Anonymizace dokumentů pro OVM

SW nástroj pro anonymizaci dokumentů určených k uveřejnění v registru smluv je dostupný pouze pro orgány veřejné moci (OVM) a umožňuje převod souboru do strojově čitelného formátu (pdf s textovou vrstvou). Současně je možné provést anonymizaci osobních údajů a obchodního tajemství. Nástroj je dostupný na adrese: https://anonymizace.gov.cz Další informace jsou uvedeny na stránkách registru smluv v menu: Jak publikovat/Anonymizace dokumentů

Publikační formuláře

Formuláře, pomocí kterých můžete snadno připravit a odeslat metadata smlouvy společně s textovým obrazem smlouvy ke zveřejnění v Registru smluv, naleznete v prostředí Portálu veřejné správy. U formulářů je k dispozici též stručný návod k jejich použití. U formuláře Zveřejnění záznamu je nově možné u smluvní strany doplňovat údaje pomocí tlačítka. Podrobnosti v návodu k formuláři.
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Textové označení smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Ústecký kraj Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí investiční dotace na realizaci projektu "Nákup mechanizace na údržbu hřiště" 20.11.2019 100 000 CZK Sportovní klub policie Kadaň, z.s. Detail
Střední odborná škola Nové Město na Moravě Hledat další smlouvy společnosti pronájem sportovního areálu 20.11.2019 Neuvedeno RC Titáni Nové Město na Moravě z.s. Detail
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o podpoře 20.11.2019 Neuvedeno Dolňácko, a.s. Detail
Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Hledat další smlouvy společnosti Dodatek smlouvy VZMR rekonstrukce balkonů a zábradlí 20.11.2019 304 413 CZK Interiersystem s.r.o. Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o výpůjčce - extrakorporální lithotriptor PIEZOLITH 3000 PLUS - MO 20.11.2019 Neuvedeno HOSPIMED, spol. s r.o. Detail
Česká spořitelna, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o účtu_4038004 20.11.2019 Neuvedeno Statutární město České Budějovice Detail
Česká spořitelna, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o účtu_4037853 20.11.2019 Neuvedeno Statutární město České Budějovice Detail
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra Hledat další smlouvy společnosti Klatovy č.p.167,NP-ODK-ÚZSVM 20.11.2019 Neuvedeno Úřad pro zastupování státu ve věcec Detail
Město Tábor Hledat další smlouvy společnosti ZŠ Měšice - oprava vzduchotechniky v ŠJ Míkova 416 20.11.2019 Neuvedeno ELEKTRO - VZT s.r.o. Detail
Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Nábytek a pracovní stolové desky na vybavení org. ASTRA Zlín, středisko: Tyršovo nábřeží 801, Zlín 20.11.2019 Neuvedeno Fottera Petr, Truhlářské práce Detail
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Hledat další smlouvy společnosti Oprava přehezdu P5592 v km 10,910 v obvodu ST České Budějovice 2019/11. 20.11.2019 527 836 CZK EDIKT a.s. Detail
Základní škola Praha 5 - Hlubočepy, Pod Žvahovem 463, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o zajištění plaveckého kurzu 20.11.2019 Neuvedeno Flashtones, s.r.o. Detail
Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK Hledat další smlouvy společnosti Nájemní smlouva EBP (Mahler: Symfonie č. 3) 20.11.2019 70 000 CZK Bärenreiter Praha s.r.o. Detail
Statutární město Ostrava, městský obvod Proskovice Hledat další smlouvy společnosti Zveřejnění kupní smlouvy č. S00113/2019 - radary, statistika, kamery, sloupy, revize 20.11.2019 170 149 CZK EMPESORT s.r.o. Detail
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Objednávka č. 245/19/Šev - oprava Ureterorenoskopu 20.11.2019 78 560 CZK HOSPIMED, spol. s r.o. Detail
Vladimír RUML Hledat další smlouvy společnosti smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku 20.11.2019 Neuvedeno Více smluvních stran Detail
Statutární město Brno Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SMB - Prodloužení cyklostezky Nad Klajdovkou k Ochozi u Brna 20.11.2019 300 000 CZK Časnýř Detail
Město Český Krumlov Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o bezúplatném převodu nově vybudovaného vod. řadu a řadu splaš. kanalizace na pozemcích parc.č. 1696/23 a 1696/24 v k.ú. Spolí-Nové Spolí od investora BONA FIDE Plzeň na město Č. Krumlov 20.11.2019 132 500 CZK BONA FIDE Plzeň, s.r.o. Detail
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Hledat další smlouvy společnosti Objednávka kuželové nádoby z plexiskla pro fyzikální modelování 20.11.2019 58 800 CZK AZ Plastik, spol. s r.o. Detail
MSK registr smluv (Moravskoslezský kraj) Hledat další smlouvy společnosti Příloha k rámcové smlouvě o sjednávání devizových obchodů a termínovaných vkladů - podmínky TV 20.11.2019 130 411 CZK Raiffeisenbank a.s. Detail
