Anonymizace dokumentů pro OVM

SW nástroj pro anonymizaci dokumentů určených k uveřejnění v registru smluv je dostupný pouze pro orgány veřejné moci (OVM) a umožňuje převod souboru do strojově čitelného formátu (pdf s textovou vrstvou). Současně je možné provést anonymizaci osobních údajů a obchodního tajemství. Nástroj je dostupný na adrese: https://anonymizace.gov.cz Další informace jsou uvedeny na stránkách registru smluv v menu: Jak publikovat/Anonymizace dokumentů

Publikační formuláře

Formuláře, pomocí kterých můžete snadno připravit a odeslat metadata smlouvy společně s textovým obrazem smlouvy ke zveřejnění v Registru smluv, naleznete v prostředí Portálu veřejné správy. U formulářů je k dispozici též stručný návod k jejich použití. U formuláře Zveřejnění záznamu je nově možné u smluvní strany doplňovat údaje pomocí tlačítka. Podrobnosti v návodu k formuláři.
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Textové označení smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Dům dětí a mládeže Domino Hronov Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o odministraci projektu 22.11.2018 113 969 CZK TOP Priority s.r.o. Detail
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo - provedení měření hlukové zátěže ze silniční dopravy 22.11.2018 123 000 CZK EUROVIA CS, a.s. Detail
Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti objednávka chemikálií 22.11.2018 Neuvedeno MEDESA s.r.o. Detail
Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti objednávka léků 22.11.2018 Neuvedeno ZZM, spol. s r.o. Detail
Česká spořitelna, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o účtu_CS00000012086709 22.11.2018 Neuvedeno Mateřská škola HAVAJ, Praha 13, Mezi Školami 2482 Detail
Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okr. Chomutov Hledat další smlouvy společnosti kupní smlouva na dodávky výpočetní techniky 22.11.2018 Neuvedeno David Beneš Detail
SmP - Odpady a.s. Hledat další smlouvy společnosti stavební práce 22.11.2018 56 785 CZK PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. Detail
Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1 Hledat další smlouvy společnosti Smlouva na dodávku a odběr tepelné energie 2019 22.11.2018 Neuvedeno ČEZ Energetické služby, s.r.o. Detail
Oderská městská společnost, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - oprava omítek a maleb 22.11.2018 81 021 CZK MONTCOLOR ZAVADIL s.r.o. Detail
Policejní prezidium České republiky Hledat další smlouvy společnosti DOD č. 1 dodávky kovových doplňků ke ste 22.11.2018 Neuvedeno TYSSA METAL a.s. Detail
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - vypracování změny projektové dokumentace stavby - oprava střechy na budově kateder PF - zelená střecha. 22.11.2018 Neuvedeno Correct BC, s.r.o. Detail
Ostravské komunikace, a.s. Hledat další smlouvy společnosti DODÁVKA ELEKTŘINY ZE SÍTÍ VN 22.11.2018 Neuvedeno Pražská plynárenská, a.s. Detail
Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka titulů do knihovny GFÚ 22.11.2018 14 480 EUR EBSCO Information Services s.r.o. Detail
Město Blatná Hledat další smlouvy společnosti Výměna a montáž topení v objektu ZUŠ Blatná 22.11.2018 Neuvedeno Václav Polan instalatér - topenář Detail
Městský obvod Svinov Hledat další smlouvy společnosti SOD"Provádění údržby dopr. zančení a inform.systémů názvů ulic a míst.cílů v Ostravě-Svinově 22.11.2018 Neuvedeno KOPEČNÝ - K+K, s.r.o. Detail
Základní škola Slaný, Rabasova 821, okres Kladno Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o zajištění pobytu 22.11.2018 Neuvedeno Levínek s.r.o. Detail
Správa Pražského hradu Hledat další smlouvy společnosti Objednávka výměny 23 ks led zářivek včetně instalace 22.11.2018 61 770 CZK TeMoC, s.r.o. Detail
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Hledat další smlouvy společnosti objednávka-tablety LENOVO 22.11.2018 119 700 CZK Richard ŽÁČEK Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě - kontaktní pracoviště Ostrava (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a evropského sociálního fondu 22.11.2018 180 000 CZK Marian Karol Polus Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě - kontaktní pracoviště Ostrava (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a evropského sociálního fondu 22.11.2018 216 000 CZK Marian Karol Polus Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě - kontaktní pracoviště Opava (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. OPA-V-87/2018 22.11.2018 28 126 CZK Armáda spásy v České republice, z. s. Detail
