Anonymizace dokumentů pro OVM

SW nástroj pro anonymizaci dokumentů určených k uveřejnění v registru smluv je dostupný pouze pro orgány veřejné moci (OVM) a umožňuje převod souboru do strojově čitelného formátu (pdf s textovou vrstvou). Současně je možné provést anonymizaci osobních údajů a obchodního tajemství. Nástroj je dostupný na adrese: https://anonymizace.gov.cz Další informace jsou uvedeny na stránkách registru smluv v menu: Jak publikovat/Anonymizace dokumentů

Publikační formuláře

Formuláře, pomocí kterých můžete snadno připravit a odeslat metadata smlouvy společně s textovým obrazem smlouvy ke zveřejnění v Registru smluv, naleznete v prostředí Portálu veřejné správy. U formulářů je k dispozici též stručný návod k jejich použití. U formuláře Zveřejnění záznamu je nově možné u smluvní strany doplňovat údaje pomocí tlačítka. Podrobnosti v návodu k formuláři.
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Textové označení smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti CS cabinet components 22.01.2020 Neuvedeno Sonepar Česká republika spol. s r.o. Detail
Městská část Praha 18 Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - Stavební práce - MŠ Pavla Beneše 22.01.2020 Neuvedeno RTM STAV, s.r.o. Detail
ARCDATA PRAHA, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti GIS - Podniková licenční smlouva pro místní samosprávu - poskytnutí licence na softwarové produkty ESRI (2020 - 2023) 22.01.2020 240 000 CZK Město Dobříš Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků a ZM 22.01.2020 56 882 CZK Amgen s.r.o. Detail
Statutární město Brno Hledat další smlouvy společnosti Publikace nakladatelství Druhé město - "b jako brno", Timo 22.01.2020 10 500 CZK Martin Reiner Detail
Město Valašské Meziříčí Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo : 19_SOBS01_4121592161 v souvislosti s projektovou přípravou a přípravou realizace akce „Technická infrastruktu 22.01.2020 Neuvedeno ČEZ Distribuce, a. s. Detail
Psychiatrická nemocnice Brno Hledat další smlouvy společnosti Objednávka: Zboží dle seznamu. 22.01.2020 72 193 CZK Abbott Laboratories, s.r.o. Detail
Město Horní Slavkov Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo- podnikatelský inkubátor- Dům služeb č.p. 653 22.01.2020 Neuvedeno TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby Detail
Státní pozemkový úřad Hledat další smlouvy společnosti Smlouva na převod pozemku#fo 22.01.2020 45 000 CZK Kavříková, 1953 Detail
statutární město Zlín Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu bytu č.505, Podlesí IV 5302, Zlín 22.01.2020 Neuvedeno iDance Studio, z.s. Detail
Česká spořitelna, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o úvěru č_0431423419_LCD_CS41000047996385 22.01.2020 1 500 000 CZK Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti inominátní smlouva, není-li v tomto seznamu zvláštní kód § 1746 odst. 2 NOZ: Smlouva o převzetí povinnosti k úhradě dalšího členského vkladu 22.01.2020 2 423 020 CZK Bytové družstvo Vašátkova Detail
Komerční banka, a.s. Hledat další smlouvy společnosti KB IBS - 1833000134 spot z využité opce - FX.Spot - ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČESKÉ REPUBLIKY, s.p. (ID:3324447) 22.01.2020 Neuvedeno ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČESKÉ REPUBLIKY, s.p. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti nájemní smlouva - prostory sloužící k podnikání § 2302 a násl. NOZ: pronájem gar. stání č. 17 objekt Nám. plk. Vlčka 696 - 699, Praha 9 k.ú. ČM 22.01.2020 7 512 CZK Vorlová Tereza Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti Vytvoření databáze klíčových subjektů a zpracování rešerše projektů pro Implementační plán Strategie adaptace na změnu klimatu na roky 2020 - 2024 22.01.2020 98 280 CZK INCONEX, a.s. Detail
Městská část Praha 4 Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě - pronájem nebytového prostoru, čp. 230, Závišova 12, k.ú. Nusle, Praha 4 22.01.2020 811 584 CZK Petr Šafář Detail
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Hledat další smlouvy společnosti Nákup televizních přijímačů 22.01.2020 Neuvedeno HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. Detail
Povodí Ohře, státní podnik Hledat další smlouvy společnosti Odstranění křovin a náletových dřevin na VT Rosovka v k.ú. Lkáň 22.01.2020 88 500 CZK ONERO s.r.o. Detail
Povodí Ohře, státní podnik Hledat další smlouvy společnosti Odstranění křovin a náletových dřevin na VT Čepel v k.ú. Straškov 22.01.2020 69 200 CZK ONERO s.r.o. Detail
Povodí Ohře, státní podnik Hledat další smlouvy společnosti Pronájem stanovených měřidel pro ČEZ, a. s., Elektrárna Tisová 22.01.2020 302 636 CZK ČEZ, a. s. Detail
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Hledat další smlouvy společnosti dodatek k objednávce dle rámcové dohody - Polygrafické služby 22.01.2020 101 240 CZK FPS REPRO, spol. s r.o. Detail
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Hledat další smlouvy společnosti smlouva o dílo - Jazykové vzdělávání zaměstnanců IPR Praha v období 2020 - 2021 22.01.2020 920 000 CZK Skřivánek s.r.o. Detail
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Hledat další smlouvy společnosti dodatek objednávky k rámcové dohodě - Polygrafické služby 22.01.2020 187 069 CZK FPS REPRO, spol. s r.o. Detail
Město Sokolov Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o odvozu separovaného odpadu, dodatek číslo 13 22.01.2020 Neuvedeno SOTES Sokolov spol. s r.o. Detail
Město Sokolov Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o prodeji bytové jednotky 22.01.2020 363 900 CZK Více smluvních stran Detail
Pražská informační služba - Prague City Tourism Hledat další smlouvy společnosti Objednávka 5 inzerátů v průběhu roku 2020 v Magazínu City MF Dnes 22.01.2020 100 000 CZK MAFRA, a.s. Detail
Město Horní Slavkov Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo- Restaurování kamenných prvků kostela sv. Jiří 22.01.2020 Neuvedeno Jiří Pavlík Detail
RBP, zdravotní pojišťovna Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva na dodání hardware 1ks DELL PowerEdge R740 Server 22.01.2020 589 300 CZK BRAIN computers s.r.o. Detail
Město Rokycany Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo, oprava povrchu místní komunikace - Rokycany, Kozinova ulice 22.01.2020 1 210 295 CZK SILBA s.r.o. Detail
statutární město Plzeň Hledat další smlouvy společnosti V průběhu realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které nebylo možno předvídat, dodatečné méněpráce a vícepráce zhotovitel zpracoval a ocenil ve Změnových listech. Zhotovitel dále zažádal o prodloužení termínu předání díla., dodatek číslo 1 22.01.2020 111 458 CZK PPD stav s.r.o. Detail
statutární město Plzeň Hledat další smlouvy společnosti vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení v úrovni prováděcí dokumentace akce "Byt na půl cesty, Palackého 16", NP č. 903, Plzeň 22.01.2020 280 000 CZK Ing.arch. Jiří Michálek Detail
statutární město Plzeň Hledat další smlouvy společnosti V průběhu realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které nebylo možno předvídat, dodatečné méněpráce a vícepráce zhotovitel zpracoval a ocenil. Zhotovitel dále zažádal o prodloužení termínu předání díla, dodatek číslo 1 22.01.2020 195 930 CZK SIVRES, a. s. Detail
Město Rokycany Hledat další smlouvy společnosti Objednávka 220/20/92 - členský příspěvek na rok 2020 22.01.2020 Neuvedeno Horní Berounka, povodí Klabavy Detail
statutární město Plzeň Hledat další smlouvy společnosti provedení opravy volného bytu č. 7, Klatovská třída 206, Plzeň 22.01.2020 631 539 CZK SIVRES, a. s. Detail
Statutární město Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace 22.01.2020 3 977 000 CZK VK Ostrava, s.r.o. Detail
statutární město Plzeň Hledat další smlouvy společnosti provedení opravy volného bytu č. 4, Klatovská třída 168, Plzeň 22.01.2020 294 177 CZK Triumfa Energo s.r.o. Detail
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Hledat další smlouvy společnosti Řidičské oprávnění CE 22.01.2020 Neuvedeno Zdeňka Mokrošová Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Alliance Healthcare DC Praha - 55351 22.01.2020 189 055 CZK Alliance Healthcare DC Praha Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti 2x MS SURFACE Pro 5 s LTE s příslušenstvím 22.01.2020 85 712 CZK Netfox s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti PHOENIX 1900327 - 75353 22.01.2020 69 802 CZK PHOENIX 1900327 Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o. - OBJ2051012 22.01.2020 94 000 CZK Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti EP SERVICES s.r.o. - OBJ2051001 22.01.2020 270 000 CZK EP SERVICES s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Innova Medical s.r.o. - OBJ2051000 22.01.2020 134 500 CZK Innova Medical s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti ViaPharma s.r.o. - 46742 22.01.2020 61 563 CZK ViaPharma s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti MSM s.r.o. - 46740 22.01.2020 69 320 CZK MSM s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Fresenius Kabi s.r.o. - 2930 22.01.2020 94 738 CZK Fresenius Kabi s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti B. Braun Medical s.r.o. - 2929 22.01.2020 87 305 CZK B. Braun Medical s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Sanosil CZ spol. s r.o. - TIO/20/00083 22.01.2020 84 375 CZK Sanosil CZ spol. s r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti GETINGE Czech Republic, s.r.o. - OZT/20/00396 22.01.2020 84 203 CZK GETINGE Czech Republic, s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti PROMEDICA PRAHA GROUP A.S. - OBJ2050997 22.01.2020 82 160 CZK PROMEDICA PRAHA GROUP A.S. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti ROCHE S.R.O. - 55340 22.01.2020 195 132 CZK ROCHE S.R.O. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti PHOENIX - 55336 22.01.2020 57 070 CZK PHOENIX Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Viapharma-Gehe - 55334 22.01.2020 104 373 CZK Viapharma-Gehe Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Sanofi-aventis - 55333 22.01.2020 126 006 CZK Sanofi-aventis Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Alliance Healthcare s.r.o. - 39616 22.01.2020 245 159 CZK Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Phoenix - 46731 22.01.2020 115 590 CZK Phoenix Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti BIOVENDOR -Labor.medicína a.s. - OBJ2000414 22.01.2020 78 500 CZK BIOVENDOR -Labor.medicína a.s. