Anonymizace dokumentů pro OVM

SW nástroj pro anonymizaci dokumentů určených k uveřejnění v registru smluv je dostupný pouze pro orgány veřejné moci (OVM) a umožňuje převod souboru do strojově čitelného formátu (pdf s textovou vrstvou). Současně je možné provést anonymizaci osobních údajů a obchodního tajemství. Nástroj je dostupný na adrese: https://anonymizace.gov.cz Další informace jsou uvedeny na stránkách registru smluv v menu: Jak publikovat/Anonymizace dokumentů

Publikační formuláře

Formuláře, pomocí kterých můžete snadno připravit a odeslat metadata smlouvy společně s textovým obrazem smlouvy ke zveřejnění v Registru smluv, naleznete v prostředí Portálu veřejné správy. U formulářů je k dispozici též stručný návod k jejich použití. U formuláře Zveřejnění záznamu je nově možné u smluvní strany doplňovat údaje pomocí tlačítka. Podrobnosti v návodu k formuláři.
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Textové označení smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okr. Chomutov Hledat další smlouvy společnosti kupní smlouva na dodávky výpočetní techniky 22.11.2018 Neuvedeno David Beneš Detail
SmP - Odpady a.s. Hledat další smlouvy společnosti stavební práce 22.11.2018 56 785 CZK PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. Detail
Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1 Hledat další smlouvy společnosti Smlouva na dodávku a odběr tepelné energie 2019 22.11.2018 Neuvedeno ČEZ Energetické služby, s.r.o. Detail
Oderská městská společnost, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - oprava omítek a maleb 22.11.2018 81 021 CZK MONTCOLOR ZAVADIL s.r.o. Detail
Policejní prezidium České republiky Hledat další smlouvy společnosti DOD č. 1 dodávky kovových doplňků ke ste 22.11.2018 Neuvedeno TYSSA METAL a.s. Detail
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - vypracování změny projektové dokumentace stavby - oprava střechy na budově kateder PF - zelená střecha. 22.11.2018 Neuvedeno Correct BC, s.r.o. Detail
Ostravské komunikace, a.s. Hledat další smlouvy společnosti DODÁVKA ELEKTŘINY ZE SÍTÍ VN 22.11.2018 Neuvedeno Pražská plynárenská, a.s. Detail
Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka titulů do knihovny GFÚ 22.11.2018 14 480 EUR EBSCO Information Services s.r.o. Detail
Město Blatná Hledat další smlouvy společnosti Výměna a montáž topení v objektu ZUŠ Blatná 22.11.2018 Neuvedeno Václav Polan instalatér - topenář Detail
Městský obvod Svinov Hledat další smlouvy společnosti SOD"Provádění údržby dopr. zančení a inform.systémů názvů ulic a míst.cílů v Ostravě-Svinově 22.11.2018 Neuvedeno KOPEČNÝ - K+K, s.r.o. Detail
Základní škola Slaný, Rabasova 821, okres Kladno Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o zajištění pobytu 22.11.2018 Neuvedeno Levínek s.r.o. Detail
Správa Pražského hradu Hledat další smlouvy společnosti Objednávka výměny 23 ks led zářivek včetně instalace 22.11.2018 61 770 CZK TeMoC, s.r.o. Detail
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Hledat další smlouvy společnosti objednávka-tablety LENOVO 22.11.2018 119 700 CZK Richard ŽÁČEK Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě - kontaktní pracoviště Ostrava (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a evropského sociálního fondu 22.11.2018 180 000 CZK Marian Karol Polus Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě - kontaktní pracoviště Ostrava (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a evropského sociálního fondu 22.11.2018 216 000 CZK Marian Karol Polus Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě - kontaktní pracoviště Opava (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. OPA-V-87/2018 22.11.2018 28 126 CZK Armáda spásy v České republice, z. s. Detail
Statutární město Havířov Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: Sanace zdravotního střediska na ulici Dlouhá třída 83 Havířov 22.11.2018 18 662 860 CZK Beskydská stavební, a.s. Detail
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Hledat další smlouvy společnosti Nakup switchu-NEXTIS 22.11.2018 588 969 CZK Nextis Services s.r.o. Detail
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o spolupráci a o využití výsledků vývoje - dodatek č. 3 22.11.2018 Neuvedeno ELTODO, a.s. Detail
Město Sokolov Hledat další smlouvy společnosti Veřejnoprávní smlouva č. SML/217/2018/OFŠ o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sokolova, dodatek číslo 1 22.11.2018 Neuvedeno TRIAL TEAM BŘEZOVÁ v AČR Detail
CEJIZA, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o připojení č. 12439272, EAN 859182400200215988 22.11.2018 Neuvedeno E.ON Distribuce, a.s. Detail
Česká agentura pro standardizaci Hledat další smlouvy společnosti Obj. Analýza ČS norem na výstavbu 22.11.2018 200 000 CZK Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Detail
Statutární město Brno, městská část Brno-střed Hledat další smlouvy společnosti Kounicova 1-9, Brno - zřízení etážového vytápění v bytech č.3, 4, 9, 11, 13, 18, 25 a 26 22.11.2018 3 140 098 CZK Metrostav a.s. Detail
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o spolupráci při šetření mimořádných událostí v drážní dopravě a v případech smrtelných pracovních úrazů 22.11.2018 13 000 CZK I.G. Rail, s. r. o. Detail
ZOO PARK Vyškov, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Oprava střechy sezónního občerstvení v Dinoparku 22.11.2018 135 000 CZK Ladislav Janeček Klempířské práce Detail
Česká spořitelna, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o účtu_CS00000012086708 22.11.2018 Neuvedeno Mateřská škola HAVAJ, Praha 13, Mezi Školami 2482 Detail
SATT a.s. Hledat další smlouvy společnosti pronájem sálu 22.11.2018 Neuvedeno Kultura Žďár, příspěvková organizace Detail
Ministerstvo spravedlnosti Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytování právních služeb 22.11.2018 Neuvedeno HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář Detail
Fakultní nemocnice Hradec Králové Hledat další smlouvy společnosti objednávka-NL 22.11.2018 1 432 338 CZK ROCHE s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Hradec Králové Hledat další smlouvy společnosti objednávka-NL 22.11.2018 1 173 936 CZK Janssen-Cilag s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Hradec Králové Hledat další smlouvy společnosti objednávka-NL 22.11.2018 1 060 560 CZK AbbVie s.r.o. Detail
Česká zemědělská univerzita v Praze Hledat další smlouvy společnosti "Gamifikace Point one" 22.11.2018 1 689 550 CZK Court of Moravia, s.r.o. Detail
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje Hledat další smlouvy společnosti Objednávka 22.11.2018 144 260 CZK Více smluvních stran Detail
ViaPharma s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží 22.11.2018 72 964 CZK NEMOCNICE BŘECLAV, přísp. org. ústavní část Detail
Univerzita Karlova Hledat další smlouvy společnosti FSV - Objednávka č. 180929 - nákup objektivu a kamery 22.11.2018 81 590 CZK O-VIDEO s.r.o. Detail
Město Týn nad Vltavou Hledat další smlouvy společnosti Směnná smlouva (pozemek p. č. 1752/3 za pozemek p. č. 1835/13 v k. ú. Týn nad Vltavou) 22.11.2018 316 800 CZK Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Týn nad Vltavou Detail
Domov U Biřičky Hledat další smlouvy společnosti Nákup hygienické pomůcky 22.11.2018 Neuvedeno VYROUBAL TEXTILES s.r.o. Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti úklid 22.11.2018 3 890 748 CZK PREMIO INVEST s.r.o. Detail
Statutární město Kladno Hledat další smlouvy společnosti Realizační smlouva o dílo 22.11.2018 2 565 035 CZK Klika & Dvořák, s.r.o. Detail
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky Hledat další smlouvy společnosti přenechání prostor objednateli včetně představení a technického vybavení 22.11.2018 210 000 CZK Richard Balous Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě - kontaktní pracoviště Ostrava (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a evropského sociálního fondu 22.11.2018 180 000 CZK Marian Karol Polus Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě - kontaktní pracoviště Opava (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. OPA-V-76/2018 22.11.2018 90 000 CZK Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace Detail
statutární město Plzeň Hledat další smlouvy společnosti OBJ. technický dozor - "Stavební úpravy Mohylové ulice, úsek Masarykova - Stará cesta" obj. 4510031034 22.11.2018 Neuvedeno IDS control s.r.o. Detail
statutární město Plzeň Hledat další smlouvy společnosti OBJ. nátěry komunikačních zařízení na území m. Plzně obj. 4510030810 22.11.2018 Neuvedeno LITURUM, s.r.o. Detail
Sociální služby města Přerova, p.o. Hledat další smlouvy společnosti Dodávka materiálu a zámečnických prací spojených s rekonstrukcí venkovního přístřešku a kočárkárny městských jeslí 22.11.2018 Neuvedeno Aleš Ostrčil Detail
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 2, Ječná 30 Hledat další smlouvy společnosti Objednávka č.354/18 na nákup laboratorních zdrojů 22.11.2018 69 070 CZK Diametral a.s. Detail
Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o uměleckém výkonu - hudební vystoupení v rámci akce Ostravské Vánoce 2018 22.11.2018 Neuvedeno Buckingham Entertainment Group s.r.o. Detail
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje Hledat další smlouvy společnosti Oprava podlahových krytin v ÚO Klatovy 22.11.2018 97 508 CZK Miroslav Hruška Detail
Znojmo - věznice (Vězeňská služba České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 - SOD na zhotovení projektové dokumentace - rekonstrukce plynové kotelny 22.11.2018 Neuvedeno Digitronic CZ s.r.o. Detail
Městská část Praha 13 Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace 22.11.2018 120 000 CZK Více smluvních stran Detail
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Objednávka OKB - Diagnostika 22.11.2018 68 981 CZK Abbott Laboratories, s.r.o. Detail
Státní pozemkový úřad Hledat další smlouvy společnosti Příkazní smlouva - Koordinátor BOZP pro stavbu „Polní cesta C14 v k. ú. Rychnov u Nových Hradů" 22.11.2018 5 000 CZK Milan Blažek Detail
Okresní soud v Semilech Hledat další smlouvy společnosti Instalace a dodávka záložních zdrojů napájení v budově Okresního soudu v Semilech 22.11.2018 173 020 CZK AUTOCONT a.s. Detail
