Upozornění k vyplňování předmětu smlouvy

V registru smluv se společně se smlouvou a dodatkem uveřejní také mj. metadata vymezující předmět smlouvy.

V metodických návodech umístěných na internetových stránkách MV je uvedeno, že je nezbytné uvést jak přímý, tak nepřímý předmět smlouvy. Předmětem přímým se rozumí lidské chování, kterým jsou realizována práva a povinnosti subjektů (např. užívání vypůjčené či pronajaté věci); předmětem nepřímým je věc, na jakou se konkrétní chování subjektů zaměřuje (např. vypůjčená či pronajatá věc sama o sobě).

Metadata obsahující pouze přímý nebo pouze nepřímý předmět smlouvy mohou být považována za chybná s tím, že zákon o registru smluv s touto chybou spojuje zrušení smlouvy od počátku po 3 měsících od jejího uzavření. V případě dotazů se neváhejte obrátit na registrsmluv@mvcr.cz.
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Předmět smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
ČESKÝ ROZHLAS Hledat další smlouvy společnosti S2022/08003/00 permanentní nafukovací brána pro ČRo Olomouc a ČRo Ostrava 06.10.2022 57 282 CZK bez DPH TKF spol. s.r.o. Detail
Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o zajištění marketingových, reklamních, propagačních, organizačních, a s tím souvisejících činností na akci NHL GLOBAL SERIES 2022, která se uskuteční od 7. – 8. 10. 2022 06.10.2022 1 063 255 CZK bez DPH Perinvest, a.s. Detail
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Nanovoltmetry 06.10.2022 9 180 EUR TESTOVACÍ TECHNIKA s.r.o. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o dílo § 2586 a násl. NOZ: Změna správce stavebního objektu SO 501, stavba č. 7500 TV Praha 6, etapa 0006 06.10.2022 Neuvedeno Více smluvních stran Detail
Mateřská škola Chaberáček, Praha 8 - Dolní Chabry, Protilehlá 235 Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o vedení mzdové agendy. 06.10.2022 5 000 CZK s DPH Více smluvních stran Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti směnná smlouva § 2184 a násl. NOZ: směna pozemků v k.ú.Štěrboholy 06.10.2022 33 237 510 CZK bez DPH NOBUR s.r.o. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti objednávka: Partnerství mezinárodní akce ALL DIGITAL SUMMIT 06.10.2022 100 000 CZK bez DPH Agentura pro evropské projekty & management /ve zkráceném znění EPMA / Detail
Fakultní nemocnice Plzeň Hledat další smlouvy společnosti Objednávky léků a ZM 06.10.2022 75 684 CZK bez DPH PROMEDICA Praha Group,a.s. Detail
Fakultní nemocnice Plzeň Hledat další smlouvy společnosti Objednávky léků a ZM 06.10.2022 129 111 CZK bez DPH PROMEDICA Praha Group,a.s. Detail
Fakultní nemocnice Plzeň Hledat další smlouvy společnosti Objednávky léků a ZM 06.10.2022 83 592 CZK bez DPH Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Plzeň Hledat další smlouvy společnosti Objednávky léků a ZM 06.10.2022 114 075 CZK bez DPH Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Plzeň Hledat další smlouvy společnosti Objednávky léků a ZM 06.10.2022 120 987 CZK bez DPH Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Plzeň Hledat další smlouvy společnosti Objednávky léků a ZM 06.10.2022 362 353 CZK bez DPH IMMOMEDICAL CZ s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Plzeň Hledat další smlouvy společnosti Objednávky léků a ZM 06.10.2022 106 800 CZK bez DPH Edwards Lifesciences Czech Republik, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Plzeň Hledat další smlouvy společnosti Objednávky léků a ZM 06.10.2022 86 400 CZK bez DPH Edwards Lifesciences Czech Republik, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Plzeň Hledat další smlouvy společnosti Objednávky léků a ZM 06.10.2022 237 391 CZK bez DPH INLAB Medical, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Plzeň Hledat další smlouvy společnosti Objednávky léků a ZM 06.10.2022 131 400 CZK bez DPH Terumo BCT Europe N. V. Detail
Fakultní nemocnice Plzeň Hledat další smlouvy společnosti Objednávky léků a ZM 06.10.2022 58 703 CZK bez DPH MEDIN a.s. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti : INV/OB/1233/22 - Zajištění zimní údržby / stavba č. 0057 Prodloužení stoky A2 06.10.2022 146 400 CZK bez DPH FREKO a.s. Detail
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o zajištění uměleckého vystoupení skupiny 06.10.2022 100 000 CZK bez DPH Zuzana Fialová ? ŽELVA music agency Detail
Mateřská škola Chaberáček, Praha 8 - Dolní Chabry, Protilehlá 235 Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o vedení mzdové agendy. 06.10.2022 5 000 CZK s DPH Více smluvních stran Detail