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Sanofi-aventis - 55318 22.01.2020 286 565 CZK Sanofi-aventis Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Alliance Novartis -OVV3 - 55317 22.01.2020 629 182 CZK Alliance Novartis -OVV3 Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti PHOENIX - 55316 22.01.2020 100 900 CZK PHOENIX Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti PHOENIX - 55312 22.01.2020 130 837 CZK PHOENIX Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti PHOENIX - 55311 22.01.2020 221 306 CZK PHOENIX Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Phoenix CN - 39604 22.01.2020 399 257 CZK Phoenix CN Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o. - 46725 22.01.2020 440 000 CZK Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Phoenix - 46724 22.01.2020 1 768 500 CZK Phoenix Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti BAXTER CZECH spol. s r.o. - 46721 22.01.2020 78 406 CZK BAXTER CZECH spol. s r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti ViaPharma s.r.o. - 46714 22.01.2020 198 205 CZK ViaPharma s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti ViaPharma s.r.o. - 46712 22.01.2020 86 319 CZK ViaPharma s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Alliance Healthcare s.r.o. - OBJKS2000046 22.01.2020 165 144 CZK Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Meditrade spol s r. o. - OBJ2050934 22.01.2020 108 254 CZK Meditrade spol s r. o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Roche s.r.o - 15781 22.01.2020 1 033 922 CZK Roche s.r.o Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Promedica Praha - 15780 22.01.2020 142 081 CZK Promedica Praha Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Phoenix - 15778 22.01.2020 248 472 CZK Phoenix Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti PROMEDICA PRAHA GROUP - 55302 22.01.2020 132 049 CZK PROMEDICA PRAHA GROUP Detail
Ústecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo-Prodloužení licence ESET Secure Office na 1 rok 22.01.2020 157 250 CZK Diestra consulting CZ, s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Phoenix CN - 39603 22.01.2020 2 826 162 CZK Phoenix CN Detail
statutární město Zlín Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 504, Podlesí IV 5302, Zlín 22.01.2020 Neuvedeno iDance Studio, z.s. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Meditrade spol s r. o. - OBJ2050990 22.01.2020 62 256 CZK Meditrade spol s r. o. Detail
Psychiatrická nemocnice Brno Hledat další smlouvy společnosti Objednávka: Stavební materiál dle nabídky č. N327558314. Hmota samonivelační 84 ks á 25 kg, podklad weber 30kg, směs betonová 200 kg - lepení dlažby oddělení č.20. 22.01.2020 61 566 CZK PRO-DOMA, SE Detail
Ústecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí služby- zajištění výuky na dětském dopravním hřišti v Litoměřicích 22.01.2020 65 700 CZK Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice Detail
Ústecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí služby - zajištění výuky na dětském dopravním hřišti v Žatci 22.01.2020 70 000 CZK Autoškola Janouš s.r.o. Detail
Ústecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí služby - zajištění výuky na dětském dopravním hřišti v Kadani 22.01.2020 70 000 CZK Město Kadaň Detail
Městská část Praha 4 Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě - pronájem nebytového prostoru, čp. 773, Dvorecká 3, k.ú. Podolí, Praha 4, dodatek číslo 4 22.01.2020 1 532 736 CZK Tři bratři s.r.o. Detail
Mateřská škola Sedmikráska, V.Špály 7, České Budějovice Hledat další smlouvy společnosti Pojistná smlouva o pojištění právní ochrany 22.01.2020 Neuvedeno D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR Detail
Česká republika - Ministerstvo obrany Hledat další smlouvy společnosti Výzva č. 1 k RD č. 191060260 - autoškola 22.01.2020 Neuvedeno Lubomír Cahlík Detail
DTS Domažlice, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Nákup LED svítidel VO 22.01.2020 161 150 CZK GABRIEL a PANGRÁC spol. s r.o. Detail
Statutární město Opava Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí finančního daru z rozpočtu SMO - kanalizační přípojka, p.č.96, Zlatníky 22.01.2020 Neuvedeno Více smluvních stran Detail
Česká zemědělská univerzita v Praze Hledat další smlouvy společnosti Zápisníky ČZU 22.01.2020 50 215 CZK J2K s.r.o. Detail
Česká zemědělská univerzita v Praze Hledat další smlouvy společnosti Propisky ČZU 22.01.2020 10 700 CZK J2K s.r.o. Detail
Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka_c.0192020OBJ_Úprava algoritmů v definici reportingu ROP_oblast CSÚIS 22.01.2020 61 750 CZK C42 s. r. o. Detail
Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID) Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo 22.01.2020 88 400 CZK Martin Pekárek Detail
Statutární město Opava Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí finančního daru z rozpočtu SMO - kanalizační přípojka, p.č. 88, k.ú. Zlatníky 22.01.2020 Neuvedeno Raida Vlastimil, nar. 1956 Detail
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Hledat další smlouvy společnosti Školení řidičů ADR 22.01.2020 Neuvedeno VRLA s.r.o. Detail
Město Šumperk Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce st.p.č. 1248/2 včetně budovy č.p. 1280 v k.ú. Šumperk (or. 28. října 1, Šumperk) 22.01.2020 Neuvedeno Městská knihovna T.G.Masaryka Šumperk, příspěvková organizace Detail
Statutární město Hradec Králové Hledat další smlouvy společnosti SoD - Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové 22.01.2020 229 270 670 CZK CROSS Zlín, a.s. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 5 ke Smlouvě na dodávky lidské plazmy k frakcionaci 22.01.2020 24 000 000 CZK Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o. Detail
Statutární město Hradec Králové Hledat další smlouvy společnosti Poradna pro lidi v tísni Hradec Králové 22.01.2020 404 000 CZK Oblastní charita Hradec Králové Detail
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytování služeb - zastavení, stání a parkování bus 22.01.2020 Neuvedeno NIKOLO CZ s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Kontrola a oprava nevyhovujících protipožárních ucpávek, objekt A6 KARIM 22.01.2020 228 600 CZK GEROtop spol. s r.o. Detail
Statutární město Hradec Králové Hledat další smlouvy společnosti Poradna Domácí hospicové péče Hradec Králové 22.01.2020 124 000 CZK Oblastní charita Hradec Králové Detail
Technologická agentura České republiky Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí podpory Trend 22.01.2020 4 035 656 CZK INFLATECH s.r.o. Detail
Technologická agentura České republiky Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí podpory Trend 22.01.2020 10 516 664 CZK VIA ALTA a.s. Detail
Technologická agentura České republiky Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí podpory Trend 22.01.2020 9 105 564 CZK NEWTON Technologies, a.s. Detail
Technologická agentura České republiky Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí podpory Trend 22.01.2020 11 500 277 CZK VIA ALTA a.s. Detail
Technologická agentura České republiky Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí podpory Trend 22.01.2020 5 115 381 CZK PRAGOLET, s.r.o. Detail
Technologická agentura České republiky Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí podpory Trend 22.01.2020 5 318 500 CZK Explosia a.s. Detail
Technologická agentura České republiky Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí podpory Trend 22.01.2020 17 328 785 CZK ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o., právní nástupce Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 4 k Dohodě o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky č. 2016/0735 22.01.2020 Neuvedeno obchodní tajemství Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 4 k Dohodě o podmínkách podávání poštovních zásilek Obchodní psaní č. 2015/1372 22.01.2020 Neuvedeno obchodní tajemství Detail
Statutární město České Budějovice Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o užívání nebytových prostor 22.01.2020 Neuvedeno SPRÁVA DOMŮ s.r.o. Detail
Statutární město České Budějovice Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o užívání nebytových prostor 22.01.2020 Neuvedeno SPRÁVA DOMŮ s.r.o. Detail
Statutární město České Budějovice Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o užívání nebytových prostor 22.01.2020 Neuvedeno SPRÁVA DOMŮ s.r.o. Detail
Statutární město Opava Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí finančního daru z rozpočtu SMO - kanalizační přípojka, p.č. 133, k.ú. Zlatníky 22.01.2020 Neuvedeno Více smluvních stran Detail
Městský obvod Pardubice IV Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo. Pletí souvislých keřových výsadeb, živých plotů a záhonů s trvalkami, tvarování živých plotů pro vegetační období 2020 22.01.2020 128 628 CZK Služby města Pardubic a.s. Detail
Město Frenštát pod Radhoštěm Hledat další smlouvy společnosti smlouvy o poskytnutí peněž.přísp. nebo dotace - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Frenštát pod Radhoštěm 22.01.2020 Neuvedeno Charita Frenštát pod Radhoštěm Detail
Statutární město Brno, městská část Brno - sever Hledat další smlouvy společnosti 3745/5169; strategický plán obnovy zeleně Čertova rokle - sadové úpravy 22.01.2020 Neuvedeno Veřejná zeleň Města Brna, příspěvková organizace Detail
Statutární město Opava Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí finančního daru z rozpočtu SMO - kanalizační přípojka, p.č. st.129, k.ú. Zlatníky 22.01.2020 Neuvedeno Více smluvních stran Detail
Městský obvod Pardubice IV Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo, Sekání svahů a ploch v okolí nadjezdu - Černá za Bory, pro vegetační období 2020 22.01.2020 25 675 CZK Služby města Pardubic a.s. Detail
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Hledat další smlouvy společnosti Nákup elektrospotřebičů 22.01.2020 Neuvedeno HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. Detail
ViaPharma s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží 22.01.2020 81 602 CZK Lékárna VFN odd. výd.pro veř. III Detail
Město Chotěboř Hledat další smlouvy společnosti Flexi pass (115 zaměstnanců) a dárkový pass (pracovní a osobní výročí v 1.pololetí) 22.01.2020 Neuvedeno Sodexo Pass Česká republika a.s. Detail
Moravskoslezský kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva uzavřená podle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů 22.01.2020 Neuvedeno Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s.r.o.\nLeonovova\n735 03 Karviná - Darkov Detail
Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti smlouva ozajištění akce lyžařský výcvik 22.01.2020 190 000 CZK TJ Spartak Herlíkovice Detail