Statutární město Havířov Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: Sanace zdravotního střediska na ulici Dlouhá třída 83 Havířov 22.11.2018 18 662 860 CZK Beskydská stavební, a.s. Detail
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Hledat další smlouvy společnosti Nakup switchu-NEXTIS 22.11.2018 588 969 CZK Nextis Services s.r.o. Detail
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o spolupráci a o využití výsledků vývoje - dodatek č. 3 22.11.2018 Neuvedeno ELTODO, a.s. Detail
Město Sokolov Hledat další smlouvy společnosti Veřejnoprávní smlouva č. SML/217/2018/OFŠ o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sokolova, dodatek číslo 1 22.11.2018 Neuvedeno TRIAL TEAM BŘEZOVÁ v AČR Detail
CEJIZA, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o připojení č. 12439272, EAN 859182400200215988 22.11.2018 Neuvedeno E.ON Distribuce, a.s. Detail
Česká agentura pro standardizaci Hledat další smlouvy společnosti Obj. Analýza ČS norem na výstavbu 22.11.2018 200 000 CZK Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Detail
Statutární město Brno, městská část Brno-střed Hledat další smlouvy společnosti Kounicova 1-9, Brno - zřízení etážového vytápění v bytech č.3, 4, 9, 11, 13, 18, 25 a 26 22.11.2018 3 140 098 CZK Metrostav a.s. Detail
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o spolupráci při šetření mimořádných událostí v drážní dopravě a v případech smrtelných pracovních úrazů 22.11.2018 13 000 CZK I.G. Rail, s. r. o. Detail
ZOO PARK Vyškov, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Oprava střechy sezónního občerstvení v Dinoparku 22.11.2018 135 000 CZK Ladislav Janeček Klempířské práce Detail
Česká spořitelna, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o účtu_CS00000012086708 22.11.2018 Neuvedeno Mateřská škola HAVAJ, Praha 13, Mezi Školami 2482 Detail
SATT a.s. Hledat další smlouvy společnosti pronájem sálu 22.11.2018 Neuvedeno Kultura Žďár, příspěvková organizace Detail
Ministerstvo spravedlnosti Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytování právních služeb 22.11.2018 Neuvedeno HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář Detail
Fakultní nemocnice Hradec Králové Hledat další smlouvy společnosti objednávka-NL 22.11.2018 1 432 338 CZK ROCHE s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Hradec Králové Hledat další smlouvy společnosti objednávka-NL 22.11.2018 1 173 936 CZK Janssen-Cilag s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Hradec Králové Hledat další smlouvy společnosti objednávka-NL 22.11.2018 1 060 560 CZK AbbVie s.r.o. Detail
Česká zemědělská univerzita v Praze Hledat další smlouvy společnosti "Gamifikace Point one" 22.11.2018 1 689 550 CZK Court of Moravia, s.r.o. Detail
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje Hledat další smlouvy společnosti Objednávka 22.11.2018 144 260 CZK Více smluvních stran Detail
ViaPharma s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží 22.11.2018 72 964 CZK NEMOCNICE BŘECLAV, přísp. org. ústavní část Detail
Univerzita Karlova Hledat další smlouvy společnosti FSV - Objednávka č. 180929 - nákup objektivu a kamery 22.11.2018 81 590 CZK O-VIDEO s.r.o. Detail
Město Týn nad Vltavou Hledat další smlouvy společnosti Směnná smlouva (pozemek p. č. 1752/3 za pozemek p. č. 1835/13 v k. ú. Týn nad Vltavou) 22.11.2018 316 800 CZK Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Týn nad Vltavou Detail
Domov U Biřičky Hledat další smlouvy společnosti Nákup hygienické pomůcky 22.11.2018 Neuvedeno VYROUBAL TEXTILES s.r.o. Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti úklid 22.11.2018 3 890 748 CZK PREMIO INVEST s.r.o. Detail
Statutární město Kladno Hledat další smlouvy společnosti Realizační smlouva o dílo 22.11.2018 2 565 035 CZK Klika & Dvořák, s.r.o. Detail
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky Hledat další smlouvy společnosti přenechání prostor objednateli včetně představení a technického vybavení 22.11.2018 210 000 CZK Richard Balous Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě - kontaktní pracoviště Ostrava (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a evropského sociálního fondu 22.11.2018 180 000 CZK Marian Karol Polus Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě - kontaktní pracoviště Opava (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. OPA-V-76/2018 22.11.2018 90 000 CZK Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace Detail
statutární město Plzeň Hledat další smlouvy společnosti OBJ. technický dozor - "Stavební úpravy Mohylové ulice, úsek Masarykova - Stará cesta" obj. 4510031034 22.11.2018 Neuvedeno IDS control s.r.o. Detail
