Upozornění k vyplňování předmětu smlouvy

V registru smluv se společně se smlouvou a dodatkem uveřejní také mj. metadata vymezující předmět smlouvy.

V metodických návodech umístěných na internetových stránkách MV je uvedeno, že je nezbytné uvést jak přímý, tak nepřímý předmět smlouvy. Předmětem přímým se rozumí lidské chování, kterým jsou realizována práva a povinnosti subjektů (např. užívání vypůjčené či pronajaté věci); předmětem nepřímým je věc, na jakou se konkrétní chování subjektů zaměřuje (např. vypůjčená či pronajatá věc sama o sobě).

Metadata obsahující pouze přímý nebo pouze nepřímý předmět smlouvy mohou být považována za chybná s tím, že zákon o registru smluv s touto chybou spojuje zrušení smlouvy od počátku po 3 měsících od jejího uzavření. V případě dotazů se neváhejte obrátit na registrsmluv@mvcr.cz.
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Předmět smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. Hledat další smlouvy společnosti Licence k produktům a služby Microsoft 21.10.2021 100 000 000 CZK bez DPH T-Mobile Czech Republic a.s. Detail
Česká agentura na podporu obchodu Hledat další smlouvy společnosti Zajištění realizace expozice na veletrhu Public Health 2021 21.10.2021 238 000 CZK bez DPH MAEP, s.r.o. Detail
RBP, zdravotní pojišťovna Hledat další smlouvy společnosti Smlouva č. 36594/21 o poskytování a úhradě zdravotních služeb 21.10.2021 Neuvedeno SENIORPROJEKT s.r.o. Detail
RBP, zdravotní pojišťovna Hledat další smlouvy společnosti Smlouva č. 36145/21 o poskytování a úhradě zdravotních služeb 21.10.2021 Neuvedeno BESKYD FM, z. ú. Detail
RBP, zdravotní pojišťovna Hledat další smlouvy společnosti Smlouva č. 35911/21 o poskytování a úhradě zdravotních služeb 21.10.2021 Neuvedeno Adámkova vila, Domov se zvláštním režimem, z. ú. Detail
RBP, zdravotní pojišťovna Hledat další smlouvy společnosti Smlouva č. 37029/21 o poskytování a úhradě zdravotních služeb 21.10.2021 Neuvedeno Domov pro seniory Radkova Lhota, příspěvková organizace Detail
RBP, zdravotní pojišťovna Hledat další smlouvy společnosti Smlouva č. 33701/20 o poskytování a úhradě zdravotních služeb 21.10.2021 Neuvedeno Domov Na zámečku Rokytnice, příspěvková organizace Detail
RBP, zdravotní pojišťovna Hledat další smlouvy společnosti Smlouva č. 36249/21 o poskytování a úhradě zdravotních služeb 21.10.2021 Neuvedeno POHODA Seniorům, z.ú. Detail
RBP, zdravotní pojišťovna Hledat další smlouvy společnosti Smlouva č. 35904/21 o poskytování a úhradě zdravotních služeb 21.10.2021 Neuvedeno B. Braun Avitum s.r.o. Detail
RBP, zdravotní pojišťovna Hledat další smlouvy společnosti Smlouva č. 33250/19 o poskytování a úhradě zdravotních služeb 21.10.2021 Neuvedeno Domov pro seniory Koryčany Detail
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Hledat další smlouvy společnosti Zajištění reklamního prostoru - odborný tisk 21.10.2021 270 960 CZK bez DPH Omnimedia s.r.o. Detail
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Hledat další smlouvy společnosti Předmětem smlouvy je úprava práv a povinností při poskytování služeb ověřování identity osob pro využívání digitálních služeb, a to prostřednictvím bankovní identity. 21.10.2021 2 000 000 CZK bez DPH Bankovní identita, a.s. Detail
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - AIRCURVE 10 VAUTO 21.10.2021 52 942 CZK s DPH ResMed CZ s.r.o. Detail
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - WM 100 TD 21.10.2021 57 000 CZK s DPH Saegeling Medizintechnik, s.r.o. Detail
MĚSTO TURNOV Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo č. 21-21-03 - restaurování sochy Pieta, Šetřilovsko Turnov 21.10.2021 137 000 CZK bez DPH Verich Petr Detail
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - servery 21.10.2021 489 000 CZK bez DPH Kancelářské stroje s.r.o. Detail
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o zapojení původce do obecního systému svozu odpadu hl. m. Prahy uzavřená v souladu s § 17 odst. 4 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 21.10.2021 108 900 CZK bez DPH EUROPE IVF International s.r.o. Detail
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - mat. - HEPA filtry, předfiltry 21.10.2021 50 510 CZK bez DPH TRIGON PLUS s.r.o. Detail
FARM THERM, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dodávce tepelné energie pro vytápění a přípravu teplé vody 21.10.2021 157 107 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
Česká filharmonie Hledat další smlouvy společnosti SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU 21.10.2021 1 500 000 CZK bez DPH Abakus - nadační fond zakladatelů Avastu Detail
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Tisk Časopisu Věda pro každého 21.10.2021 66 573 CZK bez DPH Triangl, a.s., Detail
MĚSTO TURNOV Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo - "Zpracování projektové dokumentace - Nový pavilon polytechniky pro ZŠ Turnov, 28. října" 21.10.2021 395 000 CZK bez DPH Digitronic CZ s.r.o. Detail
Ministerstvo průmyslu a obchodu Hledat další smlouvy společnosti Poskytnutí účelové podpory 21.10.2021 2 646 122 CZK bez DPH Kangaroo group, a.s. Detail
Divadlo Archa o.p.s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o spolupráci při pořádání akce - koncertu 21.10.2021 65 000 CZK bez DPH Prague Music Performance, z.s. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti ALLIANCE Healthcare 011426 - 99058 21.10.2021 4 147 792 CZK bez DPH ALLIANCE Healthcare 011426 Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti BAYER s.r.o. - 99055 21.10.2021 443 402 CZK bez DPH BAYER s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti CITUS s.r.o. - 1172 21.10.2021 87 345 CZK bez DPH CITUS s.r.o. Detail
RBP, zdravotní pojišťovna Hledat další smlouvy společnosti Smlouva č. 33196/19 o poskytování a úhradě zdravotních služeb 21.10.2021 Neuvedeno Alzheimercentrum Ostrava z.ú. Detail
RBP, zdravotní pojišťovna Hledat další smlouvy společnosti Smlouva č. 32943/19 o poskytování a úhradě zdravotních služeb 21.10.2021 Neuvedeno Alzheimercentrum Česká Lípa z.ú. Detail
RBP, zdravotní pojišťovna Hledat další smlouvy společnosti Smlouva č. 33182/19 o poskytování a úhradě zdravotních služeb 21.10.2021 Neuvedeno Alzheimercentrum Černošice z.ú. Detail
RBP, zdravotní pojišťovna Hledat další smlouvy společnosti Smlouva č. 32914/19 o poskytování a úhradě zdravotních služeb 21.10.2021 Neuvedeno DELPHINUS DELPHIS s.r.o. Detail
RBP, zdravotní pojišťovna Hledat další smlouvy společnosti Smlouva č. 33186/19 o poskytování a úhradě zdravotních služeb 21.10.2021 Neuvedeno Zámeček Střelice, příspěvková organizace Detail
RBP, zdravotní pojišťovna Hledat další smlouvy společnosti Smlouva č. 32956/19 o poskytování a úhradě zdravotních služeb 21.10.2021 Neuvedeno SeneCura SeniorCentrum Liberec s.r.o. Detail
RBP, zdravotní pojišťovna Hledat další smlouvy společnosti Smlouva č. 32906/19 o poskytování a úhradě zdravotních služeb 21.10.2021 Neuvedeno OASA nezisková o.p.s. Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků a ZM 21.10.2021 70 765 CZK bez DPH PHARMOS, a.s. Detail
Ministerstvo financí Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o ukončení závazků „Sanace staré ekologické zátěže na lokalitě bývalého provozu Chirana (Praha –Modřany) společnosti NEAL s.r.o.“ (AVISme 2021002252) 21.10.2021 4 617 586 CZK bez DPH ALFA SYSTEM s.r.o. Detail
Ministerstvo financí Hledat další smlouvy společnosti změna čl. I., čl. II. - bodu 2.1 Smlouvy „SEZ – KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s., I. etapa sanačních prací“ (AVISme 2021002251) 21.10.2021 170 413 440 CZK bez DPH MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost Detail
Ministerstvo financí Hledat další smlouvy společnosti změna čl. I., čl. II. - bodu 2.1 Smlouvy "Opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve společnosti RWE energie, s.r.o., areál Karlovy Vary“ (AVISme 2021002250) 21.10.2021 237 334 039 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
Ministerstvo financí Hledat další smlouvy společnosti smlouva o provádění supervizních prací a koordinace BOZP při realizaci sanace areálu AERO Vodochody (AVISme 2021002249) 21.10.2021 1 669 280 CZK bez DPH MERCED a.s. Detail
Ministerstvo financí Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o ukončení závazků "Supervize sanačních prací v lokalitě společnosti NEAL s.r.o. bývalá Chirana Modřany" (AVISme 2021002248) 21.10.2021 276 038 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva 21.10.2021 158 128 CZK s DPH Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky Detail
FARM THERM, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka temperace 21.10.2021 9 775 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
Probační a mediační služba Hledat další smlouvy společnosti Dodávka notebooků a dalších komponent 21.10.2021 2 289 904 CZK s DPH C SYSTEM CZ a.s. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Nákup HVLP, IVLP, PZT a doplňků výživy 21.10.2021 357 326 CZK bez DPH Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Nákup HVLP, IVLP, PZT a doplňků výživy 21.10.2021 254 712 CZK bez DPH PHARMOS a.s. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Nákup HVLP, IVLP, PZT a doplňků výživy 21.10.2021 66 262 CZK bez DPH PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Nákup HVLP, IVLP, PZT a doplňků výživy 21.10.2021 391 870 CZK bez DPH Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Nákup HVLP, IVLP, PZT a doplňků výživy 21.10.2021 72 083 CZK bez DPH PHARMOS a.s. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Nákup HVLP, IVLP, PZT a doplňků výživy 21.10.2021 174 164 CZK bez DPH Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Nákup HVLP, IVLP, PZT a doplňků výživy 21.10.2021 67 746 CZK bez DPH B.Braun Medical s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Nákup HVLP, IVLP, PZT a doplňků výživy 21.10.2021 78 150 CZK bez DPH BAXTER CZECH spol.s r.o. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Nákup HVLP, IVLP, PZT a doplňků výživy 21.10.2021 102 120 CZK bez DPH B.Braun Medical s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Nákup HVLP, IVLP, PZT a doplňků výživy 21.10.2021 98 070 CZK bez DPH B.Braun Medical s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti EKG Schiller Cardiovit FT-1 pozáruční servis 21.10.2021 2 500 CZK bez DPH Kardio - Line spol. s r.o. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti 1 ks EKG přístroj Schiller Cardiofit FT-1 pro Oddělení neonatologie 21.10.2021 89 900 CZK bez DPH Kardio - Line spol. s r.o. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti léčivý přípravek GADOVIST 21.10.2021 10 135 454 CZK bez DPH PHARMOS, a.s. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Léčivý přípravek PREVYMIS s obsahovou látkou Letermovir 21.10.2021 10 410 317 CZK bez DPH Merck Sharp & Dohme s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Léčivý přípravek RINVOQ s obsahovou látkou Hemihydrat upadacitinib 21.10.2021 8 435 325 CZK bez DPH AbbVie s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti JEVTANA s obsahovou látkou Cabazitaxelum II. 21.10.2021 6 509 282 CZK bez DPH Sanofi-aventis, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Cytostatikum, monoklonální protilátka s obsahovou látkou cemiplimabum - LIBTAYO 21.10.2021 8 011 075 CZK bez DPH Sanofi-aventis, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Vypracování PD fotovoltaické elektrárny 21.10.2021 Neuvedeno Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Detail
