Upozornění k vyplňování předmětu smlouvy

V registru smluv se společně se smlouvou a dodatkem uveřejní také mj. metadata vymezující předmět smlouvy.

V metodických návodech umístěných na internetových stránkách MV je uvedeno, že je nezbytné uvést jak přímý, tak nepřímý předmět smlouvy. Předmětem přímým se rozumí lidské chování, kterým jsou realizována práva a povinnosti subjektů (např. užívání vypůjčené či pronajaté věci); předmětem nepřímým je věc, na jakou se konkrétní chování subjektů zaměřuje (např. vypůjčená či pronajatá věc sama o sobě).

Metadata obsahující pouze přímý nebo pouze nepřímý předmět smlouvy mohou být považována za chybná s tím, že zákon o registru smluv s touto chybou spojuje zrušení smlouvy od počátku po 3 měsících od jejího uzavření. V případě dotazů se neváhejte obrátit na registrsmluv@mvcr.cz.
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Předmět smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o zajištění marketingových, reklamních, propagačních, organizačních, a s tím souvisejících činností na akci NHL GLOBAL SERIES 2022, která se uskuteční od 7. – 8. 10. 2022 06.10.2022 1 063 255 CZK bez DPH Perinvest, a.s. Detail
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Nanovoltmetry 06.10.2022 9 180 EUR TESTOVACÍ TECHNIKA s.r.o. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o dílo § 2586 a násl. NOZ: Změna správce stavebního objektu SO 501, stavba č. 7500 TV Praha 6, etapa 0006 06.10.2022 Neuvedeno Více smluvních stran Detail
Mateřská škola Chaberáček, Praha 8 - Dolní Chabry, Protilehlá 235 Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o vedení mzdové agendy. 06.10.2022 5 000 CZK s DPH Více smluvních stran Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti směnná smlouva § 2184 a násl. NOZ: směna pozemků v k.ú.Štěrboholy 06.10.2022 33 237 510 CZK bez DPH NOBUR s.r.o. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti objednávka: Partnerství mezinárodní akce ALL DIGITAL SUMMIT 06.10.2022 100 000 CZK bez DPH Agentura pro evropské projekty & management /ve zkráceném znění EPMA / Detail
Fakultní nemocnice Plzeň Hledat další smlouvy společnosti Objednávky léků a ZM 06.10.2022 75 684 CZK bez DPH PROMEDICA Praha Group,a.s. Detail
Fakultní nemocnice Plzeň Hledat další smlouvy společnosti Objednávky léků a ZM 06.10.2022 129 111 CZK bez DPH PROMEDICA Praha Group,a.s. Detail
Fakultní nemocnice Plzeň Hledat další smlouvy společnosti Objednávky léků a ZM 06.10.2022 83 592 CZK bez DPH Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Plzeň Hledat další smlouvy společnosti Objednávky léků a ZM 06.10.2022 114 075 CZK bez DPH Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Plzeň Hledat další smlouvy společnosti Objednávky léků a ZM 06.10.2022 120 987 CZK bez DPH Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Plzeň Hledat další smlouvy společnosti Objednávky léků a ZM 06.10.2022 362 353 CZK bez DPH IMMOMEDICAL CZ s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Plzeň Hledat další smlouvy společnosti Objednávky léků a ZM 06.10.2022 106 800 CZK bez DPH Edwards Lifesciences Czech Republik, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Plzeň Hledat další smlouvy společnosti Objednávky léků a ZM 06.10.2022 86 400 CZK bez DPH Edwards Lifesciences Czech Republik, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Plzeň Hledat další smlouvy společnosti Objednávky léků a ZM 06.10.2022 237 391 CZK bez DPH INLAB Medical, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Plzeň Hledat další smlouvy společnosti Objednávky léků a ZM 06.10.2022 131 400 CZK bez DPH Terumo BCT Europe N. V. Detail
Fakultní nemocnice Plzeň Hledat další smlouvy společnosti Objednávky léků a ZM 06.10.2022 58 703 CZK bez DPH MEDIN a.s. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti : INV/OB/1233/22 - Zajištění zimní údržby / stavba č. 0057 Prodloužení stoky A2 06.10.2022 146 400 CZK bez DPH FREKO a.s. Detail
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o zajištění uměleckého vystoupení skupiny 06.10.2022 100 000 CZK bez DPH Zuzana Fialová ? ŽELVA music agency Detail
Mateřská škola Chaberáček, Praha 8 - Dolní Chabry, Protilehlá 235 Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o vedení mzdové agendy. 06.10.2022 5 000 CZK s DPH Více smluvních stran Detail
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí služeb 06.10.2022 131 890 CZK s DPH Milan Hodis, Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 157 478 CZK bez DPH PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 332 605 CZK bez DPH Janssen-Cilag s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 81 166 CZK bez DPH Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 54 600 CZK bez DPH PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 288 029 CZK bez DPH ROCHE s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 177 818 CZK bez DPH AbbVie s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 52 390 CZK bez DPH PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 869 632 CZK bez DPH PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 120 535 CZK bez DPH PHARMOS, a.s. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 1 503 779 CZK bez DPH Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 169 810 CZK bez DPH PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 52 350 CZK bez DPH B. Braun Medical s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 178 569 CZK bez DPH PHARMOS, a.s. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 313 936 CZK bez DPH Janssen-Cilag s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 145 371 CZK bez DPH PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 55 500 CZK bez DPH GLOBALTEK GROUP, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 506 173 CZK bez DPH Janssen-Cilag s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 69 825 CZK bez DPH PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 78 585 CZK bez DPH PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 288 029 CZK bez DPH ROCHE s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 131 071 CZK bez DPH PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 188 227 CZK bez DPH PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 73 039 CZK bez DPH Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 85 164 CZK bez DPH Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 207 216 CZK bez DPH Merck Sharp & Dohme s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 184 007 CZK bez DPH ELI LILLY ČR, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 297 537 CZK bez DPH sanofi-aventis, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 296 850 CZK bez DPH PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 58 723 CZK bez DPH PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 2 459 430 CZK bez DPH Janssen-Cilag s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 202 651 CZK bez DPH Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 112 339 CZK bez DPH PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 638 349 CZK bez DPH Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 108 093 CZK bez DPH PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 1 202 847 CZK bez DPH AbbVie s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 77 730 CZK bez DPH PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 98 308 CZK bez DPH Suppmed s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 105 524 CZK bez DPH sanofi-aventis, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 52 977 CZK bez DPH PHARMOS, a.s. Detail
Statutární město Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Rámcová dohoda o dílo k veřejné zakázce Výmalba vnitřních prostor 2022-2023 06.10.2022 1 999 000 CZK bez DPH ECOSAFE Construction, s.r.o. Detail
Divadlo v Dlouhé Hledat další smlouvy společnosti Objednávka Canon iR Advance DX C3826i 06.10.2022 57 769 CZK bez DPH COPY SERVIS spol. s r.o. Detail
Krajský soud v Praze Hledat další smlouvy společnosti mytí oken v areálu soudu 06.10.2022 94 752 CZK bez DPH KUDASAI s.r.o. Detail
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Treasury obchod_1234100_R_MF 06.10.2022 Neuvedeno Ministerstvo financí Detail
Univerzita Karlova Hledat další smlouvy společnosti 1. LF UK Smlouva o řešení části projektu AZV NU22-08-00160 06.10.2022 2 244 000 CZK bez DPH Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., Detail
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Zajištění akce na zámku Liblice 06.10.2022 95 493 CZK bez DPH ČEZ, a. s. Detail
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Zajištění konferenčních služeb a stravování 06.10.2022 178 001 CZK bez DPH Česká společnost pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení z.s. Detail
Uherskohradišťská nemocnice a.s. Hledat další smlouvy společnosti Příjemka číslo 151993 06.10.2022 197 361 CZK bez DPH PHARMOS A.S. BRNO 611043 Detail
Uherskohradišťská nemocnice a.s. Hledat další smlouvy společnosti Příjemka číslo 151963 06.10.2022 479 320 CZK bez DPH Merck Sharp&Dohme s.r.o. Detail
Divadlo v Dlouhé Hledat další smlouvy společnosti Dobití stravného - Gastro Pass CARD 06.10.2022 63 858 CZK bez DPH Sodexo Pass Česká republika a.s. Detail
Mateřská škola Kopretina Jeseník, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Digitální učební pomůcky 06.10.2022 33 598 CZK s DPH DZM s.r.o. Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků a ZM 06.10.2022 56 293 CZK bez DPH PHARMOS, a.s. Detail
Vysoká škola polytechnická Jihlava Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 4 ke smlouvě o účasti na realizaci projektu "Metodika rozvoje znalostí a dovedností žáků vzdělávacího programu P-TECH" 06.10.2022 Neuvedeno IBM Česká republika, spol. s r.o., Praha 11 Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků a ZM 06.10.2022 46 076 CZK bez DPH PHARMOS, a.s. Detail