Statutární město Opava Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí finančního daru z rozpočtu SMO - kanalizační přípojka, p.č.74 k.ú. Zlatníky 22.01.2020 Neuvedeno Více smluvních stran Detail
Nemocnice Na Františku Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 ke smlouvě o vývoji navigačního a znalostního systému 22.01.2020 Neuvedeno ANIS group s.r.o. Detail
Statutární město Brno, městská část Brno - sever Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání 22.01.2020 Neuvedeno Stomatologie a parodontologie Kozumplíková s.r.o. Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Plzni - kontaktní pracoviště Plzeň-město (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Dohoda Mepatek s.r.o. 22.01.2020 117 000 CZK Mepatek s.r.o. Detail
Nemocnice Na Františku Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 ke smlouvě o vývoji navigačního a znalostního systému 22.01.2020 Neuvedeno KPB TRADE s.r.o. Detail
Moravskoslezský kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva uzavřená podle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů 22.01.2020 Neuvedeno Obchodní akademie Karviná, s.r.o. Detail
ViaPharma s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží 22.01.2020 71 412 CZK Nemocnice Boskovice s.r.o. - veřejná část Detail
Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 2019/17/0488 22.01.2020 60 000 CZK GasNet, s.r.o. Detail
Statutární město Prostějov Hledat další smlouvy společnosti Příkazní smlouva - Přivaděč vody do průmyslové zóny 22.01.2020 Neuvedeno Ing. František Parák Detail
Nemocnice Na Františku Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 ke smlouvě o vývoji navigačního a znalostního systému 22.01.2020 Neuvedeno BUSINESS Systems, a.s. Detail
Město Veselí nad Moravou Hledat další smlouvy společnosti Granty - 2020/a/C/I/005 - Veselské kulturní centrum 22.01.2020 195 000 CZK Veselské kulturní centrum, z.ú. Detail
Nemocnice Na Františku Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 ke smlouvě o vývoji navigačního a znalostního systému 22.01.2020 Neuvedeno SoPHIS a.s. Detail
Statutární město Opava Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí finančního daru z rozpočtu SMO - kanalizační přípojka, p.č. 62/4, k.ú. Zlatníky 22.01.2020 Neuvedeno Radomír Schneider, nar. 1970 Detail
Středisko volného času, Trutnov Hledat další smlouvy společnosti Objednávka sportovního nářadí 22.01.2020 377 063 CZK Tomáš Strašík, KANTOR SPORT Detail
Statutární město Brno, městská část Brno - sever Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 6 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání 22.01.2020 Neuvedeno MUDr. Kristina Borkovcová s.r.o. Detail
Moravskoslezský kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva uzavřená podle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů 22.01.2020 Neuvedeno Soukromá základní umělecká škola MUSICALE v.o.s.\nPoštovní 659\n742 13 Studénka Detail
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 ke Smlouvě o operativním leasingu č. 1011792 z RS č. 1400247 22.01.2020 -16 820 CZK ŠkoFIN s.r.o. Detail
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 ke Smlouvě o operativním leasingu č. 1011927 z RS č. 1400247 22.01.2020 -14 336 CZK ŠkoFIN s.r.o. Detail
Město Žďár nad Sázavou Hledat další smlouvy společnosti 12MŠ VESELSKÁ 26/39, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU- dodávka a montáž nerezového bazénu 3,6*3,0*0,4m 22.01.2020 390 000 CZK Jan Sláma Detail
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Výuka angličtiny pro zaměstnance ELI 22.01.2020 Neuvedeno Language Help s.r.o. Detail
Statutární město Ostrava, městský obvod Plesná Hledat další smlouvy společnosti Revitalizace autobusových zastávek v Ostravě - Plesné 22.01.2020 430 180 CZK Jan Slabý Detail
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Hledat další smlouvy společnosti Předmětem Rámcové dohody č. 1800876/4600002071 je pořízení zálohovacích knihoven a zajištění podpory ve zvýšených parametrech. 22.01.2020 11 468 316 CZK HEWLETT-PACKARD s.r.o. Detail
Město Veselí nad Moravou Hledat další smlouvy společnosti Granty - 2020/a/B/I/005 - Veselské kulturní centrum 22.01.2020 120 000 CZK Veselské kulturní centrum, z.ú. Detail
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Hledat další smlouvy společnosti MDX-VL239 22.01.2020 228 591 CZK easyMed s.r.o. Detail
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Hledat další smlouvy společnosti MDX-VL240 22.01.2020 59 994 CZK Amgen s.r.o. Detail
Nemocnice Na Františku Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 ke smlouvě o vývoji navigačního a znalostního systému 22.01.2020 Neuvedeno CGI IT Czech Republic s.r.o. Detail
Město Rosice Hledat další smlouvy společnosti Objednávka č. 21049 - průzkumové práce 22.01.2020 70 000 CZK Atregia s.r.o. Detail
Česká spořitelna, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o účtu_7065799 22.01.2020 Neuvedeno Statutární město Zlín Detail
Městská část Praha 5 Hledat další smlouvy společnosti Ostraha parků a veřejného prostranství na základě smlouvy č. 0001/0/OBK/17 na měsíc ÚNOR 2020 22.01.2020 282 843 CZK CENTR GROUP, a.s. Detail
Statutární město Opava Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí finančního daru z rozpočtu SMO - kanalizační přípojka, p.č. 60, k.ú. Zlatníky 22.01.2020 Neuvedeno Jaroslav Cigánek, nar. 1969 Detail
Muzeum umění Olomouc Hledat další smlouvy společnosti SMLOUVA O VÝPŮJČCE 22.01.2020 Neuvedeno Nadační fond CE Detail
Moravskoslezský kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva uzavřená podle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů 22.01.2020 Neuvedeno Soukromá základní škola a mateřská škola, s.r.o.\nVolgogradská 2633/2,\n70030 Ostrava-Zábřeh Detail
Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade Hledat další smlouvy společnosti Databáze Albertina pro rok 2020 22.01.2020 65 520 CZK Bisnode Česká republika, a.s. Detail
Komerční banka, a.s. Hledat další smlouvy společnosti KB IBS - 2099034344 - TVIS - DOPRAVNÍ PODNIK MĚST MOSTU A LITVÍNOVA (ID:3324363) 22.01.2020 Neuvedeno DOPRAVNÍ PODNIK MĚST MOSTU A LITVÍNOVA Detail
Statutární město Brno Hledat další smlouvy společnosti Celoroční objednávka občerstvení pro potřeby primátorky a vedení města v roce 2020 22.01.2020 80 000 CZK WINE LIFE a.s. Detail
Státní veterinární ústav Praha Hledat další smlouvy společnosti odborný materiál 22.01.2020 400 843 CZK Cymedica, spol. s r.o. Detail
Státní veterinární ústav Praha Hledat další smlouvy společnosti odborný materiál 22.01.2020 160 000 CZK Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. Detail
Státní veterinární ústav Praha Hledat další smlouvy společnosti odborný materiál 22.01.2020 128 769 CZK OXOID CZ s.r.o. Prodejce: Kateřina Tesaříková Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ústí nad Labem - kontaktní pracoviště Louny (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. LNA-SZ-2-2020 22.01.2020 156 000 CZK P.A.S. system s.r.o. Detail
Město Veselí nad Moravou Hledat další smlouvy společnosti Granty - 2020/a/B/I/004 - Veselské kulturní centrum 22.01.2020 60 000 CZK Veselské kulturní centrum, z.ú. Detail
Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí zvýhodněné služby Jec World 2020 22.01.2020 90 000 CZK NANOPROTEX s.r.o. Detail
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 ke Smlouvě o operativním leasingu č. 1011773 z RS č. 1400247 22.01.2020 -12 525 CZK ŠkoFIN s.r.o. Detail
ViaPharma s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží 22.01.2020 92 270 CZK Lékárna Městská nemocnice Ostrava příspěvková organizace Detail
Plavecká škola Valašské Meziříčí, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Objednávka školní plavecké výuky 22.01.2020 Neuvedeno Základní škola Valašské meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace Detail
Statutární město Opava Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí finančního daru z rozpočtu SMO - kanalizační přípojka, parc.č. st. 87, k.ú. Zlatníky 22.01.2020 Neuvedeno Více smluvních stran Detail
Česká spořitelna, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o účtu_7065041 22.01.2020 Neuvedeno Statutární město Zlín Detail
Statutární město Jablonec nad Nisou Hledat další smlouvy společnosti smlouva o dílo oprava oběžného výtahu páternoster 22.01.2020 Neuvedeno VÝTAHY, s.r.o. Detail
Statutární město Brno, městská část Brno - sever Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání 22.01.2020 Neuvedeno Zimová Jiřina Detail
Město Veselí nad Moravou Hledat další smlouvy společnosti Granty - 2020/a/A/I/003 - Veselské kulturní centrum 22.01.2020 110 000 CZK Veselské kulturní centrum, z.ú. Detail
Město Šumperk Hledat další smlouvy společnosti Nábytek do kanceláře č. 226 - ing. Jánětová 22.01.2020 Neuvedeno Jiří Stejskal - truhlářství Detail
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 ke Smlouvě o operativním leasingu č. 1011688 z Rámcové smlouvy č. 1400247. 22.01.2020 -18 228 CZK ŠkoFIN s.r.o. Detail
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 ke Smlouvě o operativním leasingu č. 1011696 z Rámcové smlouvy č. 1400247. 22.01.2020 -17 499 CZK ŠkoFIN s.r.o. Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků a ZM 22.01.2020 59 181 CZK PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r Detail
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 ke Smlouvě o operativním leasingu č. 1011683 z Rámcové smlouvy č. 1400247. 22.01.2020 -11 308 CZK ŠkoFIN s.r.o. Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků a ZM 22.01.2020 61 793 CZK PHARMOS, a.s. Detail
Muzeum umění Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytování poradenství a služeb 22.01.2020 50 400 CZK Ing. Jiří Klimíček Detail
Městská bytová správa, spol. s r.o. Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 11 pojistné smlouvy 22.01.2020 Neuvedeno Pojišťovna Patricie a.s. Detail
Fakultní nemocnice Plzeň Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - oprava sonografu 22.01.2020 Neuvedeno Electric Medical Service, s.r.o. Detail
Státní veterinární ústav Praha Hledat další smlouvy společnosti Rámcová smlouva o servisní spolupraci 22.01.2020 400 000 CZK Carrier Transicold Česká republika spol. s r.o. Detail
Město Hodonín Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Hodonína - na podporu kolektivního sportu ve stolním tenise v dospělých kategoriích 22.01.2020 793 352 CZK SKST Hodonín, z.s. Detail
Správa nemovitostí Olomouc, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 - Smlouva o dílo - zastřešení venkovního schodiště, rampa 22.01.2020 Neuvedeno Více smluvních stran Detail
T-Mobile Czech Republic a.s. Hledat další smlouvy společnosti Účastnická smlouva 22.01.2020 Neuvedeno Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace Detail