Ústav zemědělské ekonomiky a informací Hledat další smlouvy společnosti Instalace a konfigurace informačního systému LDAP, Shibboleth a PDS 22.11.2018 Neuvedeno MULTIDATA Praha, spol. s r.o. Detail
Centrum sociálních služeb Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - Připojení k internetu SAS a sdílení dokumentů v síti 22.11.2018 Neuvedeno PH Comp Detail
Česká republika - Ministerstvo obrany Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 - Čáslav - modernizace letištní světlotechniky - zpracování PD; 107V693002210 22.11.2018 Neuvedeno AGA - Letiště, s.r.o. Detail
Nemocnice Na Homolce Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva na SZM - vodiče pro periferní intervence 22.11.2018 89 950 CZK EUROMEDICAL spol. s r.o. Detail
Státní pozemkový úřad Hledat další smlouvy společnosti Smlouva na převod nemovitosti 22.11.2018 77 690 CZK Šumavská zemědělská společnost s.r.o. Detail
Město Lanškroun Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo s nehmotným výsledkem - Arch. soutěž NÁDRAŽÍ - Ebringer 22.11.2018 Neuvedeno Ing. Pustějovský Jan Ph.D. Detail
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě Hledat další smlouvy společnosti Předměty na výstavu "Bienále 2018" 22.11.2018 Neuvedeno Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou Detail
Česká republika - Ministerstvo obrany Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 - Čáslav - modernizace alianční infrastruktury 21. zTL (rekonstrukce VPD a PD) - zpracování PD; 107V693002209 22.11.2018 Neuvedeno AGA - Letiště, s.r.o. Detail
Ministerstvo dopravy České republiky Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytování služeb "Zajištění výcviku řídících letového provozu Armády České republiky" - dodatek č. 5 22.11.2018 101 650 378 CZK Více smluvních stran Detail
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Hledat další smlouvy společnosti dodávka stolních počítačů typu All in one 22.11.2018 323 200 CZK BRAIN computers s.r.o. Detail
Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dodávce tepelné energie 22.11.2018 1 652 240 CZK ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Detail
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Hledat další smlouvy společnosti Vánoční výzdoba v administrativních objektech OŘ HK - U Fotochemy, ul. Hlaváčova. 22.11.2018 150 800 CZK DM Solutions, s.r.o. Detail
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Hledat další smlouvy společnosti Motorové pily, křovinořezy a fukary na listí 22.11.2018 189 203 CZK NEVAP s.r.o. Detail
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Hledat další smlouvy společnosti Technologický domek - nabídka č. 18N0000440 22.11.2018 198 900 CZK VARIEL, a. s. Detail
MV - generální ředitelství HZS ČR Hledat další smlouvy společnosti Autodíly na zkoušky 22.11.2018 Neuvedeno Car Elements, s.r.o. Detail
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo č. E650-S-1700/2018 22.11.2018 120 024 CZK AirPlus, spol. s r.o. Detail
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Hledat další smlouvy společnosti Nakup IP telefonu-DIMENSION DATA 22.11.2018 347 220 CZK Dimension Data Czech Republic s.r.o Detail
České vysoké učení technické v Praze Hledat další smlouvy společnosti Kncelářské potřeby (tiskárna, tonery, kamera, podavač, odpad. nádobka atd.) 22.11.2018 Neuvedeno Alza.cz a.s. Detail
Univerzita Pardubice Hledat další smlouvy společnosti Nákup lisu na cementové rámečky 22.11.2018 Neuvedeno CEMEX Czech Republic, s. r .o. Detail
Město Česká Kamenice Hledat další smlouvy společnosti FO - Stavební - Rekonstrukce komunikace v ul. B. Němcové, Hálkova a Spojovací 22.11.2018 5 869 884 CZK Stavební firma Bardzák s.r.o. Detail
Národní divadlo Hledat další smlouvy společnosti Smlouva nájemní + Dodatek 1 - Jedná se o druhé zveřejnění smlouvy z důvodu opravy smlouvy. Smlouva byla poprvé zveřejněna dne 04.05.2018 22.11.2018 140 745 CZK ETS montáže, společnost s r.o. Detail
Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 Hledat další smlouvy společnosti Objednávka pobytu - ubytování a polopenze pro 51 osob v termínu 17. - 21.3.2019. 22.11.2018 171 080 CZK Pension Tyrol Detail
PRAHA 10 - Majetková, a.s. Hledat další smlouvy společnosti OBJ_169_2018_Oprava dřevěných plášťů budov šaten - TP ingestav 22.11.2018 103 816 CZK Více smluvních stran Detail
Statutární město Frýdek-Místek Hledat další smlouvy společnosti Objednávka-Výměna starých dopr.značek za nové, umístění nových svislých dopr. značek, odstranění komunik.závad 22.11.2018 129 500 CZK TS a.s. Detail
Generální ředitelství cel Hledat další smlouvy společnosti Kompletní výmalba včetně oprav prasklých stěn 22.11.2018 98 700 CZK Martin Harčarik Detail
Mateřská škola Za Stadionem, příspěvková organizace města Kyjova Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - oprava plotu 22.11.2018 Neuvedeno Tomáš Plachý Detail
ViaPharma s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží 22.11.2018 540 000 CZK FN Plzeň nemocnice - centrové léky Detail
České vysoké učení technické v Praze Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o smlouvě budoucí o spolupráci při řešení projektu FV40242 v rámci programu výzkumu a vývoje TRIO (náležitosti případné spolupráce) 22.11.2018 Neuvedeno Více smluvních stran Detail
Statutární město Ústí nad Labem Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo - Opravy a modernizace sociálních zařízení v budově MmÚ 22.11.2018 6 332 949 CZK Gerhard Horejsek a spol. s.r.o. Detail
Domov pro seniory Zahradní Město Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - oprava pračky 22.11.2018 10 000 CZK PRAGOPERUN, spol. s r.o. Detail
Územní pracoviště Hradec Králové (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o vydání majetku dědicům. 22.11.2018 1 313 410 CZK Více smluvních stran Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků 22.11.2018 112 224 CZK Alliance HealthCare, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků 22.11.2018 114 690 CZK Alliance HealthCare, s.r.o. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti dodatek č. 1 k objednávce VZ - „Geodetické doměření objektu budovy Lapidária v areálu Výstaviště 22.11.2018 Neuvedeno MURUS - monumenta renovamus, projekce, spol. s r.o. Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků 22.11.2018 80 022 CZK PHOENIX Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti dod.č. 1 k objednávce - VZ "expozice Lapidária v areálu Výstaviště Holešovice - Slovanská epopej 22.11.2018 Neuvedeno DigiTry Art Technologies s.r.o. Detail
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra Hledat další smlouvy společnosti Karlovy Vary-NP-Tosca-pizzerie-HONG HU 22.11.2018 Neuvedeno HONG HU s.r.o. Detail
Západočeská univerzita v Plzni Hledat další smlouvy společnosti PD klidové zóny FEL 22.11.2018 63 151 CZK Mgr. Dana Šmídová Křesinová Detail
Západočeská univerzita v Plzni Hledat další smlouvy společnosti Materiálové analýzy (lab.LET). 22.11.2018 86 052 CZK Proinno a.s. Detail
Západočeská univerzita v Plzni Hledat další smlouvy společnosti konzultace metodiky mereni a ustaveni -faze1 22.11.2018 84 500 CZK PATTERN HG a.s. Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků 22.11.2018 70 003 CZK Pharmos a.s. Detail
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 2018001 ke Smlouvě č. 32383/18 o poskytování a úhradě zdravotních služeb 22.11.2018 Neuvedeno Domov U Biřičky Detail
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Hledat další smlouvy společnosti Teplo-TP-Duchcov-Sadová9-dodatek 2018 22.11.2018 513 600 CZK ČEZ Teplárenská, a.s. Detail
Město Litvínov se sídlem MěÚ Hledat další smlouvy společnosti Darovací smlouva 22.11.2018 Neuvedeno Svatý Florián - Dobrovolní hasiči roku, z. s. Detail
město Otrokovice Hledat další smlouvy společnosti o dílo - Smlouva o dílo System Plus Zlín, MKDS 22.11.2018 1 418 706 CZK System plus Zlín, s.r.o. Detail
SmP - Odpady a.s. Hledat další smlouvy společnosti prodej/koupě vozidla a návěsu 22.11.2018 588 770 CZK VcaCom s.r.o. Detail
Domov Duha, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Výměna baterií UPS 22.11.2018 82 740 CZK DOUBLE ENERGY s.r.o. Detail
Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Drobné stavební úpravy objektu DSS Meziboří, p.o. a pořízení vzduchotechniky 22.11.2018 114 859 CZK Vachulka Petr Detail
Státní pozemkový úřad Hledat další smlouvy společnosti Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP pro stavbu „Polní cesta C14 v k. ú. Rychnov u Nových Hradů“ 22.11.2018 164 000 CZK Milan Blažek Detail
Státní pozemkový úřad Hledat další smlouvy společnosti Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP pro stavbu „Polní cesta C14 v k. ú. Rychnov u Nových Hradů“ 22.11.2018 164 000 CZK Milan Blažek Detail
Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 Hledat další smlouvy společnosti laserový projektor - učebna 307 22.11.2018 Neuvedeno Kancelářská Výpočetní Technika s.r.o. Detail
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Rámcová kupní smlouva - čistící prostředky a dezinfekce 22.11.2018 Neuvedeno Více smluvních stran Detail
Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlišti 840 Hledat další smlouvy společnosti zahraniční exkurze SŠ 22.11.2018 Neuvedeno ITC Travel & Conference s.r.o. Detail
Statutární město Brno, městská část Brno-střed Hledat další smlouvy společnosti Pekařská 30, Brno - oprava kanalizace na základě zjištěného stavu Revizí TV kamerou 22.11.2018 80 530 CZK Krtek kanalizace s.r.o. Detail
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 ke SoD E633-S-5984/2017 - Oprava rozvodu 6kV Horní Lideč - Valašská Polanka-1. etapa (H. Lideč - Lidečko) 22.11.2018 29 678 491 CZK SIGNALBAU a.s. Detail
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Hledat další smlouvy společnosti revitalizace dopravního značení na základě Stanovení č.j. P4/021565/18/OŽPAD/KRIZ na akci cyklo A2, Praha 4 22.11.2018 325 091 CZK PROZNAK Praha s.r.o. Detail
Státní zemědělský intervenční fond Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 18/002/19210/232/110/001895 22.11.2018 Neuvedeno ZDENĚK HYNČÍK Detail
Státní zemědělský intervenční fond Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 18/001/19210/341/117/000049 22.11.2018 Neuvedeno PROBITAS spol. s r.o. Detail
