TECHNIKA spol.s r.o. Detail
Město Stod Hledat další smlouvy společnosti poskytování služeb - mapový projekt Marushka Hřbitovy, technická podpora 16.10.2019 Neuvedeno SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace Detail
Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih Hledat další smlouvy společnosti Zveřejnění objednávky Tisk a rozeslání poukázek na poplatek ze psů 16.10.2019 Neuvedeno Česká pošta s.p. Detail
Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih Hledat další smlouvy společnosti Zveřejnění objednávky: vánoční hrníčky 16.10.2019 Neuvedeno Retrosmalt s.r.o. Detail
Statutární město Brno Hledat další smlouvy společnosti Objednávka věcných cen pro sportovce - medaile - štafeta 4x60 - 36/TV/2019 16.10.2019 614 CZK Garko spol. s r.o. Detail
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje Hledat další smlouvy společnosti Oprava automobilové cisterny zn. Tatra 16.10.2019 67 377 CZK aSERVIS spol. s r.o. Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s. p. - Albrechtice nad Orlicí 16.10.2019 Neuvedeno JEDNOTA, spotřební družstvo Nová Paka Detail
Město Jablunkov Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku - „LINIOVÁ VÝSADBA STROMŮ VE MĚSTĚ JABLUNKOV“ 16.10.2019 Neuvedeno Nadace ČEZ Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Výpůjčka analytických systémů QUANTA-Lyser 3000 + NOVA View 16.10.2019 Neuvedeno Werfen Czech s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Dar - transportní relaxační křeslo Eleganza na GPK 16.10.2019 68 327 CZK Nestlé Česko s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Výpůjčka ke KHL 90/2019 16.10.2019 Neuvedeno Novartis s.r.o. Detail
Statutární město Brno Hledat další smlouvy společnosti Komunitní centrum Oblá, Brno - Nový Lískovec 16.10.2019 32 766 407 CZK STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti KHL 90/2019 16.10.2019 636 300 CZK Novartis s.r.o. Detail
Technické služby Karviná, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - odvodnění komunikace 16.10.2019 59 769 CZK INVART servis s. r. o. Detail
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Nemocniční- oprava konstrukčních vrstev chodníků 16.10.2019 Neuvedeno INPROS Praha a.s. Detail
Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva 16.10.2019 Neuvedeno KK-TECH s.r.o. Detail
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Praha 9, Pod harfou- oprava vozovky 16.10.2019 -420 650 CZK INPROS Praha a.s. Detail
Město Pohořelice Hledat další smlouvy společnosti mulčovač TA 180 16.10.2019 211 400 CZK NEJEDLÝ s.r.o. Detail
Ministerstvo zdravotnictví Hledat další smlouvy společnosti rozšíření předmětu plnění o komplexní opravu betonové podlahy a opravu nesoudržné omítky stěn obvodového soklu chodeb v rámci rekonstrukce 5. patra (na základě zjištěného rozsahu poškození) 16.10.2019 1 694 680 CZK DOMISTAV CZ a.s. Detail
ČESKÝ ROZHLAS Hledat další smlouvy společnosti DÍLČÍ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB č. 1 k rámcové dohodě o poskytování služeb s více účastníky na zajištění nákupu mediálního prostoru nepravidelné povahy ze dne 27. 9. 2019 16.10.2019 448 250 CZK Omnimedia s.r.o. Detail
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Praha 9- Broumarská- oprava vozovky 16.10.2019 531 742 CZK INPROS Praha a.s. Detail
Revmatologický ústav Hledat další smlouvy společnosti Nákup PC techniky (PC,workstation,monitory,notebooky) 16.10.2019 1 568 150 CZK Azenet s.r.o. Detail
Moravskoslezský kraj Hledat další smlouvy společnosti Poukazy na nákup didaktických pomůcek v celkové hodnotě 55.000 Kč v rámci "Ekologické školy v MSK ve školním roce 2018/2019" 16.10.2019 Neuvedeno Benjamín s.r.o. Detail
Státní pozemkový úřad Hledat další smlouvy společnosti Dodatek 2/19 ke kupní smlouvě na prodej pozemků - úprava splátek - prodej pozemku #\fo 16.10.2019 1 373 730 CZK Ing. Petr Zacharda, 1956 Detail
ViaPharma s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží 16.10.2019 182 311 CZK Lékárna ÚVN - veřejná Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků 16.10.2019 124 179 CZK Alliance HealthCare, s.r.o. Detail
Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 Hledat další smlouvy společnosti nafta motorová 16.10.2019 239 700 CZK SILMET Příbram a.s. Detail
Univerzita Karlova Hledat další smlouvy společnosti Deklarace záměru využívat nově vyvinutou metodiku. 16.10.2019 Neuvedeno Andreas Wistuba, Ph.D. Detail
