Anonymizace dokumentů pro OVM

SW nástroj pro anonymizaci dokumentů určených k uveřejnění v registru smluv je dostupný pouze pro orgány veřejné moci (OVM) a umožňuje převod souboru do strojově čitelného formátu (pdf s textovou vrstvou). Současně je možné provést anonymizaci osobních údajů a obchodního tajemství. Nástroj je dostupný na adrese: https://anonymizace.gov.cz Další informace jsou uvedeny na stránkách registru smluv v menu: Jak publikovat/Anonymizace dokumentů
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Textové označení smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Povodí Odry, státní podnik Hledat další smlouvy společnosti dodatek smlouvy o dílo - Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, st.č.13 - st.č.16 27.05.2020 21 088 810 CZK Lesostavby Frýdek-Místek a. s. Detail
Povodí Odry, státní podnik Hledat další smlouvy společnosti objednávka - autorský dozor v rámci stavby LB ohrázování Baštice km 0,300-0,800 27.05.2020 51 000 CZK Sweco Hydroprojekt a.s. Detail
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Hledat další smlouvy společnosti Celoroční objednávka pro rok 2020, stanoveni čistoty nerezi, slitin Al, semikvantitativní analýzy povrchových vrstev pro výrobky PBÚ. 27.05.2020 200 000 CZK VÍTKOVICE TESTING CENTER s. r. o. Detail
Česká agentura pro standardizaci Hledat další smlouvy společnosti Přístup do ČSN online pro více uživatelů na základ 27.05.2020 5 000 CZK ETEM ENERGO s.r.o. Detail
Česká agentura pro standardizaci Hledat další smlouvy společnosti Přístup do ČSN online pro více uživatelů na základ 27.05.2020 7 000 CZK TEPVERAM, s.r.o. Detail
Česká agentura pro standardizaci Hledat další smlouvy společnosti Přístup do ČSN online pro více uživatelů na základ 27.05.2020 12 000 CZK ČEZ Solární, s.r.o. Detail
Česká agentura pro standardizaci Hledat další smlouvy společnosti Přístup do ČSN online pro více uživatelů na základ 27.05.2020 10 500 CZK Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Detail
Česká republika - Ministerstvo životního prostředí Hledat další smlouvy společnosti Realizace zabezpečení OPDD "jáma Horní Luby" (č.o. 2610) v k.ú. Horní Luby 27.05.2020 Neuvedeno Více smluvních stran Detail
Česká republika - Ministerstvo životního prostředí Hledat další smlouvy společnosti Zabezpečení SDD "šachtice Všebořice (p.č. 510/1)" (č.o. 2777) v k.ú. Všebořice 27.05.2020 512 796 CZK Více smluvních stran Detail
Česká republika - Ministerstvo životního prostředí Hledat další smlouvy společnosti Zpracování přehledu ekologických výukových programů (EVP) 27.05.2020 43 000 CZK Ekocentrum Trkmanka, příspěvková organizace Detail