Anonymizace dokumentů pro OVM

SW nástroj pro anonymizaci dokumentů určených k uveřejnění v registru smluv je dostupný pouze pro orgány veřejné moci (OVM) a umožňuje převod souboru do strojově čitelného formátu (pdf s textovou vrstvou). Současně je možné provést anonymizaci osobních údajů a obchodního tajemství. Nástroj je dostupný na adrese: https://anonymizace.gov.cz Další informace jsou uvedeny na stránkách registru smluv v menu: Jak publikovat/Anonymizace dokumentů

Publikační formuláře

Formuláře, pomocí kterých můžete snadno připravit a odeslat metadata smlouvy společně s textovým obrazem smlouvy ke zveřejnění v Registru smluv, naleznete v prostředí Portálu veřejné správy. U formulářů je k dispozici též stručný návod k jejich použití. U formuláře Zveřejnění záznamu je nově možné u smluvní strany doplňovat údaje pomocí tlačítka. Podrobnosti v návodu k formuláři.
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Textové označení smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - prohlídky a zkoušky určeného technického zařízení v provozu podle zákona č. 266/94 Sb. o drahách v platném znění a pravidelnou revizi elektrického zařízení měníren trakční energie vč. vyhotovení protokolů 23.05.2019 90 000 CZK Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. Detail
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - napínák řemen.k vod.pumpě, těsnění odvětr,klik.hřídele, ukazatel elekt. opotřebení brzd, šroub dutý, chladič vodní, svorka upínací, nárazník, cívka 23.05.2019 76 730 CZK ZLINER s.r.o. Detail
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka motorové nafty 23.05.2019 948 100 CZK KM - PRONA, a.s. Detail
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o zajištění představení na společenský večer OZP. 23.05.2019 236 640 CZK Divadlo na Vinohradech Detail
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o spolupráci a účasti na projektu "Propagace OZP v rámci Klubu českých turistů" 23.05.2019 500 000 CZK Klub českých turistů Detail
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o spolupráci a účasti na projektu "Na kole s přilbou" 23.05.2019 82 645 CZK Bezpečně na silnicích o.p.s. Detail
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Hledat další smlouvy společnosti Propagace OZP v rámci Filmového festivalu Zlín 23.05.2019 Neuvedeno Více smluvních stran Detail
Ministerstvo financí Hledat další smlouvy společnosti FX SPOT (AVISme 2019001252) (AVISme 2019001252) 23.05.2019 2 750 378 125 CZK UNICREDIT BANK AG Detail
Státní fond dopravní infrastruktury Hledat další smlouvy společnosti Smlouva č. 1321/B1/2019 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 23.05.2019 485 000 CZK Obec Horní Loučky Detail
Státní fond dopravní infrastruktury Hledat další smlouvy společnosti Smlouva č. 1334/B1/2019 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 23.05.2019 1 949 000 CZK Obec Opatovice Detail
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Hledat další smlouvy společnosti LÉKY 23.05.2019 Neuvedeno Phoenix, lékárenský velkoobchod a.s. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Pronájem nebytových prostor v objektu Gynekologicko-porodnické kliniky. 23.05.2019 103 020 CZK MaAnBa Plus s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti zajištění komplexní revize požárních ucpávek v areálu FNO 23.05.2019 1 000 000 CZK PRO UNIE,s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti zpracování energetického generelu 23.05.2019 Neuvedeno Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti KOCHLEÁRNÍ IMPLANTÁT STANDARD PRO ORL KLINIKU 23.05.2019 32 527 174 CZK Abionic s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Nákup HVLP, IVLP, PZT a doplňků výživy 23.05.2019 218 182 CZK Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Nákup HVLP, IVLP, PZT a doplňků výživy 23.05.2019 50 191 CZK PHARMOS a.s. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Nákup HVLP, IVLP, PZT a doplňků výživy 23.05.2019 61 889 CZK PHARMOS a.s. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Nákup HVLP, IVLP, PZT a doplňků výživy 23.05.2019 54 982 CZK PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Nákup HVLP, IVLP, PZT a doplňků výživy 23.05.2019 76 647 CZK PHARMOS a.s. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Nákup HVLP, IVLP, PZT a doplňků výživy 23.05.2019 57 189 CZK PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Nákup HVLP, IVLP, PZT a doplňků výživy 23.05.2019 50 367 CZK Avenier, a.s. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Nákup HVLP, IVLP, PZT a doplňků výživy 23.05.2019 81 197 CZK PHARMOS a.s. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti dodávka „Mobilní infuzní pumpy pro parenterální výživu MIni Rythmic“ s příslušenstvím 23.05.2019 58 710 CZK B. Braun Medical s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Dodávka „MIDI 40, CO2 inkubátor - přímý ohřev“ s příslušenstvím 23.05.2019 117 000 CZK TRIGON PLUS s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti ALLIANCE Healthcare 011426 - 66500 23.05.2019 103 078 CZK ALLIANCE Healthcare 011426 Detail
Univerzita Karlova Hledat další smlouvy společnosti PedF_Smlouva o dílo_grafický návrh a tisk opticky čitelných skórovacích listů 23.05.2019 144 510 CZK Více smluvních stran Detail
Česká spořitelna, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Konfirmace FX1551164 23.05.2019 Neuvedeno Česká pošta, s.p. Detail
Psychiatrická nemocnice Brno Hledat další smlouvy společnosti Rámcová kupní dohoda na dodávky triček a spodního prádla pro pacienty (T004/18V/00010803) 23.05.2019 576 000 CZK KURÝR JMP s.r.o. Detail
ViaPharma s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží 23.05.2019 179 853 CZK Lékárna ÚVN - veřejná Detail
ViaPharma s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží 23.05.2019 51 157 CZK Lékárna nemocnice Třinec Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí voucheru na pobyt v zahraničních inkubátorech 23.05.2019 424 719 CZK iSophi Education s.r.o. Detail
Ministerstvo kultury Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 3 k Nájemní smlouvě na pronájem budovy č.p.220/139, Praha 6 - kabelové připojení, vedení kabelů ze dne 18.5.2016 23.05.2019 266 800 CZK Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Detail
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka z příjmu 4409/19 (Lekis nemocnice) 23.05.2019 Neuvedeno Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Detail
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka z příjmu 4387/19 (Lekis nemocnice) 23.05.2019 Neuvedeno Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Detail
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka z příjmu 4390/19 (Lekis nemocnice) 23.05.2019 Neuvedeno Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Detail
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka z příjmu 4392/19 (Lekis nemocnice) 23.05.2019 Neuvedeno Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Detail
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka z příjmu 4391/19 (Lekis nemocnice) 23.05.2019 Neuvedeno Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Detail
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Hledat další smlouvy společnosti MDX-VL3152 23.05.2019 71 896 CZK PHARMOS, a. s. Veřejná 806052 Detail
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka z příjmu 4393/19 (Lekis nemocnice) 23.05.2019 Neuvedeno Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Detail
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Hledat další smlouvy společnosti MDX-VL3148 23.05.2019 72 346 CZK Alliance Healthcare s.r.o. VL Detail
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Hledat další smlouvy společnosti MDX-VL3147 23.05.2019 338 026 CZK Viapharma s.r.o. Detail
Úřad práce České republiky Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva na dodávky tiskáren včetně zajištění jejich záručního servisu. 23.05.2019 161 700 CZK Notes CS a.s. Detail
ČD - Telematika a.s. Hledat další smlouvy společnosti Pojistná smlouva 23.05.2019 347 000 CZK Allianz pojišťovna, a.s. Detail
Mateřská škola Olomouc, Wolkerova 34, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 11.2.2019 23.05.2019 131 598 CZK WSAEKO s.r.o. Detail
Ministerstvo spravedlnosti Hledat další smlouvy společnosti Obměna diskových polí 23.05.2019 3 995 420 CZK AUTOCONT a.s. Detail
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo č. 008/OPI/2019 - dodávka a instalace nové ústředny EPS na objektu Ústředí VZP ČR, včetně zpětného odběru původních zařízení 23.05.2019 349 067 CZK HAVLÍČEK - EPS s.r.o. Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti Podlahářské práce 23.05.2019 93 231 CZK ANVI TRADE s.r.o. Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti Výroba šablon na tra 23.05.2019 97 000 CZK JAN ŠIMEČEK Detail
Městský soud v Praze Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zajištění opravy výtahu v Justičním areálu Na Míčánkách 23.05.2019 100 000 CZK ATALIAN CZ s.r.o. Detail
ViaPharma s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží 23.05.2019 53 519 CZK Lékárna VFN III - oddělení přípravy cytostatik Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti úpravy SW - mimo IT 23.05.2019 148 800 CZK Media Channel, a.s. Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti úpravy SW IT 23.05.2019 102 366 CZK CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Detail
Mateřská škola Olomouc, Wolkerova 34, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 11.2.2019 23.05.2019 131 598 CZK WSAEKO s.r.o. Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti úpravy SW - mimo IT 23.05.2019 3 200 000 CZK CS Com Sys s.r.o. Detail
Novoměstská radnice, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o nájmu nebytových prostor 23.05.2019 148 000 CZK AUTENTISTÉ s. r. o. Detail
Ministerstvo financí Hledat další smlouvy společnosti DEPO (AVISme 2019001251) (AVISme 2019001251) 23.05.2019 38 639 CZK Citibank Europe plc, organizační složka Detail
Ministerstvo financí Hledat další smlouvy společnosti REPO (AVISme 2019001250) (AVISme 2019001250) 23.05.2019 1 286 667 CZK UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Detail
Ministerstvo financí Hledat další smlouvy společnosti DEPO (AVISme 2019001249) (AVISme 2019001249) 23.05.2019 52 778 CZK UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti úpravy SW IT 23.05.2019 157 544 CZK Industrial Technology Systems, spol. s r.o. Detail
