Anonymizace dokumentů pro OVM

SW nástroj pro anonymizaci dokumentů určených k uveřejnění v registru smluv je dostupný pouze pro orgány veřejné moci (OVM) a umožňuje převod souboru do strojově čitelného formátu (pdf s textovou vrstvou). Současně je možné provést anonymizaci osobních údajů a obchodního tajemství. Nástroj je dostupný na adrese: https://anonymizace.gov.cz Další informace jsou uvedeny na stránkách registru smluv v menu: Jak publikovat/Anonymizace dokumentů

Publikační formuláře

Formuláře, pomocí kterých můžete snadno připravit a odeslat metadata smlouvy společně s textovým obrazem smlouvy ke zveřejnění v Registru smluv, naleznete v prostředí Portálu veřejné správy. U formulářů je k dispozici též stručný návod k jejich použití. U formuláře Zveřejnění záznamu je nově možné u smluvní strany doplňovat údaje pomocí tlačítka. Podrobnosti v návodu k formuláři.
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Textové označení smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Pražská vodohospodářská společnost a.s. Hledat další smlouvy společnosti Náhradní zdroje elektrické energie - ČS Radotín II (DA 1480 kVA), P5 - projektová dokumentace 22.01.2019 580 700 CZK Sweco Hydroprojekt a.s. Detail
Generální ředitelství cel Hledat další smlouvy společnosti Úklidové služby v objektech GŘC 22.01.2019 Neuvedeno FORCORP GROUP spol. s r.o. Detail
Město Stříbro Hledat další smlouvy společnosti Zaměření stávajícího stavu kostela Nanebevzetí Panny Marie 22.01.2019 59 800 CZK ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o. Detail
Město Moravská Třebová Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o budoucí kupní smlouvě ve věci prodeje p.p.č. 279/3, 277/3 3808/39 v obci a kat. území Boršov u Mor. Třebové 22.01.2019 65 400 CZK Václav Novotný 1978, Boršov u Moravské Třebové a Jana Novotná, 1978, Boršov u Moravské Třebové Detail
Fond dalšího vzdělávání Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o zajištění vzdělávání praxí 22.01.2019 Neuvedeno Více smluvních stran Detail
Nemocnice Tábor, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Příkazní smlouva na poskytování služeb v oblasti zásobování energiemi - zpracování kompletní administrace: „Výběrové řízení na dodavatele tepla z vnořené kogenerační jednotky v Nemocnici Tábor, a.s 22.01.2019 195 000 CZK CEFA s.r.o. Detail
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu výzkumu a vývoje - program INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-ACTION, projekt LTAUSA18011 22.01.2019 8 619 000 CZK Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Detail
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu výzkumu a vývoje - program INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-ACTION, projekt LTAUSA18016 22.01.2019 11 329 000 CZK Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. Detail
Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38 Hledat další smlouvy společnosti právní ochrana 22.01.2019 Neuvedeno Více smluvních stran Detail
statutární město Děčín Hledat další smlouvy společnosti Darovací smlouva 22.01.2019 351 398 CZK Ústecký kraj Detail
CENTRA a.s. Hledat další smlouvy společnosti Oprava KOU a WC včetně výměny zařizovacích předmětů, Řepínská 676 22.01.2019 68 600 CZK Více smluvních stran Detail
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání 22.01.2019 Neuvedeno MUDr. Pavlína Marešová Detail
Fond dalšího vzdělávání Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o zajištění vzdělávání praxí 22.01.2019 Neuvedeno Více smluvních stran Detail
Město Mnichovo Hradiště Hledat další smlouvy společnosti Opravy parkovacích automatů 22.01.2019 61 450 CZK WSA doprava a parkování s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Hledat další smlouvy společnosti Servis ZT 22.01.2019 303 000 CZK Siemens Healthcare, s.r.o. Detail
Město Moravská Třebová Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 434 22.01.2019 Neuvedeno Sociální služby města Moravská Třebová Detail
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání 22.01.2019 Neuvedeno STOMINAS s.r.o. Detail
Město Blansko Hledat další smlouvy společnosti Stravenky EXIT 2/2019 22.01.2019 Neuvedeno Edenred CZ s.r.o. Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti 29451132-722591 22.01.2019 Neuvedeno TeamCity s.r.o. Detail
Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299 Hledat další smlouvy společnosti nájemní smlouva 22.01.2019 Neuvedeno Karel Smejkal Detail
