Anonymizace dokumentů pro OVM

SW nástroj pro anonymizaci dokumentů určených k uveřejnění v registru smluv je dostupný pouze pro orgány veřejné moci (OVM) a umožňuje převod souboru do strojově čitelného formátu (pdf s textovou vrstvou). Současně je možné provést anonymizaci osobních údajů a obchodního tajemství. Nástroj je dostupný na adrese: https://anonymizace.gov.cz Další informace jsou uvedeny na stránkách registru smluv v menu: Jak publikovat/Anonymizace dokumentů

Publikační formuláře

Formuláře, pomocí kterých můžete snadno připravit a odeslat metadata smlouvy společně s textovým obrazem smlouvy ke zveřejnění v Registru smluv, naleznete v prostředí Portálu veřejné správy. U formulářů je k dispozici též stručný návod k jejich použití. U formuláře Zveřejnění záznamu je nově možné u smluvní strany doplňovat údaje pomocí tlačítka. Podrobnosti v návodu k formuláři.
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Textové označení smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Dodávka zdravotnického materiálu 20.11.2019 51 748 CZK Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o. Detail
Základní škola Praha 5 - Hlubočepy, Pod Žvahovem 463, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Rámcová smlouva T - mobile 20.11.2019 Neuvedeno T-Mobile Czech Republic a.s. Detail
Univerzita Karlova Hledat další smlouvy společnosti UKPRF Objednávka - realizaci sociologického výzkumu výskytu depresivních stavů v populaci ČR v podobě omnibusového šetření 20.11.2019 Neuvedeno PhDr. Petr Sadílek Detail
Veolia Energie Praha, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dodávce tepelné energie č. 18644 20.11.2019 5 496 001 CZK Univerzita Karlova Detail
Ředitelství silnic a dálnic ČR Hledat další smlouvy společnosti D5 Oprava svodidel - BESIP a DN v úseku km 131,4-151 - 20.11.2019 1 569 662 CZK PAME - AUTO s.r.o. Detail
Česká spořitelna, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o účtu_0001300334 20.11.2019 Neuvedeno Statutární město Děčín Detail
Státní veterinární správa Hledat další smlouvy společnosti Objednávka Solitea Business Solutions s.r.o. 8/2019 20.11.2019 118 500 CZK Solitea Business Solutions s.r.o. Detail
Město Břeclav Hledat další smlouvy společnosti 87_2019_OSČ dotace 108 služba Odlehčovací služby (4938442) projekt Domovinka Remedia, odlehčovací služby 2. kolo dofinancování 20.11.2019 Neuvedeno REMEDIA PLUS z.ú. Detail
Ministerstvo vnitra Hledat další smlouvy společnosti Ad hoc 51 - Rekonfigurace spoje PEGAS 20.11.2019 237 424 CZK Národní agentura pro komunikační a informační tech Detail
Ústecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí investiční dotace na realizaci projektu "Nákup mechanizace na údržbu hřiště" 20.11.2019 100 000 CZK Sportovní klub policie Kadaň, z.s. Detail
Střední odborná škola Nové Město na Moravě Hledat další smlouvy společnosti pronájem sportovního areálu 20.11.2019 Neuvedeno RC Titáni Nové Město na Moravě z.s. Detail
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o podpoře 20.11.2019 Neuvedeno Dolňácko, a.s. Detail
Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Hledat další smlouvy společnosti Dodatek smlouvy VZMR rekonstrukce balkonů a zábradlí 20.11.2019 304 413 CZK Interiersystem s.r.o. Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o výpůjčce - extrakorporální lithotriptor PIEZOLITH 3000 PLUS - MO 20.11.2019 Neuvedeno HOSPIMED, spol. s r.o. Detail
Česká spořitelna, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o účtu_4038004 20.11.2019 Neuvedeno Statutární město České Budějovice Detail
Česká spořitelna, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o účtu_4037853 20.11.2019 Neuvedeno Statutární město České Budějovice Detail
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra Hledat další smlouvy společnosti Klatovy č.p.167,NP-ODK-ÚZSVM 20.11.2019 Neuvedeno Úřad pro zastupování státu ve věcec Detail
Město Tábor Hledat další smlouvy společnosti ZŠ Měšice - oprava vzduchotechniky v ŠJ Míkova 416 20.11.2019 Neuvedeno ELEKTRO - VZT s.r.o. Detail
Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Nábytek a pracovní stolové desky na vybavení org. ASTRA Zlín, středisko: Tyršovo nábřeží 801, Zlín 20.11.2019 Neuvedeno Fottera Petr, Truhlářské práce Detail
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Hledat další smlouvy společnosti Oprava přehezdu P5592 v km 10,910 v obvodu ST České Budějovice 2019/11. 20.11.2019 527 836 CZK EDIKT a.s. Detail
Základní škola Praha 5 - Hlubočepy, Pod Žvahovem 463, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o zajištění plaveckého kurzu 20.11.2019 Neuvedeno Flashtones, s.r.o. Detail
Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK Hledat další smlouvy společnosti Nájemní smlouva EBP (Mahler: Symfonie č. 3) 20.11.2019 70 000 CZK Bärenreiter Praha s.r.o. Detail
