Anonymizace dokumentů pro OVM

SW nástroj pro anonymizaci dokumentů určených k uveřejnění v registru smluv je dostupný pouze pro orgány veřejné moci (OVM) a umožňuje převod souboru do strojově čitelného formátu (pdf s textovou vrstvou). Současně je možné provést anonymizaci osobních údajů a obchodního tajemství. Nástroj je dostupný na adrese: https://anonymizace.gov.cz Další informace jsou uvedeny na stránkách registru smluv v menu: Jak publikovat/Anonymizace dokumentů

Publikační formuláře

Formuláře, pomocí kterých můžete snadno připravit a odeslat metadata smlouvy společně s textovým obrazem smlouvy ke zveřejnění v Registru smluv, naleznete v prostředí Portálu veřejné správy. U formulářů je k dispozici též stručný návod k jejich použití. U formuláře Zveřejnění záznamu je nově možné u smluvní strany doplňovat údaje pomocí tlačítka. Podrobnosti v návodu k formuláři.
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Textové označení smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Základní škola Slaný, Rabasova 821, okres Kladno Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o zajištění pobytu 22.11.2018 Neuvedeno Levínek s.r.o. Detail
Správa Pražského hradu Hledat další smlouvy společnosti Objednávka výměny 23 ks led zářivek včetně instalace 22.11.2018 61 770 CZK TeMoC, s.r.o. Detail
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Hledat další smlouvy společnosti objednávka-tablety LENOVO 22.11.2018 119 700 CZK Richard ŽÁČEK Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě - kontaktní pracoviště Ostrava (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a evropského sociálního fondu 22.11.2018 180 000 CZK Marian Karol Polus Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě - kontaktní pracoviště Ostrava (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a evropského sociálního fondu 22.11.2018 216 000 CZK Marian Karol Polus Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě - kontaktní pracoviště Opava (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. OPA-V-87/2018 22.11.2018 28 126 CZK Armáda spásy v České republice, z. s. Detail
Statutární město Havířov Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: Sanace zdravotního střediska na ulici Dlouhá třída 83 Havířov 22.11.2018 18 662 860 CZK Beskydská stavební, a.s. Detail
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Hledat další smlouvy společnosti Nakup switchu-NEXTIS 22.11.2018 588 969 CZK Nextis Services s.r.o. Detail
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o spolupráci a o využití výsledků vývoje - dodatek č. 3 22.11.2018 Neuvedeno ELTODO, a.s. Detail
Město Sokolov Hledat další smlouvy společnosti Veřejnoprávní smlouva č. SML/217/2018/OFŠ o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sokolova, dodatek číslo 1 22.11.2018 Neuvedeno TRIAL TEAM BŘEZOVÁ v AČR Detail