Státní zemědělský intervenční fond Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 18/001/19210/231/061/002030 22.11.2018 Neuvedeno FRANTIŠEK REINDL Detail
Státní zemědělský intervenční fond Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 18/001/19210/120/001/000305 22.11.2018 Neuvedeno Město Týnec nad Sázavou Detail
Centrum pro regionální rozvoj České republiky Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o smluvních cenách za ubytování 2019 22.11.2018 Neuvedeno Hotel Olšanka, s.r.o. Detail
Státní zemědělský intervenční fond Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 18/000/0431b/232/000032 22.11.2018 Neuvedeno Státní pozemkový úřad Detail
Státní zemědělský intervenční fond Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 18/000/0431b/232/000021 22.11.2018 Neuvedeno Státní pozemkový úřad Detail
Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Drobné stavební úpravy objektu DSS Meziboří, p.o. a pořízení vzduchotechniky 22.11.2018 114 859 CZK Vachulka Petr Detail
Státní zemědělský intervenční fond Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 18/002/19210/232/110/001898 22.11.2018 Neuvedeno LINDA HYNČÍKOVÁ BIRNEROVÁ Detail
Státní zemědělský intervenční fond Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 18/000/0431b/232/000020 22.11.2018 Neuvedeno Státní pozemkový úřad Detail
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o podpoře 22.11.2018 Neuvedeno Zemědělské družstvo ORASICE Detail
Státní zemědělský intervenční fond Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 18/001/19210/231/141/001466 22.11.2018 Neuvedeno IVA BAXOVÁ CHMELOVÁ Detail
Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - zařízení pro zobrazování okamžité rychlosti a RZ vozidel 22.11.2018 Neuvedeno AIRTRONIX s.r.o. Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 2 k Dohodě o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb 982207-0259/2016 22.11.2018 Neuvedeno Obchodní tajemství Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 2 k Dohodě o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb 982207-0259/2016 22.11.2018 Neuvedeno Obchodní tajemství Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Dílčí objednávka ke smlouvě - kolky Juridica, s.r.o. 22.11.2018 206 510 CZK JURIDICA s.r.o. Detail
Středočeský kraj Hledat další smlouvy společnosti Čtyřkoly - kNN p.č.512/2,3,4,5, 513/3 22.11.2018 56 000 CZK ČEZ Distribuce a.s. Detail
Středočeský kraj Hledat další smlouvy společnosti Líšno - kNN - p.č.228/136 22.11.2018 119 600 CZK ČEZ Distribuce a.s. Detail
Středočeský kraj Hledat další smlouvy společnosti Vršice, obnova NN za kNN - Dodatek č.1 ke smlouvě č. 2016/2530/00066001/KH/No/OU 22.11.2018 54 000 CZK ČEZ Distribuce, a. s. Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky, Balík Na poštu, Balík Do balíkovny 2018/15762 22.11.2018 Neuvedeno Obchodní tajemství Detail
Divadlo Josefa Kajetána Tyla Hledat další smlouvy společnosti Objednávka Svaz tělesně postižených v Nýřanech - smíšené předplatné S9 - 2019 22.11.2018 Neuvedeno Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Nýřany Detail
Armádní Servisní, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Výměna kouřových hlásičů ve VUZ Jince 22.11.2018 74 822 CZK Auböck s.r.o. Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti 2SZM271666-Teleflex Medical s.r.o. 22.11.2018 206 873 CZK Teleflex Medical s.r.o. Detail
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě na Dodávky skel automobilů ZZS ÚK 2017-2021 22.11.2018 Neuvedeno AG Experts s.r.o. Detail
Ministerstvo vnitra Hledat další smlouvy společnosti Smlouva na poskytování služeb KIVS-KTS 22.11.2018 192 960 CZK Více smluvních stran Detail
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o podpoře 22.11.2018 Neuvedeno Říha Martin Detail
Znojmo - věznice (Vězeňská služba České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 - ROHDE 22.11.2018 Neuvedeno ROHDE, spol. s r.o. Detail
Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlišti 840 Hledat další smlouvy společnosti adapt.kurz žáků ZŠ 22.11.2018 Neuvedeno Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy Detail
Domov U Biřičky Hledat další smlouvy společnosti Nákup ručníků a zásobníků na ručníky 22.11.2018 199 243 CZK Ing.Petr Trávník Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti 2SZM271665-SPIRIT MEDICAL spol.s.r.o. 22.11.2018 84 072 CZK SPIRIT MEDICAL spol.s.r.o. Detail
Ostravské komunikace, a.s. Hledat další smlouvy společnosti SMLOUVA O NÁJMU TRAKTORU 22.11.2018 Neuvedeno Technické služby Ostrava-Jih, Detail
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje Hledat další smlouvy společnosti Výměna roletových vrat v ÚO Klatovy 22.11.2018 55 818 CZK VK VACOVSKY GROUP, S.R.O. Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Jihlavě - kontaktní pracoviště Jihlava (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti DOHODA o zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců a potenciálních zaměstnanců a poskytnutí příspěvku v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II č. JIA-MN-49/2018 22.11.2018 245 844 CZK KOVO-ZACH s.r.o. Detail
Statutární město Frýdek-Místek Hledat další smlouvy společnosti Objednávka-Oprava příjezdové komunikace k MŠ Gogolova, k.ú.Místek 22.11.2018 80 500 CZK TS a.s. Detail
Národní knihovna České republiky Hledat další smlouvy společnosti Dílčí objednávka k rámcové smlouvě S357/16 22.11.2018 83 300 CZK Martin Svoboda Detail
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o podpoře 22.11.2018 Neuvedeno Matuška Luděk Detail
Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlišti 840 Hledat další smlouvy společnosti adapt.kurz žáků SŠ 22.11.2018 Neuvedeno Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy Detail
ViaPharma s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží 22.11.2018 269 206 CZK FN Olomouc - ústavní část Detail
Město Beroun Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo - Přestavba podkroví komunitního centra v Berouně č.parc.st. 2068/15 k.ú. Beroun-sociální byty 22.11.2018 410 000 CZK Ing.arch. Jan Havlíček Detail
statutární město Děčín Hledat další smlouvy společnosti Oprava zálivu MAD, točna ul. Litoměřická 22.11.2018 419 719 CZK SaM silnice a mosty Děčín a.s. Detail
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje Hledat další smlouvy společnosti Darovací smlouva-pila rozbrušovací 22.11.2018 Neuvedeno Obec Hřebeč Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti 2SZM271659-PROMEDICA PRAHA GROUP a.s. 22.11.2018 98 577 CZK PROMEDICA PRAHA GROUP a.s. Detail
Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Mladá Boleslav, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Uspořádání zimního lyžařského výcviku 22.11.2018 172 174 CZK Jiřina Čandová Detail
Památník Lidice Hledat další smlouvy společnosti Výroba, tisk a dodání materiálu Propagace Památníku Lidice 2018 22.11.2018 158 200 CZK Atlas Advertising Group s.r.o. Detail
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo „Výměna výhybkových pražců v žst. Kralupy nad Vltavou“ 22.11.2018 2 604 377 CZK STRABAG Rail a.s. Detail
KyTICe - Kulturní zařízení Světlá nad Sázavou Hledat další smlouvy společnosti Světelský zpravodaj 22.11.2018 Neuvedeno TISKÁRNA POLIČKA, s.r.o. Detail
Ministerstvo dopravy České republiky Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 2 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky celostátní dopravy na lince R25 Plzeň – Most 22.11.2018 Neuvedeno GW Train Regio a.s. Detail
Městská část Praha 5 Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo_"Stacionární radary Praha 5" 22.11.2018 Neuvedeno GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s. Detail
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra Hledat další smlouvy společnosti Karlovy Vary-NP-Tosca-pizzerie-HONG HU 22.11.2018 Neuvedeno HONG HU s.r.o. Detail
CEJIZA, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o připojení č. 12439509, EAN 859182400200383847 22.11.2018 Neuvedeno E.ON Distribuce, a.s. Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti 2SZM271651-MAPO medical s.r.o. 22.11.2018 95 951 CZK MAPO medical s.r.o. Detail
Moravské zemské muzeum Hledat další smlouvy společnosti Pojištění odpovědnosti zaměstnanců Koopeativa 448-2018 22.11.2018 Neuvedeno Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Detail
Česká republika - Ministerstvo obrany Hledat další smlouvy společnosti 69 RD - poskytnutí odběrových karet na PHM 2018-2019 22.11.2018 Neuvedeno CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. Detail
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o podpoře 22.11.2018 Neuvedeno AGROMERAN a.s. Detail
Akademie věd České republiky Hledat další smlouvy společnosti Oprava elektroinstalace 22.11.2018 63 183 CZK NEXCON TRADE, s.r.o. Detail
Krajská nemocnice Liberec, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka 22.11.2018 122 016 CZK S & T Plus s.r.o. Detail
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Hledat další smlouvy společnosti PC, analyzátor a čidlo PO Slapy 22.11.2018 73 079 CZK Snakesub s.r.o. Detail
MONETA Money Bank, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o bankovních produktech a službách 22.11.2018 Neuvedeno Dům dětí a mládeže "Smetanka", Nový Bor, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Detail
Statutární město Jihlava Hledat další smlouvy společnosti Darovací - Darovací smlouva - Obec Jamné 22.11.2018 268 210 CZK Obec Jamné Detail
Statutární město Jihlava Hledat další smlouvy společnosti O výpůjčce - Smlouva o výpůjčce gotického sálu 22.11.2018 Neuvedeno Oblastní spolek Českého červeného kříže Jihlava Detail
Statutární město Jihlava Hledat další smlouvy společnosti O výpůjčce - Smlouva o výpůjčce gotického sálu 22.11.2018 Neuvedeno Krajský atletický svaz Vysočina Detail
Městský soud v Brně Hledat další smlouvy společnosti Nákup výkonných spolehlivých počítačů pro ICT administrátory 22.11.2018 66 000 CZK AUTOCONT a.s. Detail
Oderská městská společnost, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - vypracování projektové dokumentace 22.11.2018 72 358 CZK PZ MONT s.r.o. Detail
Domov U Biřičky Hledat další smlouvy společnosti Nákup přikrývek a polštářů 22.11.2018 194 793 CZK Stamed s.r.o. Detail
ČESKÁ TELEVIZE Hledat další smlouvy společnosti Vysílání obchodních sdělení – Sponzoring 22.11.2018 392 000 CZK KNOWLIMITS Group a.s. Detail