statutární město Plzeň Hledat další smlouvy společnosti OBJ. nátěry komunikačních zařízení na území m. Plzně obj. 4510030810 22.11.2018 Neuvedeno LITURUM, s.r.o. Detail
Sociální služby města Přerova, p.o. Hledat další smlouvy společnosti Dodávka materiálu a zámečnických prací spojených s rekonstrukcí venkovního přístřešku a kočárkárny městských jeslí 22.11.2018 Neuvedeno Aleš Ostrčil Detail
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 2, Ječná 30 Hledat další smlouvy společnosti Objednávka č.354/18 na nákup laboratorních zdrojů 22.11.2018 69 070 CZK Diametral a.s. Detail
Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o uměleckém výkonu - hudební vystoupení v rámci akce Ostravské Vánoce 2018 22.11.2018 Neuvedeno Buckingham Entertainment Group s.r.o. Detail
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje Hledat další smlouvy společnosti Oprava podlahových krytin v ÚO Klatovy 22.11.2018 97 508 CZK Miroslav Hruška Detail
Znojmo - věznice (Vězeňská služba České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 - SOD na zhotovení projektové dokumentace - rekonstrukce plynové kotelny 22.11.2018 Neuvedeno Digitronic CZ s.r.o. Detail
Městská část Praha 13 Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace 22.11.2018 120 000 CZK Více smluvních stran Detail
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Objednávka OKB - Diagnostika 22.11.2018 68 981 CZK Abbott Laboratories, s.r.o. Detail
Státní pozemkový úřad Hledat další smlouvy společnosti Příkazní smlouva - Koordinátor BOZP pro stavbu „Polní cesta C14 v k. ú. Rychnov u Nových Hradů" 22.11.2018 5 000 CZK Milan Blažek Detail
Okresní soud v Semilech Hledat další smlouvy společnosti Instalace a dodávka záložních zdrojů napájení v budově Okresního soudu v Semilech 22.11.2018 173 020 CZK AUTOCONT a.s. Detail
Ústav zemědělské ekonomiky a informací Hledat další smlouvy společnosti Instalace a konfigurace informačního systému LDAP, Shibboleth a PDS 22.11.2018 Neuvedeno MULTIDATA Praha, spol. s r.o. Detail
Centrum sociálních služeb Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - Připojení k internetu SAS a sdílení dokumentů v síti 22.11.2018 Neuvedeno PH Comp Detail
Česká republika - Ministerstvo obrany Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 - Čáslav - modernizace letištní světlotechniky - zpracování PD; 107V693002210 22.11.2018 Neuvedeno AGA - Letiště, s.r.o. Detail
Nemocnice Na Homolce Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva na SZM - vodiče pro periferní intervence 22.11.2018 89 950 CZK EUROMEDICAL spol. s r.o. Detail
Státní pozemkový úřad Hledat další smlouvy společnosti Smlouva na převod nemovitosti 22.11.2018 77 690 CZK Šumavská zemědělská společnost s.r.o. Detail
Město Lanškroun Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo s nehmotným výsledkem - Arch. soutěž NÁDRAŽÍ - Ebringer 22.11.2018 Neuvedeno Ing. Pustějovský Jan Ph.D. Detail
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě Hledat další smlouvy společnosti Předměty na výstavu "Bienále 2018" 22.11.2018 Neuvedeno Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou Detail
Česká republika - Ministerstvo obrany Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 - Čáslav - modernizace alianční infrastruktury 21. zTL (rekonstrukce VPD a PD) - zpracování PD; 107V693002209 22.11.2018 Neuvedeno AGA - Letiště, s.r.o. Detail
Ministerstvo dopravy České republiky Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytování služeb "Zajištění výcviku řídících letového provozu Armády České republiky" - dodatek č. 5 22.11.2018 101 650 378 CZK Více smluvních stran Detail
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Hledat další smlouvy společnosti dodávka stolních počítačů typu All in one 22.11.2018 323 200 CZK BRAIN computers s.r.o. Detail
Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dodávce tepelné energie 22.11.2018 1 652 240 CZK ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Detail
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Hledat další smlouvy společnosti Vánoční výzdoba v administrativních objektech OŘ HK - U Fotochemy, ul. Hlaváčova. 22.11.2018 150 800 CZK DM Solutions, s.r.o. Detail
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Hledat další smlouvy společnosti Motorové pily, křovinořezy a fukary na listí 22.11.2018 189 203 CZK NEVAP s.r.o. Detail
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Hledat další smlouvy společnosti Technologický domek - nabídka č. 18N0000440 22.11.2018 198 900 CZK VARIEL, a. s. Detail
MV - generální ředitelství HZS ČR Hledat další smlouvy společnosti Autodíly na zkoušky 22.11.2018 Neuvedeno Car Elements, s.r.o. Detail