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Hledat další smlouvy společnosti Objednávka Sodexo Pass - září 2022 06.10.2022 940 384 CZK s DPH Sodexo Pass Česká republika a.s. Detail
Divadlo v Dlouhé Hledat další smlouvy společnosti Bolt Business - Zvláštní podmínky 06.10.2022 Neuvedeno Bolt Operations OÜ Detail
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o zapojení původce do obecního systému svozu odpadu hl. m. Prahy uzavřená v souladu s § 17 odst. 4 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 06.10.2022 21 995 CZK bez DPH SEMOT, SPOL. S R.O. Detail
Ministerstvo financí Hledat další smlouvy společnosti REVERZNÍ REPO (AVISme 2022002261) 06.10.2022 12 075 000 CZK bez DPH Raiffeisenbank a.s. Detail
Ministerstvo financí Hledat další smlouvy společnosti REVERZNÍ REPO (AVISme 2022002262) 06.10.2022 26 930 556 CZK bez DPH UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Detail
Ministerstvo financí Hledat další smlouvy společnosti REVERZNÍ REPO (AVISme 2022002258) 06.10.2022 161 418 CZK bez DPH Československá obchodní banka, a. s. Detail
Ministerstvo financí Hledat další smlouvy společnosti REVERZNÍ REPO (AVISme 2022002259) 06.10.2022 7 935 CZK bez DPH Československá obchodní banka, a. s. Detail
Ministerstvo financí Hledat další smlouvy společnosti REVERZNÍ REPO (AVISme 2022002260) 06.10.2022 950 192 CZK bez DPH Československá obchodní banka, a. s. Detail
Ředitelství silnic a dálnic ČR Hledat další smlouvy společnosti D0 510 SSHMP převod 06.10.2022 11 186 160 CZK bez DPH Státní statek hl.m. Prahy "v likvidaci" Detail
Ředitelství silnic a dálnic ČR Hledat další smlouvy společnosti D0 510 SSHMP převod 06.10.2022 206 569 664 CZK bez DPH Státní statek hl.m. Prahy "v likvidaci" Detail
Státní fond dopravní infrastruktury Hledat další smlouvy společnosti Klíčový a předmětový depozit 06.10.2022 439 134 CZK bez DPH EBIS, spol. s r.o. Detail
Ministerstvo financí Hledat další smlouvy společnosti REVERZNÍ REPO (AVISme 2022002257) 06.10.2022 1 345 556 CZK bez DPH Národní rozvojová banka, a.s. Detail
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - Příkazní smlouva 06.10.2022 106 480 CZK s DPH Steska, Kavřík, advokátní kancelář, s.r.o. Detail
Městská část Praha 1\nÚřad městské části Praha 1 Hledat další smlouvy společnosti Servis kamer MKS 07. - 09.2022. 06.10.2022 132 580 CZK s DPH KH servis a.s. Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti kabely 06.10.2022 56 286 CZK bez DPH Tekaben Trade s.r.o. Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti betony 06.10.2022 50 553 CZK bez DPH CEMBETON s.r.o. Detail
Základní škola Bruntál, Školní 2 Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o zajištění výuky cizího jazyka - 26. 9. 2022 - 30. 6. 2023 06.10.2022 82 000 CZK s DPH Hello language centre s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčivo- parenterální cytostatikum s obs.látkou Gemcitabin Hydrochlorid 06.10.2022 1 126 160 CZK bez DPH PHARMOS, a.s. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva SZM - hroty k ultrazvukovému aspirátoru CUSA CLARITY 06.10.2022 229 900 CZK bez DPH CARDION s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti nájem přístroje na vodu 06.10.2022 Neuvedeno Waterlogic CZ s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva NN SZM - amplatzer, okluder 06.10.2022 192 217 CZK bez DPH CARDION s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva SZM - náplast z umělého hedvábí 06.10.2022 500 000 CZK bez DPH Perfect Distribution a.s. Detail
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky Hledat další smlouvy společnosti 6. objednávka dle Rámc. sml č. ZP-910463/2020-R - licence Project Plan 1 06.10.2022 147 757 CZK s DPH SoftwareONE Czech Republic s.r.o. Detail
Ministerstvo práce a sociálních věcí Hledat další smlouvy společnosti Zajištění PR osvětové kampaně "Mít domov" projektu Podpora sociálního bydlení v periodiku Sociální práce. 06.10.2022 60 000 CZK bez DPH Asociace vzdělavatelů v sociální práci, z.s. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti ALLIANCE Healthcare 011426 - 112970 06.10.2022 113 185 CZK bez DPH ALLIANCE Healthcare 011426 Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti stavební 06.10.2022 218 000 CZK bez DPH STACHEMA CZ s.r.o. Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti ND pro zařízení o in 06.10.2022 75 000 CZK bez DPH Xanthus Servisní a.s. Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti betony 06.10.2022 6 241 190 CZK bez DPH CEMBETON s.r.o. Detail
Ředitelství silnic a dálnic ČR Hledat další smlouvy společnosti D8, 0805 Zajištění provozu dálnice - Kan 06.10.2022 284 785 349 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
Ředitelství silnic a dálnic ČR Hledat další smlouvy společnosti D0, D11 Oprava svodidel po DN 2022 - 04_D11 km 17,065 06.10.2022 154 984 CZK bez DPH PRETOL s. r. o. Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti KAMENIVO 06.10.2022 357 500 CZK bez DPH Skanska a.s. Detail
Ministerstvo zdravotnictví Hledat další smlouvy společnosti zprostředkování pronájmu prostor pro pořádání akce "Předávání Ceny ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj za rok 2022" 06.10.2022 118 000 CZK bez DPH AGENTURA HELAS , s.r.o. Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti KAMENIVO 06.10.2022 329 887 CZK bez DPH Skanska a.s. Detail
Citibank Europe plc, organizační složka Hledat další smlouvy společnosti SMLOUVA O OBCHODU 06.10.2022 Neuvedeno Czech Airlines Handling, a.s. Detail
Citibank Europe plc, organizační složka Hledat další smlouvy společnosti SMLOUVA O OBCHODU 06.10.2022 Neuvedeno Czech Airlines Technics, a.s. Detail
LOM PRAHA s.p. Hledat další smlouvy společnosti RÁMCOVÁ DOHODA na konfigurace CSDB, konzultace, řídící a další činnosti při tvorbě technické dokumentace dle standardu S1000D a služeb s tím spojených 06.10.2022 10 000 000 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
LOM PRAHA s.p. Hledat další smlouvy společnosti RÁMCOVÁ DOHODA na služby Technical writer a/nebo Ilustrator při tvorbě technické dokumentace dle standardu S1000D a služeb s tím spojených 06.10.2022 10 000 000 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
Česká spořitelna, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o účtu_CS00000014752811 06.10.2022 Neuvedeno Základní škola Zlín, Nová cesta 268, příspěvková organizace Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti radiostanice 06.10.2022 79 700 CZK bez DPH R.D. Engineering s.r.o. Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti ois 06.10.2022 183 412 CZK bez DPH KonekTel,a.s. Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti OIS 06.10.2022 55 650 CZK bez DPH KonekTel,a.s. Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti brusivo 06.10.2022 164 769 CZK bez DPH RAUDO - výrobní družstvo invalidů Detail
Městské divadlo Mladá Boleslav Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o zajištění uměleckého pořadu - 16.1.2023 - Deštivé dny 06.10.2022 Neuvedeno DIVADLO UNGELT s.r.o. Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti kabely 06.10.2022 74 141 CZK bez DPH Tekaben Trade s.r.o. Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti OIS 06.10.2022 123 857 CZK bez DPH KonekTel,a.s. Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti trakční materiál 06.10.2022 334 600 CZK bez DPH DRIBO, spol. s r.o. Detail
Ministerstvo financí Hledat další smlouvy společnosti Ubytování BRUSEL 8-10/11 = (668), (669), (670), (671) (AVISme 2022002256) 06.10.2022 52 432 CZK bez DPH ASIANA, spol. s r.o. Detail
Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje Hledat další smlouvy společnosti Dodavatelská objednávka č. SZM12394 pro středisko HKL1SPR6141 - obchodní odbor - SZM 06.10.2022 61 780 CZK bez DPH VAMEX, spol. s r.o. Detail
Citibank Europe plc, organizační složka Hledat další smlouvy společnosti SMLOUVA O OBCHODU 06.10.2022 Neuvedeno Czech Airlines Technics, a.s. Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti řetěz 06.10.2022 59 608 CZK bez DPH Contra Praha, s.r.o. Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti trakční materiál 06.10.2022 360 081 CZK bez DPH Elektroline a.s. Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. SR_22_1686476 06.10.2022 283 500 CZK s DPH Život Hradec Králové, o. p. s. Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti brusivo 06.10.2022 355 006 CZK bez DPH RAUDO - výrobní družstvo invalidů Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti kabely 06.10.2022 292 141 CZK bez DPH Tekaben Trade s.r.o. Detail
Univerzita Karlova Hledat další smlouvy společnosti FF UK - Smlouva o dílo - sběr dat v rámci řešení programu "Adaptace aktérů a institucí na vývoj současné společnosti" (2022) 06.10.2022 92 000 CZK bez DPH MEDIAN s.r.o., Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. SR_22_9223303 06.10.2022 46 194 CZK s DPH Život bez bariér, z.ú. Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti brusivo 06.10.2022 121 260 CZK bez DPH RAUDO - výrobní družstvo invalidů Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti trakční materiál 06.10.2022 181 824 CZK bez DPH Elektroline a.s. Detail
Citibank Europe plc, organizační složka Hledat další smlouvy společnosti SMLOUVA O OBCHODU 06.10.2022 Neuvedeno Czech Airlines Technics, a.s. Detail
Středisko volného času Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti S M L O U V A o zajištění uměleckého pořadu 06.10.2022 78 650 CZK s DPH Agentura HARLEKÝN s.r.o. Detail
