Anonymizace dokumentů pro OVM

SW nástroj pro anonymizaci dokumentů určených k uveřejnění v registru smluv je dostupný pouze pro orgány veřejné moci (OVM) a umožňuje převod souboru do strojově čitelného formátu (pdf s textovou vrstvou). Současně je možné provést anonymizaci osobních údajů a obchodního tajemství. Nástroj je dostupný na adrese: https://anonymizace.gov.cz Další informace jsou uvedeny na stránkách registru smluv v menu: Jak publikovat/Anonymizace dokumentů

Publikační formuláře

Formuláře, pomocí kterých můžete snadno připravit a odeslat metadata smlouvy společně s textovým obrazem smlouvy ke zveřejnění v Registru smluv, naleznete v prostředí Portálu veřejné správy. U formulářů je k dispozici též stručný návod k jejich použití. U formuláře Zveřejnění záznamu je nově možné u smluvní strany doplňovat údaje pomocí tlačítka. Podrobnosti v návodu k formuláři.
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Textové označení smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Město Český Krumlov Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o bezúplatném převodu nově vybudovaného vod. řadu a řadu splaš. kanalizace na pozemcích parc.č. 1696/23 a 1696/24 v k.ú. Spolí-Nové Spolí od investora BONA FIDE Plzeň na město Č. Krumlov 20.11.2019 132 500 CZK BONA FIDE Plzeň, s.r.o. Detail
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Hledat další smlouvy společnosti Objednávka kuželové nádoby z plexiskla pro fyzikální modelování 20.11.2019 58 800 CZK AZ Plastik, spol. s r.o. Detail
MSK registr smluv (Moravskoslezský kraj) Hledat další smlouvy společnosti Příloha k rámcové smlouvě o sjednávání devizových obchodů a termínovaných vkladů - podmínky TV 20.11.2019 130 411 CZK Raiffeisenbank a.s. Detail
Město Trhové Sviny Hledat další smlouvy společnosti Projekt regenerace panelových prostranství na sídlišti v Budovatelské ulici TS 20.11.2019 Neuvedeno Ing.arch. Kročák Jaromír Detail
Město Trhové Sviny Hledat další smlouvy společnosti Rekonstrukce trafostanice ČOV Trhové Sviny 20.11.2019 Neuvedeno ČEVAK a.s. Detail
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Oprava vozovky v ul. Petrskýá x Těšnov 20.11.2019 Neuvedeno EUROVIA CS, a.s. Detail
Statutární město Brno Hledat další smlouvy společnosti Grafické zpracování inzerce v tištěných médiích k parkování v Brně 20.11.2019 6 000 CZK CONCEPT LINE s.r.o. Detail
Generální finanční ředitelství Hledat další smlouvy společnosti Smlouva kupní_dodavka spotřebního materialu výzva III/2019 (AVISme 2019001037) 20.11.2019 220 242 CZK Azenet s.r.o. Detail
Česká spořitelna, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o účtu_4038002 20.11.2019 Neuvedeno Statutární město České Budějovice Detail
Město Uničov Hledat další smlouvy společnosti Parkovací plochy v Uničově - hydrogeologické posouzení zasakování 20.11.2019 59 300 CZK DEKONTA, a.s. Detail