Upozornění k vyplňování předmětu smlouvy

V registru smluv se společně se smlouvou a dodatkem uveřejní také mj. metadata vymezující předmět smlouvy.

V metodických návodech umístěných na internetových stránkách MV je uvedeno, že je nezbytné uvést jak přímý, tak nepřímý předmět smlouvy. Předmětem přímým se rozumí lidské chování, kterým jsou realizována práva a povinnosti subjektů (např. užívání vypůjčené či pronajaté věci); předmětem nepřímým je věc, na jakou se konkrétní chování subjektů zaměřuje (např. vypůjčená či pronajatá věc sama o sobě).

Metadata obsahující pouze přímý nebo pouze nepřímý předmět smlouvy mohou být považována za chybná s tím, že zákon o registru smluv s touto chybou spojuje zrušení smlouvy od počátku po 3 měsících od jejího uzavření. V případě dotazů se neváhejte obrátit na registrsmluv@mvcr.cz.
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Předmět smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Fakultní Thomayerova nemocnice Hledat další smlouvy společnosti Dodavka ZM 30.07.2021 10 000 000 000 000 CZK bez DPH DMA Praha s.r.o. Detail
Krajská zdravotní, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Objednávka léků a ZM 08.12.2017 4 301 926 372 074 CZK bez DPH PHARMOS, a.s. Detail
Krajský soud v Hradci Králové Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - dobití stravného Gastro Pass CARD 02.09.2021 183 125 183 125 CZK bez DPH Sodexo Pass Česká republika a.s. Detail
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o vytvoření a správě záručního fondu COVID III 29.05.2020 150 000 000 000 CZK bez DPH Ministerstvo průmyslu a obchodu Detail
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o vytvoření a správě záručního fondu COVID III 29.05.2020 150 000 000 000 CZK bez DPH Ministerstvo průmyslu a obchodu Detail
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Hledat další smlouvy společnosti Celostátní průzkum znalosti a postojů k vybraným signálům na semaforech 29.05.2019 123 000 148 830 CZK bez DPH SC & C spol. s r.o. Detail
Státní fond dopravní infrastruktury Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 4 ke Smlouvě o finančním zajištění železniční dopravní cesty z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 01.04.2021 110 821 084 000 CZK bez DPH Správa železnic, státní organizace Detail
Státní fond dopravní infrastruktury Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 2 ke Smlouvě o finančním zajištění železniční dopravní cesty z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 13.05.2019 102 119 020 000 CZK bez DPH Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Detail
Státní fond dopravní infrastruktury Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 3 ke Smlouvě o finančním zajištění železniční dopravní cesty z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 05.03.2020 100 470 844 000 CZK bez DPH Správa železnic, státní organizace Detail
Ministerstvo financí Hledat další smlouvy společnosti depo (AVISme 2017000402) 03.07.2017 83 000 000 000 CZK bez DPH Československá obchodní banka, a. s. Detail