Časté chyby zveřejnění

Na základě prvních zkušeností jsme pro Vás připravili v sekci "Jak publikovat" článek s popisem nejčastějších chyb, které vedou k neúspěšnému zveřejnění smlouvy.

Publikační formuláře

Formulář, pomocí kterého můžete snadno připravit a odeslat metadata smlouvy společně s textovým obrazem smlouvy ke zveřejnění v Registru smluv, naleznete v prostředí Portálu veřejné správy. U formuláře je k dispozici též stručný návod k jeho použití.
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Textové označení smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky a Balík Na poštu 982607-1503/2015 25.09.2017 Neuvedeno obchodní tajemství Detail
Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti FM - dodání stravovacích poukázek na 10-2017 25.09.2017 Neuvedeno Sodexo Pass Česká republika a.s. Detail
Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Výměna světel a rekonstrukce elektrorozvodů 25.09.2017 345 315 CZK Zdeněk Keller Detail
Městská část Praha 7 Hledat další smlouvy společnosti Smlouva k zajištění odběru elektrické energie pro zařízení veřejného osvětlení ve vlastnictví Majitele dle Přílohy č. 1 Smlouvy 25.09.2017 33 780 CZK TRADE CENTRE PRAHA a.s. Detail
HOLTE MEDICAL, a.s. v likvidaci Hledat další smlouvy společnosti objednávka 25.09.2017 116 508 CZK CARDION s.r.o. Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky a Balík Na poštu č. 982607-1008/2016 25.09.2017 Neuvedeno Obchodní tajemství Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky a Balík Na poštu 982607-1503/2015 25.09.2017 Neuvedeno obchodní tajemství Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Porízení DHM-sítové prvky 25.09.2017 194 250 CZK GiTy, a.s. Detail
Národní galerie v Praze Hledat další smlouvy společnosti objednávka - grafický návrh vizuálu pro projekt Anežka LIVE! 25.09.2017 100 000 CZK Klára Zápotocká Detail
KruV - RS (Kraj Vysočina) Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 - Změny závazku SOD stavby "Gymnázium a SOŠ M. Budějovice - rekonstrukce kotelny a učeben" 25.09.2017 203 333 CZK ESTING GROUP s.r.o. Detail
Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín Hledat další smlouvy společnosti Dodatek ke Smlouvě o dílo na stavbu "ZŠ,MŠ a Praktická škola Vsetín-Realizace úspor energie" - zvýšení ceny z důvodu změny předmětu díla dle ZL č.01 25.09.2017 17 271 686 CZK TM Stav, spol. s.r.o. Detail
Bělušice - věznice (Vězeňská služba České republiky) Hledat další smlouvy společnosti kupní smlouva na dodávky kancelářského papíru - území CZ04 25.09.2017 14 505 CZK AB plus CZ s.r.o. Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti user-charge 25.09.2017 200 000 CZK Xerox Czech republic s.r.o. Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o svozu a rozvozu poštovních zásilek č. 982107-1414/2013 25.09.2017 Neuvedeno obchodní tajemství Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Jihlavě - kontaktní pracoviště Žďár nad Sázavou (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti DOHODA o zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců a potenciálních zaměstnanců a poskytnutí příspěvku v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II č. ZRA-MN-2038/2017 / reg. č. proj. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 25.09.2017 105 331 CZK Acti Bois CZ s.r.o. Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Olomouci - kontaktní pracoviště Jeseník (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti SÚPM - vyhrazené 25.09.2017 72 000 CZK INTER PROJECT EUROPE s.r.o. Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Plzni - kontaktní pracoviště Plzeň-jih (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku 25.09.2017 Neuvedeno Storgé, z.s. Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě - kontaktní pracoviště Ostrava (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o organizování veřejné služby č. TOT-VS-29/2017 25.09.2017 Neuvedeno Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace Detail
Domov pro seniory Malešice Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 14/2017 - Servis výtahů OTIS a.s. 25.09.2017 3 550 CZK OTIS a.s. Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ústí nad Labem - kontaktní pracoviště Litoměřice (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o organizování veřejné služby 25.09.2017 Neuvedeno Římskokatolická farnost Roudnice nad Labem Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti nákup nábytku 25.09.2017 126 982 CZK MARKSIMON s.r.o. Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Českých Budějovicích - kontaktní pracoviště České Budějovice (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutní příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evrospkého sociálního fondu 25.09.2017 78 750 CZK KOMISNÍ s.r.o. Detail