Ústav analytické chemie AV ČR,v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka č. 19010138 na opravu přístroje HPST 23.05.2019 Neuvedeno HPST, s.r.o. Detail
ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o. Hledat další smlouvy společnosti Venkovní dlažby v ZŠ - školní zahrada 23.05.2019 89 494 CZK Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Detail
Ústav analytické chemie AV ČR,v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka stravenek SODEXO červen 2019 23.05.2019 109 670 CZK Sodexo Pass Česká republika a.s. Detail
ViaPharma s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží 23.05.2019 134 286 CZK Lékárna Thomayerova nemocnice ústavní část Detail
ViaPharma s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží 23.05.2019 75 967 CZK Lékárna VFN - odd. výdeje pro veřejnost I Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti úpravy SW - mimo IT 23.05.2019 60 000 CZK TELMAX s.r.o. Detail
Ministerstvo práce a sociálních věcí Hledat další smlouvy společnosti Úprava aplikačního programového vybavení 23.05.2019 52 000 CZK DUSIL a spol., v.o.s. Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti elektro práce 23.05.2019 87 000 CZK ing. Slavoj Ranš Detail
Komerční banka, a.s. Hledat další smlouvy společnosti KB IBS - 1999103184 - TVIS - VINAŘSKÝ FOND (ID:3080882) 23.05.2019 Neuvedeno VINAŘSKÝ FOND Detail
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Hledat další smlouvy společnosti Objednávka dodání tiskového papíru dle Rámcové dohody 23.05.2019 56 490 CZK SPM - Security Paper Mill, a.s. Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti specializované práce 23.05.2019 331 460 CZK Dräger Safety s.r.o. Detail
Nemocnice Na Homolce Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č.4 ke Smlouvě o spolupráci na řešení části projektu výzkumu a vývoje č.15-29565A a poskytnutí účelové podpory na rok 2019 23.05.2019 49 000 CZK Univerzita Karlova Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti poradenské služby 23.05.2019 150 000 CZK ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Phoenix - 14558 23.05.2019 499 602 CZK Phoenix Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti ViaPharma s r. o. - 14557 23.05.2019 132 339 CZK ViaPharma s r. o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Janssen-Cilag sro - 66489 23.05.2019 333 308 CZK Janssen-Cilag sro Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Janssen-Cilag sro - 66488 23.05.2019 56 188 CZK Janssen-Cilag sro Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti PHOENIX 1900327 - 66461 23.05.2019 386 028 CZK PHOENIX 1900327 Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Promedica Praha - 14556 23.05.2019 232 144 CZK Promedica Praha Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Roche s.r.o - 14555 23.05.2019 1 550 264 CZK Roche s.r.o Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Phoenix CN - 35434 23.05.2019 215 537 CZK Phoenix CN Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti B. Braun Medical s.r.o. - 2548 23.05.2019 84 514 CZK B. Braun Medical s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Batist Medical a.s. - OBJ1956263 23.05.2019 54 802 CZK Batist Medical a.s. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. - OBJ1902689 23.05.2019 52 776 CZK PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Globaltek Group s.r.o. - OBJ1902607 23.05.2019 63 764 CZK Globaltek Group s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Promedica Praha group as - 66485 23.05.2019 495 435 CZK Promedica Praha group as Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti PHOENIX 1900327 - 66480 23.05.2019 1 789 158 CZK PHOENIX 1900327 Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti ALLIANCE Healthcare 011426 - 66478 23.05.2019 102 800 CZK ALLIANCE Healthcare 011426 Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti BIOVENDOR -Labor.medicína a.s. - OBJ1902688 23.05.2019 97 969 CZK BIOVENDOR -Labor.medicína a.s. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti AMGEN - 48907 23.05.2019 383 445 CZK AMGEN Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti ROCHE S.R.O. - 48905 23.05.2019 83 478 CZK ROCHE S.R.O. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti AVENIER a.s. - 48904 23.05.2019 1 104 050 CZK AVENIER a.s. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti CARDION S.R.O. - OBJ1956258 23.05.2019 83 636 CZK CARDION S.R.O. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti CARDION S.R.O. - OBJ1956257 23.05.2019 62 149 CZK CARDION S.R.O. Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků a ZM 23.05.2019 54 336 CZK ViaPharma s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti BS Prague Medical CS, spol. s r. o. - OBJ1956255 23.05.2019 70 400 CZK BS Prague Medical CS, spol. s r. o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti PANEP s.r.o. - OBJ1956246 23.05.2019 52 290 CZK PANEP s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti ALLIANCE Healthcare 011426 - 66475 23.05.2019 298 800 CZK ALLIANCE Healthcare 011426 Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti ALLIANCE Healthcare 011426 - 66472 23.05.2019 298 800 CZK ALLIANCE Healthcare 011426 Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti PHOENIX 1900327 - 66458 23.05.2019 694 071 CZK PHOENIX 1900327 Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti bioMérieux CZ s.r.o. - OBJ1902684 23.05.2019 57 000 CZK bioMérieux CZ s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Sanofi-aventis - 48895 23.05.2019 286 704 CZK Sanofi-aventis Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Alliance Healthcare DC Praha - 48894 23.05.2019 89 359 CZK Alliance Healthcare DC Praha Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Sanofi-aventis - 48891 23.05.2019 492 734 CZK Sanofi-aventis Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti B.Braun Medical s.r.o. - 17000 23.05.2019 106 274 CZK B.Braun Medical s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Pharmos, a.s. - 35415 23.05.2019 50 945 CZK Pharmos, a.s. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Fresenius Kabi spol. s r.o. - 41100 23.05.2019 74 121 CZK Fresenius Kabi spol. s r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Bracco Imaging Czech - 41099 23.05.2019 62 225 CZK Bracco Imaging Czech Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti PHARMOS a.s. - 41091 23.05.2019 67 064 CZK PHARMOS a.s. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Viapharma Praha s.r.o. - 66454 23.05.2019 246 180 CZK Viapharma Praha s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Plzeň Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - technické vybavení 23.05.2019 446 400 CZK ML soft, s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Innova Medical s.r.o. - OBJ1956234 23.05.2019 75 000 CZK Innova Medical s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Innova Medical s.r.o. - OBJ1956233 23.05.2019 62 500 CZK Innova Medical s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti CarolinaBioSystems, s.r.o. - OBJ1902683 23.05.2019 151 000 CZK CarolinaBioSystems, s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Phoenix - 14552 23.05.2019 463 053 CZK Phoenix Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti PHARMOS - 48886 23.05.2019 111 250 CZK PHARMOS Detail
Česká republika - Ministerstvo obrany Hledat další smlouvy společnosti Materiální vybavení veterinárních zařízení - 1.etapa (část 3) 23.05.2019 Neuvedeno VWR International s.r.o. Detail
Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo "Stěhování textilních strojů" 23.05.2019 490 000 CZK Former, spol. s r.o. Detail
Česká republika - Ministerstvo obrany Hledat další smlouvy společnosti Materiální vybavení veterinárních zařízení - 2.etapa (část 1) 23.05.2019 Neuvedeno Vetko,spol. s r.o. Detail
Česká republika - Ministerstvo obrany Hledat další smlouvy společnosti Materiální vybavení veterinárních zařízení - 2.etapa (část 5) 23.05.2019 Neuvedeno VMK-RTG s.r.o. Detail
Citibank Europe plc, organizační složka Hledat další smlouvy společnosti SMLOUVA O OBCHODU 23.05.2019 Neuvedeno Ministerstvo financí Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků a ZM 23.05.2019 96 529 CZK Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Česká republika - Ministerstvo obrany Hledat další smlouvy společnosti Likvidace nefunkčních a nepotřebných monitorovacích vrtů a oprava vrtů určených k monitoringu v posádce Sedlec 23.05.2019 Neuvedeno KHSanace s.r.o. Detail
ViaPharma s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží 23.05.2019 59 927 CZK Lékárna Městská nemocnice Ostrava příspěvková organizace Detail
ViaPharma s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží 23.05.2019 75 343 CZK Lékárna FN u sv. Anny-PharmDr. Šimíček Detail
Centrum experimentálního divadla, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo - oprava podlahy 23.05.2019 283 161 CZK GRADIOR, spol. s r.o. Detail
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Hledat další smlouvy společnosti dodatek č. 1 ke smlově - "Vizuální obsah pro výstavu Veřejného prostoru" 23.05.2019 588 980 CZK OFICINA s.r.o. Detail
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Hledat další smlouvy společnosti objednávka - poukázky Ticket Restaurant v blocích za období květen 2019 23.05.2019 410 000 CZK Edenred CZ s.r.o. Detail
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka č. VL856 23.05.2019 63 186 CZK Alliance HealthCare s.r.o. Detail
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka č. VL858 23.05.2019 69 112 CZK PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Ministerstvo financí Hledat další smlouvy společnosti REPO (AVISme 2019001248) (AVISme 2019001248) 23.05.2019 3 620 000 CZK Československá obchodní banka, a. s. Detail
Nemocnice Na Homolce Hledat další smlouvy společnosti Objednávka NOSZM19006011- chirurgické nástroje - IG191101 23.05.2019 150 222 CZK Surgipa Medical, spol. s r.o. Detail
Státní pozemkový úřad Hledat další smlouvy společnosti Dodatek ke kupní smlouvě - převod pozemků v k.ú. Dobrá Voda Lipnická, Kamenná Lhota, předčasná úhrada kupní ceny 23.05.2019 82 570 CZK Josef Prášek, 1956 Detail
Komerční banka, a.s. Hledat další smlouvy společnosti KB IBS - 1999103104 - TVIS - DOPRAVNÍ PODNIK MĚST MOSTU A LITVÍNOVA (ID:3080854) 23.05.2019 Neuvedeno DOPRAVNÍ PODNIK MĚST MOSTU A LITVÍNOVA Detail