statutární město Děčín Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 - Zajištění skalního svahu nad parkem Domova pro seniory 22.11.2018 33 000 CZK VERTICO, s.r.o. Detail
ČESKÁ TELEVIZE Hledat další smlouvy společnosti Vysílání obchodních sdělení – Sponzoring 22.11.2018 120 000 CZK Lagardere Active ČR, a.s. Detail
ČESKÁ TELEVIZE Hledat další smlouvy společnosti Vysílání obchodních sdělení – Sponzoring 22.11.2018 80 000 CZK AdActive s.r.o. Detail
ČESKÁ TELEVIZE Hledat další smlouvy společnosti Vysílání obchodních sdělení – Sponzoring 22.11.2018 67 500 CZK AdActive s.r.o. Detail
ČESKÁ TELEVIZE Hledat další smlouvy společnosti Vysílání obchodních sdělení – Sponzoring 22.11.2018 100 500 CZK CZECH NEWS CENTER a.s. Detail
ČESKÁ TELEVIZE Hledat další smlouvy společnosti Společná výroba audiovizuálního díla a stanovení podílů na příjmech docílených jeho užitím 22.11.2018 2 144 007 CZK Hypermarket Film s.r.o. Detail
Moravskoslezský kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje - OSTRAVA 2019 Worl Para Ice Hockey Championships 22.11.2018 Neuvedeno PARA HOCKEY OSTRAVA z.s. Detail
Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlišti 840 Hledat další smlouvy společnosti Výstavba Workautového prvku s dopad.pl 22.11.2018 92 720 CZK Ondřej Hatina Detail
ČESKÁ TELEVIZE Hledat další smlouvy společnosti Dodávka židlí 22.11.2018 77 740 CZK ALBA CR spol. s r.o. Detail
ČESKÁ TELEVIZE Hledat další smlouvy společnosti Dodávka mikrofonů Sennheiser. 22.11.2018 99 988 CZK PANTER spol.s r.o. Detail
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o výpůjčce 22.11.2018 Neuvedeno Vsetínská nemocnice a.s. Detail
ČESKÁ TELEVIZE Hledat další smlouvy společnosti Zpravodajská střižna pro TS Brno. 22.11.2018 191 630 CZK ELVIA-PRO, spol. s r.o. Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti Prodej jízdenek PID 22.11.2018 Neuvedeno David Dvořák Detail
Národní památkový ústav Hledat další smlouvy společnosti SZ Jásnký Vrch - Smlouva o nájmu prostor a Dohoda o ukončení Smlouvy o nájmu prostor (Provozování kavárny) 22.11.2018 7 981 CZK ENNEA CAFFE s.r.o. Detail
Národní památkový ústav Hledat další smlouvy společnosti SZ Jánský Vrch - Kupní smlouva Štěpkovače 22.11.2018 77 000 CZK AGROTECHNIK MORAVIA a.s. Detail
ČESKÁ TELEVIZE Hledat další smlouvy společnosti distribuce a prodej knihy 22.11.2018 Neuvedeno Euromedia Group, a.s. Detail
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Hledat další smlouvy společnosti Čištění příkopů Kozolupy - Pňovany. 22.11.2018 192 921 CZK RAILSTAV, s.r.o. Detail
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Hledat další smlouvy společnosti OSP 170008/1-173000560 22.11.2018 169 140 CZK EPLcond a.s. Detail
Národní památkový ústav Hledat další smlouvy společnosti SZ Uherčice - Smlouva o dílo IROP Šlechtické sídlo jako divadelní scéna – Realizace krajinářské úpravy 22.11.2018 544 021 CZK ALL4TREES, s.r.o. Detail
Národní památkový ústav Hledat další smlouvy společnosti SZ Valtice - Smlouva o dílo Obnova interiéru místností 2.NP v jižním křídle hlavní zámecké budovy 22.11.2018 7 299 585 CZK ARCHATT s.r.o. Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti 2SZM271647-MEDISERVIS s.r.o. 22.11.2018 256 540 CZK MEDISERVIS s.r.o. Detail
Národní památkový ústav Hledat další smlouvy společnosti SZ Hradec - Smlouva o dílo Dodatek č.3 Oprava, rekonstrukce a odstranění statických poruch Červeného zámku – Část II 22.11.2018 20 944 326 CZK H & B delta, s.r.o. Detail
Univerzita Karlova Hledat další smlouvy společnosti 1. LF UKLF1 GO nákup chamikálií 22.11.2018 Neuvedeno BARIA s.r.o. Detail
Státní pozemkový úřad Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 12 k nájemní smlouvě na pozemky 22.11.2018 Neuvedeno Agroslužby RaK, s.r.o. Detail
Město Chotěboř Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo - Sportovní hala TJ CHS č.p. 794, Chotěboř - oprava přístřešku nad vstupem 22.11.2018 198 780 CZK DESIGN s.r.o. Detail
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o podpoře 22.11.2018 Neuvedeno B I K O S spol. s r.o. Detail
Státní pozemkový úřad Hledat další smlouvy společnosti Nájemní smlouva na pozemky - dodatek č. 37 22.11.2018 204 500 CZK Zemědělské družstvo Dřísy Detail
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o ukončení smlouvy o poskytování servisní podpory informačních systémů APV KEREN II a S-PLAN 22.11.2018 Neuvedeno INSEKO a.s. Detail
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 2 k rámcové dohodě na dodávky samolepícího papíru pro víza EU - změna technické specifikace 22.11.2018 Neuvedeno ARJO WIGGINS FINE PAPERS LIMITED Detail
Silnice LK a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka vodorovného dopravního značení - dělící čára a vodorovné proužky - dvousložkově 22.11.2018 126 000 CZK SaM silnice a mosty a.s. Detail
Domov důchodců Borohrádek Hledat další smlouvy společnosti Výměna 3 ks zásobníků teplé užitkové vody (1.fáze rekonsrukce kotelny) 22.11.2018 197 450 CZK Domov důchodců Borohrádek Detail
Fakultní nemocnice Hradec Králové Hledat další smlouvy společnosti objednávka-NL 22.11.2018 521 615 CZK Amgen s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Hradec Králové Hledat další smlouvy společnosti objednávka-NL 22.11.2018 997 441 CZK Teva Pharmaceuticals CR Detail
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Hledat další smlouvy společnosti Teplo-TP-Duchcov-Sadová9-10049467-8 22.11.2018 513 600 CZK ČEZ Teplárenská, a.s. Detail
Ředitelství silnic a dálnic ČR Hledat další smlouvy společnosti SA - havarijní oprava AB vozovky MA, D8 v km 91,200 - 91,300 22.11.2018 68 136 CZK A S K O spol. s r.o. Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti 2SZM271643-MEDICAL M spol. s r.o. 22.11.2018 52 610 CZK MEDICAL M spol. s r.o. Detail
Stacionář mezi mosty Trutnov Hledat další smlouvy společnosti dodávky potravin 22.11.2018 Neuvedeno Bidfood Czech Republic s.r.o. Detail
Městská část. Praha 14 Hledat další smlouvy společnosti Smlouva na zajištění technického dozoru investora na akci "Energetická renovace objektu ZŠ Bří Venclíků" 22.11.2018 360 000 CZK Blatov Trade s.r.o. Detail
Městská část. Praha 14 Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo , dodatek číslo 01 22.11.2018 Neuvedeno KVS stavební, s.r.o. Detail
Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlišti 840 Hledat další smlouvy společnosti doprava adapt.kurz žáků SŠ 22.11.2018 24 000 CZK NetBus Service s.r.o. Detail
Ředitelství silnic a dálnic ČR Hledat další smlouvy společnosti I/15 Horní Řepčice - Liběšice, oprava silnice 22.11.2018 72 639 CZK COLAS CZ, a.s. Detail
Historický ústav AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Překlad Textu do anglického jazyka 22.11.2018 Neuvedeno HT International s.r.o. Detail
Olomoucký kraj Hledat další smlouvy společnosti SMLoD - Střední lesnická škola, Hranice - rekonstrukce kotelny 22.11.2018 98 086 CZK EKOINVESTA spol. s r.o. Detail
Komerční banka, a.s. Hledat další smlouvy společnosti KB IBS - 1898655964 - FX.Spot - VÝZKUMNÝ ÚSTAV VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ, (ID:2714135) 22.11.2018 Neuvedeno VÝZKUMNÝ ÚSTAV VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ, Detail
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Nákup služeb 22.11.2018 150 000 CZK OSONA PLZEŇ a.s. Detail
Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice Hledat další smlouvy společnosti Vozíky Nerez plato 22.11.2018 106 432 CZK KLARO , spol. s r.o. Detail
Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo nám. 1782 Hledat další smlouvy společnosti Objednávka č. 185/17 Demontážní a montážní práce 22.11.2018 Neuvedeno Více smluvních stran Detail
Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dodávce tepelné energie 22.11.2018 Neuvedeno ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Detail
Moravskoslezský kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje - Krajská volejbalová akademie 22.11.2018 Neuvedeno Moravskoslezský krajský volejbalový svaz Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti 2SZM271631-HARTMANN-RICO,a.s. 22.11.2018 63 035 CZK HARTMANN-RICO,a.s. Detail
Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. Hledat další smlouvy společnosti objednávka zdr. materiálu 22.11.2018 Neuvedeno MEDISTYL-PHARMA a.s. Detail
Fakultní nemocnice Plzeň Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o výpujčce: Bezplatné užívání: videokonferenční zařízení Polycom Group 500 Acustic + Polycom Premiere + Monitor LG 24 22.11.2018 Neuvedeno Nadační fond EVOLUTIO Detail
Fakultní nemocnice Hradec Králové Hledat další smlouvy společnosti objednávka-NL 22.11.2018 320 727 CZK PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. Detail
Fakultní nemocnice Hradec Králové Hledat další smlouvy společnosti objednávka-NL 22.11.2018 442 728 CZK Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Domov Domino, poskytovatel sociálních služeb Hledat další smlouvy společnosti Oprava zahradního domku 22.11.2018 71 420 CZK Karel Krejčí Detail
Univerzita Karlova Hledat další smlouvy společnosti MFF_Kupní smlouva_Rozšíření zařízení pro optickou detekci povrchových jevů pomocí Ramanské spektroskopie 22.11.2018 3 122 378 CZK Uni-Export Instruments, s.r.o. Detail
Městská část Praha-Zličín Hledat další smlouvy společnosti Rozšíření hřbitova Zličín 22.11.2018 2 182 699 CZK MIDWEST INVEST s.r.o. Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti 2SZM271630-FRESENIUS MEDICAL CARE Česká republika spol. s r.o. 22.11.2018 93 600 CZK FRESENIUS MEDICAL CARE Česká republika spol. s r.o. Detail
Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlišti 840 Hledat další smlouvy společnosti doprava adapt.kurz žáků ZŠ 22.11.2018 24 000 CZK NetBus Service s.r.o. Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Brně - kontaktní pracoviště Blansko (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti BKA-MN-37/2018 22.11.2018 135 365 CZK BAUMÜLLER BRNO, s.r.o. Detail
Kultura Žďár, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o nájmu nebytových prostor - ples Žďas 22.11.2018 Neuvedeno ŽĎAS, a.s. Detail