Město Trhové Sviny Hledat další smlouvy společnosti Projekt regenerace panelových prostranství na sídlišti v Budovatelské ulici TS 20.11.2019 Neuvedeno Ing.arch. Kročák Jaromír Detail
Město Trhové Sviny Hledat další smlouvy společnosti Rekonstrukce trafostanice ČOV Trhové Sviny 20.11.2019 Neuvedeno ČEVAK a.s. Detail
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Oprava vozovky v ul. Petrskýá x Těšnov 20.11.2019 Neuvedeno EUROVIA CS, a.s. Detail
Statutární město Brno Hledat další smlouvy společnosti Grafické zpracování inzerce v tištěných médiích k parkování v Brně 20.11.2019 6 000 CZK CONCEPT LINE s.r.o. Detail
Generální finanční ředitelství Hledat další smlouvy společnosti Smlouva kupní_dodavka spotřebního materialu výzva III/2019 (AVISme 2019001037) 20.11.2019 220 242 CZK Azenet s.r.o. Detail
Česká spořitelna, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o účtu_4038002 20.11.2019 Neuvedeno Statutární město České Budějovice Detail
Město Uničov Hledat další smlouvy společnosti Parkovací plochy v Uničově - hydrogeologické posouzení zasakování 20.11.2019 59 300 CZK DEKONTA, a.s. Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka laboratorní chemie - diagnostika 20.11.2019 96 000 CZK BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží - zdravotnický materiál 20.11.2019 265 835 CZK BOHEMIA MEDICAL s.r.o. Detail
Fakultní nemocnice v Motole Hledat další smlouvy společnosti Objednávka zboží - zdravotnický materiál 20.11.2019 69 400 CZK MEDISTAT, spol. s r.o. Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 3 k Dohodě o podávání poštovních zásilek Balík Do ruky - odpovědní zásilky 20.11.2019 Neuvedeno Obchodní tajemství Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 5 k Dohodě o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky, Balík Na poštu a Balík Do balíkovny 20.11.2019 Neuvedeno Obchodní tajemství Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 10 k Dohodě o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky, Balík Na poštu a Balík Do balíkovny 20.11.2019 Neuvedeno Obchodní tajemství Detail
Plzeň-věznice (Vězeňská služba České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Věznice Plzeň - objednávka úklidu a sanace DESINSEKTA 20.11.2019 Neuvedeno DESINSEKTA s.r.o. Detail
Česká republika - Ministerstvo obrany Hledat další smlouvy společnosti 383-303831 Přibližovací a letištní služby na letišti Kunovice na r.2020 (Předpokládaná výše výdaje na r.2020 je 100.000,-Kč) 20.11.2019 Neuvedeno Aircraft Industries, a.s. Detail
Česká republika - Ministerstvo obrany Hledat další smlouvy společnosti RD 44-41769 opravy vozidel T 815 dle objednávky O 26 PZ odúčtujte ze sml 1984070010105 20.11.2019 Neuvedeno AUTODÍLY ŠPINDLER HOLDING a.s. Detail
DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytování služeb 20.11.2019 120 000 CZK UNIS COMPUTERS, a.s. Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o Roznášce informačních_propagačních materiálů 20.11.2019 200 000 CZK Město Česká Lípa Detail
Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo - dodávka prvků vzduchotechniky do dílen 20.11.2019 309 050 CZK HI - SERVIS vzduchotechnika,s.r.o. Detail
Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy Hledat další smlouvy společnosti Poskytování zastávkových služeb na NZ Vychovatelna 20.11.2019 53 952 CZK Více smluvních stran Detail
Město Břeclav Hledat další smlouvy společnosti 88_2019_OSČ dotace 108 služba osobní asistence (6014685) projekt Osobní asistence Remedia 2. kolo dofinancování 20.11.2019 Neuvedeno REMEDIA PLUS z.ú. Detail
Město Český Brod Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo 20.11.2019 337 018 CZK Markéta Berdychová Detail
Město Český Brod Hledat další smlouvy společnosti Dodatek ke smlouvě 20.11.2019 20 642 CZK Stafitech s.r.o. Detail
Město Český Brod Hledat další smlouvy společnosti Dodatek ke smlouvě 20.11.2019 Neuvedeno STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ, s.r.o. Detail
Město Český Brod Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo 20.11.2019 Neuvedeno STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ, s.r.o. Detail
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění praktického výcviku řízení vozidel skupiny B a C 20.11.2019 Neuvedeno Otto Bydžovský Detail
Teplárna Písek, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - nákup chloridu železitého 20.11.2019 95 500 CZK DONAUCHEM s.r.o. Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 k Dohodě o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky, Balík Na poštu a Balík Do balíkovny 20.11.2019 Neuvedeno Obchodní tajemství Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 k Dohodě o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky do 30 kg s doplňkovou službou Odvoz zboží 20.11.2019 Neuvedeno Obchodní tajemství Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dodávce elektrické energie - navýšení příkonu na 6 000kW - MNUL 20.11.2019 2 432 000 CZK ČEZ Distribuce, a. s. Detail
Lesy České republiky, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Lesnické činnosti včetně prodeje dříví;o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví 20.11.2019 287 343 031 CZK Opavská lesní a.s. Detail
Lesy České republiky, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Lesnické činnosti včetně prodeje dříví;o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví 20.11.2019 418 596 028 CZK T.E.P.Z., s.r.o. Detail
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Raporty Praha 1 20.11.2019 Neuvedeno EUROVIA CS, a.s. Detail
Univerzita Pardubice Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 5 k Pojistné smlouvě č. 7721004426 (havarijní pojištění), vyřazení Peugeot 4E2 6626 20.11.2019 107 248 CZK Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Detail
DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. Hledat další smlouvy společnosti DT2 Smlouva o zajištění provozování a údržby tepelného zařízení 20.11.2019 Neuvedeno Severočeská teplárenská, a.s. Detail
Generální finanční ředitelství Hledat další smlouvy společnosti Smlouva kupní_dodávka spotřebního materiálu výzva III/2019 (AVISme 2019001036) 20.11.2019 2 524 388 CZK AKR1 s.r.o. Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 5 k Dohodě o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb č. 2013/0888 20.11.2019 Neuvedeno obchodní tajemství Detail
ViaPharma s.r.o. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží 20.11.2019 116 498 CZK Nem. Mladá Boleslav - veř. lékárna Interna Detail
Teplárna Písek, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - osazení elektroměrového nepřímého měření 20.11.2019 54 164 CZK Miroslav Cihelka Detail
Město Ostrov Hledat další smlouvy společnosti Pojistná smlouva Majetek 899-17169-28 20.11.2019 Neuvedeno Česká pojišťovna a.s. Detail
Ministerstvo financí Hledat další smlouvy společnosti REPO (AVISme 2019002642) 20.11.2019 14 863 333 CZK Československá obchodní banka, a. s. Detail
Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Zastřešení balkonu 20.11.2019 Neuvedeno Markéta Tulisová Detail
Český metrologický institut Hledat další smlouvy společnosti Kyveta trojného bodu vody 20.11.2019 108 086 CZK TH & L Systems, s.r.o. Detail
Město Břeclav Hledat další smlouvy společnosti 89_2019_OSČ dotace 108 služba Pečovatelská služba (7105339) projekt Pečovatelská služba Remedia 2. kolo dofinancování 20.11.2019 Neuvedeno REMEDIA PLUS z.ú. Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 7 k Dohodě o podmínkách podávání poštovních zásilek Obchodní psaní č. 2013/0889 20.11.2019 Neuvedeno obchodní tajemství Detail
Královéhradecká lékárna a.s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o reklamě 20.11.2019 Neuvedeno EDUMED s.r.o. Detail
Česká školní inspekce Hledat další smlouvy společnosti Darovací smlouva - DHM (NTB, monitory, PC) 20.11.2019 110 796 CZK Základní škola a mateřská škola Lesná, příspěvková organizace Detail
Město Poděbrady Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o provozování služby senior taxi 20.11.2019 495 000 CZK ROSI LOGISTIK s.r.o. Detail
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Hledat další smlouvy společnosti Oprava traťového úseku Uherský Brod - Újezdec u Luhačovic 20.11.2019 Neuvedeno Více smluvních stran Detail
Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Hledat další smlouvy společnosti Čistící a dezinfekční prostředky RHB, SÚ a HOUSEKEEPING 20.11.2019 55 788 CZK Ing.Petr Trávník Detail
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2019 dle RD E633-S-1678/2019 20.11.2019 331 776 CZK Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Detail
Základní škola Praha 5 - Hlubočepy, Pod Žvahovem 463, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o přepravě věci 20.11.2019 Neuvedeno Alles Gute s.r.o. Detail
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Objednávka 112/2019 20.11.2019 65 700 CZK DEKPROJEKT s.r.o. Detail
Česká spořitelna, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o účtu_4037851 20.11.2019 Neuvedeno Statutární město České Budějovice Detail
Město Valašské Meziříčí Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dílo: Stavební úpravy objektu ubytovny č.p.736, ul.Žerotínova, Valašské Meziříčí 20.11.2019 6 555 000 CZK BLS dopravní stavby s.r.o. Detail