Základní škola Bruntál, Školní 2 Hledat další smlouvy společnosti Objednávka na opravu střechy - sklad nářadí 23.05.2019 53 998 CZK Karel Mareš Detail
Ministerstvo práce a sociálních věcí Hledat další smlouvy společnosti Standardní evaluace projektu Zajištění podpory střednědobého plánování sociálních služeb na krajské úrovni. 23.05.2019 147 000 CZK INESAN, s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Tmely 23.05.2019 77 322 CZK Barvy Hladký s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Lepidla 23.05.2019 117 153 CZK Barvy Hladký s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Nádoby na ostrý odpad 1,5L 23.05.2019 271 868 CZK Perfect Distribution a.s. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č.2 - Výpůjčka - 12x pumpa enterální 23.05.2019 Neuvedeno Nestlé Česko s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Nádoby na ostrý odpad 2L 23.05.2019 222 971 CZK Perfect Distribution a.s. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Bezpečnostní internetová brána 23.05.2019 3 557 264 CZK Simac Technik ČR, a.s. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti KHL 195/2018 23.05.2019 350 000 CZK Actelion Pharmaceuticals LTD Detail
Centrum služeb pro silniční dopravu Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží a služeb pro STK - známky TK 23.05.2019 Neuvedeno Terri, s.r.o. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti darovací smlouva - nemovitost: bezúplatný převod vodov.řadu DN 160 v délce 68,20 m, DN 110 v délce 379,01 m a splaškové kanal.stoky DN 300 v délce 723,85 m na pozemcích viz darovací smlouva k.ú. Stodůlky a Řeporyje do vlastnictví HMP. 23.05.2019 2 540 000 CZK Vily malá skála s.r.o. Detail
Revmatologický ústav Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 23.05.2019 35 869 CZK ALLIANCE HEALTHCARE S.R.O. Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti prodej VOZÍKU, ZVEDÁKU, PUMPY, PŘÍSTOJE DESTILAČNÍHO 23.05.2019 114 000 CZK Mázdra Josef Detail
Revmatologický ústav Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 23.05.2019 31 259 CZK ALLIANCE HEALTHCARE S.R.O. Detail
Revmatologický ústav Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 23.05.2019 2 235 CZK ALLIANCE HEALTHCARE S.R.O. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti darovací smlouva - nemovitost: bezúplatné nabytí splaškové kanalizace DN 300 v délce 218,59 m, vodov.řadu DN 150 a DN 80 na parc.č. 1576/1, 272/7, 272/8, 1577/78, 1577/129, 1577/160, 1582/1, 1582/55, 1582/56, 1582/26, 1582/57, 1577/159, 1577/146, 1577/... 23.05.2019 2 824 959 CZK Sekyra Group, a.s. Detail
Revmatologický ústav Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 23.05.2019 710 444 CZK Phoenix Detail
Revmatologický ústav Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 23.05.2019 900 752 CZK Phoenix Detail
Statutární město Havířov Hledat další smlouvy společnosti 107/OŠK/19 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 23.05.2019 10 000 CZK TRIANON, z.s. Detail
Vrchní státní zastupitelství v Praze Hledat další smlouvy společnosti 8 SPR 16/2019 23.05.2019 189 950 CZK Martin Bočáň Detail
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Hledat další smlouvy společnosti Předmětem Dodatku č. 2 smlouvy je změna ceny úklidu nájemních prostor, zvýšení ceny za elektrickou ečnergii a zvýšení ceny za parkovací místo služebního auta. 23.05.2019 13 404 750 CZK Regionální centrum Olomouc s.r.o. Detail
Nemocnice Na Homolce Hledat další smlouvy společnosti Objednávka NOSZM19005873 - zdravotnický materiál 23.05.2019 50 626 CZK B. Braun Medical s.r.o. Detail
RBP, zdravotní pojišťovna Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytování právních služeb týkající se smluvních vztahů se společností COMMIT, spol. s.r.o. 23.05.2019 Neuvedeno ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. Detail
Vrchní státní zastupitelství v Praze Hledat další smlouvy společnosti 8 SPR 16/2019 23.05.2019 189 950 CZK Martin Bočáň Detail
Město Tachov Hledat další smlouvy společnosti Kupní - Dodávka rolby 23.05.2019 3 500 000 CZK PERFECT ICE s.r.o. Detail
Město Tachov Hledat další smlouvy společnosti Kupní - Informační kiosky 23.05.2019 295 162 CZK emam s.r.o. Detail
Plzeňský kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí účelové dotace z DT „Č. 1 Zachování a obnova pam. hodnoty a podstaty nem. kulturní památky nebo národní kult. památky 2019“ na akci „Milíře, kostel sv. Petra a Pavla“ 23.05.2019 120 000 CZK Pravoslavná církevní obec v Milířích Detail
Generální ředitelství cel Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 9. 2017 (AVISme 2019000530) 23.05.2019 39 000 CZK TRIGLYPH architektonická kancelář s.r.o. Detail
Generální ředitelství cel Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o zajištění vývoz odpadů z trvale přistavených odpadních nádob - Karviná, Fryštátská 161/26 (AVISme 2019000531) 23.05.2019 Neuvedeno Technické služby Karviná, a.s. Detail
Generální ředitelství cel Hledat další smlouvy společnosti Smlouvu o nájmu střelnice Hliník, Bahno-Příkopy 1600, Frýdek-Místek, 738 01 (AVISme 2019000532) 23.05.2019 Neuvedeno Perifokus s.r.o. Detail
Nemocnice Na Homolce Hledat další smlouvy společnosti Objednávka P 18678 HVLP - léky 23.05.2019 Neuvedeno CSL BEHRING s.r.o. Detail
Univerzita Karlova Hledat další smlouvy společnosti CERGE - Poukázky Ticket Restaurant 23.05.2019 91 000 CZK Edenred CZ s.r.o. Detail
Nemocnice Na Homolce Hledat další smlouvy společnosti Objednávka P1939 - cytostatika 23.05.2019 Neuvedeno PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Zoopark Chomutov, p. o. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka č. 493/2019 - výsadba zeleně do prostoru expozice pro charzy v zooparku 23.05.2019 77 871 CZK Studený s.r.o. Detail
Česká republika - Ministerstvo obrany Hledat další smlouvy společnosti Oprava vozidla LR Disc. III VP, VPZ 024-41-03 23.05.2019 Neuvedeno Temposervis CZ a.s. Detail
Nemocnice Na Homolce Hledat další smlouvy společnosti Objednávka P1938 - cytostatika 23.05.2019 Neuvedeno PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
ČESKÝ ROZHLAS Hledat další smlouvy společnosti smlouva o barterové spolupráci 23.05.2019 65 000 CZK Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Detail
Nemocnice Na Homolce Hledat další smlouvy společnosti Objednávka P 18662 HVLP - léky 23.05.2019 Neuvedeno PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Domažlická nemocnice, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Kardio-Line spol. sr.o. - Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 11.10.2018 - Defiblirátor - Schiller DEFIGARD 5000 23.05.2019 Neuvedeno Kardio - Line spol. s r.o. Detail
Rokycanská nemocnice, a.s. Hledat další smlouvy společnosti dodání zárubní, dveří a součástí 23.05.2019 180 300 CZK BB kovo s.r.o. Detail
Rokycanská nemocnice, a.s. Hledat další smlouvy společnosti objednávka přístroje: SonoSurg Curved Scissors 23.05.2019 69 758 CZK Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu Detail
Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy Hledat další smlouvy společnosti nájem učeben 23.05.2019 84 950 CZK Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6 Detail
Zařízení služeb MZe s.p.o. Hledat další smlouvy společnosti Nákup stanů vč. kotvících sad 23.05.2019 Neuvedeno TKF, spol. s r.o. Detail
Česká republika - Ministerstvo obrany Hledat další smlouvy společnosti NS č. 6440-MPS6-2019-008, VLS ČR s. p. (VS) 23.05.2019 Neuvedeno Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Detail
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 Hledat další smlouvy společnosti Dodávka vybavení učebny 3401 23.05.2019 Neuvedeno MICRONIX,spol. s r.o. Detail
Kongresové centrum Praha, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o zprostředkování zaměstnání 23.05.2019 Neuvedeno Hays Czech Republic, s.r.o. Detail
Zařízení služeb MZe s.p.o. Hledat další smlouvy společnosti Zajištění vystoupení pro děti na akcích Poznej svého farmáře 23.05.2019 Neuvedeno PAVEL ŠŮS - DIVADLO PADA Detail
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Hledat další smlouvy společnosti Předmětem smlouvy je dodávka a montáž nového venkovního značení budovy v Chomutově a doplnění vnitřního značení klientské haly v Liberci. 23.05.2019 137 500 CZK Šárka Sekotová Tomšová Detail
Centrum experimentálního divadla, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Smlouva - divadelni predstaveni + pronajem 23.05.2019 100 000 CZK MH Consulting, s.r.o. Detail
Státní pozemkový úřad Hledat další smlouvy společnosti Dodatek ke kupní smlouvě - převod pozemků v k.ú. Dobrá Voda Lipnická, Horní Paseka, předčasná úhrada kupní ceny 23.05.2019 73 200 CZK Josef Prášek, 1956 Detail
Ministerstvo práce a sociálních věcí Hledat další smlouvy společnosti D5 Úprava smlouvy o partnerství u projektu „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II“ 23.05.2019 Neuvedeno NADĚJE Detail
Zoopark Chomutov, p. o. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka č. 441/2019 - úprava travnatého porostu, chemické odplevelení a prořezání včetně hnojení trávníku na Kamencovém jezeře 23.05.2019 58 540 CZK Studený s.r.o. Detail
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Hledat další smlouvy společnosti Předmětem smlouvy č. ONL/MO/2017/17 je provádění komplexních úklidových služeb (pravidelný úklid, mimořádný úklid, zimní úklid), dodávek čisticích prostředků a hygienických potřeb v objektech regionální pobočky VZP ČR Ostrava - okresů Přerov a Kroměříž. 23.05.2019 2 662 847 CZK DELTA facility, s.r.o. Detail
Zařízení služeb MZe s.p.o. Hledat další smlouvy společnosti Nákup audio zařízení 23.05.2019 Neuvedeno AUDIO PARTNER s.r.o. Detail
Zařízení služeb MZe s.p.o. Hledat další smlouvy společnosti Zajištění reklam v tisku pro akce Poznej svého farmáře 23.05.2019 Neuvedeno MAFRA, a.s. Detail
Konzervatoř Pardubice Hledat další smlouvy společnosti Rámcová objednávka - Filharmonie Pardubice - červen 2019 23.05.2019 95 663 CZK Komorní filharmonie Pardubice Detail
Nemocnice Na Bulovce Hledat další smlouvy společnosti Objednávka k vypracování demografické analýzy 23.05.2019 98 000 CZK Ivy Street s.r.o. Detail
Uměleckoprůmyslové museum v Praze Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o výpůjčce 23.05.2019 Neuvedeno AVU Detail