T-Mobile Czech Republic a.s. Hledat další smlouvy společnosti Účastnická smlouva 22.01.2020 Neuvedeno Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Detail
T-Mobile Czech Republic a.s. Hledat další smlouvy společnosti Účastnická smlouva 22.01.2020 Neuvedeno Kroměřížská nemocnice a.s. Detail
T-Mobile Czech Republic a.s. Hledat další smlouvy společnosti Účastnická smlouva 22.01.2020 Neuvedeno Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Detail
T-Mobile Czech Republic a.s. Hledat další smlouvy společnosti Účastnická smlouva 22.01.2020 Neuvedeno Centrum pro regionální rozvoj České republiky Detail
T-Mobile Czech Republic a.s. Hledat další smlouvy společnosti Účastnická smlouva 22.01.2020 Neuvedeno Centrum pro regionální rozvoj České republiky Detail
T-Mobile Czech Republic a.s. Hledat další smlouvy společnosti Účastnická smlouva 22.01.2020 Neuvedeno Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Detail
T-Mobile Czech Republic a.s. Hledat další smlouvy společnosti Účastnická smlouva 22.01.2020 Neuvedeno Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Detail
T-Mobile Czech Republic a.s. Hledat další smlouvy společnosti Účastnická smlouva 22.01.2020 Neuvedeno Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků a ZM 22.01.2020 54 772 CZK PHARMOS, a.s. Detail
T-Mobile Czech Republic a.s. Hledat další smlouvy společnosti Účastnická smlouva 22.01.2020 Neuvedeno BONA, o.p.s. Detail
T-Mobile Czech Republic a.s. Hledat další smlouvy společnosti Účastnická smlouva 22.01.2020 Neuvedeno Letiště Ostrava, a.s. Detail
T-Mobile Czech Republic a.s. Hledat další smlouvy společnosti Účastnická smlouva 22.01.2020 Neuvedeno Město Prostějov Detail
T-Mobile Czech Republic a.s. Hledat další smlouvy společnosti Účastnická smlouva 22.01.2020 Neuvedeno Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace Detail
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 ke Smlouvě o operativním leasingu č. 1011718 z RS č. 1400247 22.01.2020 -10 796 CZK ŠkoFIN s.r.o. Detail
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 ke Smlouvě o operativním leasingu č. 1011699 z RS č. 1400247 22.01.2020 -14 942 CZK ŠkoFIN s.r.o. Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků a ZM 22.01.2020 48 244 CZK PHARMOS, a.s. Detail
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 ke Smlouvě o operativním leasingu č. 1011697 z Rámcové smlouvy č. 1400247. 22.01.2020 -18 832 CZK ŠkoFIN s.r.o. Detail
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 ke Smlouvě o operativním leasingu č. 1011698 z Rámcové smlouvy č. 1400247. 22.01.2020 -12 937 CZK ŠkoFIN s.r.o. Detail
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Hledat další smlouvy společnosti Předmětem objednávky č. 410054966 je 9 jednodenních kurzů první pomoci. 22.01.2020 58 320 CZK Vojtová Libuše Terezie Detail
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 ke Smlouvě o operativním leasingu č. 1011680 z Rámcové smlouvy č. 1400247. 22.01.2020 -13 490 CZK ŠkoFIN s.r.o. Detail
Jihoměstská majetková a.s. Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o narovnání - ZŠ K Milíčovu 674 22.01.2020 13 033 160 CZK Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, K Milíčovu 674 Detail
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 ke Smlouvě o operativním leasingu č. 1011736 z RS č. 1400247 22.01.2020 -17 568 CZK ŠkoFIN s.r.o. Detail
Středočeský kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dotaci z rozpočtu SK pro Regionální radu regionu soudržnosti Střední Čechy na základě Rozhodnutí Ministerstva financí ČR čj. MF-17281/2019/1203-28 ze dne 10. 12. 2019 22.01.2020 17 000 000 CZK Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy Detail
Městská část Praha-Vinoř Hledat další smlouvy společnosti Objednávka na nákup licence a implementace systému FLUXPAM 5 22.01.2020 53 405 CZK FLUX, spol. s r. o. Detail
Národní muzeum Hledat další smlouvy společnosti Objednávka stravenek Ticket Restaurant 22.01.2020 601 800 CZK Edenred CZ s.r.o. Detail
ViaPharma s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží 22.01.2020 80 998 CZK Lékárna Thomayerova nemocnice ústavní část Detail
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 ke Smlouvě o operativním leasingu č. 1011843 z RS č. 1400247 22.01.2020 -13 881 CZK ŠkoFIN s.r.o. Detail
Město Dačice Hledat další smlouvy společnosti Rekonstrukce zařizovacích předmětů v bytech 41 a 42 v domě 221/I ul. Bratrská v Dačicích (DPS). 22.01.2020 210 720 CZK Pavel Linhart Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků a ZM 22.01.2020 66 748 CZK ViaPharma s.r.o. Detail
Město Dačice Hledat další smlouvy společnosti Rekonstrukce zařizovacích předmětů v bytech č. 26 a 51 v domě 221/I ul. Bratrská v Dačicích (DPS). 22.01.2020 210 720 CZK Pavel Linhart Detail
ČESKÝ ROZHLAS Hledat další smlouvy společnosti OBCHODNÍ SMLOUVA O BARTEROVÉ SPOLUPRÁCI S MÉDII 22.01.2020 120 000 CZK Altera Media s.r.o. Detail
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka č. VL138 22.01.2020 50 617 CZK PHARMOS a.s. Detail
Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje Hledat další smlouvy společnosti Objednávka č. 0151/2020/TO/LAM pro středisko 11297601 - Technické oddělení 22.01.2020 259 900 CZK Multi CZ s.r.o. Detail
Ministerstvo financí Hledat další smlouvy společnosti DEPO (AVISme 2020000160) 22.01.2020 48 450 CZK Československá obchodní banka, a. s. Detail
Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje Hledat další smlouvy společnosti Objednávka č. 0157/2020/TO/BUB pro středisko 11297601 - Technické oddělení 22.01.2020 56 443 CZK GML Health Care s.r.o. Detail
Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje Hledat další smlouvy společnosti Objednávka č. 0159/2020/TO/BUB pro středisko 11297601 - Technické oddělení 22.01.2020 129 870 CZK ASYS IJD, spol. s r.o. Detail
Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje Hledat další smlouvy společnosti Objednávka č. 0154/2020/TO/BUB pro středisko 11115502 - Miniinvazivní terapeutické pracoviště 22.01.2020 130 381 CZK Suppmed s.r.o. Detail
Česká republika - Ministerstvo obrany Hledat další smlouvy společnosti 107592001807 - Praha - GŠ - 5. NP CIRC - vybudování fyzické bezpečnosti - PD 22.01.2020 Neuvedeno MAXPROGRES, s.r.o. Detail
Městský obvod Pardubice IV Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo. Strjní seč příkopů pro kalendářní rok 2020 22.01.2020 66 755 CZK Služby města Pardubic a.s. Detail
Statutární město Brno, městská část Brno - sever Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání 22.01.2020 Neuvedeno Fuxová Petra Detail
Statutární město Mladá Boleslav Hledat další smlouvy společnosti MŠ Pampeliška-schodolez 22.01.2020 90 000 CZK ALLMEDICA s.r.o. Detail
Městská část Praha-Vinoř Hledat další smlouvy společnosti Objednávka na nákup výpočetní techniky 22.01.2020 Neuvedeno ACE & S, s.r.o. Detail
Město Hodonín Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Hodonína - na podporu kolektivního sportu v kopané v dospělých kategoriích 22.01.2020 986 464 CZK FK Hodonín z.s. Detail
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 ke Smlouvě o operativním leasingu č. 1011695 z Rámcové smlouvy č. 1400247. 22.01.2020 -15 178 CZK ŠkoFIN s.r.o. Detail
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 ke Smlouvě o operativním leasingu č. 1011732 z RS č. 1400247 22.01.2020 -13 821 CZK ŠkoFIN s.r.o. Detail
Státní veterinární správa Hledat další smlouvy společnosti Faktura - daňový doklad č. 6038-003133 22.01.2020 Neuvedeno Bartoň a partner s. r. o. Detail
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 ke Smlouvě o operativním leasingu č. 1011684 z Rámcové smlouvy č. 1400247. 22.01.2020 -13 490 CZK ŠkoFIN s.r.o. Detail
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 ke Smlouvě o operativním leasingu č. 1011686 z Rámcové smlouvy č. 1400247. 22.01.2020 -13 461 CZK ŠkoFIN s.r.o. Detail
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 ke Smlouvě o operativním leasingu č. 1011658 z RS č. 1400247 22.01.2020 -16 853 CZK ŠkoFIN s.r.o. Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Rámcová kupní smlouva na odběr cenin (ABO) 2020 - NĚMEČEK OFFICE s.r.o. 22.01.2020 71 000 CZK NĚMEČEK OFFICE s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků 22.01.2020 1 071 210 CZK ROCHE s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků 22.01.2020 1 420 512 CZK Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků 22.01.2020 108 743 CZK PHARMOS, a.s. Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o výpůjčce 22.01.2020 Neuvedeno PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. Detail
KruV - RS (Kraj Vysočina) Hledat další smlouvy společnosti Poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2019 ll. FV02744.0176 22.01.2020 Neuvedeno Marie Kučerová Detail
KruV - RS (Kraj Vysočina) Hledat další smlouvy společnosti Poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2019 ll. FV02744.0177 22.01.2020 Neuvedeno Lenka Mifková Detail
KruV - RS (Kraj Vysočina) Hledat další smlouvy společnosti Poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2019 ll. FV02744.0179 22.01.2020 Neuvedeno SLUŽBY LUKA, s.r.o. Detail
KruV - RS (Kraj Vysočina) Hledat další smlouvy společnosti Poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2019 ll. FV02744.0174 22.01.2020 Neuvedeno Jan Sysel Detail
KruV - RS (Kraj Vysočina) Hledat další smlouvy společnosti Poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2019 ll. FV02744.0175 22.01.2020 Neuvedeno Martin Uher Detail
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zajištění semináře 22.01.2020 46 180 CZK Maximus Resort, a.s. Detail
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 ke Smlouvě o operativním leasingu č. 1011675 z RS č. 1400247 22.01.2020 -16 892 CZK ŠkoFIN s.r.o. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o účtu § 2662 a násl. NOZ: Smlouva o zřízení a vedení běžného účtu 22.01.2020 100 000 CZK Komerční banka, a.s. Detail
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 ke Smlouvě o operativním leasingu č. 1011700 z Rámcové smlouvy č. 1400247. 22.01.2020 -21 368 CZK ŠkoFIN s.r.o. Detail
Statutární město Brno Hledat další smlouvy společnosti Rámcová smlouva o zajištění občerstvení pro členy Rady města Brna na rok 2020 a jiné akce v roce 2020 22.01.2020 120 000 CZK Plucarová Monika Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o účtu § 2662 a násl. NOZ: Smlouva o zřízení a vedení běžného účtu 22.01.2020 100 000 CZK Komerční banka, a.s. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti dotační veřejnoprávní smlouva v sociální oblasti: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - dodatek č. 1 22.01.2020 Neuvedeno PONTE D22, z.ú. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti dotační veřejnoprávní smlouva v sociální oblasti: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - dodatek č. 1 22.01.2020 Neuvedeno Modrý klíč o.p.s. Detail
