Účinnost některých smluv v době vyhlášení nouzového stavu

V souvislosti se současnou situací související se zavedením nouzového stavu pro území ČR uvádíme, že nezávisle na uveřejnění prostřednictvím registru smluv nabývá účinnosti smlouva, která byla uzavřena v krajní nouzi nebo za účelem odvrácení nebo zmírnění újmy hrozící bezprostředně v souvislosti s mimořádnou událostí ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prostředí (§ 6 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb.). Usnesením vlády č. 55 ze dne 22. ledna 2021 byl nouzový stav prodloužen do 14. února 2021. Nezávisle na uveřejnění prostřednictvím registru smluv také nabývá účinnosti smlouva, jejímž předmětem jsou léčiva nebo zdravotnické prostředky (§ 6 odst. 3 zákona č. 340/2015 Sb.).
Uvedené smlouvy tedy musí být v registru smluv uveřejněny, ale je možné z nich plnit ihned po jejich uzavření. S plněním tedy není nutné čekat až do okamžiku uveřejnění v registru smluv.

Za účelem zvýšení transparentnosti smluv uzavíraných v rámci současného nouzového stavu vás žádáme, abyste smlouvy sjednané z důvodu boje proti SARS-CoV-2 a s onemocněním COVID-19 označovali slovem „COVID-19“, a to v rámci metadat vymezujících předmět smlouvy [do metadata vymezení předmětu smlouvy (textové označení smlouvy) uveďte slovo „COVID-19“].
archiv novinek

Nejnovější smlouvy

Publikující smluvní strana Předmět smlouvy Publikováno Hodnota smlouvy Smluvní strana(y)
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě - kontaktní pracoviště Nový Jičín (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus 20.04.2020 Neuvedeno WASPizza Kopřivnice s.r.o. Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě - kontaktní pracoviště Nový Jičín (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus 18.04.2020 Neuvedeno GENUS, spol. s r.o. Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě - kontaktní pracoviště Nový Jičín (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus 18.04.2020 Neuvedeno Aretakov s.r.o. Detail
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě - kontaktní pracoviště Nový Jičín (Úřad práce České republiky) Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus 18.04.2020 Neuvedeno Varroc Lighting Systems, s.r.o. Detail
Česká pošta, s.p. Hledat další smlouvy společnosti Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky a Balík Na poštu Číslo 982607-0721/2016 15.11.2016 Neuvedeno obchodní tajemství Detail
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti II/508 Mnichovice chodník - nahrazení lávky PD 27.11.2020 99 000 CZK bez DPH Ing. Tomáš Rak Detail
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti II/508 Mnichovice chodník - nahrazení lávky PD 27.11.2020 99 000 CZK bez DPH Ing. Tomáš Rak Detail
Centrum kultury města Písek Hledat další smlouvy společnosti PODLICENČNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉMU KINEMATOGRAFICKÉMU PŘEDSTAVENÍ 14.02.2020 Neuvedeno Bohemia Motion Pictures a.s. Detail
Město Horní Slavkov Hledat další smlouvy společnosti Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města - obnova nemovité kulturní památky 21.07.2020 138 000 CZK s DPH Fyzická osoba Detail
Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace Hledat další smlouvy společnosti „Nákup notebooků pro ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk“. 06.11.2020 516 160 CZK bez DPH Merit Group a.s. Detail