ViaPharma s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží 23.05.2019 74 781 CZK Nemocnice Kyjov - veřejná část Detail
Pečovatelská služba Praha 3 Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o zajištění dodávky obědů 23.05.2019 2 825 000 CZK AV GASTRO, s.r.o. Detail
Ministerstvo práce a sociálních věcí Hledat další smlouvy společnosti D1 Úprava smlouvy o partnerství u projektu „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II“ 23.05.2019 Neuvedeno Potravinová banka Central, z. s. (IČO: 06860087) Detail
Nemocnice Na Bulovce Hledat další smlouvy společnosti Objednávka malířských služeb 23.05.2019 142 205 CZK DM Color, s.r.o. Detail
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Hledat další smlouvy společnosti Předmětem Smlouvy č. 015/OPI/2019 je oprava sociálního zázemí a chodby v objektu VZP ČR v Náchodě. 23.05.2019 634 596 CZK Stavrecon Pardubice s.r.o. Detail
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti rekonstrukce strojovny výtahu a vzduchotechniky na střeše budovy F na pracovišti FZÚ Cukrovarnická 23.05.2019 1 419 348 CZK FANAS s.r.o. Detail
Statutární město Prostějov Hledat další smlouvy společnosti Objednáváme vestavěné prvky, dle cenové nabídky ze dne 10.5.2019. 23.05.2019 Neuvedeno Michal Ryšánek Detail
Statutární město Prostějov Hledat další smlouvy společnosti Objednáváme nábytkovou sestavu, pracovních stolů a konterjnerů, dle cenové nabídky ze dne 8.5.2019. 23.05.2019 Neuvedeno Radek Zatloukal Detail
Statutární město Prostějov Hledat další smlouvy společnosti Zajištění péče o zraněné živočichy z PV- ošetření, 23.05.2019 Neuvedeno ZO ČSOP Haná Detail
Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí zvýhodněné služby Mondial Du Batiment 2019 23.05.2019 90 000 CZK Statical s.r.o. Detail
ViaPharma s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží 23.05.2019 50 373 CZK Lekarna Na Homolce-veřejnost Detail
Nemocnice Na Bulovce Hledat další smlouvy společnosti Objednávka malířských služeb 23.05.2019 91 326 CZK DM Color, s.r.o. Detail
Ministerstvo spravedlnosti Hledat další smlouvy společnosti IRES - Úpravy pro evidenci záloh 23.05.2019 105 405 CZK CCA Group a.s. Detail
Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí zvýhodněné služby Stone+Test 2019 23.05.2019 70 000 CZK CRYTUR, spol. s r.o. Detail
Ministerstvo průmyslu a obchodu Hledat další smlouvy společnosti Smlouva - ČNB 23.05.2019 143 000 CZK Česká národní banka Na Příkopě 28 Praha 1 Detail
Uměleckoprůmyslové museum v Praze Hledat další smlouvy společnosti Licenční smlouva 23.05.2019 140 000 CZK Oldřich Morys Detail
MMN, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka dialyzačního materiálu 23.05.2019 251 863 CZK BIOMEDICA ČS, s.r.o. Detail
Jihomoravský kraj Hledat další smlouvy společnosti NEM OM 8 69 19 Smlouva o budoucí smlouvě darovací, darování okružní křižovatky na silnici č. III/6401 a částí pozemků p.č. 626/28 a p.č. 965/95 v k.ú. Ivanovice 23.05.2019 Neuvedeno Praha West Investment k.s. Detail
ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - dodání triček 23.05.2019 Neuvedeno Z STUDIO, spol. s r.o. Detail
Povodí Vltavy, státní podnik Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o výpůjčce pozemků - Náplavka Ledárny 23.05.2019 Neuvedeno HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Detail
Statutární město Havířov Hledat další smlouvy společnosti (444/EO/19) Budoucí služebnost inženýrské sítě UPC na pozemcích města 23.05.2019 500 CZK UPC Česká republika, s.r.o. Detail
Městská část Praha 5 Hledat další smlouvy společnosti výroba roll-upů a vlajek na Dny Prahy 5 23.05.2019 71 752 CZK David Hop Detail
Město Rožnov pod Radhoštěm Hledat další smlouvy společnosti Modernizace infrastrukuty základního školství v R. p. R., Ostatní pomůcky, část B, ZŠ Pod Skalkou, KS 23.05.2019 Neuvedeno Z + M Partner, spol. s r.o. Detail
Město Slaný Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Doplnění veřejného osvětlení ve Slaném 23.05.2019 27 625 CZK 4 Lighting s.r.o. Detail
Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Dotadek č.2 + Změnový list 1 a 2 23.05.2019 11 083 744 CZK HLAVOŇ CZ s.r.o. Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti údržba zastávek 23.05.2019 821 705 CZK Energovod CZ, a.s. Detail
Ministerstvo práce a sociálních věcí Hledat další smlouvy společnosti D1 Úprava smlouvy o partnerství u projektu „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II“ 23.05.2019 Neuvedeno Potravinová banka v Ostravě, z.s. Detail
Plzeňský kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí účelové dotace z DT „Č. 1 Zachování a obnova pam. hodnoty a podstaty nem. kulturní památky nebo národní kult. památky 2019“ na akci „Tachov, kostel Nanebevzetí Panny Marie“ 23.05.2019 250 000 CZK Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou Detail
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Hledat další smlouvy společnosti OBJ-SSZMCST1900173 23.05.2019 138 287 CZK CZ BRIK, s.r.o. Detail
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Hledat další smlouvy společnosti OBJ-FCARIKA1900008 23.05.2019 58 881 CZK CARDION s.r.o. Detail
Střední odborné učiliště, Praha 4, Ohradní 57 Hledat další smlouvy společnosti dodání válend PETRA 23.05.2019 Neuvedeno HAVAI PARK, s.r.o. Detail
Nemocnice Na Bulovce Hledat další smlouvy společnosti Objednávka malířských služeb 23.05.2019 135 275 CZK DM Color, s.r.o. Detail
Základní škola Václava Havla, Poděbrady, Na Valech 45, okres Nymburk Hledat další smlouvy společnosti Objednávka učebnic pro I.st. ZŠ 23.05.2019 85 795 CZK ALBRA, spol. s r.o. Detail
Edenred CZ s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Krajská pobočka ÚP ČR v Příbrami č. obj. 65txt.txt 23.05.2019 420 000 CZK Úřad práce České republiky Detail
České vysoké učení technické v Praze Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o podnájmu nebytových prostor 23.05.2019 8 204 950 CZK Betlémský palác a.s. Detail
Obec Ondratice Hledat další smlouvy společnosti Rekonstrukce sociálního zařízení a kuchyňky v domě Ondratice č.p.184 (Požární zbrojnice) 23.05.2019 97 958 CZK Luboš Hloušek Detail
Město Rožnov pod Radhoštěm Hledat další smlouvy společnosti Modernizace infrastrukuty základního školství v R. p. R., Ostatní pomůcky, část C, ZŠ Videčská, KS 23.05.2019 Neuvedeno Z + M Partner, spol. s r.o. Detail
ViaPharma s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží 23.05.2019 53 897 CZK Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. - veřejnost Detail
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje Hledat další smlouvy společnosti připojení EPS na PCO 23.05.2019 220 000 CZK Muzeum východních Čech v Hradci Králové Detail
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o řešení části grantového projektu a poskytnutí části dotace 23.05.2019 1 000 000 CZK Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Detail
Uměleckoprůmyslové museum v Praze Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 23.05.2019 17 235 CZK Petrová Sylva Detail
Základní škola Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov Hledat další smlouvy společnosti Objednávka tunelové myčky košové Fagor 23.05.2019 163 800 CZK Gastro-Walter s.r.o. Detail
MMN, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka domácí dialýzy 23.05.2019 63 336 CZK BioNEXT Medical s.r.o. Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky - odpovědní zásilky 23.05.2019 Neuvedeno Obchodní tajemství Detail
Mendelova univerzita v Brně Hledat další smlouvy společnosti Dodávka osobního automobilu pro ŠLP Křtiny 23.05.2019 650 388 CZK TOP AUTOSALON BLANSKO s.r.o. Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb 23.05.2019 50 000 CZK Obchodní tajemství Detail
Česká pojišťovna a.s. Hledat další smlouvy společnosti Pojistná smlouva 23.05.2019 579 455 CZK ČPP Transgas, s.p. Detail
Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková organizace Karlovarského kraje Hledat další smlouvy společnosti smlouva_samec_010_hodonin_2019 23.05.2019 Neuvedeno Více smluvních stran Detail
Komerční banka, a.s. Hledat další smlouvy společnosti KB IBS - 1925020694 - Depo/loan - MINISTERSTVO FINANCÍ ČR (ID:3080736) 23.05.2019 Neuvedeno MINISTERSTVO FINANCÍ ČR Detail
Základní škola Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov Hledat další smlouvy společnosti Objednávka tunelové myčky košové Fagor 23.05.2019 163 800 CZK Gastro-Walter s.r.o. Detail
Ministerstvo práce a sociálních věcí Hledat další smlouvy společnosti D1 Úprava smlouvy o partnerství u projektu „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II“ 23.05.2019 Neuvedeno Potravinová banka v Olomouckém kraji z.s. Detail
Thomayerova nemocnice Hledat další smlouvy společnosti oprava mamografu-dodání náhradních dílů 23.05.2019 406 985 CZK FOMEI s.r.o. Detail
Město Jindřichův Hradec Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo - Obnova rybníku na pozemku ppč. 47 v k. ú. Buk u Jindřichova Hradce 23.05.2019 2 111 000 CZK Milan Sobek Detail
Statutární město Teplice Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva k věcem nemovitým - p.č.2732/11 23.05.2019 161 020 CZK Jaromír a Anna Fantovi Detail
Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková organizace Karlovarského kraje Hledat další smlouvy společnosti smlouva_9_zrzavy_8smicka_2019 23.05.2019 Neuvedeno Více smluvních stran Detail
Severočeská vodárenská společnost a.s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo UL 036 016 VDJ Telnice - obec - instalace bezpečnostních technologií objektu 23.05.2019 Neuvedeno Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Detail
Vysočina Tourism, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Jedná se o smlouvu o použití reklamních ploch v Praze - rollingboardová kampaň Vysočiny v termínu 23. 5. 2019 - 19. 6. 2019. 23.05.2019 Neuvedeno JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o. Detail
Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 Hledat další smlouvy společnosti Zpracování technické studie s názvem "Přeložka silnice II/467, Štítina - technická studie" 23.05.2019 542 483 CZK obec Nové Sedlice Detail
Statutární město Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Objednávka 23.05.2019 Neuvedeno GSI distribution s.r.o. Detail
Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o výpůjčce SOV 11/2019 23.05.2019 Neuvedeno MgA. Renata Novotná Zemanová Detail
