Anonymizace dokumentů pro OVM

SW nástroj pro anonymizaci dokumentů určených k uveřejnění v registru smluv je dostupný pouze pro orgány veřejné moci (OVM) a umožňuje převod souboru do strojově čitelného formátu (pdf s textovou vrstvou). Současně je možné provést anonymizaci osobních údajů a obchodního tajemství. Nástroj je dostupný na adrese: https://anonymizace.gov.cz Další informace jsou uvedeny na stránkách registru smluv v menu: Jak publikovat/Anonymizace dokumentů

Publikační formuláře

Formuláře, pomocí kterých můžete snadno připravit a odeslat metadata smlouvy společně s textovým obrazem smlouvy ke zveřejnění v Registru smluv, naleznete v prostředí Portálu veřejné správy. U formulářů je k dispozici též stručný návod k jejich použití. U formuláře Zveřejnění záznamu je nově možné u smluvní strany doplňovat údaje pomocí tlačítka. Podrobnosti v návodu k formuláři.
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Textové označení smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964 Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o zajištění instruktorů a porgramu na zimní školy v přírodě 22.01.2020 59 400 CZK Pobyty pro školy, z.s. Detail
Městská část Praha-Satalice Hledat další smlouvy společnosti Darovací smlouva na provoz činnosti Komunitního centra 22.01.2020 Neuvedeno Thi Ngoc Khoan Bui Detail
Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964 Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o zajištění zimní školy v přírodě 22.01.2020 177 660 CZK Sportlines a.s. - středisko volného času Detail
Městská část Praha 18 Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o spolupráci (ABF a MČ Praha 18) 22.01.2020 Neuvedeno ABF, a.s. Detail
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 ke Smlouvě o operativním leasingu č. 1011852 k RS 1400247 22.01.2020 -15 670 CZK ŠkoFIN s.r.o. Detail
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 ke Smlouvě o operativním leasingu č. 1012188 k RS 1400247 22.01.2020 -14 389 CZK ŠkoFIN s.r.o. Detail
Městská část Praha-Satalice Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o nájmu prostor k podnikání - K Radonicům čp. 78, Satalice 22.01.2020 Neuvedeno Thi Ngoc Khoan Bui Detail
Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Žulová, Komenského 154 Hledat další smlouvy společnosti Rámcová kupní smlouva 22.01.2020 Neuvedeno TAX professional s.r.o. Detail
Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Žulová, Komenského 154 Hledat další smlouvy společnosti Rámcová kupní smlouva 22.01.2020 Neuvedeno TAX professional s.r.o. Detail
Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Žulová, Komenského 154 Hledat další smlouvy společnosti Rámcová kupní smlouva 22.01.2020 Neuvedeno TAX professional s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Kupní sml.spoj.zřízením a provozm konsig.skladu na dodávky kardiostimul.techniky-kardiostimulátory s kombin.senzorem RR funkce a možností nastavení stimulačních vektorů levokomorové stimulace. Provozovatel: Ing.H.Štefek 22.01.2020 Neuvedeno Perfect Distribution a.s. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Studium MHA 22.01.2020 Neuvedeno Advance Healthcare Management Institute s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti kupní smlova - zahraniční periodikum - Neurosurgery 22.01.2020 58 422 CZK SUWECO CZ,s.r.o. Detail
Městská část Praha 5 Hledat další smlouvy společnosti Smlouva - 3. Reprezentační ples Prahy 5 – produkční zajištění, vyjma pronájmu reprezentativních prostor 22.01.2020 1 499 900 CZK Markéta Stránská Detail
Ústav pro studium totalitních režimů Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo a licenční smlouva 22.01.2020 380 000 CZK Více smluvních stran Detail
Město Litomyšl Hledat další smlouvy společnosti prodej dřeva - STORAENSO Z01200232S 22.01.2020 1 040 000 CZK Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o. Detail
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Bio-Techne-Objednávka-20130101 22.01.2020 71 603 CZK Bio-Techne R&D Systems s.r.o. Detail
Základní škola, Praha 10, Olešská 18/2222 Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o zajištění stáží pro projekt "Otevřené dveře do Evropy" reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001155 Operační program Praha - Pól růstu ČR - výzva 28 - Inkluze a multikulturní vzdělávání. 22.01.2020 54 000 CZK Stáže Evropa s.r.o. Detail
Městská část Praha 1 Hledat další smlouvy společnosti SM 96, Veleslavínova 4 - pronájem NP č. 102 - kancelář společnosti 22.01.2020 116 400 CZK Reklama 4you s.r.o. Detail
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Hledat další smlouvy společnosti Koupě dle VZ: Infrastruktura Stolní spaktrofotometr UV/VIS 22.01.2020 368 000 CZK BioTech a.s. Detail
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Baria-Objednávka-20130105 22.01.2020 89 900 CZK BARIA s.r.o. Detail
Město Rožnov pod Radhoštěm Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene rekonstrukce plynovodu ulic ČSA, Pod Hrází, 1. máje a 5. května 22.01.2020 Neuvedeno GasNet, s.r.o. Detail
