Anonymizace dokumentů pro OVM

SW nástroj pro anonymizaci dokumentů určených k uveřejnění v registru smluv je dostupný pouze pro orgány veřejné moci (OVM) a umožňuje převod souboru do strojově čitelného formátu (pdf s textovou vrstvou). Současně je možné provést anonymizaci osobních údajů a obchodního tajemství. Nástroj je dostupný na adrese: https://anonymizace.gov.cz Další informace jsou uvedeny na stránkách registru smluv v menu: Jak publikovat/Anonymizace dokumentů

Publikační formuláře

Formuláře, pomocí kterých můžete snadno připravit a odeslat metadata smlouvy společně s textovým obrazem smlouvy ke zveřejnění v Registru smluv, naleznete v prostředí Portálu veřejné správy. U formulářů je k dispozici též stručný návod k jejich použití. U formuláře Zveřejnění záznamu je nově možné u smluvní strany doplňovat údaje pomocí tlačítka. Podrobnosti v návodu k formuláři.
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Textové označení smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Česká spořitelna, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o úvěru č_0431423419_LCD_CS41000047996385 22.01.2020 1 500 000 CZK Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti inominátní smlouva, není-li v tomto seznamu zvláštní kód § 1746 odst. 2 NOZ: Smlouva o převzetí povinnosti k úhradě dalšího členského vkladu 22.01.2020 2 423 020 CZK Bytové družstvo Vašátkova Detail
Komerční banka, a.s. Hledat další smlouvy společnosti KB IBS - 1833000134 spot z využité opce - FX.Spot - ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČESKÉ REPUBLIKY, s.p. (ID:3324447) 22.01.2020 Neuvedeno ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČESKÉ REPUBLIKY, s.p. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti nájemní smlouva - prostory sloužící k podnikání § 2302 a násl. NOZ: pronájem gar. stání č. 17 objekt Nám. plk. Vlčka 696 - 699, Praha 9 k.ú. ČM 22.01.2020 7 512 CZK Vorlová Tereza Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti Vytvoření databáze klíčových subjektů a zpracování rešerše projektů pro Implementační plán Strategie adaptace na změnu klimatu na roky 2020 - 2024 22.01.2020 98 280 CZK INCONEX, a.s. Detail
Městská část Praha 4 Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě - pronájem nebytového prostoru, čp. 230, Závišova 12, k.ú. Nusle, Praha 4 22.01.2020 811 584 CZK Petr Šafář Detail
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Hledat další smlouvy společnosti Nákup televizních přijímačů 22.01.2020 Neuvedeno HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. Detail
Povodí Ohře, státní podnik Hledat další smlouvy společnosti Odstranění křovin a náletových dřevin na VT Rosovka v k.ú. Lkáň 22.01.2020 88 500 CZK ONERO s.r.o. Detail
Povodí Ohře, státní podnik Hledat další smlouvy společnosti Odstranění křovin a náletových dřevin na VT Čepel v k.ú. Straškov 22.01.2020 69 200 CZK ONERO s.r.o. Detail
Povodí Ohře, státní podnik Hledat další smlouvy společnosti Pronájem stanovených měřidel pro ČEZ, a. s., Elektrárna Tisová 22.01.2020 302 636 CZK ČEZ, a. s. Detail