Anonymizace dokumentů pro OVM

SW nástroj pro anonymizaci dokumentů určených k uveřejnění v registru smluv je dostupný pouze pro orgány veřejné moci (OVM) a umožňuje převod souboru do strojově čitelného formátu (pdf s textovou vrstvou). Současně je možné provést anonymizaci osobních údajů a obchodního tajemství. Nástroj je dostupný na adrese: https://anonymizace.gov.cz Další informace jsou uvedeny na stránkách registru smluv v menu: Jak publikovat/Anonymizace dokumentů

Publikační formuláře

Formuláře, pomocí kterých můžete snadno připravit a odeslat metadata smlouvy společně s textovým obrazem smlouvy ke zveřejnění v Registru smluv, naleznete v prostředí Portálu veřejné správy. U formulářů je k dispozici též stručný návod k jejich použití. U formuláře Zveřejnění záznamu je nově možné u smluvní strany doplňovat údaje pomocí tlačítka. Podrobnosti v návodu k formuláři.
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Textové označení smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Sdružení zdravotnických zařízení II Brno,příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Objednávka přístroje MOTO-MED gracile 12 22.01.2019 Neuvedeno REPO-RECK spol. s r. o. Detail
Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Výpůjčka sbírkových předmětů 22.01.2019 Neuvedeno Město Krupka Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti dar pantograf SPL 26 T3 T6A5 KT8D5 2 ks VHl BUP 22.01.2019 Neuvedeno SÉCHERON TCHEQUIE, spol. s r. o. Detail
Krajská nemocnice Liberec, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Balíček pro domácí dialýzu 22.01.2019 63 336 CZK BioNEXT Medical s.r.o. Detail
Město Boskovice Hledat další smlouvy společnosti Diecézní charita Brno - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice 22.01.2019 Neuvedeno Diecézní charita Brno Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží - zdravotnický materiál 22.01.2019 73 998 CZK BoneCare s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků 22.01.2019 72 950 CZK ViaPharma s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků 22.01.2019 180 672 CZK Pharmos a.s. Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků 22.01.2019 121 094 CZK Alliance HealthCare, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků 22.01.2019 62 476 CZK Alliance HealthCare, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Brno Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - Lékárna –LCH 22.01.2019 132 822 CZK Grifols s.r.o. Detail
Statutární město Brno Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo 2/2019/BY 22.01.2019 495 000 CZK KOROS, s.r.o. Detail
Galerie výtvarného umění v Náchodě Hledat další smlouvy společnosti objednávka tiskovin 22.01.2019 Neuvedeno Integraf, s.r.o. Detail
Město Telč Hledat další smlouvy společnosti Příkazní smlouva o poskytování služby - SENIOR TAXI 22.01.2019 Neuvedeno Aleš Havlíček TAXI OÁZA Detail
Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytování služeb 22.01.2019 Neuvedeno CENTROPOL ENERGY, a. s. Detail
Fakultní nemocnice Brno Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - Lékárna –LCH 22.01.2019 114 080 CZK EXBIO Praha, a.s. Detail
statutární město Zlín Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o vypořádání závazků 22.01.2019 Neuvedeno Roman Mucha Detail
České vysoké učení technické v Praze Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o účasti na řešení projektu Národní centrum kompetence Kybernetika a umělá inteligence, TN01000024 22.01.2019 Neuvedeno Více smluvních stran Detail
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky Hledat další smlouvy společnosti Rozhlasová reklama na Frekvenci 1 1.Q 2019 22.01.2019 Neuvedeno Radiohouse s.r.o. Detail
Česká spořitelna, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Nové VOP a CENÍK 22.01.2019 Neuvedeno Moravskoslezský kraj Detail
Generální finanční ředitelství Hledat další smlouvy společnosti Dodatek 1 Smlouva na zajištění vrátní a informační služby č. 121/H/2009 (AVISme 2019000035) 22.01.2019 1 449 938 CZK PPH spol. s r.o. Detail
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky Hledat další smlouvy společnosti Rozhlasová reklama na Hitrádio 1.Q 2019 22.01.2019 Neuvedeno Radiohouse s.r.o. Detail
Statutární město Brno Hledat další smlouvy společnosti Realizace datové sítě v Kníničkách při výměně NN vedení 22.01.2019 Neuvedeno Enlytech s.r.o. Detail
Česká spořitelna, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Nové VOP a ceník 22.01.2019 Neuvedeno Statutární město Jihlava Detail
