Účinnost některých smluv v době vyhlášení nouzového stavu

V souvislosti se současnou situací související se zavedením nouzového stavu pro území ČR uvádíme, že nezávisle na uveřejnění prostřednictvím registru smluv nabývá účinnosti smlouva, která byla uzavřena v krajní nouzi nebo za účelem odvrácení nebo zmírnění újmy hrozící bezprostředně v souvislosti s mimořádnou událostí ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prostředí (§ 6 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb.). Usnesením vlády č. 55 ze dne 22. ledna 2021 byl nouzový stav prodloužen do 14. února 2021. Nezávisle na uveřejnění prostřednictvím registru smluv také nabývá účinnosti smlouva, jejímž předmětem jsou léčiva nebo zdravotnické prostředky (§ 6 odst. 3 zákona č. 340/2015 Sb.).
Uvedené smlouvy tedy musí být v registru smluv uveřejněny, ale je možné z nich plnit ihned po jejich uzavření. S plněním tedy není nutné čekat až do okamžiku uveřejnění v registru smluv.

Za účelem zvýšení transparentnosti smluv uzavíraných v rámci současného nouzového stavu vás žádáme, abyste smlouvy sjednané z důvodu boje proti SARS-CoV-2 a s onemocněním COVID-19 označovali slovem „COVID-19“, a to v rámci metadat vymezujících předmět smlouvy [do metadata vymezení předmětu smlouvy (textové označení smlouvy) uveďte slovo „COVID-19“].
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Předmět smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana Hledat další smlouvy společnosti Tisk a výlep CLV - Žižkovská štace 15.09.2016 81 000 CZK bez DPH ADJUST ART, spol. s r.o. Detail
Žižkovské divadlo J.Cimrmana Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o spolupráci na zadaném představení č. 24/2017 29.11.2017 175 000 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
Žižkovské divadlo J.Cimrmana Hledat další smlouvy společnosti Objednávka představení 26.06.2019 Neuvedeno Divadelní agentura ECHO spol. s r.o. Detail
Žižkovské divadlo J.Cimrmana Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o spolupráci na zadaném představení č. 25/2017 29.11.2017 88 660 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
Žižkovské divadlo J.Cimrmana Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o spolupráci na zadaném představení č. 01/2020. 09.01.2020 96 000 CZK bez DPH Divadelní agentura ECHO spol. s r.o. Detail
Žižkovské divadlo J.Cimrmana Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o zprostředkování propagace třetí osoby 02.02.2018 100 000 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail
Žižkovské divadlo J.Cimrmana Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o spolupráci na zadaném představení 26.06.2019 175 000 CZK bez DPH ZEPRIS s.r.o. Detail
Žižkovské divadlo J.Cimrmana Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o spolupráci na divadelním představení. 11.12.2018 88 660 CZK bez DPH Divadelní agentura ECHO spol. s r.o. Detail
Žižkovské divadlo J.Cimrmana Hledat další smlouvy společnosti Objednávka divadelních předstsvení. 31.01.2020 Neuvedeno Divadelní agentura ECHO spol. s r.o. Detail
Žižkovské divadlo J.Cimrmana Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o spolupráci na zadaném představení číslo 13/2019. 26.06.2019 175 000 CZK bez DPH Mercedes-Benz Trucks Česká republika s.r.o. Detail