Anonymizace dokumentů pro OVM

SW nástroj pro anonymizaci dokumentů určených k uveřejnění v registru smluv je dostupný pouze pro orgány veřejné moci (OVM) a umožňuje převod souboru do strojově čitelného formátu (pdf s textovou vrstvou). Současně je možné provést anonymizaci osobních údajů a obchodního tajemství. Nástroj je dostupný na adrese: https://anonymizace.gov.cz Další informace jsou uvedeny na stránkách registru smluv v menu: Jak publikovat/Anonymizace dokumentů

Publikační formuláře

Formuláře, pomocí kterých můžete snadno připravit a odeslat metadata smlouvy společně s textovým obrazem smlouvy ke zveřejnění v Registru smluv, naleznete v prostředí Portálu veřejné správy. U formulářů je k dispozici též stručný návod k jejich použití. U formuláře Zveřejnění záznamu je nově možné u smluvní strany doplňovat údaje pomocí tlačítka. Podrobnosti v návodu k formuláři.
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Textové označení smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Hledat další smlouvy společnosti LÉKY 23.05.2019 Neuvedeno Phoenix, lékárenský velkoobchod a.s. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Pronájem nebytových prostor v objektu Gynekologicko-porodnické kliniky. 23.05.2019 103 020 CZK MaAnBa Plus s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti zajištění komplexní revize požárních ucpávek v areálu FNO 23.05.2019 1 000 000 CZK PRO UNIE,s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti zpracování energetického generelu 23.05.2019 Neuvedeno Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti KOCHLEÁRNÍ IMPLANTÁT STANDARD PRO ORL KLINIKU 23.05.2019 32 527 174 CZK Abionic s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Nákup HVLP, IVLP, PZT a doplňků výživy 23.05.2019 218 182 CZK Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Nákup HVLP, IVLP, PZT a doplňků výživy 23.05.2019 50 191 CZK PHARMOS a.s. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Nákup HVLP, IVLP, PZT a doplňků výživy 23.05.2019 61 889 CZK PHARMOS a.s. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Nákup HVLP, IVLP, PZT a doplňků výživy 23.05.2019 54 982 CZK PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Nákup HVLP, IVLP, PZT a doplňků výživy 23.05.2019 76 647 CZK PHARMOS a.s. Detail