Anonymizace dokumentů pro OVM

SW nástroj pro anonymizaci dokumentů určených k uveřejnění v registru smluv je dostupný pouze pro orgány veřejné moci (OVM) a umožňuje převod souboru do strojově čitelného formátu (pdf s textovou vrstvou). Současně je možné provést anonymizaci osobních údajů a obchodního tajemství. Nástroj je dostupný na adrese: https://anonymizace.gov.cz Další informace jsou uvedeny na stránkách registru smluv v menu: Jak publikovat/Anonymizace dokumentů

Publikační formuláře

Formuláře, pomocí kterých můžete snadno připravit a odeslat metadata smlouvy společně s textovým obrazem smlouvy ke zveřejnění v Registru smluv, naleznete v prostředí Portálu veřejné správy. U formulářů je k dispozici též stručný návod k jejich použití. U formuláře Zveřejnění záznamu je nově možné u smluvní strany doplňovat údaje pomocí tlačítka. Podrobnosti v návodu k formuláři.
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Textové označení smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Žulová, Komenského 154 Hledat další smlouvy společnosti Rámcová kupní smlouva 22.01.2020 Neuvedeno TAX professional s.r.o. Detail
Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Žulová, Komenského 154 Hledat další smlouvy společnosti Rámcová kupní smlouva 22.01.2020 Neuvedeno TAX professional s.r.o. Detail
Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Žulová, Komenského 154 Hledat další smlouvy společnosti Rámcová kupní smlouva 22.01.2020 Neuvedeno TAX professional s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Kupní sml.spoj.zřízením a provozm konsig.skladu na dodávky kardiostimul.techniky-kardiostimulátory s kombin.senzorem RR funkce a možností nastavení stimulačních vektorů levokomorové stimulace. Provozovatel: Ing.H.Štefek 22.01.2020 Neuvedeno Perfect Distribution a.s. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Studium MHA 22.01.2020 Neuvedeno Advance Healthcare Management Institute s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice Ostrava Hledat další smlouvy společnosti kupní smlova - zahraniční periodikum - Neurosurgery 22.01.2020 58 422 CZK SUWECO CZ,s.r.o. Detail
Městská část Praha 5 Hledat další smlouvy společnosti Smlouva - 3. Reprezentační ples Prahy 5 – produkční zajištění, vyjma pronájmu reprezentativních prostor 22.01.2020 1 499 900 CZK Markéta Stránská Detail
Ústav pro studium totalitních režimů Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo a licenční smlouva 22.01.2020 380 000 CZK Více smluvních stran Detail
Město Litomyšl Hledat další smlouvy společnosti prodej dřeva - STORAENSO Z01200232S 22.01.2020 1 040 000 CZK Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o. Detail
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Bio-Techne-Objednávka-20130101 22.01.2020 71 603 CZK Bio-Techne R&D Systems s.r.o. Detail
Základní škola, Praha 10, Olešská 18/2222 Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o zajištění stáží pro projekt "Otevřené dveře do Evropy" reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001155 Operační program Praha - Pól růstu ČR - výzva 28 - Inkluze a multikulturní vzdělávání. 22.01.2020 54 000 CZK Stáže Evropa s.r.o. Detail
Městská část Praha 1 Hledat další smlouvy společnosti SM 96, Veleslavínova 4 - pronájem NP č. 102 - kancelář společnosti 22.01.2020 116 400 CZK Reklama 4you s.r.o. Detail
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Hledat další smlouvy společnosti Koupě dle VZ: Infrastruktura Stolní spaktrofotometr UV/VIS 22.01.2020 368 000 CZK BioTech a.s. Detail
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Baria-Objednávka-20130105 22.01.2020 89 900 CZK BARIA s.r.o. Detail
Město Rožnov pod Radhoštěm Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene rekonstrukce plynovodu ulic ČSA, Pod Hrází, 1. máje a 5. května 22.01.2020 Neuvedeno GasNet, s.r.o. Detail
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti CS cabinet components 22.01.2020 Neuvedeno Sonepar Česká republika spol. s r.o. Detail
Městská část Praha 18 Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - Stavební práce - MŠ Pavla Beneše 22.01.2020 Neuvedeno RTM STAV, s.r.o. Detail
ARCDATA PRAHA, s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti GIS - Podniková licenční smlouva pro místní samosprávu - poskytnutí licence na softwarové produkty ESRI (2020 - 2023) 22.01.2020 240 000 CZK Město Dobříš Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků a ZM 22.01.2020 56 882 CZK Amgen s.r.o. Detail
Statutární město Brno Hledat další smlouvy společnosti Publikace nakladatelství Druhé město - "b jako brno", Timo 22.01.2020 10 500 CZK Martin Reiner Detail
Město Valašské Meziříčí Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo : 19_SOBS01_4121592161 v souvislosti s projektovou přípravou a přípravou realizace akce „Technická infrastruktu 22.01.2020 Neuvedeno ČEZ Distribuce, a. s. Detail
Psychiatrická nemocnice Brno Hledat další smlouvy společnosti Objednávka: Zboží dle seznamu. 22.01.2020 72 193 CZK Abbott Laboratories, s.r.o. Detail
Město Horní Slavkov Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo- podnikatelský inkubátor- Dům služeb č.p. 653 22.01.2020 Neuvedeno TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby Detail
Státní pozemkový úřad Hledat další smlouvy společnosti Smlouva na převod pozemku#fo 22.01.2020 45 000 CZK Kavříková, 1953 Detail
statutární město Zlín Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu bytu č.505, Podlesí IV 5302, Zlín 22.01.2020 Neuvedeno iDance Studio, z.s. Detail
Česká spořitelna, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o úvěru č_0431423419_LCD_CS41000047996385 22.01.2020 1 500 000 CZK Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti inominátní smlouva, není-li v tomto seznamu zvláštní kód § 1746 odst. 2 NOZ: Smlouva o převzetí povinnosti k úhradě dalšího členského vkladu 22.01.2020 2 423 020 CZK Bytové družstvo Vašátkova Detail
Komerční banka, a.s. Hledat další smlouvy společnosti KB IBS - 1833000134 spot z využité opce - FX.Spot - ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČESKÉ REPUBLIKY, s.p. (ID:3324447) 22.01.2020 Neuvedeno ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČESKÉ REPUBLIKY, s.p. Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti nájemní smlouva - prostory sloužící k podnikání § 2302 a násl. NOZ: pronájem gar. stání č. 17 objekt Nám. plk. Vlčka 696 - 699, Praha 9 k.ú. ČM 22.01.2020 7 512 CZK Vorlová Tereza Detail
Hlavní město Praha Hledat další smlouvy společnosti Vytvoření databáze klíčových subjektů a zpracování rešerše projektů pro Implementační plán Strategie adaptace na změnu klimatu na roky 2020 - 2024 22.01.2020 98 280 CZK INCONEX, a.s. Detail
Městská část Praha 4 Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě - pronájem nebytového prostoru, čp. 230, Závišova 12, k.ú. Nusle, Praha 4 22.01.2020 811 584 CZK Petr Šafář Detail
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Hledat další smlouvy společnosti Nákup televizních přijímačů 22.01.2020 Neuvedeno HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. Detail
Povodí Ohře, státní podnik Hledat další smlouvy společnosti Odstranění křovin a náletových dřevin na VT Rosovka v k.ú. Lkáň 22.01.2020 88 500 CZK ONERO s.r.o. Detail
Povodí Ohře, státní podnik Hledat další smlouvy společnosti Odstranění křovin a náletových dřevin na VT Čepel v k.ú. Straškov 22.01.2020 69 200 CZK ONERO s.r.o. Detail
Povodí Ohře, státní podnik Hledat další smlouvy společnosti Pronájem stanovených měřidel pro ČEZ, a. s., Elektrárna Tisová 22.01.2020 302 636 CZK ČEZ, a. s. Detail
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Hledat další smlouvy společnosti dodatek k objednávce dle rámcové dohody - Polygrafické služby 22.01.2020 101 240 CZK FPS REPRO, spol. s r.o. Detail
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Hledat další smlouvy společnosti smlouva o dílo - Jazykové vzdělávání zaměstnanců IPR Praha v období 2020 - 2021 22.01.2020 920 000 CZK Skřivánek s.r.o. Detail
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Hledat další smlouvy společnosti dodatek objednávky k rámcové dohodě - Polygrafické služby 22.01.2020 187 069 CZK FPS REPRO, spol. s r.o. Detail
Město Sokolov Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o odvozu separovaného odpadu, dodatek číslo 13 22.01.2020 Neuvedeno SOTES Sokolov spol. s r.o. Detail
Město Sokolov Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o prodeji bytové jednotky 22.01.2020 363 900 CZK Více smluvních stran Detail
Pražská informační služba - Prague City Tourism Hledat další smlouvy společnosti Objednávka 5 inzerátů v průběhu roku 2020 v Magazínu City MF Dnes 22.01.2020 100 000 CZK MAFRA, a.s. Detail