Město Moravská Třebová Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ORM0017/2019 - Okna ZŠ Kostelní náměstí - I.NP 16.10.2019 18 766 CZK OKNA LANGER s.r.o. Detail
Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti KUPNÍ SMLOUVA 16.10.2019 Neuvedeno Jarmila Mariašová Detail
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Hledat další smlouvy společnosti Příves pro přepravu vyprošť. a stab. sad 16.10.2019 223 000 CZK VEZEKO s.r.o. Detail
Město Týnec nad Sázavou Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dodávce a ochraně údajů katastru nemovitostí vedených v elektronické podobě 16.10.2019 Neuvedeno GEPRO spol. s r.o. Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Liberci - kontaktní pracoviště Česká Lípa (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 2 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku 16.10.2019 161 150 CZK Město Nový Bor Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Liberci - kontaktní pracoviště Česká Lípa (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 3 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku 16.10.2019 552 200 CZK Město Nový Bor Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o dílo § 2586 a násl. NOZ: Bohnický rybník – sanace průsakových cest údolím 16.10.2019 1 875 057 CZK KELLER-speciální zakládání, spol. s r.o. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí voucheru na kreativní projekt - nová webová prezentace Incomaker 16.10.2019 226 100 CZK Incomaker s.r.o. Detail
ČESKÝ ROZHLAS Hledat další smlouvy společnosti DÍLČÍ KUPNÍ SMLOUVA č. 37 – část 1k rámcové kupní smlouvě na dodávku Propagačních (reklamních) předmětů ze dne 20.10.2016 16.10.2019 51 080 CZK REKLAMA CENTRUM, spol. s r.o. Detail
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Optické komponenty 16.10.2019 Neuvedeno NATIONAL INSTRUMENTS s.r.o. Tel: (+420) 224 235 774,Fax: (+420) 224 235 749 Detail
Město Hustopeče Hledat další smlouvy společnosti dodatek ke smlouvě o dílo na opravu vozovky vybraných komunikací 16.10.2019 138 847 CZK M - silnice a.s. Detail
Katastrální úřad pro Středočeský kraj Hledat další smlouvy společnosti nákup tonerů HP LJ 16.10.2019 187 440 CZK AZPO Group s.r.o. Detail
Město Valašské Meziříčí Hledat další smlouvy společnosti SoD: Vymalování vnitřních prostor Staré radnice ve Valašském Meziříčí 16.10.2019 72 000 CZK Dukátník Jaromír Detail
Katastrální úřad pro Středočeský kraj Hledat další smlouvy společnosti nákup archivačních regálů 16.10.2019 86 780 CZK JP-KONTAKT s.r.o. Detail
Krajská nemocnice Liberec, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 k servisní a obchodní smlouvě - serverová infrastruktura 16.10.2019 378 000 CZK oaza - net spol. s r.o. Detail
Město Dobříš Hledat další smlouvy společnosti SOD - "1 ZŠ Dobříš - oprava střech tělocvičen - 2. etapa" 16.10.2019 449 649 CZK FAST střechy s.r.o. Detail
Základní škola Praha 5 - Košíře, Nepomucká 1/139 Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o zotavovací akci pro děti č. 43176 16.10.2019 Neuvedeno Více smluvních stran Detail
Město Kostelec nad Orlicí Hledat další smlouvy společnosti darovací a sponzorské smlouvy - Darovací smlouva - vybavení Komunitního centra 16.10.2019 Neuvedeno ŠKODA AUTO a.s. Detail
Statutární město Frýdek-Místek Hledat další smlouvy společnosti SOD - ZŠ Skalice - oprava oplocení areálu 16.10.2019 429 948 CZK TS a.s. Detail
Státní fond dopravní infrastruktury Hledat další smlouvy společnosti Školení "Certifikované školení FIDIC" 16.10.2019 50 000 CZK Klee Consulting s.r.o. Detail
Česká plemenářská inspekce Hledat další smlouvy společnosti Objednávka Switch 16.10.2019 178 702 CZK Více smluvních stran Detail
Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Pořízení 10 ks notebooků 16.10.2019 85 702 CZK Michal Ihnát Detail
Ministerstvo vnitra Hledat další smlouvy společnosti DOD 1 Technické řešení dekontaminace 16.10.2019 Neuvedeno Více smluvních stran Detail
Město Kralupy nad Vltavou Hledat další smlouvy společnosti AD - Cyklostezka Kralupy - Zákolany 16.10.2019 Neuvedeno NOZA, s.r.o. Detail
Město Kralupy nad Vltavou Hledat další smlouvy společnosti Oprava rozbitých skleněných výplní oken sportovní haly - přenesená daňová povinnost 16.10.2019 Neuvedeno VEXTA a.s. Detail
Město Týnec nad Sázavou Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o čílo - na poskytování technické podpory geografického informačního systému MISYS 16.10.2019 34 000 CZK GEPRO spol. s r.o. Detail
