Upozornění k vyplňování předmětu smlouvy

V registru smluv se společně se smlouvou a dodatkem uveřejní také mj. metadata vymezující předmět smlouvy.

V metodických návodech umístěných na internetových stránkách MV je uvedeno, že je nezbytné uvést jak přímý, tak nepřímý předmět smlouvy. Předmětem přímým se rozumí lidské chování, kterým jsou realizována práva a povinnosti subjektů (např. užívání vypůjčené či pronajaté věci); předmětem nepřímým je věc, na jakou se konkrétní chování subjektů zaměřuje (např. vypůjčená či pronajatá věc sama o sobě).

Metadata obsahující pouze přímý nebo pouze nepřímý předmět smlouvy mohou být považována za chybná s tím, že zákon o registru smluv s touto chybou spojuje zrušení smlouvy od počátku po 3 měsících od jejího uzavření. V případě dotazů se neváhejte obrátit na registrsmluv@mvcr.cz.
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Předmět smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Fakultní nemocnice Plzeň Hledat další smlouvy společnosti Objednávky léků a ZM 06.10.2022 120 987 CZK bez DPH Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Plzeň Hledat další smlouvy společnosti Objednávky léků a ZM 06.10.2022 362 353 CZK bez DPH IMMOMEDICAL CZ s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Plzeň Hledat další smlouvy společnosti Objednávky léků a ZM 06.10.2022 106 800 CZK bez DPH Edwards Lifesciences Czech Republik, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Plzeň Hledat další smlouvy společnosti Objednávky léků a ZM 06.10.2022 86 400 CZK bez DPH Edwards Lifesciences Czech Republik, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Plzeň Hledat další smlouvy společnosti Objednávky léků a ZM 06.10.2022 237 391 CZK bez DPH INLAB Medical, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Plzeň Hledat další smlouvy společnosti Objednávky léků a ZM 06.10.2022 131 400 CZK bez DPH Terumo BCT Europe N. V. Detail
Fakultní nemocnice Plzeň Hledat další smlouvy společnosti Objednávky léků a ZM 06.10.2022 58 703 CZK bez DPH MEDIN a.s. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti : INV/OB/1233/22 - Zajištění zimní údržby / stavba č. 0057 Prodloužení stoky A2 06.10.2022 146 400 CZK bez DPH FREKO a.s. Detail
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o zajištění uměleckého vystoupení skupiny 06.10.2022 100 000 CZK bez DPH Zuzana Fialová ? ŽELVA music agency Detail
Mateřská škola Chaberáček, Praha 8 - Dolní Chabry, Protilehlá 235 Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o vedení mzdové agendy. 06.10.2022 5 000 CZK s DPH Více smluvních stran Detail