Upozornění k vyplňování předmětu smlouvy

V registru smluv se společně se smlouvou a dodatkem uveřejní také mj. metadata vymezující předmět smlouvy.

V metodických návodech umístěných na internetových stránkách MV je uvedeno, že je nezbytné uvést jak přímý, tak nepřímý předmět smlouvy. Předmětem přímým se rozumí lidské chování, kterým jsou realizována práva a povinnosti subjektů (např. užívání vypůjčené či pronajaté věci); předmětem nepřímým je věc, na jakou se konkrétní chování subjektů zaměřuje (např. vypůjčená či pronajatá věc sama o sobě).

Metadata obsahující pouze přímý nebo pouze nepřímý předmět smlouvy mohou být považována za chybná s tím, že zákon o registru smluv s touto chybou spojuje zrušení smlouvy od počátku po 3 měsících od jejího uzavření. V případě dotazů se neváhejte obrátit na registrsmluv@mvcr.cz.
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Předmět smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - papírové jízdenky 09.01.2018 Neuvedeno Státní tiskárna cenín, státní podnik Detail
Statutární město Ústí nad Labem Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 4 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na trolejbusové dráze k zajištění dopravní obslužnosti Statutárního města Ústí nad Labem 03.12.2019 Neuvedeno Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Detail
Fakultní nemocnice Brno Hledat další smlouvy společnosti Oprava sprchových koutů 23.12.2019 Neuvedeno Petr Soustružník Detail
Správa informačních technologií města Plzně Hledat další smlouvy společnosti Podpora správy SCCM na rok 2020 06.01.2020 Neuvedeno Jan Lukele Detail
Město Rakovník Hledat další smlouvy společnosti stanovení četnosti a rozsahu kontroly vypouštěné odpadní vody 05.02.2020 Neuvedeno RAVOS, s.r.o. Detail
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Hledat další smlouvy společnosti Zajištění závazků v souvislosti s dočasnou úhradou vysoce inovativního léčivého přípravku a dále závazek držitele uzavřít s pojišťovnou za podmínek této smlouvy smlouvu o limitaci rizik 12.02.2020 Neuvedeno Celgene Europe B.V. Detail
Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy Hledat další smlouvy společnosti P5,Ostrovského 253/3 N029/2019 d1 19.02.2020 Neuvedeno AKCENT PRAHA GROUP a.s. Detail
Jihomoravský kraj Hledat další smlouvy společnosti SML o výpůjčce - Galerie výtv. umění v Hodoníně, p.o. 26.02.2020 Neuvedeno Galerie výtvarného umění v Hodoníně, příspěvková organizace Detail
Škola Jaroslava Ježka, Mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní umělecká škola pro zrakově postižené, Praha 1, Loretánská 19 a 17 Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o vypořádání závazků (zabezpečení zotavovacího pobytu) 04.03.2020 Neuvedeno Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy Detail
Úřad práce České republiky Hledat další smlouvy společnosti Antivirus 09.04.2020 Neuvedeno PIZZA ITALIA s.r.o. Detail