Upozornění k vyplňování předmětu smlouvy

V registru smluv se společně se smlouvou a dodatkem uveřejní také mj. metadata vymezující předmět smlouvy.

V metodických návodech umístěných na internetových stránkách MV je uvedeno, že je nezbytné uvést jak přímý, tak nepřímý předmět smlouvy. Předmětem přímým se rozumí lidské chování, kterým jsou realizována práva a povinnosti subjektů (např. užívání vypůjčené či pronajaté věci); předmětem nepřímým je věc, na jakou se konkrétní chování subjektů zaměřuje (např. vypůjčená či pronajatá věc sama o sobě).

Metadata obsahující pouze přímý nebo pouze nepřímý předmět smlouvy mohou být považována za chybná s tím, že zákon o registru smluv s touto chybou spojuje zrušení smlouvy od počátku po 3 měsících od jejího uzavření. V případě dotazů se neváhejte obrátit na registrsmluv@mvcr.cz.
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Předmět smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Statutární město Frýdek-Místek Hledat další smlouvy společnosti SOD ZŠ F-M, Pionýrů 400 – bezbariérové soc. zařízení 16.05.2022 226 645 CZK bez DPH Jan Kovář Detail
VODÁRNA PLZEŇ a.s. Hledat další smlouvy společnosti ČOV Plzeň - oprava potrubí 16.05.2022 388 335 CZK bez DPH K&K TECHNOLOGY a.s. Detail
statutární město Zlín Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 2 k Servisní smlouvě na servis a opravy zvedacích zařízení pro jevištní techniku 16.05.2022 91 452 CZK s DPH NORTECH s.r.o. Detail
Ředitelství silnic a dálnic ČR Hledat další smlouvy společnosti D11, D35 OPRAVA SVODIDEL po DN - D11 km 49,0 - 90,7, D35 126,0 - 129,3 16.05.2022 2 272 505 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
Státní oblastní archiv v Praze Hledat další smlouvy společnosti Skladování archiválií - Příbram 16.05.2022 1 410 667 CZK bez DPH Pagina Příbram spol. s.r.o. Detail
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Hledat další smlouvy společnosti OZL/SZM/22/13094 16.05.2022 145 690 CZK bez DPH ADYTON s.r.o., (angl. Ltd, něm. GmbH, franc. S.R.L.A.) Detail
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Hledat další smlouvy společnosti objednávka - FD THAK/THDC ELISA, konfirmačný degradačný test na potvrdenie HIT 16.05.2022 75 888 CZK bez DPH JEMO TRADING spol. s r.o. Detail
Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Nákup tabule a projektoru 16.05.2022 137 335 CZK s DPH AV MEDIA SYSTEMS, a.s. Detail
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Objednávka číslo: O-1328/00066001/2022; CMS Králův Dvůr, Škody po zimě 2022, JÚ 10068, III/2363 Trubín - Svatá. 16.05.2022 4 769 504 CZK bez DPH AVE Kladno s.r.o. Detail
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Objednávka číslo: O-1329/00066001/2022; CMS Králův Dvůr, Škody po zimě 2022, JÚ 10068, III/20110 Chyňava průtah. 16.05.2022 1 304 704 CZK bez DPH AVE Kladno s.r.o. Detail
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Objednávka číslo: O-1331/00066001/2022; CMS Králův Dvůr, Škody po zimě 2022, JÚ 10068, III/1164 Chyňava průtah. 16.05.2022 3 911 642 CZK bez DPH AVE Kladno s.r.o. Detail
Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Objednávka hygienických a úklidových potřeb 16.05.2022 295 565 CZK bez DPH Anglo česká s.r.o. Detail
Statutární město Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Objednávka 6 ks pneumatik na CAS K36 pro JSDH 16.05.2022 Neuvedeno ALMA PNEU s.r.o. Detail
Statutární město Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o realizaci překládky SEK " VPIC Ostrava, vícepodlažní parkování ZOO" 16.05.2022 239 128 CZK bez DPH CETIN a.s. Detail
Statutární město Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o realizaci překládky SEK " VPIC Ostrava, vícepodlažní parkování ZOO" 16.05.2022 239 128 CZK bez DPH CETIN a.s. Detail
Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léků a ZM 16.05.2022 71 915 CZK bez DPH SYSMEX CZ s.r.o. Detail
Povodí Odry, státní podnik Hledat další smlouvy společnosti smlouva o dílo Hráze v ústí Ropičanky a Sadového potoka 16.05.2022 27 600 000 CZK bez DPH Lesostavby Frýdek-Místek a. s. Detail
Univerzita Karlova Hledat další smlouvy společnosti PedF_Objednávka č. 2211000007_stravenky 16.05.2022 671 000 CZK s DPH Edenred CZ s.r.o. Detail
Fakultní mateřská škola při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 7, Na Výšinách 3 Hledat další smlouvy společnosti Cestovní smlouva o zajištění stáží v zahraničí 15.05.2022 68 000 CZK s DPH Edu Tours, s. r. o. Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1704034/5014393910 15.05.2022 70 082 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Ostrava Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1700468/58050 15.05.2022 86 917 CZK bez DPH Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1101277/77267 15.05.2022 95 522 CZK bez DPH Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nem. Středoč. kraje Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1201034/1246 15.05.2022 71 746 CZK bez DPH Nemocnice Tábor, a.s. Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1201027/526 15.05.2022 91 431 CZK bez DPH Nemocnice Písek, a.s. Detail
Fakultní mateřská škola při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 7, Na Výšinách 3 Hledat další smlouvy společnosti Smlouva na údržbu, opravy a servis gastronomického zařízení 15.05.2022 Neuvedeno TeS, spol. s r. o. Chotěboř Detail
Obec Radčice Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo 15.05.2022 199 610 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
Město Hořice Hledat další smlouvy společnosti Objednávka MIC22009 - Výroba digitální prezentace Šafránkovy kroniky 15.05.2022 89 540 CZK s DPH Rejman Fine Arts s.r.o. Detail
Kroměřížská nemocnice a.s. Hledat další smlouvy společnosti Příjemka číslo 102220 15.05.2022 50 769 CZK bez DPH Gilead Sciences s.r.o. Detail
Kroměřížská nemocnice a.s. Hledat další smlouvy společnosti Příjemka číslo 102102 15.05.2022 55 128 CZK bez DPH Thuasne CR s.r.o. Detail
Kroměřížská nemocnice a.s. Hledat další smlouvy společnosti Příjemka číslo 101985 15.05.2022 158 407 CZK bez DPH Amgen s.r.o. Detail
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Hledat další smlouvy společnosti Objednávka na posouzení funkce odlehčovacích komor na stokové síti měst 15.05.2022 200 000 CZK bez DPH AQUA PROCON s.r.o. Detail
Střední škola technická a dopravní Gustava Habrmana Česká Třebová Hledat další smlouvy společnosti Objednávka Vyzdění příčky 15.05.2022 51 000 CZK bez DPH Sedrik Řehák Detail
Technické služby Slaný s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo 15.05.2022 139 700 CZK bez DPH Silnice Klíma s.r.o. Detail
Technické služby Slaný s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo 15.05.2022 112 800 CZK bez DPH Silnice Klíma s.r.o. Detail
Technické služby Slaný s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo 15.05.2022 378 278 CZK bez DPH WECA s.r.o. Detail
Technické služby Slaný s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo - přeložka vodovodu 15.05.2022 147 920 CZK bez DPH Slavos Slaný, s.r.o. Detail
Technické služby Slaný s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva 15.05.2022 751 983 CZK bez DPH AUTO GOLDCAR a.s. Detail
Technické služby Slaný s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva 15.05.2022 555 700 CZK bez DPH UH CAR, s.r.o. Detail
Technické služby Slaný s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva 15.05.2022 496 550 CZK bez DPH UH CAR, s.r.o. Detail
Základní škola Žižkov Hledat další smlouvy společnosti Rámcová kupní smlouva 15.05.2022 30 000 CZK bez DPH KV ELEKTRO a.s. Detail
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Licenční dohoda o přístupu k elektronickým informačním zdrojům "SprlngerMaterlals" na rok 2022 15.05.2022 12 155 EUR Springer Customer Service Center GmbH, Detail
Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o účasti na zahraniční akci - Jan Hajíček 14.05.2022 53 300 CZK s DPH Jan Hajíček Detail
CSL BEHRING s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1600731/7021948678 14.05.2022 120 774 CZK bez DPH Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Detail
Merck Sharp & Dohme s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1900605/200986 14.05.2022 211 065 CZK bez DPH Fakultní Thomayerova nemocnice Detail
Swixx Biopharma s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1900301/7012909947 14.05.2022 3 497 246 CZK bez DPH VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1705000/7012909942 14.05.2022 98 884 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Olomouc Detail
Merck Sharp & Dohme s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1900605/7012909908 14.05.2022 95 864 CZK bez DPH Fakultní Thomayerova nemocnice Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1902098/7012909852 14.05.2022 115 261 CZK bez DPH INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICINY Detail
Merck Sharp & Dohme s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1903274/182058 14.05.2022 180 362 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Bulovka Detail
Merck Sharp & Dohme s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1903274/182057 14.05.2022 180 362 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Bulovka Detail
Merck Sharp & Dohme s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1903274/182056 14.05.2022 180 362 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Bulovka Detail