Česká zemědělská univerzita v Praze Hledat další smlouvy společnosti dodání software Chenom X 22.11.2018 262 000 CZK VWR International s r.o. Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků 22.11.2018 55 413 CZK PHOENIX Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků 22.11.2018 84 678 CZK Pharmos a.s. Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků 22.11.2018 57 888 CZK Alliance HealthCare, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků 22.11.2018 95 266 CZK Pharmos a.s. Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků 22.11.2018 124 947 CZK Alliance HealthCare, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků 22.11.2018 54 449 CZK PHOENIX Detail
Zoologická zahrada hl. m. Prahy Hledat další smlouvy společnosti objednávka - balíky lučního sena 22.11.2018 79 000 CZK Petr Chrenčík Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků 22.11.2018 85 866 CZK Pharmos a.s. Detail
Kultura Žďár, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o nájmu nebytových prostor - ples Satt 22.11.2018 Neuvedeno SATT a.s. Detail
Moravskoslezský kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje - Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK 22.11.2018 Neuvedeno Juřicová Ballerová Renáta Detail
Veolia Energie Praha, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dodávce tepelné energie 22.11.2018 181 339 CZK Ministerstvo obrany Detail
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Nákup služeb 22.11.2018 54 760 CZK SOFTECH, spol. s r.o. Detail
Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo nám. 1782 Hledat další smlouvy společnosti Objednávka č. 192/17 SSD disky 22.11.2018 Neuvedeno Více smluvních stran Detail
Domov U Biřičky Hledat další smlouvy společnosti Nákup zatemňovací tkaniny 22.11.2018 Neuvedeno VESNA, a.s. Detail
Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o postoupení souboru pohledávek 22.11.2018 481 799 CZK PRAFIS a.s. Detail
Fakultní nemocnice Hradec Králové Hledat další smlouvy společnosti objednávka-NL 22.11.2018 70 226 CZK ViaPharma s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Hradec Králové Hledat další smlouvy společnosti objednávka-NL 22.11.2018 72 127 CZK Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Hradec Králové Hledat další smlouvy společnosti objednávka-NL 22.11.2018 162 249 CZK Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti 2SZM271613-B. Braun Medical s.r.o. 22.11.2018 109 688 CZK B. Braun Medical s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Hradec Králové Hledat další smlouvy společnosti objednávka-NL 22.11.2018 270 352 CZK PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. Detail
Fakultní nemocnice Hradec Králové Hledat další smlouvy společnosti objednávka-NL 22.11.2018 285 865 CZK Janssen-Cilag s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Hradec Králové Hledat další smlouvy společnosti objednávka-NL 22.11.2018 286 370 CZK Gilead Sciences s.r.o. Detail
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Hledat další smlouvy společnosti Nábytek do kanceláří č. 214, 215 Česká Lípa 22.11.2018 164 050 CZK Michal Grolmus Detail
Mateřská škola, základní škola a střední škola Vyškov, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti bankovní služby 22.11.2018 Neuvedeno Komerční banka, a.s. Detail
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Hledat další smlouvy společnosti Nábytek do učebny OŘ Hradec Králové 22.11.2018 79 418 CZK Signal Mont s.r.o. Detail
Národní divadlo Hledat další smlouvy společnosti Nájemní smlouva č. 10788 - pronájem nádvoří v AA 22.11.2018 67 020 CZK Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 Detail
Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 832, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dodávkách produktů-Ovoce a zelenina do škol 22.11.2018 Neuvedeno MK Fruit s.r.o. Detail
Česká republika - Ministerstvo obrany Hledat další smlouvy společnosti RD 142 - zajištění dodávek masa a uzenin pro VSZ 860 Praha. 22.11.2018 Neuvedeno Petr Prošek Detail
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje Hledat další smlouvy společnosti Darovací smlouva - pila motorová 22.11.2018 Neuvedeno Město Kutná Hora Detail
Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlišti 840 Hledat další smlouvy společnosti zajištění dopravy na plavání žáků ZŠ 22.11.2018 Neuvedeno NetBus Service s.r.o. Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti 2LEK-K271676-BioVendor-Laboratorní medicína a.s. 22.11.2018 53 612 CZK BioVendor-Laboratorní medicína a.s. Detail
Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Čistička vzduchu Virus Killer 22.11.2018 82 578 CZK Více smluvních stran Detail
Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo nám. 1782 Hledat další smlouvy společnosti Objednávka č. 232/17 Repasované PC 22.11.2018 Neuvedeno Více smluvních stran Detail
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka laboratorního materiálu 22.11.2018 68 150 CZK BIO-RAD spol. s r.o. Detail
Zlínský kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o zřízení a vedení účtu u Raiffeisenbank 22.11.2018 Neuvedeno Raiffeisenbank a.s. Detail
Statutární město Kladno Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo, dodatek číslo 2 22.11.2018 1 679 596 CZK Klika & Dvořák, s.r.o. Detail
Moravskoslezský kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje - Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK 22.11.2018 Neuvedeno Activity sport club, z. s. Detail
Základní škola Máj II, M.Chlajna 23, České Budějovice Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů a některých souvisejících činností 22.11.2018 Neuvedeno Více smluvních stran Detail
Oderská městská společnost, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - oprava podlah a dveří 22.11.2018 99 725 CZK MONTCOLOR ZAVADIL s.r.o. Detail
Ústav pro péči o matku a dítě Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léčivých přípravků 22.11.2018 84 763 CZK ViaPharma s.r.o. Detail
Základní škola F.L.Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 Hledat další smlouvy společnosti nákup el. kotle 100l do školní jídelny 22.11.2018 143 274 CZK SALMON-GASTRO s.r.o. Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 k Dohodě o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky, Balík Na poštu a Balík Do balíkovny 2018/16366 22.11.2018 Neuvedeno Obchodní tajemství Detail
Centrum pro regionální rozvoj České republiky Hledat další smlouvy společnosti Objednávka překkladů typu A1, A2 do polského jazyka 22.11.2018 39 000 CZK Ing. Karína Kurková Detail
Česká republika - Ministerstvo obrany Hledat další smlouvy společnosti 497/2018-SE, Zabezpečení videoprezentace na WS 2018, PL 20245/19 22.11.2018 Neuvedeno ENGEL s.r.o. Detail
Univerzita Karlova Hledat další smlouvy společnosti MFF_Objednávka 200180008_4U GPU platforma pro 10 PCIe GPU akceleratoru 22.11.2018 177 273 CZK Abacus Electric, s. r. o. Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Rámcová dohoda o dodávkách stejnokrojů - trika 22.11.2018 7 863 000 CZK XENA Fashion Group, s.r.o. Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti 2SZM-D271592-B. Braun Medical s.r.o. 22.11.2018 85 784 CZK B. Braun Medical s.r.o. Detail
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Nákup materiálu na sklad. 22.11.2018 837 870 CZK PETROL PLZEŇ, spol. s r.o. Detail
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje Hledat další smlouvy společnosti sušící skříň na masky 22.11.2018 45 450 CZK ROS OPOČNO s.r.o. Detail
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 2, Ječná 30 Hledat další smlouvy společnosti Objednávka č.355/18 na nákup NI myRio-1950 University urchase Only 22.11.2018 69 660 CZK National Instruments (Czech Republic), s.r.o. Detail
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Hledat další smlouvy společnosti Vyklízení půdních prostor žst. Čížová. 22.11.2018 95 300 CZK Karel Čermák Detail
Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlišti 840 Hledat další smlouvy společnosti obložení stěn v malé tělocvičně 22.11.2018 86 710 CZK Ondřej Hatina Detail
Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 Hledat další smlouvy společnosti firewall SonicWall NSA 2650 22.11.2018 165 289 CZK business communication s.r.o. Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 2 k Dohodě o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb 982207-0257/2016 22.11.2018 Neuvedeno Obchodní tajemství Detail
Ústav hematologie a krevní transfuze Praha Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků 22.11.2018 Neuvedeno Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Detail
Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Poděbrady, Komenského 156/III Hledat další smlouvy společnosti smlouva o zájezdu 22.11.2018 227 971 CZK Ing. Ladislav Jarý Detail
Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo nám. 1782 Hledat další smlouvy společnosti Objednávka č. 288/17 MIkrofon 22.11.2018 Neuvedeno Více smluvních stran Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o poskytování služby vnitrostátní Obyčejné zásilky - odpovědní 22.11.2018 Neuvedeno obchodní tajemství Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti poradenství 22.11.2018 348 800 CZK Ernst & Young Audit, s.r.o. Detail
Město Bohumín Hledat další smlouvy společnosti Objednávka č. 737/JM/18 22.11.2018 158 100 CZK Hořavka Jan Detail
Zemský hřebčinec Tlumačov s.p.o. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o pastevním odchovu a výcviku koně - Napoleon 22.11.2018 58 400 CZK Blue Okaria s.r.o. Detail
Státní fond životního prostředí České republiky Hledat další smlouvy společnosti Smlouva č. 18000461 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky 22.11.2018 Neuvedeno Obec Podsedice Detail
Univerzita Karlova Hledat další smlouvy společnosti 3. LF UK – Kupní smlouva - Senzory Cheetah 22.11.2018 162 000 CZK Medsol s.r.o. Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Porízení DHM-vyvolávací systémy 22.11.2018 403 920 CZK Kadlec - elektronika, s.r.o. Detail
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Nákup materiálu na sklad. 22.11.2018 Neuvedeno ELEKTROLINE a.s. Detail
Statutární město Havířov Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o výpůjčce na 32 ks prodejních domků 22.11.2018 198 347 CZK Městské kulturní středisko Havířov Detail