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva na zdravotnický prostředek č. 1213 21.10.2021 57 000 CZK s DPH Saegeling Medizintechnik, s.r.o. Detail
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva na zdravotnický prostředek č. 12081214 21.10.2021 57 000 CZK s DPH Saegeling Medizintechnik, s.r.o. Detail
FARM THERM, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dodávce tepelné energie pro vytápění a přípravu teplé vody 21.10.2021 238 739 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
Státní fond podpory investic Hledat další smlouvy společnosti Zástavní smlouva k nemovitostem č. 164100107 - Z dle NV č. 16/2020 Sb. v platném znění 21.10.2021 3 647 541 CZK bez DPH Okresní stavební bytové družstvo Teplice Detail
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva na zdravotnický prostředek č. 1212 21.10.2021 57 000 CZK s DPH Saegeling Medizintechnik, s.r.o. Detail
Česká republika - Ministerstvo obrany Hledat další smlouvy společnosti ÚP - Technika PHM - technika 21.10.2021 355 220 CZK bez DPH Jiří Pudich, nar. 1975 Detail
Česká republika - Ministerstvo obrany Hledat další smlouvy společnosti ÚP - Autom. a sil. technika - terénní osobní vozidla 21.10.2021 300 000 CZK bez DPH Karel Kobr, nar. 1952 Detail
Moravská galerie v Brně Hledat další smlouvy společnosti smlouva o dílo 21.10.2021 15 990 075 CZK bez DPH IM Development s.r.o. Detail
ČESKÝ ROZHLAS Hledat další smlouvy společnosti S2020/10054/04 SW údržba modulů ELO pro rok 2022 21.10.2021 173 000 CZK bez DPH EXON s.r.o. Detail
Město Kuřim Hledat další smlouvy společnosti Objednávka na akci "Nízkoprahové centrum" - dodávku biliárového stolu 21.10.2021 60 000 CZK bez DPH Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o. Detail
Národní technické muzeum Hledat další smlouvy společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. - EXTERNÍ pojistná smlouva 0020255772 - soubor cizích vystavovaných exponátů na výstavu B.Feuersteina 21.10.2021 78 447 CZK bez DPH Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Detail
Moravská galerie v Brně Hledat další smlouvy společnosti objednávka výmalby výstavních sálů a výroby výstavních panelů pro výstavu 21.10.2021 236 167 CZK bez DPH Kateřina Jasparová Detail
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Life Technologies Czech Republic-Objednávka-21131922 21.10.2021 103 233 CZK bez DPH Life Technologies Czech Republic s.r.o. Detail
Městské divadlo a kino Ostrov spol. s r.o. Hledat další smlouvy společnosti Divadelní představení Polibek 21.10.2021 70 000 CZK bez DPH Studio DVA s.r.o. Detail
ČESKÝ ROZHLAS Hledat další smlouvy společnosti S2021/09810/00 TV a online spoty Dvojka - Ranní Dvojka a Blízká setkání 21.10.2021 1 837 400 CZK bez DPH OLDRICH COMPANY, s.r.o. Detail
FARM THERM, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dodávce tepelné energie pro vytápění a přípravu teplé vody 21.10.2021 106 295 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Merck Life Science-Objednávka-21131923 21.10.2021 60 156 CZK bez DPH Merck Life Science spol. s r.o. Detail
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti BioTech-Objednávka-21131925 21.10.2021 92 816 CZK bez DPH BioTech a.s. Detail
Ústav hematologie a krevní transfuze Praha Hledat další smlouvy společnosti Objednávka krevních derivátů 21.10.2021 274 050 CZK bez DPH PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202 Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytování služeb - ubytování 21.10.2021 109 844 CZK bez DPH AGENTURA EDUCO s.r.o. Detail
STAREZ - SPORT, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka kreditu Flexi Pass 21.10.2021 19 917 CZK bez DPH Sodexo Pass Česká republika a.s. Detail
Západočeská univerzita v Plzni Hledat další smlouvy společnosti DNS na nábytek ZČU (II.) : výzva 020 -2021 21.10.2021 955 264 CZK bez DPH ARBYD CZ s.r.o. Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků a ZM 21.10.2021 56 207 CZK bez DPH PHARMOS, a.s. Detail
LOM PRAHA s.p. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka 92 - Pracovní oděv 21.10.2021 55 220 CZK bez DPH Výrobní družstvo VKUS Frýdek-Místek Detail
LOM PRAHA s.p. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka 91 - Rám 21.10.2021 323 000 CZK bez DPH Vojenský technický ústav, s.p. Detail
Ústav hematologie a krevní transfuze Praha Hledat další smlouvy společnosti Objednávka krevních derivátů 21.10.2021 560 194 CZK bez DPH TME Trade s.r.o. Detail
Státní fond podpory investic Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o zvýhodněném úvěru dle NV č. 16/2020 Sb., v platném znění na energetickou modernizaci bytových domů ve výši jistiny 2 431 694 Kč 21.10.2021 2 431 694 CZK bez DPH Okresní stavební bytové družstvo Teplice Detail
MĚSTO TURNOV Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo - "Výměna oken a dveří v objektu č.p. 1449 a 1450 v ulici Přepeřská, Turnov" 21.10.2021 1 094 942 CZK bez DPH MS okna s.r.o. Detail
Ministerstvo financí Hledat další smlouvy společnosti REVERZNÍ REPO (AVISme 2021002247) 21.10.2021 13 003 CZK bez DPH UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Detail
Správa základních registrů Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo č. 5 k RD č. II 21.10.2021 32 150 000 CZK bez DPH První certifikační autorita, a.s. Detail
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti UMG-Objednávka-21131926 21.10.2021 185 217 CZK bez DPH Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. Detail
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Merck Life Science-Objednávka-21131932 21.10.2021 49 883 CZK bez DPH Merck Life Science spol. s r.o. Detail
Základní škola Čáslav, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Kontrakt - poskytování programu selektivní dlouhodobé primární prevence rizikového chování pro 2. stupeň ZŠ 21.10.2021 8 264 CZK bez DPH SEMIRAMIS z. ú. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Phoenix CN - 51438 21.10.2021 431 007 CZK bez DPH Phoenix CN Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Grifols s.r.o. - 62253 21.10.2021 836 000 CZK bez DPH Grifols s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti SKALA-Medica s.r.o. - OBJ2159052 21.10.2021 79 200 CZK bez DPH SKALA-Medica s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti INOVA SURGiCAL s.r.o. - OBJ2159126 21.10.2021 137 462 CZK bez DPH INOVA SURGiCAL s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Batist Medical a.s. - OBJ2159725 21.10.2021 400 000 CZK bez DPH Batist Medical a.s. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti BS Prague Medical CS, spol. s r. o. - OBJ2160868 21.10.2021 57 160 CZK bez DPH BS Prague Medical CS, spol. s r. o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti B. Braun Medical s.r.o. - OBJ2103894 21.10.2021 213 306 CZK bez DPH B. Braun Medical s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti HARTMANN-RICO a.s. - OBJ2105508 21.10.2021 57 600 CZK bez DPH HARTMANN-RICO a.s. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Takeda Pharmaceuticals - 72201 21.10.2021 130 069 CZK bez DPH Takeda Pharmaceuticals Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Takeda Pharmaceuticals - 72200 21.10.2021 202 410 CZK bez DPH Takeda Pharmaceuticals Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti PHARMOS - 51451 21.10.2021 154 836 CZK bez DPH PHARMOS Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Promedica Praha - 51450 21.10.2021 329 750 CZK bez DPH Promedica Praha Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti 3B INSTRUMENS P.BILEK - OZT/21/06422 21.10.2021 74 810 CZK bez DPH 3B INSTRUMENS P.BILEK Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Alliance Healthcare s.r.o. - OBJ2164123 21.10.2021 77 888 CZK bez DPH Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti SCHUBERT CZ SPOL.S R.O. - OBJ2164043 21.10.2021 58 165 CZK bez DPH SCHUBERT CZ SPOL.S R.O. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Phoenix - 19214 21.10.2021 59 265 CZK bez DPH Phoenix Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti MSD be wel - 19213 21.10.2021 360 724 CZK bez DPH MSD be wel Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Print Paper s.r.o. - MTZ/21/05559 21.10.2021 50 456 CZK bez DPH Print Paper s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti PROMEDICA PRAHA GROUP A.S. - OBJ2105504 21.10.2021 60 000 CZK bez DPH PROMEDICA PRAHA GROUP A.S. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti PROMEDICA PRAHA GROUP A.S. - OBJ2105503 21.10.2021 96 298 CZK bez DPH PROMEDICA PRAHA GROUP A.S. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti TEVA PHARMACEUTICALS CR s.r.o. - 72187 21.10.2021 69 407 CZK bez DPH TEVA PHARMACEUTICALS CR s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti PHOENIX - 51434 21.10.2021 312 540 CZK bez DPH PHOENIX Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Amgen s.r.o. - 19212 21.10.2021 375 024 CZK bez DPH Amgen s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti sanofi-aventis, s.r.o. - 19211 21.10.2021 287 799 CZK bez DPH sanofi-aventis, s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Analýza steroidního metabolomu z dodaných vzorků 21.10.2021 55 785 CZK bez DPH Endokrinologický ústav Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti MSD be wel - 19209 21.10.2021 721 447 CZK bez DPH MSD be wel Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti PHOENIX - 72180 21.10.2021 1 205 519 CZK bez DPH PHOENIX Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti PHOENIX - 72179 21.10.2021 115 170 CZK bez DPH PHOENIX Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti PHOENIX - 72178 21.10.2021 301 380 CZK bez DPH PHOENIX Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Alliance Healthcare DC Praha - 72172 21.10.2021 422 708 CZK bez DPH Alliance Healthcare DC Praha Detail
