Anonymizace dokumentů pro OVM

SW nástroj pro anonymizaci dokumentů určených k uveřejnění v registru smluv je dostupný pouze pro orgány veřejné moci (OVM) a umožňuje převod souboru do strojově čitelného formátu (pdf s textovou vrstvou). Současně je možné provést anonymizaci osobních údajů a obchodního tajemství. Nástroj je dostupný na adrese: https://anonymizace.gov.cz Další informace jsou uvedeny na stránkách registru smluv v menu: Jak publikovat/Anonymizace dokumentů

Publikační formuláře

Formuláře, pomocí kterých můžete snadno připravit a odeslat metadata smlouvy společně s textovým obrazem smlouvy ke zveřejnění v Registru smluv, naleznete v prostředí Portálu veřejné správy. U formulářů je k dispozici též stručný návod k jejich použití. U formuláře Zveřejnění záznamu je nově možné u smluvní strany doplňovat údaje pomocí tlačítka. Podrobnosti v návodu k formuláři.
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Textové označení smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
TermoReal s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o servisu KJ TBG 310 15.12.2018 512 000 CZK MOTORGAS s.r.o. Detail
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Oprava místnosti 326 15.12.2018 91 481 CZK ROHN stavební firma s.r.o. Detail
TermoReal s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o servisu KJ TBG 625 15.12.2018 633 000 CZK MOTORGAS s.r.o. Detail
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Výroba a instalace boxu 15.12.2018 165 200 CZK GCO plus, spol. s r. o. Detail
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Rozvody chlazení a rozvody technických plynů 15.12.2018 123 200 CZK GCO plus, spol. s r. o. Detail
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Dodávka bloku řízení 15.12.2018 120 000 CZK RADAN, spol. s r.o. Detail
Mateřská škola Havířov-Šumbark Mládí 23/1147 Hledat další smlouvy společnosti Oprava pískovišť 15.12.2018 53 520 CZK VELK, spol. s r.o. Detail
Zařízení služeb MZe s.p.o. Hledat další smlouvy společnosti Pronájem a instalace vybavení na akci Vánoční rozsvícení stromečku 15.12.2018 Neuvedeno Rockovrat, z.s. Detail
Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Kounice - výmalba chodby 15.12.2018 94 866 CZK Marek Budský Detail
Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Benátky nad Jizerou - oprava vnitřních omítek a výmalba přízemí depozitáře 15.12.2018 98 845 CZK Jan Petratur Detail