Statutární město Ostrava, městský obvod Proskovice Hledat další smlouvy společnosti Zveřejnění kupní smlouvy č. S00113/2019 - radary, statistika, kamery, sloupy, revize 20.11.2019 170 149 CZK EMPESORT s.r.o. Detail
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Objednávka č. 245/19/Šev - oprava Ureterorenoskopu 20.11.2019 78 560 CZK HOSPIMED, spol. s r.o. Detail
Vladimír RUML Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku 20.11.2019 Neuvedeno Více smluvních stran Detail
Statutární město Brno Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SMB - Prodloužení cyklostezky Nad Klajdovkou k Ochozi u Brna 20.11.2019 300 000 CZK Časnýř Detail
Město Český Krumlov Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o bezúplatném převodu nově vybudovaného vod. řadu a řadu splaš. kanalizace na pozemcích parc.č. 1696/23 a 1696/24 v k.ú. Spolí-Nové Spolí od investora BONA FIDE Plzeň na město Č. Krumlov 20.11.2019 132 500 CZK BONA FIDE Plzeň, s.r.o. Detail
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Hledat další smlouvy společnosti Objednávka kuželové nádoby z plexiskla pro fyzikální modelování 20.11.2019 58 800 CZK AZ Plastik, spol. s r.o. Detail
MSK registr smluv (Moravskoslezský kraj) Hledat další smlouvy společnosti Příloha k rámcové smlouvě o sjednávání devizových obchodů a termínovaných vkladů - podmínky TV 20.11.2019 130 411 CZK Raiffeisenbank a.s. Detail
Město Trhové Sviny Hledat další smlouvy společnosti Projekt regenerace panelových prostranství na sídlišti v Budovatelské ulici TS 20.11.2019 Neuvedeno Ing.arch. Kročák Jaromír Detail
Město Trhové Sviny Hledat další smlouvy společnosti Rekonstrukce trafostanice ČOV Trhové Sviny 20.11.2019 Neuvedeno ČEVAK a.s. Detail
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Oprava vozovky v ul. Petrskýá x Těšnov 20.11.2019 Neuvedeno EUROVIA CS, a.s. Detail
Statutární město Brno Hledat další smlouvy společnosti Grafické zpracování inzerce v tištěných médiích k parkování v Brně 20.11.2019 6 000 CZK CONCEPT LINE s.r.o. Detail
Generální finanční ředitelství Hledat další smlouvy společnosti Smlouva kupní_dodavka spotřebního materialu výzva III/2019 (AVISme 2019001037) 20.11.2019 220 242 CZK Azenet s.r.o. Detail
Česká spořitelna, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o účtu_4038002 20.11.2019 Neuvedeno Statutární město České Budějovice Detail
Město Uničov Hledat další smlouvy společnosti Parkovací plochy v Uničově - hydrogeologické posouzení zasakování 20.11.2019 59 300 CZK DEKONTA, a.s. Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka laboratorní chemie - diagnostika 20.11.2019 96 000 CZK BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží - zdravotnický materiál 20.11.2019 265 835 CZK BOHEMIA MEDICAL s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží - zdravotnický materiál 20.11.2019 69 400 CZK MEDISTAT, spol. s r.o. Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 3 k Dohodě o podávání poštovních zásilek Balík Do ruky - odpovědní zásilky 20.11.2019 Neuvedeno Obchodní tajemství Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 5 k Dohodě o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky, Balík Na poštu a Balík Do balíkovny 20.11.2019 Neuvedeno Obchodní tajemství Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 10 k Dohodě o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky, Balík Na poštu a Balík Do balíkovny 20.11.2019 Neuvedeno Obchodní tajemství Detail
Plzeň-věznice (Vězeňská služba České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Věznice Plzeň - objednávka úklidu a sanace DESINSEKTA 20.11.2019 Neuvedeno DESINSEKTA s.r.o. Detail
Česká republika - Ministerstvo obrany Hledat další smlouvy společnosti 383-303831 Přibližovací a letištní služby na letišti Kunovice na r.2020 (Předpokládaná výše výdaje na r.2020 je 100.000,-Kč) 20.11.2019 Neuvedeno Aircraft Industries, a.s. Detail
Česká republika - Ministerstvo obrany Hledat další smlouvy společnosti RD 44-41769 opravy vozidel T 815 dle objednávky O 26 PZ odúčtujte ze sml 1984070010105 20.11.2019 Neuvedeno AUTODÍLY ŠPINDLER HOLDING a.s. Detail
DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytování služeb 20.11.2019 120 000 CZK UNIS COMPUTERS, a.s. Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o Roznášce informačních_propagačních materiálů 20.11.2019 200 000 CZK Město Česká Lípa Detail
Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo - dodávka prvků vzduchotechniky do dílen 20.11.2019 309 050 CZK HI - SERVIS vzduchotechnika,s.r.o. Detail
Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy Hledat další smlouvy společnosti Poskytování zastávkových služeb na NZ Vychovatelna 20.11.2019 53 952 CZK Více smluvních stran Detail
Město Břeclav Hledat další smlouvy společnosti 88_2019_OSČ dotace 108 služba osobní asistence (6014685) projekt Osobní asistence Remedia 2. kolo dofinancování 20.11.2019 Neuvedeno REMEDIA PLUS z.ú. Detail