Město Horní Slavkov Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo- Restaurování kamenných prvků kostela sv. Jiří 22.01.2020 Neuvedeno Jiří Pavlík Detail
RBP, zdravotní pojišťovna Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva na dodání hardware 1ks DELL PowerEdge R740 Server 22.01.2020 589 300 CZK BRAIN computers s.r.o. Detail
Město Rokycany Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo, oprava povrchu místní komunikace - Rokycany, Kozinova ulice 22.01.2020 1 210 295 CZK SILBA s.r.o. Detail
statutární město Plzeň Hledat další smlouvy společnosti V průběhu realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které nebylo možno předvídat, dodatečné méněpráce a vícepráce zhotovitel zpracoval a ocenil ve Změnových listech. Zhotovitel dále zažádal o prodloužení termínu předání díla., dodatek číslo 1 22.01.2020 111 458 CZK PPD stav s.r.o. Detail
statutární město Plzeň Hledat další smlouvy společnosti vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení v úrovni prováděcí dokumentace akce "Byt na půl cesty, Palackého 16", NP č. 903, Plzeň 22.01.2020 280 000 CZK Ing.arch. Jiří Michálek Detail
statutární město Plzeň Hledat další smlouvy společnosti V průběhu realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které nebylo možno předvídat, dodatečné méněpráce a vícepráce zhotovitel zpracoval a ocenil. Zhotovitel dále zažádal o prodloužení termínu předání díla, dodatek číslo 1 22.01.2020 195 930 CZK SIVRES, a. s. Detail
Město Rokycany Hledat další smlouvy společnosti Objednávka 220/20/92 - členský příspěvek na rok 2020 22.01.2020 Neuvedeno Horní Berounka, povodí Klabavy Detail
statutární město Plzeň Hledat další smlouvy společnosti provedení opravy volného bytu č. 7, Klatovská třída 206, Plzeň 22.01.2020 631 539 CZK SIVRES, a. s. Detail
Statutární město Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace 22.01.2020 3 977 000 CZK VK Ostrava, s.r.o. Detail
statutární město Plzeň Hledat další smlouvy společnosti provedení opravy volného bytu č. 4, Klatovská třída 168, Plzeň 22.01.2020 294 177 CZK Triumfa Energo s.r.o. Detail
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Hledat další smlouvy společnosti Řidičské oprávnění CE 22.01.2020 Neuvedeno Zdeňka Mokrošová Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Alliance Healthcare DC Praha - 55351 22.01.2020 189 055 CZK Alliance Healthcare DC Praha Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti 2x MS SURFACE Pro 5 s LTE s příslušenstvím 22.01.2020 85 712 CZK Netfox s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti PHOENIX 1900327 - 75353 22.01.2020 69 802 CZK PHOENIX 1900327 Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o. - OBJ2051012 22.01.2020 94 000 CZK Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti EP SERVICES s.r.o. - OBJ2051001 22.01.2020 270 000 CZK EP SERVICES s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Innova Medical s.r.o. - OBJ2051000 22.01.2020 134 500 CZK Innova Medical s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti ViaPharma s.r.o. - 46742 22.01.2020 61 563 CZK ViaPharma s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti MSM s.r.o. - 46740 22.01.2020 69 320 CZK MSM s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Fresenius Kabi s.r.o. - 2930 22.01.2020 94 738 CZK Fresenius Kabi s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti B. Braun Medical s.r.o. - 2929 22.01.2020 87 305 CZK B. Braun Medical s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Sanosil CZ spol. s r.o. - TIO/20/00083 22.01.2020 84 375 CZK Sanosil CZ spol. s r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti GETINGE Czech Republic, s.r.o. - OZT/20/00396 22.01.2020 84 203 CZK GETINGE Czech Republic, s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti PROMEDICA PRAHA GROUP A.S. - OBJ2050997 22.01.2020 82 160 CZK PROMEDICA PRAHA GROUP A.S. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti ROCHE S.R.O. - 55340 22.01.2020 195 132 CZK ROCHE S.R.O. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti PHOENIX - 55336 22.01.2020 57 070 CZK PHOENIX Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Viapharma-Gehe - 55334 22.01.2020 104 373 CZK Viapharma-Gehe Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Sanofi-aventis - 55333 22.01.2020 126 006 CZK Sanofi-aventis Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Alliance Healthcare s.r.o. - 39616 22.01.2020 245 159 CZK Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Phoenix - 46731 22.01.2020 115 590 CZK Phoenix Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti BIOVENDOR -Labor.medicína a.s. - OBJ2000414 22.01.2020 78 500 CZK BIOVENDOR -Labor.medicína a.s. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Sanofi-aventis - 55318 22.01.2020 286 565 CZK Sanofi-aventis Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Alliance Novartis -OVV3 - 55317 22.01.2020 629 182 CZK Alliance Novartis -OVV3 Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti PHOENIX - 55316 22.01.2020 100 900 CZK PHOENIX Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti PHOENIX - 55312 22.01.2020 130 837 CZK PHOENIX Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti PHOENIX - 55311 22.01.2020 221 306 CZK PHOENIX Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Phoenix CN - 39604 22.01.2020 399 257 CZK Phoenix CN Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o. - 46725 22.01.2020 440 000 CZK Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Phoenix - 46724 22.01.2020 1 768 500 CZK Phoenix Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti BAXTER CZECH spol. s r.o. - 46721 22.01.2020 78 406 CZK BAXTER CZECH spol. s r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti ViaPharma s.r.o. - 46714 22.01.2020 198 205 CZK ViaPharma s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti ViaPharma s.r.o. - 46712 22.01.2020 86 319 CZK ViaPharma s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Alliance Healthcare s.r.o. - OBJKS2000046 22.01.2020 165 144 CZK Alliance Healthcare s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Meditrade spol s r. o. - OBJ2050934 22.01.2020 108 254 CZK Meditrade spol s r. o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Roche s.r.o - 15781 22.01.2020 1 033 922 CZK Roche s.r.o Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Promedica Praha - 15780 22.01.2020 142 081 CZK Promedica Praha Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Phoenix - 15778 22.01.2020 248 472 CZK Phoenix Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti PROMEDICA PRAHA GROUP - 55302 22.01.2020 132 049 CZK PROMEDICA PRAHA GROUP Detail
Ústecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo-Prodloužení licence ESET Secure Office na 1 rok 22.01.2020 157 250 CZK Diestra consulting CZ, s.r.o. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Phoenix CN - 39603 22.01.2020 2 826 162 CZK Phoenix CN Detail
statutární město Zlín Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 504, Podlesí IV 5302, Zlín 22.01.2020 Neuvedeno iDance Studio, z.s. Detail
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hledat další smlouvy společnosti Meditrade spol s r. o. - OBJ2050990 22.01.2020 62 256 CZK Meditrade spol s r. o. Detail
Psychiatrická nemocnice Brno Hledat další smlouvy společnosti Objednávka: Stavební materiál dle nabídky č. N327558314. Hmota samonivelační 84 ks á 25 kg, podklad weber 30kg, směs betonová 200 kg - lepení dlažby oddělení č.20. 22.01.2020 61 566 CZK PRO-DOMA, SE Detail
Ústecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí služby- zajištění výuky na dětském dopravním hřišti v Litoměřicích 22.01.2020 65 700 CZK Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice Detail
Ústecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí služby - zajištění výuky na dětském dopravním hřišti v Žatci 22.01.2020 70 000 CZK Autoškola Janouš s.r.o. Detail
Ústecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí služby - zajištění výuky na dětském dopravním hřišti v Kadani 22.01.2020 70 000 CZK Město Kadaň Detail
Městská část Praha 4 Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě - pronájem nebytového prostoru, čp. 773, Dvorecká 3, k.ú. Podolí, Praha 4, dodatek číslo 4 22.01.2020 1 532 736 CZK Tři bratři s.r.o. Detail
Mateřská škola Sedmikráska, V.Špály 7, České Budějovice Hledat další smlouvy společnosti Pojistná smlouva o pojištění právní ochrany 22.01.2020 Neuvedeno D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR Detail
Česká republika - Ministerstvo obrany Hledat další smlouvy společnosti Výzva č. 1 k RD č. 191060260 - autoškola 22.01.2020 Neuvedeno Lubomír Cahlík Detail