Účinnost smluv v době nouzového stavu

V souvislosti se současnou situací související se zavedením nouzového stavu pro území ČR uvádíme, že nezávisle na uveřejnění prostřednictvím registru smluv nabývá účinnosti smlouva, která byla uzavřena v krajní nouzi nebo za účelem odvrácení nebo zmírnění újmy hrozící bezprostředně v souvislosti s mimořádnou událostí ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prostředí (§ 6 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb.). Usnesením vlády č. 125 ze dne 14. února 2021 byl nouzový stav vyhlášen do 28. února 2021 včetně. Uvedené smlouvy tedy musí být v registru smluv uveřejněny, ale je možné z nich plnit ihned po jejich uzavření. S plněním tedy není nutné čekat až do okamžiku uveřejnění v registru smluv.

Za účelem zvýšení transparentnosti smluv uzavíraných v rámci současného nouzového stavu vás žádáme, abyste smlouvy sjednané z důvodu boje proti SARS-CoV-2 a s onemocněním COVID-19 označovali slovem „COVID-19“, a to v rámci metadat vymezujících předmět smlouvy [do metadata vymezení předmětu smlouvy (textové označení smlouvy) uveďte slovo „COVID-19“].

Upozornění na nový design formulářů

U formulářů, pomocí kterých můžete snadno připravit a odeslat metadata smlouvy společně s textovým obrazem smlouvy ke zveřejnění v Registru smluv, byl změněn design. Formuláře naleznete v prostředí Portálu veřejné správy, cesta k formulářům je následující, příp. "KAM DÁL > PRO ÚŘADY (OVM) > FORMULÁŘE K REGISTRU SMLUV".
Podporované prohlížeče: Google Chrome, Mozilla Firefox, MS EDGE, Safari
Pro mobilní zařízení: Google Chrome, Safari
Již nepodporované prohlížeče: Internet explorer
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Předmět smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Biomedica, spol. s r.o. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva na analyzátor distribuce velikosti částic Mastersizer 3000 s dispergační jednotkou Hydro EV 27.02.2021 423 500 CZK s DPH Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Detail
Nemocnice Tábor, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka na implantáty 27.02.2021 78 064 CZK s DPH Zimmer Czech, s.r.o. Detail
BOVYS, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Školní projekt - Ovoce a zelenina do škol 27.02.2021 200 748 CZK bez DPH Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 Detail
BOVYS, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Školní projekt - Ovoce a zelenina do škol 27.02.2021 58 091 CZK bez DPH Základní škola Bystré, okres Svitavy Detail
Swixx Biopharma s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1604425/7021647510 27.02.2021 2 654 356 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Brno Detail
CSL BEHRING s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1600041/7021647269 27.02.2021 1 033 800 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Brno Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1502580/8073 27.02.2021 79 138 CZK bez DPH Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1502000/32334 27.02.2021 633 768 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Hradec Králové Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1707001/5011165275 27.02.2021 252 948 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Ostrava Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1704034/5011165273 27.02.2021 199 048 CZK bez DPH Fakultní nemocnice Ostrava Detail