Anonymizace dokumentů pro OVM

SW nástroj pro anonymizaci dokumentů určených k uveřejnění v registru smluv je dostupný pouze pro orgány veřejné moci (OVM) a umožňuje převod souboru do strojově čitelného formátu (pdf s textovou vrstvou). Současně je možné provést anonymizaci osobních údajů a obchodního tajemství. Nástroj je dostupný na adrese: https://anonymizace.gov.cz Další informace jsou uvedeny na stránkách registru smluv v menu: Jak publikovat/Anonymizace dokumentů

Publikační formuláře

Formuláře, pomocí kterých můžete snadno připravit a odeslat metadata smlouvy společně s textovým obrazem smlouvy ke zveřejnění v Registru smluv, naleznete v prostředí Portálu veřejné správy. U formulářů je k dispozici též stručný návod k jejich použití. U formuláře Zveřejnění záznamu je nově možné u smluvní strany doplňovat údaje pomocí tlačítka. Podrobnosti v návodu k formuláři.
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Textové označení smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Pardubicích - kontaktní pracoviště Pardubice (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti D O H O D A o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. PAA-JZ-47/2018 26.09.2018 78 000 CZK Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 867 Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti ND tram 26.09.2018 52 900 CZK DAKO-CZ, a.s. Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Brně - kontaktní pracoviště Brno (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti DOHODA o zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců a potenciálních zaměstnanců a poskytnutí příspěvku v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II 26.09.2018 90 810 CZK CDC Data s.r.o. Detail
Krajské státní zastupitelství Ústí nad Labem Hledat další smlouvy společnosti Všeobecné obchodní podmínky, platné od 1.10.2018, tvořící nedílnou součást smlouvy o dodávce tepelné energie pro OSZ Most 26.09.2018 Neuvedeno Severočeská teplárenská, a.s. Detail
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Hledat další smlouvy společnosti Technické zhodnocení OA 26.09.2018 Neuvedeno Mgr. Martina Kozelková Detail
Územní pracoviště České Budějovice (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Hledat další smlouvy společnosti část p.p.č. 537/7 v k.ú. Horní Žďár u Jindřichova Hradce 26.09.2018 Neuvedeno Město Jindřichův Hradec Detail
Statutární město Ostrava, městský obvod Plesná Hledat další smlouvy společnosti registr smluv - Výpůjčka MŠ včetně dodatků 26.09.2018 Neuvedeno Mateřská škola Ostrava-Plesná - příspěvková organizace Detail
Město Hranice Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 2 - Cyklostezka Bečva - pravobřežní trasa 26.09.2018 293 486 CZK SAS4REAL s.r.o. Detail
Diplomatický servis Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo č. 74/300/18 26.09.2018 677 978 CZK Raamar, s.r.o. Detail
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o podpoře 26.09.2018 Neuvedeno Tománek Alois, Ing. Detail