RBP, zdravotní pojišťovna Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 2019001 ke Smlouvě č. 32607/19 o poskytování a úhradě zdravotních služeb 21.10.2021 Neuvedeno Domov důchodců Bystřany, příspěvková organizace Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Alliance Healthcare DC Praha - 72170 21.10.2021 441 252 CZK bez DPH Alliance Healthcare DC Praha Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti PHOENIX - 72142 21.10.2021 93 274 CZK bez DPH PHOENIX Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti PHARMOS a.s. - 62229 21.10.2021 157 783 CZK bez DPH PHARMOS a.s. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti CARDION S.R.O. - OBJ2164097 21.10.2021 212 624 CZK bez DPH CARDION S.R.O. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Medtronic Czechia s.r.o. - OBJ2164096 21.10.2021 270 000 CZK bez DPH Medtronic Czechia s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti BIOTRONIK Praha, spol. s r. o. - OBJ2164095 21.10.2021 243 000 CZK bez DPH BIOTRONIK Praha, spol. s r. o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Medtronic Czechia s.r.o. - OBJ2164094 21.10.2021 270 000 CZK bez DPH Medtronic Czechia s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti CARDION S.R.O. - OBJ2164093 21.10.2021 117 193 CZK bez DPH CARDION S.R.O. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti CARDION S.R.O. - OBJ2164092 21.10.2021 520 870 CZK bez DPH CARDION S.R.O. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Edwards Lifesciences Czech Republic s.r.o. - OBJ2164091 21.10.2021 432 640 CZK bez DPH Edwards Lifesciences Czech Republic s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Edwards Lifesciences Czech Republic s.r.o. - OBJ2164090 21.10.2021 432 640 CZK bez DPH Edwards Lifesciences Czech Republic s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Edwards Lifesciences Czech Republic s.r.o. - OBJ2164089 21.10.2021 432 640 CZK bez DPH Edwards Lifesciences Czech Republic s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti DiaSorin Czech s.r.o. - OBJ2105494 21.10.2021 98 000 CZK bez DPH DiaSorin Czech s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti PentaGen s.r.o. - OBJ2105487 21.10.2021 78 400 CZK bez DPH PentaGen s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti ROCHE s.r.o. - OBJ2105477 21.10.2021 178 588 CZK bez DPH ROCHE s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti The Binding Site s.r.o. - OBJ2105476 21.10.2021 54 000 CZK bez DPH The Binding Site s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Beckman Coulter ČR s.r.o. - OBJ2105475 21.10.2021 189 549 CZK bez DPH Beckman Coulter ČR s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti ALLIANCE Healthcare 011426 - 99027 21.10.2021 1 382 597 CZK bez DPH ALLIANCE Healthcare 011426 Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti ALLIANCE Healthcare 011426 - 99023 21.10.2021 98 017 CZK bez DPH ALLIANCE Healthcare 011426 Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Olympus Czech Group s.r.o. člen koncernu - OZT/21/06215 21.10.2021 56 177 CZK bez DPH Olympus Czech Group s.r.o. člen koncernu Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti GO interier s.r.o. - MTZ/21/05577 21.10.2021 75 033 CZK bez DPH GO interier s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti ARID S.R.O. - OBJ2164087 21.10.2021 129 751 CZK bez DPH ARID S.R.O. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti CARDION S.R.O. - OBJ2164086 21.10.2021 102 686 CZK bez DPH CARDION S.R.O. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti JI-MEDICAL a.s. - OBJ2164085 21.10.2021 130 725 CZK bez DPH JI-MEDICAL a.s. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti MAC's MEDICAL CEE, s.r.o. - OBJ2164084 21.10.2021 139 130 CZK bez DPH MAC's MEDICAL CEE, s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti MAC's MEDICAL CEE, s.r.o. - OBJ2164083 21.10.2021 139 130 CZK bez DPH MAC's MEDICAL CEE, s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Promedica Praha - 19207 21.10.2021 460 690 CZK bez DPH Promedica Praha Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Promedica Praha - 19206 21.10.2021 178 413 CZK bez DPH Promedica Praha Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti PHOENIX - 72169 21.10.2021 172 756 CZK bez DPH PHOENIX Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti PROMEDICA PRAHA GROUP - 72168 21.10.2021 125 916 CZK bez DPH PROMEDICA PRAHA GROUP Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze - 62228 21.10.2021 54 048 CZK bez DPH Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. - 62226 21.10.2021 141 832 CZK bez DPH PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Takeda Pharmaceuticals - 19205 21.10.2021 1 060 095 CZK bez DPH Takeda Pharmaceuticals Detail
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Hledat další smlouvy společnosti Závazek smluvních stran, kterým je dohodnuta nejvyšší cena, za kterou je ohlašovaný zdravotnický prostředek dodáván na trh na území ČR a předpokládaná výše úhrady. 21.10.2021 Neuvedeno Hangzhou Singclean Medical Products CO., LTD Detail
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti BSL-Objednávka-21040009 21.10.2021 157 000 CZK bez DPH BSL s.r.o. Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_5141443.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 175 503 CZK s DPH Město Miletín Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_3994122.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 60 000 CZK s DPH Město Nové Město nad Metují Detail
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Merck Life Science-Objednávka-21131936 21.10.2021 65 472 CZK bez DPH Merck Life Science spol. s r.o. Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_5894253.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 1 053 205 CZK s DPH Charita Sobotka Detail
Obchodní akademie Dušní Hledat další smlouvy společnosti Dodatekč.1 ke smlouvě o dílo Repase oken 21.10.2021 Neuvedeno Obchodní akademie Dušní Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_6241267.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 550 000 CZK s DPH Farní charita Rychnov nad Kněžnou Detail
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Objednáváme opravu zálohového zdroje UPS 21.10.2021 53 940 CZK bez DPH H-data, spol. s r.o. Detail
Státní veterinární ústav Praha Hledat další smlouvy společnosti odborný materiál 21.10.2021 137 560 CZK bez DPH BioTech a.s. Tymiánová 619/14,P-10,10100 Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_8891712.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 405 285 CZK s DPH Oblastní charita Náchod Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_9097155.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 393 246 CZK s DPH Obecný zájem, z.ú. Detail
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Objednáváme zboží dle nabídky 21.10.2021 77 220 CZK bez DPH FEI EUROPE B.V. Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_9268423.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 360 031 CZK s DPH Věra Kosinová Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_6684022.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 263 222 CZK s DPH NONA 92, o.p.s. Detail
Ostravské muzeum, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Reklama a propagace v rámci výstavy 21.10.2021 61 984 CZK bez DPH CYLINDERS HOLDING a.s. Detail
Lesy a parky Trutnov s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Oprava cesty ve Studenci k Obecnímu lesu 21.10.2021 263 607 CZK bez DPH Vladislav Mertlík Detail
Komerční banka, a.s. Hledat další smlouvy společnosti KB IBS - 2130195674 - FX.Spot - MASARYKOVA UNIVERZITA (ID:3942409) 21.10.2021 Neuvedeno MASARYKOVA UNIVERZITA Detail
Ředitelství silnic a dálnic ČR Hledat další smlouvy společnosti Aktualizace dopravního mdelu pro D10 Praha - Kosmonosy 21.10.2021 88 000 CZK bez DPH AFRY CZ s.r.o. Detail
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Objednáváme matematicko-fyzikální simulace 21.10.2021 165 200 CZK bez DPH NUM solution s.r.o. Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_6161785.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 258 292 CZK s DPH Oblastní charita Náchod Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Dodávky spotřebního materiálu pro imunohistochemická vyšetření s výpůjčkou barvícího automatu - opakovaná 21.10.2021 Neuvedeno HPST, s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Dodávky spotřebního materiálu pro imunohistochemická vyšetření s výpůjčkou barvícího automatu- opakovaná 21.10.2021 3 647 500 CZK bez DPH HPST, s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Evidence centrových léků a schvalování úhrad nehrazené péče 21.10.2021 1 929 600 CZK bez DPH Mild Blue s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o ukončení - NxStage Systém 21.10.2021 Neuvedeno BioNEXT Medical s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Rámcová smlouva o výpůjčce - NxStage Systém 21.10.2021 Neuvedeno Fresenius Medical Care - ČR, s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č.1 - KHL 69/2021 ke KHL 42/2020 21.10.2021 21 788 EUR PSI CRO Czech Republic s.r.o. Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_3673053.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 232 000 CZK s DPH Apropo Jičín, o.p.s. Detail
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Objednáváme opravu anglického dvorku po havárii zatékáním 21.10.2021 144 355 CZK bez DPH Stavební firma AVUS, spol. s r.o. Detail
Hlavní město Praha zastoupeno společností Technologie hlavního města Prahy, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - 138 funkčních elektrických Přípojek 21.10.2021 7 000 000 CZK bez DPH JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o. Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_2495303.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 230 230 CZK s DPH Věra Kosinová Detail
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Objednáváme opravu izolace u spojovacího krčku 21.10.2021 191 247 CZK bez DPH Stavební firma AVUS, spol. s r.o. Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_7399132.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 200 000 CZK s DPH Geriatrické centum Týniště nad Orlicí Detail