Státní úřad pro jadernou bezpečnost Hledat další smlouvy společnosti Podpora Oracle 2019 22.11.2018 619 301 CZK Neit Consulting s.r.o. Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 4 ke Smlouvě o svozu a rozvozu poštovních zásilek 22.11.2018 Neuvedeno Obchodní tajemství Detail
Středočeský kraj Hledat další smlouvy společnosti Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace - „Obměna porodních lůžek“ 22.11.2018 968 686 CZK Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje Detail
Ředitelství silnic a dálnic ČR Hledat další smlouvy společnosti 18164 - I/56 Bílá, oprava gabionové stěny 22.11.2018 381 500 CZK K2 stavební Moravia s.r.o. Detail
BYTES Tábor s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1, ke Smlouvě o dílo Přestavba anténního systému čp.2203, ulice Vančurova, Tábor 22.11.2018 Neuvedeno Více smluvních stran Detail
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o podpoře 22.11.2018 Neuvedeno Bartošek Josef Detail
Ústav pro péči o matku a dítě Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léčivých přípravků 22.11.2018 83 161 CZK Phoenix LV s.r.o. Detail
Správa Pražského hradu Hledat další smlouvy společnosti Objednávka čištění kanalizace v Jelení č.71, Praha 1 22.11.2018 4 445 CZK HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o. Detail
Moravskoslezský kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje - VI. Mezinárodní kongres POUZP 22.11.2018 Neuvedeno Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků, z.s. Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 2 ke Smlouvě o Svozu a rozvozu poštovních zásilek 22.11.2018 Neuvedeno Obchodní tajemství Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti barva tisk 22.11.2018 311 742 CZK CANON CZ s.r.o. Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 2 ke Smlouvě o Svozu a rozvozu poštovních zásilek 22.11.2018 Neuvedeno Obchodní tajemství Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti barva tisk.stroj 22.11.2018 105 126 CZK CANON CZ s.r.o. Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti oprava a výmena dver.zárubní,ok.rámu,oken 22.11.2018 80 788 CZK G.O.T. group s r.o. Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky, Balík Na poštu, Balík Do balíkovny 2018/16404 22.11.2018 Neuvedeno Obchodní tajemství Detail
Městská část Praha 20 Hledat další smlouvy společnosti objednavka - modernizace systému zabezpečovacího zařízení 22.11.2018 Neuvedeno Ing. Ivo Mayer Detail
Městská část Praha 20 Hledat další smlouvy společnosti objednávka 22.11.2018 Neuvedeno Ing. Ivo Mayer Detail
Fakultní nemocnice Brno Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků 22.11.2018 520 215 CZK PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Město Kutná Hora Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB a smlouvu o právu provést stavbu 22.11.2018 94 450 CZK ČEZ Distribuce, a. s. Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o poskytování služby Svoz a rozvoz poštovních zásilek 22.11.2018 Neuvedeno Obchodní tajemství Detail
Město Kutná Hora Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB a smlouvu o právu provést stavbu 22.11.2018 94 450 CZK ČEZ Distribuce, a. s. Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 ke Smlouvě o svozu a rozvozu poštovních zásilek 22.11.2018 Neuvedeno Obchodní tajemství Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o poskytování služby Svoz a rozvoz poštovních zásilek 22.11.2018 Neuvedeno Obchodní tajemství Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 2 k Dohodě o poskytování služby Svoz a rozvoz poštovních zásilek 22.11.2018 Neuvedeno Obchodní tajemství Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o poskytování služby Svoz a rozvoz poštovních zásilek 22.11.2018 Neuvedeno Obchodní tajemství Detail
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Nákup materiálu na sklad. 22.11.2018 Neuvedeno ELEKTROLINE a.s. Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Porízení DNM-SW- programy, licence 22.11.2018 189 900 CZK NetGenium s.r.o. Detail
Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlišti 840 Hledat další smlouvy společnosti opravy tabulí a výměny pojezdů 22.11.2018 57 800 CZK Ondřej Hatina Detail
Zoologická zahrada hl. m. Prahy Hledat další smlouvy společnosti objednávka - luční seno - 19.11.2018 22.11.2018 79 000 CZK Petr Chrenčík Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zdravotní techniky 22.11.2018 448 500 CZK MEDISAP s.r.o. Detail
Město Roudnice nad Labem Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytování služby PCO 22.11.2018 90 000 CZK Teplo-byty, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků 22.11.2018 99 660 CZK Alliance HealthCare, s.r.o. Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky, Balík Na poštu a Balík Do balíkovny 2018/16366 22.11.2018 Neuvedeno Obchodní tajemství Detail
Policejní prezidium České republiky Hledat další smlouvy společnosti Nákup náhradních dílů 22.11.2018 19 897 EUR AIRBUS HELICOPTERS Detail
Ústav pro péči o matku a dítě Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léčivých přípravků 22.11.2018 359 060 CZK Phoenix LV s.r.o. Detail
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o podpoře 22.11.2018 Neuvedeno Havelka Jiří, Ing. Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky, Balík Na poštu a Balík Do balíkovny 22.11.2018 Neuvedeno Obchodní tajemství Detail
Město Břeclav Hledat další smlouvy společnosti Zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní řízení a stavební povolení a DPS na akci "Regenerace veřejných prostranství v lokalitě sídliště Jánský dvůr - etapa I. v Břeclavi" 22.11.2018 163 000 CZK Projekce DS s. r. o. Detail
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Nákup materiálu na sklad. 22.11.2018 Neuvedeno ELEKTROLINE a.s. Detail
Silnice LK a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka Živce - balená směs 22.11.2018 78 000 CZK Silnice Žáček s.r.o. Detail
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č.1 ke smlouvě 139/2018/PS/086 Smlouva o zprostředkování 22.11.2018 Neuvedeno Meridiana Praha, s.r.o. Detail
Státní úřad pro jadernou bezpečnost Hledat další smlouvy společnosti Metrologické ověření přístrojů MS 22.11.2018 Neuvedeno ČEZ, a. s. Detail
Fakultní nemocnice Brno Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků 22.11.2018 94 033 CZK M.G.P. spol. s r.o. Detail
Univerzita Karlova Hledat další smlouvy společnosti 1. LF UK - chemikálie 22.11.2018 58 890 CZK Thermo Fisher Scientific (Praha) s.r.o. Detail
Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. Hledat další smlouvy společnosti objednávka zdr. materiálu 22.11.2018 Neuvedeno MSM, spol. s r.o. Detail
Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o výpůjčce sb. předmětů 22.11.2018 Neuvedeno Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace Detail
Město Litoměřice Hledat další smlouvy společnosti VZMR 68/2018 - Smlouva o dílo na realizaci VZMR "Litoměřice, dětská hřiště - herní prvky" 22.11.2018 94 940 CZK Milan Houžvička Detail
Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlišti 840 Hledat další smlouvy společnosti stavba šklního doskočiště 22.11.2018 85 460 CZK Ondřej Hatina Detail
Historický ústav AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Zhotovení publikace: Biblický humanismus Jana Blahoslava 22.11.2018 59 400 CZK SERIFA, s.r.o. Detail
Mateřská škola J.A. Komenského, Dobruška, Komenského 577 Hledat další smlouvy společnosti Oplocení areálu MŠ - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 22.11.2018 503 365 CZK A S I N T A , s. r. o. stavební společnost Detail
Dětský domov, Kašperské Hory Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo - stavební práce, příprava pro výměnu bazénu, pokládka dlažby 22.11.2018 196 912 CZK Pavel Marek Detail
České vysoké učení technické v Praze Hledat další smlouvy společnosti Zkouška požární odolnosti 22.11.2018 Neuvedeno PAVUS, a.s. Detail
MV - generální ředitelství HZS ČR Hledat další smlouvy společnosti Rautové ubrusy 22.11.2018 Neuvedeno Eva Žižková Detail
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Nákup materiálu na sklad. 22.11.2018 Neuvedeno ELEKTROLINE a.s. Detail
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o podpoře 22.11.2018 Neuvedeno Čermáková Kateřina Detail
Městská část. Praha 14 Hledat další smlouvy společnosti Smlouva na zajištění technického dozoru investora na akci "Energetická renovace objektu MŠ Šebelova" 22.11.2018 90 000 CZK Blatov Trade s.r.o. Detail
Územní pracoviště Ústí nad Labem (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 k NS - p.p.č. 123/1, k.ú. Kravaře v Čechách 22.11.2018 264 080 CZK AVENA, VOD Detail
Městská část. Praha 14 Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo, dodatek číslo 02 22.11.2018 -769 857 CZK PARECO s.r.o. Detail
Statutární město Brno Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o zřízení služebnosti na p. č. 3301 v k. ú. Žabovřesky v rámci stavby „7700070569 - REKO Brno - Králova“, 22.11.2018 333 937 CZK GasNet, s.r.o. Detail
Statutární město Most Hledat další smlouvy společnosti Běžná - služby: Klimatizační jednotky do technických místností MŠ Růžová a Sochora 22.11.2018 81 224 CZK EZAMO s.r.o. Detail
Technické služby města Blatné s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - stravenky 22.11.2018 115 765 CZK Sodexo Pass Česká republika a.s. Detail
ČEPRO, a.s. Hledat další smlouvy společnosti VÝMĚNA OKEN - OBJ. 072A 22.11.2018 284 750 CZK Martin Laštůvka Detail
Městská část Praha 4 Hledat další smlouvy společnosti Posouzení postupu Odboru kontroly Úřadu městské části Praha 4 při vnitřní kontrole procesů v rámci zadávání a realizace veřejných zakázek malého rozsahu, provedené na Odboru stavebních investic a oprav za období 2014 – 2016. 22.11.2018 150 000 CZK CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář Detail
Moravskoslezský kraj Hledat další smlouvy společnosti Prezentační předměty 22.11.2018 Neuvedeno Zámecké vinařství Bzenec s.r.o. Detail
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Hledat další smlouvy společnosti OBJ-FEPSFY1800117 22.11.2018 239 695 CZK EP SERVICES s.r.o. Detail
Královéhradecká lékárna a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 22.11.2018 150 205 CZK Oblastní nemocnice Jičín a.s. Detail
Ostravské komunikace, a.s. Hledat další smlouvy společnosti DODÁVKA ASFALTOVÉ SMĚSI 22.11.2018 279 384 CZK STRABAG Asfalt s.r.o. Detail
