Anonymizace dokumentů pro OVM

SW nástroj pro anonymizaci dokumentů určených k uveřejnění v registru smluv je dostupný pouze pro orgány veřejné moci (OVM) a umožňuje převod souboru do strojově čitelného formátu (pdf s textovou vrstvou). Současně je možné provést anonymizaci osobních údajů a obchodního tajemství. Nástroj je dostupný na adrese: https://anonymizace.gov.cz Další informace jsou uvedeny na stránkách registru smluv v menu: Jak publikovat/Anonymizace dokumentů

Publikační formuláře

Formuláře, pomocí kterých můžete snadno připravit a odeslat metadata smlouvy společně s textovým obrazem smlouvy ke zveřejnění v Registru smluv, naleznete v prostředí Portálu veřejné správy. U formulářů je k dispozici též stručný návod k jejich použití. U formuláře Zveřejnění záznamu je nově možné u smluvní strany doplňovat údaje pomocí tlačítka. Podrobnosti v návodu k formuláři.
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Textové označení smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka motorové nafty 23.05.2019 785 600 CZK TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. Detail
Město Mikulov Hledat další smlouvy společnosti Rekonstrukce ulice Česká - TDI a BOZP 23.05.2019 Neuvedeno RIDKY s.r.o. Detail
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka motorové nafty 23.05.2019 799 680 CZK TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. Detail
Psychiatrická nemocnice Brno Hledat další smlouvy společnosti Rámcová kupní smlouva na dodávky personálního prádla (lékařský oděv) (T004/18V/00009691) 23.05.2019 193 400 CZK Richter Medical, s.r.o. Detail
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - prohlídky a zkoušky určeného technického zařízení v provozu podle zákona č. 266/94 Sb. o drahách v platném znění a pravidelnou revizi elektrického zařízení měníren trakční energie vč. vyhotovení protokolů 23.05.2019 90 000 CZK Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. Detail
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - napínák řemen.k vod.pumpě, těsnění odvětr,klik.hřídele, ukazatel elekt. opotřebení brzd, šroub dutý, chladič vodní, svorka upínací, nárazník, cívka 23.05.2019 76 730 CZK ZLINER s.r.o. Detail
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka motorové nafty 23.05.2019 948 100 CZK KM - PRONA, a.s. Detail
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o zajištění představení na společenský večer OZP. 23.05.2019 236 640 CZK Divadlo na Vinohradech Detail
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o spolupráci a účasti na projektu "Propagace OZP v rámci Klubu českých turistů" 23.05.2019 500 000 CZK Klub českých turistů Detail
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o spolupráci a účasti na projektu "Na kole s přilbou" 23.05.2019 82 645 CZK Bezpečně na silnicích o.p.s. Detail
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Hledat další smlouvy společnosti Propagace OZP v rámci Filmového festivalu Zlín 23.05.2019 Neuvedeno Více smluvních stran Detail
Ministerstvo financí Hledat další smlouvy společnosti FX SPOT (AVISme 2019001252) (AVISme 2019001252) 23.05.2019 2 750 378 125 CZK UNICREDIT BANK AG Detail
Státní fond dopravní infrastruktury Hledat další smlouvy společnosti Smlouva č. 1321/B1/2019 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 23.05.2019 485 000 CZK Obec Horní Loučky Detail
Státní fond dopravní infrastruktury Hledat další smlouvy společnosti Smlouva č. 1334/B1/2019 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 23.05.2019 1 949 000 CZK Obec Opatovice Detail
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Hledat další smlouvy společnosti LÉKY 23.05.2019 Neuvedeno Phoenix, lékárenský velkoobchod a.s. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Pronájem nebytových prostor v objektu Gynekologicko-porodnické kliniky. 23.05.2019 103 020 CZK MaAnBa Plus s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti zajištění komplexní revize požárních ucpávek v areálu FNO 23.05.2019 1 000 000 CZK PRO UNIE,s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti zpracování energetického generelu 23.05.2019 Neuvedeno Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti KOCHLEÁRNÍ IMPLANTÁT STANDARD PRO ORL KLINIKU 23.05.2019 32 527 174 CZK Abionic s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Nákup HVLP, IVLP, PZT a doplňků výživy 23.05.2019 218 182 CZK Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Nákup HVLP, IVLP, PZT a doplňků výživy 23.05.2019 50 191 CZK PHARMOS a.s. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Nákup HVLP, IVLP, PZT a doplňků výživy 23.05.2019 61 889 CZK PHARMOS a.s. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Nákup HVLP, IVLP, PZT a doplňků výživy 23.05.2019 54 982 CZK PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Nákup HVLP, IVLP, PZT a doplňků výživy 23.05.2019 76 647 CZK PHARMOS a.s. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Nákup HVLP, IVLP, PZT a doplňků výživy 23.05.2019 57 189 CZK PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Nákup HVLP, IVLP, PZT a doplňků výživy 23.05.2019 50 367 CZK Avenier, a.s. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Nákup HVLP, IVLP, PZT a doplňků výživy 23.05.2019 81 197 CZK PHARMOS a.s. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti dodávka „Mobilní infuzní pumpy pro parenterální výživu MIni Rythmic“ s příslušenstvím 23.05.2019 58 710 CZK B. Braun Medical s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Dodávka „MIDI 40, CO2 inkubátor - přímý ohřev“ s příslušenstvím 23.05.2019 117 000 CZK TRIGON PLUS s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti ALLIANCE Healthcare 011426 - 66500 23.05.2019 103 078 CZK ALLIANCE Healthcare 011426 Detail