statutární město Plzeň Hledat další smlouvy společnosti Zajištění občerstvení při konání akce Plamen - městské kolo 16.10.2019 54 050 CZK Hasičský sbor Plzeň-Skvrňany Detail
Městská část Praha 7 Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - výsadba cibulovin v parku Vltavská 16.10.2019 71 100 CZK 7U s.r.o. Detail
Město Moravské Budějovice Hledat další smlouvy společnosti Objednávka č. 35/2019/OFŽ - skácení Smrk ztepilý v k.ú. Vranín, oprava obrubníků na ul. Palackého 16.10.2019 60 000 CZK TSMB s.r.o. Detail
Město Moravské Budějovice Hledat další smlouvy společnosti Objednávka č. 34/2019/OFŽ - odpadkový koš u Nové lékárny, oprava sloupů na nám. ČSA 33, vyvezení posečené trávy Heřmanské kopce 16.10.2019 50 000 CZK TSMB s.r.o. Detail
Povodí Moravy, s.p. Hledat další smlouvy společnosti SMLOUVA O PLNĚNÍ, JEHOŽ HODNOTA PŘEVYŠUJE ČÁSTKU 50.000 Kč bez DPH 16.10.2019 67 320 CZK ZPA MORAVIA s.r.o. Detail
Vzdělávací a sportovní centrum, Bílá, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo na provedení stavebních úprav - výstavba koupelen. 16.10.2019 565 627 CZK BESKYDGROUP s.r.o. Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků a ZM 16.10.2019 69 432 CZK ViaPharma s.r.o. Detail
Plzeňský kraj Hledat další smlouvy společnosti Zajištění cateringu pro 300 osob. 16.10.2019 114 010 CZK Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 Detail
Středočeský kraj Hledat další smlouvy společnosti Nájemní smlouva k pozemkům v k. ú. Zápy k akci II/101 Brandýs nad Labem, přeložka I. etapa Městys Zápy 16.10.2019 110 110 CZK Městys Zápy Detail
Univerzita Karlova Hledat další smlouvy společnosti UK2LF - Objednávka chemických látek 16.10.2019 55 600 CZK DYNEX TECHNOLOGIES, spol. s r. o. Detail
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Hledat další smlouvy společnosti MDX-VL4766 16.10.2019 344 145 CZK Viapharma s.r.o. Detail
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje Hledat další smlouvy společnosti PD a aut.dozor k přestavbě v PS ÚL 16.10.2019 192 000 CZK Correct BC, s.r.o. Detail
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Hledat další smlouvy společnosti MDX-H-2396 16.10.2019 105 533 CZK Merck Sharp Detail
Státní oblastní archiv v Litoměřicích Hledat další smlouvy společnosti Opravy bud.Krajská-dod.2+Smlouva o vypo 16.10.2019 341 706 CZK DAPS s.r.o. Litoměřice Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků a ZM 16.10.2019 85 009 CZK PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r Detail
Česká republika - Ministerstvo obrany Hledat další smlouvy společnosti 325-263507 Nákup materiálu k zabezpečení speciální tělesné přípravy pro výcvik v přežití v zimních podmínkách 16.10.2019 Neuvedeno SPORT-V.LAURÝN s.r.o. Detail
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje Hledat další smlouvy společnosti per.5-ti letý serv.-nástavba aut.žebříku 16.10.2019 93 302 CZK FIREFIGHTING TECHNOLOGY INT. s.r.o. Detail
Česká republika - Ministerstvo obrany Hledat další smlouvy společnosti 292-242196 Diagnostická prohlídka spouštěcího zdroje GB-60/20 16.10.2019 Neuvedeno HAGEMANN a.s. Detail
Technické sítě Brno, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - veřejné hodiny 16.10.2019 109 900 CZK ELEKON, s.r.o. Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků a ZM 16.10.2019 105 846 CZK PHARMOS, a.s. Detail
Město Tišnov Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo - Odvodnění cyklostezky Subterra – koupaliště 16.10.2019 138 244 CZK MERTASTAV s.r.o. Detail
Jihočeský kraj Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - servis (opravy) střešních oken KÚ 2 16.10.2019 59 380 CZK OK install s.r.o. Detail
Městská část Praha-Kunratice Hledat další smlouvy společnosti zveřejnění: o dílo: instalace svislého a vodorovného dopravního značení 16.10.2019 50 800 CZK Marcel Podlipský Detail
Městská část Praha-Kunratice Hledat další smlouvy společnosti zveřejnění: o dílo: zpracování dokumentu "Plán nakládání s odpady v MČ Praha-Kunratice" 16.10.2019 80 000 CZK ISES ,s.r.o. Detail
Statutární město Brno Hledat další smlouvy společnosti Objednávka věcných cen pro sportovce - medaile - turnaj ve stolním tenisu - 34/TV/2019 16.10.2019 208 CZK Garko spol. s r.o. Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží - zdravotnický materiál 16.10.2019 95 600 CZK Edwards Lifesciences AG, organizační složka Detail
Klatovská nemocnice a.s. Hledat další smlouvy společnosti Rámcová kupní smlouva (S1355/19) - úprava vzájemných vztahů k jednotlivým objednávkám 16.10.2019 Neuvedeno Johnson a Johnson s.r.o. Detail