Merck Sharp & Dohme s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1903274/182055 14.05.2022 180 362 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Bulovka Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1903274/182054 14.05.2022 157 478 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Bulovka Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1502000/44260 14.05.2022 1 332 776 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Hradec Králové Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1502580/11105 14.05.2022 51 642 CZK bez DPH Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Detail
Merck Sharp & Dohme s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1100983/14915 14.05.2022 79 887 CZK bez DPH Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočesk. kraje Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1102046/33475 14.05.2022 215 296 CZK bez DPH Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočesk. kraje Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1502000/6014390419 14.05.2022 64 143 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Hradec Králové Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1502000/6014390402 14.05.2022 144 320 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Hradec Králové Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1501420/26887 14.05.2022 88 792 CZK bez DPH Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1503735/6923 14.05.2022 95 317 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Hradec Králové Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1502000/44256 14.05.2022 216 435 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Hradec Králové Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1503735/6919 14.05.2022 54 375 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Hradec Králové Detail
Merck Sharp & Dohme s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1502000/44254 14.05.2022 354 680 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Hradec Králové Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1502000/44254 14.05.2022 231 064 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Hradec Králové Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1502000/6014384050 14.05.2022 55 518 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Hradec Králové Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1707550/94326 14.05.2022 105 846 CZK bez DPH Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1707001/1064 14.05.2022 78 155 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Ostrava Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1704034/5014390628 14.05.2022 92 390 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Ostrava Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1704034/5220168214 14.05.2022 383 326 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Ostrava Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1707001/5014390360 14.05.2022 382 983 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Ostrava Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1705000/0108020 14.05.2022 238 702 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Olomouc Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1705000/0108010 14.05.2022 596 087 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Olomouc Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1702500/0108001 14.05.2022 159 194 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Olomouc Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1700319/30125 14.05.2022 55 530 CZK bez DPH Nemocnice Karviná-Ráj, příspěvková organizace Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1701852/5014388986 14.05.2022 71 964 CZK bez DPH Nemocnice Havířov, přísp. org. Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1702357/0107980 14.05.2022 142 124 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Olomouc Detail
Merck Sharp & Dohme s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1704034/5014387292 14.05.2022 113 139 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Ostrava Detail
CSL BEHRING s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1704034/5014387292 14.05.2022 156 962 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Ostrava Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1704034/5014387292 14.05.2022 177 604 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Ostrava Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1707001/5014386579 14.05.2022 80 990 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Ostrava Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1705000/0107968 14.05.2022 91 004 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Olomouc Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1703034/19005729 14.05.2022 52 488 CZK bez DPH Nemocnice Havířov, přísp. org. Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1301000/X05131644141 14.05.2022 205 770 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Plzeň Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1300420/1511 14.05.2022 61 126 CZK bez DPH Rokycanská nemocnice, a.s. Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1300418/0319682 14.05.2022 78 640 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Plzeň Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1301338/0319679 14.05.2022 563 245 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Plzeň Detail
Merck Sharp & Dohme s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1302272/0319658 14.05.2022 260 740 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Plzeň Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1302272/0319658 14.05.2022 342 277 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Plzeň Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1302063/0319651 14.05.2022 342 058 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Plzeň Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1602619/97884 14.05.2022 66 143 CZK bez DPH Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1603034/35930 14.05.2022 67 931 CZK bez DPH Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1600041/2014391063 14.05.2022 235 215 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Brno Detail
CSL BEHRING s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1602001/2014390699 14.05.2022 217 140 CZK bez DPH Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1602007/97881 14.05.2022 67 974 CZK bez DPH Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1704034/2220468337 14.05.2022 104 467 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Ostrava Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1602486/2220468323 14.05.2022 142 173 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Brno Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1602486/2220468320 14.05.2022 315 140 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Brno Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1613040/83373 14.05.2022 64 439 CZK bez DPH Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1605315/2014390328 14.05.2022 104 545 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Brno Detail
Merck Sharp & Dohme s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1602001/97869 14.05.2022 52 766 CZK bez DPH Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1602001/97869 14.05.2022 2 136 839 CZK bez DPH Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1602001/2220468183 14.05.2022 109 861 CZK bez DPH Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1612090/52467 14.05.2022 57 349 CZK bez DPH Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1600041/2220467877 14.05.2022 62 000 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Brno Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1603693/16470 14.05.2022 102 422 CZK bez DPH Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace Detail
CSL BEHRING s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1600041/2014388494 14.05.2022 149 625 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Brno Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1602002/13521204 14.05.2022 399 073 CZK bez DPH Masarykův onkologický ústav Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1605046/2014388005 14.05.2022 139 152 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Brno Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1600700/144570 14.05.2022 53 320 CZK bez DPH Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1603058/2220466495 14.05.2022 58 942 CZK bez DPH Masarykův onkologický ústav Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1600041/2220466113 14.05.2022 4 834 176 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Brno Detail
Merck Sharp & Dohme s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1600041/2014386117 14.05.2022 77 647 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Brno Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1604857/2014385711 14.05.2022 104 180 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Brno Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1614219/70789 14.05.2022 79 543 CZK bez DPH Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1603058/2014385304 14.05.2022 134 248 CZK bez DPH Masarykův onkologický ústav Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1604425/2014385161 14.05.2022 557 695 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Brno Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1602486/70602 14.05.2022 135 516 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Brno Detail