Zeměměřický úřad Hledat další smlouvy společnosti Objednávka č. 508530/2 21.10.2021 Neuvedeno Město Uherské Hradiště Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_8411392.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 200 000 CZK s DPH Salinger, z.s. Detail
Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o úhradě výše ceny díla 21.10.2021 208 106 CZK bez DPH STRABAG a.s. Detail
Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba Hledat další smlouvy společnosti objednávka č. OI/0310/2021 21.10.2021 78 600 CZK bez DPH FILDMAN PROJEKT s.r.o. Detail
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Objednáváme obnovu zeleně v areálu 21.10.2021 150 925 CZK bez DPH Vít Konečný Detail
Zlínský kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace na realizaci projektu: "Naše město 1991 - 2021" 21.10.2021 60 000 CZK s DPH Czech Architecture Week, s.r.o. Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_4497017.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 166 606 CZK s DPH Věra Kosinová Detail
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o vypořádání - nákup zvlhčovače 21.10.2021 106 656 CZK s DPH Flair, a.s. Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_5369609.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 149 242 CZK s DPH Začít spolu z.s. Detail
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti objednávka spotřebního materiálu pro výzkum 21.10.2021 2 462 EUR Vienna BioCenter Core Facilities GmbH Detail
Hlavní město Praha zastoupeno společností Technologie hlavního města Prahy, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - 138 funkčních elektrických Přípojek 21.10.2021 7 000 000 CZK bez DPH JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o. Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_4271738.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 137 755 CZK s DPH Sportem proti bariérám, z. s. Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_4075651.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 137 187 CZK s DPH Městské středisko sociálních služeb OÁZA Nové Město nad Metují Detail
MĚSTO TURNOV Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o ukončení smlouvy o dílo - "Stavební úpravy divadla" 21.10.2021 148 700 CZK bez DPH Pavel Marek Detail
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 4 - změna Přílohy č. 1 (ceník) 21.10.2021 Neuvedeno Technické služby města Olomouce, a.s. Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_6152074.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 128 000 CZK s DPH Apropo Jičín, o.p.s. Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_6565086.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 125 244 CZK s DPH Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením Královehradeckého kraje, o.p.s. Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_2583952.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 120 000 CZK s DPH Domácí hospic Duha, o.p.s. Detail
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 2 z roku 2021 GA19-17765S 21.10.2021 Neuvedeno Univerzita Palackého v Olomouci Detail
Státní veterinární ústav Praha Hledat další smlouvy společnosti odborný materiál 21.10.2021 69 208 CZK bez DPH BioTech a.s. Tymiánová 619/14,P-10,10100 Detail
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Iontová pumpa s vyhříváním 21.10.2021 72 537 CZK bez DPH LABTECH s.r.o. Detail
ViaPharma s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží 21.10.2021 69 171 CZK bez DPH Lékárna FN Hradec Králové Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_4383860.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 1 420 000 CZK s DPH Pečovatelská služba Trutnov Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_7566271.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 882 000 CZK s DPH HEWER, z.s. Detail
Zlínský kraj Hledat další smlouvy společnosti Darovací smlouva 21.10.2021 2 000 000 CZK s DPH Jihomoravský kraj Detail
Správa železnic, státní organizace Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Záměru projektu a Dokumentace pro společné povolení a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň" 21.10.2021 6 170 000 CZK bez DPH SAGASTA s.r.o. Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_9328941.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 455 463 CZK s DPH Levitovo centrum následné péče, příspěvková organizace Detail
Městská divadla pražská Hledat další smlouvy společnosti vyroba dekorace do hry Galapágy 21.10.2021 65 000 CZK bez DPH CENTRUM REKLAMY, s.r.o. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti inominátní smlouva, není-li v tomto seznamu zvláštní kód § 1746 odst. 2 NOZ: Smlouva o dalších členských vkladech 21.10.2021 25 180 407 CZK bez DPH Bytové družstvo Anderleho 837-843 Detail
Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola, Praha 3, Žižkovo náměstí 1 Hledat další smlouvy společnosti Pravidelný úklid školy 21.10.2021 198 000 CZK bez DPH Decorum spol. s r.o. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti inominátní smlouva, není-li v tomto seznamu zvláštní kód § 1746 odst. 2 NOZ: započtení plochy pozemku HMP pro výpočet koeficientů míry využití území pro Záběhlice Development s.r.o. 21.10.2021 8 823 940 CZK bez DPH Záběhlice Development s.r.o. Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_1236570.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 400 000 CZK s DPH Oblastní charita Hradec Králové Detail
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva "Svislé dopravní značky a směrové sloupky pro SÚSPK (2019-2021) - 1. Svislé dopravní značky" 21.10.2021 37 140 CZK bez DPH GS PLUS s.r.o. Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_9735411.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 340 400 CZK s DPH Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s. Detail
Státní fond dopravní infrastruktury Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 78S/2021 ke Smlouvě o poskytrnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 21.10.2021 428 503 608 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_5755112.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 300 000 CZK s DPH Most k životu Trutnov Detail
Ministerstvo zdravotnictví Hledat další smlouvy společnosti Služby spojené se slavnostním předáním ocenění Podnik podporující zdraví 21.10.2021 65 900 CZK s DPH GUARANT International spol. s r.o. Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_1806042.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 268 286 CZK s DPH Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_8902089.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 260 000 CZK s DPH Farní charita Dobruška Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_4309907.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 240 790 CZK s DPH Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s. Detail
Česká geologická služba Hledat další smlouvy společnosti Výměna stolku laserové ablace 21.10.2021 331 145 CZK bez DPH RMI, s.r.o. Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_5376966.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 216 859 CZK s DPH Oblastní charita Hradec Králové Detail
ČD Cargo, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Pojistná smlouva 21.10.2021 Neuvedeno MAXIMA pojišťovna, a.s. Detail
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Dodavatelská objednávka č. DO504321 pro středisko 40020 - Lékárna Pb 21.10.2021 56 196 CZK bez DPH Gilead Sciences s.r.o. Detail
Ministerstvo financí Hledat další smlouvy společnosti REVERZNÍ REPO (AVISme 2021002246) 21.10.2021 74 417 CZK bez DPH UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Detail
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Dodavatelská objednávka č. DO502021 pro středisko 38220 - Mikrobiologie Pb 21.10.2021 514 700 CZK bez DPH Biolife s.r.o. Detail
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Dodavatelská objednávka č. DOK3579NP pro středisko 41242 - Oční - konsignační: Rephachem Medical 21.10.2021 91 115 CZK bez DPH Rephachem Medical, s.r.o. Detail
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Dodavatelská objednávka č. DOK3578NP pro středisko 41242 - Oční - konsignační: Alcon Pharmaceutical 21.10.2021 59 712 CZK bez DPH Alcon Pharmaceuticals s.r.o. Detail
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka č. 2101156 pro středisko 50020 - Stravování Pb 21.10.2021 117 300 CZK bez DPH KLIMATEST s.r.o. Detail
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka č. HVLP1006 21.10.2021 103 859 CZK bez DPH PHARMOS a.s. Detail
Státní veterinární ústav Praha Hledat další smlouvy společnosti odborný materiál 21.10.2021 79 000 CZK bez DPH BIO-RAD spol. s r.o. Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_3523407.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 200 000 CZK s DPH Národní ústav pro autismus, z.ú. Detail
Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 Hledat další smlouvy společnosti Výměna desek lavic 21.10.2021 107 260 CZK s DPH ALUXXON - TABULE s.r.o. Detail
Mateřská škola J.A. Komenského, Dobruška, Komenského 577 Hledat další smlouvy společnosti Vodoinstalatérské práce 21.10.2021 296 268 CZK bez DPH TO-PI-TO Czech s.r.o. Detail
Statutární město Chomutov Hledat další smlouvy společnosti Unikátní herní prvek v Zooparku, Chomutov - návrh, výroba, doprava montáž 21.10.2021 1 881 400 CZK bez DPH Unipark s.r.o. Detail
Zlínský kraj Hledat další smlouvy společnosti Darovací smlouva 21.10.2021 1 500 000 CZK s DPH Město Luhačovice Detail
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Vltavská cyklistická cesta-Cyklostezka Zdiby-Klecany (ulice Nábřežní)-PD, Smlouva o poskytování služeb 21.10.2021 367 600 CZK bez DPH PPU spol. s r.o. Detail
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti III/1185 Obecnice-Oseč a III/11811 Obecnice-voj. prostor, Smlouva o dílo na stavební práce 21.10.2021 1 505 041 CZK bez DPH STRABAG a.s. Detail
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti dodatek TDI 21.10.2021 Neuvedeno Chmelík, obchodní a projektová kancelář, s.r.o. Detail
Ředitelství silnic a dálnic ČR Hledat další smlouvy společnosti D47,4706 Protierozní opatření v k.ú. Bělotín – III. etapa - realizace díla 21.10.2021 48 909 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
MMN, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č. 7721135639 úsek pojištění hospodářských rizik 21.10.2021 5 653 260 CZK bez DPH Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Detail
Povodí Moravy, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o plnění, jehož hodnota převyšuje částku 50.000 Kč bez DPH: VD Plumlov - sečení dna při mimořádné manipulaci 21.10.2021 149 500 CZK bez DPH Pavel Pavela Detail
