Anonymizace dokumentů pro OVM

SW nástroj pro anonymizaci dokumentů určených k uveřejnění v registru smluv je dostupný pouze pro orgány veřejné moci (OVM) a umožňuje převod souboru do strojově čitelného formátu (pdf s textovou vrstvou). Současně je možné provést anonymizaci osobních údajů a obchodního tajemství. Nástroj je dostupný na adrese: https://anonymizace.gov.cz Další informace jsou uvedeny na stránkách registru smluv v menu: Jak publikovat/Anonymizace dokumentů

Publikační formuláře

Formuláře, pomocí kterých můžete snadno připravit a odeslat metadata smlouvy společně s textovým obrazem smlouvy ke zveřejnění v Registru smluv, naleznete v prostředí Portálu veřejné správy. U formulářů je k dispozici též stručný návod k jejich použití. U formuláře Zveřejnění záznamu je nově možné u smluvní strany doplňovat údaje pomocí tlačítka. Podrobnosti v návodu k formuláři.
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Textové označení smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - Pneu Bridgestone 23.05.2019 156 080 CZK Storex FST, spol. s r.o. Detail
Lesy České republiky, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Dílo;Projektová činnost 23.05.2019 134 500 CZK Kavan Antonín, Ing. Detail
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Hledat další smlouvy společnosti LÉKY 23.05.2019 Neuvedeno PHARMOS, a.s. Detail
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka motorové nafty 23.05.2019 810 150 CZK Vendys & V s.r.o. Detail
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka motorové nafty 23.05.2019 785 600 CZK TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. Detail
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka motorové nafty 23.05.2019 785 600 CZK TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. Detail
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka motorové nafty 23.05.2019 785 600 CZK TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. Detail
Město Mikulov Hledat další smlouvy společnosti Rekonstrukce ulice Česká - TDI a BOZP 23.05.2019 Neuvedeno RIDKY s.r.o. Detail
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka motorové nafty 23.05.2019 799 680 CZK TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. Detail
Psychiatrická nemocnice Brno Hledat další smlouvy společnosti Rámcová kupní smlouva na dodávky personálního prádla (lékařský oděv) (T004/18V/00009691) 23.05.2019 193 400 CZK Richter Medical, s.r.o. Detail
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - prohlídky a zkoušky určeného technického zařízení v provozu podle zákona č. 266/94 Sb. o drahách v platném znění a pravidelnou revizi elektrického zařízení měníren trakční energie vč. vyhotovení protokolů 23.05.2019 90 000 CZK Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. Detail
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - napínák řemen.k vod.pumpě, těsnění odvětr,klik.hřídele, ukazatel elekt. opotřebení brzd, šroub dutý, chladič vodní, svorka upínací, nárazník, cívka 23.05.2019 76 730 CZK ZLINER s.r.o. Detail
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka motorové nafty 23.05.2019 948 100 CZK KM - PRONA, a.s. Detail
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o zajištění představení na společenský večer OZP. 23.05.2019 236 640 CZK Divadlo na Vinohradech Detail
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o spolupráci a účasti na projektu "Propagace OZP v rámci Klubu českých turistů" 23.05.2019 500 000 CZK Klub českých turistů Detail
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o spolupráci a účasti na projektu "Na kole s přilbou" 23.05.2019 82 645 CZK Bezpečně na silnicích o.p.s. Detail
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Hledat další smlouvy společnosti Propagace OZP v rámci Filmového festivalu Zlín 23.05.2019 Neuvedeno Více smluvních stran Detail
Ministerstvo financí Hledat další smlouvy společnosti FX SPOT (AVISme 2019001252) (AVISme 2019001252) 23.05.2019 2 750 378 125 CZK UNICREDIT BANK AG Detail
Státní fond dopravní infrastruktury Hledat další smlouvy společnosti Smlouva č. 1321/B1/2019 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 23.05.2019 485 000 CZK Obec Horní Loučky Detail
Státní fond dopravní infrastruktury Hledat další smlouvy společnosti Smlouva č. 1334/B1/2019 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 23.05.2019 1 949 000 CZK Obec Opatovice Detail