CSL BEHRING s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1610020/2014384979 14.05.2022 90 397 CZK bez DPH Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1600041/2220465471 14.05.2022 179 568 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Brno Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1600731/2014384651 14.05.2022 64 288 CZK bez DPH Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1602698/70598 14.05.2022 70 900 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Brno Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1602589/2014384244 14.05.2022 55 994 CZK bez DPH Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1201033/522 14.05.2022 65 137 CZK bez DPH Nemocnice Strakonice, a.s. Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1101912/6071 14.05.2022 60 852 CZK bez DPH Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočesk. kraje Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1401338/0253928 14.05.2022 89 611 CZK bez DPH Krajská zdravotní, a.s. Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1100955/77258 14.05.2022 72 731 CZK bez DPH Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nem. Středoč. kraje Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1900239/139278 14.05.2022 70 098 CZK bez DPH INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICINY Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1401317/1220988827 14.05.2022 314 557 CZK bez DPH Krajská nemocnice Liberec, a.s. Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1905603/1220988819 14.05.2022 135 679 CZK bez DPH ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1900327/1220988803 14.05.2022 941 948 CZK bez DPH VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1902162/30390 14.05.2022 106 066 CZK bez DPH VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1401342/1220988719 14.05.2022 60 384 CZK bez DPH Krajská zdravotní, a.s. Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1900239/139277 14.05.2022 242 088 CZK bez DPH INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICINY Detail
CSL BEHRING s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1901050/0138280 14.05.2022 195 760 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1901050/0138280 14.05.2022 93 199 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1900591/1014390455 14.05.2022 1 483 973 CZK bez DPH VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1905603/1220988425 14.05.2022 73 360 CZK bez DPH ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1900650/0182145 14.05.2022 181 964 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Bulovka Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1201034/1225027672 14.05.2022 69 196 CZK bez DPH Nemocnice Tábor, a.s. Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1900301/22586 14.05.2022 143 053 CZK bez DPH VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1201032/524 14.05.2022 50 342 CZK bez DPH Nemocnice Strakonice, a.s. Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1901050/1014389918 14.05.2022 261 698 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1905603/1014389715 14.05.2022 109 333 CZK bez DPH ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1970605/0182110 14.05.2022 197 768 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Bulovka Detail
Merck Sharp & Dohme s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1901050/1014389603 14.05.2022 52 766 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Detail
Swixx Biopharma s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1902162/1014389589 14.05.2022 7 277 142 CZK bez DPH VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1401963/0253886 14.05.2022 458 543 CZK bez DPH Krajská zdravotní, a.s. Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1900634/31702 14.05.2022 244 404 CZK bez DPH VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1201671/925 14.05.2022 107 995 CZK bez DPH Nemocnice Písek, a.s. Detail
Merck Sharp & Dohme s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1401767/1014388611 14.05.2022 79 887 CZK bez DPH Krajská zdravotní, a.s. Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1401320/439 14.05.2022 139 363 CZK bez DPH Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1970605/0182088 14.05.2022 347 879 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Bulovka Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1970605/0182087 14.05.2022 147 332 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Bulovka Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1900882/1220986119 14.05.2022 541 486 CZK bez DPH VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1905603/1220985213 14.05.2022 934 143 CZK bez DPH ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ Detail
Merck Sharp & Dohme s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1900882/1014386815 14.05.2022 360 724 CZK bez DPH VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE Detail
Merck Sharp & Dohme s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1900650/1014386670 14.05.2022 79 887 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Bulovka Detail
Merck Sharp & Dohme s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1900650/1014386651 14.05.2022 239 660 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Bulovka Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1201027/1014385905 14.05.2022 61 988 CZK bez DPH Nemocnice Písek, a.s. Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1903418/1014383988 14.05.2022 127 639 CZK bez DPH Nemocnice na Homolce Detail
Město Hořice Hledat další smlouvy společnosti Objednávka HO22037 - Zpracování studie proveditelnosti na zvýšení energetické soběstačnosti a bezpečnosti objektů ve vlastnictví města Hořice 14.05.2022 172 500 CZK bez DPH ENUPRO s.r.o. Detail
Centrum uznávání a celoživotního učení Pardubického kraje, o.p.s. Hledat další smlouvy společnosti Dodávka licencí pro výukový software Corinth 14.05.2022 1 130 979 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
Základní škola a mateřská škola, Praha 3,Chelčického 43/2614 Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva na nákup školních tabulí 14.05.2022 93 420 CZK bez DPH Martin Mrázek Detail
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Hledat další smlouvy společnosti Smlouva na projektové práce 14.05.2022 110 000 CZK bez DPH Ing. Milan Cifr Detail
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Hledat další smlouvy společnosti Smlouva na projektové práce "Rozsochy - NVNK lokalita Palírna" 14.05.2022 85 000 CZK bez DPH Ing. Leoš Pohanka Detail
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Hledat další smlouvy společnosti Smlouva na projektové práce 14.05.2022 43 000 CZK bez DPH Stanislav Blaha Detail
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Hledat další smlouvy společnosti Smlouva na projektové práce "Lavičky - výstavba IS - lokalita Za školou - novostavba vodovodu a splaškové K" 14.05.2022 184 000 CZK bez DPH Jilji Kučera Detail
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Hledat další smlouvy společnosti Smlouva na projektové práce " Křižanov - zasíťování lokality Na Zahrádkách" 14.05.2022 145 000 CZK bez DPH Ing. Milan Cifr Detail
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Hledat další smlouvy společnosti Smlouva na projektové práce "Nedvědice - rekonstrukce vodovodu a novostavba kanalizace Žlíbky II." 14.05.2022 130 000 CZK bez DPH Ing. Milan Cifr Detail
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Hledat další smlouvy společnosti Smlouva na projektové práce "Velké Meziříčí - rekonstrukce vodovodu a kanalizace Ve Vilách" 14.05.2022 108 000 CZK bez DPH Ing. Robert Šafář Detail
Lesy města Písku s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Práce v lesní školce a lese 14.05.2022 Neuvedeno KOŠARKA s.r.o. Detail
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Hledat další smlouvy společnosti Smlouva na projektové práce "Kadolec - novostavba vodovodu a splaškové kanalizace" 14.05.2022 90 000 CZK bez DPH Morawitz projektování, s.r.o. Detail
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Hledat další smlouvy společnosti Příkazní smlouva "Žďár nad Sázavou - rekonstrukce kanalizace ul. Santiniho" 14.05.2022 75 000 CZK bez DPH AP INVESTING, s.r.o. Detail
Statutární město Mladá Boleslav Hledat další smlouvy společnosti OStRM/2022/69 Zřízení větrání společného prostoru schodiště (CHÚC A) bytového objektu č.p. 1373-6, ulice U Kasáren a Štefánikova, MB 14.05.2022 3 974 799 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo "Vodovodní přivaděč z VDJ Vídeň - Velká Bíteš - cementace úseku z LT DN300 v úseku VŠ Křižanov - odbočka VDJ Křižanov" 14.05.2022 7 183 438 CZK bez DPH VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Detail
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 3 "Líšná - rekonstrukce vodojemu, odstranění odkyselovací stanice" 14.05.2022 12 000 CZK bez DPH Ing. Alois Matýsek Detail
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 "Nové Město na Moravě - rekonstrukce ČS + AKU Vlachovice" 14.05.2022 Neuvedeno Ing. Alois Matýsek Detail