Státní fond dopravní infrastruktury Hledat další smlouvy společnosti Smlouva č. 846/C1/2021 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 21.10.2021 4 537 829 CZK bez DPH Městys Polešovice Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: 128/2021 - Školní patronáty jako EVP 21.10.2021 450 000 CZK bez DPH Junák - český skaut, Skautský institut, z. s. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: 126/2021 - Adaptační opatření jako nástroj EVVO 21.10.2021 350 000 CZK bez DPH Junák - český skaut, Skautský institut, z. s. Detail
Město Jeseník Hledat další smlouvy společnosti Příkazní smlouva k zajištění právního poradenství 21.10.2021 100 000 CZK bez DPH LAWYA, advokátní kancelář s.r.o. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: 127/2021 - Patronáty v pražské přírodě 21.10.2021 300 000 CZK bez DPH Junák - český skaut, Skautský institut, z. s. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti nájemní smlouva - ostatní: předzahrádka 21.10.2021 271 780 CZK bez DPH EURO-TRADE-POINT s.r.o. Detail
Národní kulturní památka Vyšehrad Hledat další smlouvy společnosti Návrh architektonického a stavebně technického řešení typických prvků orientačního a informačního systému areálu NKP Vyšehrad 21.10.2021 95 000 CZK bez DPH Ing. arch. Tomáš Klapka Detail
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 nájemní smlouvy ze dne 21.7.2021 21.10.2021 52 500 CZK bez DPH Eiskon spol. s r.o. Detail
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje Hledat další smlouvy společnosti Oprava kuchyňské linky PS Chomutov 21.10.2021 164 429 CZK bez DPH Interkan s.r.o. Detail
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti III/2385 Velká Dobrá-Kladno, opatření ke zvýšení bezpečnosti, Smlouva o dílo na stavební práce 21.10.2021 6 895 293 CZK bez DPH HERKUL a.s. Detail
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Technická pomoc objednateli při přípravě a realizaci staveb, Prováděcí smlouva 21.10.2021 881 900 CZK bez DPH PRAGOPROJEKT, a.s. Detail
Nemocnice Na Homolce Hledat další smlouvy společnosti Dodavatelská objednávka č. NOSZM21009769 - materiál technického zabezpečení - pro středisko 065 - KS Best Medical (NS 1150) 21.10.2021 115 730 CZK bez DPH BEST Medical s.r.o. Detail
Nemocnice Na Homolce Hledat další smlouvy společnosti Dodavatelská objednávka č. NOSZM21009759 - materiál technického zabezpečení - pro středisko 043 - KS Cardion (NS 0552) 21.10.2021 71 000 CZK bez DPH CARDION s.r.o. Detail
Nemocnice Na Homolce Hledat další smlouvy společnosti Dodavatelská objednávka č. NOSZM21009754 - zdravotnický materiál - pro středisko 001 - Hlavní sklad SZM 21.10.2021 51 685 CZK bez DPH PROMEDICA PRAHA GROUP a.s. Detail
Nemocnice Na Homolce Hledat další smlouvy společnosti Dodavatelská objednávka č. NOSZM21009752 - zdravotnický materiál - pro středisko 001 - Hlavní sklad SZM 21.10.2021 191 800 CZK bez DPH MEDTRONIC Czechia s.r.o. Detail
Nemocnice Na Homolce Hledat další smlouvy společnosti Dodavatelská objednávka č. NOSZM21009745 - zdravotnický materiál - pro středisko 001 - Hlavní sklad SZM 21.10.2021 63 360 CZK bez DPH MEDISERVIS s.r.o. Detail
Nemocnice Na Homolce Hledat další smlouvy společnosti Dodavatelská objednávka č. NOSZM21009741 - zdravotnický materiál - pro středisko 001 - Hlavní sklad SZM 21.10.2021 80 241 CZK bez DPH HARTMANN RICO a.s. Detail
Nemocnice Na Homolce Hledat další smlouvy společnosti Dodavatelská objednávka č. NOSZM21009736 - materiál technického zabezpečení - pro středisko 007 - KS Hebios (NS 0150) 21.10.2021 61 023 CZK bez DPH Hebios s.r.o. Detail
Nemocnice Na Homolce Hledat další smlouvy společnosti Dodavatelská objednávka č. DO1339NN - zdravotnické prostředky - pro středisko 079 - Sklad OBMI 21.10.2021 76 380 CZK bez DPH MEMED CZ s.r.o. Detail
Nemocnice Na Homolce Hledat další smlouvy společnosti Dodavatelská objednávka č. NOSZM21009622 - materiál technického zabezpečení - pro středisko 040 - KS Stimcare (NS 0552) 21.10.2021 139 400 CZK bez DPH STIMCARE s.r.o. Detail
Nemocnice Na Homolce Hledat další smlouvy společnosti Dodavatelská objednávka č. NOSZM21009569 - materiál technického zabezpečení - pro středisko 037 - KS Prague Medical (NS 0552) 21.10.2021 103 892 CZK bez DPH BS Prague Medical CS s.r.o. Detail
Nemocnice Na Homolce Hledat další smlouvy společnosti Dodavatelská objednávka č. DO1272NN - materiál technického zabezpečení - pro středisko 088 - Provoz 21.10.2021 147 499 CZK bez DPH auto MOTOL BENI a.s. Detail
Nemocnice Na Homolce Hledat další smlouvy společnosti Dodavatelská objednávka č. DO1241NN - materiál technického zabezpečení - pro středisko 073 - Sklad IT 21.10.2021 83 750 CZK bez DPH C SYSTEM CZ a.s. Detail
Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba Hledat další smlouvy společnosti objednávka č. OI/1224/2021 21.10.2021 89 600 CZK bez DPH STUDIO - D Opava s.r.o. Detail
ČD Cargo, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva na HDV řady 751 21.10.2021 Neuvedeno FAN RAIL s.r.o. Detail
Státní veterinární ústav Praha Hledat další smlouvy společnosti odborný materiál 21.10.2021 76 748 CZK bez DPH Cymedica CZ, a.s. Detail
Generální finanční ředitelství Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo_ÚP Ostrava II - oprava rozvodů zdravotechniky_ÚP Ostrava II (AVISme 2021000858) 21.10.2021 175 426 CZK bez DPH Zdeněk Mézl Detail
Pečovatelská služba Praha 3 Hledat další smlouvy společnosti Darovací smlouva 21.10.2021 100 000 CZK bez DPH Nadace pojišťovny Kooperativa Detail
Státní fond dopravní infrastruktury Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1039/C1/2021/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 21.10.2021 3 885 012 CZK bez DPH Město Tábor Detail
Městská část Praha 7 Hledat další smlouvy společnosti Objednávka č. O21/883 změna ceny díla - nutné vícepráce vztahující se k objednávce č. O21/677 21.10.2021 18 327 CZK bez DPH JMM servis s.r.o. Detail
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Hledat další smlouvy společnosti Objednávka rotační olejové vývěvy 21.10.2021 114 586 CZK s DPH VERKON s.r.o. Detail
Kultura Česká Lípa, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o pořádání divadelního představení: OSCAR PRO EMILY 21.10.2021 70 000 CZK bez DPH Studio DVA s.r.o. Detail
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje Hledat další smlouvy společnosti Nákup 6 ks požárních přívěsů 21.10.2021 1 302 000 CZK bez DPH THT Polička, s.r.o. Detail
ČD Cargo, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva na HDV řady 751 21.10.2021 Neuvedeno TRAK Rail, s.r.o. Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků a ZM 21.10.2021 80 710 CZK bez DPH ViaPharma s.r.o. Detail
Státní oblastní archiv v Litoměřicích Hledat další smlouvy společnosti Připojení na PCO HZS - SOkA Louny 21.10.2021 62 759 CZK bez DPH AEC NOVÁK s.r.o. Detail
Městská část Praha 3 Hledat další smlouvy společnosti Zajištění tematických dílniček v rámci Trhů na Jiřáku dne 29.10. v době od 10 do 16 hod. 21.10.2021 13 000 CZK bez DPH Markéta Brabcová Detail
Statutární město Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace 21.10.2021 237 000 CZK s DPH Chvátal Jiří Detail
Statutární město Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace 21.10.2021 1 323 000 CZK s DPH Fellerová Zorka Detail
Ministerstvo financí Hledat další smlouvy společnosti REVERZNÍ REPO (AVISme 2021002245) 21.10.2021 24 444 CZK bez DPH Citibank Europe plc, organizační složka Detail
Městský ústav sociálních služeb města Plzně Hledat další smlouvy společnosti Oprava zámkové dlažby a přívodu vodovodního řadu 21.10.2021 269 718 CZK bez DPH JOTASTAV s.r.o. Detail
ČESKÁ TELEVIZE Hledat další smlouvy společnosti vysílání obchodních sdělení - produkty 21.10.2021 157 500 CZK bez DPH BORGIS a.s. Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_1008575.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 168 400 CZK s DPH Diakonie ČCE - středisko ve Dvoře Králové n.L. Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_2540162.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 154 460 CZK s DPH Mgr. Zuzana Luňáková Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků a ZM 21.10.2021 247 391 CZK bez DPH Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_6697406.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 152 640 CZK s DPH Farní charita Dvůr Králové nad Labem Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků a ZM 21.10.2021 73 737 CZK bez DPH PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r Detail
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Hledat další smlouvy společnosti OZL/MTZ/21/10037 21.10.2021 167 568 CZK bez DPH Velkoobchod Zajac, s.r.o. Detail
ČD Cargo, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva na HDV řady 771 21.10.2021 Neuvedeno Junior market s.r.o. Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_2886510.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 141 321 CZK s DPH Oblastní charita Hradec Králové Detail
Generální finanční ředitelství Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o ukončení_Smlouvy o dodávce tepelné energie, ÚzP Litvínov (AVISme 2021000857) 21.10.2021 Neuvedeno Více smluvních stran Detail
ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o. Hledat další smlouvy společnosti 07.10.2021_Smlouva o podnájmu_část parkoviště P1_zázemí pro filmový štáb_Stillking Features s.r.o. 21.10.2021 321 000 CZK bez DPH Stillking Features, s.r.o. Detail
Kultura Česká Lípa, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o vystoupení - Vánoční koncert Fešáků s hostem 21.10.2021 55 000 CZK bez DPH Antonín Kny Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_3110951.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 132 000 CZK s DPH Oblastní charita Trutnov Detail
Kancelář veřejného ochránce práv Hledat další smlouvy společnosti Podpora provozu IV.Q 21.10.2021 72 600 CZK s DPH GORDIC spol. s r.o. Detail
Městská část Praha 22 Hledat další smlouvy společnosti Rozsviť U - světelná instalace 21.10.2021 83 655 CZK bez DPH RAW Events s.r.o. Detail
Správa železnic, státní organizace Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Roztoky u Prahy" 21.10.2021 Neuvedeno Více smluvních stran Detail
Rokycanská nemocnice, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Zápis z jednání o podmínkách poskytnutí objemového bonusu 21.10.2021 50 000 CZK bez DPH Sandoz s.r.o. Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_7235281.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 126 000 CZK s DPH Oblastní charita Trutnov Detail
Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. Hledat další smlouvy společnosti OBJ2021562 Školení Red Hat Enterprise Linux Automation 21.10.2021 2 222 EUR GOPAS, a.s. Detail
Základní škola Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941, okres Litoměřice Hledat další smlouvy společnosti Objednávka výmalby 21.10.2021 144 060 CZK bez DPH David Bader Detail
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 - vícepráce - Most X 540, Wilsonova, Přemostění Masarykova nádraží, Praha 1 a 2 - údržba prvků VO 21.10.2021 554 920 CZK bez DPH Ing. Václav JELEN - AQIS Detail
Česká republika - Ministerstvo obrany Hledat další smlouvy společnosti Nákup elektrospotřebičů II. Výzva - chladničky, mikrovlnné trouby, kávovary aj. pro Alog 21.10.2021 97 889 CZK s DPH RZ TECHNIC CZ s.r.o. Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_1715626.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 120 000 CZK s DPH Spokojený domov, o.p.s. Detail
Česká republika - Ministerstvo obrany Hledat další smlouvy společnosti Vybavení učeben AKIS a SKIS MO 21.10.2021 893 827 CZK s DPH copy&media s.r.o. Detail
Městská část Praha 11 Hledat další smlouvy společnosti Komín u domu č. p. 1531, Křejpského 6, Praha - Chodov 21.10.2021 3 946 950 CZK bez DPH Vladař a synové s.r.o. Detail
Česká republika - Ministerstvo obrany Hledat další smlouvy společnosti Oprava nefunkční satelitní antény (CCT 120) 21.10.2021 104 665 CZK s DPH INTV, spol. s r.o. Detail
POLIKLINIKA PRAHY 7 Hledat další smlouvy společnosti Objednávka antigenních testů 21.10.2021 65 929 CZK s DPH YouCanSell s.r.o. Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_1840658.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 114 000 CZK s DPH Oblastní charita Hradec Králové Detail
Státní veterinární ústav Praha Hledat další smlouvy společnosti odborný materiál 21.10.2021 53 885 CZK bez DPH Cymedica CZ, a.s. Detail
Česká zemědělská univerzita v Praze Hledat další smlouvy společnosti Stavební úpravy přízemí Pavilonu T 21.10.2021 999 999 CZK bez DPH Marek Bauer Detail
Česká republika - Ministerstvo obrany Hledat další smlouvy společnosti 08 Výzva k RD - T-815 tahač VPZ 423-65-08 21.10.2021 111 883 CZK s DPH OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ s.r.o. Detail
Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o zabezpečí pobytu ve škole v přírodě - LVVZ 21.10.2021 86 625 CZK bez DPH KODREA s.r.o. Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_8350990.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 113 465 CZK s DPH OD5K10, z. s. Detail
Generální finanční ředitelství Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo - oprava povrchů ocelových špaletových oken, LAZARSKÁ 15/7, PRAHA 1 (AVISme 2021000856) 21.10.2021 976 000 CZK bez DPH Agrotree s.r.o. Detail
České vysoké učení technické v Praze Hledat další smlouvy společnosti Vybavení laboratoře 21.10.2021 216 955 CZK bez DPH MERCI, s.r.o., Detail
ČD Cargo, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Rámcová smlouva - odprodej kovového odpadu 21.10.2021 Neuvedeno JUNGERONA s.r.o. Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_7832444.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 112 000 CZK s DPH Oblastní charita Hradec Králové Detail
Středočeský kraj Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 2 "II/114 - II/117 Hořovice, východní obchvat" PD 21.10.2021 6 778 222 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_1968420.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 96 000 CZK s DPH Oblastní charita Hradec Králové Detail
ViaPharma s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží 21.10.2021 52 548 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Bulovka - výdejna onkolologie pro veřejnost Detail
ČESKÁ TELEVIZE Hledat další smlouvy společnosti vysílání obchodních sdělení - sponzoring 21.10.2021 70 000 CZK bez DPH ENTERPRISE MEDIA a.s. Detail
ČEPRO, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Rámcová smlouva o poskytování analytických, dokumentačních, konzultačních a vývojových prací pro WSO2, Java, PL/SQL 21.10.2021 1 950 000 CZK bez DPH KOMIX s.r.o. Detail
ČEPRO, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Rámcová smlouva o poskytování analytických, dokumentačních, konzultačních a vývojových prací pro WSO2, Java, PL/SQL 21.10.2021 1 950 000 CZK bez DPH Servodata a.s. Detail
POLIKLINIKA PRAHY 7 Hledat další smlouvy společnosti Objednávka antigenních testů 21.10.2021 52 000 CZK s DPH Medi7 distribuce, s.r.o. Detail
ČEPRO, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Rámcová smlouva o poskytování analytických, dokumentačních, konzultačních a vývojových prací pro PHP, Java Script, PL/SQL 21.10.2021 1 950 000 CZK bez DPH Servodata a.s. Detail
ČEPRO, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Rámcová smlouva o poskytování analytických,dokumentačních, konzultačních a vývojovýchprací pro ASP.NET / .NET Core, Ruby, JavaScript 21.10.2021 1 950 000 CZK bez DPH Servodata a.s. Detail
ČEPRO, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Rámcová smlouva o poskytování analytických, dokumentačních, konzultačních a vývojových prací pro WSO2, Java, PL/SQL 21.10.2021 1 950 000 CZK bez DPH WESECON Holding, s.r.o. Detail
Obchodní akademie Dušní Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č.1 k příkazní smlouvě TDI a BOZP Repase oken 21.10.2021 32 000 CZK bez DPH Obchodní akademie Dušní Detail
Gymnázium Jihlava Hledat další smlouvy společnosti 6 x tabule s dataprojektorem 21.10.2021 499 037 CZK s DPH Digitalsys s.r.o. Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_2788586.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 84 240 CZK s DPH Oblastní charita Trutnov Detail
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 6 smlouvy o dílo "Kašperské Hory, ul. Besední a křižovatka Besední - Vimperská" 21.10.2021 -2 616 917 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
Statutární město Chomutov Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č.2 k SMLOUVĚ O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ na prodej částí pozemků p.č. 4480 o výměře cca 1400 m2, p.č. 4481 o výměře cca 200 m2 a p.č. 4479/2 o výměře cca 1400 m2 vše v k.ú. Chomutov I 21.10.2021 448 600 CZK bez DPH Leon Martin nar. 1978 Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_8289298.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 80 000 CZK s DPH Farní charita Dvůr Králové nad Labem Detail
Policejní prezidium České republiky Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo - odvoz nebezpečného odpa 21.10.2021 99 000 CZK bez DPH EKO - komplex Praha, spol. s r.o. Detail
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č.1 - změna doby plnění smlouvy 21.10.2021 Neuvedeno Ultra Premium Brands - Central Euro Detail
Státní veterinární ústav Praha Hledat další smlouvy společnosti navýšení výkonu autorského dozoru 21.10.2021 50 000 CZK bez DPH Prostor 008, s.r.o. Detail
Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o zabezpečí pobytu ve škole v přírodě - LVVZ 21.10.2021 74 250 CZK bez DPH KODREA s.r.o. Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_9684449.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 77 332 CZK s DPH Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s. Detail
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Rámcová kupní smlouva (provozní náplně do vozidel) 21.10.2021 606 959 CZK bez DPH Valar Czech Oil, a.s. Detail
POLIKLINIKA PRAHY 7 Hledat další smlouvy společnosti Organizace a IT support na očkovací akci 18.6.2021 21.10.2021 121 000 CZK s DPH Mild Blue s.r.o. Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_2392006.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 68 000 CZK s DPH Farní charita Dvůr Králové nad Labem Detail
Státní fond dopravní infrastruktury Hledat další smlouvy společnosti Smlouva č. 1609/C1/2021 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 21.10.2021 10 639 408 CZK bez DPH Obec Nová Ves Detail
Komerční banka, a.s. Hledat další smlouvy společnosti KB IBS - 2131081224 - FX.Fwd - VOP CZ, s.p. (ID:3942270) 21.10.2021 Neuvedeno VOP CZ, s.p. Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_8299792.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 64 000 CZK s DPH KŘESADLO HK - Centrum pomoci lidem s PAS, z.ú. Detail
Státní veterinární ústav Praha Hledat další smlouvy společnosti vypracování projektu 21.10.2021 272 160 CZK bez DPH Ing.arch. Smutný Josef Detail
ViaPharma s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží 21.10.2021 80 720 CZK bez DPH Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. - veřejnost Detail
Univerzita Karlova Hledat další smlouvy společnosti Objednávka č. 9509210030 - Zoom 21.10.2021 70 000 USD Zoom Video Communications Inc. Detail
Ministerstvo financí Hledat další smlouvy společnosti REVERZNÍ REPO (AVISme 2021002244) 21.10.2021 10 974 444 CZK bez DPH Československá obchodní banka, a. s. Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_4526227.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 60 000 CZK s DPH Farní charita Dvůr Králové nad Labem Detail
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Hledat další smlouvy společnosti Likvidace invazních geograficky nepůvodních druhů rostlin - bolševníku velkolepého a křídlatek (různ 21.10.2021 65 000 CZK bez DPH Mgr. Michal Krejčí Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti prodej Dynamická vyvažovačka Na rotory inv. č. 221-10315, Vyvažovačka ventilátorových kol inv. č. 221-10316, Dynamická vyvažovačka: Na kardany inv. č. 221-10323 21.10.2021 131 000 CZK bez DPH LABORTECH, s.r.o. Detail
Správa a údržba silnic Pardubického kraje Hledat další smlouvy společnosti Obnova komponent meteostanice Kovářov 21.10.2021 285 108 CZK bez DPH MEDIPO - SI, s.r.o. Detail
Správa a údržba silnic Pardubického kraje Hledat další smlouvy společnosti Nákup olejů a maziv - stř.41 21.10.2021 53 742 CZK bez DPH OMA CZ, a.s. Detail
Správa a údržba silnic Pardubického kraje Hledat další smlouvy společnosti Podpora a licence Deníku ZÚ na období 11/21-03/22 21.10.2021 140 500 CZK bez DPH VARS BRNO a.s. Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_8936486.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 53 200 CZK s DPH Diakonie ČCE - středisko ve Dvoře Králové n.L. Detail
Moravskoslezský kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje – program „Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji“ - Obnova včelích úlů 21.10.2021 29 900 CZK s DPH IK Detail