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí služeb 06.10.2022 131 890 CZK s DPH Milan Hodis, Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 157 478 CZK bez DPH PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 332 605 CZK bez DPH Janssen-Cilag s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 81 166 CZK bez DPH Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 54 600 CZK bez DPH PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 288 029 CZK bez DPH ROCHE s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 177 818 CZK bez DPH AbbVie s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 52 390 CZK bez DPH PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 869 632 CZK bez DPH PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 120 535 CZK bez DPH PHARMOS, a.s. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 1 503 779 CZK bez DPH Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 169 810 CZK bez DPH PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 52 350 CZK bez DPH B. Braun Medical s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 178 569 CZK bez DPH PHARMOS, a.s. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 313 936 CZK bez DPH Janssen-Cilag s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 145 371 CZK bez DPH PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 55 500 CZK bez DPH GLOBALTEK GROUP, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 506 173 CZK bez DPH Janssen-Cilag s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 69 825 CZK bez DPH PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 78 585 CZK bez DPH PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 288 029 CZK bez DPH ROCHE s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 131 071 CZK bez DPH PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 188 227 CZK bez DPH PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 73 039 CZK bez DPH Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 85 164 CZK bez DPH Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 207 216 CZK bez DPH Merck Sharp & Dohme s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 184 007 CZK bez DPH ELI LILLY ČR, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 297 537 CZK bez DPH sanofi-aventis, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 296 850 CZK bez DPH PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 58 723 CZK bez DPH PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 2 459 430 CZK bez DPH Janssen-Cilag s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 202 651 CZK bez DPH Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 112 339 CZK bez DPH PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 638 349 CZK bez DPH Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 108 093 CZK bez DPH PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 1 202 847 CZK bez DPH AbbVie s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 77 730 CZK bez DPH PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 98 308 CZK bez DPH Suppmed s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 105 524 CZK bez DPH sanofi-aventis, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 06.10.2022 52 977 CZK bez DPH PHARMOS, a.s. Detail
Statutární město Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Rámcová dohoda o dílo k veřejné zakázce Výmalba vnitřních prostor 2022-2023 06.10.2022 1 999 000 CZK bez DPH ECOSAFE Construction, s.r.o. Detail
Divadlo v Dlouhé Hledat další smlouvy společnosti Objednávka Canon iR Advance DX C3826i 06.10.2022 57 769 CZK bez DPH COPY SERVIS spol. s r.o. Detail
Krajský soud v Praze Hledat další smlouvy společnosti mytí oken v areálu soudu 06.10.2022 94 752 CZK bez DPH KUDASAI s.r.o. Detail
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Treasury obchod_1234100_R_MF 06.10.2022 Neuvedeno Ministerstvo financí Detail
Univerzita Karlova Hledat další smlouvy společnosti 1. LF UK Smlouva o řešení části projektu AZV NU22-08-00160 06.10.2022 2 244 000 CZK bez DPH Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., Detail
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Zajištění akce na zámku Liblice 06.10.2022 95 493 CZK bez DPH ČEZ, a. s. Detail
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Zajištění konferenčních služeb a stravování 06.10.2022 178 001 CZK bez DPH Česká společnost pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení z.s. Detail
Uherskohradišťská nemocnice a.s. Hledat další smlouvy společnosti Příjemka číslo 151993 06.10.2022 197 361 CZK bez DPH PHARMOS A.S. BRNO 611043 Detail
Uherskohradišťská nemocnice a.s. Hledat další smlouvy společnosti Příjemka číslo 151963 06.10.2022 479 320 CZK bez DPH Merck Sharp&Dohme s.r.o. Detail
Divadlo v Dlouhé Hledat další smlouvy společnosti Dobití stravného - Gastro Pass CARD 06.10.2022 63 858 CZK bez DPH Sodexo Pass Česká republika a.s. Detail