Vysoká škola ekonomická v Praze Hledat další smlouvy společnosti přístup do databáze Serials Solutions Summon&360 Link (předplatné na r. 2023) dle nabídky 4J20216 06.10.2022 425 951 CZK s DPH Albertina icome Praha s.r.o. Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti EZS+EKV 06.10.2022 64 831 CZK bez DPH Colsys s.r.o. Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. SR_22_1109434. 06.10.2022 2 397 799 CZK s DPH Ústav sociálních služeb města Nové Paky Detail
Město Mariánské Lázně Hledat další smlouvy společnosti Předrcení asfaltových ker v množství max 700 tun 06.10.2022 75 000 CZK bez DPH Miroslav Opava - IČO: 707 25 730 Detail
Citibank Europe plc, organizační složka Hledat další smlouvy společnosti SMLOUVA O OBCHODU 06.10.2022 Neuvedeno Czech Airlines Technics, a.s. Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. SR_22_5700178 06.10.2022 159 000 CZK s DPH TyfloCentrum Hradec Králové o.p.s. Detail
Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o výpůjčce (magnetometrická sonda Sentimag) 06.10.2022 908 000 CZK bez DPH SYSMEX CZ s.r.o. Detail
ViaPharma s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží 06.10.2022 287 254 CZK bez DPH Lékárna FN I Plzeň 44995410 Detail
Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o výpůjčce 06.10.2022 400 950 CZK bez DPH EUC Klinika Kladno s.r.o. Detail
Ředitelství silnic a dálnic ČR Hledat další smlouvy společnosti I/27 Žiželice obchvat a přemostění - měření hluku před stavbou 06.10.2022 111 960 CZK bez DPH EKOLA group, spol. s r.o. Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. SR_22_3736692 06.10.2022 78 393 CZK s DPH TyfloCentrum Hradec Králové o.p.s. Detail
Univerzita Karlova Hledat další smlouvy společnosti 3.LF UK – Objednávka 999/22/013 - Stravenky září 2022 06.10.2022 733 320 CZK bez DPH Sodexo Pass Česká republika a.s. Detail
Státní ústav radiační ochrany, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti OOPP dle seznamu v příloze 06.10.2022 30 920 CZK s DPH AMS GLOBAL s.r.o. Detail
Citibank Europe plc, organizační složka Hledat další smlouvy společnosti SMLOUVA O OBCHODU 06.10.2022 Neuvedeno Czech Airlines Handling, a.s. Detail
Kultura Jablonec, p. o. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva_samoobslužná pokladna 06.10.2022 139 500 CZK bez DPH Perfect System, s.r.o. Detail
Citibank Europe plc, organizační složka Hledat další smlouvy společnosti SMLOUVA O OBCHODU 06.10.2022 Neuvedeno Letiště Praha, a. s. Detail
Státní fond životního prostředí České republiky Hledat další smlouvy společnosti Smlouva č. 1200100047 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky 06.10.2022 250 000 CZK s DPH ZO ČSOP VERONICA Detail
Citibank Europe plc, organizační složka Hledat další smlouvy společnosti SMLOUVA O OBCHODU 06.10.2022 Neuvedeno Letiště Praha, a. s. Detail
Státní ústav radiační ochrany, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka Task 1 v rámci Rámcové smlouvy s GRS 06.10.2022 1 612 325 CZK s DPH GRS (Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit) Detail
Vysoká škola ekonomická v Praze Hledat další smlouvy společnosti Přístup do databáze Passport Academic (předplatné pro období 1.1.2023-31.12.2023) dle nabídky č. 4J20210 06.10.2022 607 856 CZK s DPH Albertina icome Praha s.r.o. Detail
ViaPharma s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží 06.10.2022 59 817 CZK bez DPH Lékárna IKEM - výdejna pro veřejnost Detail
Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva (VZ č.3 s názvem EKG včetně pojízdného stojanu) 06.10.2022 119 920 CZK bez DPH POLYMED medical CZ, a.s. Detail
Okresní soud v Opavě Hledat další smlouvy společnosti stravné říjen 2022 06.10.2022 234 410 CZK bez DPH Edenred CZ s.r.o. Detail
Městské divadlo Mladá Boleslav Hledat další smlouvy společnosti Objednávka vstupenek na divadelní představení 2.12.2022 06.10.2022 150 000 CZK s DPH ŠKO-ENERGO, s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Phoenix - 70499 06.10.2022 141 779 CZK bez DPH Phoenix Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti PHOENIX 1900327 - 112968 06.10.2022 764 170 CZK bez DPH PHOENIX 1900327 Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Viapharma Praha s.r.o. - 112964 06.10.2022 398 828 CZK bez DPH Viapharma Praha s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Roche - 112961 06.10.2022 223 636 CZK bez DPH Roche Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Roche - 112960 06.10.2022 51 894 CZK bez DPH Roche Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti LACOMED S.R.O. - OBJ2204882 06.10.2022 60 996 CZK bez DPH LACOMED S.R.O. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti PROMEDICA PRAHA GROUP - 82484 06.10.2022 53 320 CZK bez DPH PROMEDICA PRAHA GROUP Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti PHARMOS - 59013 06.10.2022 104 434 CZK bez DPH PHARMOS Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Print Paper s.r.o. - MTZ/22/04799 06.10.2022 59 443 CZK bez DPH Print Paper s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Granimex CZ s.r.o. - MTZ/22/04795 06.10.2022 71 520 CZK bez DPH Granimex CZ s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o. - OBJ2264828 06.10.2022 70 000 CZK bez DPH Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o. - OBJ2264827 06.10.2022 77 000 CZK bez DPH Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Medtronic Czechia s.r.o. - OBJ2264816 06.10.2022 54 693 CZK bez DPH Medtronic Czechia s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Úpravy aplikace ECL 06.10.2022 255 000 CZK bez DPH Mild Blue s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Eppendorf Czech s.r.o. - OZT/22/05429 06.10.2022 69 484 CZK bez DPH Eppendorf Czech s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Alliance Healthcare DC Praha - 82476 06.10.2022 237 706 CZK bez DPH Alliance Healthcare DC Praha Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti JANSSEN-CILAG - 82474 06.10.2022 481 082 CZK bez DPH JANSSEN-CILAG Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti PHOENIX - 82471 06.10.2022 1 218 218 CZK bez DPH PHOENIX Detail
Česká spořitelna, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Konfirmace MM313624 06.10.2022 76 851 CZK bez DPH Městská část Praha 2 Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti TEVA PHARMACEUTICALS CR s.r.o. - 82470 06.10.2022 206 909 CZK bez DPH TEVA PHARMACEUTICALS CR s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Takeda Pharmaceuticals - 82469 06.10.2022 200 245 CZK bez DPH Takeda Pharmaceuticals Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Alliance Healthcare DC Praha - 82468 06.10.2022 59 728 CZK bez DPH Alliance Healthcare DC Praha Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Takeda Pharmaceuticals CR s.r.o. - 59008 06.10.2022 4 598 245 CZK bez DPH Takeda Pharmaceuticals CR s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Alliance Healthcare s.r.o. - 59000 06.10.2022 287 538 CZK bez DPH Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti BAXTER CZECH spol. s r.o. - 70489 06.10.2022 179 245 CZK bez DPH BAXTER CZECH spol. s r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti SynMedical s.r.o. - OBJD220761 06.10.2022 82 722 CZK bez DPH SynMedical s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Santen Oy - OBJ2264805 06.10.2022 183 600 CZK bez DPH Santen Oy Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti PROMEDICA PRAHA GROUP A.S. - OBJ2264798 06.10.2022 78 814 CZK bez DPH PROMEDICA PRAHA GROUP A.S. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti PHOENIX 1900327 - 112937 06.10.2022 51 671 CZK bez DPH PHOENIX 1900327 Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti PHOENIX 1900327 - 112932 06.10.2022 421 593 CZK bez DPH PHOENIX 1900327 Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti MSD Be well - 112931 06.10.2022 159 773 CZK bez DPH MSD Be well Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti ALLIANCE NOVARTIS Vydejna1 - 112926 06.10.2022 103 636 CZK bez DPH ALLIANCE NOVARTIS Vydejna1 Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti ALLIANCE NOVARTIS Vydejna1 - 112924 06.10.2022 381 264 CZK bez DPH ALLIANCE NOVARTIS Vydejna1 Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti PHARMOS CS a.s. - 112923 06.10.2022 82 964 CZK bez DPH PHARMOS CS a.s. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti ALLIANCE Healthcare 011426 - 112922 06.10.2022 181 243 CZK bez DPH ALLIANCE Healthcare 011426 Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti ALLIANCE Healthcare 011426 - 112921 06.10.2022 271 523 CZK bez DPH ALLIANCE Healthcare 011426 Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti SIPOCH SPOL. S R. O. - OBJ2264795 06.10.2022 54 490 CZK bez DPH SIPOCH SPOL. S R. O. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti MEDIAL SPOL. S R.O. - OBJ2264793 06.10.2022 61 622 CZK bez DPH MEDIAL SPOL. S R.O. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti ADYTON s.r.o., (angl. Ltd, něm. GmbH, franc. S.R.L - OBJ2264791 06.10.2022 136 800 CZK bez DPH ADYTON s.r.o., (angl. Ltd, něm. GmbH, franc. S.R.L Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti EndoTech s.r.o. - OBJ2264790 06.10.2022 291 408 CZK bez DPH EndoTech s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti ARID S.R.O. - OBJ2264789 06.10.2022 484 441 CZK bez DPH ARID S.R.O. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti CARDION S.R.O. - OBJ2264787 06.10.2022 520 870 CZK bez DPH CARDION S.R.O. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti RADIOMETER s. r.o. - OBJ2204873 06.10.2022 82 452 CZK bez DPH RADIOMETER s. r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Alliance Healthcare DC Praha - 82463 06.10.2022 163 091 CZK bez DPH Alliance Healthcare DC Praha Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Alliance Healthcare DC Praha - 82454 06.10.2022 135 383 CZK bez DPH Alliance Healthcare DC Praha Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Alliance Novartis -OVV3 - 82451 06.10.2022 71 968 CZK bez DPH Alliance Novartis -OVV3 Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti PHOENIX - 82447 06.10.2022 227 971 CZK bez DPH PHOENIX Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti PHOENIX - 59003 06.10.2022 494 421 CZK bez DPH PHOENIX Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Gilead Sciences s.r.o. - 70479 06.10.2022 128 276 CZK bez DPH Gilead Sciences s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti PHARMOS a.s. - 70477 06.10.2022 209 718 CZK bez DPH PHARMOS a.s. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Konstruktis Praha, spol. s r.o. - TIO/22/00924 06.10.2022 261 606 CZK bez DPH Konstruktis Praha, spol. s r.o. Detail
