Účinnost některých smluv v době vyhlášení nouzového stavu

V souvislosti se současnou situací související se zavedením nouzového stavu pro území ČR uvádíme, že nezávisle na uveřejnění prostřednictvím registru smluv nabývá účinnosti smlouva, která byla uzavřena v krajní nouzi nebo za účelem odvrácení nebo zmírnění újmy hrozící bezprostředně v souvislosti s mimořádnou událostí ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prostředí (§ 6 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb.). Usnesením vlády č. 55 ze dne 22. ledna 2021 byl nouzový stav prodloužen do 14. února 2021. Nezávisle na uveřejnění prostřednictvím registru smluv také nabývá účinnosti smlouva, jejímž předmětem jsou léčiva nebo zdravotnické prostředky (§ 6 odst. 3 zákona č. 340/2015 Sb.).
Uvedené smlouvy tedy musí být v registru smluv uveřejněny, ale je možné z nich plnit ihned po jejich uzavření. S plněním tedy není nutné čekat až do okamžiku uveřejnění v registru smluv.

Za účelem zvýšení transparentnosti smluv uzavíraných v rámci současného nouzového stavu vás žádáme, abyste smlouvy sjednané z důvodu boje proti SARS-CoV-2 a s onemocněním COVID-19 označovali slovem „COVID-19“, a to v rámci metadat vymezujících předmět smlouvy [do metadata vymezení předmětu smlouvy (textové označení smlouvy) uveďte slovo „COVID-19“].
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Předmět smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti Nájemní smlouva - pronájem části budovy: výrobní hala a provozovna u kotelny 24.09.2020 425 600 CZK bez DPH Geomine a.s. Detail
Fakultní nemocnice Olomouc Hledat další smlouvy společnosti VO - Sklad zdravotnických prostředků 13.07.2020 138 000 CZK bez DPH GLOBALTEK GROUP, s.r.o. Detail
Mateřská škola Matěchova, Praha 4, Halasova 1069 Hledat další smlouvy společnosti Objednávka konvektomatu 11.01.2018 248 241 CZK bez DPH KOVOSLUŽBA OTS a.s. Detail
TRADE CENTRE PRAHA a.s. Hledat další smlouvy společnosti dohoda: určení způsobu ukončení soudního řízení 23.10.2020 Neuvedeno Více smluvních stran Detail
TRADE CENTRE PRAHA a.s. Hledat další smlouvy společnosti dohoda: stanovení obsahu a rozsahu spolupráce na provádění oprav Aquacentra Šutka 23.10.2020 Neuvedeno Více smluvních stran Detail
TRADE CENTRE PRAHA a.s. Hledat další smlouvy společnosti dohoda: stanovení obsahu a rozsahu spolupráce na provádění oprav Aquacentra Šutka 23.10.2020 Neuvedeno Více smluvních stran Detail
Břeclav - věznice (Vězeňská služba České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Objednávka - nákup úklidových hygienických a dezinfekčních prostředků 28.07.2020 66 053 CZK bez DPH ALTER, s.r.o. Detail
Břeclav - věznice (Vězeňská služba České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Objednávka opravy stupaček odpadů 18.12.2019 191 600 CZK bez DPH Libor Pekařík Detail
Břeclav - věznice (Vězeňská služba České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Objednávka 2 ks nádrží na vodu 18.12.2019 62 920 CZK s DPH MIROSEP s.r.o. Detail
Břeclav - věznice (Vězeňská služba České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Smlouva o poskytování služeb 04.02.2019 Neuvedeno GUMOTEX Automotive Břeclav, s.r.o. Detail