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Čistící a úklidové prostředky - RZ Olšina 23.05.2019 13 535 CZK Řempo LYRA, s.r.o. Detail
Domov pro seniory Předklášteří, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Darovací smlouva - dárkové poukázky 23.05.2019 Neuvedeno Pharmawell a.s. Detail
Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti NHU-Poukázky Ticket Restaurant 23.05.2019 211 260 CZK Edenred CZ s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Brno Hledat další smlouvy společnosti Objednávka ZM 23.05.2019 Neuvedeno Boston Scientific Česká republika s.r.o. Detail
Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková organizace Karlovarského kraje Hledat další smlouvy společnosti smlouva_8_josef_jira_liberec_2019 23.05.2019 Neuvedeno Více smluvních stran Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků a ZM 23.05.2019 60 418 CZK ViaPharma s.r.o. Detail
Liberecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace na záchranu a obnovu vodního mlýna v Markvarticích 23.05.2019 177 465 CZK fyzická osoba Detail
Liberecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace na záchranu a obnovu v Heřmanicích 23.05.2019 95 000 CZK fyzická osoba Detail
Thomayerova nemocnice Hledat další smlouvy společnosti objednávka - centrifuga na odd.mikrobiologie 23.05.2019 54 900 CZK BioTech a.s. Detail
Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek, Šobrova 2070 Hledat další smlouvy společnosti Dodávky strojů pro obrábění 23.05.2019 3 398 364 CZK První hanácká BOW, spol. s r. o. Detail
Uměleckoprůmyslové museum v Praze Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo 23.05.2019 90 556 CZK Ateliér VITRAJ s.r.o. Detail
Galerie moderního umění v Hradci Králové Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o výpůjčce do zahraničí 23.05.2019 Neuvedeno Východoslovenská galéria Košice Detail
Severočeská vodárenská společnost a.s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo UL 007 010 ČS Doubravice - instalace bezpečnostních technologií objektu 23.05.2019 Neuvedeno Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Detail
Městská část Praha 8 Hledat další smlouvy společnosti Zastřešení vchodu do objektu Rokoska, V Holešovičkách 593/1a, 180 00 Praha 8 - Libeň 23.05.2019 59 169 CZK Kovoplasty s.r.o. Detail
Městská část Praha 8 Hledat další smlouvy společnosti Stavební a interiérové úpravy objektu 23.05.2019 177 574 CZK GIMON, s.r.o. Detail
Městská část Praha 8 Hledat další smlouvy společnosti Březinova 473/29 - oprava NP č. 501 ( bourací práce, injektáž,san.omítky) 23.05.2019 155 050 CZK Bau Franz s.r.o. Detail
Městská část Praha 8 Hledat další smlouvy společnosti Sokolovská 92/74 NP č.502 - oprava nebytového prostoru 23.05.2019 64 203 CZK KRUP-PLUS s.r.o. Detail
Městská část Praha 8 Hledat další smlouvy společnosti Sokolovská 449/128 - NP č.501 oprava 23.05.2019 428 826 CZK INSTALACE Šubrt, spol. s r.o. Detail
Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková organizace Karlovarského kraje Hledat další smlouvy společnosti smlouva_7_blabolilova_gal_mesta_plzen_2019 23.05.2019 Neuvedeno Více smluvních stran Detail
Městská část Praha 8 Hledat další smlouvy společnosti Zpracování "Závěrečného vyhodnocení akce objektu" MŠ U Školské zahrady, MŠ Sokolovská, MŠ Korycanská a MŠ Řešovská 23.05.2019 70 000 CZK E-resources,s.r.o. Detail
Městská část Praha 8 Hledat další smlouvy společnosti Zpracování "Závěrečného vyhodnocení akce objektu MŠ U Sluncové, Praha 8 a MŠ Chabařovická, Praha 8" a energetického managementu 23.05.2019 50 636 CZK E-resources,s.r.o. Detail
Ministerstvo práce a sociálních věcí Hledat další smlouvy společnosti D1 Úprava smlouvy o partnerství u projektu „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II“ 23.05.2019 Neuvedeno Potravinová banka Karlovarského kraje z. s. Detail
Nemocnice Boskovice s.r.o Hledat další smlouvy společnosti Léky a zdravotnický materiál 23.05.2019 70 957 CZK Společnost ViaPharma s.r.o. Detail
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o průběžném auditu 23.05.2019 90 000 CZK DILIGENS, s. r. o. Detail
Nemocnice Na Homolce Hledat další smlouvy společnosti Objednávka P 19664 VL - léčiva 23.05.2019 190 319 CZK PHARMOS, a.s. Detail
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Hledat další smlouvy společnosti ZAJIŠTĚNÍ GENERÁLNÍ OPRAVY 3 KUSŮ VOZIDEL TATRA 815 V ROCE 2019 - Smlouva o dílo 23.05.2019 2 228 000 CZK AB AUTOBOSS, s.r.o. Detail
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Hledat další smlouvy společnosti III/4257 VACENOVICE, PRŮTAH - Smlouva o dílo 23.05.2019 7 850 119 CZK SWIETELSKY stavební s.r.o. Detail
Městská část Praha 8 Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí technické podpory 23.05.2019 5 000 CZK Josef Koloros Detail
Základní škola Zábřeh, Boženy Němcové 1503/15, okres Šumperk Hledat další smlouvy společnosti Ozdravné pobyty žáků 23.05.2019 Neuvedeno Andrea Preisslerová Detail
Město Holice Hledat další smlouvy společnosti Rekonstrukce elektroinstalace v budovách ZŠ Holice, Holubova 47 23.05.2019 Neuvedeno ABM stavby s.r.o. Detail
Severočeská vodárenská společnost a.s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo UL 028 035 ČS Radejčín - štola, instalace bezpečnostních technologií objektu 23.05.2019 Neuvedeno Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Detail
Nemocnice Na Homolce Hledat další smlouvy společnosti Objednávka P1940 - cytostatika 23.05.2019 122 982 CZK Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Přestrojení kabiny TATRA 815 23.05.2019 98 994 CZK PARMA servis s.r.o. Detail
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje Hledat další smlouvy společnosti KS - protichemické oděvy - 58 ks 23.05.2019 1 855 130 CZK Dräger Safety s.r.o. Detail
Základní škola Zábřeh, Boženy Němcové 1503/15, okres Šumperk Hledat další smlouvy společnosti Ozdravné pobyty žáků 23.05.2019 Neuvedeno SK SPORTFIT z.s. Detail
MMN, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léčiva 23.05.2019 71 158 CZK PHARMOS, a.s. Detail
Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 Hledat další smlouvy společnosti Dodávka a montáž obložení 23.05.2019 155 504 CZK Zdeněk Polák Detail
Domov pro seniory Burešov, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č.3/2019 k obchodní smlouvě 23.05.2019 Neuvedeno Kvasar, spol. s r. o. Detail
Liberecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období roku 2019 23.05.2019 35 000 CZK Jifeng Automotive Interior CZ s.r.o. Detail
Liberecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace na záchranu a obnovu roubeného stavení 23.05.2019 60 000 CZK fyzická osoba Detail
Český metrologický institut Hledat další smlouvy společnosti Provádění metrologických výkonů - kalibrace měřidel 23.05.2019 14 934 CZK Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Detail
Domov pro seniory Předklášteří, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Křeslo Sella 23.05.2019 53 745 CZK L I N E T spol. s r.o. Detail
Jihočeský kraj Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o ukončení smlouvy na dodávku Bezešvé a prostorově určené mapy Jihočeského kraje složené z Císařských povinných otisků stabilního katastru 23.05.2019 Neuvedeno PRO CEDOP s.r.o. Detail
Městská část Praha 4 Hledat další smlouvy společnosti Poskytnutí finančních prostředků (na 3 roky) na částku 120 000,-Kč na realizaci projektu Pražská zvířecí záchranka a její působení na veřejnost 23.05.2019 120 000 CZK Dům ochránců přírody v Praze - ZO ČSOP Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti inominátní smlouva, není-li v tomto seznamu zvláštní kód § 1746 odst. 2 NOZ: změna účelu - Výkup pozemků za účelem rozšíření infrastruktury Pitkovic 23.05.2019 25 000 000 CZK Městská část Praha 22 Detail
Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková organizace Karlovarského kraje Hledat další smlouvy společnosti smlouva_6_2019_pelc_MZM 23.05.2019 Neuvedeno Více smluvních stran Detail
Komerční banka, a.s. Hledat další smlouvy společnosti KB IBS - 1999102934 - TVIS - PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S. (ID:3080702) 23.05.2019 Neuvedeno PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S. Detail
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o řešení části grantového projektu GAČR, č. 17-01878S 23.05.2019 Neuvedeno Více smluvních stran Detail
Základní škola Zábřeh, Boženy Němcové 1503/15, okres Šumperk Hledat další smlouvy společnosti Ozdravné pobyty žáků 23.05.2019 Neuvedeno ADPS s.r.o. Detail
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Měření chemického pozadí. 23.05.2019 Neuvedeno Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta chemicko-inženýrská Detail
Ministerstvo práce a sociálních věcí Hledat další smlouvy společnosti D5 ÚZprava smlouvy o partnerství u projektu „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II" 23.05.2019 Neuvedeno Slezská diakonie Detail
Mendelova univerzita v Brně Hledat další smlouvy společnosti Měření turistického zatížení lokalit se singletraily během let 2019 - 2021 23.05.2019 427 000 CZK Partnerství,o.p.s. Detail
Státní veterinární ústav Jihlava Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - diagnostické soupravy 23.05.2019 Neuvedeno NOACK ČR,spol.s r.o. Detail
ViaPharma s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží 23.05.2019 56 773 CZK KZ., nem. Teplice - ústavní část Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti 1932200129 - Úprava kamerových držáků kamerových stanovišť 404005 a 404023 umístěné na střeše hotelu ILF v Praze 4 v souvislosti s rekonstrukcí střechy 23.05.2019 72 093 CZK KH servis a.s. Detail
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Digitalizace fotografických materiálů 23.05.2019 322 314 CZK WAY UP s.r.o. Detail
Ředitelství silnic a dálnic ČR Hledat další smlouvy společnosti D35 Opatovice - Časy, náhrada za zřízení VB 23.05.2019 10 000 CZK Více smluvních stran Detail
Galerie moderního umění v Hradci Králové Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o výpůjčce uměleckých děl 23.05.2019 Neuvedeno Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace Detail
Ministerstvo práce a sociálních věcí Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí neomezené síťové multilicence k právnímu informačnímu systému a o poskytování souvisejících služeb 23.05.2019 99 458 CZK Wolters Kluwer ČR, a.s. Detail