Městský obvod Pardubice IV Hledat další smlouvy společnosti Rámcovásmlouva.Servis, údržba a opravy nářadí a strojů zahradní techniky pro kalendářní rok 2020 22.01.2020 140 000 CZK Kostelecký Pardubice, s.r.o. Detail
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín Hledat další smlouvy společnosti provádění úklidových prací 22.01.2020 314 480 CZK HPF CleanCat s.r.o. Detail
Citibank Europe plc, organizační složka Hledat další smlouvy společnosti SMLOUVA O OBCHODU 22.01.2020 Neuvedeno Letiště Praha, a. s. Detail
Statutární město Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace 22.01.2020 Neuvedeno Aerobik klub Ostrava z. s. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti Autorský dozor pro realizaci - obnova Letenských sadů sever - etapa E3B 22.01.2020 80 000 CZK ŠMÍDOVÁ LANDSCAPE ARCHITECTS s.r.o. Detail
Statutární město Brno Hledat další smlouvy společnosti licenční smlouva Rekonstrukce zahrady u Dělnického domu 22.01.2020 Neuvedeno Ing. Eva Wagnerová Detail
Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti NHU-DAROVACÍ SMLOUVA č. 03/2020 22.01.2020 125 000 CZK Nadace CERGE-EI Detail
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 ke Smlouvě o operativním leasingu č. 1011839 z RS č. 1400247 22.01.2020 -11 144 CZK ŠkoFIN s.r.o. Detail
Městská část Praha 5 Hledat další smlouvy společnosti Ostraha administrativních budov Štefánikova 13,15 a Nám. 14. října 4 a převoz hotovosti na základě smlouvy č. 0001/0/OBK/17 na měsíc ÚNOR 2020 22.01.2020 68 658 CZK CENTR GROUP, a.s. Detail
Městská část Praha 5 Hledat další smlouvy společnosti zajištění cateringu na akci Podnikatel Prahy 5 roku 2019 dne 7. 2. 2020 v prostorách kaple Sacre Coeur 22.01.2020 83 850 CZK MAXIMUM Services s.r.o. Detail
Technologie Hlavního města Prahy, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Dílčí smlouva o poskytování služeb k rámcové smlouvě č.024554 ze dne 25.4.2018-hlasové služby 22.01.2020 Neuvedeno Vodafone Czech Republic a.s. Detail
ViaPharma s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží 22.01.2020 149 505 CZK Lékárna ÚVN - veřejná Detail
Statutární město Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace 22.01.2020 Neuvedeno Tělocvičná Jednota Sokol Mariánské Hory Detail
Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí zvýhodněné služby IFAT 2020 22.01.2020 90 000 CZK ENVITES, spol. s r.o. Detail
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Hledat další smlouvy společnosti Koupě dle VZ: INMODOS Plynový chromatograf 22.01.2020 2 972 998 CZK HPST, s.r.o. Detail
T-Mobile Czech Republic a.s. Hledat další smlouvy společnosti Účastnická smlouva 22.01.2020 Neuvedeno Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. 22.01.2020 Neuvedeno Vladislav Borovský Detail
T-Mobile Czech Republic a.s. Hledat další smlouvy společnosti Účastnická smlouva 22.01.2020 Neuvedeno Západočeská univerzita v Plzni Detail
T-Mobile Czech Republic a.s. Hledat další smlouvy společnosti Účastnická smlouva 22.01.2020 Neuvedeno Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace Detail
T-Mobile Czech Republic a.s. Hledat další smlouvy společnosti Účastnická smlouva 22.01.2020 Neuvedeno Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. Detail
T-Mobile Czech Republic a.s. Hledat další smlouvy společnosti Účastnická smlouva 22.01.2020 Neuvedeno Uherskohradišťská nemocnice a.s. Detail
T-Mobile Czech Republic a.s. Hledat další smlouvy společnosti Účastnická smlouva 22.01.2020 Neuvedeno Uherskohradišťská nemocnice a.s. Detail
Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí zvýhodněné služby IFAT 2020 22.01.2020 80 000 CZK Arkon Flow Systems, s.r.o. Detail
T-Mobile Czech Republic a.s. Hledat další smlouvy společnosti Účastnická smlouva 22.01.2020 Neuvedeno Uherskohradišťská nemocnice a.s. Detail
T-Mobile Czech Republic a.s. Hledat další smlouvy společnosti Účastnická smlouva 22.01.2020 Neuvedeno Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Detail
T-Mobile Czech Republic a.s. Hledat další smlouvy společnosti Účastnická smlouva 22.01.2020 Neuvedeno ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 Detail
T-Mobile Czech Republic a.s. Hledat další smlouvy společnosti Účastnická smlouva 22.01.2020 Neuvedeno Město Moravské Budějovice Detail
Liberecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období od roku 2020 do roku 2023 22.01.2020 592 200 CZK MĚSTO JABLONEC NAD JIZEROU Detail
Liberecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období od roku 2020 do roku 2023 22.01.2020 57 960 CZK Obec Skalka u Doks Detail
Pražská plynárenská, a.s. Hledat další smlouvy společnosti zhotovení VZ za rok 2019 22.01.2020 Neuvedeno Neuvedeno Detail
Statutární město Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace 22.01.2020 Neuvedeno Sports Team - Ostrava z. s. Detail
Město Znojmo Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - prodej BJ č. 2522/12, Gagarinova 11, sml. č. 921812/2020 22.01.2020 Neuvedeno J.Č. Detail
statutární město Plzeň Hledat další smlouvy společnosti provedení opravy volného bytu č. 41, Martinská 1, Plzeň 22.01.2020 495 991 CZK Stavební firma KLAUS-STAVOS Plzeň, s.r.o. Detail
Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí zvýhodněné služby IFAT 2020 22.01.2020 90 000 CZK MIVALT s.r.o. Detail
statutární město Plzeň Hledat další smlouvy společnosti Zprostředkování a realizace ranního a odpoledního cvičení pro statutární město Plzeň 22.01.2020 Neuvedeno Lada Valentová Detail
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dlouhodobém pronájmu lahví a dalších distribučních prostředků na technické plyny. 22.01.2020 223 118 CZK Linde Gas a.s. Detail
Centrum kardiovaskulrní a transplantační chirurgie Brno Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léků a ZM 22.01.2020 2 071 849 CZK CARDION s.r.o. Detail
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 ke Smlouvě o operativním leasingu č. 1011738 z Rámcové smlouvy č. 1400247. 22.01.2020 -13 616 CZK ŠkoFIN s.r.o. Detail
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 ke Smlouvě o operativním leasingu č. 1011782 z Rámcové smlouvy č. 1400247. 22.01.2020 -10 017 CZK ŠkoFIN s.r.o. Detail
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Hledat další smlouvy společnosti Objednávka dodání barev dle rámcové dohody 22.01.2020 26 206 CHF SICPA S.A. Detail
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Hledat další smlouvy společnosti Objednávka dodání barev dle rámcové dohody 22.01.2020 13 593 CHF SICPA S.A. Detail
Centrum kardiovaskulrní a transplantační chirurgie Brno Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léků a ZM 22.01.2020 2 071 849 CZK CARDION s.r.o. Detail
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Hledat další smlouvy společnosti Objednávka dodání kancelářského nábytku 22.01.2020 62 528 CZK C SYSTEM CZ a.s. Detail
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Hledat další smlouvy společnosti Objednávka dodání speciálních pracovních oděvů pro zaměstnance 22.01.2020 50 448 CZK Mega Trans - výrobní družstvo invalidů Detail
Centrum kardiovaskulrní a transplantační chirurgie Brno Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léků a ZM 22.01.2020 253 217 CZK CARDION s.r.o. Detail
statutární město Plzeň Hledat další smlouvy společnosti provedení opravy volného bytu č. 3, sady Pětatřicátníků 20, Plzeň 22.01.2020 495 967 CZK PPD stav s.r.o. Detail
Centrum kardiovaskulrní a transplantační chirurgie Brno Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léků a ZM 22.01.2020 253 217 CZK CARDION s.r.o. Detail
Statutární město Brno Hledat další smlouvy společnosti smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na akci Rekonstrukce zahrady u Dělnického domu v Brně - Líšni 22.01.2020 179 300 CZK Ing. Eva Wagnerová Detail
Město Hodonín Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Hodonína na náklady registrovaných sociálních služeb: pečovatelská služba, osobní asistence, centrum denních služeb 22.01.2020 2 582 645 CZK Pečovatelská služba Homediss, o.p.s. Detail
Plzeňský kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o provedení dražby dobrovolné - soubor nemovitých věcí v k. ú. Klatovy - Areál Škol ního statku Klatovy "Čertovka" 22.01.2020 300 000 CZK REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o. Detail
ČEPRO, a.s. Hledat další smlouvy společnosti navigace ČS Varnsdorf 22.01.2020 9 438 CZK Technické služby města Varnsdorf s.r.o. Detail
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 ke Smlouvě o operativním leasingu č. 1011748 z Rámcové smlouvy č. 1400247. 22.01.2020 -18 850 CZK ŠkoFIN s.r.o. Detail
KruV - RS (Kraj Vysočina) Hledat další smlouvy společnosti Poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2019 ll. FV02744.0172 22.01.2020 Neuvedeno Václav Švec Detail
KruV - RS (Kraj Vysočina) Hledat další smlouvy společnosti Poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2019 ll. FV02744.0173 22.01.2020 Neuvedeno Petr Zítka Detail
KruV - RS (Kraj Vysočina) Hledat další smlouvy společnosti Poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2019 ll. FV02744.0171 22.01.2020 Neuvedeno Vladimír Menčík Detail
KruV - RS (Kraj Vysočina) Hledat další smlouvy společnosti Poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2019 ll. FV02744.0170 22.01.2020 Neuvedeno Vladimíra Čechová Detail
KruV - RS (Kraj Vysočina) Hledat další smlouvy společnosti Poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2019 ll. FV02744.0169 22.01.2020 Neuvedeno Michal Ptáčník Detail
KruV - RS (Kraj Vysočina) Hledat další smlouvy společnosti Poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2019 ll. FV02744.0168 22.01.2020 Neuvedeno Lesní družstvo ve Štokách Detail
Ministerstvo financí Hledat další smlouvy společnosti DEPO (AVISme 2020000159) 22.01.2020 3 361 CZK Československá obchodní banka, a. s. Detail
KruV - RS (Kraj Vysočina) Hledat další smlouvy společnosti Poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2019 ll. FV02744.0167 22.01.2020 Neuvedeno Milan Říha Detail
Ministerstvo financí Hledat další smlouvy společnosti DEPO (AVISme 2020000158) 22.01.2020 106 083 CZK HSBC Bank plc - pobočka Praha Detail
Ministerstvo financí Hledat další smlouvy společnosti DEPO (AVISme 2020000157) 22.01.2020 43 667 CZK Citibank Europe plc, organizační složka Detail