Mateřská škola Ostrava - Vítkovice, Prokopa Velikého 37, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Nákup herních prvků na zahradu školy 06.10.2022 106 480 CZK s DPH Didaktika SOWA czech, s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti LaparoTech Instruments s.r.o. - OZT/22/05481 06.10.2022 324 260 CZK bez DPH LaparoTech Instruments s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti FOMEI s.r.o. U Libeňského pivovaru 2015/10 - OZT/22/05470 06.10.2022 540 000 CZK bez DPH FOMEI s.r.o. U Libeňského pivovaru 2015/10 Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti ROCHE s.r.o. - OBJ2204867 06.10.2022 151 876 CZK bez DPH ROCHE s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Viapharma Praha s.r.o. - 112918 06.10.2022 949 591 CZK bez DPH Viapharma Praha s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Viapharma Praha s.r.o. - 112917 06.10.2022 474 796 CZK bez DPH Viapharma Praha s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Promedica Praha group as - 112911 06.10.2022 127 734 CZK bez DPH Promedica Praha group as Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Roche s.r.o - 21190 06.10.2022 4 019 364 CZK bez DPH Roche s.r.o Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Promedica Praha - 21189 06.10.2022 629 724 CZK bez DPH Promedica Praha Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Promedica Praha - 21188 06.10.2022 303 577 CZK bez DPH Promedica Praha Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Alliance-Healthcare - 21187 06.10.2022 446 921 CZK bez DPH Alliance-Healthcare Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Alliance Healthcare DC Praha - 82445 06.10.2022 93 691 CZK bez DPH Alliance Healthcare DC Praha Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti PHARMOS - 82440 06.10.2022 138 324 CZK bez DPH PHARMOS Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti PROMEDICA PRAHA GROUP - 82435 06.10.2022 308 079 CZK bez DPH PROMEDICA PRAHA GROUP Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Bracco Imaging Czech s.r.o. - 70476 06.10.2022 215 005 CZK bez DPH Bracco Imaging Czech s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Alliance Healthcare - 70473 06.10.2022 101 706 CZK bez DPH Alliance Healthcare Detail
Česká zemědělská univerzita v Praze Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo_Dospárování boků bazénu + výměna pouzder schůdků 06.10.2022 427 123 CZK bez DPH David Pádivý Detail
Ministerstvo průmyslu a obchodu Hledat další smlouvy společnosti Ubytování CZ PRES 06.10.2022 50 000 CZK bez DPH Kongresové centrum Praha, a.s. Holiday Inn Prague Detail
Město Zábřeh Hledat další smlouvy společnosti demontáž a likvidace stávajícího autobusového přístřešku na ul. Postřelmovská a osazení dočas. dopr. značení 06.10.2022 102 732 CZK bez DPH KARETA s.r.o. Detail
Ministerstvo spravedlnosti Hledat další smlouvy společnosti Objednávka inzerce 06.10.2022 102 850 CZK s DPH LMC s.r.o. Detail
Policejní prezidium České republiky Hledat další smlouvy společnosti Objednávka č. 4 RD Olšanská 06.10.2022 1 994 212 CZK bez DPH CADMIAprint s.r.o. Detail
ViaPharma s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží 06.10.2022 54 419 CZK bez DPH Lékárna Městská nemocnice Ostrava příspěvková organizace Detail
Ředitelství silnic a dálnic ČR Hledat další smlouvy společnosti Koordinace projektových a inženýrských činností, vč. MPV a realizací v rámci přípravy nových úseků 06.10.2022 247 500 CZK bez DPH KOMOVIA s.r.o. Detail
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Dodavatelská objednávka č. DO507122 pro středisko 37010 - Nukleární medicína a lab. Zdaboř 06.10.2022 59 082 CZK bez DPH G and G MEDICAL ENGINEERING spol.s.r.o. Detail
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka č. HVLP1007 06.10.2022 58 215 CZK bez DPH Alliance HealthCare s.r.o. Detail
Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje Hledat další smlouvy společnosti Objednávka č. 1670/2022/TO/HAN pro středisko 11297601 - Technické oddělení 06.10.2022 67 163 CZK bez DPH MALKONNovotný Petr Detail
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Hledat další smlouvy společnosti Smlouva na finanční příspěvek "Horní Libochová - novostavba vodovodu Nad Hasičárnou" 06.10.2022 81 000 CZK bez DPH Obec Horní Libochová Detail
Česká spořitelna, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Konfirmace MM313616 06.10.2022 274 885 CZK bez DPH STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č.1 - Smlouva o řešení části grantového projektu č. NV19-08-00070 06.10.2022 Neuvedeno České vysoké učení technické v Praze Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Čekárenské lavice 06.10.2022 54 100 CZK bez DPH HONA INVESTMENT s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Koagulometr automatický 06.10.2022 2 300 000 CZK bez DPH Siemens Healthcare, s.r.o. Detail
Česká spořitelna, a.s. Hledat další smlouvy společnosti konfirmace MM313638 06.10.2022 6 446 CZK bez DPH Městská část Praha-Libuš Detail
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dohodnuté ceně léčivého přípravku ONUREG 06.10.2022 Neuvedeno Více smluvních stran Detail
ViaPharma s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží 06.10.2022 55 890 CZK bez DPH Lékárna VFN III - oddělení přípravy cytostatik Detail
Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - tablety a notebooky 06.10.2022 64 502 CZK s DPH GF Corporate Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků a ZM 06.10.2022 972 407 CZK bez DPH PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r Detail
Ministerstvo zahraničních věcí Hledat další smlouvy společnosti CZ PRES - Prohlídka Pražské Lorety 06.10.2022 16 200 CZK s DPH Prague City Tourism a.s. Detail
Komerční banka, a.s. Hledat další smlouvy společnosti KB IBS - 2289809394 - TVIS - Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (ID:4551914) 06.10.2022 Neuvedeno Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Detail
Státní fond životního prostředí České republiky Hledat další smlouvy společnosti Smlouva č. 1190700062 o poskytntuí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky 06.10.2022 274 186 CZK s DPH Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Detail
Česká filharmonie Hledat další smlouvy společnosti SR hudební režie+mistr zvuku ABO A1 06.10.2022 181 478 CZK bez DPH Holger Urbach Musikproduktion Detail
Národní muzeum Hledat další smlouvy společnosti OPN7 - Smlouva o nájmu č. 221126 - Společenská akce dne 13.10.2022 (HB, záp. dvorana) 06.10.2022 524 000 CZK bez DPH Indep s.r.o. Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků a ZM 06.10.2022 56 597 CZK bez DPH PHARMOS, a.s. Detail
Národní muzeum Hledat další smlouvy společnosti ODIS0 - Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 210942 - Poskytování nástavbových služeb e-infrastruktury CESNET 06.10.2022 80 992 CZK bez DPH CESNET, zájmové sdružení právnických osob Detail
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - školení, zabezpečení počítačových sítí. 06.10.2022 70 000 CZK bez DPH exTerra Services s.r.o. Detail
Nemocnice Na Homolce Hledat další smlouvy společnosti Dodavatelská objednávka č. NOSZM22009671 - materiál technického zabezpečení - pro středisko 015 - KS Adyton (NS 4371) 06.10.2022 119 003 CZK bez DPH Adyton s.r.o. Detail
Nemocnice Na Homolce Hledat další smlouvy společnosti DODATEK Č. 11 KE SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Č. 496/2007 - prodloužení doby trvání smlouvy 06.10.2022 32 991 692 CZK bez DPH B. Braun Avitum s.r.o. Detail
Nemocnice Na Homolce Hledat další smlouvy společnosti Dodavatelská objednávka č. NOSZM22009674 - zdravotnický materiál - pro středisko 001 - Hlavní sklad SZM 06.10.2022 74 700 CZK bez DPH MEDTRONIC Czechia s.r.o. Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků a ZM 06.10.2022 407 747 CZK bez DPH PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r Detail
Městská část Praha 2 Hledat další smlouvy společnosti Konzultační služby - Objednávka č.13 ke smlouvě S180/2021/0005/OIV - Nákup licencí Microsoft v programu Enterprise 06.10.2022 70 000 CZK bez DPH ikis, s.r.o. Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků a ZM 06.10.2022 7 580 CZK bez DPH BAXTER Czech spol.s.r.o. Detail
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje Hledat další smlouvy společnosti Nákup 1100 ks trvanlivé stravy 06.10.2022 111 697 CZK bez DPH EXPRES MENU, s.r.o. Detail
Statutární město Brno Hledat další smlouvy společnosti 35/IDP- Smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2022 subjektu pumelice s.r.o. na projekt Nákup nového technického zařízení 06.10.2022 82 000 CZK bez DPH pumelice s.r.o. Detail
Město Zábřeh Hledat další smlouvy společnosti zemní práce pro pokládku chrániček budoucího elektrického vedení pro VO ve Václavově 06.10.2022 498 849 CZK bez DPH RPH Moravian s.r.o. Detail
Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Objednávka židlí a stolů 06.10.2022 120 733 CZK s DPH SANTAL spol. s r. o. Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Olomouci - kontaktní pracoviště Přerov (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP 06.10.2022 68 516 CZK bez DPH Charita Přerov Detail
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ČAKOVICE Hledat další smlouvy společnosti Finanční příspěvek, 06.10.2022 2 200 000 CZK bez DPH ZUCCHERINA a.s. Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků a ZM 06.10.2022 720 CZK bez DPH BAXTER Czech spol.s.r.o. Detail
Statutární město Ostrava Hledat další smlouvy společnosti obj. č. 2495/2022/300 06.10.2022 112 530 CZK s DPH MARPO s.r.o. Detail
Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o výpůjčce (defibrilátor a nabíječka baterií k defibrilátoru) 06.10.2022 250 000 CZK bez DPH Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace Detail
Státní zemědělský intervenční fond Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 22/008/19210/451/045/000921 06.10.2022 134 720 CZK s DPH Mateřská škola Koberovy, příspěvková org anizace Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků a ZM 06.10.2022 68 111 CZK bez DPH Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Česká spořitelna, a.s. Hledat další smlouvy společnosti konfirmace MM313693 06.10.2022 418 CZK bez DPH Statutární město Most Detail
České dráhy, a.s. Hledat další smlouvy společnosti nájem prostor nesloužících k podnikání 06.10.2022 Neuvedeno Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra Detail
České dráhy, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka ke zpracování expertního posudku 06.10.2022 430 000 CZK bez DPH České vysoké učení technické v Praze Detail
České vysoké učení technické v Praze Hledat další smlouvy společnosti Doplnění obj. č. 3621020065 - tisk metodiky Voda ve městě 2vyd 06.10.2022 24 233 CZK s DPH Těšínské papírny, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 06.10.2022 53 983 CZK bez DPH MEDISERVIS s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 06.10.2022 71 828 CZK bez DPH Siemens Healthcare, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 06.10.2022 401 520 CZK bez DPH CSL BEHRING s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 06.10.2022 206 137 CZK bez DPH BOHEMIA MEDICAL s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 06.10.2022 507 127 CZK bez DPH Janssen-Cilag s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 06.10.2022 223 385 CZK bez DPH ARID obchodní společnost, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 06.10.2022 68 117 CZK bez DPH Janssen-Cilag s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 06.10.2022 116 520 CZK bez DPH DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o. Detail
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 06.10.2022 100 967 CZK bez DPH Lohmann & Rauscher, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 06.10.2022 61 310 CZK bez DPH sanofi-aventis, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 06.10.2022 609 261 CZK bez DPH Janssen-Cilag s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 06.10.2022 479 320 CZK bez DPH Merck Sharp & Dohme s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 06.10.2022 1 806 412 CZK bez DPH Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 06.10.2022 228 760 CZK bez DPH CSL BEHRING s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 06.10.2022 204 490 CZK bez DPH Performa Medical, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 06.10.2022 574 609 CZK bez DPH B. Braun Medical s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 06.10.2022 71 626 CZK bez DPH B. Braun Medical s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 06.10.2022 77 119 CZK bez DPH BEZNOSKA, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 06.10.2022 479 320 CZK bez DPH Merck Sharp & Dohme s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 06.10.2022 86 413 CZK bez DPH Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 06.10.2022 64 883 CZK bez DPH Fresenius Medical Care - ČR, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 06.10.2022 71 513 CZK bez DPH MEDITRADE spol. s r. o. Detail
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 06.10.2022 219 702 CZK bez DPH EndoTech s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 06.10.2022 60 628 CZK bez DPH Medtronic Czechia s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 06.10.2022 78 266 CZK bez DPH MEDITRADE spol. s r. o. Detail
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 06.10.2022 195 164 CZK bez DPH A care a.s. Detail
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 06.10.2022 141 000 CZK bez DPH BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r.o. Detail
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 06.10.2022 58 860 CZK bez DPH BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r.o. Detail
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 06.10.2022 67 930 CZK bez DPH BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r.o. Detail
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 06.10.2022 51 608 CZK bez DPH Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 06.10.2022 122 720 CZK bez DPH Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 06.10.2022 601 987 CZK bez DPH Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 06.10.2022 127 449 CZK bez DPH Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 06.10.2022 62 857 CZK bez DPH ViaPharma s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 06.10.2022 226 782 CZK bez DPH Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 06.10.2022 94 995 CZK bez DPH Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 06.10.2022 80 789 CZK bez DPH Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 06.10.2022 731 855 CZK bez DPH Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků a ZM 06.10.2022 178 034 CZK bez DPH Performa Medical, s.r.o. Detail
Výstaviště Praha, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Příkazník se zavazuje provádět pro příkazce jako lektor, dle jeho zadání, sjednané práce na přípravách a realizaci kurzů s názvem kurz 3D tisk a vynálezy 06.10.2022 Neuvedeno Jan Šimr Detail
Česká spořitelna, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Konfirmace MM313680 06.10.2022 7 708 CZK bez DPH PRISKO a.s. Detail
Městská část Praha 20 Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - Služby MAP III - poskytování konzultačních hodin pedagogům a žákům ZŠ Praha 20 za období 9-12/2022 06.10.2022 160 000 CZK s DPH Jon Paul Ott Detail
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Opravy podlah ve školním informačním centru 2022 06.10.2022 306 624 CZK s DPH Design Walek s.r.o. Detail
ČEZ, a. s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytování služeb - školení 06.10.2022 Neuvedeno Západočeská univerzita v Plzni Detail
Česká exportní banka, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Rámcová smlouva ČBA o obchodování na finančním trhu- Konfirmace Devizový Spot-FX Spot ke dni 6.10.2022 06.10.2022 Neuvedeno N/A Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků 06.10.2022 199 000 CZK bez DPH Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Výstaviště Praha, a.s. Hledat další smlouvy společnosti 1. Příkazník se zavazuje provádět pro příkazce jako lektor, dle jeho zadání, sjednané práce na přípravách a realizaci kurzů s názvem kurz Manga 06.10.2022 11 200 CZK bez DPH Stanislav Inozemtsev Detail
Ministerstvo zahraničních věcí Hledat další smlouvy společnosti CZ PRES - Prohlídka Strahovského kláštera 06.10.2022 17 500 CZK s DPH Královská kanonie premonstrátů na Strahově Detail
ČEPRO, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o zajištění obchodní příležitosti a o poskytování souvisejících poradenských služeb 06.10.2022 Neuvedeno PPE Advisors CR s.r.o. Detail
Státní fond dopravní infrastruktury Hledat další smlouvy společnosti Smlouva č. 1717/B1/2022 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 06.10.2022 6 908 082 CZK bez DPH OBEC VYSOKOV Detail
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - odběr implantátů č. COS_30_09_2022 06.10.2022 249 849 CZK bez DPH BioSolution, s.r.o. Detail
Český metrologický institut Hledat další smlouvy společnosti Rekonstrukce podlahy v laboratoři velkých váživostí 06.10.2022 186 300 CZK bez DPH Čamaj, s.r.o. Detail
IKEM Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o výpůjčce, pacientský zvedák Maxi Move 06.10.2022 250 000 CZK bez DPH Arjo Czech Republic s.r.o. Detail
Státní fond dopravní infrastruktury Hledat další smlouvy společnosti Smlouva č. 1302/B1/2022 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 06.10.2022 1 668 505 CZK bez DPH Obec Žádovice Detail
Fakultní nemocnice Plzeň Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o nájmu: Pronájem prostor pro relaxační zařízení (solnou jeskyni) na pav. 17, FN Bory 06.10.2022 421 201 CZK bez DPH Kališová Jana Ing. Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka ve Zlíně - kontaktní pracoviště Zlín (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti DOHODA o zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců a potenciálních zaměstnanců a poskytnutí příspěvku v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II reg. č. proj. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 06.10.2022 175 617 CZK bez DPH Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Detail
Ředitelství silnic a dálnic ČR Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti č. P/VB/IS/2022/050 06.10.2022 6 500 CZK bez DPH RP Holice, s.r.o. Detail
Ředitelství silnic a dálnic ČR Hledat další smlouvy společnosti I/34 Skála most ev.č. 34-038 - výměna zábradlí 06.10.2022 118 674 CZK bez DPH Zdeněk Chadim Detail