České vysoké učení technické v Praze Hledat další smlouvy společnosti objednávame u Vás na základě hodinové sazby 23.05.2019 Neuvedeno HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI advokátní s.r.o. Detail
MMN, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka defibrilátor s příslušenstvím 23.05.2019 82 639 CZK CHEIRÓN a.s. Detail
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o řešení části grantového projektu GAČR, č. 17-01878S 23.05.2019 Neuvedeno Více smluvních stran Detail
Povodí Ohře, státní podnik Hledat další smlouvy společnosti Opevnění paty Robečského potoka v Doksech 23.05.2019 Neuvedeno Více smluvních stran Detail
Galerie moderního umění v Hradci Králové Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o výpůjčce uměleckých děl 23.05.2019 Neuvedeno Prácheňské muzeum v Písku Detail
České vysoké učení technické v Praze Hledat další smlouvy společnosti objednávame u Vás na základě hodinové sazby 23.05.2019 Neuvedeno HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI advokátní s.r.o. Detail
Město Kyjov Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - přeložky inženýrských sítí 23.05.2019 67 590 CZK Dominik Čada Detail
ČESKÁ TELEVIZE Hledat další smlouvy společnosti Vysílání obchodních sdělení – Sponzoring 23.05.2019 227 500 CZK CZECH NEWS CENTER a.s. Detail
ČESKÁ TELEVIZE Hledat další smlouvy společnosti Vysílání obchodních sdělení – Sponzoring 23.05.2019 157 838 CZK Cape Point s.r.o. Detail
ČESKÁ TELEVIZE Hledat další smlouvy společnosti Vysílání obchodních sdělení – Sponzoring 23.05.2019 156 000 CZK DMHERMES TRADE s.r.o. Detail
Městská část Praha 6 Hledat další smlouvy společnosti Sociální a návazné sluby pro rok 2019 23.05.2019 183 900 CZK Domov Sedlec SPMP, o.p.s. Detail
ČESKÁ TELEVIZE Hledat další smlouvy společnosti Vysílání obchodních sdělení – Sponzoring 23.05.2019 52 500 CZK TSM Global s.r.o. Detail
Městská část Praha 6 Hledat další smlouvy společnosti Doplnění WIFI 23.05.2019 Neuvedeno AKan CZ, spol s.r.o. Detail
ČESKÁ TELEVIZE Hledat další smlouvy společnosti Vysílání obchodních sdělení – Sponzoring 23.05.2019 91 260 CZK MÉDEA, a.s. Detail
ČESKÁ TELEVIZE Hledat další smlouvy společnosti Vysílání obchodních sdělení – Sponzoring 23.05.2019 212 500 CZK CZECH NEWS CENTER a.s. Detail
ČESKÁ TELEVIZE Hledat další smlouvy společnosti Vysílání obchodních sdělení – Sponzoring 23.05.2019 90 000 CZK MÉDEA, a.s. Detail
ČESKÁ TELEVIZE Hledat další smlouvy společnosti Vysílání obchodních sdělení – Reklama 23.05.2019 88 389 CZK Cape Point s.r.o. Detail
ČESKÁ TELEVIZE Hledat další smlouvy společnosti Vysílání obchodních sdělení – Reklama 23.05.2019 82 583 CZK MÉDEA, a.s. Detail
URBIA, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti nájemní smlouva 23.05.2019 109 800 CZK Více smluvních stran Detail
Statutární město Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 0248/2019/SVZ, č. 16 - Ekipa - Chráněné bydlení Maják 23.05.2019 Neuvedeno Ekipa, z.s. Detail
ČESKÁ TELEVIZE Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o provedení činnosti, ČINNOST KOMPLETNÍ VÝPRAVY 23.05.2019 1 450 000 CZK FL Props, s.r.o. Detail
ČESKÁ TELEVIZE Hledat další smlouvy společnosti Převod smlouvy a změna termínů výroby AVD 23.05.2019 1 266 913 CZK Více smluvních stran Detail
Základní škola Zábřeh, Boženy Němcové 1503/15, okres Šumperk Hledat další smlouvy společnosti Ozdravné pobyty žáků 23.05.2019 Neuvedeno Heroltická, s.r.o. Detail
ČESKÁ TELEVIZE Hledat další smlouvy společnosti Změna rozsahu plnění 23.05.2019 8 092 920 CZK FRMOL s.r.o. Detail
Galerie moderního umění v Hradci Králové Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o výpůjčce uměleckých děl 23.05.2019 Neuvedeno Alšova jihočeská galerie Detail
ČESKÁ TELEVIZE Hledat další smlouvy společnosti Převod smlouvy, změna názvu AVD a změna termínů výroby 23.05.2019 2 483 569 CZK Více smluvních stran Detail
ČESKÁ TELEVIZE Hledat další smlouvy společnosti závěrečné vyúčtování a věci související s výrobou a exploatací AVD 23.05.2019 11 169 078 CZK Filmová a TV společnost Detail
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o řešení části grantového projektu a poskytnutí části dotace 23.05.2019 1 147 000 CZK Institut klinické a experimentální medicíny - IKEM Detail
ČESKÁ TELEVIZE Hledat další smlouvy společnosti Práce pro HbbTV 23.05.2019 72 000 CZK Grabovský Štěpán Ing. Detail
ČESKÁ TELEVIZE Hledat další smlouvy společnosti Práce pro HbbTV 23.05.2019 56 000 CZK Grabovský Štěpán Ing. Detail
ČESKÁ TELEVIZE Hledat další smlouvy společnosti Analytické práce pro NM 23.05.2019 96 000 CZK Devterium, s.r.o. Detail
ČESKÁ TELEVIZE Hledat další smlouvy společnosti Nákup vysílacích práv 23.05.2019 40 500 EUR SAS TF1 DROITS AUDIOVISUELS Detail
statutární město Plzeň Hledat další smlouvy společnosti Příprava a realizace technického a organizačního zajištění sportovní akce „Sportmanie Plzeň 2019“ 23.05.2019 803 100 CZK EURO NOVA & PARTNER`S spol. s r.o. Detail
Český metrologický institut Hledat další smlouvy společnosti Provádění metrologických výkonů - ověřování a kalibrace měřidel 23.05.2019 Neuvedeno GridServices, s.r.o. Detail
Město Rokycany Hledat další smlouvy společnosti Objednávka 1044/19/94 - válec na antuku na tenisové kurty 23.05.2019 Neuvedeno Ing. Albert Klvač Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě - kontaktní pracoviště Ostrava (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Úklidové práce, KoP Třinec 23.05.2019 353 902 CZK JASPA Servis s.r.o. Detail
Město Rokycany Hledat další smlouvy společnosti Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z dotačního programu "Podpora sportovních klubů" 23.05.2019 Neuvedeno Krasobruslařský klub Rokycany, z. s. Detail
Město Rokycany Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - elektrická rolba na úpravu ledové plochy pro zimní stadion 23.05.2019 3 399 000 CZK TT Ice-snow s.r.o. Detail
statutární město Plzeň Hledat další smlouvy společnosti Dotace do oblasti sportu a tělovýchovy pro rok 2019 23.05.2019 Neuvedeno GALA FIGHT z.s. Detail
Letiště Praha, a. s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka č.39 na základě Rámcové kupní smlouvy č. 0224002910 - nákup 1ks vozidela Škoda Octavia 23.05.2019 502 149 CZK Přerost a Švorc - auto, s.r.o. Detail
Městská část Praha-Benice Hledat další smlouvy společnosti Umístění komunikačního vedení 23.05.2019 10 850 CZK Více smluvních stran Detail
Nemocnice Strakonice, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka 19TO27 23.05.2019 113 553 CZK MEDITRADE spo. s r.o. Detail
Město Chrudim Hledat další smlouvy společnosti Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ulici Václavská, Chrudimi - Dodatek č. 1 23.05.2019 4 960 286 CZK PP-GROUP.cz s.r.o. Detail
Nemocnice Strakonice, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka + potvrzení 19TO30 23.05.2019 164 000 CZK Fonika Medical s.r.o. Detail
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Objednávka číslo: Obj-1375/19; CMS Benátky n/J - běžná údržba silnic II. a III. tříd 22 - 31.05.2019 23.05.2019 419 619 CZK USK s.r.o. Detail
Nemocnice České Budějovice, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Rámcová kupní smlouva nákup PM 23.05.2019 Neuvedeno VERETA s.r.o, Detail
Národní divadlo Brno, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 Dohoda o ukončení Smlouvy o nájmu prostor 23.05.2019 Neuvedeno EM Brno s.r.o. Detail
Severočeská vodárenská společnost a.s. Hledat další smlouvy společnosti PROVÁDĚCÍ PŘÍKAZNÍ SMLOUVA K ČINNOSTI DOZORU BOZP 23.05.2019 Neuvedeno Marek Güttner Detail
Citibank Europe plc, organizační složka Hledat další smlouvy společnosti SMLOUVA O OBCHODU 23.05.2019 Neuvedeno Letiště Praha, a. s. Detail
URBIA, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti nájemní smlouva 23.05.2019 153 595 CZK Více smluvních stran Detail
Filharmonie Brno, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Objednávka opravy WC v BD 23.05.2019 Neuvedeno VIVAS CZ s.r.o. Detail
Galerie moderního umění v Hradci Králové Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o výpůjčce uměleckých děl 23.05.2019 Neuvedeno Dům umění města Brna, příspěvková organizace Detail
Základní škola, Dukelská 11, České Budějovice Hledat další smlouvy společnosti PC HP Pro Desk 400 GS SFF - 4 ks + 4 ks monitory 23.05.2019 Neuvedeno Ing. Ivan Štroser Detail
Generální ředitelství cel Hledat další smlouvy společnosti Objednávka na základě smlouvy č. 17/600/0247 ( EORI) (AVISme 2019000529) (AVISme 2019000529) 23.05.2019 131 250 CZK Solitea Business Solutions s.r.o. Detail
Generální ředitelství cel Hledat další smlouvy společnosti Objednávka na základě smlouvy č. 17/600/0247 (AEO) (AVISme 2019000528) (AVISme 2019000528) 23.05.2019 200 000 CZK Solitea Business Solutions s.r.o. Detail
Město Rychnov nad Kněžnou Hledat další smlouvy společnosti SOD Souvislá údržba místní komunikace A. Provaznika 23.05.2019 1 107 640 CZK M - SILNICE a.s. Detail
Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 Hledat další smlouvy společnosti škola v přírodě 7.A,C 23.05.2019 Neuvedeno Akce pro školy, z.s. Detail
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo 23.05.2019 Neuvedeno Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. Detail
Galerie moderního umění v Hradci Králové Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o výpůjčce uměleckých děl 23.05.2019 Neuvedeno Moravské zemské muzeum Detail
Citibank Europe plc, organizační složka Hledat další smlouvy společnosti SMLOUVA O OBCHODU 23.05.2019 Neuvedeno Letiště Praha, a. s. Detail
Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková organizace Karlovarského kraje Hledat další smlouvy společnosti smlouva_5_2019_styrsky_GHMP 23.05.2019 Neuvedeno Více smluvních stran Detail
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Prodloužení podpory Trend Micro - antivir 23.05.2019 95 968 CZK COMTESYS spol.s.r.o. Detail
Základní škola Zábřeh, Boženy Němcové 1503/15, okres Šumperk Hledat další smlouvy společnosti Pojistná smlouva - Pojištění podnikatele a právnických osob 23.05.2019 Neuvedeno Česká pojišťovna a.s. Detail
Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo 23.05.2019 112 200 CZK Kolektiv Ateliers a.s. Detail
Ministerstvo práce a sociálních věcí Hledat další smlouvy společnosti D1 Účelem tohoto dodatku je úprava smlouvy o partnerství u projektu „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II“ 23.05.2019 Neuvedeno Potravinová banka Jihočeského kraje z.s Detail