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 2 "Žďárec - výstavba nových komunikací a IS, lokalita zastavění "A", SO 03 Vodovod" 14.05.2022 217 225 CZK bez DPH AQUASYS spol. s r.o. Detail
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 2 "Žďárec - rekonstrukce kanalizace, úsek Š1 - Š2" 14.05.2022 76 132 CZK bez DPH AQUASYS spol. s r.o. Detail
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 "ÚV Vír - rekonstrukce technologie, hygienické zabezpečení vody - výrobní jednotka ClO2" 14.05.2022 Neuvedeno F.T.W.O. Zlín, a.s. Detail
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Hledat další smlouvy společnosti Příkazní smlouva "Hamry nad Sázavou - rekonstrukce vodovodů, SO 02" 14.05.2022 59 000 CZK bez DPH AP INVESTING, s.r.o. Detail
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Hledat další smlouvy společnosti Příkazní smlouva "Žďár nad Sázavou - cem. zás. řadu z oceli DN 300 a 500, úsek ul. Bratří Čapků - ul. Nábřežní 14.05.2022 110 000 CZK bez DPH Ing. Petr Bláha Detail
Město Jablunkov Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o nájmu prostor nesloužících podnikání“ 14.05.2022 440 000 CZK s DPH Základní umělecká škola, Jablunkov, příspěvková organizace Detail
Město Jablunkov Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání 14.05.2022 14 310 CZK s DPH Zuzana Sikorová, nar. 9.2.1990 Detail
Krajská nemocnice Liberec, a.s. Hledat další smlouvy společnosti OBJEDNÁVKA 13.05.2022 83 276 CZK bez DPH Medtronic Czechia s.r.o. Detail
Krajská nemocnice Liberec, a.s. Hledat další smlouvy společnosti OBJEDNÁVKA 13.05.2022 67 102 CZK bez DPH Lima CZ,s.r.o. Detail
Krajská nemocnice Liberec, a.s. Hledat další smlouvy společnosti OBJEDNÁVKA 13.05.2022 80 850 CZK bez DPH MEDITRADE spol. s r. o. Detail
Krajská nemocnice Liberec, a.s. Hledat další smlouvy společnosti OBJEDNÁVKA 13.05.2022 58 680 CZK bez DPH INLAB Medical, s.r.o. Detail
Krajská nemocnice Liberec, a.s. Hledat další smlouvy společnosti OBJEDNÁVKA 13.05.2022 98 435 CZK bez DPH Innova Medical s.r.o. Detail
Krajská nemocnice Liberec, a.s. Hledat další smlouvy společnosti OBJEDNÁVKA 13.05.2022 159 946 CZK bez DPH Cardiomedical, s.r.o. Detail
Krajská nemocnice Liberec, a.s. Hledat další smlouvy společnosti OBJEDNÁVKA 13.05.2022 228 599 CZK bez DPH EUROMEDICAL spol. s r.o. Detail
Krajská nemocnice Liberec, a.s. Hledat další smlouvy společnosti OBJEDNÁVKA 13.05.2022 245 855 CZK bez DPH A care a.s. Detail
Krajská nemocnice Liberec, a.s. Hledat další smlouvy společnosti OBJEDNÁVKA 13.05.2022 439 887 CZK bez DPH Boston Scientific Česká republika s.r.o. Detail
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Hledat další smlouvy společnosti Stavební práce 13.05.2022 358 000 CZK bez DPH MgA. Petr Kocourek Detail
Správa a údržba silnic Pardubického kraje Hledat další smlouvy společnosti ZUS II/343 Hlinsko ul. Resslova oprava kanalizace 13.05.2022 102 420 CZK bez DPH Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Detail
Městská část Praha 2 Hledat další smlouvy společnosti Úprava rigolu u malé Perucké brány 13.05.2022 74 396 CZK bez DPH GARTENSTA PLUS s.r.o. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti výstava Velká Praha - grafické a předtiskové práce 13.05.2022 288 500 CZK bez DPH Titty, s.r.o. Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1702357/7021947697 13.05.2022 127 639 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Olomouc Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1602486/7012908401 13.05.2022 423 470 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Brno Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1970605/182019 13.05.2022 204 277 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Bulovka Detail
Merck Sharp & Dohme s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1900605/200793 13.05.2022 191 728 CZK bez DPH Fakultní Thomayerova nemocnice Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1502000/6014383904 13.05.2022 264 508 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Hradec Králové Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1502000/44249 13.05.2022 289 008 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Hradec Králové Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1100983/14907 13.05.2022 66 937 CZK bez DPH Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočesk. kraje Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1102046/33449 13.05.2022 178 686 CZK bez DPH Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočesk. kraje Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1501420/26878 13.05.2022 114 308 CZK bez DPH Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1502580/11095 13.05.2022 52 199 CZK bez DPH Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1503735/6915 13.05.2022 131 292 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Hradec Králové Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1502000/44234 13.05.2022 55 117 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Hradec Králové Detail
Merck Sharp & Dohme s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1502000/44223 13.05.2022 158 299 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Hradec Králové Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1502000/44223 13.05.2022 135 755 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Hradec Králové Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1502000/44218 13.05.2022 69 367 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Hradec Králové Detail
Merck Sharp & Dohme s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1502000/44211 13.05.2022 1 082 171 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Hradec Králové Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1502000/44211 13.05.2022 55 937 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Hradec Králové Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1102046/6014374476 13.05.2022 88 480 CZK bez DPH Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočesk. kraje Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1502000/6014374174 13.05.2022 118 080 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Hradec Králové Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1503681/6014373431 13.05.2022 78 965 CZK bez DPH Královéhradecká lékárna a.s. Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1707550/94298 13.05.2022 152 433 CZK bez DPH Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Detail
Merck Sharp & Dohme s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1704034/5014381139 13.05.2022 360 724 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Ostrava Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1704034/5014381139 13.05.2022 269 508 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Ostrava Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1702462/5014380332 13.05.2022 61 734 CZK bez DPH Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1700319/30110 13.05.2022 52 627 CZK bez DPH Nemocnice Karviná-Ráj, příspěvková organizace Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1705000/5220165989 13.05.2022 56 946 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Olomouc Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1702500/0107943 13.05.2022 88 252 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Olomouc Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1702283/405 13.05.2022 62 416 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Ostrava Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1705000/0107926 13.05.2022 739 559 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Olomouc Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1704034/5220165919 13.05.2022 254 891 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Ostrava Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1704034/5220165916 13.05.2022 212 208 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Ostrava Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1705000/0107920 13.05.2022 51 948 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Olomouc Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1705000/5220165790 13.05.2022 143 658 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Olomouc Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1704034/5220165491 13.05.2022 78 065 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Ostrava Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1704034/5014376981 13.05.2022 230 222 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Ostrava Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1702283/403 13.05.2022 52 772 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Ostrava Detail
Merck Sharp & Dohme s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1702357/0107837 13.05.2022 721 447 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Olomouc Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1705000/0107890 13.05.2022 70 224 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Olomouc Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1703034/19005725 13.05.2022 113 295 CZK bez DPH Nemocnice Havířov, přísp. org. Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1702500/5014374660 13.05.2022 71 733 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Olomouc Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1300453/0319541 13.05.2022 67 084 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Plzeň Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1300418/0319528 13.05.2022 104 567 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Plzeň Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1401344/1014379414 13.05.2022 79 807 CZK bez DPH Krajská zdravotní, a.s. Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1302063/0319522 13.05.2022 202 780 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Plzeň Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1401344/0253774 13.05.2022 64 566 CZK bez DPH Krajská zdravotní, a.s. Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1301000/0319511 13.05.2022 55 174 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Plzeň Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1301100/0319503 13.05.2022 82 024 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Plzeň Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1302060/3014378927 13.05.2022 1 714 797 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Plzeň Detail
Merck Sharp & Dohme s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1302272/0319487 13.05.2022 153 465 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Plzeň Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1302272/0319487 13.05.2022 105 808 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Plzeň Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1600700/144549 13.05.2022 62 343 CZK bez DPH Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1602006/97854 13.05.2022 78 934 CZK bez DPH Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Detail
CSL BEHRING s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1602001/2014380475 13.05.2022 362 326 CZK bez DPH Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1602001/97848 13.05.2022 101 752 CZK bez DPH Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1600155/70589 13.05.2022 119 306 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Brno Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1602001/2220462522 13.05.2022 109 861 CZK bez DPH Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1600041/2220740105 13.05.2022 214 493 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Brno Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1612090/52455 13.05.2022 84 232 CZK bez DPH Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1613040/83356 13.05.2022 87 136 CZK bez DPH Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1602486/2220462223 13.05.2022 355 432 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Brno Detail
Merck Sharp & Dohme s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1602002/2014379546 13.05.2022 1 442 894 CZK bez DPH Masarykův onkologický ústav Detail
CSL BEHRING s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1602218/96716 13.05.2022 101 332 CZK bez DPH Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Detail
Merck Sharp & Dohme s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1602218/96711 13.05.2022 216 434 CZK bez DPH Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1603693/16464 13.05.2022 163 363 CZK bez DPH Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace Detail
CSL BEHRING s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1602002/2014379036 13.05.2022 144 760 CZK bez DPH Masarykův onkologický ústav Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1605046/2014378978 13.05.2022 176 087 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Brno Detail
CSL BEHRING s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1602002/2014378910 13.05.2022 57 904 CZK bez DPH Masarykův onkologický ústav Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1602002/13517911 13.05.2022 467 420 CZK bez DPH Masarykův onkologický ústav Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1600731/2014376150 13.05.2022 717 012 CZK bez DPH Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1604425/2014375837 13.05.2022 123 840 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Brno Detail
CSL BEHRING s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1602002/2014375366 13.05.2022 86 856 CZK bez DPH Masarykův onkologický ústav Detail
Merck Sharp & Dohme s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1603222/52447 13.05.2022 159 773 CZK bez DPH Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1602001/X05120947392 13.05.2022 54 322 CZK bez DPH Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1600041/X05120947381 13.05.2022 75 518 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Brno Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1602001/2014374054 13.05.2022 62 554 CZK bez DPH Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1300420/2220459358 13.05.2022 121 886 CZK bez DPH Rokycanská nemocnice, a.s. Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1605046/2014373384 13.05.2022 255 985 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Brno Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1101277/77235 13.05.2022 96 430 CZK bez DPH Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nem. Středoč. kraje Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1401275/X05121658556 13.05.2022 121 176 CZK bez DPH Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1201041/4415 13.05.2022 50 955 CZK bez DPH Nemocnice Český Krumlov, a.s. Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1101912/6065 13.05.2022 51 200 CZK bez DPH Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočesk. kraje Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1900591/30378 13.05.2022 319 188 CZK bez DPH VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1900882/1220978109 13.05.2022 389 202 CZK bez DPH VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1900327/1220978090 13.05.2022 460 289 CZK bez DPH VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE Detail
Merck Sharp & Dohme s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1100954/1014380912 13.05.2022 79 887 CZK bez DPH Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nem. Středoč. kraje Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1902492/5340 13.05.2022 85 440 CZK bez DPH Nemocnice na Homolce Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1900239/139210 13.05.2022 74 765 CZK bez DPH INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICINY Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1401316/X05121531471 13.05.2022 125 486 CZK bez DPH Krajská nemocnice Liberec, a.s. Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1900327/27712 13.05.2022 64 314 CZK bez DPH VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1901200/0200879 13.05.2022 274 485 CZK bez DPH Fakultní Thomayerova nemocnice Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1901050/0138228 13.05.2022 492 142 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1100955/77226 13.05.2022 94 810 CZK bez DPH Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nem. Středoč. kraje Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1900239/139207 13.05.2022 370 859 CZK bez DPH INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICINY Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1401338/0253786 13.05.2022 207 479 CZK bez DPH Krajská zdravotní, a.s. Detail
Merck Sharp & Dohme s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1905603/1014380067 13.05.2022 989 542 CZK bez DPH ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1201034/1232 13.05.2022 71 501 CZK bez DPH Nemocnice Tábor, a.s. Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1201027/521 13.05.2022 57 517 CZK bez DPH Nemocnice Písek, a.s. Detail
CSL BEHRING s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1900301/22573 13.05.2022 217 140 CZK bez DPH VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE Detail
Merck Sharp & Dohme s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1900301/22573 13.05.2022 98 229 CZK bez DPH VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1900634/31683 13.05.2022 437 690 CZK bez DPH VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1901200/200870 13.05.2022 66 256 CZK bez DPH Fakultní Thomayerova nemocnice Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1900882/1014379497 13.05.2022 425 462 CZK bez DPH VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1704034/1220976542 13.05.2022 75 669 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Ostrava Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1902162/30373 13.05.2022 217 730 CZK bez DPH VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1900882/1014379429 13.05.2022 379 807 CZK bez DPH VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1911402/0182035 13.05.2022 119 468 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Bulovka Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1970605/182020 13.05.2022 155 444 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Bulovka Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1401320/433 13.05.2022 119 989 CZK bez DPH Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1900967/1014378850 13.05.2022 427 334 CZK bez DPH VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1201032/518 13.05.2022 50 417 CZK bez DPH Nemocnice Strakonice, a.s. Detail