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Nákup služeb 20.11.2019 66 060 CZK BRONCO SEVEN s.r.o. Detail
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Nákup materiálu na sklad. 20.11.2019 158 700 CZK ELBA KOVY a.s. Detail
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Hledat další smlouvy společnosti stravenky 10/2019 20.11.2019 Neuvedeno Up Česká republika s.r.o. Detail
Komerční banka, a.s. Hledat další smlouvy společnosti KB IBS - 1936099884 - TVIS - ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČESKÉ REPUBLIKY, s.p. (ID:3261505) 20.11.2019 Neuvedeno ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČESKÉ REPUBLIKY, s.p. Detail
Zlínský kraj Hledat další smlouvy společnosti Měřící kamapň Halenkov - čtrnáctidenní experimentální měření kvbality ovzduší v lokalitě Halenkov. 20.11.2019 Neuvedeno ENVItech Bohemia s.r.o. Detail
Lesy České republiky, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Lesnické činnosti včetně prodeje dříví;o provádění těžebních činností a prodeji dříví 20.11.2019 194 580 056 CZK Opavská lesní a.s. Detail
Ministerstvo zahraničních věcí Hledat další smlouvy společnosti Ušití ubrusových sukní a ubrusů pro gastronomické středisko 20.11.2019 Neuvedeno Jaroslava Stejskalová Detail
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Objednávka pro oční centrum 20.11.2019 82 188 CZK PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. Detail
Statutární město Frýdek-Místek Hledat další smlouvy společnosti Smlouva na dodávku spotřebního materiálu do tiskáren v roce 2020, č.VZ P19V00000163. Rozhodnutí 29. schůze Rady města FM konané dne 22.10.2019, č. usnesení 18/29/2019. 20.11.2019 Neuvedeno PREMO s.r.o. Detail
Vladimír RUML Hledat další smlouvy společnosti objednávka software 20.11.2019 113 100 CZK Více smluvních stran Detail
Česká spořitelna, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o účtu_4037851 20.11.2019 Neuvedeno Statutární město České Budějovice Detail
Město Břeclav Hledat další smlouvy společnosti 90_2019_OSČ dotace 108 služba Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (6749125) projekt Integrační centrum UTILIS 2. kolo dofinancování 20.11.2019 Neuvedeno REMEDIA PLUS z.ú. Detail
statutární město Děčín Hledat další smlouvy společnosti PD - 1. etapa revitalizace Bynova 20.11.2019 1 821 000 CZK re:architekti studio s.r.o. Detail
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Dodávka hygienických potřeb 20.11.2019 9 773 CZK Velkoobchod Zajac, s.r.o. Detail
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Hledat další smlouvy společnosti Dodávka čisticích a úklidových prostředků 20.11.2019 22 404 CZK Řempo LYRA,s.r.o. Novinářská 1113/3,O-Mar.Hory,709 00 Detail
Generální finanční ředitelství Hledat další smlouvy společnosti Smlouva kupní_Dodávka spotřebního materiálu pro tiskárny výzva III/2019 (AVISme 2019001035) 20.11.2019 38 800 CZK PREMO s.r.o. Detail
Středisko volného času Amos, Český Těšín, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Technické zajištění akce " Vánoční čas! 20.11.2019 Neuvedeno Andrzej Bartnicki Detail
Vysoká škola ekonomická v Praze Hledat další smlouvy společnosti zpracování znaleckého posudku 20.11.2019 80 000 CZK RVM - SERVICE a.s. Detail
Domov sociálních služeb Skřivany Hledat další smlouvy společnosti Oprava komínů na domku č.p. 10 Skřivany 20.11.2019 62 300 CZK Ondřej Skokan Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Pardubicích - kontaktní pracoviště Pardubice (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti DOHODA o zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců a potenciálních zaměstnanců a poskytnutí příspěvku v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II 20.11.2019 205 500 CZK Tractebel Engineering a.s. Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě - kontaktní pracoviště Karviná (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. KAA-V-11/2019 ze dne 30.4.2019 20.11.2019 480 000 CZK Obec Chotěbuz Detail
Česká spořitelna, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o účtu_4037851 20.11.2019 Neuvedeno Statutární město České Budějovice Detail
Statutární město České Budějovice Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o dočasném bezplatném užívání movité věci - socha Panny Marie 20.11.2019 Neuvedeno Národní památkový ústav Detail
Česká spořitelna, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o účtu_4037967 20.11.2019 Neuvedeno Statutární město České Budějovice Detail
Statutární město České Budějovice Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o kompletní připravě, realizaci a technickém zajištění akce "Vzpomínka na podzim 1989" 20.11.2019 Neuvedeno ART 4 PROMOTION, s.r.o. Detail