POLIKLINIKA PRAHY 7 Hledat další smlouvy společnosti Organizace a IT support na očkovací akci 16.7.2021 21.10.2021 121 000 CZK s DPH Mild Blue s.r.o. Detail
Ministerstvo zdravotnictví Hledat další smlouvy společnosti realizace zadání odborných a konzultačních služeb ad-hoc 21.10.2021 8 552 268 CZK bez DPH Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_7175172.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 50 000 CZK s DPH Tyfloservis, o.p.s. Detail
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti OBJ - 1121002026 21.10.2021 272 226 CZK s DPH PER4MANCE s.r.o. Detail
Mikroregion Konicko Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo na stavební práce pro zajištění úpravy pěších a cyklistických komunikací - lokalita "Ochozská kyselka" 21.10.2021 712 322 CZK bez DPH EUROVIA CS, a.s. Detail
Grantová agentura České republiky Hledat další smlouvy společnosti Smlouva projektu 21-46325L 21.10.2021 6 228 000 CZK bez DPH Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_6698987.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 49 739 CZK s DPH OD5K10, z. s. Detail
ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o. Hledat další smlouvy společnosti 01.10.2021_Smlouva o nájmu_Masná 131_Masevik s.r.o. 21.10.2021 180 000 CZK bez DPH MASEVIK s.r.o. Detail
Městská část Praha 2 Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. S110/2019/0074/OKS 21.10.2021 771 012 CZK s DPH sevenart s.r.o. Detail
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o pořízení licence na specializovaný vodohospodářský software 21.10.2021 2 509 467 CZK bez DPH DHI a.s. Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_5903063.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 47 993 CZK s DPH Oblastní charita Hradec Králové Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_7634996.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 45 600 CZK s DPH Farní charita Dvůr Králové nad Labem Detail
Státní veterinární ústav Praha Hledat další smlouvy společnosti vakuová stanice - přístroj 21.10.2021 157 029 CZK bez DPH MERCI,s.r.o., Oblast.kancelář Benešovská 446 285 06 Sázava(tel.327320130,318) Detail
Státní oblastní archiv v Litoměřicích Hledat další smlouvy společnosti Připojení na PCO HZS - SOA pob.Děčín 21.10.2021 60 059 CZK bez DPH AEC NOVÁK s.r.o. Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_9503685.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 41 600 CZK s DPH Farní charita Dvůr Králové nad Labem Detail
Vysokomýtská nemocnice Hledat další smlouvy společnosti BTK - přístrojů 21.10.2021 66 533 CZK s DPH CHEIRÓN a.s. Detail
Moravskoslezský kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje – program „Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji“ - Obnova včelích úlů 21.10.2021 37 500 CZK s DPH LP Detail
Dopravní podnik města Pardubic a.s. Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 22 k pojistné smlouvě č. 0043286075 21.10.2021 3 056 958 CZK bez DPH Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_7857005.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 31 600 CZK s DPH Diakonie ČCE - středisko ve Dvoře Králové n.L. Detail
POLIKLINIKA PRAHY 7 Hledat další smlouvy společnosti IT řešení na očkovací akci 21.10.2021 56 265 CZK s DPH Mild Blue s.r.o. Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_3736692.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 23 200 CZK s DPH TyfloCentrum Hradec Králové o.p.s. Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky, Balík Na poštu, Balík Do balíkovny 21.10.2021 Neuvedeno Obchodní tajemství Detail
Vysokomýtská nemocnice Hledat další smlouvy společnosti Vitamíny pro zaměstnance 21.10.2021 89 550 CZK s DPH ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. Detail
Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti objednávka léků 21.10.2021 379 CZK bez DPH PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_9223303.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 20 983 CZK s DPH Život bez bariér, z.ú. Detail
Správa železnic, státní organizace Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)" 21.10.2021 4 250 732 374 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
Statutární město Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace 21.10.2021 75 000 CZK s DPH Gebauer David Detail
Statutární město Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace 21.10.2021 187 000 CZK s DPH Ostrý Martin Detail
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje Hledat další smlouvy společnosti Nákup mat. MT18-svítidlo zářivkové 54 ks 21.10.2021 65 182 CZK bez DPH Sonepar Česká republika spol. s r.o. Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_6811251.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 20 640 CZK s DPH TyfloCentrum Hradec Králové o.p.s. Detail
POLIKLINIKA PRAHY 7 Hledat další smlouvy společnosti Spotřební materiál pro NIOX VERO 21.10.2021 62 799 CZK s DPH MR Diagnostic s.r.o. Detail
ViaPharma s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží 21.10.2021 61 242 CZK bez DPH Lékárna FN Motol - výdej pro veřejnost II Detail
Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba Hledat další smlouvy společnosti objednávka č. OI/1223/2021 21.10.2021 298 000 CZK bez DPH Ing., Konečný Luděk Detail
Moravskoslezský kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje – program „Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji“ - Obnova včelích úlů 21.10.2021 42 500 CZK s DPH DO Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_1567065.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 19 600 CZK s DPH Diakonie ČCE - středisko ve Dvoře Králové n.L. Detail
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva (2 ks monitorů životních funkcí - defibrilátorů) 21.10.2021 978 000 CZK bez DPH Medsol s.r.o. Detail
Městská část Praha 6 Hledat další smlouvy společnosti Bezpečnost - Nanovlákenné masky 90.000 ks 21.10.2021 792 000 CZK bez DPH FERMATA, a.s. Detail
Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti objednávka léků 21.10.2021 5 002 CZK bez DPH PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_1792038.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 16 000 CZK s DPH TyfloCentrum Hradec Králové o.p.s. Detail
Pardubický kraj Hledat další smlouvy společnosti PILOT_dodatek1_žadatel i příjemce NOE Křesťanská ZŠ a MŠ v Pardubicích_smlouva o poskytnutí dotace na projekt "Rozvoj nadání ve škole s heterogenními třídami" 21.10.2021 Neuvedeno NOE - Křesťanská základní škola a mateřská škola v Pardubicích Detail
Vysokomýtská nemocnice Hledat další smlouvy společnosti Oprava asfaltové komunikace v areálu VMN 21.10.2021 317 774 CZK s DPH STAVITELSTVÍ - TRUNEC s.r.o. Detail
Správa železnic, státní organizace Hledat další smlouvy společnosti Prodej pozemku p.č. st. 6475 v k.ú. Šumperk 21.10.2021 6 110 CZK bez DPH Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, 602 00 Brno Detail
Státní veterinární ústav Praha Hledat další smlouvy společnosti odborný materiál 21.10.2021 83 036 CZK bez DPH EUREX MEDICA, spol. s r.o. Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_8102124.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 16 000 CZK s DPH Farní charita Dvůr Králové nad Labem Detail
Technologie hlavního města Prahy, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Nájemní smlouva č. 201-000250 21.10.2021 6 041 100 CZK bez DPH CENTRAL GROUP 49.investiční s.r.o. Detail
Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti objednávka léků 21.10.2021 9 270 CZK bez DPH PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_5700178.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 13 200 CZK s DPH TyfloCentrum Hradec Králové o.p.s. Detail
Česká republika - Ministerstvo obrany Hledat další smlouvy společnosti NS 184100 - VZ č. 95 - tažné tyče 21.10.2021 79 787 CZK s DPH HEPOS, spol. s r.o. Detail
Univerzita Hradec Králové Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o účasti na výstavě Gaudeamus Brno 2021 21.10.2021 231 390 CZK bez DPH MP Soft s.r.o. Detail
Vysokomýtská nemocnice Hledat další smlouvy společnosti Monitor uMEC 10 21.10.2021 120 952 CZK s DPH CHEIRÓN a.s. Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_6191102.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 11 200 CZK s DPH Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s. Detail
Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti objednávka léků 21.10.2021 436 CZK bez DPH PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Národní památkový ústav Hledat další smlouvy společnosti Květná zahrada - Kupní smlouva (Čistící a ochranné prostředky) 21.10.2021 57 851 CZK bez DPH FRANKOSPOL OFFICE s.r.o. Detail
ČESKÝ ROZHLAS Hledat další smlouvy společnosti S2021/10364/00 Nákup demagnetizátoru ASM120 Basic pro likvidaci datových nosičů 21.10.2021 145 315 CZK bez DPH DISKUS, spol. s r.o. Detail
ViaPharma s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží 21.10.2021 55 275 CZK bez DPH Lékárna Fakultní nemocnice Bulovka -nemocnice Praha 8 Detail
ViaPharma s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží 21.10.2021 60 894 CZK bez DPH Lékárna Fakultní nemocnice Bulovka -nemocnice Praha 8 Detail
České vysoké učení technické v Praze Hledat další smlouvy společnosti nákup geodetického přístroje 21.10.2021 154 900 CZK bez DPH GEOTRONICS Praha, s.r.o. Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_2093343.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 8 000 CZK s DPH TyfloCentrum Hradec Králové o.p.s. Detail
MĚSTO TURNOV Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o ukončení smlouvy o dílo - "Zpracování projektové dokumentace - Nový pavilon polytechniky pro ZŠ Turnov, 28.října" 21.10.2021 Neuvedeno REMIUMA s.r.o. Detail
IKEM Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu části nemovitosti (stavby) č. 24044 21.10.2021 913 204 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Hledat další smlouvy společnosti MDX-H-2619 21.10.2021 57 828 CZK bez DPH Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Kultura Česká Lípa, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o zajištění hudebního vystoupení skupiny VYPSANÁ FIXA 21.10.2021 60 000 CZK bez DPH Ludmila Karlíková Detail
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - 1 licence sw Gaussian 16 21.10.2021 189 894 CZK s DPH SciTech spol. s r.o. Detail
POLIKLINIKA PRAHY 7 Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - stravenky pro zaměstnance 8/2020 21.10.2021 88 800 CZK bez DPH Edenred CZ s.r.o. Detail