Mateřská škola Kopretina Jeseník, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Digitální učební pomůcky 06.10.2022 33 598 CZK s DPH DZM s.r.o. Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků a ZM 06.10.2022 56 293 CZK bez DPH PHARMOS, a.s. Detail
Vysoká škola polytechnická Jihlava Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 4 ke smlouvě o účasti na realizaci projektu "Metodika rozvoje znalostí a dovedností žáků vzdělávacího programu P-TECH" 06.10.2022 Neuvedeno IBM Česká republika, spol. s r.o., Praha 11 Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků a ZM 06.10.2022 46 076 CZK bez DPH PHARMOS, a.s. Detail
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Hledat další smlouvy společnosti Objednávka Sodexo Pass - září 2022 06.10.2022 940 384 CZK s DPH Sodexo Pass Česká republika a.s. Detail
Divadlo v Dlouhé Hledat další smlouvy společnosti Bolt Business - Zvláštní podmínky 06.10.2022 Neuvedeno Bolt Operations OÜ Detail
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o zapojení původce do obecního systému svozu odpadu hl. m. Prahy uzavřená v souladu s § 17 odst. 4 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 06.10.2022 21 995 CZK bez DPH SEMOT, SPOL. S R.O. Detail
Ministerstvo financí Hledat další smlouvy společnosti REVERZNÍ REPO (AVISme 2022002261) 06.10.2022 12 075 000 CZK bez DPH Raiffeisenbank a.s. Detail
Ministerstvo financí Hledat další smlouvy společnosti REVERZNÍ REPO (AVISme 2022002262) 06.10.2022 26 930 556 CZK bez DPH UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Detail
Ministerstvo financí Hledat další smlouvy společnosti REVERZNÍ REPO (AVISme 2022002258) 06.10.2022 161 418 CZK bez DPH Československá obchodní banka, a. s. Detail
Ministerstvo financí Hledat další smlouvy společnosti REVERZNÍ REPO (AVISme 2022002259) 06.10.2022 7 935 CZK bez DPH Československá obchodní banka, a. s. Detail
Ministerstvo financí Hledat další smlouvy společnosti REVERZNÍ REPO (AVISme 2022002260) 06.10.2022 950 192 CZK bez DPH Československá obchodní banka, a. s. Detail
Ředitelství silnic a dálnic ČR Hledat další smlouvy společnosti D0 510 SSHMP převod 06.10.2022 11 186 160 CZK bez DPH Státní statek hl.m. Prahy "v likvidaci" Detail
Ředitelství silnic a dálnic ČR Hledat další smlouvy společnosti D0 510 SSHMP převod 06.10.2022 206 569 664 CZK bez DPH Státní statek hl.m. Prahy "v likvidaci" Detail
Státní fond dopravní infrastruktury Hledat další smlouvy společnosti Klíčový a předmětový depozit 06.10.2022 439 134 CZK bez DPH EBIS, spol. s r.o. Detail
Ministerstvo financí Hledat další smlouvy společnosti REVERZNÍ REPO (AVISme 2022002257) 06.10.2022 1 345 556 CZK bez DPH Národní rozvojová banka, a.s. Detail
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - Příkazní smlouva 06.10.2022 106 480 CZK s DPH Steska, Kavřík, advokátní kancelář, s.r.o. Detail
Městská část Praha 1\nÚřad městské části Praha 1 Hledat další smlouvy společnosti Servis kamer MKS 07. - 09.2022. 06.10.2022 132 580 CZK s DPH KH servis a.s. Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti kabely 06.10.2022 56 286 CZK bez DPH Tekaben Trade s.r.o. Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti betony 06.10.2022 50 553 CZK bez DPH CEMBETON s.r.o. Detail
Základní škola Bruntál, Školní 2 Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o zajištění výuky cizího jazyka - 26. 9. 2022 - 30. 6. 2023 06.10.2022 82 000 CZK s DPH Hello language centre s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Dodávka léčivo- parenterální cytostatikum s obs.látkou Gemcitabin Hydrochlorid 06.10.2022 1 126 160 CZK bez DPH PHARMOS, a.s. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva SZM - hroty k ultrazvukovému aspirátoru CUSA CLARITY 06.10.2022 229 900 CZK bez DPH CARDION s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti nájem přístroje na vodu 06.10.2022 Neuvedeno Waterlogic CZ s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva NN SZM - amplatzer, okluder 06.10.2022 192 217 CZK bez DPH CARDION s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva SZM - náplast z umělého hedvábí 06.10.2022 500 000 CZK bez DPH Perfect Distribution a.s. Detail
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky Hledat další smlouvy společnosti 6. objednávka dle Rámc. sml č. ZP-910463/2020-R - licence Project Plan 1 06.10.2022 147 757 CZK s DPH SoftwareONE Czech Republic s.r.o. Detail
Ministerstvo práce a sociálních věcí Hledat další smlouvy společnosti Zajištění PR osvětové kampaně "Mít domov" projektu Podpora sociálního bydlení v periodiku Sociální práce. 06.10.2022 60 000 CZK bez DPH Asociace vzdělavatelů v sociální práci, z.s. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti ALLIANCE Healthcare 011426 - 112970 06.10.2022 113 185 CZK bez DPH ALLIANCE Healthcare 011426 Detail