Zlínský kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace podle zákona č.306/1999 Sb. 22.01.2019 Neuvedeno Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií, s.r.o. Detail
Pražská vodohospodářská společnost a.s. Hledat další smlouvy společnosti Přeložka vodovodního řadu Vypich – Veleslavín, Praha 6 - projektová dokumentace 22.01.2019 740 000 CZK KOMPRIN, s.r.o. Detail
Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299 Hledat další smlouvy společnosti nájemní smlouva 22.01.2019 Neuvedeno Aleš Klupák Detail
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Hledat další smlouvy společnosti Zimní údržba a odstraňování sněhu u ST České Budějovice 2019/01 22.01.2019 250 000 CZK Skanska a.s. Detail
Domažlická nemocnice, a.s. Hledat další smlouvy společnosti HOSPIMED, spol. s.r.o., Kupní smlouva - „Zvýšení kvality návazné péče - Domažlická nemocnice - přístroje pro rehabilitaci“, a to 6. části pod názvem „Fyzikální léčba - rázová vlna“. 22.01.2019 984 450 CZK HOSPIMED, spol. s r.o. Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků 22.01.2019 198 439 CZK ViaPharma s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků 22.01.2019 228 281 CZK Pharmos a.s. Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků 22.01.2019 90 246 CZK Alliance HealthCare, s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků 22.01.2019 222 208 CZK Pharmos a.s. Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků 22.01.2019 82 806 CZK ViaPharma s.r.o. Detail
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání 22.01.2019 Neuvedeno ANGIO CL s.r.o. Detail
Městská nemocnice Hořice Hledat další smlouvy společnosti SZM labotatoř 22.01.2019 126 143 CZK Beckman Coulter Česká republika s.r.o. Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 5_Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky, Balík Na poštu, Balík Do balíkovny 22.01.2019 Neuvedeno Obchodní tajemství Detail
Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299 Hledat další smlouvy společnosti nájemní smlouva 22.01.2019 Neuvedeno Bohumil Kaňka Detail
Město Nymburk Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka ,,Na činnost Sportovního klubu POLICIE Nymburk, z.s. v roce 2019". 22.01.2019 900 000 CZK SPORTOVNÍ KLUB POLICIE Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 3_Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky, Balík Na poštu, Balík Do balíkovny 22.01.2019 Neuvedeno Obchodní tajemství Detail
statutární město Děčín Hledat další smlouvy společnosti Darovací smlouva - 4 ks dýchacích přístrojů Dräger 4000 22.01.2019 132 228 CZK Ústecký kraj Detail
Pražská vodohospodářská společnost a.s. Hledat další smlouvy společnosti Obnova vodovodních řadů DN 1100 VDJ Flora - Kyjský uzel, IV. etapa - (manipulační uzly a propoje) - projektová dokumentace 22.01.2019 1 502 270 CZK INTERPROJEKT s.r.o. Detail
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Hledat další smlouvy společnosti Dodavatelská objednávka č. DO68359 pro středisko 5351 - HVLP 22.01.2019 807 642 CZK ROCHE S.R.O. Detail
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Hledat další smlouvy společnosti Objednávka č. SZT1900026 pro středisko 6652 - Servis zdravotní techniky 22.01.2019 168 556 CZK FOMEI s.r.o. Detail
Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299 Hledat další smlouvy společnosti dodávka a montáž CCTV systému 22.01.2019 Neuvedeno Václav Slezák Detail
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání 22.01.2019 Neuvedeno MUDR.EVA ŠAFRÁNKOVÁ - DĚTSKÝ LÉKAŘ Detail
Město Písek Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo - Nástupní prostor - Nemocnice Písek 22.01.2019 24 382 192 CZK EUROVIA CS, a.s. Detail
Státní pozemkový úřad Hledat další smlouvy společnosti nájemní smlouva na budovy a stavby č. 35N18/74 22.01.2019 23 735 CZK Agrobiowest s.r.o. Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky, Balík Na poštu a Balík Do balíkovny 22.01.2019 Neuvedeno Obchodní tajemství Detail
Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299 Hledat další smlouvy společnosti dodávka a instalace vybavení do učeben 22.01.2019 Neuvedeno BOXED, s.r.o. Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti lapoly 22.01.2019 259 070 CZK AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. VIZ 116254 (nástupnická org.) Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 k Dohodě o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb 22.01.2019 Neuvedeno Obchodní tajemství Detail