Městský dopravní podnik Opava, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o nájmu reklamní plochy 06.10.2022 89 280 CZK bez DPH Kesselgruber s.r.o. Detail
Národní galerie v Praze Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o přepravě věcí - výstava V kroužcích dýmu 06.10.2022 1 871 499 CZK s DPH KUNSTTRANS PRAHA, spol. s r.o. Detail
Severočeské doly a.s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytování služeb - školení 06.10.2022 Neuvedeno Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Detail
Městys Liteň Hledat další smlouvy společnosti Rekonstrukce VO Liteň - Nádražní“ SO 401 – Veřejné osvětlení 06.10.2022 1 078 759 CZK bez DPH SATHEA VISION s.r.o. Detail
Město Mikulov Hledat další smlouvy společnosti SoD - Zpracování pasportu místních komunikací Mikulov 06.10.2022 506 990 CZK s DPH DATA PROCON s.r.o. Detail
Základní umělecká škola, Plzeň, Sokolovská 54 Hledat další smlouvy společnosti Projektová dokumentace UŠ, U Jam 14, Plzeň 06.10.2022 2 320 000 CZK bez DPH projectstudio8 s.r.o. Detail
Výstaviště Praha, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Předmětem tohoto dodatku je úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti s případným poskytnutím IT zařízení a IT služeb ze strany příkazce 06.10.2022 3 000 CZK bez DPH Lukáš Vilt Detail
Česká spořitelna, a.s. Hledat další smlouvy společnosti konfirmace MM313620 06.10.2022 6 266 CZK bez DPH Statutární město Jihlava Detail
Komerční banka, a.s. Hledat další smlouvy společnosti KB IBS - 2289808764 - TVIS - CENTRUM SOCIÁLNÍ POMOCI LITOMĚŘICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE (ID:4551791) 06.10.2022 Neuvedeno CENTRUM SOCIÁLNÍ POMOCI LITOMĚŘICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Detail
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti smlouva o dílo III/37321 Loštice - Obectov 06.10.2022 10 328 857 CZK bez DPH Skanska a.s. Detail
Bystřická tepelná s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dodávce tepelné energie 06.10.2022 50 001 CZK bez DPH STAVOFLOS s.r.o. Detail
Ministerstvo dopravy Hledat další smlouvy společnosti Příprava, realizace a konfigurace nové infrastr. pro upgrade prostředí IFS na nové verze a zrušení publikace přes Citrix 06.10.2022 545 400 CZK bez DPH O2 IT Services s.r.o. Detail
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Propan k ohřevu TUV a topení v areálu Povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu CZ1502107M003. 06.10.2022 176 025 CZK s DPH KRALUPOL a.s. Detail
Komerční banka, a.s. Hledat další smlouvy společnosti KB IBS - 2298308564 - FX.Spot - DŮM UMĚNÍ MĚSTA BRNA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE (ID:4551780) 06.10.2022 Neuvedeno DŮM UMĚNÍ MĚSTA BRNA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Detail
Město Říčany Hledat další smlouvy společnosti darovací smlouva na dárkové poukázky Tesco v hodnotě 240.000,-Kč 06.10.2022 240 000 CZK s DPH Charita HOPE, z.s. Detail
Univerzita Karlova Hledat další smlouvy společnosti 9508220202 - tiskové pásky a filmy 06.10.2022 294 525 CZK bez DPH Karel Pištěk - SOVTE Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků 06.10.2022 371 918 CZK bez DPH Pharmos a. s. Detail
Městská část Praha 5 Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo mezi MČ Praha 5 a zhotovitelem díly Ing. arch. Radkem Talašem - Pomník Ferdinadu Peroutkovi 06.10.2022 2 891 900 CZK s DPH Ing. arch. Radek Talaš\n Detail
Městské divadlo Zlín, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti objednávka vstupenek 06.10.2022 63 140 CZK bez DPH UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Detail
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - sběr reprezentativních dat pro projekt Kvalita pracovního života 2022 06.10.2022 79 000 CZK bez DPH MEDIAN, s.r.o. Detail
Gymnázium, Mladá Boleslav, Palackého 191/1 Hledat další smlouvy společnosti Darovací smlouva na peněžitý dar 06.10.2022 71 900 CZK bez DPH ŠKO-ENERGO, s.r.o. Detail
Nemocnice Havířov, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o výpůjčce a rámcová kupní smlouva - automatický pupilometr Neuroptics vč. příslušenství 06.10.2022 165 000 CZK bez DPH MONDIAG s.r.o. Detail
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Publikace 06.10.2022 3 900 USD MyJoVE Corporation Detail
Technické služby Zlín, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o odstranění odpadu 06.10.2022 Neuvedeno Technické služby Vsetín, s.r.o. Detail
Krajská nemocnice Liberec, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Ambu bronchoskop 06.10.2022 576 000 CZK bez DPH CHEIRÓN a.s. Detail
Masarykův onkologický ústav Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o výpůjčce - přístrojovou techniku: Sálové RTG C rameno Ziehm Imaging, Ziehm Vision RFD 06.10.2022 3 993 000 CZK s DPH AURA Medical s.r.o. Detail
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka kvantifikačniho kitu 06.10.2022 86 171 CZK bez DPH ELISABETH  PHARMACON, spol. s r.o. Detail
Generální ředitelství cel Hledat další smlouvy společnosti Zajištění konfer. prostor, catering. služeb a květinové dekorace pro účely pořádání slavnostní večeře pro delegáty mez. jednání Pracovní skupiny pro celní unii na zámku Štiřín v rámci předsednictví ČR v Radě EU. (AVISme 2022000940) 06.10.2022 101 000 CZK bez DPH Zámek Štiřín Detail
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Nabídka_potvrzení_certifikace kol pojízdného lešení 06.10.2022 2 900 EUR One for wheels BV Detail
Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o výpůjčce č. 1/V/2022 06.10.2022 Neuvedeno Veselské kulturní centrum, z.ú. Detail
Univerzita Karlova Hledat další smlouvy společnosti MFF_Objednávka_105220443_AVAST Premium Security Multi-Device 06.10.2022 57 783 CZK bez DPH ALWIL Trade, spol. s r.o. Detail
Městská nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Oprava kamenného koberce 06.10.2022 89 007 CZK bez DPH JPpop s.r.o. Detail
Plzeňský kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace na akci „Úterý, městský dům Turbovna“ 06.10.2022 150 000 CZK bez DPH Úterský spolek BART Detail
Plzeňský kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace na akci „Chříč, zámek“ 06.10.2022 150 000 CZK bez DPH Ústav šlechtičen, z.ú. Detail
ViaPharma s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží 06.10.2022 55 553 CZK bez DPH Nemocnice Písek, a.s. Lékárna-veřejná Detail
Městská část Praha 5 Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva na prodej publikací k výročí 100 let připojení Smíchova k Velké Praze "Člověk v soukolí dějin - Století městské části Praha 5 v lidských osudech" 06.10.2022 68 909 CZK bez DPH Czech Archives, s. r. o. Detail
Městské divadlo Zlín, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti objednávka stravenek 06.10.2022 220 750 CZK bez DPH Sodexo Pass Česká republika a.s. Detail
DIAMO, státní podnik Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 12 ke smlouvě o přepravě věcí - úprava sazby vzhledem k cenám PHM 06.10.2022 Neuvedeno AWT Rekultivace a.s. Detail
Nemocnice Písek, a.s. Hledat další smlouvy společnosti objednávka - šatní skříně 06.10.2022 469 627 CZK bez DPH JP-KONTAKT, s.r.o. Detail
Nemocnice Písek, a.s. Hledat další smlouvy společnosti nákup zboží SZM 06.10.2022 92 008 CZK s DPH DiaSorin Czech s.r.o. Detail
Nemocnice Písek, a.s. Hledat další smlouvy společnosti nákup zboží SZM 06.10.2022 73 350 CZK s DPH GML Health Care s.r.o. Detail
Nemocnice Písek, a.s. Hledat další smlouvy společnosti nákup zboží Lékárna 06.10.2022 56 724 CZK bez DPH PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Nemocnice Písek, a.s. Hledat další smlouvy společnosti nákup zboží Lékárna 06.10.2022 60 763 CZK bez DPH ViaPharma s.r.o. Detail
Nemocnice Písek, a.s. Hledat další smlouvy společnosti nákup zboží SZM 06.10.2022 464 972 CZK s DPH Siemens Healthcare, s.r.o. Detail
Nemocnice Písek, a.s. Hledat další smlouvy společnosti nákup zboží SZM 06.10.2022 587 054 CZK s DPH ROCHE s.r.o. Detail
Nemocnice Písek, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Nákup zboží Lékárna 06.10.2022 76 112 CZK bez DPH PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Nemocnice Písek, a.s. Hledat další smlouvy společnosti nákup zboží Lékárna 06.10.2022 105 491 CZK bez DPH ViaPharma s.r.o. Detail
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Hledat další smlouvy společnosti MDX-H-2846 06.10.2022 140 967 CZK bez DPH Alliance Healthcare s.r.o. (D89) Detail
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Hledat další smlouvy společnosti MDX-H-2844 06.10.2022 79 031 CZK bez DPH ViaPharma s.r.o. (D90) Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek 06.10.2022 Neuvedeno Obchodní tajemství Detail
Mateřská škola Brno, Síčka 1a, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Závazek mandatáře poskytovat mandantovi za úplatu a dle jeho potřeby a požadavků účetní služby. 06.10.2022 5 000 CZK s DPH Ing. Radka Mácová Detail
Česká spořitelna, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Konfirmace MM313641 06.10.2022 110 123 CZK bez DPH PRISKO a.s. Detail
Masarykův onkologický ústav Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o provedení hudební produkce 06.10.2022 62 000 CZK bez DPH Jiří Boček Detail
Středočeský kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o spolupráci při zajištění ubytování 06.10.2022 Neuvedeno Obec Svatá Detail
Územní pracoviště Ústí nad Labem (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva, id. spoluvlastnický podíl ve výši 1852/7647 vzhledem k celku na pozemku p.č. 414/1 k.ú. Štětí I 06.10.2022 113 270 CZK bez DPH Město Štětí Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 4 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. 06.10.2022 Neuvedeno Konzum obchodní družstvo Detail
Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. Hledat další smlouvy společnosti Instalace a dodávka zavíračů dveří s protipožární odolností 06.10.2022 112 408 CZK s DPH Aleš Hromek Detail
ČEPRO, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 k NÁJEMNÍ SMLOUVĚ v areálu skladu PHM ČEPRO Hněvice - kantýna - změna přílohy č. 2 přístupová cesta 06.10.2022 13 494 CZK bez DPH Topfarm Praha, s.r.o. Detail
Jihomoravský kraj Hledat další smlouvy společnosti OST - Smlouva o vrácení penžitého příplatku mimo základní kapitál 06.10.2022 20 000 000 CZK bez DPH Jihomoravská rozvojová společnost, s.r.o. Detail
ČEPRO, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o výpůjčce kasáren - sklad Loukov 06.10.2022 Neuvedeno Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Detail
ČEPRO, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 2 -Smlouva o dílo - rozšíření a úprava železničního stáčiště Hněvice – PD 138/21/OCN, akce I210127 - změna termínu dokončení díla 06.10.2022 Neuvedeno IP Projekt a.s. Detail
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Hledat další smlouvy společnosti Objednávka 06.10.2022 128 000 CZK bez DPH Nemocnice Kadaň s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Hledat další smlouvy společnosti Objednávka 06.10.2022 149 600 CZK bez DPH Oblastní nemocnice Jičín a.s. Detail
ViaPharma s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží 06.10.2022 465 576 CZK bez DPH Nemocniční lékárna - Nemocnice České Budějovice Detail
ViaPharma s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží 06.10.2022 61 858 CZK bez DPH Nemocniční lékárna - Nemocnice České Budějovice Detail
Edenred CZ s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Krajská pobočka ÚP ČR v Liberci obj. č. L061/2022 06.10.2022 444 200 CZK bez DPH Úřad práce České republiky Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků 06.10.2022 205 306 CZK bez DPH Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží - jednorázový materiál - Perlan 06.10.2022 240 000 CZK bez DPH PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků 06.10.2022 51 428 CZK bez DPH Avenier a.s. Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků 06.10.2022 451 593 CZK bez DPH AbbVie s.r.o. Detail
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Hledat další smlouvy společnosti RD_pruhové značení_hraničníky_NPR Větrušické rokle. 06.10.2022 Neuvedeno Filip Průcha Detail
Komerční banka, a.s. Hledat další smlouvy společnosti KB IBS - 2298308324 - FX.Spot - STŘEDNÍ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKÁ A POTRAVINÁŘSKÁ (ID:4551729) 06.10.2022 Neuvedeno STŘEDNÍ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKÁ A POTRAVINÁŘSKÁ Detail
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - zdravotnického materiálu č. VOZM_2022-002920 06.10.2022 55 217 CZK bez DPH APTUM, a.s. Detail
STAREZ - SPORT, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka stravenek 06.10.2022 266 220 CZK bez DPH Sodexo Pass Česká republika a.s. Detail
Institut umění - Divadelní ústav Hledat další smlouvy společnosti Podpora prezentace českého divadla v Belgii u příležitosti předsednictví ČR v Radě EU 06.10.2022 100 000 CZK s DPH Dejvické divadlo, o.p.s. Detail
Česká spořitelna, a.s. Hledat další smlouvy společnosti konfirmace MM313609 06.10.2022 10 500 CZK bez DPH Město Klatovy Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o smlouvě budoucí směnné 06.10.2022 Neuvedeno Město Nové Město nad Metují Detail
Ministerstvo vnitra Hledat další smlouvy společnosti Objednávka přepravy programu MEDEVAC 06.10.2022 295 000 CZK bez DPH cargo-partner ČR s.r.o. Detail
Státní pozemkový úřad Hledat další smlouvy společnosti SoD č. 30/2022-504202, JPÚ v k. ú. Semněvice 06.10.2022 344 500 CZK bez DPH GEO Hrubý spol. s r.o. Detail
Nemocnice Třinec, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti INV - elektrochirurgické generátory 06.10.2022 1 978 545 CZK bez DPH Hoyer Praha s.r.o. Detail
Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Objednávka sanace komínového průduchu 06.10.2022 96 701 CZK bez DPH Roman Kadleček Detail
MĚSTO ČERNOŠICE Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o zajištění údržby sportovního areálu, CES 438/2022, zajištění údržby v prostorách sportovního areálu vč. soc. a provoz. zázemí na adrese Pod Školou 447, Černošice 06.10.2022 120 000 CZK bez DPH Tomáš Bohata Detail
Statutární město Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o budoucí darovací smlouvě - infrastrukturní stavby 06.10.2022 423 500 CZK s DPH LEKOS, spol. s r.o. Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 4 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s. p. 06.10.2022 Neuvedeno Konzum obchodní družstvo Detail
SPRÁVA DOMŮ s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Prodej osobního automobilu Škoda Octavia 06.10.2022 160 000 CZK s DPH Vlastimil Šesták Detail
Centrum služeb pro silniční dopravu Hledat další smlouvy společnosti zajištění specifické výuky s tématikou dopravní výchovy pro žáky základních škol v ORP Karlovy Vary 06.10.2022 48 000 CZK bez DPH Asociace Záchranný kruh, z.s. Detail
Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Oprava dlažby - středisko Velké Meziříčí 06.10.2022 75 000 CZK s DPH Pavel Karmazin Detail
Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Hledat další smlouvy společnosti Dodávka notebooků. 06.10.2022 158 416 CZK s DPH TOPSOFT JKM spol. s r.o. Detail
Domov důchodců Ústí nad Orlicí Hledat další smlouvy společnosti Koupě elektrického zvedáku 06.10.2022 99 608 CZK s DPH SIVAK medical technology s.r.o. Detail
Městská část Praha 11 Hledat další smlouvy společnosti Smlouva "Výměna osvětlení sportovního hřiště u objektu Hrabákova 2001 P11 - Chodov" 06.10.2022 1 455 000 CZK bez DPH Zdeněk Beneš Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti ND tram 06.10.2022 131 400 CZK bez DPH Pars Komponenty s.r.o. Detail
Univerzita Karlova Hledat další smlouvy společnosti 9508220194 - podpora FW 06.10.2022 56 488 CZK bez DPH UNIS COMPUTERS, a.s. Detail
Univerzita Palackého v Olomouci Hledat další smlouvy společnosti Smlouva s lektorem - Příprava a provedení přednášek, seminářů, cvičení, příprava a dodání studijních materiálů, odborné zajištění výuky v rámci celoživotního vzdělávání. 06.10.2022 Neuvedeno Mgr. Jiří Buben, PhD. Detail
Centrum služeb pro silniční dopravu Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží a služby pro STK - známka TK 06.10.2022 73 800 CZK bez DPH STK - PECHA v.o.s. Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 4 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. 06.10.2022 Neuvedeno Konzum obchodní družstvo Detail
Česká filharmonie Hledat další smlouvy společnosti Nájemní smlouva č. SPD-21/094 06.10.2022 142 250 CZK bez DPH Miloš Mlejnek Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s. p. 06.10.2022 Neuvedeno Konzum obchodní družstvo Detail
Industry Servis ZK, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č.1 nájemní smlouvy 06.10.2022 5 910 CZK bez DPH Kristýna Bránková Detail
Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Křemencova 12 Hledat další smlouvy společnosti Nákup učebnic NJ 06.10.2022 76 608 CZK s DPH ILC Czechoslovakia, s.r.o. Detail
Vojenská nemocnice Brno Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léčiva- Veklury 06.10.2022 101 749 CZK bez DPH Gilead Sciences s.r.o. Detail
Nemocnice Třinec, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti INV - anesteziologické přístroje 06.10.2022 5 530 000 CZK bez DPH Dräger Medical s.r.o. Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti Opr. výstraž. zař. 06.10.2022 58 500 CZK bez DPH Záchranná služba - OSP s.r.o. Detail
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti HNO3 Kyselina dusičná, 67-69%, Analpure Ultra, 500ml 06.10.2022 59 686 CZK bez DPH ANALYTIKA, spol. s r.o. Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti Opr. motor. nářadí 06.10.2022 92 066 CZK bez DPH RISS COMPANY, s.r.o. Detail
PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Zveřejnění smlouvy - objednávky 06.10.2022 83 240 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
Česká republika - Ministerstvo obrany Hledat další smlouvy společnosti 0547 - objednávka č. 22-0547/1 k RD 191050347 odpady 06.10.2022 115 381 CZK s DPH Marius Pedersen a.s. Detail
Město Břeclav Hledat další smlouvy společnosti Objednávka projektových prací - změna využití prostor "Výdejna obědů - Sady 28. října 588/2 v Břeclavi" 06.10.2022 113 000 CZK bez DPH Šlancarová Jana Detail
ViaPharma s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží 06.10.2022 55 891 CZK bez DPH Nemocnice Kyjov - veřejná část Detail
Česká republika - Ministerstvo obrany Hledat další smlouvy společnosti 0529 - objednávka č. 22-0529/10 k RD 191050347 odpady 06.10.2022 196 020 CZK s DPH Marius Pedersen a.s. Detail
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Hledat další smlouvy společnosti kupní smlouva o koupi vozu Škoda Superb 1,4 TSI 06.10.2022 1 030 428 CZK bez DPH Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti Opr. dílů tram 06.10.2022 82 800 CZK bez DPH STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. Detail
Ředitelství silnic a dálnic ČR Hledat další smlouvy společnosti 139,140 – I/11 Opava Komárov, jižní obchvat a I/11 Nové Sedlice – severní obchvat, pyrotechnický pr 06.10.2022 249 830 CZK bez DPH AZ Pyro s.r.o. Detail
Ředitelství silnic a dálnic ČR Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č.1 Smlouvy14PT-000880, D35 3508.2 Křelov - Slavonín 2. etapa, DoS + IČ 06.10.2022 Neuvedeno ARPIK OSTRAVA s.r.o. Detail
Česká republika - Ministerstvo obrany Hledat další smlouvy společnosti 37-16-19/2022-1373- Využívaní elektronického tréninkového deníku pro 200 uživatelů ASC DUKLA na období od 5.10.2022 do 31.12.2022 06.10.2022 145 800 CZK s DPH Yarmill, s.r.o. Detail