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti CS cabinet components 22.01.2020 Neuvedeno Sonepar Česká republika spol. s r.o. Detail
Městská část Praha 18 Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - Stavební práce - MŠ Pavla Beneše 22.01.2020 Neuvedeno RTM STAV, s.r.o. Detail
ARCDATA PRAHA, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti GIS - Podniková licenční smlouva pro místní samosprávu - poskytnutí licence na softwarové produkty ESRI (2020 - 2023) 22.01.2020 240 000 CZK Město Dobříš Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků a ZM 22.01.2020 56 882 CZK Amgen s.r.o. Detail
Statutární město Brno Hledat další smlouvy společnosti Publikace nakladatelství Druhé město - "b jako brno", Timo 22.01.2020 10 500 CZK Martin Reiner Detail
Město Valašské Meziříčí Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo : 19_SOBS01_4121592161 v souvislosti s projektovou přípravou a přípravou realizace akce „Technická infrastruktu 22.01.2020 Neuvedeno ČEZ Distribuce, a. s. Detail
Psychiatrická nemocnice Brno Hledat další smlouvy společnosti Objednávka: Zboží dle seznamu. 22.01.2020 72 193 CZK Abbott Laboratories, s.r.o. Detail
Město Horní Slavkov Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo- podnikatelský inkubátor- Dům služeb č.p. 653 22.01.2020 Neuvedeno TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby Detail
Státní pozemkový úřad Hledat další smlouvy společnosti Smlouva na převod pozemku#fo 22.01.2020 45 000 CZK Kavříková, 1953 Detail
statutární město Zlín Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu bytu č.505, Podlesí IV 5302, Zlín 22.01.2020 Neuvedeno iDance Studio, z.s. Detail
Česká spořitelna, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o úvěru č_0431423419_LCD_CS41000047996385 22.01.2020 1 500 000 CZK Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti inominátní smlouva, není-li v tomto seznamu zvláštní kód § 1746 odst. 2 NOZ: Smlouva o převzetí povinnosti k úhradě dalšího členského vkladu 22.01.2020 2 423 020 CZK Bytové družstvo Vašátkova Detail
Komerční banka, a.s. Hledat další smlouvy společnosti KB IBS - 1833000134 spot z využité opce - FX.Spot - ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČESKÉ REPUBLIKY, s.p. (ID:3324447) 22.01.2020 Neuvedeno ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČESKÉ REPUBLIKY, s.p. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti nájemní smlouva - prostory sloužící k podnikání § 2302 a násl. NOZ: pronájem gar. stání č. 17 objekt Nám. plk. Vlčka 696 - 699, Praha 9 k.ú. ČM 22.01.2020 7 512 CZK Vorlová Tereza Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti Vytvoření databáze klíčových subjektů a zpracování rešerše projektů pro Implementační plán Strategie adaptace na změnu klimatu na roky 2020 - 2024 22.01.2020 98 280 CZK INCONEX, a.s. Detail
Městská část Praha 4 Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě - pronájem nebytového prostoru, čp. 230, Závišova 12, k.ú. Nusle, Praha 4 22.01.2020 811 584 CZK Petr Šafář Detail
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Hledat další smlouvy společnosti Nákup televizních přijímačů 22.01.2020 Neuvedeno HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. Detail
Povodí Ohře, státní podnik Hledat další smlouvy společnosti Odstranění křovin a náletových dřevin na VT Rosovka v k.ú. Lkáň 22.01.2020 88 500 CZK ONERO s.r.o. Detail
Povodí Ohře, státní podnik Hledat další smlouvy společnosti Odstranění křovin a náletových dřevin na VT Čepel v k.ú. Straškov 22.01.2020 69 200 CZK ONERO s.r.o. Detail
Povodí Ohře, státní podnik Hledat další smlouvy společnosti Pronájem stanovených měřidel pro ČEZ, a. s., Elektrárna Tisová 22.01.2020 302 636 CZK ČEZ, a. s. Detail
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Hledat další smlouvy společnosti dodatek k objednávce dle rámcové dohody - Polygrafické služby 22.01.2020 101 240 CZK FPS REPRO, spol. s r.o. Detail
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Hledat další smlouvy společnosti smlouva o dílo - Jazykové vzdělávání zaměstnanců IPR Praha v období 2020 - 2021 22.01.2020 920 000 CZK Skřivánek s.r.o. Detail
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Hledat další smlouvy společnosti dodatek objednávky k rámcové dohodě - Polygrafické služby 22.01.2020 187 069 CZK FPS REPRO, spol. s r.o. Detail
Město Sokolov Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o odvozu separovaného odpadu, dodatek číslo 13 22.01.2020 Neuvedeno SOTES Sokolov spol. s r.o. Detail
Město Sokolov Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o prodeji bytové jednotky 22.01.2020 363 900 CZK Více smluvních stran Detail
Pražská informační služba - Prague City Tourism Hledat další smlouvy společnosti Objednávka 5 inzerátů v průběhu roku 2020 v Magazínu City MF Dnes 22.01.2020 100 000 CZK MAFRA, a.s. Detail
Město Horní Slavkov Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo- Restaurování kamenných prvků kostela sv. Jiří 22.01.2020 Neuvedeno Jiří Pavlík Detail
RBP, zdravotní pojišťovna Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva na dodání hardware 1ks DELL PowerEdge R740 Server 22.01.2020 589 300 CZK BRAIN computers s.r.o. Detail