Anonymizace dokumentů pro OVM

SW nástroj pro anonymizaci dokumentů určených k uveřejnění v registru smluv je dostupný pouze pro orgány veřejné moci (OVM) a umožňuje převod souboru do strojově čitelného formátu (pdf s textovou vrstvou). Současně je možné provést anonymizaci osobních údajů a obchodního tajemství. Nástroj je dostupný na adrese: https://anonymizace.gov.cz Další informace jsou uvedeny na stránkách registru smluv v menu: Jak publikovat/Anonymizace dokumentů

Publikační formuláře

Formuláře, pomocí kterých můžete snadno připravit a odeslat metadata smlouvy společně s textovým obrazem smlouvy ke zveřejnění v Registru smluv, naleznete v prostředí Portálu veřejné správy. U formulářů je k dispozici též stručný návod k jejich použití. U formuláře Zveřejnění záznamu je nově možné u smluvní strany doplňovat údaje pomocí tlačítka. Podrobnosti v návodu k formuláři.
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Textové označení smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Národní památkový ústav Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání č. 3005J120006 - „NKP SHZ Jindřichův Hradec, čp. 1 - malířská a natěračská provozovna" 19.02.2020 165 138 CZK Karel Šmejkal Detail
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Hledat další smlouvy společnosti TJ01000033 - smlouva o využití výsledků 19.02.2020 Neuvedeno Garrett Motion Detail
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o účasti na řešení projektu "Aspekty intergrity a trvanlivosti kompozitů s recyklovaným plnivem" 19.02.2020 36 000 CZK Ústav fyziky materiálů AV ČR Detail
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Hledat další smlouvy společnosti zajištění provedení měření fyzikálních veličin z důvodu temperování objektu 19.02.2020 70 000 CZK Více smluvních stran Detail
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Hledat další smlouvy společnosti Licence na technická řešení (poznatky 2017/525 a 2014/388) 19.02.2020 Neuvedeno ConWe s.r.o. Detail
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Hledat další smlouvy společnosti úprava práv a přístupů k výsledkům dosaženým při řešení projektu TAČR TREND1 FW0101069 (Apollo 31249) 19.02.2020 2 717 590 CZK Více smluvních stran Detail
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Hledat další smlouvy společnosti Smlouva založená z objednávky č.3591207781 19.02.2020 88 000 CZK Ing. Jiří Brožovský, CSc. Detail
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Hledat další smlouvy společnosti Smlouva založená z objednávky č.3591208208 19.02.2020 52 000 CZK Luboš Pařílek Detail
Nemocnice Tábor, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka na lůžka a stolky - rodinný pokoj 19.02.2020 Neuvedeno Linet spol. s r.o. Detail
Nemocnice Tábor, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka na stavební opravu prostoru na odd. centrálních laboratoří 19.02.2020 134 640 CZK Hejl František Detail