Moravská filharmonie Olomouc, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti SMLOUVA O UMĚLECKÉM VÝKONU 23.05.2019 Neuvedeno Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace Detail
Národní muzeum Hledat další smlouvy společnosti KNM - Dodatek č. 5 ke Smlouvě 180376 (32/2018/OVV) 23.05.2019 Neuvedeno Česká republika - Ministerstvo kultury Detail
Galerie moderního umění v Hradci Králové Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o výpůjčce uměleckých děl 23.05.2019 Neuvedeno Galerie Klatovy / Klenová, příspěvková organizace Detail
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o spolupráci na titul Pancéřová ochrana. 23.05.2019 123 967 CZK Vojenský výzkumný ústav s. p. Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě - kontaktní pracoviště Ostrava (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Úklidové práce, KoP Frýdek-Místek 23.05.2019 1 046 640 CZK VKUS-BUSTAN s.r.o. Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě - kontaktní pracoviště Ostrava (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Úklidové práce, KoP Frýdlant nad Ostravicí 23.05.2019 132 240 CZK VKUS-BUSTAN s.r.o. Detail
Citibank Europe plc, organizační složka Hledat další smlouvy společnosti SMLOUVA O OBCHODU 23.05.2019 Neuvedeno Czech Airlines Technics, a.s. Detail
Česká zemědělská univerzita v Praze Hledat další smlouvy společnosti Úprava elektrorozvodů v HT 23.05.2019 84 426 CZK Colsys s.r.o. Detail
Město Šternberk Hledat další smlouvy společnosti Objednáváme opravu ploché střechy ze zadní strany budovy KD v Dalově č.pop. 71 dle Rámcové smlouvy o dílo č. 112/16/S/OIVZ. 23.05.2019 136 940 CZK Krejčí Building 4 you s.r.o. Detail
Státní veterinární ústav Jihlava Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - Diagnostická souprava ELISA 23.05.2019 163 803 CZK CYMEDICA CZ, a.s. Detail
Ministerstvo pro místní rozvoj Hledat další smlouvy společnosti Zajištění občerstvení na "Seminář VZ pro nemocnice" 23.05.2019 Neuvedeno ARISTOKRAT CATERING, s.r.o. Detail
Jihočeský kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy - E.ON - "Mosty ev.č. 1359-4, 1359-3 v Plané nad Lužnicí" 23.05.2019 2 037 174 CZK E.ON Distribuce, a.s. Detail
Statutární město Brno Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1183 k Nájemní a provozní smlouvě 23.05.2019 277 000 000 CZK Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Detail
MMN, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léčiva 23.05.2019 61 626 CZK ViaPharma s.r.o. Detail
Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti KUPNÍ SMLOUVA_čistící stroj 23.05.2019 91 556 CZK KRÄNZLE, spol. s r. o. Detail
Státní fond rozvoje bydlení Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o změně podmínek poskytnutí dotace na základě Smlouvy č. 9270310028, dle NV 146/2003 Sb. 23.05.2019 Neuvedeno Město Uherské Hradiště Detail
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Hledat další smlouvy společnosti ZAJIŠTĚNÍ GENERÁLNÍ OPRAVY 3 KUSŮ VOZIDEL TATRA 815 V ROCE 2019 - Smlouva o dílo 23.05.2019 1 920 000 CZK PAS Zábřeh na Moravě a. s. Detail
Městské kulturní středisko Nový Jičín, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo - Oprava povrchů a sanace obvodového zdiva v budově Městské knihovny Nový Jičín - místnosti bývalé čajovny 23.05.2019 198 535 CZK STAVO - Karel Černoch s.r.o. Detail
Severočeská vodárenská společnost a.s. Hledat další smlouvy společnosti Pojistná smlouva č. 8603439059 pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 14 23.05.2019 Neuvedeno Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Detail
Citibank Europe plc, organizační složka Hledat další smlouvy společnosti SMLOUVA O OBCHODU 23.05.2019 Neuvedeno Czech Airlines Technics, a.s. Detail
Státní fond rozvoje bydlení Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o změně podmínek poskytnutí dotace nay základě Smlouvy č. 9270360725, dle NV č. 146/2003Sb. 23.05.2019 Neuvedeno Obec Dolní Bojanovice Detail
Český metrologický institut Hledat další smlouvy společnosti Provádění metrologických výkonů - ověřování a kalibrace měřidel 23.05.2019 Neuvedeno Alliance Laundry CE s.r.o. Detail
Thomayerova nemocnice Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytování pracovně lékařských služeb 23.05.2019 125 000 CZK McLED s.r.o. Detail
Thomayerova nemocnice Hledat další smlouvy společnosti Výměna sady baterií pro UPS 23.05.2019 185 312 CZK Rower UPS s.r.o. Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti SAP podpora SW licence 23.05.2019 71 725 820 CZK Consulting 4U, s.r.o. Detail
Krajské státní zastupitelství v Brně Hledat další smlouvy společnosti KSZ v Brně - nákup kancelářského materiálu 23.05.2019 56 923 CZK IVJ - export/import, spol. s r.o. Detail
Státní pozemkový úřad Hledat další smlouvy společnosti Dodatek ke kupní smlouvě - převod pozemků v k.ú. Dolní Město, předčasná úhrada kupní ceny 23.05.2019 15 450 CZK Josef Prášek, 1956 Detail
ČEPRO, a.s. Hledat další smlouvy společnosti poradenství HSE - Řízení bezpečnosti v životním cyklu projektu 23.05.2019 300 000 CZK KPMG Česká republika, s.r.o. Detail
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Hledat další smlouvy společnosti Objednávka_Jazyk 23.05.2019 102 468 CZK DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. Detail
Státní pozemkový úřad Hledat další smlouvy společnosti Oznámení - ukončení inkasování nájemného z nájemní smlouvy 23.05.2019 21 854 CZK Lesy České republiky, s.p. Detail
Komerční banka, a.s. Hledat další smlouvy společnosti KB IBS - 1930111114 - FX.Spot - LETIŠTĚ PRAHA,A.S. (ID:3080658) 23.05.2019 Neuvedeno LETIŠTĚ PRAHA,A.S. Detail
Komerční banka, a.s. Hledat další smlouvy společnosti KB IBS - 1936044024 - TVIS - Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (ID:3080651) 23.05.2019 Neuvedeno Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. Detail
Dům kultury Hodonín , příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Podlicenční smlouva o obchodních podmínkách poskytování podlicencí k šíření audiovizuálních děl v kinech 23.05.2019 Neuvedeno FALCON a.s. Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě - kontaktní pracoviště Ostrava (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Úklidové práce, KoP Nový jičín 23.05.2019 666 720 CZK INEX Česká republika s.r.o. Detail
Dům kultury Hodonín , příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytování podlicence k veřejnému provozování kinematografických děl ze záznamu 23.05.2019 Neuvedeno Cinemart, a.s. Detail
Dům kultury Hodonín , příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytování podlicence k veřejnému provozování kinematografických děl ze záznamu 23.05.2019 Neuvedeno Cinemart, a.s. Detail
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - chladící klimaboxy s monitorovacím systémem teplot a vlhkosti. 23.05.2019 488 000 CZK TRIGON PLUS s.r.o. Detail
Mendelova univerzita v Brně Hledat další smlouvy společnosti Dodávka terénního vozidla pro technologickou dopravu na polesí 23.05.2019 619 900 CZK C & K, a.s. Detail
Český metrologický institut Hledat další smlouvy společnosti Provádění metrologických výkonů - ověřování a kalibrace měřidel 23.05.2019 Neuvedeno TEMES, spol. s r. o. Detail
Ministerstvo práce a sociálních věcí Hledat další smlouvy společnosti D1 Úprava smlouvy o partnerství u projektu „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II“ 23.05.2019 Neuvedeno Potravinová banka Pardubice, z. s. Detail
Městský soud v Praze Hledat další smlouvy společnosti Odborné posouzení technických možností instalace chlazení do jednacích síní v budově Spálená 23.05.2019 83 000 CZK FARA spol.s r.o. Detail
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Hledat další smlouvy společnosti KupnÍ smlouva na dodÁvky krmÝch smĚsÍ 23.05.2019 5 898 595 CZK De Heus a.s. Detail
Městské muzeum Lanškroun Hledat další smlouvy společnosti Restaurování židlí, 6 ks, konec 19. století 23.05.2019 75 383 CZK Marek Přikryl, DiS Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti VHl monitoring střešní konstrukce haly do doby rekonstrukce - prodloužení platnosti 23.05.2019 371 400 CZK Pontex, spol. s r.o. Detail
Česká republika - Ministerstvo obrany Hledat další smlouvy společnosti 6440-MPS2-2019-21, 0112 - Pozemky 23.05.2019 Neuvedeno Jagello 2000, z.s. Detail
Základní škola Zábřeh, Boženy Němcové 1503/15, okres Šumperk Hledat další smlouvy společnosti Dodatek ke smlouvě příkazní 23.05.2019 Neuvedeno Ivana Golová Detail
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 23.05.2019 57 510 CZK AURA Medical s.r.o. Detail
Uherskohradišťská nemocnice a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léčiv číslo 9779080178 23.05.2019 60 684 CZK PHARMOS, a.s. Detail
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 23.05.2019 80 949 CZK AURA Medical s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 23.05.2019 50 436 CZK Zimmer Czech, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 23.05.2019 276 249 CZK B.BRAUN MEDICAL, S.R.O.,PRAHA Detail
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 23.05.2019 148 353 CZK B.BRAUN MEDICAL, S.R.O.,PRAHA Detail
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 23.05.2019 82 914 CZK BEZNOSKA S.R.O., KLADNO Detail
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 23.05.2019 336 597 CZK Janssen-Cilag s.r.o Detail
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 23.05.2019 68 884 CZK DYNEX LabSolutions s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 23.05.2019 69 634 CZK Abcam plc Detail
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 23.05.2019 51 670 CZK BIOMEDICA CS, s.r.o. Detail
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Hledat další smlouvy společnosti objednávka krajanské kurzy vč. výplaty příspěvků 23.05.2019 3 144 577 CZK Univerzita Karlova Detail
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 23.05.2019 112 740 CZK Siemens Healthcare, s.r.o. Detail
Město Kutná Hora Hledat další smlouvy společnosti Výměna osobního výtahu, U Havírny 921, Kutná Hora 23.05.2019 Neuvedeno Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Detail
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 23.05.2019 57 800 CZK HEBIOS, S.R.O. Detail