Merck Sharp & Dohme s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1401963/0253764 13.05.2022 432 868 CZK bez DPH Krajská zdravotní, a.s. Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1401963/0253764 13.05.2022 578 909 CZK bez DPH Krajská zdravotní, a.s. Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1903418/1014378470 13.05.2022 136 185 CZK bez DPH Nemocnice na Homolce Detail
CSL BEHRING s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1900650/1014378269 13.05.2022 95 000 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Bulovka Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1401338/0253747 13.05.2022 192 238 CZK bez DPH Krajská zdravotní, a.s. Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1901050/1014377877 13.05.2022 80 000 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1900327/1220974667 13.05.2022 1 512 420 CZK bez DPH VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE Detail
Merck Sharp & Dohme s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1204020/273 13.05.2022 63 909 CZK bez DPH Nemocnice Pelhřimov příspěvková organizace Detail
Merck Sharp & Dohme s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1401317/5314 13.05.2022 106 404 CZK bez DPH Krajská nemocnice Liberec, a.s. Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1401317/5314 13.05.2022 289 944 CZK bez DPH Krajská nemocnice Liberec, a.s. Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1901050/1014374935 13.05.2022 267 425 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1100964/10249 13.05.2022 63 417 CZK bez DPH Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočesk. kraje Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1900634/31676 13.05.2022 243 644 CZK bez DPH VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1902719/1014373337 13.05.2022 235 700 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků a ZM 13.05.2022 20 199 CZK bez DPH PANEP s.r.o. Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků a ZM 13.05.2022 150 CZK bez DPH BATIST Medical a.s. Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků a ZM 13.05.2022 10 344 CZK bez DPH BATIST Medical a.s. Detail
Strojírenský zkušební ústav, s.p. Hledat další smlouvy společnosti SMLOUVA O POSKYTNUTI SLUŽEB - SKARTACE DOKU [ENTU 13.05.2022 Neuvedeno SKARTACE s.r.o, Detail
ViaPharma s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží 13.05.2022 53 402 CZK bez DPH Lékárna Nemocniční Tábor - veřejnost Detail
Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o vypořádání závazků 13.05.2022 700 000 CZK bez DPH Martin Svátek Detail
Římskokatolická farnost Luže Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č.3 Obnova kostela sv.Jiří ve Voleticích - etapa č.2 13.05.2022 1 473 155 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
Obec Nekvasovy Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo 13.05.2022 Neuvedeno Obec Nekvasovy Detail
Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Rámcová dohoda o poskytování služeb 13.05.2022 700 000 CZK bez DPH Martin Svátek Detail
Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Hledat další smlouvy společnosti Projektová dokumentace - stavební úpravy učeben a souvisejících prostor pro realizaci červené a modré učebny 13.05.2022 99 500 CZK bez DPH BLACKBACK s.r.o. Detail
Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o vypořádání závazků 13.05.2022 80 400 CZK s DPH Učebnice Vaníček Detail
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Order No. OLC/22/2 13.05.2022 2 005 EUR ReSe Applications Schlapfer Detail
Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Objednávka učebnic 13.05.2022 80 400 CZK s DPH Učebnice Vaníček Detail
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Contract for the providing North Atlantic Oscillation climate and proxy data for calibration and further development of cliché methodology in the SustES project 13.05.2022 12 000 EUR Skógræktin (Icelandic Forest Service) Department of Forest Research Detail
Základní škola Zlín, Okružní 4685, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Příkazni smlouva - poradenské, analytické a konzultační služby 13.05.2022 197 230 CZK s DPH Regionální rozvojová agentura Východní Moravy Detail
Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o vypořádání závazků 13.05.2022 220 000 CZK bez DPH KYTLICA-elektro team s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 13.05.2022 116 800 CZK bez DPH Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 13.05.2022 3 927 026 CZK bez DPH Vertex Pharmaceuticals Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 13.05.2022 144 163 CZK bez DPH PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 13.05.2022 255 263 CZK bez DPH PHARMOS, a.s. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 13.05.2022 78 815 CZK bez DPH PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 13.05.2022 94 181 CZK bez DPH Janssen-Cilag s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 13.05.2022 375 603 CZK bez DPH PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 13.05.2022 133 596 CZK bez DPH BAYER s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 13.05.2022 54 569 CZK bez DPH B. Braun Medical s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 13.05.2022 109 545 CZK bez DPH ViaPharma s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 13.05.2022 75 170 CZK bez DPH PHARMOS, a.s. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 13.05.2022 111 640 CZK bez DPH PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 13.05.2022 51 478 CZK bez DPH ResMed CZ s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 13.05.2022 95 603 CZK bez DPH Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 13.05.2022 51 948 CZK bez DPH PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 13.05.2022 51 450 CZK bez DPH Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 13.05.2022 106 796 CZK bez DPH PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 13.05.2022 111 818 CZK bez DPH ROCHE s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 13.05.2022 77 722 CZK bez DPH PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 13.05.2022 65 974 CZK bez DPH MANTA MEDICA s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 13.05.2022 157 634 CZK bez DPH Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 13.05.2022 127 639 CZK bez DPH PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Město Semily Hledat další smlouvy společnosti Darovací - dárce - Smlouva o bezúplatném převodu majetku - Škoda Octavia 13.05.2022 Neuvedeno Sportovní centrum Semily, příspěvková organizace Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 13.05.2022 143 658 CZK bez DPH PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 13.05.2022 79 033 CZK bez DPH ELI LILLY ČR, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 13.05.2022 56 946 CZK bez DPH PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka VT03/22/04 13.05.2022 88 935 CZK s DPH KREATURA digital s.r.o. Detail
Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo 13.05.2022 220 000 CZK bez DPH KYTLICA-elektro team s.r.o. Detail
Obec Přeštěnice Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo 13.05.2022 203 260 CZK bez DPH FPM-BECON spol. s r.o. Detail
Obec Přeštěnice Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo 13.05.2022 93 563 CZK s DPH JUB akciová společnost Detail
Obec Přeštěnice Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo 13.05.2022 190 000 CZK bez DPH Lubomír Stejskal Detail
Krajská nemocnice Liberec, a.s. Hledat další smlouvy společnosti OBJEDNÁVKA 13.05.2022 201 200 CZK bez DPH Beckman Coulter Česká republika s.r.o. Detail
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Zajištění akce na zámku Liblice 13.05.2022 363 862 CZK bez DPH CETIN a.s. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti výstava Velká Praha - grafické a předtiskové práce 13.05.2022 288 500 CZK bez DPH Titty, s.r.o. Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků a ZM 13.05.2022 3 594 CZK bez DPH BATIST Medical a.s. Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků a ZM 13.05.2022 277 CZK bez DPH BATIST Medical a.s. Detail
Uherskohradišťská nemocnice a.s. Hledat další smlouvy společnosti Příjemka číslo 145264 13.05.2022 232 221 CZK bez DPH PHARMOS A.S. BRNO 611043 Detail
Uherskohradišťská nemocnice a.s. Hledat další smlouvy společnosti Příjemka číslo 145323 13.05.2022 112 232 CZK bez DPH PHARMOS A.S. BRNO 611043 Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků a ZM 13.05.2022 2 394 CZK bez DPH BATIST Medical a.s. Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků a ZM 13.05.2022 3 395 CZK bez DPH BATIST Medical a.s. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Ústav hematologie a krevní transfuze - 15734 13.05.2022 301 472 CZK bez DPH Ústav hematologie a krevní transfuze Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Ústav hematologie a krevní transfuze - 15727 13.05.2022 67 246 CZK bez DPH Ústav hematologie a krevní transfuze Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Ústav hematologie a krevní transfuze - 15726 13.05.2022 93 051 CZK bez DPH Ústav hematologie a krevní transfuze Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Ústav hematologie a krevní transfuze - 15725 13.05.2022 542 215 CZK bez DPH Ústav hematologie a krevní transfuze Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků a ZM 13.05.2022 26 304 CZK bez DPH BATIST Medical a.s. Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků a ZM 13.05.2022 8 858 CZK bez DPH BATIST Medical a.s. Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků a ZM 13.05.2022 1 383 CZK bez DPH BATIST Medical a.s. Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků a ZM 13.05.2022 89 553 CZK bez DPH PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků a ZM 13.05.2022 114 349 CZK bez DPH PHARMOS, a.s. Detail