Statutární město Brno Hledat další smlouvy společnosti Objednávka Media Age 051 - Grafický návrh Vánoční akce Brno iD 2021 21.10.2021 4 950 CZK bez DPH MEDIA AGE s.r.o. Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_5539112.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 214 769 CZK s DPH Život bez bariér, z.ú. Detail
Revmatologický ústav Hledat další smlouvy společnosti Dodávky: Lab.chemikálie 21.10.2021 56 440 CZK bez DPH DYNEX LabSolutions, s.r.o. Detail
Revmatologický ústav Hledat další smlouvy společnosti Dodávky: Lab.chemikálie 21.10.2021 87 210 CZK bez DPH DYNEX LabSolutions, s.r.o. Detail
Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti objednávka léků 21.10.2021 4 983 CZK bez DPH PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Revmatologický ústav Hledat další smlouvy společnosti Dodávky: Lab.chemikálie 21.10.2021 74 000 CZK bez DPH LAB MARK a.s. Detail
Revmatologický ústav Hledat další smlouvy společnosti Dodávky: Lab.chemikálie 21.10.2021 125 090 CZK bez DPH DYNEX LabSolutions, s.r.o. Detail
Revmatologický ústav Hledat další smlouvy společnosti Dodávky: Lab.chemikálie 21.10.2021 55 900 CZK bez DPH BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Detail
Vysokomýtská nemocnice Hledat další smlouvy společnosti Drcení asfaltových ker z komunikace 21.10.2021 55 660 CZK s DPH STAVITELSTVÍ - TRUNEC s.r.o. Detail
Revmatologický ústav Hledat další smlouvy společnosti Dodávky: Lab.chemikálie 21.10.2021 92 000 CZK bez DPH TestLine Clinical Diagnostics s.r.o. Detail
Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Objednávka s akceptací - doplnění osvětlení Muzeum Kopřivnice 21.10.2021 238 176 CZK s DPH Kuběnský spol. s r.o. Detail
Zlínský kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace na realizaci projektu : Valašské Meziříčí - vyhodnocení ohroženosti základních škol, mateřských škol a střediska volného času 21.10.2021 Neuvedeno Město Valašské Meziříčí Detail
Revmatologický ústav Hledat další smlouvy společnosti Dodávky: Lab.chemikálie 21.10.2021 59 922 CZK bez DPH CEEMED s.r.o. Detail
Revmatologický ústav Hledat další smlouvy společnosti Dodávky: Lab.chemikálie 21.10.2021 60 990 CZK bez DPH M.G.P. spol. s r.o. Detail
Univerzita Pardubice Hledat další smlouvy společnosti Respirátory dle objednávky č. 2136950087 21.10.2021 63 773 CZK bez DPH General Public s.r.o., Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_7218817.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 136 880 CZK s DPH Život bez bariér, z.ú. Detail
Městská část Praha 7 Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo č. 7U/2021/20 - oprava BJ 52, U Smaltovny 1334/22C 21.10.2021 314 113 CZK bez DPH M-Rent spol. s.r.o. Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_3031052.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 1 805 194 CZK s DPH Stacionář Cesta Náchod z.ú. Detail
Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti objednávka zkoušek YLE 21.10.2021 140 000 CZK bez DPH The British Council - pobočka Česká republika Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti oprava kiosku 21.10.2021 598 250 CZK bez DPH S com s.r.o. Detail
Město Kadaň Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo-kašna 21.10.2021 225 000 CZK bez DPH Radomil Šolc Detail
Město Kadaň Hledat další smlouvy společnosti rozšíření skateparku v Kadani 21.10.2021 449 644 CZK bez DPH Mystic constructions spol. s r.o. Detail
Město Kadaň Hledat další smlouvy společnosti zabudování energetického sloupku do prostoru Mírového náměstí v Kadani (u kostela) vč. zemních prací a pokládky dlažby 21.10.2021 225 809 CZK bez DPH Technické služby Kadaň, s.r.o. Detail
Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti objednávka léků 21.10.2021 1 140 CZK bez DPH PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
ČESKÁ TELEVIZE Hledat další smlouvy společnosti vysílání obchodních sdělení - sponzoring 21.10.2021 185 000 CZK bez DPH Active Radio a.s. Detail
POLIKLINIKA PRAHY 7 Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - stravenky pro zaměstnance 9/2020 21.10.2021 88 928 CZK s DPH Edenred CZ s.r.o. Detail
Moravskoslezský kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK – Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2021 21.10.2021 700 000 CZK s DPH Charita Odry Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti opravy tunelů 21.10.2021 898 400 CZK bez DPH FLECK-CS Elektroengineering, spol. s r.o. Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_8979890.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 267 295 CZK s DPH Stacionář Cesta Náchod z.ú. Detail
ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE, poskytovatel sociálních služeb Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 2 k licenční smlouvě ze dne 26. 3. 2020 21.10.2021 879 000 CZK bez DPH IRESOFT s.r.o. Detail
Vysokomýtská nemocnice Hledat další smlouvy společnosti Oprava výtahu TLV500 21.10.2021 974 100 CZK bez DPH SEMO VÝTAHY s.r.o. Detail
Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti objednávka léků 21.10.2021 128 CZK bez DPH PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_1622964.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 216 292 CZK s DPH Stacionář Cesta Náchod z.ú. Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží - zdravotnický materiál 21.10.2021 73 013 CZK bez DPH BoneCare s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží - zdravotnický materiál 21.10.2021 116 526 CZK bez DPH BoneCare s.r.o. Detail
Statutární město Mladá Boleslav Hledat další smlouvy společnosti ošetření dřevin rostoucích mimo les 21.10.2021 80 000 CZK bez DPH LEGUAN Mladá Boleslav s.r.o. Detail
Statutární město Mladá Boleslav Hledat další smlouvy společnosti nákup 34ks vzrostlých stromů: 21.10.2021 88 633 CZK bez DPH ARBOEKO s.r.o. Detail
Středočeská centrála cestovního ruchu, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Plechová garáž včetně ukotvení a dopravy do areálu Vrchbělá 21.10.2021 67 350 CZK s DPH GARÁŽUJEME s.r.o. Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_3198258.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 355 787 CZK s DPH Společné cesty - z.s. Detail
Státní oblastní archiv v Litoměřicích Hledat další smlouvy společnosti Připojení na PCO HZS - SOkA Louny 21.10.2021 62 759 CZK bez DPH AEC NOVÁK s.r.o. Detail
Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti objednávky léků 21.10.2021 3 022 CZK bez DPH PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o. Hledat další smlouvy společnosti 15.10.2021_Smlouva o dílo_Osvětlení v areálu Chvalšinská 242_Pavel Doušek 21.10.2021 198 301 CZK bez DPH Pavel Doušek Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_1642854.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 695 543 CZK s DPH Sociální služby města Hořice Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky, Balík Na poštu a Balíkovna 21.10.2021 Neuvedeno Obchodní tajemství Detail
Kuřim - věznice (Vězeňská služba České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Nájemní smlouva 21.10.2021 1 800 CZK bez DPH VENDOR s.r.o. Detail
Správa železnic, státní organizace Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo „Realizace tisku knižní podoby jízdních řádů Správy železnic" 21.10.2021 269 925 CZK bez DPH Profi-tisk group s.r.o. Detail
Nemocnice Boskovice s.r.o Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí obratového bonusu 21.10.2021 Neuvedeno sanofi-aventis, s.r.o. Detail
Moravskoslezský kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje – projekt „Modernizace plynové kotelny jako hlavního zdroje tepla - I. etapa" 21.10.2021 150 000 CZK s DPH TRIANON, z.s. Detail
Česká spořitelna, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Konfirmace FX1905304 21.10.2021 Neuvedeno LOM PRAHA s.p. Detail
Vysokomýtská nemocnice Hledat další smlouvy společnosti Oprava asfaltové komunikace v areálu VMN 21.10.2021 562 134 CZK bez DPH EUROVIA CS, a.s. Detail
POLIKLINIKA PRAHY 7 Hledat další smlouvy společnosti Podpora základní licence Medicus 21.10.2021 45 860 CZK bez DPH CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_5344327.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 239 310 CZK s DPH Sociální služby města Hořice Detail
Středočeská centrála cestovního ruchu, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Úprava terénu, pokládka Zámkové dlažby pro umístění garáže 21.10.2021 71 329 CZK s DPH ARTWORKING s.r.o. Detail
Městská část Praha 4 Hledat další smlouvy společnosti BD 5. května 1245/49 - oprava teras a střechy 21.10.2021 4 864 576 CZK bez DPH ITAR s.r.o. Detail
Česká geologická služba Hledat další smlouvy společnosti Zobrazovač do velké zasedačky na Klárově 21.10.2021 199 950 CZK bez DPH Nowatron Elektronik, spol. s r.o. Detail
Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti objednávka léků 21.10.2021 143 CZK bez DPH PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Město Kopřivnice Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 20-SML-022 21.10.2021 67 500 CZK bez DPH RON Software, spol. s r.o. Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_8051895.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 387 790 CZK s DPH Sdružení Neratov, z.s. Detail
Středočeská centrála cestovního ruchu, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Dotisk 6 druhů map v nákladu 12 000 ks (6× 2000 ks) 21.10.2021 120 698 CZK s DPH FREYTAG-BERNDT, spol. s r.o. Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_6041962.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 32 059 CZK s DPH Sdružení Neratov, z.s. Detail
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Hledat další smlouvy společnosti ÚO Vyškov - výměna kamer. systému 21.10.2021 Neuvedeno ELSAFE s.r.o. Detail
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č.1 k PS - zajištění technického dozoru 21.10.2021 Neuvedeno Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Detail
ViaPharma s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží 21.10.2021 140 531 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Ostrava - ústavní Detail
ČESKÝ ROZHLAS Hledat další smlouvy společnosti S2021/10329/00 rozšíření konektivity mezi stávajícím hlavním a záložním přepojovačem 21.10.2021 81 348 CZK bez DPH ENILAB s.r.o. Detail
Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti objednávka léků 21.10.2021 2 562 CZK bez DPH PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Královéhradecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_2174839.Na základě usnesení ZK/7/420/2021 21.10.2021 183 534 CZK s DPH PROSTOR PRO, o.p.s. Detail