Publikační formuláře

Formuláře, pomocí kterých můžete snadno připravit a odeslat metadata smlouvy společně s textovým obrazem smlouvy ke zveřejnění v Registru smluv, naleznete v prostředí Portálu veřejné správy. U formulářů je k dispozici též stručný návod k jejich použití.

Zřízení datové schránky

Vzhledem k tomu, že smlouvu nelze do Registru smluv zveřejnit jinak, než za použití datové schránky, uvádíme odkaz na stránky věnované postupu zřízení datové schránky na žádost.
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Textové označení smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o výdeji zdravotnických prostředků 22.01.2018 Neuvedeno Zdravotnické potřeby - U pošty, s.r.o. Detail
Osigeno s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka správy a provozu IS NSK 22.01.2018 390 960 CZK Více smluvních stran Detail
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o centralizovaném zadávání veřejné zakázky - CEIS 22.01.2018 Neuvedeno Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. Detail
REVMATOLOGICKÝ ÚSTAV Hledat další smlouvy společnosti RD na dodávky léků Humira 22.01.2018 61 833 600 CZK AbbVie s.r.o. Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Olomouci - kontaktní pracoviště Šumperk (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti dohoda o vyhrazení SÚPM č. SUA-SZ-3/2018 22.01.2018 90 000 CZK STOLLEK s.r.o. Detail
Město Znojmo Hledat další smlouvy společnosti Oprava účelové komunikace ul. Klínek včetně VO - I. etapa dodatek č.1 22.01.2018 1 368 600 CZK Ekostavby Brno, a.s. Detail
Univerzita Karlova Hledat další smlouvy společnosti CERGE - objednávka stravenek 22.01.2018 140 000 CZK Edenred CZ, s. r. o. Detail
Ministerstvo práce a sociálních věcí Hledat další smlouvy společnosti zajištění "Aktualizačního semináře pro pracovníky ÚP a MPSV" (pronájem místností a zajištění občerstvení a stravování účastníků) 22.01.2018 117 865 CZK Academic Hotel & Congress Centre a.s. Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků 22.01.2018 231 834 CZK PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
REGIO UB, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti dodatek č. 14 ke kupní smlouvě č. 11/2004 o dodávce a odběru tepla 22.01.2018 Neuvedeno Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1810 Detail
Muzeum umění Olomouc Hledat další smlouvy společnosti poskytování služeb mobilního operátora 22.01.2018 Neuvedeno Vodafone Czech Republic a.s. Detail
Město Hustopeče Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o zemědělském pachtu p.č. 2997/1 a p.č. 2843 22.01.2018 182 830 CZK David Jankovec Detail
Krajská nemocnice Liberec, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka 22.01.2018 53 409 CZK APR spol. s r.o. Detail
Krajská nemocnice Liberec, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka 22.01.2018 73 201 CZK APR spol. s r.o. Detail
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra Hledat další smlouvy společnosti Modernizace LD THERMIA - vybav.interieru 22.01.2018 16 889 417 CZK DALU, s.r.o. Detail
Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o bezplatné výpůjčce 22.01.2018 Neuvedeno Více smluvních stran Detail
Plzeňská teplárenská, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Servis a oprava radiové sítě 22.01.2018 Neuvedeno Neuvedeno Detail
Veolia Energie ČR, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva na teplo 22.01.2018 941 842 CZK Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100 Detail
Veolia Energie ČR, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva na teplo 22.01.2018 219 000 CZK Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace Detail
Veolia Energie ČR, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva na teplo 22.01.2018 395 000 CZK Dopravní zdravotnictví a.s. Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky a Balík Na poštu Č. 982707-2582/2016 22.01.2018 Neuvedeno Obchodní tajemství Detail
Slovácké divadlo Uherské Hradiště, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o provedení uměleckého díla 22.01.2018 Neuvedeno Mime Prague, z.s. Detail
Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově Hledat další smlouvy společnosti objednávka knih 22.01.2018 Neuvedeno Albatros Media Detail
