Anonymizace dokumentů pro OVM

SW nástroj pro anonymizaci dokumentů určených k uveřejnění v registru smluv je dostupný pouze pro orgány veřejné moci (OVM) a umožňuje převod souboru do strojově čitelného formátu (pdf s textovou vrstvou). Současně je možné provést anonymizaci osobních údajů a obchodního tajemství. Nástroj je dostupný na adrese: https://anonymizace.gov.cz Další informace jsou uvedeny na stránkách registru smluv v menu: Jak publikovat/Anonymizace dokumentů

Publikační formuláře

Formuláře, pomocí kterých můžete snadno připravit a odeslat metadata smlouvy společně s textovým obrazem smlouvy ke zveřejnění v Registru smluv, naleznete v prostředí Portálu veřejné správy. U formulářů je k dispozici též stručný návod k jejich použití. U formuláře Zveřejnění záznamu je nově možné u smluvní strany doplňovat údaje pomocí tlačítka. Podrobnosti v návodu k formuláři.
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Textové označení smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Statutární město Karviná Hledat další smlouvy společnosti objednávka - Výměna podlahových vpustí v pavilonu - jídelna a kuchyň, v objektu Obchodní akademie (OM-OPÚM) 20.06.2018 128 944 CZK INTEVO Karviná, spol. s r. o. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti Tiskařské a grafické práce 20.06.2018 128 880 CZK A.F.F.L., s.r.o. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti inominátní smlouva, není-li v tomto seznamu zvláštní kód § 1746 odst. 2 NOZ: Realizace projektu - Plán péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Ctirad 20.06.2018 430 500 CZK Jan Kovář Detail
Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky Hledat další smlouvy společnosti Příkazní smlouva na obstarání dotačního managementu k veřejné zakázce ev. č. S/0164/2018/B 20.06.2018 334 789 CZK KRP GROUP s.r.o. Detail
Moravskoslezský kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo - na letní cykloturistické mapy Beskyd a pohraniční oblasti Slovenska, resp. Žilinského samosprávného kraje 20.06.2018 Neuvedeno Machovský mapy s.r.o. Detail
Město Dobruška Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo - Oprava místní komunikace na pozemcích parc. č. 545/1, 546/5 a 714/1 v kat. území Pulice 20.06.2018 530 200 CZK Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Detail
Město Hlinsko Hledat další smlouvy společnosti Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na r. 2018 - HC Hlinsko, z.s. 20.06.2018 Neuvedeno HC Hlinsko, z.s. Detail
Město Hlinsko Hledat další smlouvy společnosti Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na r. 2018 - TTC Hlinsko, z.s. 20.06.2018 Neuvedeno TTC Medovinka Hlinsko, z.s. Detail
Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih Hledat další smlouvy společnosti Zveřejnění smlouvy: Smlova o dodávce prací v oblasti bezpečnosti práce a na úseku požární ochrany 20.06.2018 300 000 CZK Ing. Petr Bednarz Detail
Statutární město Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace - I. NTC OLOMOUC, z.s. 20.06.2018 Neuvedeno I. NTC OLOMOUC Detail