SPZ Triangle, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Dodatek k rámcové smlouvě - vodoinstalatérské, montážní a drobné stavební práce 13.05.2022 70 000 CZK bez DPH František Farkaš Detail
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - E-MOTION M25 13.05.2022 148 075 CZK s DPH Rehabilitační ústav Kladruby Detail
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - DREAMSTAR DUOST EVOLVE 13.05.2022 59 000 CZK s DPH MUDr. Pavel Čelakovský Detail
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - BPAP WM 100 TD 13.05.2022 59 000 CZK s DPH Saegeling Medizintechnik, s.r.o. Detail
Psychiatrická nemocnice Brno Hledat další smlouvy společnosti Rámcová kupní dohoda na dodávky zaměstnaneckých oděvů lékařských. NeN 20.04.2020 N006/20/V00009167. 13.05.2022 212 700 CZK bez DPH Richter Medical, s.r.o. Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka pro hl. m. Prahu (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o vytvoření pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. ABA-STZ-9/2022 13.05.2022 127 700 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Janssen-Cilag sro - 107100 13.05.2022 253 015 CZK bez DPH Janssen-Cilag sro Detail
ViaPharma s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží 13.05.2022 107 348 CZK bez DPH Nemocnice Písek, a.s. Lékárna-veřejná Detail
Mendelova univerzita v Brně Hledat další smlouvy společnosti Prořezávání suchých stromů v arboretu 13.05.2022 84 700 CZK s DPH Kácení Šarapatka s.r.o. Detail
Mendelova univerzita v Brně Hledat další smlouvy společnosti Prořezávání suchých stromů v arboretu 13.05.2022 84 700 CZK s DPH Kácení Šarapatka s.r.o. Detail
Ministerstvo zahraničních věcí Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č.1 Rámcové dohody 13.05.2022 Neuvedeno T-Mobile Czech Republic a.s. Detail
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Hledat další smlouvy společnosti Smlouva založená z objednávky č.0350078910 13.05.2022 198 460 CZK bez DPH Milan Krásenský Detail
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Hledat další smlouvy společnosti TN01000071 - smlouva o využití výsledků - dodatek 13.05.2022 Neuvedeno PBS Turbo s.r.o. Detail
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Hledat další smlouvy společnosti ubytování na akci na Purkyňových kolejích 13.05.2022 700 000 CZK bez DPH SC Hattrick Brno Florbalová škola Detail
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Hledat další smlouvy společnosti Smlouva založená z objednávky č.0350077280 13.05.2022 53 664 CZK bez DPH Carl Zeiss spol. s r.o. Detail
Ministerstvo zahraničních věcí Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č.1 Prováděcí smlouva Rámcové dohody 13.05.2022 Neuvedeno T-Mobile Czech Republic a.s. Detail
Výstaviště Praha, a.s. Hledat další smlouvy společnosti 5x PR článek + zdarma 1x redakční rozhovor (k budoucnosti Výstaviště) v Pražské drbě a 1/2 (278x135mm) redakční rozhovor v Deníku 13.05.2022 146 727 CZK bez DPH PR.Konektor, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Dodávky spotřebního zdravotnického materiálu pro montovací automat (krytí preparátů) - Tissue-Tek® Film™ Coverslipper na základě dílčích objednávek odd. zásobování 13.05.2022 1 930 874 CZK bez DPH MEDESA s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Poskytování pozáručních servisních služeb na 1 montovací automat (krytí preparátů) - Tissue-Tek® Film™ Coverslipper (Ústav patologie) 13.05.2022 55 100 CZK bez DPH MEDESA s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Montovací automat (krytí preparátů) s příslušenstvím Tissue-Tek® Film™ Coverslipper (projekt REACT EU „C1 Vybavení laboratorní technikou ÚLM a ostatních odborných pracovišť“, reg. č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_123/0016691) 13.05.2022 1 131 180 CZK bez DPH MEDESA s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Výpůjčka pro zabezpeční chodu výzkumné laboratoře s biobankou Kliniky hematoonkoloigei (viz. příloha) 13.05.2022 Neuvedeno Ostravská univerzita Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Oprava ICEcord-RS HW adaptéru výměnným způsobem 13.05.2022 133 400 CZK bez DPH Electric Medical Service, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti vypracování projektové dokumentace s názvem " FN Ostrava - vyúková zubní ordinace ve 3.NP Polikliniky, realizační PD - III. etapa 13.05.2022 275 275 CZK bez DPH ATELIER SIMONA - BOHEMIA, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Oprava firewal a běžnou technickou kontrolu Innova IGS 630 GE Medical 13.05.2022 175 640 CZK bez DPH GE Medical Systems Česká republika,s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti aktualizace "Dokumentace zdolávání požáru" 13.05.2022 124 900 CZK bez DPH Ing. Tereza Česelská Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Běžná technická kontrola fibroskopu FI 16RBS Medinet 13.05.2022 131 337 CZK bez DPH Medinet s.r.o. Detail
Ministerstvo financí Hledat další smlouvy společnosti REVERZNÍ REPO (AVISme 2022001108) 13.05.2022 2 770 833 CZK bez DPH HSBC Continental Europe, Czech Republic Detail
Ministerstvo financí Hledat další smlouvy společnosti REVERZNÍ REPO (AVISme 2022001107) 13.05.2022 1 187 500 CZK bez DPH HSBC Continental Europe, Czech Republic Detail
Ministerstvo financí Hledat další smlouvy společnosti REVERZNÍ REPO (AVISme 2022001106) 13.05.2022 1 581 750 CZK bez DPH Citibank Europe plc, organizační složka Detail
Ministerstvo financí Hledat další smlouvy společnosti REVERZNÍ REPO (AVISme 2022001105) 13.05.2022 479 167 CZK bez DPH UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Detail
Ministerstvo financí Hledat další smlouvy společnosti REVERZNÍ REPO (AVISme 2022001104) 13.05.2022 426 790 CZK bez DPH UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Detail
Ministerstvo financí Hledat další smlouvy společnosti REVERZNÍ REPO (AVISme 2022001103) 13.05.2022 66 336 667 CZK bez DPH UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Detail
Ministerstvo financí Hledat další smlouvy společnosti REVERZNÍ REPO (AVISme 2022001102) 13.05.2022 274 167 CZK bez DPH Československá obchodní banka, a. s. Detail
Ministerstvo financí Hledat další smlouvy společnosti REVERZNÍ REPO (AVISme 2022001101) 13.05.2022 4 378 889 CZK bez DPH Československá obchodní banka, a. s. Detail
Generální ředitelství cel Hledat další smlouvy společnosti Zajištění technické podpory centrálního hlasového systému CS (AVISme 2022000510) 13.05.2022 1 980 000 CZK bez DPH IXPERTA s.r.o. Detail
Česká republika - Ministerstvo životního prostředí Hledat další smlouvy společnosti Zpracování posudku k záměru "Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 - 2023; změna záměru - ukončení hornické činnosti" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 13.05.2022 123 208 CZK bez DPH EKOTEST-AQUA, s.r.o. Detail
Česká republika - Ministerstvo životního prostředí Hledat další smlouvy společnosti Činnost člena České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty - mikroorganismy 13.05.2022 62 000 CZK bez DPH Ing. Miroslav Pátek Detail
Ministerstvo financí Hledat další smlouvy společnosti REVERZNÍ REPO (AVISme 2022001099) 13.05.2022 140 250 CZK bez DPH Národní rozvojová banka, a.s. Detail
Ministerstvo financí Hledat další smlouvy společnosti REVERZNÍ REPO (AVISme 2022001100) 13.05.2022 11 063 889 CZK bez DPH Československá obchodní banka, a. s. Detail
Drážní úřad Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o vypořádání závazků 13.05.2022 66 550 CZK bez DPH Gatebo s.r.o. Detail
ViaPharma s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží 13.05.2022 83 030 CZK bez DPH Lékárna Nemocnice Český Krumlov, a.s. - veřejnost Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o dílo § 2586 a násl. NOZ: Stavba č. 3111 TV Lysolaje, et. 0018 Záložní zdroj pro zálivku obecní zeleně - Vícepráce a méněpráce 13.05.2022 345 623 CZK bez DPH CETUS PLUS, a.s. Detail
Ministerstvo zahraničních věcí Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č.1 Rámcové dohody 13.05.2022 Neuvedeno T-Mobile Czech Republic a.s. Detail
Česká republika - Ministerstvo životního prostředí Hledat další smlouvy společnosti Zpracování technických podkladů pro jednání v oblasti procesu povolování, autorizace a omezování dle nařízení REACH a ATP 13.05.2022 165 289 CZK bez DPH Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Detail
Psychiatrická nemocnice Brno Hledat další smlouvy společnosti Objednáváme: Objednávka viz. Příloha, dle //Rámcová dohodaN006/22/V00003877. 13.05.2022 22 125 CZK bez DPH bika - velkoobchod papírem, spol. s r.o. Detail
Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje Hledat další smlouvy společnosti Dodavatelská objednávka č. SZM11085 pro středisko HKL1SPR6141 - obchodní odbor - SZM 13.05.2022 83 547 CZK bez DPH HARTMANN - RICO a.s. Detail
Ministerstvo financí Hledat další smlouvy společnosti REVERZNÍ REPO (AVISme 2022001098) 13.05.2022 1 900 000 CZK bez DPH Česká spořitelna, a.s. Detail
Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje Hledat další smlouvy společnosti Dodavatelská objednávka č. SZM11110 pro středisko HKL1SPR6141 - obchodní odbor - SZM 13.05.2022 154 865 CZK bez DPH PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. Detail
Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje Hledat další smlouvy společnosti Dodavatelská objednávka č. SZM11078 pro středisko HKL1SPR6141 - obchodní odbor - SZM 13.05.2022 52 450 CZK bez DPH BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r.o. Detail
Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje Hledat další smlouvy společnosti Dodavatelská objednávka č. SZM11115 pro středisko HKL1SPR6141 - obchodní odbor - SZM 13.05.2022 113 995 CZK bez DPH SARSTEDT spol. s r.o. Detail
Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje Hledat další smlouvy společnosti Dodavatelská objednávka č. SZM11072 pro středisko HKL1SPR6141 - obchodní odbor - SZM 13.05.2022 144 339 CZK bez DPH B. Braun Medical s.r.o. Detail
Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje Hledat další smlouvy společnosti Dodavatelská objednávka č. SZM11081 pro středisko HKL1SPR6141 - obchodní odbor - SZM 13.05.2022 215 248 CZK bez DPH DiaSorin Czech s.r.o. Detail
LOM PRAHA s.p. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka 63 - cert. proces 13.05.2022 368 000 CZK bez DPH Vojenský technický ústav, s.p. Detail
LOM PRAHA s.p. Hledat další smlouvy společnosti Rámcová smlouva na provádění drakových konstrukčních prací a tvorbu příslušné technické certifikační dokumentace k projektu Mi-17 SYSTÉM 13.05.2022 2 000 000 CZK bez DPH Wingit Works spol. s r.o. Detail
Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje Hledat další smlouvy společnosti Dodavatelská objednávka č. MTZ02261 pro středisko HKL1SPR6143 - MTZ 13.05.2022 80 000 CZK bez DPH Sodexo Pass Česká republika a.s. Detail
LOM PRAHA s.p. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o sdružených službách dodávky plynu 13.05.2022 Neuvedeno Pražská plynárenská, a.s. Detail
Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje Hledat další smlouvy společnosti Dodavatelská objednávka č. SZM11094 pro středisko HKL1SPR6141 - obchodní odbor - SZM 13.05.2022 159 787 CZK bez DPH Johnson  & Johnson, s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti PHARMOS a.s. - 67056 13.05.2022 166 716 CZK bez DPH PHARMOS a.s. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti ASCO-MED SPOL. S R.O. - OBJ2202367 13.05.2022 52 080 CZK bez DPH ASCO-MED SPOL. S R.O. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti DYNEX LabSolutions, s.r.o. - OBJ2202361 13.05.2022 128 982 CZK bez DPH DYNEX LabSolutions, s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Siemens Healthcare, s.r.o. - OBJ2202358 13.05.2022 82 292 CZK bez DPH Siemens Healthcare, s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Siemens Healthcare, s.r.o. - OBJ2202357 13.05.2022 73 423 CZK bez DPH Siemens Healthcare, s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Janssen-Cilag sro - 107105 13.05.2022 268 895 CZK bez DPH Janssen-Cilag sro Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti BAYER s.r.o. - 107093 13.05.2022 443 402 CZK bez DPH BAYER s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Ambulantní měřič tlaku - 3 ks 13.05.2022 180 600 CZK bez DPH Medsol s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti APR S R.O. - OBJ2202356 13.05.2022 153 890 CZK bez DPH APR S R.O. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti PHOENIX - 55946 13.05.2022 312 540 CZK bez DPH PHOENIX Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Sanofi-Aventis, s.r.o. - 55944 13.05.2022 7 471 954 CZK bez DPH Sanofi-Aventis, s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Perfect Distribution a.s. - OBJ2202355 13.05.2022 68 676 CZK bez DPH Perfect Distribution a.s. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti PROMEDICA PRAHA GROUP A.S. - OBJ2202353 13.05.2022 83 153 CZK bez DPH PROMEDICA PRAHA GROUP A.S. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Globaltek Group s.r.o. - OBJ2202196 13.05.2022 184 110 CZK bez DPH Globaltek Group s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Sanofi-Aventis - 107086 13.05.2022 52 549 CZK bez DPH Sanofi-Aventis Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti PHOENIX 1900327 - 107080 13.05.2022 60 404 CZK bez DPH PHOENIX 1900327 Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Bayer - 78231 13.05.2022 211 400 CZK bez DPH Bayer Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti FLEXOBAL s.r.o. - MTZ/22/02339 13.05.2022 74 025 CZK bez DPH FLEXOBAL s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti MSM, spol. s r.o. - OBJ2257492 13.05.2022 50 865 CZK bez DPH MSM, spol. s r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti CARDION S.R.O. - OBJ2257490 13.05.2022 117 769 CZK bez DPH CARDION S.R.O. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Innova Medical s.r.o. - OBJ2257489 13.05.2022 118 750 CZK bez DPH Innova Medical s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti MR DIAGNOSTIC S.R.O. - OBJ2257488 13.05.2022 104 000 CZK bez DPH MR DIAGNOSTIC S.R.O. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti BioTech a.s. - OBJ2257486 13.05.2022 70 800 CZK bez DPH BioTech a.s. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti bioMérieux CZ s.r.o. - OBJ2202351 13.05.2022 71 000 CZK bez DPH bioMérieux CZ s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Amgen s.r.o. - 20309 13.05.2022 280 954 CZK bez DPH Amgen s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Phoenix - 20307 13.05.2022 184 375 CZK bez DPH Phoenix Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Fresenius Kabi s.r.o. - 20306 13.05.2022 131 902 CZK bez DPH Fresenius Kabi s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti PHOENIX 1900327 - 107067 13.05.2022 460 289 CZK bez DPH PHOENIX 1900327 Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti ALLIANCE NOVARTIS Vydejna1 - 107066 13.05.2022 282 613 CZK bez DPH ALLIANCE NOVARTIS Vydejna1 Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti ALLIANCE NOVARTIS Vydejna1 - 107064 13.05.2022 475 650 CZK bez DPH ALLIANCE NOVARTIS Vydejna1 Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti ALLIANCE NOVARTIS Vydejna1 - 107062 13.05.2022 399 108 CZK bez DPH ALLIANCE NOVARTIS Vydejna1 Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti ALLIANCE Healthcare 011426 - 107061 13.05.2022 50 166 CZK bez DPH ALLIANCE Healthcare 011426 Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Getinge Czech Republic, s.r.o. - OZT/22/02805 13.05.2022 74 564 CZK bez DPH Getinge Czech Republic, s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Phoenix - 20305 13.05.2022 389 202 CZK bez DPH Phoenix Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Phoenix - 20304 13.05.2022 425 462 CZK bez DPH Phoenix Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Phoenix - 20303 13.05.2022 195 433 CZK bez DPH Phoenix Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Roche s.r.o - 20298 13.05.2022 1 042 912 CZK bez DPH Roche s.r.o Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti PHOENIX - 78215 13.05.2022 340 462 CZK bez DPH PHOENIX Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti PHOENIX - 78214 13.05.2022 80 097 CZK bez DPH PHOENIX Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti ROCHE S.R.O. - 78213 13.05.2022 72 639 CZK bez DPH ROCHE S.R.O. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Alliance Novartis -OVV3 - 78211 13.05.2022 624 412 CZK bez DPH Alliance Novartis -OVV3 Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti PHARMOS - 78209 13.05.2022 124 758 CZK bez DPH PHARMOS Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Alliance Novartis -OVV3 - 78207 13.05.2022 4 200 363 CZK bez DPH Alliance Novartis -OVV3 Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Alliance Healthcare DC Praha - 78205 13.05.2022 78 859 CZK bez DPH Alliance Healthcare DC Praha Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti PHOENIX OP - 27920 13.05.2022 427 334 CZK bez DPH PHOENIX OP Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Phoenix CN - 55929 13.05.2022 217 730 CZK bez DPH Phoenix CN Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti ROCHE - 55926 13.05.2022 121 085 CZK bez DPH ROCHE Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti MSD - 67039 13.05.2022 98 229 CZK bez DPH MSD Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti CSL BEHRING s.r.o. - 67038 13.05.2022 217 140 CZK bez DPH CSL BEHRING s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. - 67034 13.05.2022 141 832 CZK bez DPH PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti PHARMOS a.s. - 67032 13.05.2022 265 666 CZK bez DPH PHARMOS a.s. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti MONITORE SE - TIO/22/00419 13.05.2022 295 580 CZK bez DPH MONITORE SE Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti S.A.B. Impex, s.r.o. - OBJ2257482 13.05.2022 67 500 CZK bez DPH S.A.B. Impex, s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Viapharma Praha s.r.o. - 107055 13.05.2022 474 796 CZK bez DPH Viapharma Praha s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Promedica Praha group as - 107052 13.05.2022 136 720 CZK bez DPH Promedica Praha group as Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti PROMEDICA PRAHA GROUP - 78202 13.05.2022 110 021 CZK bez DPH PROMEDICA PRAHA GROUP Detail