Lesy České republiky, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Koupě (nákup anebo prodej) ostatní;o převodu z majetku ČR s právem hospodařit pro LČR 22.01.2019 8 108 505 CZK Město Sokolov Detail
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Objednávka KS - Zdravotnický materiál Kardiologie KS 22.01.2019 Neuvedeno Cardiomedical, s.r.o. Detail
Státní pozemkový úřad Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0073-D1-18-206 uzavřené dne 20.6.2018 o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Sečení Mladoboleslavsko" 22.01.2019 -7 965 CZK Jan Večeřa Detail
Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Sml. o využití sportoviště 22.01.2019 85 000 CZK Antihockey Gentleman, z.s. Detail
Gymnázium Vysoké Mýto Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o nákupu a užití produktů Sodexo 22.01.2019 Neuvedeno Sodexo Pass Česká republika a.s. Detail
Sdružení zdravotnických zařízení II Brno,příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování úklidových prací a služeb 22.01.2019 Neuvedeno Clarima, s.r.o. Detail
Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Darovací smlouva - věcný dar kouzelný koberec + sada Fun 22.01.2019 Neuvedeno Nakladatelství FORUM s.r.o. Detail
MONETA Money Bank, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o kontokorentním úvěru 22.01.2019 Neuvedeno Lesy města Náchoda, spol. s r.o. Detail
Pražská vodohospodářská společnost a.s. Hledat další smlouvy společnosti Náhradní zdroje elektrické energie - ČS Flora (DA 464 kVA), P3 - projektová dokumentace 22.01.2019 212 650 CZK Sweco Hydroprojekt a.s. Detail
Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Plzeň, Macháčkova 45 Hledat další smlouvy společnosti Kybernetické zabezpečení školy 22.01.2019 Neuvedeno Více smluvních stran Detail
Fakultní nemocnice Brno Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - Lékárna –LCH 22.01.2019 117 345 CZK DYNEX TECHNOLOGIES, spol. s r.o. Detail
Město Nymburk Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka ,,Na činnost AFK, zajištění provozu a údržby fotbalového stadionu AFK v roce 2019". 22.01.2019 144 000 CZK AFK NYMBURK Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti kupní smlouva - nemovitá věc: úplatné nabytí pozemku parc.č. 2716/5 k.ú. Strašnice 22.01.2019 202 222 CZK Více smluvních stran Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti nájemní smlouva - ostatní: reklamní akce 22.01.2019 129 600 CZK ART 4 PROMOTION, s.r.o. Detail
Moravskoslezský kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu sociálních služeb v roce 2019 22.01.2019 Neuvedeno EUROTOPIA.CZ, o.p.s. Detail
CENTRA a.s. Hledat další smlouvy společnosti Oprava KOU a WC, Wassermannova 1042/9 22.01.2019 83 400 CZK Více smluvních stran Detail
Fakultní nemocnice Brno Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - Lékárna –LCH 22.01.2019 176 800 CZK DYNEX TECHNOLOGIES, spol. s r.o. Detail
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo na stavební práce, náměstí Dr. E. Beneše 6 - výměna oken - 1. etapa II 22.01.2019 1 394 873 CZK FICHNA - HUDECZEK a.s. Detail
Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 - Zličín, Nedašovská 328 Hledat další smlouvy společnosti smlouva o škole v přírodě 22.01.2019 Neuvedeno Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 - Zličín, Nedašovská 328 Detail
Pražská vodohospodářská společnost a.s. Hledat další smlouvy společnosti Náhradní zdroje elektrické energie - ČS Ládví I (DA 800 kVA), P8 - projektová dokumentace 22.01.2019 327 000 CZK Sweco Hydroprojekt a.s. Detail
Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - kurz_řidič vozidla ZZS 22.01.2019 170 000 CZK Vyšší odborná škola zdravotnická Bílá vločka s.r.o. Detail
Armádní Servisní, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Příkazní smlouva - obstarání záležitosti příkazce (TDS a BOZP) při akci „Nový Jičín, logistický areál AS-PO – demolice objektů SO 016 a SO 017” 22.01.2019 145 920 CZK SONDEO s.r.o. Detail
Nemocnice Blansko Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zdravotnického materiálu 22.01.2019 183 418 CZK Fresenius Medical Care - ČR, s.r.o. Detail
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava Hledat další smlouvy společnosti NS - Pastrňák 22.01.2019 Neuvedeno Pastrňák Karel Detail
Fakultní nemocnice Brno Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - Lékárna –LCH 22.01.2019 102 905 CZK DYNEX LabSolutions, s.r.o. Detail
Česká spořitelna, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Nové VOP a CENÍK 22.01.2019 Neuvedeno Moravskoslezský kraj Detail