Pražská vodohospodářská společnost a.s. Hledat další smlouvy společnosti VDJ Modřany jih I – obnova technologie - projektová dokumentace 22.01.2019 672 324 CZK Sweco Hydroprojekt a.s. Detail
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti objednávka grafické práce 22.01.2019 70 000 CZK František Matoušek Detail
Masarykova základní škola a Mateřská škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Drogistické zboží 22.01.2019 Neuvedeno Občanské sdružení D.R.A.K. z.s. Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb 22.01.2019 50 000 CZK Obchodní tajemství Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti ND tram 22.01.2019 342 800 CZK SAROND, s.r.o. Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 3_Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky, Balík Na poštu, Balík Do balíkovny 22.01.2019 Neuvedeno Obchodní tajemství Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti ND tram 22.01.2019 251 200 CZK SAROND, s.r.o. Detail
Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299 Hledat další smlouvy společnosti Dodávka a montáž kancelářského nábytku, Hobis, dekor ořech, úchytky typ USN 22.01.2019 Neuvedeno ERGO INTERIER, s.r.o. Detail
Nemocnice Na Homolce Hledat další smlouvy společnosti Objednávka NOSZM19000572 - zdravotnický materiál 22.01.2019 106 560 CZK Edwards Lifesciences Czech Republic s.r.o. Detail
České vysoké učení technické v Praze Hledat další smlouvy společnosti Laboratorní souprava pro RTG měření 22.01.2019 2 199 213 CZK ARTEMIS, společnost s ručením omezeným Detail
Statutární město Brno Hledat další smlouvy společnosti Celoroční objednávka květin a drobných dárkových předmětů pro SPOZ na rok 2019 22.01.2019 Neuvedeno Petr Matuška Detail
VAS v.o.s. Hledat další smlouvy společnosti Vyúčtování služeb Slánská 1678, Praha 6 22.01.2019 65 255 CZK Více smluvních stran Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 3_Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky, Balík Na poštu, Balík Do balíkovny 22.01.2019 Neuvedeno Obchodní tajemství Detail
Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most Hledat další smlouvy společnosti Dodávka tepelné energie a TUV 22.01.2019 2 511 303 CZK Tepelné hospodářství Litvínov s.r.o. Detail
Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299 Hledat další smlouvy společnosti Renewal AVG Internet Security Business Edition 350 computers (3 years) 22.01.2019 Neuvedeno Avast Software s.r.o. Detail
Město Nymburk Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu měta Nymburka ,,Na činnost Junáka - českého skauta, přístavu modrá flotila Nymburk v roce 2019." 22.01.2019 90 000 CZK Junák - český skaut, přístav Modrá flotila Nymburk, z.s. Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1_Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky, Balík Na poštu a Balík Do balíkovny 22.01.2019 Neuvedeno Obchodní tajemství Detail
VZLU TEST, a.s. Hledat další smlouvy společnosti objednávka zkoušek 22.01.2019 Neuvedeno obchodní tajemství Detail
Pražská vodohospodářská společnost a.s. Hledat další smlouvy společnosti Vybudování PPO na stokové síti v oblasti Karlína - výkon technického dozoru stavebníka 22.01.2019 735 000 CZK Ing. Milan Kyslík Detail
Nemocnice Na Homolce Hledat další smlouvy společnosti Objednávka NOSZM19000583 - zdravotnický materiál 22.01.2019 614 000 CZK Medtronic Czechia s.r.o. Detail
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Pronájem přístroje Analyzátor pro elektroforézu G 26 22.01.2019 36 000 CZK BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č.2_Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky, Balík Na poštu, Balík Do balíkovny 22.01.2019 Neuvedeno Obchodní tajemství Detail
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti III/12550 Bojiště, most ev.č. 12550-4 – TDI a BOZP - smlouva o poskytnutí služeb 22.01.2019 312 960 CZK FORVIA CZ, s.r.o. Detail
Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299 Hledat další smlouvy společnosti SMLOUVA O SPOLUPRÁCI 22.01.2019 Neuvedeno Bosch Termotechnika s.r.o. Detail
Dopravní podnik Ostrava a.s. Hledat další smlouvy společnosti Nákup náhradních dílů autobusů 22.01.2019 84 155 CZK SOLARIS CZECH spol. s r.o. Detail
Nemocnice Na Homolce Hledat další smlouvy společnosti Objednávka NOSZM19000584 - zdravotnický materiál 22.01.2019 177 082 CZK Medtronic Czechia s.r.o. Detail