Město Znojmo Hledat další smlouvy společnosti Darovací smlouva o převodu vlastnictví k nemovitostem - IS Přímětice 22.01.2018 Neuvedeno Novák Josef Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky a Balík Na poštu Č. 982707-0831/2017 22.01.2018 Neuvedeno Obchodní tajemství Detail
Komerční banka, a.s. Hledat další smlouvy společnosti KB IBS - 1825003444 - Depo/loan - MINISTERSTVO FINANCÍ ČR (ID:2231274) 22.01.2018 Neuvedeno MINISTERSTVO FINANCÍ ČR Detail
Severočeská filharmonie Teplice Hledat další smlouvy společnosti Provedení koncertu 22.01.2018 Neuvedeno Městské divadlo Děčín, p. o. Detail
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Hledat další smlouvy společnosti P + R Jankovcova, č. akce 2930045 - PD a IČ - převod z PO na a.s. 22.01.2018 2 675 310 CZK Sinpps,s.r.o. Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o bezhotovostní úhradě cen potovních služeb č. 982807-2973/2017 22.01.2018 Neuvedeno obchodní tajemství Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb č. 982707-0086/2015 22.01.2018 Neuvedeno Obchodní tajemství Detail
Slovácké divadlo Uherské Hradiště, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o hostování divadelního představení 22.01.2018 Neuvedeno Divadlo Unlimited, z.s. Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb č. 982707-0086/2015 22.01.2018 Neuvedeno Obchodní tajemství Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Brně - kontaktní pracoviště Hodonín (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. HOA-SZ-1/2018 22.01.2018 60 000 CZK Jana Pospíšilová Detail
Thomayerova nemocnice Hledat další smlouvy společnosti Objednávka diagnostik 22.01.2018 Neuvedeno BIO-RAD spo. s r.o. Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o Roznášce informačních_propagačních materiálů 22.01.2018 60 000 CZK STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Detail
Technická univerzita v Liberci Hledat další smlouvy společnosti Objednávka r. 2018 - Čistící prostředky, gastromon. vybavení, údržba a servis 22.01.2018 Neuvedeno ZANAP Liberec s.r.o. Detail
Statutární město Jihlava Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 3 o nájmu a provozování veřejného vodovodu a veřejné kanalizace 22.01.2018 Neuvedeno Jihlavské vodovody a kanalizace a.s. Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků a ZM 22.01.2018 251 874 CZK PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r Detail
Slovácké divadlo Uherské Hradiště, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o pořádání divadelního představení 22.01.2018 Neuvedeno Mezinárodní festival DIVADLO Plzeň Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb 22.01.2018 Neuvedeno Obchodní tajemství Detail
Statutární město Hradec Králové Hledat další smlouvy společnosti Dotace na podporu vrcholového a výkonnostního sportu, dodatek číslo 1 22.01.2018 Neuvedeno JUDO Club Hradec Králové, z. s. Detail
Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o bezplatné výpůjčce 22.01.2018 Neuvedeno Více smluvních stran Detail
Správa Národního parku Podyjí Hledat další smlouvy společnosti Dodatek ke smlouvě - rozšíření rozsahu prací 22.01.2018 Neuvedeno Rudolf Tullia Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků a ZM 22.01.2018 113 560 CZK KC SOLID spol. s r.o. Detail
Slovácké divadlo Uherské Hradiště, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o hostování divadelního představení 22.01.2018 Neuvedeno Divadlo Unlimited, z.s. Detail
Lesy České republiky, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Prodej dříví 22.01.2018 372 000 CZK UNILES, a.s. Detail
Lesy České republiky, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Prodej dříví 22.01.2018 135 000 CZK UNILES, a.s. Detail
Lesy České republiky, s.p. Hledat další smlouvy společnosti poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost 22.01.2018 535 000 CZK LST a.s. Detail
Lesy České republiky, s.p. Hledat další smlouvy společnosti poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost s příjmem dříví 22.01.2018 831 666 CZK Jihozápadní dřevařská a.s. Detail
statutární město Plzeň Hledat další smlouvy společnosti kupní smlouva na prodej pozemků parc.č. 969/2, 973, 970/9 v k.ú. Javorná na Šumavě 22.01.2018 94 520 CZK Lenka Schlosserová, 1968 Detail