Anonymizace dokumentů pro OVM

SW nástroj pro anonymizaci dokumentů určených k uveřejnění v registru smluv je dostupný pouze pro orgány veřejné moci (OVM) a umožňuje převod souboru do strojově čitelného formátu (pdf s textovou vrstvou). Současně je možné provést anonymizaci osobních údajů a obchodního tajemství. Nástroj je dostupný na adrese: https://anonymizace.gov.cz Další informace jsou uvedeny na stránkách registru smluv v menu: Jak publikovat/Anonymizace dokumentů

Publikační formuláře

Formuláře, pomocí kterých můžete snadno připravit a odeslat metadata smlouvy společně s textovým obrazem smlouvy ke zveřejnění v Registru smluv, naleznete v prostředí Portálu veřejné správy. U formulářů je k dispozici též stručný návod k jejich použití. U formuláře Zveřejnění záznamu je nově možné u smluvní strany doplňovat údaje pomocí tlačítka. Podrobnosti v návodu k formuláři.
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Textové označení smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb 12.12.2019 Neuvedeno TROJICE spol.s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Nájení smlouva č. OSKMS - pozemek parc. č. 1739/178 12.12.2019 1 105 664 CZK Vodafone Czech Republic a.s. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dodávce odborných zahraničních periodik 12.12.2019 178 986 CZK EBSCO Information Services s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti kupní smlouva na pravidelné dodávky periodik 12.12.2019 182 102 CZK SUWECO CZ,s.r.o. Detail
Město Rožnov pod Radhoštěm Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o spolupráci "Rožnovská seniorská karta" 12.12.2019 Neuvedeno Ing. Vladimír Mitáš Detail
Uherskohradišťská nemocnice a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zdravotnických potřeb DO19-705219 12.12.2019 Neuvedeno PANEP s.r.o. Detail
Univerzita Karlova Hledat další smlouvy společnosti LFP - Objednávka - Přístrojové vybavení (Příspěvek P), část 7 VZ 12.12.2019 61 809 CZK VWR International s.r.o. Detail
Univerzita Karlova Hledat další smlouvy společnosti LFP - Objednávka - provoz dohledové služby Icinga a provoz poštovního subsystému Fred Leden 12.12.2019 60 000 CZK Ing. Miloš Wimmer Detail
Univerzita Karlova Hledat další smlouvy společnosti LFP - objednávka - Licence Medicalc 12.12.2019 97 579 CZK Medicalc software s.r.o. Detail
Univerzita Karlova Hledat další smlouvy společnosti LFP - Objednávka - Kancelářské potřeby 03-2019 12.12.2019 206 508 CZK TechDraw Office s. r. o. Detail