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Hledat další smlouvy společnosti MDX-VL233 22.01.2020 232 796 CZK Viapharma s.r.o. Detail
Ministerstvo financí Hledat další smlouvy společnosti DEPO (AVISme 2020000156) 22.01.2020 163 333 CZK UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Detail
Státní zemědělský intervenční fond Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 19/003/19210/452/165/002074 22.01.2020 Neuvedeno MILOŠ THÉR Detail
Město Znojmo Hledat další smlouvy společnosti rámcová smlouva o spolupráci - vysílání pořadu "Informace Znojemské radnice" na Rádiu BLANÍK v roce 2020 22.01.2020 Neuvedeno MEDIA MARKETING SERVICES a.s. Detail
Citibank Europe plc, organizační složka Hledat další smlouvy společnosti SMLOUVA O OBCHODU 22.01.2020 Neuvedeno Czech Airlines Technics, a.s. Detail
České vysoké učení technické v Praze Hledat další smlouvy společnosti Objednávka konferečního sálu a pohoštění 22.01.2020 63 000 CZK ROHDE & SCHWARZ - PRAHA S.R.O. Detail
Město Týnec nad Sázavou Hledat další smlouvy společnosti Objednáváme u Vás kácení lípy v havarijním stavu na novém hřbitově 22.01.2020 3 500 CZK ZO ČSOP Vlašim Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ústí nad Labem - kontaktní pracoviště Louny (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. LNA-SZ-2-2020 22.01.2020 156 000 CZK P.A.S. system s.r.o. Detail
Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí zvýhodněné služby IFAT 2020 22.01.2020 90 000 CZK FONTANA R, s.r.o. Detail
Město Židlochovice Hledat další smlouvy společnosti KOMUNITNÍ CENTRUM - VYBAVENÍ INTERIÉRU 22.01.2020 1 060 362 CZK QUERCUS NÁBYTEK,s.r.o. Detail
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 ke Smlouvě o operativním leasingu č. 1011685 z Rámcové smlouvy č. 1400247. 22.01.2020 -11 285 CZK ŠkoFIN s.r.o. Detail
Moravskoslezský kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje - Senior Point ve Frýdlantu nad Ostravicí 22.01.2020 Neuvedeno Charita Frýdek - Místek Detail
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Hledat další smlouvy společnosti RS 1400247 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o operativním leasingu č. 1011720 - k vozidlu Škoda Fabia 22.01.2020 -12 481 CZK ŠkoFIN s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dodávce SW ShiftMaster a jeho servisu a údržbě - č. ZB21001470 22.01.2020 Neuvedeno Ivar a.s. Detail
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 ke Smlouvě o operativním leasingu č. 1011694 z RS č. 1400247 22.01.2020 -12 964 CZK ŠkoFIN s.r.o. Detail
ČESKÁ TELEVIZE Hledat další smlouvy společnosti Rámcová smlouva o spolupráci na rok 2020 22.01.2020 Neuvedeno Mňuk Jan Detail
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 ke Smlouvě o operativním leasingu č. 1011914 z RS č. 1400247 22.01.2020 -13 408 CZK ŠkoFIN s.r.o. Detail
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Roční členství v organizaci EFQM 2020 22.01.2020 2 800 EUR EFQM Private Stichting Olympiadenlaan 2/5de verdieping - 1140 Evere - België Detail
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 ke Smlouvě o operativním leasingu č. 1011677 z Rámcové smlouvy č. 1400247. 22.01.2020 -16 971 CZK ŠkoFIN s.r.o. Detail
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 ke Smlouvě o operativním leasingu č. 1011664 z Rámcové smlouvy č. 1400247. 22.01.2020 -13 490 CZK ŠkoFIN s.r.o. Detail
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 ke Smlouvě o operativním leasingu č. 1011930 z RS č. 1400247 22.01.2020 -11 113 CZK ŠkoFIN s.r.o. Detail
Moravskoslezský kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje - Senior Point v Třinci 2020 22.01.2020 Neuvedeno Knihovna Třinec, příspěvková organizace Detail
Citibank Europe plc, organizační složka Hledat další smlouvy společnosti SMLOUVA O OBCHODU 22.01.2020 Neuvedeno Czech Airlines Technics, a.s. Detail
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 ke Smlouvě o operativním leasingu č. 1011845 z RS č. 1400247 22.01.2020 -15 582 CZK ŠkoFIN s.r.o. Detail
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 ke Smlouvě o operativním leasingu č. 1012189 z Rámcové smlouvy č. 1400247. 22.01.2020 -13 616 CZK ŠkoFIN s.r.o. Detail
Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Objednávka provedení řešení vlhkosti počítačové učebny 22.01.2020 90 476 CZK Dana Hermanová s.r.o. Detail
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva 22.01.2020 269 110 CZK Více smluvních stran Detail
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 ke Smlouvě o operativním leasingu č. 1011744 z RS č. 1400247 22.01.2020 -20 112 CZK ŠkoFIN s.r.o. Detail
Technologie Hlavního města Prahy, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Dílčí smlouva o poskytování služeb k rámcové smlouvě č.024554 ze dne 25.4.2018-pevný internet 22.01.2020 Neuvedeno Vodafone Czech Republic a.s. Detail
Univerzita Karlova Hledat další smlouvy společnosti LFP - Objednávka - Laboratorní materiál a chemikálie 08-2019, část 21 veřejné zakázky 22.01.2020 179 657 CZK APR spol. s. r. o. Detail
Univerzita Karlova Hledat další smlouvy společnosti LFP - Objednávka - Laboratorní materiál a chemikálie 08-2019, část 23 veřejné zakázky 22.01.2020 91 373 CZK VWR International s.r.o. Detail
SSHR-Registr smluv (Správa státních hmotných rezerv) Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu č. 20180721, ve znění Dodatků č. 1 - 2 22.01.2020 Neuvedeno Město Jiříkov Detail
Univerzita Karlova Hledat další smlouvy společnosti LFP - Objednávka - Laboratorní materiál a chemikálie 08-2019, část 15 veřejné zakázky 22.01.2020 95 486 CZK VWR International s.r.o. Detail
Armádní Servisní, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dodávce tepelné energie - Tábor 22.01.2020 1 999 999 CZK BYTES Tábor s.r.o. Detail
Univerzita Karlova Hledat další smlouvy společnosti LFP - Objednávka - Laboratorní materiál a chemikálie 08-2019, část 12 veřejné zakázky 22.01.2020 91 696 CZK HPST, s.r.o. Detail
Univerzita Karlova Hledat další smlouvy společnosti LFP - Objednávka - Chemikálie pro Biomedicínské centrum 22.01.2020 50 726 CZK Fakultní nemocnice Plzeň Detail
Moravskoslezský kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu sociálních služeb 22.01.2020 Neuvedeno Diakonie ČCE - středisko v Ostravě Detail
KruV - RS (Kraj Vysočina) Hledat další smlouvy společnosti Poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2019 ll. FV02744.0163 22.01.2020 Neuvedeno Milan Novotný Detail
KruV - RS (Kraj Vysočina) Hledat další smlouvy společnosti Poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2019 ll. FV02744.0164 22.01.2020 Neuvedeno Radek Novotný Detail
KruV - RS (Kraj Vysočina) Hledat další smlouvy společnosti Poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2019 ll. FV02744.0165 22.01.2020 Neuvedeno Radka Kamešová Detail
KruV - RS (Kraj Vysočina) Hledat další smlouvy společnosti Poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2019 ll. FV02744.0166 22.01.2020 Neuvedeno Milan Fíla Detail
KruV - RS (Kraj Vysočina) Hledat další smlouvy společnosti Poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2019 ll. FV02744.0160 22.01.2020 Neuvedeno Martin Březina Detail
KruV - RS (Kraj Vysočina) Hledat další smlouvy společnosti Poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2019 ll. FV02744.0161 22.01.2020 Neuvedeno Jana Michková Detail
KruV - RS (Kraj Vysočina) Hledat další smlouvy společnosti Poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2019 ll. FV02744.0162 22.01.2020 Neuvedeno Milan Kaštan Detail
REGIO UB, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti smlouva o dodávce a odběru tepla 22.01.2020 Neuvedeno Společenství vlastníků bytového domu Horní Valy 994, Uherský Brod Detail
REGIO UB, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti smlouva o dodávce a odběru tepla 22.01.2020 Neuvedeno Společenství vlastníků bytového domu Horní Valy 1319, Uherský Brod Detail
Moravskoslezský kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu sociálních služeb 22.01.2020 Neuvedeno Oblastní spolek Českého červeného kříže Karviná Detail
Citibank Europe plc, organizační složka Hledat další smlouvy společnosti SMLOUVA O OBCHODU 22.01.2020 Neuvedeno Czech Airlines Technics, a.s. Detail
REGIO UB, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti smlouva o dodávce a odběru tepla 22.01.2020 Neuvedeno Společenství vlastníků bytového domu Horní Valy 1318, Uherský Brod Detail
Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti ceník pekařských výrobků 22.01.2020 Neuvedeno UNITED BAKERIES a.s. Detail
Ministerstvo zahraničních věcí Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytování komunikační sítě WAN MZV ČR (2020-2025) 22.01.2020 222 542 140 CZK T-Mobile Czech Republic a.s. Detail
Národní filmový archiv Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 2 22.01.2020 904 500 CZK Více smluvních stran Detail
REGIO UB, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti smlouva o dodávce a odběru tepla 22.01.2020 Neuvedeno Společenství vlastníků bytového domu nám. Svobody 993, Uherský Brod Detail
Moravskoslezský kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu sociálních služeb 22.01.2020 Neuvedeno DomA - domácí asistence Detail
Česká exportní banka, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Rámcová smlouva o zřizování termínovaných vkladů s individuální úrokovou sazbou na vkladové účty – Konfirmace vkladu ke dni 4.2..2020 22.01.2020 100 000 CZK Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. Detail
Městská část Praha-Slivenec Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí programového vybavení - zpracování mezd 22.01.2020 154 500 CZK DATACENTRUM systems & consulting, a.s. Detail
České vysoké učení technické v Praze Hledat další smlouvy společnosti Občerstvení 22.01.2020 61 000 CZK Enjoy Catering s.r.o. Detail
Město Dobříš Hledat další smlouvy společnosti 602 dodatek č. 1 smlouvy o dílo - "Územní studie z platného územního plánu Dobříš" 22.01.2020 Neuvedeno ATELIÉR VORLÍČEK s.r.o. Detail
REGIO UB, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti smlouva o dodávce a odběru tepla 22.01.2020 Neuvedeno Společenství vlastníků bytového domu nám. Svobody 992, Uherský Brod Detail
Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Malířské práce v budově Školní a budově Hrdlovská 22.01.2020 58 212 CZK František Pondělík - Zednictví Detail
Město Kyjov Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo - Likvidace srážkových vod na ZŠ Komenského, Újezd v Kyjově 22.01.2020 148 000 CZK Regioprojekt Brno, s.r.o. Detail
Moravskoslezský kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu sociálních služeb 22.01.2020 Neuvedeno Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. Detail