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Hledat další smlouvy společnosti LÉKY 23.05.2019 Neuvedeno Phoenix, lékárenský velkoobchod a.s. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Pronájem nebytových prostor v objektu Gynekologicko-porodnické kliniky. 23.05.2019 103 020 CZK MaAnBa Plus s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti zajištění komplexní revize požárních ucpávek v areálu FNO 23.05.2019 1 000 000 CZK PRO UNIE,s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti zpracování energetického generelu 23.05.2019 Neuvedeno Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti KOCHLEÁRNÍ IMPLANTÁT STANDARD PRO ORL KLINIKU 23.05.2019 32 527 174 CZK Abionic s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Nákup HVLP, IVLP, PZT a doplňků výživy 23.05.2019 218 182 CZK Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Nákup HVLP, IVLP, PZT a doplňků výživy 23.05.2019 50 191 CZK PHARMOS a.s. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Nákup HVLP, IVLP, PZT a doplňků výživy 23.05.2019 61 889 CZK PHARMOS a.s. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Nákup HVLP, IVLP, PZT a doplňků výživy 23.05.2019 54 982 CZK PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Nákup HVLP, IVLP, PZT a doplňků výživy 23.05.2019 76 647 CZK PHARMOS a.s. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Nákup HVLP, IVLP, PZT a doplňků výživy 23.05.2019 57 189 CZK PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Nákup HVLP, IVLP, PZT a doplňků výživy 23.05.2019 50 367 CZK Avenier, a.s. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Nákup HVLP, IVLP, PZT a doplňků výživy 23.05.2019 81 197 CZK PHARMOS a.s. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti dodávka „Mobilní infuzní pumpy pro parenterální výživu MIni Rythmic“ s příslušenstvím 23.05.2019 58 710 CZK B. Braun Medical s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Dodávka „MIDI 40, CO2 inkubátor - přímý ohřev“ s příslušenstvím 23.05.2019 117 000 CZK TRIGON PLUS s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti ALLIANCE Healthcare 011426 - 66500 23.05.2019 103 078 CZK ALLIANCE Healthcare 011426 Detail
Univerzita Karlova Hledat další smlouvy společnosti PedF_Smlouva o dílo_grafický návrh a tisk opticky čitelných skórovacích listů 23.05.2019 144 510 CZK Více smluvních stran Detail
Česká spořitelna, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Konfirmace FX1551164 23.05.2019 Neuvedeno Česká pošta, s.p. Detail
Psychiatrická nemocnice Brno Hledat další smlouvy společnosti Rámcová kupní dohoda na dodávky triček a spodního prádla pro pacienty (T004/18V/00010803) 23.05.2019 576 000 CZK KURÝR JMP s.r.o. Detail
ViaPharma s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží 23.05.2019 179 853 CZK Lékárna ÚVN - veřejná Detail
ViaPharma s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží 23.05.2019 51 157 CZK Lékárna nemocnice Třinec Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí voucheru na pobyt v zahraničních inkubátorech 23.05.2019 424 719 CZK iSophi Education s.r.o. Detail
Ministerstvo kultury Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 3 k Nájemní smlouvě na pronájem budovy č.p.220/139, Praha 6 - kabelové připojení, vedení kabelů ze dne 18.5.2016 23.05.2019 266 800 CZK Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Detail
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka z příjmu 4409/19 (Lekis nemocnice) 23.05.2019 Neuvedeno Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Detail
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka z příjmu 4387/19 (Lekis nemocnice) 23.05.2019 Neuvedeno Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Detail
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka z příjmu 4390/19 (Lekis nemocnice) 23.05.2019 Neuvedeno Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Detail
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka z příjmu 4392/19 (Lekis nemocnice) 23.05.2019 Neuvedeno Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Detail
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka z příjmu 4391/19 (Lekis nemocnice) 23.05.2019 Neuvedeno Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Detail
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Hledat další smlouvy společnosti MDX-VL3152 23.05.2019 71 896 CZK PHARMOS, a. s. Veřejná 806052 Detail
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka z příjmu 4393/19 (Lekis nemocnice) 23.05.2019 Neuvedeno Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Detail