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 23.05.2019 91 867 CZK PANEP CZ s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 23.05.2019 68 591 CZK JK TRADING spol. s r.o. Detail
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 23.05.2019 52 057 CZK LINON CZ s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 23.05.2019 87 077 CZK PROMEDICA PRAHA GROUP,a.s. Detail
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 23.05.2019 124 558 CZK JOHNSON AND JOHNSON, S.R.O. Detail
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 23.05.2019 102 935 CZK JOHNSON AND JOHNSON, S.R.O. Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti A zast. zařízení 23.05.2019 1 558 200 CZK Jaroslav Štěpánek Detail
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 23.05.2019 146 896 CZK PHARMOS, a.s. Detail
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 23.05.2019 376 579 CZK PHARMOS, a.s. Detail
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 23.05.2019 62 702 CZK PHARMOS, a.s. Detail
Územní pracoviště Ústí nad Labem (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu na právo hospodařit s majetkem státu č. 2571/ULB/2019, k.ú. Starý Harcov, obec Liberec, pozemek p.č. 442 23.05.2019 271 600 CZK Lesy České republiky, s.p. Detail
ViaPharma s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží 23.05.2019 70 956 CZK Nemocnice Boskovice s.r.o. - veřejná část Detail
Masarykova univerzita Hledat další smlouvy společnosti Objednávka č. 9201/0322/19 - stravenky 23.05.2019 227 934 CZK Edenred CZ s.r.o. Detail
Zoologická zahrada hl. m. Prahy Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - výroba triček "Návrat divokých koní 2019" 23.05.2019 77 182 CZK Color Factory s.r.o. Detail
Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Objednávka učebnic pro šk.rok 2019/2020 23.05.2019 89 654 CZK František Vlasák Detail
Městská část Praha 4 Hledat další smlouvy společnosti Poskytnutí finančních prostředků ve výši 80 000,-Kč na realizaci projektu Ekologicko-výchovné programy pro děti a mládež v Praze 4 23.05.2019 80 000 CZK ZO ČSOP Společnost pro zvířata-01/90 Detail
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo ""Kácov ON - oprava" 23.05.2019 6 500 000 CZK S u b t e r r a a.s. Detail
Výstaviště Praha, a.s. Hledat další smlouvy společnosti PROVOZNÍ DOHODA - akce 90s explosion party 23.05.2019 Neuvedeno 90s Explosion s.r.o. Detail
Kolektory Praha, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Odstranění havarijního zatékání 23.05.2019 51 466 CZK ENERGON Dobříš, s.r.o. Detail
Město Litvínov se sídlem MěÚ Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - havarijní stav - oprava rolby Evolution - ZSIH v Litvínově 23.05.2019 90 198 CZK TT Ice-snow s.r.o. Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě - kontaktní pracoviště Ostrava (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Úklidové práce, KoP Vrbno pod Pradědem 23.05.2019 117 840 CZK VKUS-BUSTAN s.r.o. Detail
Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Objednávka č. 33 - Divadelní představení 23.05.2019 Neuvedeno Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace Detail
MMN, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léčiva 23.05.2019 57 459 CZK ViaPharma s.r.o. Detail
Jihočeský kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o přeložce zařízení disribuční soustavy E.ON - NN - VN na akci "Mosty ev.č. 1359-4, 1359-3 v Plané nad Lužnicí" 23.05.2019 785 851 CZK E.ON Distribuce, a.s. Detail
Městská část Praha 18 Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o bezúplatném převodu majetku - ZŠSvL 23.05.2019 Neuvedeno Zařízení školního stravování v Letňanech Detail
Městská část Praha 18 Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o bezúplatném převodu majetku - ZŠ a MŠ Tupolevova 23.05.2019 Neuvedeno Základní škola a Mateřská škola Tupolevova Detail
Výstaviště Praha, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dodávce tepelné energie pro vytápění a ohřev TUV; Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod 23.05.2019 Neuvedeno 90s Explosion s.r.o. Detail
Město Kutná Hora Hledat další smlouvy společnosti Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2019 23.05.2019 50 000 CZK Dlouhá Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti 2SZMks288882-OLYMPUS Czech Group, s.r.o. člen koncernu 23.05.2019 146 515 CZK OLYMPUS Czech Group, s.r.o. člen koncernu Detail
Česká republika - Ministerstvo obrany Hledat další smlouvy společnosti Mytí ostatních vozidel 2019-2021, 194/17/188/2019-7214 23.05.2019 Neuvedeno U N I K O M, a.s. Detail
Filharmonie Brno, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Objednávka letenek 23.05.2019 Neuvedeno Katarína Hartmanová Detail
Výstaviště Praha, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 2 ke smlouvě o podnájmu č. ZA19-4017, změna podnájemného, úprava energií 23.05.2019 Neuvedeno 90s Explosion s.r.o. Detail
Česká republika - Ministerstvo obrany Hledat další smlouvy společnosti Balíček S.E.R.E. Chemická světla 194/17/178/2019-7214 23.05.2019 Neuvedeno HAPPY END CZ, a.s. Detail
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o spolupráci 23.05.2019 60 000 CZK Ing. Eliška Maršálková Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o užívání pozemku_Modřany 23.05.2019 275 000 CZK Bo Nguyen Doan Detail
Česká republika - Ministerstvo obrany Hledat další smlouvy společnosti 8129 - nákup 1 303 ks stravovacích poukázek - výzva k pln.č.43, rámcová smlouva 171050229, na červen 2019 23.05.2019 Neuvedeno Up Česká republika s.r.o. Detail
Základní škola Zábřeh, Boženy Němcové 1503/15, okres Šumperk Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č.1 k nájemní smlouvě 23.05.2019 Neuvedeno SUNFOTO POWER s.r.o. Detail
Výstaviště Praha, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 ke smlouvě o podnájmu č. ZA19-4017, Úprava prostor podnájmu, cena podnájmu, platební podmínky 23.05.2019 Neuvedeno 90s Explosion s.r.o. Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti 2SZMks288881-MEDITRADE spol. s r. o. 23.05.2019 79 299 CZK MEDITRADE spol. s r. o. Detail
Základní škola Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov Hledat další smlouvy společnosti Objednávka 3 ks nerez stolů 23.05.2019 56 200 CZK Gastro-Walter s.r.o. Detail
Mateřská škola Praha 9 - Černý Most, Paculova 1115, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Dodatek ke smlouvě o sdružených dodávkách elektřiny pro společnost Mateřská škola Praha 9 - Černý Most, Paculova 1115 23.05.2019 102 920 CZK Pražská energetika, a. s., Dceřinná společnost PREměření Detail
Univerzita Hradec Králové Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o spolupráci - Radarový systém pro detekci pozemních a LSS vzdušných cílů 23.05.2019 2 514 281 CZK RETIA, a.s. Detail
Dětský domov a Školní jídelna, Příbor, Masarykova 607, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Odstranění havárie koupelny 3. RS 23.05.2019 Neuvedeno SPO spol. s r.o. Detail
Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková organizace Karlovarského kraje Hledat další smlouvy společnosti smlouva_4_2019_svarc_KV 23.05.2019 Neuvedeno Více smluvních stran Detail
Město Český Brod Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo 23.05.2019 5 872 795 CZK AVE Kolín s.r.o. Detail
Město Český Brod Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva 23.05.2019 617 733 CZK Více smluvních stran Detail
Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih Hledat další smlouvy společnosti Objednávka č. O/1459/2019/OBH, havarijní oprava ležaté kanalizace, byt. dům Jubilejní 26/295 23.05.2019 55 648 CZK KNAP stavební práce s.r.o. Detail
Město Lovosice Hledat další smlouvy společnosti Výpověď ze smlouvy o poskytování služeb- BOZP a PO 23.05.2019 Neuvedeno Michalová Květuše Detail
Institut umění - Divadelní ústav Hledat další smlouvy společnosti Příkazní smlouva - office manažerka pro Pražské Quadriennale 2019 a pro projekt EMERGENCE 23.05.2019 125 850 CZK Monika Marková Detail
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Prodloužení podpory Trend Micro - antivir 23.05.2019 Neuvedeno COMTESYS spol.s.r.o. Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti 2SZMks288880-MEDIAL,spol.s.r.o. 23.05.2019 84 831 CZK MEDIAL,spol.s.r.o. Detail
Husitské muzeum v Táboře Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o ukončení 23.05.2019 Neuvedeno Bc. Martin Stejskal Detail
Fakultní nemocnice Brno Hledat další smlouvy společnosti Objednávka ZM 23.05.2019 Neuvedeno Stimcare s.r.o. Detail
Ministerstvo práce a sociálních věcí Hledat další smlouvy společnosti D5 Úprava smlouvy o partnerství u projektu „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II“ 23.05.2019 Neuvedeno Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s. Detail
Město Tábor Hledat další smlouvy společnosti ZŠ a MŠ Helsinská - čp. 2732 Celková oprava rozvodů vod v 1. NP 23.05.2019 Neuvedeno PROFASTAV s.r.o. Detail
Město Mohelnice Hledat další smlouvy společnosti Dodatečné dodávky nábytku do učeben F206 a E306 23.05.2019 147 254 CZK INTERDEKOR HP s.r.o. Detail
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje Hledat další smlouvy společnosti SoD--ŠSCHL Kamenice-oprava schodiště 23.05.2019 37 935 CZK Vladimír Švejda Detail
Město Beroun Hledat další smlouvy společnosti Příkazní smlouva - Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení staveb splašková kanalizace Beroun Zdejcina - a vodovod Zdejcina - rozvod vody 23.05.2019 98 000 CZK PROJEKT IV CZ PLUS, s.r.o. Detail
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o zajištění služeb v oblasti ochrany a ostrahy majetku a osob, zajištění recepční služby a obsluhy odstavného parkoviště 23.05.2019 1 893 824 CZK HENIG - security servis, s.r.o. Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti 2SZMks288878-Coroline a.s 23.05.2019 174 262 CZK Coroline a.s Detail
Husitské muzeum v Táboře Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č.1 23.05.2019 Neuvedeno Bc. Martin Stejskal Detail
Národní ústav duševního zdraví Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva na elektrokonvulzivní přístroj s příslušenstvím pro klinické účel 23.05.2019 896 200 CZK T E C H S A N spol. s r.o. Detail
Město Frýdlant Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dodání zboží - Konvektomat Unox XEVC 1011 EPR do Školní jídelny Frýdlant 23.05.2019 182 035 CZK Jiří Hübsch Detail