Královéhradecká lékárna a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 22.11.2018 151 891 CZK Oblastní nemocnice Jičín a.s. Detail
Královéhradecká lékárna a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 22.11.2018 107 114 CZK Městská nemocnice Hořice Detail
Královéhradecká lékárna a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 22.11.2018 3 320 CZK Státní léčebné lázně Jánské Lázně, státní podnik Detail
Královéhradecká lékárna a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 22.11.2018 611 CZK Státní léčebné lázně Jánské Lázně, státní podnik Detail
Královéhradecká lékárna a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 22.11.2018 6 693 CZK Státní léčebné lázně Jánské Lázně, státní podnik Detail
Královéhradecká lékárna a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 22.11.2018 1 482 CZK Státní léčebné lázně Jánské Lázně, státní podnik Detail
Královéhradecká lékárna a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 22.11.2018 1 989 CZK Městská nemocnice Hořice Detail
Královéhradecká lékárna a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 22.11.2018 1 108 CZK Státní léčebné lázně Jánské Lázně, státní podnik Detail
Královéhradecká lékárna a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 22.11.2018 35 401 CZK Oblastní nemocnice Trutnov a.s. Detail
Královéhradecká lékárna a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 22.11.2018 23 734 CZK Oblastní nemocnice Jičín a.s. Detail
Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 Hledat další smlouvy společnosti server DELL PowerEdge 22.11.2018 165 040 CZK business communication s.r.o. Detail
Královéhradecká lékárna a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 22.11.2018 273 647 CZK Oblastní nemocnice Náchod a.s. Detail
Město Nový Bor Hledat další smlouvy společnosti Příkazní smlouva Rekonstrukce 106 opakované řízení QCM 22.11.2018 55 000 CZK qcm,s.r.o. Detail
Královéhradecká lékárna a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 22.11.2018 77 611 CZK Oblastní nemocnice Náchod a.s. Detail
Královéhradecká lékárna a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 22.11.2018 8 685 CZK Oblastní nemocnice Trutnov a.s. Detail
Královéhradecká lékárna a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 22.11.2018 216 514 CZK Oblastní nemocnice Jičín a.s. Detail
Královéhradecká lékárna a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 22.11.2018 236 872 CZK Oblastní nemocnice Trutnov a.s. Detail
Královéhradecká lékárna a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 22.11.2018 340 977 CZK Oblastní nemocnice Náchod a.s. Detail
Královéhradecká lékárna a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 22.11.2018 74 217 CZK Oblastní nemocnice Náchod a.s. Detail
Fakultní nemocnice Brno Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků 22.11.2018 64 049 CZK PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Dodávka knih 22.11.2018 Neuvedeno Bookretail s.r.o. Detail
Královéhradecká lékárna a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 22.11.2018 176 125 CZK Oblastní nemocnice Náchod a.s. Detail
Královéhradecká lékárna a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 22.11.2018 360 886 CZK Oblastní nemocnice Jičín a.s. Detail
Královéhradecká lékárna a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 22.11.2018 67 899 CZK Městská nemocnice, a.s. Detail
Královéhradecká lékárna a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 22.11.2018 141 CZK Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik Detail
Královéhradecká lékárna a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 22.11.2018 74 661 CZK Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov Detail
Královéhradecká lékárna a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 22.11.2018 89 528 CZK Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové Detail
Královéhradecká lékárna a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 22.11.2018 533 125 CZK Oblastní nemocnice Náchod a.s. Detail
Královéhradecká lékárna a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 22.11.2018 4 475 CZK Oblastní nemocnice Náchod a.s. Detail
Královéhradecká lékárna a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 22.11.2018 204 335 CZK Oblastní nemocnice Náchod a.s. Detail
Královéhradecká lékárna a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 22.11.2018 289 108 CZK Městská nemocnice, a.s. Detail
Královéhradecká lékárna a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 22.11.2018 1 509 133 CZK Oblastní nemocnice Náchod a.s. Detail
Zoologická zahrada hl. m. Prahy Hledat další smlouvy společnosti objednávka - tisk archů s PVC samolepkami 22.11.2018 95 400 CZK SVS, spol. s r.o. Detail
Královéhradecká lékárna a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 22.11.2018 72 069 CZK Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové Detail
Královéhradecká lékárna a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 22.11.2018 138 334 CZK Městská nemocnice Hořice Detail
Královéhradecká lékárna a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 22.11.2018 134 485 CZK Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov Detail
Královéhradecká lékárna a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 22.11.2018 362 212 CZK Oblastní nemocnice Náchod a.s. Detail
Královéhradecká lékárna a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 22.11.2018 64 300 CZK Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik Detail
Královéhradecká lékárna a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 22.11.2018 132 734 CZK Oblastní nemocnice Náchod a.s. Detail
Královéhradecká lékárna a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 22.11.2018 2 044 CZK Oblastní nemocnice Náchod a.s. Detail
Královéhradecká lékárna a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 22.11.2018 58 892 CZK Léčebna dlouhodobě nemocných Opočno Detail
Královéhradecká lékárna a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 22.11.2018 62 159 CZK Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje Detail
Královéhradecká lékárna a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 22.11.2018 180 126 CZK Městská nemocnice, a.s. Detail
Královéhradecká lékárna a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 22.11.2018 1 515 742 CZK Oblastní nemocnice Trutnov a.s. Detail
Královéhradecká lékárna a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 22.11.2018 966 750 CZK Oblastní nemocnice Náchod a.s. Detail
Sportovní centrum Jilemnice, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo - Dodávka a montáž technologie zásobování vodou akce "Jilemnice-odvodnění areálu Hraběnka" 22.11.2018 470 446 CZK ČERPADLA VRCHLABÍ s.r.o. Detail
Královéhradecká lékárna a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 22.11.2018 107 CZK Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik Detail
Královéhradecká lékárna a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 22.11.2018 320 CZK Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik Detail
Královéhradecká lékárna a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 22.11.2018 414 CZK Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik Detail
Královéhradecká lékárna a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 22.11.2018 7 322 CZK Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje Detail
Královéhradecká lékárna a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 22.11.2018 154 CZK Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje Detail
Královéhradecká lékárna a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 22.11.2018 229 CZK Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov Detail
Královéhradecká lékárna a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 22.11.2018 2 778 CZK Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov Detail
Královéhradecká lékárna a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 22.11.2018 2 208 CZK Oblastní nemocnice Náchod a.s. Detail
Královéhradecká lékárna a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 22.11.2018 569 CZK Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje Detail
Královéhradecká lékárna a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 22.11.2018 384 CZK Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s. Detail
Královéhradecká lékárna a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 22.11.2018 2 805 CZK Palivový kombinát Ústí, státní podnik Detail
Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 Hledat další smlouvy společnosti Objednávka na výrobu nábytku pro DM5 - Křimice 22.11.2018 Neuvedeno Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 Detail
Královéhradecká lékárna a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 22.11.2018 38 429 CZK Oblastní nemocnice Trutnov a.s. Detail
Královéhradecká lékárna a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 22.11.2018 93 CZK Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje Detail
Město Benešov Hledat další smlouvy společnosti objednávka - instalace rozvodů plynu a plynových zařízení v opravovaném bytě 653/1 - H.Č. 22.11.2018 75 460 CZK Roman Kieler Detail
Město Benešov Hledat další smlouvy společnosti objednávka - klempířské, pokrývačské práce a práce související na městských domech a bytech - H.Č. 22.11.2018 67 400 CZK František Pospíšil Detail
Město Benešov Hledat další smlouvy společnosti objednávka - pro potřebu Polikliniky Malé náměstí 1700 malířské a natěračské práce v budově 22.11.2018 69 500 CZK Petr Hrabík Detail
Město Benešov Hledat další smlouvy společnosti objednávka - výmalby NP hotelu Pošta č.p. 163 - H.Č. 22.11.2018 95 000 CZK Roman Kubička Detail
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Oprava nouzového osvětlení - DD Libochovice 22.11.2018 245 679 CZK GP-Services s.r.o. Detail
Moravskoslezský kraj Hledat další smlouvy společnosti Prezentační předměty 22.11.2018 Neuvedeno Medoo Silesia s.r.o. Detail
Waldorfská škola Příbram - mateřská škola, základní škola a střední škola Hledat další smlouvy společnosti Plynařské práce 22.11.2018 Neuvedeno Petr Kolín Detail
Univerzita Karlova Hledat další smlouvy společnosti 1. LF UK Wifi externí antény 22.11.2018 96 350 CZK TITANIC  s.r.o. Detail
Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti objednávka léků 22.11.2018 Neuvedeno PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlišti 840 Hledat další smlouvy společnosti malířské a natěračské práce 22.11.2018 54 400 CZK ondřej hatina Detail
Ústav pro péči o matku a dítě Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léčivých přípravků 22.11.2018 71 298 CZK Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Město Říčany Hledat další smlouvy společnosti smlouva o spolupráci - předání 2 ks počítačů k užívání - ARTER- na provoz školních jídelen 22.11.2018 Neuvedeno ARTER - CATERINGOVÝ SERVIS s.r.o. Detail
Statutární město Karviná Hledat další smlouvy společnosti o dílo a obdobné (nákup služby) - Prováděcí smlouva č. 2018-050 k Rámcové smlouvě na pořizování licencí k produktům VMware a souvisejících služeb ze dne 29. 9. 2016 (OO-OIS) 22.11.2018 457 666 CZK MERIT GROUP a.s. Detail
Fakultní nemocnice Brno Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků 22.11.2018 315 640 CZK Bracco Imaging Czech s.r.o. Detail
Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11 Hledat další smlouvy společnosti Rámcová smlouva - potravinářské zboží 22.11.2018 Neuvedeno BS FOOD s.r.o. Detail
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o zajištění a úhradě vody pro Lesní koupaliště 22.11.2018 Neuvedeno Městské lesy Liberec, p. o. Detail
Technické služby města Poděbrad s.r.o., Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - nafta 3000 L 22.11.2018 83 400 CZK DIESEL CORPORATION, S.R.O. Detail
Veolia Energie Praha, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dodávce tepelné energie 22.11.2018 181 339 CZK Ministerstvo obrany Detail
Městská policie hlavního města Prahy Hledat další smlouvy společnosti Dílčí smlouva o prodeji a pronájmu zboží (k Rámcové smlouvě č. 019190) - Telefonní přístroje a příslušenství 22.11.2018 Neuvedeno Vodafone Czech Republic a.s. Detail
Ústav pro péči o matku a dítě Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léčivých přípravků 22.11.2018 241 217 CZK Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Filharmonie Brno, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o spolupráci Jazz and World Music 2017/2018 22.11.2018 Neuvedeno VISENT, s.r.o. Detail
Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Zhotovení elektrorozvodů 22.11.2018 Neuvedeno Jiří Fojtík Detail
BYTES Tábor s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1, ke Smlouvě o dílo Přestavba anténního systému čp.2202, ulice Vančurova, Tábor 22.11.2018 Neuvedeno Více smluvních stran Detail
Fakultní nemocnice Plzeň Hledat další smlouvy společnosti Darovací smlouva: Finanční dar na vzdělávání 22.11.2018 60 000 CZK BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r.o. Detail
Univerzita Karlova Hledat další smlouvy společnosti 1. LF UK - PC vybavení 22.11.2018 Neuvedeno C SYSTEM CZ a.s. Detail
CENTRA a.s. Hledat další smlouvy společnosti Oprava bytu č. 46, Řepínská 670, Praha 8 22.11.2018 299 279 CZK Více smluvních stran Detail
Státní pozemkový úřad Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 4 - KoPÚ v k.ú. Hradišťany 22.11.2018 852 190 CZK Více smluvních stran Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Dotační smlouva SEVER 22.11.2018 Neuvedeno Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. Detail
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Hledat další smlouvy společnosti obnova vodorovného dopravního značení na komunikaci Plzeňská (úsek Bucharova - Makovského směr do centra a směr z centra), Praha 5 22.11.2018 277 849 CZK PROZNAK Praha s.r.o. Detail
Ústav pro péči o matku a dítě Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léčivých přípravků 22.11.2018 57 038 CZK Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o podpoře 22.11.2018 Neuvedeno Vobrová Jaroslava, Ing. Detail
Lesy České republiky, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Koupě (nákup anebo prodej) ostatní;Tiskařské výrobky 22.11.2018 412 128 CZK Lesnická práce, s.r.o. Detail
Město Lovosice Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o skončení nájmu prostor sloužících k podnikání 22.11.2018 Neuvedeno Tamara Prečová Detail
Ředitelství silnic a dálnic ČR Hledat další smlouvy společnosti R55 Otrokovice, obchvat JV - smlouva o přeložce zařízení distrib. soustavy č. 13002103 22.11.2018 7 372 584 CZK E.ON Distribuce, a.s. Detail
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje Hledat další smlouvy společnosti Objednávka SINGING ROCK-úvazek,smyce 22.11.2018 83 145 CZK SINGING ROCK s.r.o. Detail
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo na Rozšíření MZD o obrazovou dokumentaci + provozní deníky 22.11.2018 170 000 CZK European Medical Distribution s.r.o Detail
Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytování právních služeb 22.11.2018 100 000 CZK JUDr. Pavel Tomek, advokát Detail
Česká republika - Ministerstvo obrany Hledat další smlouvy společnosti Zajištění servisu systémů VZT na rok 2017 - 2018 (část 3) (Doba plnění od 1.1.2017 - do 5.12.2018) 22.11.2018 Neuvedeno Jaroslav Fišer - "KLIMAMONT" Detail
Statutární město Hradec Králové Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva č. 1589/2018, k.ú. Pouchov 22.11.2018 Neuvedeno Více smluvních stran Detail
Historický ústav AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Revize anglického textu 22.11.2018 82 645 CZK EKO Překlady s.r.o. Detail
ČESKÝ ROZHLAS Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo - úprava a rozšíření zabezpečení PZTS, ČRo Zlín 22.11.2018 165 575 CZK SECURITY TECHNOLOGIES a.s. Detail
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Kladno, Jana Palacha 1840 Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo č. 0038/61894419/2018 22.11.2018 396 324 CZK COLMEX s.r.o. Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti nd bus 22.11.2018 218 732 CZK SOR Libchavy spol. s r.o. Detail
Státní pozemkový úřad Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 4 - KoPÚ v k.ú. Honezovice 22.11.2018 2 745 865 CZK Více smluvních stran Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti nd bus 22.11.2018 215 775 CZK RAUDO - výrobní družstvo invalidů Detail
Ředitelství silnic a dálnic ČR Hledat další smlouvy společnosti I/13 Děčín, most ev. č. 13-085c.2 Severní most - velkoplošná oprava 22.11.2018 Neuvedeno Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným Detail
Domov se zvláštním režimem Terezín Hledat další smlouvy společnosti Matrace Primacare 10 22.11.2018 98 316 CZK LINET spol. s.r.o. Detail
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Na základě cenové nabídky 7307/18 objednáváme výměnu filtračních náplní, vyčiště 22.11.2018 161 950 CZK VES Lichtenberg Miloslav Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti nd bus 22.11.2018 121 500 CZK CBM CR s.r.o. Detail
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Hledat další smlouvy společnosti Vyklízení půdních prostor žst. Tábor. 22.11.2018 160 500 CZK BALMAR-STAVBY s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Brno Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků 22.11.2018 1 835 009 CZK PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Statutární město Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Hviezdoslavova Nemilany - údržba 469 m2 keřů 22.11.2018 184 979 CZK Green bond s.r.o. Detail
Ústav pro péči o matku a dítě Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léčivých přípravků 22.11.2018 95 310 CZK Alliance Healthcare s.r.o. Detail
MONETA Money Bank, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o bankovních produktech a službách 22.11.2018 Neuvedeno Školní jídelna Brno, nám. Svornosti 7, příspěvková organizace Detail
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Hledat další smlouvy společnosti PPK-18A/85/18 22.11.2018 166 470 CZK Zdenek Ciemala Detail
Česká republika - Ministerstvo obrany Hledat další smlouvy společnosti SpMO 43503/2018-6624 LED panel 22.11.2018 Neuvedeno Kadlec - elektronika, s.r.o. Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků a ZM 22.11.2018 48 857 CZK MALKOL CZO SPOL. S R.O. Detail
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti objednávka počítačka mincí 22.11.2018 56 988 CZK KS - pokladní systémy, spol. s r.o. Detail
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti ZINSSER POLYVIALS® V 20ml, HDPE natural, w/ white caps, 1000 pcs. 22.11.2018 67 337 CZK SciTech, spol. s r.o. Detail
Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o výpůjčce sb. předmětů 22.11.2018 Neuvedeno Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace Detail
Základní škola Blansko, Erbenova 13 Hledat další smlouvy společnosti Oprava podlah v budově školy 22.11.2018 215 000 CZK Zdeněk Hudec Detail
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka na 444-7063 Shaker, Multi-tube vortex mixer 22.11.2018 65 648 CZK VWR International s.r.o. Detail
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Hledat další smlouvy společnosti Objektové zařízení č.4- Trade FIDES a.s. 22.11.2018 1 858 081 CZK Trade FIDES, a.s. Detail
Masarykova univerzita Hledat další smlouvy společnosti OBJ/3350/0030/18 úklid prostor FI v období prosinec 2018 22.11.2018 88 952 CZK OLMAN SERVICE s.r.o. Detail
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - oprava MVTV 2-84 22.11.2018 192 500 CZK CZ LOKO, a.s. Detail
Město Hodonín Hledat další smlouvy společnosti Chladnička Gorenje RB 3092 ANW bílá - OSaŠ 22.11.2018 3 270 CZK HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. Detail
Veolia Energie Praha, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva na sekundární dodávku a odběr tepelné energie 22.11.2018 90 309 CZK Nadace Jedličkova ústavu Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků a ZM 22.11.2018 53 844 CZK HARTMANN-RICO,a.s. Detail
ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo a o výkonu inženýrské činnosti - Jaguar Trek (I. etapa) - zpracování PD 22.11.2018 1 940 000 CZK Masák & Partner, s.r.o. Detail
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) Hledat další smlouvy společnosti Servisní podpora ATM systémů 22.11.2018 642 800 CZK CS SOFT a.s. Detail
Fakultní nemocnice Brno Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků 22.11.2018 58 227 CZK PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail