Účinnost některých smluv v době vyhlášení nouzového stavu

V souvislosti se současnou situací související se zavedením nouzového stavu pro území ČR uvádíme, že nezávisle na uveřejnění prostřednictvím registru smluv nabývá účinnosti smlouva, která byla uzavřena v krajní nouzi nebo za účelem odvrácení nebo zmírnění újmy hrozící bezprostředně v souvislosti s mimořádnou událostí ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prostředí (§ 6 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb.). Usnesením vlády č. 55 ze dne 22. ledna 2021 byl nouzový stav prodloužen do 14. února 2021. Nezávisle na uveřejnění prostřednictvím registru smluv také nabývá účinnosti smlouva, jejímž předmětem jsou léčiva nebo zdravotnické prostředky (§ 6 odst. 3 zákona č. 340/2015 Sb.).
Uvedené smlouvy tedy musí být v registru smluv uveřejněny, ale je možné z nich plnit ihned po jejich uzavření. S plněním tedy není nutné čekat až do okamžiku uveřejnění v registru smluv.

Za účelem zvýšení transparentnosti smluv uzavíraných v rámci současného nouzového stavu vás žádáme, abyste smlouvy sjednané z důvodu boje proti SARS-CoV-2 a s onemocněním COVID-19 označovali slovem „COVID-19“, a to v rámci metadat vymezujících předmět smlouvy [do metadata vymezení předmětu smlouvy (textové označení smlouvy) uveďte slovo „COVID-19“].
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Předmět smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Hledat další smlouvy společnosti Kupní smlouva - papírové jízdenky 09.01.2018 Neuvedeno Státní tiskárna cenín, státní podnik Detail
Statutární město Ústí nad Labem Hledat další smlouvy společnosti Dodatek č. 4 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na trolejbusové dráze k zajištění dopravní obslužnosti Statutárního města Ústí nad Labem 03.12.2019 Neuvedeno Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Detail
Fakultní nemocnice Brno Hledat další smlouvy společnosti Oprava sprchových koutů 23.12.2019 Neuvedeno Petr Soustružník Detail
Správa informačních technologií města Plzně Hledat další smlouvy společnosti Podpora správy SCCM na rok 2020 06.01.2020 Neuvedeno Jan Lukele Detail
Město Rakovník Hledat další smlouvy společnosti stanovení četnosti a rozsahu kontroly vypouštěné odpadní vody 05.02.2020 Neuvedeno RAVOS, s.r.o. Detail
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Hledat další smlouvy společnosti Zajištění závazků v souvislosti s dočasnou úhradou vysoce inovativního léčivého přípravku a dále závazek držitele uzavřít s pojišťovnou za podmínek této smlouvy smlouvu o limitaci rizik 12.02.2020 Neuvedeno Celgene Europe B.V. Detail
Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy Hledat další smlouvy společnosti P5,Ostrovského 253/3 N029/2019 d1 19.02.2020 Neuvedeno AKCENT PRAHA GROUP a.s. Detail
Jihomoravský kraj Hledat další smlouvy společnosti SML o výpůjčce - Galerie výtv. umění v Hodoníně, p.o. 26.02.2020 Neuvedeno Galerie výtvarného umění v Hodoníně, příspěvková organizace Detail
Škola Jaroslava Ježka, Mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní umělecká škola pro zrakově postižené, Praha 1, Loretánská 19 a 17 Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o vypořádání závazků (zabezpečení zotavovacího pobytu) 04.03.2020 Neuvedeno Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy Detail
Úřad práce České republiky Hledat další smlouvy společnosti Antivirus 09.04.2020 Neuvedeno PIZZA ITALIA s.r.o. Detail