Anonymizace dokumentů pro OVM

SW nástroj pro anonymizaci dokumentů určených k uveřejnění v registru smluv je dostupný pouze pro orgány veřejné moci (OVM) a umožňuje převod souboru do strojově čitelného formátu (pdf s textovou vrstvou). Současně je možné provést anonymizaci osobních údajů a obchodního tajemství. Nástroj je dostupný na adrese: https://anonymizace.gov.cz Další informace jsou uvedeny na stránkách registru smluv v menu: Jak publikovat/Anonymizace dokumentů

Publikační formuláře

Formuláře, pomocí kterých můžete snadno připravit a odeslat metadata smlouvy společně s textovým obrazem smlouvy ke zveřejnění v Registru smluv, naleznete v prostředí Portálu veřejné správy. U formulářů je k dispozici též stručný návod k jejich použití. U formuláře Zveřejnění záznamu je nově možné u smluvní strany doplňovat údaje pomocí tlačítka. Podrobnosti v návodu k formuláři.
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Textové označení smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze - pořízení ekologického vytápění v domácnostech III 19.02.2020 127 500 CZK Urbanec Radek Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti inominátní smlouva, není-li v tomto seznamu zvláštní kód § 1746 odst. 2 NOZ: Provozování sběrného dvora na území správních obvodů Praha 1, Praha 2 a Praha 7 19.02.2020 Neuvedeno Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Detail
Ředitelství silnic a dálnic ČR Hledat další smlouvy společnosti kupní smlouva 19.02.2020 472 720 CZK AGROSUMAK a.s. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti Zpracování PD pro akci: Doplnění historizujících stožárů VO v ul. Vratislavova dle požadavku NKP Vyšehrad 19.02.2020 83 900 CZK Technologie hlavního města Prahy, a.s. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zpracování dokumentace DVZ/DPS pro akci: Obnova VO v ul. U Pohádky, Praha – Nebušice, v koordinaci s rekonstrukcí komunikace 19.02.2020 76 800 CZK SUE, s.r.o. Detail
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Hledat další smlouvy společnosti Úhradový dodatek na rok 2020 19.02.2020 Neuvedeno Pavel Vosička Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti Vypracování projektové dokumentace na akci: „Obnova VO v ul. Zvolenská x Kremnická, Praha 4“ 19.02.2020 98 000 CZK METROPROJEKT Praha a.s. Detail
Středočeský kraj Hledat další smlouvy společnosti Veřejnoprávní smlouva k poskytnutí finanční podpory v rámci projektu ,, Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III.'' 19.02.2020 1 378 200 CZK Maminky dětem, z. s. Detail
Město Hodonín Hledat další smlouvy společnosti H - obj.č. 01 - Drager Safety, materiál k repasi dýchacích přístrojů 19.02.2020 2 886 CZK Dräger Safety s.r.o. Detail
Centrum pro regionální rozvoj České republiky Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo SMS-2016-20-000019 19.02.2020 46 500 CZK NEKO KLIMA, s.r.o. Detail