Anonymizace dokumentů pro OVM

SW nástroj pro anonymizaci dokumentů určených k uveřejnění v registru smluv je dostupný pouze pro orgány veřejné moci (OVM) a umožňuje převod souboru do strojově čitelného formátu (pdf s textovou vrstvou). Současně je možné provést anonymizaci osobních údajů a obchodního tajemství. Nástroj je dostupný na adrese: https://anonymizace.gov.cz Další informace jsou uvedeny na stránkách registru smluv v menu: Jak publikovat/Anonymizace dokumentů

Publikační formuláře

Formuláře, pomocí kterých můžete snadno připravit a odeslat metadata smlouvy společně s textovým obrazem smlouvy ke zveřejnění v Registru smluv, naleznete v prostředí Portálu veřejné správy. U formulářů je k dispozici též stručný návod k jejich použití. U formuláře Zveřejnění záznamu je nově možné u smluvní strany doplňovat údaje pomocí tlačítka. Podrobnosti v návodu k formuláři.
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Textové označení smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Národní památkový ústav Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo č. 3000H1190039 - sazba a grafická úprava knihy Metodika průzkumů vybraných předmětů uměleckého řemesla včetně ukázek prováděných průzkumů 16.10.2019 75 000 CZK Daniel Dědek Detail
Veolia Energie ČR, a.s. Hledat další smlouvy společnosti RSTM/42136/PK/201905 16.10.2019 613 365 CZK Beskydské divadlo Nový Jičín, příspěvková organizace Detail
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti catering pro účastníky konference ICEL 2019 16.10.2019 Neuvedeno Fresh catering s.r.o. Detail
České Radiokomunikace a.s. Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 11 ke smlouvě č. PRH/48/2015 o provozování komplexní služby vysílání a distribuce rozhlasových programů v sítích VKV vysílačů ze dne 28. ledna 2015 16.10.2019 957 072 CZK Více smluvních stran Detail
Krajská nemocnice Liberec, a.s. Hledat další smlouvy společnosti OBJEDNÁVKA 16.10.2019 131 790 CZK Boston Scientific Česká republika s.r.o. Detail
Krajská nemocnice Liberec, a.s. Hledat další smlouvy společnosti OBJEDNÁVKA 16.10.2019 62 186 CZK BARD Czech Republic s.r.o. Detail
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Hledat další smlouvy společnosti Smlouva založená z objednávky č.3591804499, oprava pro NI CRIO-9082 16.10.2019 56 700 CZK National Instruments Detail
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Hledat další smlouvy společnosti Smlouva založená z objednávky č.3591306643 16.10.2019 66 479 CZK AUTOCONT a.s. Detail
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Hledat další smlouvy společnosti Smlouva založená z objednávky č.3596203635 16.10.2019 67 435 CZK ASIANA, spol. s r.o. Detail
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Hledat další smlouvy společnosti Licenční smlouva - výroba profilového videa na objednávku 16.10.2019 95 000 CZK David Martinek Detail
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Hledat další smlouvy společnosti Smlouva založená z objednávky č.3597400145 16.10.2019 56 100 CZK Tiskárna Helbich a.s. Detail
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Hledat další smlouvy společnosti Smlouva založená z objednávky č.3598000261 16.10.2019 70 340 CZK Petr Mistr Detail
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Hledat další smlouvy společnosti Smlouva založená z objednávky č.3591306756 16.10.2019 55 540 CZK Aeroklub Tábor, z.s. Detail
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Hledat další smlouvy společnosti Smlouva založená z objednávky č.3598000204 16.10.2019 128 000 CZK Petr Mistr Detail
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Hledat další smlouvy společnosti Zpracování projektu fyzické bezpečnosti + Bezpečnostní projektová dokumentace IS ve prospěch bezpečnostního ředitele VUT v Brně 16.10.2019 84 000 CZK DRAKAS s.r.o. Detail
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 smlouvy o účasti na řešení projektu TRIO Výzkum a vývoj diagnostické jednotky pro tvářecí stroje (4dot Mechatronic Systems) 16.10.2019 Neuvedeno 4dot Mechatronic Systems s.r.o. Detail
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Hledat další smlouvy společnosti Výměna chladiče pro Fakultu podnikatelskou 16.10.2019 Neuvedeno IVENT PRO s.r.o. Detail
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Hledat další smlouvy společnosti Smlouva založená z objednávky č.3591100429 16.10.2019 72 180 CZK optitravel s.r.o. Detail
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Hledat další smlouvy společnosti Smlouva založená z objednávky č.3599001862 16.10.2019 88 000 CZK OFFICE SYSTEM s.r.o. Detail
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Hledat další smlouvy společnosti Smlouva založená z objednávky č.3591305870 16.10.2019 80 460 CZK SVMTech s.r.o. Detail
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 smlouvy o účasti na řešení projektu TRIO „Validované datové úložiště“ 16.10.2019 Neuvedeno EffiChem, s.r.o. Detail
Nemocnice Tábor, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka na monitorovací zařízení měřící svalovou relaxaci Infinity Trident Smart Pod NMT 16.10.2019 Neuvedeno Dräger Medical s.r.o. Detail
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Potvrzení objednávky č. 1602001/6190425483 16.10.2019 72 207 CZK Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Detail
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Hledat další smlouvy společnosti Darovací - peníze 16.10.2019 Neuvedeno Baxter Czech, s.r.o. Detail
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Hledat další smlouvy společnosti Kupní - ostatní smlouvy 16.10.2019 Neuvedeno Bidfood CR s r.o. Detail
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Pojistná smlouva na pojištění souboru vozidel - dodatek č. 26 16.10.2019 956 960 CZK ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a. s Detail
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Pojistná smlouva na pojištění souboru vozidel - dodatek č. 31 16.10.2019 1 378 372 CZK ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. Detail
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Pojistná smlouva na pojištění souboru vozidel - dodatek č. 30 16.10.2019 1 408 848 CZK ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. Detail
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje Hledat další smlouvy společnosti Pojistná smlouva na pojištění souboru vozidel - dodatek č. 29 16.10.2019 1 184 524 CZK ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. Detail
Univerzita Karlova Hledat další smlouvy společnosti 3.LF UK – Objednávka 2060389008 - ELISA soupravy pro zpracování biomarkerů 16.10.2019 69 920 CZK ELISA development, s.r.o. Detail
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Pojistná smlouva na pojištění souboru vozidel - dodatek č. 28 16.10.2019 1 256 384 CZK ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. Detail
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Pojistná smlouva na pojištění souboru vozidel - dodatek č. 27 16.10.2019 1 234 432 CZK ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. Detail
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Pojistná smlouva na pojištění souboru vozidel - dodatek č. 26 16.10.2019 956 960 CZK ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. Detail
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytování veřejdně dostupné služby elektronických komunikací 16.10.2019 Neuvedeno T-Mobile Czech Republic a.s. Detail
Nemocnice Na Bulovce Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků a ZM 16.10.2019 66 323 CZK Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Nemocnice Na Bulovce Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků a ZM 16.10.2019 648 359 CZK Merck Sharp&Dohme s.r.o. Detail
Nemocnice Na Bulovce Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků a ZM 16.10.2019 482 400 CZK GILEAD Sciences s.r.o. Detail
Nemocnice Na Bulovce Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků a ZM 16.10.2019 78 418 CZK PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Nemocnice Na Bulovce Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků a ZM 16.10.2019 121 125 CZK Sysmex CZ s.r.o. Detail
Nemocnice Na Bulovce Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků a ZM 16.10.2019 113 980 CZK ASCO-MED, spol. s.r.o. Detail
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Pojistná smlouva na pojištění souboru vozidel 16.10.2019 476 304 CZK ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. Detail
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Pojistná smlouva na pojištění souboru vozidel 16.10.2019 476 304 CZK ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. Detail
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Pojistná smlouva na pojištění souboru vozidel 16.10.2019 476 304 CZK ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. Detail
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Pojistná smlouva na pojištění souboru vozidel 16.10.2019 476 304 CZK ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. Detail
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Pojistná smlouva na pojištění souboru vozidel 16.10.2019 476 304 CZK ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. Detail
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Pojistná smlouva na pojištění souboru vozidel 16.10.2019 476 304 CZK ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. Detail
Univerzita Karlova Hledat další smlouvy společnosti 3.LF UK – Příkazní smlouva – poskytování komplexních služeb při zadávání veřejných zakázek a jejich administraci 16.10.2019 Neuvedeno TenderPoint s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 16.10.2019 102 086 CZK Distrimed s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 16.10.2019 139 855 CZK PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 16.10.2019 257 742 CZK PHARMOS, a.s. Detail