REGIO UB, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 42/2017 o dodávce a odběru tepla 22.01.2020 Neuvedeno TSUB, příspěvková organizace Detail
Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Dodatek Smlouvy o dílo Sběr dat dodatečného písemného dotazníku projektu SHARE CZ+ v roce 2019 22.01.2020 Neuvedeno SC & C spol. s r.o. Detail
Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - pozemek, budova v k.ú. Kostelec u Kyjova 22.01.2020 154 200 CZK Šibalová Božena, 1957 Detail
REGIO UB, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti dodatek č. 2 ke kupní smlouvě č. 41/2016 o dodávce a odběru tepla 22.01.2020 Neuvedeno Michaela Bajzová Detail
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Hledat další smlouvy společnosti Licence Agreement - software DeepMon including Hardware 22.01.2020 Neuvedeno New Bio Technology Ltd. Detail
Generali Česká pojišťovna a.s. Hledat další smlouvy společnosti Pojištění majetku podnikatelů 22.01.2020 147 120 CZK Zdravá Sedmnáctka s.r.o. Detail
REGIO UB, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti dodatek č. 6 ke kupní smlouvě č. 38/2012 o dodávce a odběru tepla 22.01.2020 Neuvedeno Městská nemocnice s poliklinikou Uh.Brod, s.r.o. Detail
Technologie Hlavního města Prahy, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Dílčí smlouva o poskytování služeb k rámcové smlouvě č.024554 ze dne 25.4.2018-přidání datových tarifů 22.01.2020 Neuvedeno Vodafone Czech Republic a.s. Detail
KruV - RS (Kraj Vysočina) Hledat další smlouvy společnosti Poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2019 ll. FV02744.0159 22.01.2020 Neuvedeno Jana Vytisková Detail
KruV - RS (Kraj Vysočina) Hledat další smlouvy společnosti Poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2019 ll. FV02744.0158 22.01.2020 Neuvedeno Jiří Žák Detail
KruV - RS (Kraj Vysočina) Hledat další smlouvy společnosti Poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2019 ll. FV02744.0157 22.01.2020 Neuvedeno Pavel Rybníček Detail
KruV - RS (Kraj Vysočina) Hledat další smlouvy společnosti Poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2019 ll. FV02744.0156 22.01.2020 Neuvedeno Jiří Svoboda Detail
KruV - RS (Kraj Vysočina) Hledat další smlouvy společnosti Poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2019 ll. FV02744.0155 22.01.2020 Neuvedeno Petr Ondráček Detail
KruV - RS (Kraj Vysočina) Hledat další smlouvy společnosti Poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2019 ll. FV02744.0154 22.01.2020 Neuvedeno Dagmar Puldová Detail
KruV - RS (Kraj Vysočina) Hledat další smlouvy společnosti Poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2019 ll. FV02744.0153 22.01.2020 Neuvedeno Vojtěch Man Detail
KruV - RS (Kraj Vysočina) Hledat další smlouvy společnosti Poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2019 ll. FV02744.0152 22.01.2020 Neuvedeno Jan Procházka Detail
KruV - RS (Kraj Vysočina) Hledat další smlouvy společnosti Poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2019 ll. FV02744.0151 22.01.2020 Neuvedeno Marie Šanderová Detail
Merck spol. s r.o. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka BIOS90008 22.01.2020 54 060 CZK Nemocnice České Budějovice, a.s. Detail
Správa železnic, státní organizace Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - Dřevěné příčné pražce 22.01.2020 1 002 240 CZK Milan Hroch Detail
Správa železnic, státní organizace Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - Dřevěné příčné pražce 22.01.2020 232 000 CZK Milan Hroch Detail
Správa železnic, státní organizace Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - Dřevěné příčné pražce 22.01.2020 141 520 CZK Milan Hroch Detail
Správa železnic, státní organizace Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - Dřevěné příčné pražce 22.01.2020 1 160 000 CZK Milan Hroch Detail
REGIO UB, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti dodatek č. 9 ke kupní smlouvě č. 37/2009 o dodávce a odběru tepla 22.01.2020 Neuvedeno Společenství vlastníků bytového domu č.p. 1571 Detail
Česká exportní banka, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Rámcová smlouva o zřizování termínovaných vkladů s individuální úrokovou sazbou na vkladové účty – Konfirmace vkladu ke dni 21.1..2020 22.01.2020 Neuvedeno Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. Detail
Město Bílovec Hledat další smlouvy společnosti sml.odb. fiinanč.kromě kupních a nájmu bytů,nebytů - Pojištění majetku a odpovědnosti 22.01.2020 Neuvedeno Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Detail
Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy Hledat další smlouvy společnosti Optická síť na parc. č. 1543/2, 1601, 1712/1, 1717/1, 1719, 1721, 3362/1, 3362/2, 3364, 3365, 3366, 3367/1, 3368, 3369 v k. ú. Michle. 22.01.2020 Neuvedeno UPC Česká republika, s.r.o. Detail
REGIO UB, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti dodatek č. 9 ke kupní smlouvě č. 36/2009 o dodávce a odběru tepla 22.01.2020 Neuvedeno Panorama Teplo a Servis nemovitostí s.r.o. Detail
Státní ústav radiační ochrany, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Kalibrace tří kusů elektromechanických vah s neautomatickou činností, do 20 kg 22.01.2020 Neuvedeno Český metrologický institut Detail
Muzeum hlavního města Prahy Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o výpůjčce sbírkových předmětů 22.01.2020 502 000 CZK Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace Detail
Lesní správa Lány Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva na dřevo 22.01.2020 Neuvedeno WOOD & PAPER a.s. Detail
Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Rámcová smlouva pro poskytování náhradních plnění 22.01.2020 160 000 CZK MANLOMKA s.r.o. Detail
REGIO UB, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti dodatek č. 10 ke kupní smlouvě č. 35/2008 o dodávce a odběru tepla 22.01.2020 Neuvedeno Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2216 Detail
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Hledat další smlouvy společnosti kontrola bazénových vod 22.01.2020 51 005 CZK Základní škola Kaznějov, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Detail
Město Benešov Hledat další smlouvy společnosti sml. - veřejnoprávní smlouva - Měp a obec Chlístov 22.01.2020 Neuvedeno Obec Chlístov Detail
Citibank Europe plc, organizační složka Hledat další smlouvy společnosti SMLOUVA O OBCHODU 22.01.2020 Neuvedeno Czech Airlines Handling, a.s. Detail
Česká republika - Ministerstvo obrany Hledat další smlouvy společnosti Pasivní sledovací systémy - DPET 22.01.2020 Neuvedeno ERA a.s. Detail
REGIO UB, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti dodatek č. 10 ke kupní smlouvě č. 34/2008 o dodávce a odběru tepla 22.01.2020 Neuvedeno Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1817 Detail
Statutární město Hradec Králové Hledat další smlouvy společnosti Projektová příprava lůžkového hospice Hradec Králové 22.01.2020 500 000 CZK Oblastní charita Hradec Králové Detail
T-Mobile Czech Republic a.s. Hledat další smlouvy společnosti Účastnická smlouva 22.01.2020 Neuvedeno Ogilvy Public Relations, s.r.o. Detail
T-Mobile Czech Republic a.s. Hledat další smlouvy společnosti Účastnická smlouva 22.01.2020 Neuvedeno Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou Detail
T-Mobile Czech Republic a.s. Hledat další smlouvy společnosti Účastnická smlouva 22.01.2020 Neuvedeno Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Detail
T-Mobile Czech Republic a.s. Hledat další smlouvy společnosti Účastnická smlouva 22.01.2020 Neuvedeno Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace Detail
T-Mobile Czech Republic a.s. Hledat další smlouvy společnosti Účastnická smlouva 22.01.2020 Neuvedeno Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace Detail
T-Mobile Czech Republic a.s. Hledat další smlouvy společnosti Účastnická smlouva 22.01.2020 Neuvedeno Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra Detail
T-Mobile Czech Republic a.s. Hledat další smlouvy společnosti Účastnická smlouva 22.01.2020 Neuvedeno Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Detail
T-Mobile Czech Republic a.s. Hledat další smlouvy společnosti Účastnická smlouva 22.01.2020 Neuvedeno Domov pro seniory Napajedla, příspěvková organizace Detail
T-Mobile Czech Republic a.s. Hledat další smlouvy společnosti Účastnická smlouva 22.01.2020 Neuvedeno Západočeská univerzita v Plzni Detail
T-Mobile Czech Republic a.s. Hledat další smlouvy společnosti Účastnická smlouva 22.01.2020 Neuvedeno Západočeská univerzita v Plzni Detail
T-Mobile Czech Republic a.s. Hledat další smlouvy společnosti Účastnická smlouva 22.01.2020 Neuvedeno Kroměřížská nemocnice a.s. Detail
Město Litvínov se sídlem MěÚ Hledat další smlouvy společnosti Objednávka kancelářského materiálu pro Městskou policie Litvínov na rok 2020 22.01.2020 57 851 CZK PASS - DC s.r.o. Detail
Město Frýdlant nad Ostravicí Hledat další smlouvy společnosti Rámcová dohoda (Kancelářské potřeby) 22.01.2020 Neuvedeno KASPA papír s. r. o. Detail
T-Mobile Czech Republic a.s. Hledat další smlouvy společnosti Účastnická smlouva 22.01.2020 Neuvedeno Západočeská univerzita v Plzni Detail
T-Mobile Czech Republic a.s. Hledat další smlouvy společnosti Účastnická smlouva 22.01.2020 Neuvedeno PCS spol. s r.o. Detail
T-Mobile Czech Republic a.s. Hledat další smlouvy společnosti Účastnická smlouva 22.01.2020 Neuvedeno Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Detail
T-Mobile Czech Republic a.s. Hledat další smlouvy společnosti Účastnická smlouva 22.01.2020 Neuvedeno Město Moravské Budějovice Detail
REGIO UB, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti dodatek č. 11 ke kupní smlouvě č. 31/2007 o dodávce a odběru tepla 22.01.2020 Neuvedeno Mateřská škola Detail
T-Mobile Czech Republic a.s. Hledat další smlouvy společnosti Účastnická smlouva 22.01.2020 Neuvedeno Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín Detail
T-Mobile Czech Republic a.s. Hledat další smlouvy společnosti Účastnická smlouva 22.01.2020 Neuvedeno Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace Detail
T-Mobile Czech Republic a.s. Hledat další smlouvy společnosti Účastnická smlouva 22.01.2020 Neuvedeno Sociální služby města Jičína Detail
T-Mobile Czech Republic a.s. Hledat další smlouvy společnosti Účastnická smlouva 22.01.2020 Neuvedeno Uherskohradišťská nemocnice a.s. Detail
T-Mobile Czech Republic a.s. Hledat další smlouvy společnosti Účastnická smlouva 22.01.2020 Neuvedeno Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Detail
