Upozornění k vyplňování předmětu smlouvy

V registru smluv se společně se smlouvou a dodatkem uveřejní také mj. metadata vymezující předmět smlouvy.

V metodických návodech umístěných na internetových stránkách MV je uvedeno, že je nezbytné uvést jak přímý, tak nepřímý předmět smlouvy. Předmětem přímým se rozumí lidské chování, kterým jsou realizována práva a povinnosti subjektů (např. užívání vypůjčené či pronajaté věci); předmětem nepřímým je věc, na jakou se konkrétní chování subjektů zaměřuje (např. vypůjčená či pronajatá věc sama o sobě).

Metadata obsahující pouze přímý nebo pouze nepřímý předmět smlouvy mohou být považována za chybná s tím, že zákon o registru smluv s touto chybou spojuje zrušení smlouvy od počátku po 3 měsících od jejího uzavření. V případě dotazů se neváhejte obrátit na registrsmluv@mvcr.cz.
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Předmět smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Ředitelství vodních cest ČR Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo - Stání na vltavské vodní cestě – lokalita Kamýk nad Vltavou, Zpracování aktualizace oznámení EIA a souvisejících podkladových materiálů 20.09.2021 126 000 CZK bez DPH Ekopontis, s.r.o. Detail
Státní fond dopravní infrastruktury Hledat další smlouvy společnosti Expertní posouzení Rekonstrukce KV-Nové Sedlo 2x 20.09.2021 45 000 CZK bez DPH ČVUT v Praze Detail
Základní škola Brno, Palackého třída, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo -vypracování projektové dokumentace 20.09.2021 273 000 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o přepravě jídel 20.09.2021 103 306 CZK bez DPH E X P R E S spol. s r.o. Detail
Středočeský kraj Hledat další smlouvy společnosti ZŠ Pchery - Fond Prevence kriminality, neinvestiční neprůtokový transfer s FV do 1 roku, UZ 259, dotace se zasílá na účet zřizovatele 20.09.2021 26 600 CZK bez DPH Obec Pchery Detail
Město Kravaře Hledat další smlouvy společnosti Objednávka pronájmu výpočetní techniky pro okrskové volební komise - volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 20.09.2021 13 189 CZK s DPH Jařab s.r.o. Detail
Město Kravaře Hledat další smlouvy společnosti SoD - Hřbitov Kouty - hospodářská budova 20.09.2021 3 439 276 CZK s DPH RMK spol. s r. o. Detail
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Hledat další smlouvy společnosti SOD_Studie kvality vodního prostředí Osecká Bečva 20.09.2021 253 100 CZK bez DPH Design for landscape s.r.o. Detail
Česká spořitelna, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o úvěru_120-20-LCD_CS47000000020185 20.09.2021 Neuvedeno Město Uherské Hradiště Detail
České vysoké učení technické v Praze Hledat další smlouvy společnosti Mikrofony do klasických učeben 20.09.2021 73 098 CZK bez DPH Colsys s.r.o. Detail