Účinnost některých smluv v době vyhlášení nouzového stavu

V souvislosti se současnou situací související se zavedením nouzového stavu pro území ČR uvádíme, že nezávisle na uveřejnění prostřednictvím registru smluv nabývá účinnosti smlouva, která byla uzavřena v krajní nouzi nebo za účelem odvrácení nebo zmírnění újmy hrozící bezprostředně v souvislosti s mimořádnou událostí ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prostředí (§ 6 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb.). Usnesením vlády č. 55 ze dne 22. ledna 2021 byl nouzový stav prodloužen do 14. února 2021. Nezávisle na uveřejnění prostřednictvím registru smluv také nabývá účinnosti smlouva, jejímž předmětem jsou léčiva nebo zdravotnické prostředky (§ 6 odst. 3 zákona č. 340/2015 Sb.).
Uvedené smlouvy tedy musí být v registru smluv uveřejněny, ale je možné z nich plnit ihned po jejich uzavření. S plněním tedy není nutné čekat až do okamžiku uveřejnění v registru smluv.

Za účelem zvýšení transparentnosti smluv uzavíraných v rámci současného nouzového stavu vás žádáme, abyste smlouvy sjednané z důvodu boje proti SARS-CoV-2 a s onemocněním COVID-19 označovali slovem „COVID-19“, a to v rámci metadat vymezujících předmět smlouvy [do metadata vymezení předmětu smlouvy (textové označení smlouvy) uveďte slovo „COVID-19“].
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Předmět smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků a ZM 08.12.2017 4 301 926 372 074 CZK bez DPH PHARMOS, a.s. Detail
Thomayerova nemocnice Hledat další smlouvy společnosti Dodavka ZM 05.10.2020 208 186 648 733 CZK bez DPH PHOENIX LV,s.r.o. Detail
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o vytvoření a správě záručního fondu COVID III 29.05.2020 150 000 000 000 CZK bez DPH Ministerstvo průmyslu a obchodu Detail
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o vytvoření a správě záručního fondu COVID III 29.05.2020 150 000 000 000 CZK bez DPH Ministerstvo průmyslu a obchodu Detail
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Celostátní průzkum znalosti a postojů k vybraným signálům na semaforech 29.05.2019 123 000 148 830 CZK bez DPH SC & C spol. s r.o. Detail
Státní fond dopravní infrastruktury Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 2 ke Smlouvě o finančním zajištění železniční dopravní cesty z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 13.05.2019 102 119 020 000 CZK bez DPH Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Detail
Státní fond dopravní infrastruktury Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 3 ke Smlouvě o finančním zajištění železniční dopravní cesty z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 05.03.2020 100 470 844 000 CZK bez DPH Správa železnic, státní organizace Detail
Ministerstvo financí Hledat další smlouvy společnosti depo (AVISme 2017000402) 03.07.2017 83 000 000 000 CZK bez DPH Československá obchodní banka, a. s. Detail
Česká spořitelna, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Konfirmace repo obchodu 2864703 - 2864704 31.07.2020 77 000 000 000 CZK bez DPH Ministerstvo financí Detail
Státní fond dopravní infrastruktury Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 1 ke Smlouvě o finančním zajištění železniční dopravní cesty z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 14.03.2018 76 458 586 000 CZK bez DPH Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Detail