Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Předmět smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Fakultní Thomayerova nemocnice Hledat další smlouvy společnosti Dodavka leku 21.02.2023 10 000 000 000 000 CZK bez DPH JOHNSON & JOHNSON, s.r.o. Detail
Fakultní Thomayerova nemocnice Hledat další smlouvy společnosti Dodavka ZM 30.07.2021 10 000 000 000 000 CZK bez DPH DMA Praha s.r.o. Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků a ZM 08.12.2017 4 301 926 372 074 CZK bez DPH PHARMOS, a.s. Detail
Výstaviště Praha, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Den hrdinů - pronájem LED kontejneru vč. kamery, ozvučení, podia, personálního zajištění, tech. příslušenství a dopravy + tribuny 16.10.2023 420 771 261 531 CZK bez DPH AV MEDIA EVENTS, a.s. Detail
Krajský soud v Hradci Králové Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - dobití stravného Gastro Pass CARD 02.09.2021 183 125 183 125 CZK bez DPH Sodexo Pass Česká republika a.s. Detail
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hledat další smlouvy společnosti rám. T kolejová konstrukce dodávka údržba elektronicky 08.03.2023 150 000 000 000 CZK bez DPH Pražská strojírna a.s. Detail
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o vytvoření a správě záručního fondu COVID III 29.05.2020 150 000 000 000 CZK bez DPH Ministerstvo průmyslu a obchodu Detail
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o vytvoření a správě záručního fondu COVID III 29.05.2020 150 000 000 000 CZK bez DPH Ministerstvo průmyslu a obchodu Detail
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Celostátní průzkum znalosti a postojů k vybraným signálům na semaforech 29.05.2019 123 000 148 830 CZK bez DPH SC & C spol. s r.o. Detail
Státní fond dopravní infrastruktury Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 4 ke Smlouvě o finančním zajištění železniční dopravní cesty z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 01.04.2021 110 821 084 000 CZK bez DPH Správa železnic, státní organizace Detail