Statutární město Brno Hledat další smlouvy společnosti Celoroční objednávka květin a drobných dárkových předmětů pro SPOZ na rok 2019 22.01.2019 Neuvedeno Ing. Michaela Pflegerová Detail
Město Blansko Hledat další smlouvy společnosti Stravenky PUNKVA 2/2019 22.01.2019 Neuvedeno Světlana Tomková Detail
Nemocnice Na Homolce Hledat další smlouvy společnosti Objednávka NOSZM19000573- zdravotnický materiál 22.01.2019 121 935 CZK CARDION s.r.o. Detail
Ostravské komunikace, a.s. Hledat další smlouvy společnosti OBJEDNÁVKA SVODIDEL 22.01.2019 113 500 CZK SVOSTR s.r.o. Detail
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti II/101 Neratovice – Libiš - změnový list č. 1 22.01.2019 4 879 793 CZK POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. Detail
Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42 Hledat další smlouvy společnosti Propagační kniha 22.01.2019 Neuvedeno Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42 Detail
Pražská vodohospodářská společnost a.s. Hledat další smlouvy společnosti Zajištění ostrahy objektů - dodatek č.5 ke smlouvě 22.01.2019 Neuvedeno W-mar security s.r.o. Detail
Nemocnice Na Homolce Hledat další smlouvy společnosti Objednávka NOSZM19000532 - zdravotnický materiál 22.01.2019 521 104 CZK CARDION s.r.o. Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti odvoz odpadů 22.01.2019 65 666 CZK AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. VIZ 116254 (nástupnická org.) Detail
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 ke smlouvě o podpoře 22.01.2019 Neuvedeno První zemědělská a.s. Tuněchody Detail
Statutární město Most Hledat další smlouvy společnosti smlouva nájemní, úprava čtvrtletních plateb nájemce, vč. inflace za rok 2017 22.01.2019 Neuvedeno To & Mi Vdf. spol. s r.o. Detail
Nemocnice Na Homolce Hledat další smlouvy společnosti Objednávka NOSZM19000389 - zdravotnický materiál 22.01.2019 733 970 CZK BIOTRONIK Praha, spol. s r. o. Detail
Statutární město Brno Hledat další smlouvy společnosti Celoroční objednávka dárkových balíčků pro jubilanty Žabovřesk na rok 2019 22.01.2019 Neuvedeno FOLKOVA s.r.o. Detail
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo -kategorizace práce - měření rizikových faktorů 22.01.2019 125 350 CZK Veolia Energie ČR, a.s. Detail
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Hledat další smlouvy společnosti práce realizačního týmu 22.01.2019 93 000 CZK I.N.GLOBAL a.s. Detail
Mateřská škola a Základní škola, Praha 9, Bártlova 83 Hledat další smlouvy společnosti Dodatek ke smlouvě o zpracování mezd - GDPR 22.01.2019 Neuvedeno Chvalský zámek, příspěvková organizace Detail
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Objednávka OT - Malby a nátěry v MNO 22.01.2019 135 505 CZK Arnošt Lasák Detail
Nemocnice Na Homolce Hledat další smlouvy společnosti Objednávka NOSZM19000689 - zdravotnický materiál 22.01.2019 70 980 CZK HCP medipro s.r.o. Detail
Město Nymburk Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka ,,Na provoz a činnost spolku v r. 2019." 22.01.2019 70 000 CZK Základní kynologická organizace Drahelice Detail
Městské lesy Opava Hledat další smlouvy společnosti Provedení díla v lesnických činností. 22.01.2019 Neuvedeno Vlastimil Šón Detail
Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí Hledat další smlouvy společnosti Výroba uměleckého díla - plastika strom života, včetně elektroinstalace 22.01.2019 65 000 CZK Jiří Dudycha Detail
Národní muzeum Praha Hledat další smlouvy společnosti HM Dodatek č. 1 ke smlouvě 181182 o restaurování sbírkových předmětů 22.01.2019 5 600 CZK Zetek Michal Detail
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 3 k SOD „Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS, včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem (mimo) a v úseku Roudnice nad Labem - st.hr.SRN" 22.01.2019 Neuvedeno Více smluvních stran Detail
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Hledat další smlouvy společnosti Dodatek číslo 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání,garáž NA Jízdárně 18, jednorázová sleva z nájemného 22.01.2019 101 519 CZK GEOSERVICES CZ s.r.o. Detail
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Hledat další smlouvy společnosti Objednávka na zajištění kulturního programu na akci gratulace jubilantům 80-89let 22.01.2019 Neuvedeno Polanští písničkáři,z.s. Detail
Okresní soud v Sokolově Hledat další smlouvy společnosti Rámcová smlouva - nákup stravenek pro zaměstnance 22.01.2019 Neuvedeno Sodexo Pass Česká republika a.s. Detail