Univerzita Karlova Hledat další smlouvy společnosti PedF_Smlouva o dílo_grafický návrh a tisk opticky čitelných skórovacích listů 23.05.2019 144 510 CZK Více smluvních stran Detail
Česká spořitelna, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Konfirmace FX1551164 23.05.2019 Neuvedeno Česká pošta, s.p. Detail
Psychiatrická nemocnice Brno Hledat další smlouvy společnosti Rámcová kupní dohoda na dodávky triček a spodního prádla pro pacienty (T004/18V/00010803) 23.05.2019 576 000 CZK KURÝR JMP s.r.o. Detail
ViaPharma s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží 23.05.2019 179 853 CZK Lékárna ÚVN - veřejná Detail
ViaPharma s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží 23.05.2019 51 157 CZK Lékárna nemocnice Třinec Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí voucheru na pobyt v zahraničních inkubátorech 23.05.2019 424 719 CZK iSophi Education s.r.o. Detail
Ministerstvo kultury Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 3 k Nájemní smlouvě na pronájem budovy č.p.220/139, Praha 6 - kabelové připojení, vedení kabelů ze dne 18.5.2016 23.05.2019 266 800 CZK Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Detail
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka z příjmu 4409/19 (Lekis nemocnice) 23.05.2019 Neuvedeno Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Detail
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka z příjmu 4387/19 (Lekis nemocnice) 23.05.2019 Neuvedeno Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Detail
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka z příjmu 4390/19 (Lekis nemocnice) 23.05.2019 Neuvedeno Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Detail
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka z příjmu 4392/19 (Lekis nemocnice) 23.05.2019 Neuvedeno Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Detail
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka z příjmu 4391/19 (Lekis nemocnice) 23.05.2019 Neuvedeno Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Detail
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Hledat další smlouvy společnosti MDX-VL3152 23.05.2019 71 896 CZK PHARMOS, a. s. Veřejná 806052 Detail
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka z příjmu 4393/19 (Lekis nemocnice) 23.05.2019 Neuvedeno Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Detail
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Hledat další smlouvy společnosti MDX-VL3148 23.05.2019 72 346 CZK Alliance Healthcare s.r.o. VL Detail
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Hledat další smlouvy společnosti MDX-VL3147 23.05.2019 338 026 CZK Viapharma s.r.o. Detail
Úřad práce České republiky Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva na dodávky tiskáren včetně zajištění jejich záručního servisu. 23.05.2019 161 700 CZK Notes CS a.s. Detail
ČD - Telematika a.s. Hledat další smlouvy společnosti Pojistná smlouva 23.05.2019 347 000 CZK Allianz pojišťovna, a.s. Detail
Mateřská škola Olomouc, Wolkerova 34, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 11.2.2019 23.05.2019 131 598 CZK WSAEKO s.r.o. Detail
Ministerstvo spravedlnosti Hledat další smlouvy společnosti Obměna diskových polí 23.05.2019 3 995 420 CZK AUTOCONT a.s. Detail
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo č. 008/OPI/2019 - dodávka a instalace nové ústředny EPS na objektu Ústředí VZP ČR, včetně zpětného odběru původních zařízení 23.05.2019 349 067 CZK HAVLÍČEK - EPS s.r.o. Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti Podlahářské práce 23.05.2019 93 231 CZK ANVI TRADE s.r.o. Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti Výroba šablon na tra 23.05.2019 97 000 CZK JAN ŠIMEČEK Detail
Městský soud v Praze Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zajištění opravy výtahu v Justičním areálu Na Míčánkách 23.05.2019 100 000 CZK ATALIAN CZ s.r.o. Detail
ViaPharma s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží 23.05.2019 53 519 CZK Lékárna VFN III - oddělení přípravy cytostatik Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti úpravy SW - mimo IT 23.05.2019 148 800 CZK Media Channel, a.s. Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti úpravy SW IT 23.05.2019 102 366 CZK CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Detail
Mateřská škola Olomouc, Wolkerova 34, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 11.2.2019 23.05.2019 131 598 CZK WSAEKO s.r.o. Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti úpravy SW - mimo IT 23.05.2019 3 200 000 CZK CS Com Sys s.r.o. Detail
Novoměstská radnice, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o nájmu nebytových prostor 23.05.2019 148 000 CZK AUTENTISTÉ s. r. o. Detail
Ministerstvo financí Hledat další smlouvy společnosti DEPO (AVISme 2019001251) (AVISme 2019001251) 23.05.2019 38 639 CZK Citibank Europe plc, organizační složka Detail
Ministerstvo financí Hledat další smlouvy společnosti REPO (AVISme 2019001250) (AVISme 2019001250) 23.05.2019 1 286 667 CZK UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Detail
Ministerstvo financí Hledat další smlouvy společnosti DEPO (AVISme 2019001249) (AVISme 2019001249) 23.05.2019 52 778 CZK UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti úpravy SW IT 23.05.2019 157 544 CZK Industrial Technology Systems, spol. s r.o. Detail
Ústav analytické chemie AV ČR,v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka č. 19010138 na opravu přístroje HPST 23.05.2019 Neuvedeno HPST, s.r.o. Detail
ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o. Hledat další smlouvy společnosti Venkovní dlažby v ZŠ - školní zahrada 23.05.2019 89 494 CZK Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Detail
Ústav analytické chemie AV ČR,v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka stravenek SODEXO červen 2019 23.05.2019 109 670 CZK Sodexo Pass Česká republika a.s. Detail
ViaPharma s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží 23.05.2019 134 286 CZK Lékárna Thomayerova nemocnice ústavní část Detail
ViaPharma s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží 23.05.2019 75 967 CZK Lékárna VFN - odd. výdeje pro veřejnost I Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti úpravy SW - mimo IT 23.05.2019 60 000 CZK TELMAX s.r.o. Detail
Ministerstvo práce a sociálních věcí Hledat další smlouvy společnosti Úprava aplikačního programového vybavení 23.05.2019 52 000 CZK DUSIL a spol., v.o.s. Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti elektro práce 23.05.2019 87 000 CZK ing. Slavoj Ranš Detail
Komerční banka, a.s. Hledat další smlouvy společnosti KB IBS - 1999103184 - TVIS - VINAŘSKÝ FOND (ID:3080882) 23.05.2019 Neuvedeno VINAŘSKÝ FOND Detail
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Hledat další smlouvy společnosti Objednávka dodání tiskového papíru dle Rámcové dohody 23.05.2019 56 490 CZK SPM - Security Paper Mill, a.s. Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti specializované práce 23.05.2019 331 460 CZK Dräger Safety s.r.o. Detail
Nemocnice Na Homolce Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č.4 ke Smlouvě o spolupráci na řešení části projektu výzkumu a vývoje č.15-29565A a poskytnutí účelové podpory na rok 2019 23.05.2019 49 000 CZK Univerzita Karlova Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti poradenské služby 23.05.2019 150 000 CZK ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Phoenix - 14558 23.05.2019 499 602 CZK Phoenix Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti ViaPharma s r. o. - 14557 23.05.2019 132 339 CZK ViaPharma s r. o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Janssen-Cilag sro - 66489 23.05.2019 333 308 CZK Janssen-Cilag sro Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Janssen-Cilag sro - 66488 23.05.2019 56 188 CZK Janssen-Cilag sro Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti PHOENIX 1900327 - 66461 23.05.2019 386 028 CZK PHOENIX 1900327 Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Promedica Praha - 14556 23.05.2019 232 144 CZK Promedica Praha Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Roche s.r.o - 14555 23.05.2019 1 550 264 CZK Roche s.r.o Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Phoenix CN - 35434 23.05.2019 215 537 CZK Phoenix CN Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti B. Braun Medical s.r.o. - 2548 23.05.2019 84 514 CZK B. Braun Medical s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Batist Medical a.s. - OBJ1956263 23.05.2019 54 802 CZK Batist Medical a.s. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. - OBJ1902689 23.05.2019 52 776 CZK PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Globaltek Group s.r.o. - OBJ1902607 23.05.2019 63 764 CZK Globaltek Group s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Promedica Praha group as - 66485 23.05.2019 495 435 CZK Promedica Praha group as Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti PHOENIX 1900327 - 66480 23.05.2019 1 789 158 CZK PHOENIX 1900327 Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti ALLIANCE Healthcare 011426 - 66478 23.05.2019 102 800 CZK ALLIANCE Healthcare 011426 Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti BIOVENDOR -Labor.medicína a.s. - OBJ1902688 23.05.2019 97 969 CZK BIOVENDOR -Labor.medicína a.s. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti AMGEN - 48907 23.05.2019 383 445 CZK AMGEN Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti ROCHE S.R.O. - 48905 23.05.2019 83 478 CZK ROCHE S.R.O. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti AVENIER a.s. - 48904 23.05.2019 1 104 050 CZK AVENIER a.s. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti CARDION S.R.O. - OBJ1956258 23.05.2019 83 636 CZK CARDION S.R.O. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti CARDION S.R.O. - OBJ1956257 23.05.2019 62 149 CZK CARDION S.R.O. Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků a ZM 23.05.2019 54 336 CZK ViaPharma s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti BS Prague Medical CS, spol. s r. o. - OBJ1956255 23.05.2019 70 400 CZK BS Prague Medical CS, spol. s r. o. Detail