Česká spořitelna, a.s. Hledat další smlouvy společnosti konfirmace MM313678 06.10.2022 54 989 CZK bez DPH Město Tábor Detail
Fakultní nemocnice Plzeň Hledat další smlouvy společnosti Darovací smlouva na 100.000 Kč na HOO 06.10.2022 Neuvedeno "Pomoc lidem s leukemií" nadační fond při Interní hematoonkologické klinice FN Brno Detail
Středočeský kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o spolupráci při zajištění ubytování 06.10.2022 Neuvedeno Commexim Group a.s. Detail
Základní škola T.G.Masaryka Poděbrady, Školní 556, Okres Nymburk Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o vypořádání závazků 06.10.2022 1 001 002 CZK s DPH Více smluvních stran Detail
MONETA Money Bank, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Dispozice ke smlouvě o bankovních produktech a službách 06.10.2022 Neuvedeno Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 Detail
IKEM Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva, HM Touch komunikační systém 06.10.2022 920 000 CZK bez DPH Omnimedics s.r.o. Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s. p. 06.10.2022 Neuvedeno Konzum obchodní družstvo Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek 06.10.2022 Neuvedeno Obchodní tajemství Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s. p. 06.10.2022 Neuvedeno Konzum obchodní družstvo Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 4 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s. p. 06.10.2022 Neuvedeno Konzum obchodní družstvo Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 6 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s. p. 06.10.2022 Neuvedeno Konzum obchodní družstvo Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě - kontaktní pracoviště Ostrava (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Nákup stravenek pro zaměstnance KoPu Opava na říjen 2022 06.10.2022 168 739 CZK bez DPH Sodexo Pass Česká republika a.s. (IČO: 61860476) Detail
Jihočeský kraj Hledat další smlouvy společnosti Zhotovení geometrických plánů na oddělení pozemkových parcel v k. ú. Starý Bozděchov 06.10.2022 95 000 CZK bez DPH Ing. Pavel Chromý Detail
Nemocnice Třinec, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti OST - příkazní smlouva k VZ 06.10.2022 60 000 CZK bez DPH JUDr. Rita Kubicová Detail
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Denní nájem za Tlakové lahve zn.Messer 09/2022 06.10.2022 51 168 CZK bez DPH MESSER TECHNOGAS - C 102 Detail
Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Objednávka stravenek pro zaměstnance 06.10.2022 114 630 CZK bez DPH Up Česká republika s.r.o. Detail
Polabské muzeum, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Dodání - Ticket Restaurant poukázky 06.10.2022 86 568 CZK bez DPH Edenred CZ s.r.o. Detail
Univerzita Palackého v Olomouci Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - CATRIN/CRH/2022 - Laboratorní plasty pro 3.část VZ 06.10.2022 66 550 CZK bez DPH VWR International s.r.o. Detail
Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s. Hledat další smlouvy společnosti DOD č.1 SOD Vodovod a kanalizace Novotnův Dvůr 06.10.2022 3 743 099 CZK bez DPH STAVAK spol. s r.o. Detail
Státní veterinární správa Hledat další smlouvy společnosti Objednávka stravenek 09/2022 Sodexo 06.10.2022 172 810 CZK bez DPH Sodexo Pass Česká republika a.s. Detail
Český hydrometeorologický ústav Hledat další smlouvy společnosti - Dodav. kupní sml. dlouhodobá-NEINVEST - Dodávky radiosondážního materiálu na roky 2022-2027 06.10.2022 37 518 230 CZK s DPH Omnipol a.s. Detail
Středočeský kraj Hledat další smlouvy společnosti S-4815/MJT/2022 - Smlouva kupní, SK kupující- vlastnický podíl o velikosti 1/1 k pozemkům p.č. 958/62, p.č. 958/31 v k.ú. Velká Víska - Zemědělské družstvo Mořina jako prodávající 06.10.2022 115 604 CZK bez DPH Zemědělské družstvo Mořina Detail
Město Roudnice nad Labem Hledat další smlouvy společnosti Objednávka servisní péče podzemních polozapuštěných kontejnerů (12 stanovišť) 06.10.2022 65 340 CZK s DPH MEVA a.s. Detail
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti dodávka lab.potřeb a chemikálií, FBS, DBPS, gels 06.10.2022 62 283 CZK bez DPH Fisher Scientific, spol. s r.o. Detail
Česká spořitelna, a.s. Hledat další smlouvy společnosti konfirmace MM313626 06.10.2022 21 773 CZK bez DPH Město Tábor Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva Novotní v k. ú. Libonice a obci Hořice 06.10.2022 20 975 700 CZK s DPH Více smluvních stran Detail
Město Česká Třebová Hledat další smlouvy společnosti směnná smlouva - směna pozemků ppč. 1530/12 a ppč. 1530/19 za pozemek ppč. 1533/3 vše v katastrálním území Česká Třebová 06.10.2022 547 500 CZK bez DPH SJM Jindra Vraspírová (nar. 1959) a Ladislav Vraspír (nar. 1959) Detail
České vysoké učení technické v Praze Hledat další smlouvy společnosti Fotoaparát s příslušenstvím (investiční nákup pro SAGE Lab) 06.10.2022 146 271 CZK bez DPH MEGAPIXEL s.r.o., Detail
Fakultní nemocnice Plzeň Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva: VZ - Krevní deriváty a jejich substituce 2022 06.10.2022 24 240 000 CZK bez DPH Grifols s.r.o. Detail
Probační a mediační služba Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č.3 ke službám spojeným s podnájmem kanceláří pro stř.PMS ve Zlíně 06.10.2022 Neuvedeno CREAM Real Estate s.r.o. Detail
Okresní soud v Novém Jičíně Hledat další smlouvy společnosti Stravenky - říjen 2022 06.10.2022 133 000 CZK bez DPH BENEFITY a.s. Detail
Státní fond životního prostředí České republiky Hledat další smlouvy společnosti Objednávka reklamních předmětů termohrnky GoodCup 06.10.2022 232 320 CZK s DPH GoodGlass s.r.o. Detail
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Hledat další smlouvy společnosti Režie filmu 06.10.2022 95 000 CZK bez DPH Barbora Halířová, Detail
MĚSTO ČERNOŠICE Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o zajištění úklidových služeb, CES 433/2022, poskytování úklidovýc služeb v prostorách sociálního zázemí sportovního areálu na adrese Pod Školou 447, Černošice 06.10.2022 132 000 CZK bez DPH Kateřina Siebeltová Detail
MĚSTO ČERNOŠICE Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytování služeb závodního stravování formou odběru jídel pro město Černošice, CES 423/2022, obědy pro adaptační ukrajinskou skupinu v "MaNa" 06.10.2022 80 000 CZK bez DPH GTH zařízení školního stravování, spol. s r.o. Detail
Česká spořitelna, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Konfirmace MM313671 06.10.2022 441 186 CZK bez DPH ČESKÁ TELEVIZE Detail
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 k prováděcí smlouvě na pořizování licencí produktů Oracle - oprava kontaktních údajů pro účely fakturace 06.10.2022 Neuvedeno TECHNISERV IT, spol. s r.o. Detail
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Hledat další smlouvy společnosti Objednávka 06.10.2022 462 400 CZK bez DPH Nemocnice Hořovice, NH Hospital, a.s. Detail
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva na dodání seskokových matrací 06.10.2022 1 256 120 CZK bez DPH NORDSTAHL SERVIS s.r.o. Detail
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo na provedení opravy střešního pláště skladu Nový Jičín. 06.10.2022 1 444 133 CZK bez DPH OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží - prostěradla jednorázová 06.10.2022 74 800 CZK bez DPH HARTMANN - RICO a.s. Detail
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva na dodání odběrových souprav a testů miPROTECT 06.10.2022 52 496 CZK bez DPH MEDTEC - VOP, spol. s r.o. Detail
Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Hledat další smlouvy společnosti RÁMCOVÁ SMLOUVA KUPNÍ 06.10.2022 Neuvedeno PENAM, a.s. Detail
Město Valašské Klobouky Hledat další smlouvy společnosti Zvláštní ujednání ke smlouvě pro umístění Z-BOXu a spolupráci při jeho provozování 06.10.2022 90 000 CZK bez DPH Zásilkovna, s. r. o. Detail
Povodí Ohře, státní podnik Hledat další smlouvy společnosti Daminěveská strouha - čištění sedimentačních nádrží 06.10.2022 177 500 CZK bez DPH Zlatica Kožáková Detail
Povodí Ohře, státní podnik Hledat další smlouvy společnosti Jez Doksany - oprava oplocení domku jezného 06.10.2022 164 761 CZK bez DPH ONERO s.r.o. Detail
Povodí Ohře, státní podnik Hledat další smlouvy společnosti Od Bažantnice - odstranění sedimentů, k.ú. Vliněves 06.10.2022 150 000 CZK bez DPH Zlatica Kožáková Detail
Povodí Ohře, státní podnik Hledat další smlouvy společnosti VT (Klášterec nad Ohří) - oprava kaveren 06.10.2022 263 240 CZK bez DPH WALD S s.r.o. Detail
Povodí Ohře, státní podnik Hledat další smlouvy společnosti Raiffeisenbank - Rámcová smlouva o sjednávání devizových obchodů a termínových vkladů 06.10.2022 258 098 000 CZK bez DPH Raiffeisenbank a.s. Detail
Nemocnice Kadaň s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka vnitřní potřeby - zdravotnický materiál 06.10.2022 73 204 CZK s DPH Zimmer Czech, s.r.o. Detail
Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy Hledat další smlouvy společnosti nákup 15ks sanitních vozidel RZP 06.10.2022 77 300 850 CZK s DPH VARIEL, a. s. Detail
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva na dodání 2 ks radiometrů 06.10.2022 351 624 CZK bez DPH VF, a.s. Detail
Severočeská vodárenská společnost a.s. Hledat další smlouvy společnosti SMLOUVA O ÚPRAVĚ VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S REKONSTRUKCÍ VODNÍHO DÍLA - DC 007 313 Děčín, Purkyňova-rekonstrukce kanalizace a vodovodu 06.10.2022 Neuvedeno VR- Nemovitosti, s.r.o. Detail
Gymnázium, Olomouc - Hejčín, Tomkova 45 Hledat další smlouvy společnosti Pronájem gymnastického sálu a šatny před tělocvičnou. 06.10.2022 78 750 CZK bez DPH 331 Dance Studio, z.s. Detail