Liga-servis s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka opravy 363-522-ND-2017 25.09.2017 Neuvedeno HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Detail
Brněnské komunikace a.s. Hledat další smlouvy společnosti DODATEK č. 1 - Smlouva o poradenské činnosti a zprostředkování pojištění 25.09.2017 Neuvedeno CLARO s.r.o. Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Českých Budějovicích - kontaktní pracoviště České Budějovice (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu 25.09.2017 63 000 CZK MAUZ - výroba s.r.o. Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Príspevek na kulturní,sociál.rozvoj 25.09.2017 80 000 CZK Jaromír Králík Detail
Ředitelství silnic a dálnic ČR Hledat další smlouvy společnosti D0, D11 Oprava elektro -sloup VO a dálničního oplocení po DN 25.09.2017 121 849 CZK PRETOL s. r. o. Detail
Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5 Hledat další smlouvy společnosti Servisní smlouva 25.09.2017 Neuvedeno Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5 Detail
Městská část Praha 6 Hledat další smlouvy společnosti Obejdnávka na opravu bytu Ve Střešovičkách 1990/55 25.09.2017 61 800 CZK SNEO a.s. Detail
Městská část Praha 6 Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - projektová dokumentace na akci "Záchytné parkoviště Vypich" 25.09.2017 180 000 CZK ČVUT Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb č. 982707-3358/2012 25.09.2017 Neuvedeno Obchodní tajemství Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti nákup obálek 25.09.2017 162 500 CZK Harmanec-Kuvert CZ, spol. s r.o. Detail
Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba Hledat další smlouvy společnosti objednávka č. 135/2017/OŠPKaB - ZŠ J.Šoupala - oprava ovládání oken 25.09.2017 95 494 CZK VOSTAV MORAVA a.s. Detail
MV - generální ředitelství HZS ČR Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č.1 32 NOV/ZB/SVZBr 25.09.2017 Neuvedeno SYNTHOS KRALUPY a.s. Detail
Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo - Úprava plochy v prostoru garážové osady "U Veteriny" 25.09.2017 1 232 778 CZK JANKOSTAV s.r.o. Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti D2 Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb č. 982707-3358/2012 25.09.2017 Neuvedeno Obchodní tajemství Detail
Ministerstvo dopravy České republiky Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zajištění doprovodného programu při dětském odpoledni 25.09.2017 99 990 CZK Lagardere Active ČR, a.s. Detail
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o provozování drážní dopravy na vlečce 25.09.2017 50 000 CZK JOANNES, s.r.o. Detail
Statutární město Jablonec nad Nisou Hledat další smlouvy společnosti Nábytek na vybavení kanceláří stavebního úřadu č. 338 a č. 343 v budově magistrátu města 25.09.2017 107 700 CZK AP-SOFT JABLONEC s.r.o. Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka ve Zlíně - kontaktní pracoviště Vsetín (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o provedení rekvalifikace v rámci OPZ 25.09.2017 148 230 CZK Počítačová služba s.r.o. Detail
Statutární město Frýdek-Místek Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva na pozemky p.č. 737/6 a p.č. 739, vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek 25.09.2017 54 810 CZK Více smluvních stran Detail
Městské kulturní centrum Poděbrady Hledat další smlouvy společnosti Divadelní představení MISS DIETRICH LITUJE 25.09.2017 Neuvedeno DIVADLO UNGELT s.r.o. Detail
Fakultní mateřská škola se speciální péčí Hledat další smlouvy společnosti Darovací smlouva 25.09.2017 61 500 CZK Klub rodičůa přátel Fakultní MŠ se speciální péčí v Praze 6, zs Detail
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Hledat další smlouvy společnosti Modřice-oprava střešního pláště 25.09.2017 5 482 314 CZK SEŽEV facility s.r.o. Detail
Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 Hledat další smlouvy společnosti poskytnutí dotace na výstavbu nové haly odborného výcviku SOU stavebního Plzeň 25.09.2017 Neuvedeno Ministerstvo pro místní rozvoj Detail
České vysoké učení technické v Praze Hledat další smlouvy společnosti Anylýza poškozené lopatky 25.09.2017 150 000 CZK Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o. Detail
Město Moravské Budějovice Hledat další smlouvy společnosti Příkazní smlouva - zpracování veřejné zakázky - Elektronizace služeb úřadu 25.09.2017 80 000 CZK Mgr. Alexandr Petr Detail
Masarykova univerzita Hledat další smlouvy společnosti Objednávka materiálu a chemikálií pro DNA elektrofrézu 25.09.2017 143 791 CZK VWR International s.r.o. Detail
Město Moravské Budějovice Hledat další smlouvy společnosti Objednávka č. 75/2017/OOR - nákup materiálu - gastro potřeby 25.09.2017 2 786 CZK MIKO Office s.r.o. Detail
Město Moravské Budějovice Hledat další smlouvy společnosti Obejdnávak č. 74/2017/OOR - nákup materiálu - tonery 25.09.2017 6 215 CZK ABEL - Computer s. r. o. Detail