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo č. E650-S-1700/2018 22.11.2018 120 024 CZK AirPlus, spol. s r.o. Detail
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Hledat další smlouvy společnosti Nakup IP telefonu-DIMENSION DATA 22.11.2018 347 220 CZK Dimension Data Czech Republic s.r.o Detail
České vysoké učení technické v Praze Hledat další smlouvy společnosti Kncelářské potřeby (tiskárna, tonery, kamera, podavač, odpad. nádobka atd.) 22.11.2018 Neuvedeno Alza.cz a.s. Detail
Univerzita Pardubice Hledat další smlouvy společnosti Nákup lisu na cementové rámečky 22.11.2018 Neuvedeno CEMEX Czech Republic, s. r .o. Detail
Město Česká Kamenice Hledat další smlouvy společnosti FO - Stavební - Rekonstrukce komunikace v ul. B. Němcové, Hálkova a Spojovací 22.11.2018 5 869 884 CZK Stavební firma Bardzák s.r.o. Detail
Národní divadlo Hledat další smlouvy společnosti Smlouva nájemní + Dodatek 1 - Jedná se o druhé zveřejnění smlouvy z důvodu opravy smlouvy. Smlouva byla poprvé zveřejněna dne 04.05.2018 22.11.2018 140 745 CZK ETS montáže, společnost s r.o. Detail
Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 Hledat další smlouvy společnosti Objednávka pobytu - ubytování a polopenze pro 51 osob v termínu 17. - 21.3.2019. 22.11.2018 171 080 CZK Pension Tyrol Detail
PRAHA 10 - Majetková, a.s. Hledat další smlouvy společnosti OBJ_169_2018_Oprava dřevěných plášťů budov šaten - TP ingestav 22.11.2018 103 816 CZK Více smluvních stran Detail
Statutární město Frýdek-Místek Hledat další smlouvy společnosti Objednávka-Výměna starých dopr.značek za nové, umístění nových svislých dopr. značek, odstranění komunik.závad 22.11.2018 129 500 CZK TS a.s. Detail
Generální ředitelství cel Hledat další smlouvy společnosti Kompletní výmalba včetně oprav prasklých stěn 22.11.2018 98 700 CZK Martin Harčarik Detail
Mateřská škola Za Stadionem, příspěvková organizace města Kyjova Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - oprava plotu 22.11.2018 Neuvedeno Tomáš Plachý Detail
ViaPharma s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží 22.11.2018 540 000 CZK FN Plzeň nemocnice - centrové léky Detail
České vysoké učení technické v Praze Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o smlouvě budoucí o spolupráci při řešení projektu FV40242 v rámci programu výzkumu a vývoje TRIO (náležitosti případné spolupráce) 22.11.2018 Neuvedeno Více smluvních stran Detail
Statutární město Ústí nad Labem Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo - Opravy a modernizace sociálních zařízení v budově MmÚ 22.11.2018 6 332 949 CZK Gerhard Horejsek a spol. s.r.o. Detail
Domov pro seniory Zahradní Město Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - oprava pračky 22.11.2018 10 000 CZK PRAGOPERUN, spol. s r.o. Detail
Územní pracoviště Hradec Králové (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o vydání majetku dědicům. 22.11.2018 1 313 410 CZK Více smluvních stran Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků 22.11.2018 112 224 CZK Alliance HealthCare, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků 22.11.2018 114 690 CZK Alliance HealthCare, s.r.o. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti dodatek č. 1 k objednávce VZ - „Geodetické doměření objektu budovy Lapidária v areálu Výstaviště 22.11.2018 Neuvedeno MURUS - monumenta renovamus, projekce, spol. s r.o. Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků 22.11.2018 80 022 CZK PHOENIX Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti dod.č. 1 k objednávce - VZ "expozice Lapidária v areálu Výstaviště Holešovice - Slovanská epopej 22.11.2018 Neuvedeno DigiTry Art Technologies s.r.o. Detail
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra Hledat další smlouvy společnosti Karlovy Vary-NP-Tosca-pizzerie-HONG HU 22.11.2018 Neuvedeno HONG HU s.r.o. Detail
Západočeská univerzita v Plzni Hledat další smlouvy společnosti PD klidové zóny FEL 22.11.2018 63 151 CZK Mgr. Dana Šmídová Křesinová Detail
Západočeská univerzita v Plzni Hledat další smlouvy společnosti Materiálové analýzy (lab.LET). 22.11.2018 86 052 CZK Proinno a.s. Detail
Západočeská univerzita v Plzni Hledat další smlouvy společnosti konzultace metodiky mereni a ustaveni -faze1 22.11.2018 84 500 CZK PATTERN HG a.s. Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků 22.11.2018 70 003 CZK Pharmos a.s. Detail
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 2018001 ke Smlouvě č. 32383/18 o poskytování a úhradě zdravotních služeb 22.11.2018 Neuvedeno Domov U Biřičky Detail