T-Mobile Czech Republic a.s. Hledat další smlouvy společnosti Účastnická smlouva 22.01.2020 Neuvedeno Katastrální úřad pro Ústecký kraj Detail
Městský obvod Ústí nad Labem-město Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo: Přeložka kanalizace bytového domu Masarykova 2307/90, Ústí nad Labem 22.01.2020 549 875 CZK INSTAS Melíšek s.r.o. Detail
SSHR-Registr smluv (Správa státních hmotných rezerv) Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 8 ke Smlouvě o nájmu dopravního prostředku č. 20120332, ve znění Dodatků č. 1-7 22.01.2020 Neuvedeno RAILSPED, s.r.o. Detail
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Úprava a retuš fotografií 22.01.2020 120 340 CZK Studio Marvil s.r.o. Detail
Státní pozemkový úřad Hledat další smlouvy společnosti Rámcová dohoda - objednávka č. 43 - kácení porostu v k.ú. Stará Paka 22.01.2020 52 000 CZK PROPE - údržba zeleně s.r.o. Detail
Technická univerzita v Liberci Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o zajištění poskytnutí softwarových licencí - software ANSYS 22.01.2020 527 880 CZK SVS FEM s.r.o. Detail
Česká exportní banka, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Rámcová smlouva o zřizování termínovaných vkladů s individuální úrokovou sazbou na vkladové účty – Konfirmace vkladu ke dni 21.1..2020 22.01.2020 Neuvedeno Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. Detail
REGIO UB, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti dodatek č. 14 ke kupní smlouvě č. 28/2005 o dodávce a odběru tepla 22.01.2020 Neuvedeno SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Detail
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Vybavení pro úklid 22.01.2020 92 813 CZK AllServices Group s.r.o. Detail
Jihočeský kraj Hledat další smlouvy společnosti DP Podpora technického vzdělávání, 2019/2020 22.01.2020 100 000 CZK Jihočeská hospodářská komora Detail
ViaPharma s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží 22.01.2020 55 802 CZK Svitavská nemocnice-zák.č. 102713 VOR-2015-351-000004 Detail
ViaPharma s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží 22.01.2020 174 510 CZK Lékárna VFN - odd. výdeje pro veřejnost I Detail
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 22.01.2020 524 360 CZK Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 22.01.2020 152 064 CZK PHARMOS, a.s. Detail
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 22.01.2020 248 335 CZK PHARMOS, a.s. Detail
REGIO UB, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti dodatek č. 14 ke kupní smlouvě č. 25/2004 o dodávce a odběru tepla 22.01.2020 Neuvedeno Bytové družstvo ÚLEHLY III. Detail
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 22.01.2020 185 188 CZK PHARMOS, a.s. Detail
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 22.01.2020 161 212 CZK PHARMOS, a.s. Detail
KruV - RS (Kraj Vysočina) Hledat další smlouvy společnosti Poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2019 ll. FV02744.0150 22.01.2020 Neuvedeno Jaroslava Mejzlíková Detail
KruV - RS (Kraj Vysočina) Hledat další smlouvy společnosti Poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2019 ll. FV02744.0149 22.01.2020 Neuvedeno Zdeňka Sochorová Detail
KruV - RS (Kraj Vysočina) Hledat další smlouvy společnosti Poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2019 ll. FV02744.0145 22.01.2020 Neuvedeno Eva Hejdová Detail
Město Klatovy Hledat další smlouvy společnosti ORM - ORM/Ví - Smlouva o budoucí smlouvě kupní - část p.p.č. 2615/13 k.ú. Klatovy (EKOINTERIER) 22.01.2020 672 000 CZK EKOINTERIER s.r.o. Detail
Město Klatovy Hledat další smlouvy společnosti ORM - ORM/Ví - Smlouva o budoucí smlouvě kupní - část p.p.č. 2615/13 k.ú. Klatovy (MS drilling) 22.01.2020 1 083 200 CZK MS drilling s.r.o. Detail
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Hledat další smlouvy společnosti OBJ-FEPS_FY2000009 22.01.2020 69 669 CZK EP SERVICES s.r.o. Detail
KruV - RS (Kraj Vysočina) Hledat další smlouvy společnosti Poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2019 ll. FV02744.0144 22.01.2020 Neuvedeno Jaromír Peštál Detail
Jihočeský kraj Hledat další smlouvy společnosti DP Podpora technického vzdělávání, 2019/2020 22.01.2020 100 000 CZK Jihočeská hospodářská komora Detail
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží 22.01.2020 78 545 CZK CARDION s..ro. Detail
REGIO UB, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti dodatek č. 14 ke kupní smlouvě č. 24/2004 o dodávce a odběru tepla 22.01.2020 Neuvedeno Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1560 Detail
Městská část Praha 2 Hledat další smlouvy společnosti Vyšehradská 35 - nájem nebytových prostor - OMI – OSEM 22.01.2020 22 347 CZK Robert Ulrich Detail
Vojenská nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti TEP 22.01.2020 147 924 CZK Lima CZ s.r.o. Detail
REGIO UB, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti dodatek č. 14 ke kupní smlouvě č. 23/2004 o dodávce a odběru tepla 22.01.2020 Neuvedeno Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1559 Detail
Vlašimské městské lesy s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Prodej jehličnaté kulatiny 22.01.2020 Neuvedeno WOOD & PAPER a.s. Detail
Městské kino Kosmos Třinec, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Podlicenční smlouva k veřejnému kinematografickému představení 22.01.2020 Neuvedeno AQS, a.s. (divize BIOSCOP) Detail
REGIO UB, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti dodatek č. 14 ke kupní smlouvě č. 22/2004 o dodávce a odběru tepla 22.01.2020 Neuvedeno Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1558 Detail
Městská část Praha 2 Hledat další smlouvy společnosti Vyšehradská 35 - nájem nebytových prostor - OMI – OSEM 22.01.2020 274 563 CZK Robert Ulrich Detail
Město Litvínov se sídlem MěÚ Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - servis a opravy služebních vozidel Městské policie Litvínov v průběhu roku 2020 22.01.2020 Neuvedeno Vladimír Fořt Detail
Kongresové centrum Praha, a.s. Hledat další smlouvy společnosti zboží 22.01.2020 Neuvedeno M B - S V I N G s.r.o. Detail
Vojenská nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Zdravotnický materiál 22.01.2020 98 137 CZK Johnson & Johnson, s.r.o. Detail
Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - nákup sprchovacích a skládacích vozíků pro uživetele. 22.01.2020 Neuvedeno SIVAK medical technology s.r.o. Detail
Vlašimské městské lesy s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Prodej smrkové kulatiny 22.01.2020 Neuvedeno LESS & TIMBER, a.s. Detail
Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovsá 200 G Hledat další smlouvy společnosti Oprava pokojů domova mládeže Čelakovského 1, Plzeň 22.01.2020 Neuvedeno KRÁL PM CENTRUM s.r.o. Detail
REGIO UB, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti dodatek č. 14 ke kupní smlouvě č. 21/2004 o dodávce a odběru tepla 22.01.2020 Neuvedeno Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2210 Detail
Geologický ústav AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti programování 22.01.2020 55 000 EUR Swedish Indtitute of Space Physics (IRF) Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb 22.01.2020 Neuvedeno Workado s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků 22.01.2020 78 418 CZK Merck Sharp & Dohme s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků 22.01.2020 200 061 CZK PHOENIX Detail
Státní pozemkový úřad Hledat další smlouvy společnosti Rámcová dohoda - objednávka č. 44 - kácení porostu v k.ú. Stará Paka 22.01.2020 52 000 CZK PROPE - údržba zeleně s.r.o. Detail
REGIO UB, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti dodatek č. 14 ke kupní smlouvě č. 20/2004 o dodávce a odběru tepla 22.01.2020 Neuvedeno Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2075 Detail
Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti NHU-Odvoz směsného a tříděného odpadu v roce 2020 22.01.2020 80 000 CZK Pražské služby, a.s. Detail
Jihočeský kraj Hledat další smlouvy společnosti DP Podpora technického vzdělávání, 2019/2020 22.01.2020 100 000 CZK Jihočeská hospodářská komora Detail
Hotelová škola Radlická Hledat další smlouvy společnosti Objednávka na opravu povrchů stěn a stropů učebny A3/204 22.01.2020 Neuvedeno AUSTIS stavební s.r.o. Detail
Město Krnov Hledat další smlouvy společnosti Kupní - Kupní smlouva č. 016/2020/SM 22.01.2020 674 400 CZK Jan Ďurník, nar. 1998 Detail
Město Krnov Hledat další smlouvy společnosti Nájemní - Pronájem pozemku pro umístění staveniště 22.01.2020 Neuvedeno Mia Casa s.r.o. Detail
REGIO UB, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti dodatek č. 14 ke kupní smlouvě č. 19/2004 o dodávce a odběru tepla 22.01.2020 Neuvedeno Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2070 Detail
Jihočeský kraj Hledat další smlouvy společnosti DP Podpora technického vzdělávání, 2019/2020 22.01.2020 60 000 CZK Střední odborné učiliště zemědělské a služeb,Dačice,nám. Republiky 86 Detail
Komerční banka, a.s. Hledat další smlouvy společnosti KB IBS - 2086112824 - FX.Spot - VÝZKUMNÝ ÚSTAV VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ, (ID:3324215) 22.01.2020 Neuvedeno VÝZKUMNÝ ÚSTAV VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ, Detail
Město Rumburk Hledat další smlouvy společnosti Ostatní - SMLOUVA O NÁJMU TISKOVÝCH A REPROGRAFICKÝCH ZAŘÍZENÍ A O POSKYTOVÁNÍ SOUVISEJÍCÍCH DODÁVEK A SLUŽEB 22.01.2020 1 433 424 CZK Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. Detail
Město Rumburk Hledat další smlouvy společnosti Ostatní - SMLOUVA NA DODÁVKU, MONTÁŽ A KONFIGURACI AKTIVNÍCH PRVKŮ,PÁTEŘNÍCH SWITCHŮ A VOIP ZAŘÍZENÍ V BUDOVÁCH "A" A "B" MĚSTSKÉHO ÚŘADU 22.01.2020 775 488 CZK Výběžek.NET, s.r.o. Detail
Obvodní soud pro Prahu 3 Hledat další smlouvy společnosti Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla + pojištění skel vozidla 22.01.2020 Neuvedeno Allianz pojišťovna, a.s. Detail
REGIO UB, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti dodatek č. 14 ke kupní smlouvě č. 18/2004 o dodávce a odběru tepla 22.01.2020 Neuvedeno Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1352 Detail
Jihočeský kraj Hledat další smlouvy společnosti DP Podpora technického vzdělávání, 2019/2020 22.01.2020 81 500 CZK Střední odborné učiliště zemědělské a služeb,Dačice,nám. Republiky 86 Detail
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Hledat další smlouvy společnosti Koupě ERDF II Sestava pro termografické bezkontaktní snímání 22.01.2020 1 141 100 CZK "TMV SS" spol. s r.o. Detail
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o podpoře 22.01.2020 89 701 CZK AGROWALD - školka Červený Dvůr s.r.o. Detail