Upozornění k vyplňování předmětu smlouvy

V registru smluv se společně se smlouvou a dodatkem uveřejní také mj. metadata vymezující předmět smlouvy.

V metodických návodech umístěných na internetových stránkách MV je uvedeno, že je nezbytné uvést jak přímý, tak nepřímý předmět smlouvy. Předmětem přímým se rozumí lidské chování, kterým jsou realizována práva a povinnosti subjektů (např. užívání vypůjčené či pronajaté věci); předmětem nepřímým je věc, na jakou se konkrétní chování subjektů zaměřuje (např. vypůjčená či pronajatá věc sama o sobě).

Metadata obsahující pouze přímý nebo pouze nepřímý předmět smlouvy mohou být považována za chybná s tím, že zákon o registru smluv s touto chybou spojuje zrušení smlouvy od počátku po 3 měsících od jejího uzavření. V případě dotazů se neváhejte obrátit na registrsmluv@mvcr.cz.
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Předmět smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí služeb - Stěhovací služby pro FSI VUT – rekonstrukce 2022 - rozšíření předmětu plnění o dodatečné služby 27.09.2022 1 313 800 CZK bez DPH STĚHOVÁNÍ Praha, spol. s r.o. Detail
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Hledat další smlouvy společnosti služby související s provozem metropolitní sítě v lokalitě propojovacího uzlu DC Kounicova 67a, 602 00 Brno, 4. NP - MMR 27.09.2022 5 000 CZK bez DPH Technické sítě Brno, akciová společnost Detail
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Hledat další smlouvy společnosti přístup a připojení prostřednictvím svého přístupu do metropolitní sítě 27.09.2022 21 984 CZK bez DPH Technické sítě Brno, akciová společnost Detail
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Hledat další smlouvy společnosti Smlouva založená z objednávky č.0350089181 27.09.2022 52 900 CZK bez DPH AUTOCONT a.s. Detail
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Hledat další smlouvy společnosti Smlouva založená z objednávky č.0350091933 27.09.2022 145 887 CZK bez DPH TOPSOFT JKM spol. s r.o. Detail
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Objednávka č. 10126283/780 (materiál potřebný k profylaktickým prohlídkám) 27.09.2022 23 464 CZK bez DPH PRONIX s.r.o. Detail
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva- prodloužení licencí IBM a HCL software 27.09.2022 870 148 CZK bez DPH GC Systém, a.s. Detail
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu prostor - navýšení ceny za energie - platnost do 31. 1. 2023 27.09.2022 14 272 CZK bez DPH Petra Hajdučková Detail
Ředitelství silnic a dálnic ČR Hledat další smlouvy společnosti I/35 Olomouc - estakáda, vč. ramp 27.09.2022 26 766 775 CZK bez DPH KARETA s.r.o. Detail
Ředitelství silnic a dálnic ČR Hledat další smlouvy společnosti Pracovní oděvy zimní 2022 27.09.2022 775 019 CZK bez DPH OTAVAN Třeboň a.s. Detail