VOP CZ, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka č. 11691503 16.10.2019 Neuvedeno Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží - zdravotnický materiál 16.10.2019 69 565 CZK Stimcare s.r.o. Detail
VOP CZ, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka č. 11691500 16.10.2019 Neuvedeno Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Detail
VOP CZ, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka č. 11691494 16.10.2019 Neuvedeno Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Detail
VOP CZ, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka č. 11691496 16.10.2019 Neuvedeno Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Detail
Rokycanská nemocnice, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Modernizace osvětlení COS 16.10.2019 97 450 CZK Jan Červenka Detail
VOP CZ, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka č. 11691497 16.10.2019 Neuvedeno Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Detail
VOP CZ, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka č. 11691317 16.10.2019 Neuvedeno Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků 16.10.2019 531 532 CZK Alliance HealthCare, s.r.o. Detail
VOP CZ, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka č. 11691486 16.10.2019 Neuvedeno Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Detail
VOP CZ, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka č. 11691473 16.10.2019 Neuvedeno Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Detail
VOP CZ, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka č. 11691467 - dráty pro ruční svařování 16.10.2019 5 714 EUR Linde Gas a.s. Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků 16.10.2019 55 089 CZK PHOENIX Detail
VOP CZ, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka č. 11691464 16.10.2019 Neuvedeno Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Detail
VOP CZ, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka č. 11691461 16.10.2019 Neuvedeno Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Detail
VOP CZ, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka č. 11691450 - kancelářské potřeby 16.10.2019 68 288 CZK Monit Plus s r.o. Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků a ZM 16.10.2019 46 308 CZK ViaPharma s.r.o. Detail
Dům dětí a mládeže Praha 7 Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o nájmu školních nebytových prostor č.12/2019 16.10.2019 Neuvedeno Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500 Detail
statutární město Děčín Hledat další smlouvy společnosti Objednávka č. 2658/2019/42 - Oprava - zpevnění krajnice MK k č.p. 1,2 Bechlejovice 16.10.2019 Neuvedeno BUDISTAV s.r.o. Detail
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Hledat další smlouvy společnosti Objednávka č. IM0276366_1800777/4100052749/J00523_2019 - FIN19, BRUPP, nadprodukce - úprava aplikace. 16.10.2019 178 200 CZK DXC Technology Czech Republic s.r.o. Detail
Pardubický kraj Hledat další smlouvy společnosti Modernizace sociálních zařízení apartmánu č.p. 154 v Čenkovicích I. etapa 16.10.2019 100 000 CZK SKI KLUB Česká Třebová, z.s. Detail
Městská část Praha 13 Hledat další smlouvy společnosti smlouva o smlouvě budoucí 16.10.2019 185 500 CZK PODA a.s. Detail
Vlašimské městské lesy s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Prodej dřeva 921000625/4 16.10.2019 Neuvedeno LESS & TIMBER, a.s. Detail
Státní pozemkový úřad Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva na prodej pozemků#\fo 16.10.2019 216 950 CZK Více smluvních stran Detail
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Hledat další smlouvy společnosti Objednávka IM0186438 - Předávání úmrtí z CRP 16.10.2019 178 200 CZK DXC Technology Czech Republic s.r.o. Detail
Technická univerzita v Liberci Hledat další smlouvy společnosti Meziinstitucionální smlouva_Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg_výměny studentů a zaměstnanců 16.10.2019 Neuvedeno Technická univerzita v Liberci Detail
ViaPharma s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží 16.10.2019 54 715 CZK Krajská zdravotní a.s. - nem. Ústí n.L. o.z. - ústavní Detail
ViaPharma s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží 16.10.2019 97 421 CZK Lékárna FN u sv. Anny-PharmDr. Šimíček Detail
ViaPharma s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží 16.10.2019 63 515 CZK Lékárna FN Olomouc - veřejná část Detail