Anonymizace dokumentů pro OVM

SW nástroj pro anonymizaci dokumentů určených k uveřejnění v registru smluv je dostupný pouze pro orgány veřejné moci (OVM) a umožňuje převod souboru do strojově čitelného formátu (pdf s textovou vrstvou). Současně je možné provést anonymizaci osobních údajů a obchodního tajemství. Nástroj je dostupný na adrese: https://anonymizace.gov.cz Další informace jsou uvedeny na stránkách registru smluv v menu: Jak publikovat/Anonymizace dokumentů

Publikační formuláře

Formuláře, pomocí kterých můžete snadno připravit a odeslat metadata smlouvy společně s textovým obrazem smlouvy ke zveřejnění v Registru smluv, naleznete v prostředí Portálu veřejné správy. U formulářů je k dispozici též stručný návod k jejich použití. U formuláře Zveřejnění záznamu je nově možné u smluvní strany doplňovat údaje pomocí tlačítka. Podrobnosti v návodu k formuláři.
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Textové označení smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Státní fond životního prostředí České republiky Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 00521711 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky 15.02.2019 Neuvedeno Obec Vepříkov Detail
ViaPharma s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží 15.02.2019 92 944 CZK Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. - veřejnost Detail
Univerzita Karlova Hledat další smlouvy společnosti LFP - Objednávka - Laboratorní materiál a chemikálie 01-2019, část 7 veřejné zakázky 15.02.2019 93 261 CZK Life Technologies Czech Republic s.r.o. Detail
Palivový kombinát Ústí, státní podnik Hledat další smlouvy společnosti Objednávka dodávek kameniva na rok 2019 15.02.2019 300 000 CZK KÁMEN Zbraslav, a.s., Provozovna Dobkovičky Detail
Ústav pro péči o matku a dítě Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léčivých přípravků 15.02.2019 126 021 CZK ViaPharma s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží - zdravotnický materiál 15.02.2019 112 090 CZK MEDISTAT, spol. s r.o. Detail
Úřad vlády České republiky Hledat další smlouvy společnosti Nákup spotřebního materiálu pro MFC Konica Minolta 15.02.2019 82 575 CZK PREMO s.r.o. Detail
Povodí Ohře, státní podnik Hledat další smlouvy společnosti Instalace elektroměrů s průběhovým měřením MVE a FVE firmou s registrací u Českého metrologického institutu a s centrálním zpracováním údajů – 1.blok 15.02.2019 579 968 CZK Více smluvních stran Detail
Povodí Ohře, státní podnik Hledat další smlouvy společnosti VD Fláje - bezpečnostní prvky uvnitř hráze 15.02.2019 1 955 135 CZK Více smluvních stran Detail
Ústav pro péči o matku a dítě Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léčivých přípravků 15.02.2019 88 003 CZK ViaPharma s.r.o. Detail